Page 1

Virtu tud d d Virt

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d Virtu d

Virtu tud d d Virt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d

Virtu d

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

Virtud Vi r irtud Virtu Virtu tud d d Virt

Virtu d d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

Virtu d

Virtu d Virtu d

Virtud Vi r irtud Virtu Virtud Vi r irtud Virtu d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu tud d d Virt

Virtu d Virtu d

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu Virtud Vi r irtud Virtu

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

Virtud Vi r irtud Virtu Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

Virtud Vi r irtud Virtu

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu tud d d Virt

Virtu d

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

Virtu d Virtu d

Virtu d

Virtud Vi r irtud Virtu Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

Virtu d Virtu d

Virtu d

Virtu d

Virtu tud d d Virt

Virtu d d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu tud d d Virt

Virtu d

Virtu tud d d Virt

Virtud Vi r irtud Virtu

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

Virtud Vi r irtud Virtu

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtu tud d d Virt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d Virtu d

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu Virtu d

Virtu tud d d Virt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu tud d d Virt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu tud d d Virt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu Virtu d

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d Virtu d

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu Virtu d Virtu d

Virtu d Virtu d

Virtu d

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d

Virtu d Virtu d

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d Virtu d

Virtu d Virtu d

Virtu tud d d Virt

Virtud Vi r irtud Virtu Virtu d

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Virtud V ud

ud Virtud

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtu d

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtu tud d d Virt

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

La cucharada estrecha

Julio Cortaza

Virtu d

Virtu d Virtu d


Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtu tud d d Virt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

Virtu d

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtu tud d d Virt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu tud d d Virt

Virtu tud d d Virt

Virtud Vi r irtud Virtu Virtu d

Virtu d Virtu d

Virtu d

Virtu tud d d Virt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Virtud V ud ud Virtud

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtu tud d d Virt

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtu tud d d Virt

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud Virtud V ud ud Virtud

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d Virtu d

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtu tud d d Virt

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Una fama descubrio que... Virtu d


Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu Virtu d

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

Virtu d

Virtu d

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

Virtud Vi r irtud Virtu Virtu d

Virtu d

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtu tud d d Virt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu tud d d Virt

Virtud Vi r irtud Virtu

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu tud d d Virt

Virtu tud d d Virt

Virtu d

Virtu tud d d Virt

Virtu tud d d Virt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

Virtu tud d d Virt

Virtu d

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtu tud d d Virt

Virtu d

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtu d

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Virtud Virtud V ud ud Virtud

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

que la virtud era un microbio redondo y lleno de patas.

Virtu d


Instantaneamente...


utriV dutriV d u V d dutriV du dutriV dut triV d

dutriV dutriV dutriV

d Virtu

triV

utriV dutriV d u V d dutriV du

utriV dutriV d u V d dutriV du

utriV dutriV d u V d dutriV du utriV dutriV d u V d dutriV du

utriV dutriV d u V d dutriV du

triV

dutriV dut triV d

dutriV dutriV dutriV

dutriV dut triV d

utriV dutriV d u V d dutriV du

dutriV dutriV du

triV dutriV du Virtu irtud r Virtud Vi

dutriV dutriV dutriV

d Virtu

dutriV dutriV du

triV dutriV du Virtu irtud r Virtud Vi

dutriV dut triV d

triV

dutriV dutriV du

triV dutriV du Virtu irtud r Virtud Vi

triV

d Virtu

triV

dutriV dutriV du

d Virtu

dutriV dutriV dutriV

dutriV dut triV d

dutriV dut triV d

dutriV dutriV dutriV

dutriV dut triV d

triV

dutriV dutriV dutriV

triV

triV dutriV du Virtu irtud r Virtud Vi

dutriV dutriV dutriV

utriV dutriV d u V d dutriV du

dutriV dutriV du

d Virtu

triV

d Virtu

triV

triV

utriV dutriV d u V d dutriV du

triV

triV dutriV du Virtu irtud r Virtud Vi

d Virtu

dutriV dutriV du

triV

dutriV dut triV d

dutriV dut triV d

dutriV dutriV dutriV

utriV dutriV d u V d dutriV du

d Virtu

dutriV dutriV du

triV dutriV du Virtu irtud r Virtud Vi

dutriV dutriV dutriV

triV

triV

triV dutriV du Virtu irtud r Virtud Vi

triV

triV

utriV dutriV d u V d dutriV du

utriV dutriV d u V d dutriV du

dutriV dut triV d

dutriV dutriV dutriV

dutriV dut triV d

dutriV dutriV dutriV

d Virtu

dutriV dut triV d

triV

triV

dutriV dutriV du

dutriV dutriV du

triV dutriV du Virtu irtud r Virtud Vi

dutriV dutriV du

d Virtu

triV

triV dutriV du Virtu irtud r Virtud Vi

dutriV dutriV dutriV

dutriV dut triV d

triV

triV

triV dutriV du Virtu irtud r Virtud Vi

d Virtu

d Virtu

triV

utriV dutriV d u V d dutriV du

d Virtu

d Virtu

dutriV dutriV dutriV

utriV dutriV d u V d dutriV du

dutriV dutriV dutriV

dutriV dut triV d

triV

utriV dutriV d u V d dutriV du

dutriV dutriV du

triV dutriV du Virtu irtud r Virtud Vi

triV

triV

dutriV dutriV du

triV dutriV du Virtu irtud r Virtud Vi

dutriV dutriV du

triV dutriV du Virtu irtud r Virtud Vi

dutriV dutriV du

dutriV dut triV d

d Virtu

dutriV dutriV dutriV

dutriV dutriV du

triV

triV

triV

triV

triV dutriV du Virtu irtud r Virtud Vi

triV

triV dutriV du Virtu irtud r Virtud Vi

dio a beber una gran cucharada de virtud asu suegra.


El resultado fue horrible esta senora renuncio a sus comentarios mordaces, fundo un club para la proteccionn de alpinistas extraviados,


y en menos de dos mesesse condujo de manera tan ejemplar que los defectos de su hija, hasta entonces inadvertidos, pasaron a primerplano con gran sobresalto y estupefaccion del fama.


Virtud Vi r irtud Virtu

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

Virtu tud d d Virt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d

Virtu tud d d Virt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtu tud d d Virt

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtu tud d d Virt

Virtu tud d d Virt

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d

Virtu d

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtu d

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d

Virtu tud d d Virt

Virtu d

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtu d

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

d Virtud Virtud Vi Virtu rt

Virtu d Virtu d

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtu d

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Vi r irtud Virtu

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtu d

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u Virtud Virtud V ud ud Virtud

Virtud V Virtud irt ud V Virtudd irt u

Virtud Vi r irtud Virtu

No le quedo mas remedio que dar una cucharada de virtud a su mujer,


la cual lo abandono esa misma noche por encontrarlo grosero, insignificante, y en un todo diferente de los arquetipos morales que flotaban rutilando ante sus ojos.


Virtud

El fama lo penso largamente, y al final se tomo un frasco de virtud. Pero lo mismo sigue viviendo solo y triste.


Cuando se cruza en la calle con su suegra o su mujer, ambos se saludan respetuosamente y desde lejos. No se atreven nisiquiera a hablarse, tanta es su respectiva perfeccion y el miedo que tienen de contaminarse.

La cucharada estrecha cheyla encinales  
La cucharada estrecha cheyla encinales