Page 1

Petra Katanić, Ivana Benko

BURZA RADA

SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet-Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Dr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa autora: 67488647, 67480493

Zagreb, prosinac 2013.


SADRŽAJ UVOD ................................................................................................................. 1

1.

1.1.

Predmet i cilj rada ............................................................................................ 1

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja ................................................................ 1

1.3.

Sadržaj i struktura rada ..................................................................................... 1

KRATKI OPIS WEB SERVISA ............................................................................. 3

2.

2.1.

Link Web servisa- www.burzarada.hzz.hr .......................................................... 3

2.2.

Ekranski prikaz ............................................................................................... 3

3.

TEHNOLOŠKI OKVIR ......................................................................................... 4

4.

KRATAK RAZVOJ .............................................................................................. 5

5.

OPIS PROBLEMA ................................................................................................ 6

6.

DETALJAN OPIS WEB SERVISA ........................................................................ 7 6.1.

Funkcionalnosti koje pruža portal Burza rada ..................................................... 7

6.1.1.

Posloprimci .............................................................................................. 7

6.1.2.

Poslodavci .............................................................................................. 15

6.2.

Mogućnosti koje pruža portal Burza rada ......................................................... 17

6.3.

Računalne aplikacije ...................................................................................... 20

KREIRANJE PROFILA ...................................................................................... 21

7.

7.1.

Posloprimci ................................................................................................... 21

7.2.

Poslodavci .................................................................................................... 22

POSLOVNA PRIMJENA .................................................................................... 24

8.

8.1.

Posloprimci ................................................................................................... 24

8.2.

Poslodavci .................................................................................................... 30

KONKURENCIJA .............................................................................................. 33

9.

9.1.

Oglasnik.hr ................................................................................................... 33

9.2.

MojPosao.net ................................................................................................ 34

9.3.

Bika.net ........................................................................................................ 35

9.4.

Posao.hr........................................................................................................ 36

9.5.

Jooble........................................................................................................... 37

10.

POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE ............................................................ 38

11.

SWOT ANALIZA ............................................................................................... 39

12.

POKAZATELJI POSLOVANJA .......................................................................... 40

13.

MOGUĆNOSTI NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI ........ 42


13.1.

Buduća razvijanje Burze rada ...................................................................... 42

13.2.

Buduća nadogradnja Burze rada ................................................................... 42

14.

ZAKLJUČAK ..................................................................................................... 43

15.

LITERATURA ................................................................................................... 44

16.

ŽIVOTOPISI ...................................................................................................... 47

17.

SAŽETAK ......................................................................................................... 50


1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada

Tržište rada označava ponudu i potražnju radnika, uključuje njihovu pripremu, zapošljavanje, napredovanje, otkaze, čekanje na posao, konkurenciju u traženju posla i na samom poslu. Naša tema „Burza rada“ upravo spaja ponudu i potražnju radnika i to je omogućeno današnjom razvijenom tehnologijom, također ćemo analizirati način funkcioniranja Burze rada i usporedit je s konkurencijom. 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja

Izvori podataka su uglavnom prikupljeni sa internetskih stranica koje se bave tematikom koju smo obrađivale.

1.3. Sadržaj i struktura rada

Rezultati istraživanja predstavljeni su u sedamnaest međusobno povezanih dijelova: U prvom dijelu rada uvodu, definiraju se problem, predmet i objekt istraživanja, svrha i ciljevi istraživanja, metode koje su korištene pri izradi seminarskog rada, te se na kraju obrazlaže njegova osnovna struktura. U drugom dijelu rada – Kratki opis web sevisa- u par rečenica smo opisale Web servis Burza rada koji ćemo obrađivati. U trećem dijelu- Tehnološki okvir- napomenule smo kakve se tehnologije koriste korištenjem Web srvisa Burza rada.

1


U četvrtom dijelu-Kratki razvoj- kako je došlo do otvaranja internetske stranice, te s kojim ciljem. U petom dijelu- Opis problema- nabrojale smo glavne razloge za što služi portal Burza rada, te od čega se on sastoji. U šestom dijelu-Detaljan opis Web servisa- analizirale smo posloprimce i poslodavce, načine prijave te mogućnosti koje pruža stranica nakon prijave u sustav. U sedmom dijelu-Kreiranje profila- opisat ćemo kako se registrirati na Burzu rada. U osmom dijelu-Poslovna primjena- definirat ćemo radi čega da se koristi internetski portal Burza rada. U devetom dijelu- Konkurencija- navest ćemo glavne konkurentne web sevise i njihov kratak opis. U desetom dijelu-analizirat ćemo prednosti i nedostatke Burze rada. U jedanaestome dijelu detaljno ćemo napraviti SWOT analizu portala. U dvanaestome dijelu- opis troškova poslovanja, pokazatelji uspješnosti projekta Burze rada. U trinaestome dijelu ćemo navesti da li postoji mogućnost nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti. U četrnaestome dijelu napisat ćemo zaključna razmišljanja U petnaestome dijelu ćemo navesti koju smo literaturu koristile. U šesnaestome dijelu- stavit ćemo naše životopise izrađene u Europassu. U sedamnaestome dijelu ćemo sažeti sve napisano u par rečenica. 2


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA

Novi interneski portal „Burza rada“ omogućuje da tražitelji zaposlenja mogu jednostavnije, brže i preglednije pretraživati slobodna radna mjesta, a poslodavci ponudu slobodnih radnika i životopisa. 2.1. Link Web servisa- www.burzarada.hzz.hr

2.2. Ekranski prikaz Prikaz 1: Početna stranica Burze rada

Izvor: http://burzarada.hzz.hr/

3


3. TEHNOLOŠKI OKVIR

Aplikacija će raditi i u starijim verzijama web preglednika, ali za optimalan rad i točan prikaz rezultata preporučamo uporabu recentnije verzije (najnoviju ili prethodnu) jednog od navednih web preglednika: Microsoft Internet Explorer (8 ili viša verzija), Mozilla FireFox (3 ili viša verzija), Google Chrome, Opera ili Apple Safari. Za ispravno izvršavanje aplikacije potrebno je omogućiti izvršavanje JavaScripta.

4


4. KRATAK RAZVOJ

Projekt Burza rada zapravo je nova web stranica i samo je dio promjena koje su u HZZ-u obavili Comping, IN2 i Microsoft Hrvatska, a između ostalog uveden je i sustav za obavještavanje klijenata kroz SMS poruke. Što se Microsoftofih alata tiče, implementirano je virtualizacijsklo rješenje temeljeno na Microsoftovoj Hyper-V tehnologiji te System Centar tehnologijama za nadzor i upravljanje. IN2 grupa je tijekom perioda od 10 godina u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ). implementirala složeni informacijski sustav za podršku procesima zapošljavanja. Sustav se koristi u Središnjem uredu u Zagrebu, 22 područna ureda i 91 ispostavi te podržava više od 750 primarnih korisnika. Danas, Burza rada broji 98 044 registriranih korisnika, 2 124 aktivnih oglasa i 4 583 radnih mjesta.

5


5. OPIS PROBLEMA

Internetski portal „Burza rada“ omogućuje lakše pregledavanje novih radnih mjesta što je prednost jer u današnje vrijeme je ljudima jednostavnije tražiti posao preko interneta . Između ostalog, poslodavcima je jednostavnije gledati prijavljene radnike preko Web servisa jer se stvaraju manje gužve u poslovnim prostorima. Isto tako, portal pruža djelatnicima burze u Hrvatskoj da nadziru kako se odvija spajanje ponude i potražnje rada.

6


6. DETALJAN OPIS WEB SERVISA

Svakom poslodavcu registracija omogućuje i postavljanje oglasa slobodnih radnih mjesta, kontaktiranje sa savjetodavcem i dr., a posloprimci registracijom dobivaju mogućnost kandidirati se za željena radna mjesta. Nova stranica sadrži sve informacije koje će olakšati korištenje stranice, registraciju i pretraživanje baze. Zbog jednostavnijeg snalaženja, portal je podijeljen na dvije zone. U zoni za POSLODAVCE možete pretraživati i pregledavati nezaposlene osobe koje traže zaposlenje kao i njihove životopise. Svakom poslodavcu registracija omogućuje i postavljanje oglasa slobodnih radnih mjesta, kontaktiranje sa savjetodavcem i dr. POSLOPRIMCI u svojoj zoni mogu pretraživati i pregledavati slobodna radna mjesta, a ukoliko se registriraju između ostalog mogu se i kandidirati za željena radna mjesta.

6.1. Funkcionalnosti koje pruža portal Burza rada

6.1.1. Posloprimci Nakon izvršene registracije slijedi prijava u sustav Burze rada koja omogućuje da ostanemo „zapamćeni“ u sustavu nakon prve prijave. Potreban nam je e-mail i lozinka koje smo napisali u registraciji.

7


Prikaz 2: Prijava posloprimca

Izvor: http://burzarada.hzz.hr/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx

6.1.1.1.

Podaci korisnika

Nakon izvršene prijave, klikom na Moji podaci vidimo sve naše osobne podatke koje je moguće uređivati i izmjenjivati po potrebi. Ključno je da su nam podaci uvijek ažurirani kako bi bili uvijek dostupni poslodavcima.

8


Prikaz 3 : Osobni podaci posloprimca

Prikaz 4: Odabir kategorije zanimanja

9


6.1.1.2.

Promjena podataka

Ako želimo promijeniti staru lozinku, portal nam pruža i tu opciju, dakle upisom stare lozinke i kreiranjem nove stisnemo tipku promjeni lozinku i nasa nova lozinka je u mogućnosti za upotrebu. Također, postoji mogućnost promjene korisničkog imena, dakle upišemo novu e-mail adresu koju ćemo upotrebljavati za daljnju prijavu u sustav.

Prikaz 5: Opcija promjene podataka

10


6.1.1.3.

Životopis

Jedna od najbitnijih stvari je kreiranje životopisa i njegova objava kako bi bila vidljiva poslodavcu. Klikom na moj životopis dobivamo uvid u prvu stavku koja obuhvaća osobne podatke posloprimca. Polja naznačena zvijezdicom su obavezna za ispuniti, a ostalo po želji.

Prikaz 6 : Osobni podaci u životopisu

Klikom na drugu stavku prikaže nam se radno iskustvo gdje možemo upisivati broj godina radnog staža te djelatnost koju smo obavljali.Također, bilo bi poželjno ispuniti podatke o bivšem poslodavcu u slučaju preporuke.

11


Prikaz 7 : Radno iskustvo

Treća stavka obrazovanje sadrži broj godina školovanja , stečeno zvanje i naziv obrazovne ustanove. Prikaz 8 : Obrazovanje

12


U svakom životopisu bitno je naznačiti i strani jezik

kojim se znamo služiti u

poslovanju što možemo naći pod četvrtom stavkom životopisa. Poželjno je definirati određeni stupanj razumijevanja i govora stranog jezika. Prikaz 9 : Strani jezik

Peta stavka prikazuje naše vještine koje su podijeljene u nekoliko rubrika koje nas opisuju i po kojima se ističemo od drugih. Tako imamo tehničke vještine ,organizacijske, socijalne, kompjutorske, umjetničke i ostale.

13


Prikaz

10

:

Vještine

i

kompetencije

14


Zadnja stavka sadrži ostale bitne informacije i priloge koji će dobro pridonjeti izgledu našeg životopisa. Ostale informacije mogu sadržavati podatke o vozačkim sposobnostima i preporuke. Prikaz 11 : Ostale informacije

6.1.2. Poslodavci

Kako i posloprimci imaju svoje osobne podatke, tako i poslodavci daju na uvid informacije poput matičnog broja i naziva subjekta, te kontakt telefon.

15


Prikaz 12 : Pravni podaci poslodavaca

Promjena podataka omogućena je i poslodavcima koji imaju uz tu opciju dodatnu mogućnost objavljivanja informacija o tvrtci.

16


Prikaz 13 : Promjena podataka

6.2. Mogućnosti koje pruža portal Burza rada Portal Burza rada kao jednu od mogućnosti nudi i razne savjete kao što su : kako napisati dobru zamolbu i životopis, kako se predstaviti poslodavcu, kako odabrati svoje prvo zanimanje i slično.

17


Prikaz 14: Savjeti

Također, mogućnost koja se pruža posloprimcu ( tražitelju zaposlenja) je da aktivno i svakodnevno sudjeluje u traženju posla podjeljenima po različitim zanimanjima i županijama. Prikaz 15: Detaljniji opis oglasa

18


Nakon odabrane županije, odabiremo zanimanje za koje smo zainteresirani i želimo se kandidirati za radno mjesto. Mi smo u tom slučaju izabarali Grad Zagreb i uslužna zanimanja i otvorili kandidaturu za radno mjesto računovotkinje. Prilikom odabira raznih radnih mjesta koja su nam ponuđena moramo paziti da ostvarujemo određene uvjete koji su propisani natječajem. Ako ispunjujemo uvjete propisane natječajem i želimo se kandidirati za radno mjesto, stisnemo gumb kandidatura koji nas dalje prosljeđuje na novu stranicu gdje moramo napisati poruku savjetodavcu s ciljem kandidiranja za radno mjesto. Savjetodavac će primiti našu poruku te nas dalje savjetovati u s ciljem da se zaposlimo. Poslodavcima omogućuje traženje životopisa od strane posloprimaca i mogućnost da objave natječaj za radno mjesto. Prikaz 16: Pretraživanje životopisa

19


Naime, pošto se podaci sa Burze rada ne smiju koristiti jer su zaštičena privatnošču, obrisale smo prava imena, te smo stavili izmišljene osobe, osim imena drugi podaci nisu promjenjeni. Također, poslodavcima se nudi mogućnost da preuzmu aktivne životopise sa polja koje su upisali u tražilicu, kao što možete vidjeti mi smo upisali u tražilicu ekonomija i portal je izbacio sve osobe koje u svom životopisu imaju nekakve veze sa ekonomijom. Mogućnost im je i objavljivanje novih radnih mjesta, odnosno natječaja , ekranski prikaz je prikazan dalje u tekstu te ga zbog dupliranja nećemo tu stavljati. Natječaj izgleda ovako: Prikaz 17: Natječaj

6.3. Računalne aplikacije Nažalost za portal Burza rada ne postoji mobilna ni destkop aplikacija, te je on dostupan samo preko interneta. 20


7. KREIRANJE PROFILA 7.1. Posloprimci

Registracija posloprimca odvija se na sljedeći način: nakon što smo došli na stranicu burza rada, kliknemo registriraj se. Drugi korak, upisujemo svoje podatke u polja naznačena zvijezdicom. Treći korak je potvrditi sve podatke koje smo napisali, a na već navedenu e-mail adresu će nam doći poruka kojom moramo verificirati našu registraciju. Klikom na tu poruku mi smo se zapravo registrirali na portal. Postoje dvije razine registracije: 

registrirani korisnik web portala

registrirana nezaposlena osoba ili tražitelj zaposlenja

Registracija korisnika web portala ne zahtjeva unos HZZ pina. Korisnici web portala mogu pretraživati slobodna radna mjesta i objaviti životopis. Nezaposlena osoba ili tražitelj zaposlenja je osoba prijavljena u Zavodu za zapošljavanje. Registracija ovakvog korisnika zahtjeva unos HZZ pina, a pruža dodatne mogućnosti kao što su razmjena poruka sa savjetodavcem u Zavodu putem web portala i kandidatura na odabrana slobodna radna mjesta.

Mi ćemo dalje u tekstu obraditi drugu vrstu registracije.

21


Prikaz 18 : Registracija posloprimca

7.2. Poslodavci

Registracija je moguća ako poslovni subjekt postoji u evidenciji HZZ-a. Unosom matičnog broja ili OIB-a subjekta može se to i provjeriti.U obrascu za registraciju, osim prikazanih podataka subjekta, potrebno je unijeti podatke kontakt osobe. Uspješnim unosom podataka na adresu elektroničke pošte doći će aktivacijska poruka. Odabirom poveznice za aktivaciju unutar poruke registracija je završena, a korisnički račun je spreman za upotrebu. U slučaju da subjekt nije u evidenciji rezultat pretrage bit će obavijest o potrebnom unosu podataka subjekta. Odabirom „Unos podataka u evidenciju“ prelazi se na obrazac za unos podataka. Nakon slanja HZZ-u, podaci će se u roku 24 sata obraditi i verificirati. Nakon kontaktiranja od strane HZZ-a bit će moguće dovršiti registraciju.

22


Prikaz 19 : Registracija poslodavca

Prikaz 20 : Registracija poslodavca-drugi dio

23


8. POSLOVNA PRIMJENA

Internetski portal Burza rada služi u svakodnevnom životu, te olakšava pronalaženje radnih mjesta i radnika od strane poslodavca. Isto tako pomaže redovito u poslovanju jer je mogućenost pretrage besplatna, brza i pregledna. Nadalje, pojasnit ćemo neke od pogodnosti koje portal pruža. 8.1. Posloprimci

Registracija korisnika pruža dodatne mogućnosti za razliku od anonimnog korištenja web portala. Registrirani korisnik može objaviti svoj životopis kako bi on bio dostupan poslodavcima koji traže radnike. Isto tako prilikom pregleda slobodnih radnih mjesta, ukoliko ste registrirani korisnik, možete se samostalno kandidirati za željena radna mjesta, a ako ste prijavljeni u evidenciji Zavoda, putem web portala moguće je kontaktirati vlastitog savjetodavca u Zavodu za zapošljavanje. Pretraga i pregled slobodnih radnih mjesta omogućen je svim registriranim i neregistriranim korisnicima web portala. Do oglasa slobodnih radnih mjesta dolazi se preko dijela izbornika „Radna mjesta“, oglasi su raspoređeni po kategorijama zanimanja, a pored svake kategorije naveden je broj trenutačno objavljenih oglasa slobodnih radnih mjesta. Oglase je moguće filtrirati prema županiji ili prema nekom drugom parametru ponuđenom u dijelu za napredno pretraživanje.

24


Prikaz 21: Traženje radnih mjesta

Nakon klika na radna mjesta odabrali smo Zagrebačku županiju, koja nudi sljedeće ponude prikazane na slici ispod:

25


Prikaz 22: Odabir : Zagrebačka županija

Treći korak pregleda izlistava aktivne oglase u Zagrebačkoj županiji gdje su pruženi adresa, radno vrijeme, kontakt i detaljan opis posla.

26


Prikaz 23: Aktivni oglasi

Pošto smo registrirani korisnik i ako se želimo kandidirati za željeno radno mjesto, potrebno je samo kliknuti „Kandidatura“ u desnom kutu pored radnog mjesta koje nam otvara prozor poruke koja se šalje savjetodavcu HZZ-oa.

27


Prikaz 24 : Kandidatura za radno mjesto

Korisnici registrirani kao nezaposlena osoba ili tražitelj zaposlenja putem web portala mogu razmjenjivati poruke sa savjetodavcem u Zavodu. Odabirom „Moja pošta“ otvara se stranica za razmjenu poruka. Ovdje se također mogu vidjeti detalji svih primljenih i poslanih poruka.

28


Prikaz 25: Poruke

Prikaz 26: Slanje nove poruke

29


8.2. Poslodavci

Prednost korištenja Web portala je i predaja oglasa za slobodno radno mjesto Vašeg poslovnog subjekta. Ispunjavanjem obrasca na stranici „Predaja oglasa“ može se detaljno opisati radno mjesto kao i detalje natječaja te način kontaktiranja kandidata s poslodavcem. Kao odgovarajuće kandidate u oglas možete uključiti i one koje ste sami prethodno pretragom ponude radnika kandidirali. Svoje oglase radnog mjesta predane putem ovog portala poslodavci mogu i storniratri. Na stranici „Moji oglasi“ prikazan je popis oglasa. Uz svaki oglas postoji gumb „Storniranje“ čijim odabirom trajno brišete predani oglas. Prikaz 27 : Predaja oglasa za radno mjesto

30


Prikaz 28 : Potrebi podaci za predaju oglasa

31


Nezaposlene osobe mogu na ovom Web portalu unositi životopise sa svojim detaljnijim opisom kako bi poslodavcu olakšali traženje budućeg zaposlenika. Životopise pretražujete unosom ključnih riječi kako je prikazano i primjerom. Veliki broj rezultata pretraživanja pokušajte smanjiti unosom dodatne ključne riječi koja pobliže opisuje željenog zaposlenika odnosno radno mjesto. Detalje iz pojedinog životopisa možete saznati preuzimanjem u Word formatu ili izravnim ispisom. Prikaz 29 : Pretraživanje aktivnih životopisa

32


9. KONKURENCIJA

Oglasnik.hr , MojPosao.net, Bika.net, Posao.hr najpopularnije su poslovne mreže u Hrvatskoj i na taj način konkurencija portalu Burza rada.

9.1. Oglasnik.hr

Oglasnik grupacija, putem svojih tiskanih izdanja i internetskih stranica, osigurava najbrži i najlakši put do potencijalnih kupaca, a više od 24 godine iskustva u medijskom oglašavanju te zadovoljstvo partnera i vjernih korisnika jamstvo su kvalitete i pouzdanosti.

Na

internetskoj stranici Oglasnik.hr objavljuje se više od 300.000 novih oglasa svakog mjeseca. Stranice Oglasnika posjeti više od 418.000 jedinstvenih posjetitelja mjesečno. Prikaz 30 : Oglasnik

Izvor: http://www.oglasnik.hr/oglasi/posao/index.html 33


9.2. MojPosao.net

Danas je MojPosao među 20 najposjećenijih web stranica u zemlji, s više od 600.000 posjetitelja svakog mjeseca. Do sada je više od 54.000 klijenata započelo potragu za svojim budućim zaposlenicima upravo putem oglasa objavljenih na MojPosao, a procjenjuje se da je putem njih zaposleno više od 140.000 osoba. Prikaz 31: MojPosao

Izvor: http://www.moj-posao.net/

34


9.3. Bika.net

Bika.net je poslovna mreža koja mogućava da predstavite svoje poslovne aktivnosti, pohvalite se uspješnim projektima i izgradite prepoznatljiv imidž stručnjaka i profesionalca. Uključivanjem u tu mrežu i aktivnim sudjelovanjem u njoj dobivate priliku za više poslova, mogućnosti, poznanstava, kontakata i ideja. Prikaz 32 : Bika.net

Izvor: http://www.bika.net/

35


9.4. Posao.hr

Internet portal Posao.hr omogućuje da pronađete ili ponudite posao, kreirate životopis ili pronađete pravog zaposlenika za otvoreno radno mjesto u poduzeću. Prikaz

33:

Posao.hr

Izvor: http://www.posao.hr/

36


9.5. Jooble Jobble je pretraživač sa malom razlikom: specijaliziran je za pretragu poslova. Internet pretraživač pretražuje na svim portalima za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj. Jooble filtrira i automatski izbacuje duplikate tako da se svi slični oglasi za upražnjena radna mjesta sa različitih portala prikazuju kao jedan oglas.

Prikaz 34: Jooble

Izvor: http://jooble.com.hr/

37


10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE

Tablica 1 : Pozitivne i negativne strane portala Pozitivne strane

Negativne strane

1. Dostupnost podataka široj javnosti

1. Velika konkurencija

2. Ušteda vremena

2. Rizik pada sustava i gubljenja podataka

3. Brža komunikacija

3. Moguća zloupotreba podataka

4. Detaljan opis posla

4. Bitan prvi dojam

5. Besplatna registracija

5. Ograničeno na Hrvatsko tržište

6. Dostupnost neregistriranim korisnicima

6. Nedovoljna informiranost o portalu

7. Brže promjene podataka

7. Bitna je povezanost s Internetom

8. Nema troška za korisnike

8. Evidencija HZZ-a

9. Svakodnevna ažuriranja

9.

Potrebna registracija za objavljivanje

životopisa i kandidaturu 10. Podržava velik broj ljudi

10. Razlika između registriranih preko burze i korisnika Web portala

38


11. SWOT ANALIZA

Tablica 2 : Swot analiza portala SNAGE  Jednostavnost korištenja

SLABOSTI  Ograničenost na Hrvatsko tržište

 Lako usvajanje  Troškovi održavanja portala  Svakodnevna ažuriranja

 Komunikacija s poslodavcima

 Stalna povezanost na Internet  Dvije razine registracije kod posloprimaca

 Sve na jednom mjestu  Nedovoljna informiranost o portalu PRIJETNJE PRILIKE  Poboljšanje poslovanja

 Konkurencija

 Privlačenje novih korisnika

 Zloupotreba podataka

 Povećanje broja besplatih članova

 Nema fizičkog kontakta između posloprimca i poslodavca

 Poboljšanje web dizajna stranice

 Nedovoljna informatička snalažljivost korisnika

 Mogućnost širenja tržišta

 Pad sustava od strane poslužitelja

39


12. POKAZATELJI POSLOVANJA

Korištenje Web servisa „Burza rada“ je u potpunosti besplatno za sve članove. Pošto je HZZ napravio internetsku stranicu „Burza rada“ to se odrazilo na njihove troškove te smo ispod u tekstu naveli poslovanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Hrvatski zavod za zapošljavanje, kao izvanproračunski korisnik državnog proračuna, svoje financijsko poslovanje temelji na odredbama Zakona o proračunu i drugim provedbenim aktima proračunskog računovodstva u cilju osiguranja financijskih sredstava za provođenje aktivnosti Zavoda propisanih Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Statutom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugim provedbenim aktima koji propisuju poslovanje Zavoda.

Prihodi Izvori financiranja djelatnosti zapošljavanja su doprinos za zapošljavanje i drugi izvori. Pod drugim izvorima podrazumijevaju se prihodi od pomoći iz inozemstva za sufinanciranje projekata Europske unije, ali i prihodi iz pomoći i donacija od tuzemnih subjekata za financiranje rashoda za sajmove poslova. Doprinos za zapošljavanje, a od 2007. godine i drugi prihodi Zavoda, uplaćuju se na jedinstveni račun državne riznice, te se u financijskim izvještajima i iskazuju kao prihod iz državnog

proračuna.

Rashodi

Rashodi za obavljanje djelatnosti zapošljavanja isplaćuju se u skladu s državnim proračunom Republike Hrvatske, odnosno s financijskim planom Zavoda, te sa zakonima i zakonskim odredbama koje se primjenjuju u poslovanju Zavoda.

40


Najveći udio u ukupnim rashodima čine rashodi za prava za vrijeme nezaposlenosti (približno 60% u odnosu na ukupne rashode u prikazanom trogodišnjem razdoblju), a sadrže isplaćena sredstva za novčane naknade nezaposlenima i ostala prava koja nezaposlene osobe ostvaruju temeljem Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Od 2006. godine u ukupne rashode Zavoda uključeno je i financiranje mjera aktivne politike zapošljavanja iz Nacionalnih akcijskih planova zapošljavanja i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. do 2015. godine. Ovi rashodi čine približno 25% ukupnih rashoda Zavoda, a značajno je i njihovo povećanje u ovom trogodišnjem razdoblju. U uvjetima gospodarske i financijske krize koju prati i porast nezaposlenosti, mjerama aktivne politike zapošljavanja nastoji se pomoći nezaposlenima da se ponovno zaposle, da uđu u svijet obrazovanja radi stjecanja znanja i vještina potrebnih za tržište rada kako bi se podigla razina njihove zapošljivosti, te zaposlenima da zadrže svoj posao. Udjeli rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima se kontinuirano smanjuju, a planiraju se u skladu s brojem zaposlenih, prema visini plaće za pojedina radna mjesta iz Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, te u skladu s pravima iz Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnom ugovoru za Hrvatski zavod za zapošljavanje. Materijalni i financijski rashodi čine 2% ukupnih rashoda Zavoda. Značajna sredstva u ovoj skupini rashoda utrošena su za naknadu troškova zaposlenima, intelektualne usluge, računalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, prvenstveno zbog podrške kvaliteti usluga kojima se Zavod obraća nezaposlenim osobama i drugim korisnicima, te zbog aktivnog uključivanja Zavoda u programe i projekte Europske unije. Sve značajniji udio u ukupnim rashodima zauzimaju i rashodi projekata financirani iz pretpristupnih programa Europske unije namijenjeni jačanju Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje kao značajne institucije na hrvatskom tržištu rada s ciljem bržeg integriranja u sustav Europske unije te dobrog snalaženja i korištenja europskih fondova u budućnosti, kako u središnjem uredu, tako i u područnim uredima.

41


13. MOGUĆNOSTI NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI

13.1. Buduća razvijanje Burze rada Smatramo da će buduće razvijanje biti usko povezana s razvojem nove tehnologije, kako mobilnih mreža tako i računala. Uz sve prilike koje se pružaju portalu, nadogradnjom funcionalnosti riješiti će se i neke prijetnje odnosno slabosti portala. Tako će se prvenstveno otvoriti prilika za mogućnost videointervjua između poslodavca i posloprimca. Na taj način, zaposlenje će biti još jednostavnije i manje stresnije za posloprimce jer će iz udobnosti svojega doma moći porazgovarati s poslodavcem o važnim stavkama. Uz veću informiranost o samom portalu time i privlačenjem novih korisnika, nadogradnjom bi se trebala suzbiti mogućnost zloupotrebe podataka, prijetnja koja je prisutna na gotovo svim stranicama i portalima na internetu. 13.2. Buduća nadogradnja Burze rada Nadogradnja bi se svakako trebala temeljiti na mobilnim aplikacijama koja će tražitelje zaposlenja obavještavati porukama ako su primljeni na traženo radno mjesto, te poslodavce ako se radnici prijave na njihov natječaj. Vezano uz to, razne internetske stranice imaju već napravljene slične aplikacije te puno veću izraženu tehnologiju koja na brži i bolji način omoguuje traženje posla, jer ne idu direktno preko burze. U današnje vrijeme kada je ponuda rada jako mala, a potražnja za radom velika, te kada se tehnologija razvija, takve aplikacije bi skratile gužve na burzi, te bi radnici, a i poslodavci odmah imali uvid u sve podatke koje trebaju.

42


14. ZAKLJUČAK

Rad je svjesna i unaprijed smišljena djelatnost čovjeka, usmjerena k ostvarenju svrhovitog i korisnog cilja na bilo kojem području života. Burza rada u okviru djelatnosti HZZ-oa spaja ponudu i potražnju radnika, te zapravo posreduje u traženju posla između posloprimaca i poslodavaca. Jednostavno, savjetovanje i mogućnost besplatne registracije jedne su od prednosti portala koje omogućuju nesmetano obavljanje aktivnosti poput traženje životopisa, kandidature za posao, slanje poruka savjetodavcima i druge. Ovom Web servisu je misija učinkovito posredovanje na tržištu rada razvojem visoke kvalitete prema potrebama klijenata, uz razvoj vlastitih znanja, vještina i sposobnosti. Portal Burza rada unatoč svojim pozitivnim stranama, ponekad i nije najpoželjniji Web portal. Naime, njega kontrolira sama burza rada, što znači da oni korisnici koji nisu prijavljeni na burzi jednostavno želeći izbjeći nametnute formalnosti veću pozornost posvećuju nekim drugim konkurentnim Web servisima. Dakle, uz sve prilike koje se pružaju portalu kao što su poboljšanje poslovanja privlačenjem novih korisnika i time povećanje broja besplatih članova, te mogućnost širenja, burza rada već sada omogućuje ljudima jednostavno, brzo i besplatno pretraživanje slobonih radnih mjesta. Poslodavcima daje na uvid životopise slobodnih radnika, te mogućnost stavljanja oglasa na samu stranicu. Dostizanje i poboljšanje zadane razine kvalitete postiže se stalnom kontrolom, stalnim otklanjanjem nekvalitete, a osobito provođenjem preventivnih mjera, korištenje moderne tehnike i tehnologije, organizacije rada i sustava upravljanja, te jačanja partnerstava za zapošljavanje.

43


15. LITERATURA

1. http://burzarada.hzz.hr/ 2. http://www.posao.hr/ 3. http://www.oglasnik.hr/oglasi/posao/index.html 4. http://www.moj-posao.net/ 5. http://www.bika.net/ 6. http://jooble.com.hr/

44


POPIS ILUSTRACIJA:

Stranica

Prikaz 1: Početna stranica Burze rada.............................................................3 Prikaz 2: Prijava posloprimca.........................................................................8 Prikaz 3 : Osobni podaci posloprimca.............................................................9 Prikaz 4: Odabir kategorije zanimanja.............................................................9 Prikaz 5: Opcija promjene podataka................................................................10 Prikaz 6 : Osobni podaci u životopisu..............................................................11 Prikaz 7 : Radno iskustvo................................................................................12 Prikaz 8 : Obrazovanje.....................................................................................12 Prikaz 9 : Strani jezik.......................................................................................13 Prikaz 10 : Vještine i kompetencije …………………………….………….14 Prikaz 11 : Ostale informacije..........................................................................15 Prikaz 12 : Pravni podaci poslodavaca.............................................................16 Prikaz 13 : Promjena podataka..........................................................................17 Prikaz 14: Savjeti.............................................................................................18 Prikaz 15: Detaljan opis oglasa..........................................................................18 Prikaz 16: Pretraživanje životopisa..................................................................19 Prikaz 17: Natječaj...........................................................................................20 Prikaz 18 : Registracija posloprimca................................................................23 Prikaz 19 : Registracija poslodavca..................................................................24 Prikaz 20 : Registracija poslodavca-drugi dio..................................................25 Prikaz 21: Traženje radnih mjesta.....................................................................27 Prikaz 22: Odabir : Zagrebačka županija..........................................................28

45


Prikaz 23 : Aktivni oglasi u Zagrebačkoj županiji............................................29 Prikaz 24 : Kandidatura za radno mjesto...........................................................30 Prikaz 25: Poruke...............................................................................................31 Prikaz 26: Slanje nove poruke............................................................................31 Prikaz 27 : Predaja oglasa za radno mjesto.......................................................32 Prikaz 28 : Potrebi podaci za predaju oglasa......................................................33 Prikaz 29 : Pretraživanje aktivnih životopisa......................................................34 Prikaz 30 :Oglasnik.............................................................................................35 Prikaz 31 :MojPosao...........................................................................................36 Prikaz 32 : Bika.net……………………………………………………..………37 Prikaz 33 :Posao.hr..............................................................................................38 Prikaz 34: Jobble..................................................................................................39

POPIS TABLICA Tablica 1 : Pozitivne i negativne strane portala....................................................40 Tablica 2 : Swot analiza portala............................................................................41

46


16. ŽIVOTOPISI

Curriculum vitae OSOBNE INFORMACIJE

Benko Ivana Sljemenska 2, 10290 Zaprešić (Hrvatska) +385 996873707 ivanab61@gmail.com Spol Žensko | Datum rođenja 19 rujna 92 | Državljanstvo hrvatsko, kanadsko

ŽELJENO MJESTO

RADNO

Travel consultant

RADNO ISKUSTVO 01 rujna 2012 – 30 rujna 2013 OBRAZOVANJE OSPOSOBLJAVANJE

Shop salesperson Zara Hrvatska d.o.o., Zagreb (Hrvatska)

I

01 listopada 2011 – danas

Visoka stručna sprema

2007 – 2011

Ekonomski fakultet, Zagreb (Hrvatska) Srednja stručna sprema Srednja škola ban Josip Jelačić, Opća gimnazija, Zaprešić (Hrvatska)

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE Slušanje

Čitanje

engleski

C1

B2

GOVOR Govorna interakcija B2

njemački

A2

A2

B1

PISANJE Govorna produkcija B2

B1

A2

A2

47


Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine

dobre komunikacijske vještine,spremna na rad, snalažljivost i sposobnost rada u timu zbog desetogodišnjeg iskustva treniranja rukometa.

Računalne vještine

vrlo dobro vladanje alatima Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint te PhotoShop

Ostale vještine

Članica rukometnog kluba AM, B1, B

48


Curriculum vitae OSOBNE INFORMACIJE

Katanić Petra Slavonska 2, Gradići, 10410 Velika Gorica +385 98741765 petra.katanic@gmail.com Spol Žensko | Datum rođenja 17.06.1992 | Državljanstvo hrvatsko,

ŽELJENO MJESTO

RADNO

OBRAZOVANJE OSPOSOBLJAVANJE

Računovođa, bankarske usluge

I

01.11.2011 – danas

Visoka stručna sprema

2007 – 2011

Ekonomski fakultet, Zagreb (Hrvatska) Srednja stručna sprema Druga ekonomska škola, Zagreb

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

engleski

GOVOR PISANJE Govorna Govorna Slušanje Čitanje interakcija produkcija B2 B2 B2 B2 B2 Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine

Timski rad, spremnost na suradnju

Računalne vještine

Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint

49


17. SAŽETAK

„Burza rada“ je internet portal koji omogućuje da tražitelji zaposlenja mogu jednostavnije, brže i preglednije pretraživati slobodna radna mjesta, a poslodavci ponudu slobodnih radnika i životopisa. Burza rada služi u svakodnevnom životu, pomaže redovito u poslovanju jer je mogućenost pretrage besplatna, brza i pregledna. Danas, Burza rada broji 98 044 registriranih korisnika, 2 124 aktivnih oglasa i 4 583 radnih mjesta. Zbog jednostavnijeg snalaženja, portal je podijeljen na dvije zone: ZONA ZA POSLODAVCE- za pregledavanje nezaposlenih osoba koje traže zaposlenje i postavljanje oglasa slobodnih radnih mjesta, kontaktiranje sa savjetodavcem ZONA ZA POSLOPRIMCE- za pretraživanje i pregledavanje slobodnih radnih mjesta. Jedna od najbitnijih stvari je kreiranje životopisa i njegova objava kako bi bila vidljiva poslodavcu.Klikom na moj životopis dobivamo uvid u prvu stavku koja obuhvaća osobne podatke posloprimca. Kako i posloprimci imaju svoje osobne podatke, tako i poslodavci daju na uvid informacije poput matičnog broja i naziva subjekta, te kontakt telefon. Postoje dvije razine registracije: 

registrirani korisnik web portala

registrirana nezaposlena osoba ili tražitelj zaposlenja

Registracija korisnika web portala ne zahtjeva unos HZZ pina. Korisnici web portala mogu pretraživati slobodna radna mjesta i objaviti životopis. Nezaposlena osoba ili tražitelj zaposlenja je osoba prijavljena u Zavodu za zapošljavanje. Registracija ovakvog korisnika zahtjeva unos HZZ pina, a pruža dodatne mogućnosti kao što su razmjena poruka sa savjetodavcem u Zavodu putem web portala i kandidatura na odabrana slobodna radna mjesta. Kao i svaki portal Burza rada ima svoje prednosti i nedostatke. Pozitivne strane su svakako ušteda vremena,zatim brža komunikacija bez troškova između poslodavca i posloprimca. Negativna strana Burze rada je rizik od pada sistema i gubljenja podataka, 50


zloupotreba podataka i velika konkurencija. Konkurencija portalu Burza rada,također najpopularnije poslovne mreže u Hrvatskoj, su Oglasnik.hr , MojPosao.net, Bika.net, Posao.hr. Korištenje Web servisa „Burza rada“ je u potpunosti besplatno za sve članove. Pošto je HZZ napravio internetsku stranicu „Burza rada“ to se odrazilo na njihove troškove. Izvori financiranja djelatnosti zapošljavanja su doprinos za zapošljavanje i drugi izvori. Pod drugim izvorima podrazumijevaju se prihodi od pomoći iz inozemstva za sufinanciranje projekata Europske unije, ali i prihodi iz pomoći i donacija od tuzemnih subjekata za financiranje rashoda za sajmove poslova. Najveći udio u ukupnim rashodima čine rashodi za prava za vrijeme nezaposlenosti , a sadrže isplaćena sredstva za novčane naknade nezaposlenima i ostala prava koja nezaposlene osobe ostvaruju temeljem Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Uz sve prilike koje se pružaju portalu, nadogradnjom funcionalnosti riješiti će se i neke prijetnje odnosno slabosti portala, zbog veće informiranosti o samom portalu i privlačenjem novih korisnika, trebala bi se suzbiti mogućnost zloupotrebe podataka, prijetnja koja je prisutna na gotovo svim stranicama i portalima na internetu.

51


Brošura: Burza rada

52


53


54


55

36 katanić benko www burzarada hr  

Web servis za pomoć pri zapošljavanju

36 katanić benko www burzarada hr  

Web servis za pomoć pri zapošljavanju

Advertisement