Page 1

Corazon Espinado Santana & Mana Supernatural Words & Music by Santana & Mana

h = 120

1

D : D 44

vamonos

BBBBBB A

Q

c

7

%

?

full full

11

(

(

*

%

(

%

full

*

P

?

full

*

@

'

(

(

*

(

"!

"!

(

"!

ZZZZZ (

"% "( "%

"(

"&

"(

ZZZZZZZZZZ

? ????????????

full

"(

1/2 full full full full full 1/2 full full full full full "( "% "& "(

ZZZZZZZZZ Q BB BB B B B B B B B B Q L

me ha espinado el corazon

"& "%

por mas que trato de olvidarla

(

?

full "%

"(

"(

B ZZZZZZZZZZ BA

esa mujer me esta ma

? @ ? @ZZZZZZZZZZ "'

mi alma, no da razon

L

full

"! *

(

(

1/2 1/2

"( "( "( "( "( "( "( "( "( "( "( "(

?

L

%

(

B B B B B B B B ZZZZZZZZZZ B B BBBBBBBBBBBB B B B B B B B

@

15

*

(

ZZZZZ

B Q B B

ZZZZZ B B B B B B B B Q BBB BB A Q L

ZZZZZZZZZZZZZ GDB B ZZZZZZ B B B B B = ZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZ ? ?

( '

ZZZZZ

intro

*

(

*

(

(

(

ZZZZZZZZZ *

Page 1/8


21

ZZZZZZZ

ZZZZZZZZZ

Q B B B B BBB B L ZZZZZZZ ZZZZZZZZZ '

(

*

mi corazon aplastado

(

'

ZZZZZZ

BBB B A

Q

"!

*

""

ZZZZ

*

"#

ZZZZZZZ

*

"" * ""

H P B B Q B Q DB

ah ah ay corazon espinado

L

""

$

"#

Q B H Q B R DB B B L B #

#

%

%

$

?? ? ? ? ?? ? ? ?

"!

fullfull full full full

"! "! "! "! "!

ZZZZZ ZZZ

Q BBBBBB

"! "! "! "! "!

pero no olvides que

L '

(

ZZZZZ ZZZ *

(

'

P

#

Q BL B B B B B B B B B B fullfull full full full

41

"#

cuanto amor y que dolor nos quedo

como duele, me duele mama

36

P

ZZZZZZ

*

33

dolido y abandonado

*

a ver, a ver tu sabes, dime mi amor

26

ZZZZZZZ B B B B B ZZZZ B BBB B

H

%

%

ah ah ay, como me duele el amor

#

$

B BBB B B B B

#

%

ZZZZZZZZZZZZZ

A

$

%

como duele, como duele el corazon

?

?

#

cuando uno es bien entre

P

ZZZZZZZZZZZZZ

full

$

Q B H Q B R DB B B L B

B B Q B Q DB L $

%

%

full

"! (

(

*

*

ZZZZZZ B Q B BB P

algun dia diras, ay ay ay

L

?

*

(

ZZZZZZ (

(

ZZZ

ZZZZZZZZZ

ZZZ

ZZZZZZZZZ

Q B B B BBB BBB

como me duele el amor

full

*

(

L

?

full

*

(

(

* (

ah ah ay, corazon espinado

*

* (

B

*

Page 2/8


H

47

L

$

51

ZZZZ

A

ZZZZ

60

%

#

%

"!

"!

"! "" "!

""

LP

ZZZZZZZZ

P

? ? ?@?@ full

"#

????? @

"!

"! "! "! "!

"!

(

*

M

(

full

"#

ZZZZZZZZ *

%

%

$

"! *

"" *

*

"# *

""

L

ZZZZ

"#

ZZZ

*

"#

""

ZZZZZ B ZZZZZZZZZZ B A B B B ZZZ A B ah ah ay, como me duele el amor

ZZZZZ

full

(

"#

L

ZZZZZZZZZZ

"!

*

"!

*

(

ZZZ (

A B B B B ZZZZZZ B B R Q BL B B L solo

"!

*

ZZZZZZ

"# "!

? ?@

ZZZZZZ

full full

ZZZZZZZZ B B B B B B B B ZZZZZZ BB B B BQ full full full full full

?

*

P

ZZZZZZZZ

(

"" * ""

echale mi Carlitos!

BB B B A ( *

$

ah ah ay, corazon espinado

B B B BBB

"# "! "# "! "# "! "# "! "#

B

L

full

full

ZZ

#

$

%

ah ah ay, como me duele el amor

ZZZZ ZZZ B B B B B BRBBB B A B B M

B B B B DBF B B B B

BBBBBBBBB

Q

ZZ

66

?

#

%

full

#

$

#

$

B

Q B H Q B R DB B B L B #

55

%

%

H P B B Q B Q DB

Q B H Q B R DB B B L B

P B B Q B Q DB

como duele, me duele mama

"!

(

(

*

? @

1/2

*

(

BBBBBBBBBBBBBBBB (

"! "!

( "! "! (

"!

( "! "! (

"! "!

(

"!

Page 3/8


69

72

BBBBBBBBBBBBBBB

B B B B B B B B B BB B B B B B B B B B

BBBBBBBB

* "# "# * "# "# * "# * "# "# * "# "# "!

"% "& "% "& "% "& "% "& "% "& "% "& "% "& "% "& "%

"% "& "% "& "( "& "% "(

B B B B B ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ B B B B B BL B B

?

? ?@

full

75

full "(

M R

full

"(

"%

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

?

full

"%

"(

?

"(

B

full "(

"&

?

"%

"&

B B B B B B B B B ZZZZZ B

full "(

?

full "%

"(

"%

"(

"&

"(

"%

"&

ZZZZZ

"(

ZZZZ

B B B ZZZZZZ BBBBBBBBBBBBBBBBBBB B B B B B Q Q RRM ZZZZ

77

trill

"&

ZZZZZZ

"%

6

6

6

(

"'

"!

*

(

"!

*

(

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B 6

6

6

6

6

6

6

6

"!

*

"# "! * "# "! * "# "! * "# "! * "# "! * "# "! * "# "! * "# "! *

79

) ) )

) ) )

3

* * *

6

3

3

3

3

* "! "! "" "" "# "# "$ "$ "% "% "& "& "' "' "( "( ") * "! "! "" "" "# "# "$ "$ "% "% "& "& "' "' "( "( ") * "! "! "" "" "# "# "$ "$ "% "% "& "& "' "' "( "( ")

(

"!

*

(

"!

*

(

"!

*

(

*

"#

"!

*

FDBB BB BBDB DB B B B

BB BBDF BB BB BB DDBB BB BB FF BB BB BBDDF BBB BBB BBB DFF BB BB BB 3

3

3

3

" " " # # # $ $ $ % % % & & & ' ' ' ( ( ( " " " # # # $ $ $ % % % & & & ' ' ' ( ( ( " " " # # # $ $ $ % % % & & & ' ' ' ( ( (

FB B BDB BB DBB BB FF BB BB DDDBB BB FF BB BB FDDBBB BBB DF BB BB DF BB BB DDBB BB FF BB BB DDBB BB DB B 3

6

tremolo pick 3 3

3

3

6

3

3

Como me duele el olvido

BBBB B 3

*

(

'

*

(

Page 4/8


83

ZZZZZZZZ

B BBB A

L

ZZZZZZZZ

*

Q BB B '

(

96

ZZZZZ

A

ZZZZZ

*

*

(

(

*

(

) (

ZZZZZZZZZZ L

ZZZZZZZZZZ

(

*

(

*

(

*

A

ZZZZZ

(

B

*

ZZZZZZZZZ

B B

L

*

?

ZZZZZ

(

"! (

*

(

(

*

(

*

(

(

'

*

(

*

corazon espinado, corazon espinad

?

( (

corazon espinado

'

'

(

?

(

ZZZZZZ Q H HQ GB GB GB GB B ZZZZZZ

'

(

*

B BB BB BB BB BB P

full

(

B B BH Q

B BB BB BB

ZZZZZZZZZ

ZZZZZ B B B B B B B B B B B A Q B B BB L full

(

como me duele estar vivo

( *( *

101

?

"! *

(

corazon espinado

full

ZZZZZ

sin tenerte a un lado amor

ZZZZ ZZZZ

B ZZZZZ BBB

ZZZ

*

ZZZZZ

B BB BB B L

B B

*

'

*

ZZZ

B B B B B BBB B

H

ZZZZZZZ

(

(

* ( *

90

ZZZZZZZ B

B B B B Q

como duele el corazon

( *( *

ZZZZZZZ

ZZZZZ B B B B B B

ZZZZZZZ

(

*

A

(

*

B B B B

full

full *

?

*

ZZZZZ

( (

( (

( (

( (

( (

"#

"#

"!

"#

B B B B B B B B ZZZ B B BBB BBB B BB B BBB BBB B B

105

?

full

?

full "#

?

full "#

"! "#

ZZZ

"# "#

"#

"& "# "#

"& "# "#

"% "(

"(

"% "( "(

"% "( "(

"&

Page 5/8


B B B BBBBBBB

BBBBBBB B B B B

108

?

BB BBBBBBBBBBB

full "% "% "% "% "% "% "% "& "& "& "& "& "& "&

"% "&

"% "&

"%

B BBBBB BB B

full

?

"(

"%

"( "(

"%

"( "% "( "% "( "% "(

"( "( "( "( "(

"( "( "( "( "(

ZZZZZZZZZZZZZ B B B B B B B B L MR L

ZZZZZ B

ZZZZ B

(

*

(

*

ZZZZZ

"( "&

"(

full full full full full

ZZZZZ B

corazon espinado

full "%

"(

A L R

111

?

"&

?? ? ? ? ? ? ? ? ?

fullfull full full full

ZZZZZZZZZZZZZ

"!

*

"!

*

"!

A

corazon espinado

ZZZZZ

(

L

ZZZZ

"!

ZZZZ

B B B B B B B ZZZZZZZZZZ B B B B B B B B ZZZZZZZZZZ B B B B BBBBB BBB

115

ZZZZ

*

*

"!

*

(

"!

ZZZZZZZZZZ (

B B B B B B B B

118

??

*

*

(

*

*

"" *

(

*

*

ZZZZZZZZZZZZ

B B B A

3/4full (

? ? ZZZZZZZZZZ ? ?

full 3/4

ZZZZZZZZZZZZ *

(

*

full 3/4

*

(

*

?

1/2 (

(

"! (

(

*

(

*

B B B B B B B B B B B BB BB Q B B B B B B B B B B B

?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

full 3/4fullfull full full full full 1/2 full full full full 3/4fullfull ( "!

( "!

( "!

( "!

( "!

( "!

( "!

( "!

( "!

( "!

( "!

* "#

* "#

BB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BB B F BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB B BB BB BB B BBB BB BB B BB B B B BB

121

? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ?

?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?? ??

full full full full full full 3/4 full full full full full 3/4 full full full

full full full full full full full full full full full full 3/4

3/4 full full full

* * * * * * * * * * * * * * ! "# "# "# "# "# "# "# "# "# "# "# "# "# "# !

"! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! "! ! "$ "$ "$ "$ "$ "$ "$ "$ "$ "$ "$ "$ ! !

"# "&

?? ? ?

3/4full 3/4 full

"# "# "# "# "% "& "& ! ! "( ! !

"% "(

??

3/4full

"%

"% "(

"%

Page 6/8


B BBB BBBBBBB

A

124

?? ??

3/4 "(

full

3/4

full

"(

?

?? ? ? ? ? ?

full 3/4 "%

"(

full 3/4

"%

"%

"(

full 3/4

"%

"(

"(

full "(

B B B B GB B

B B B B

127

"(

"%

"(

"( "*

"*

"*

?

?

??

@

3/4full "*

## "*

#"

"(

"* "&

"'

"&

"'

"' "'

3

#"

B

B

"*

##

"*

##

"*

#"

"*

#"

R

6

6

? @ ?@ ??

full ##

full

"*

"*

?

#" #" "*

#"

#" #"

6

3

?

3/4 "*

"& "*

"*

#" "#

3/4full ##

"% "(

3

"*

6

##

#" "* ##

#" "* ##

#" "* ##

??

3/4full "* "* "*

#" "* ##

#" "* ##

!

131

?

"' "'

BBBBBBBBBBBBBBBB

B B B B B B B B B B B B B DB F B DB F B ZZZZZZZZZ B B B B B DB

full

"&

3/4

#"

129

?

"&

1/2

GB B B BBB BBB BB

full

1/2

B B B B B B B B B BB BBBB B B

1/2 "* #"

?@ ?

2 1/2

2 1/4

BBB B BBB BBB BB

B B B

##

"*

ZZZZZZZZZ ? ?

3/4full

"*

")

"(

#"

#!

"*

"(

"(

"&

"&

B !

ZZZZZZ B B B B B "* ##

ZZZZZZ

"* ## "*

Page 7/8


ZZZ

B B B B B B DB B B B B B B B F B B B B B B L

134

ZZZ

"* ##

"* ## "*

#$

"* ## "*

#$

"* ## "*

##

#"

? @? ?

1/2

3/4 full

#"

#"

#% #%

HQ Q HP

BB

BB

BB BB

% #

% #

% #

% #

B "%

HQ

B (

139

Page 8/8

Santana corazon espinado (2)  

partitura da banda santana

Santana corazon espinado (2)  

partitura da banda santana

Advertisement