Page 1

NR. 2 // MAJ //

BE BOE RBL A D

Her er dit liv

4

I

T RE K A N T DE N GR ØN N E

ringer Tr yghedsvand i Trekanten

7

RSVE J / DY E SV E J / THO

pladser Flotte nye lege i Asagården

10

2014

S S E GÅ R D E N


SET FRA 1. SAL

N

ogle vil i haven og dyrke kartofler, andre vil til stranden og fyre den af på jetski. Nogle gør hovedrent til sommeren, andre lader det flyde og lægger sig i stedet ud i solen. Sommeren kan bruges til mangt og meget, AF IVAN og vi er vidt forskellige af natur. Ofte opstår forståelsesproFREDERIKSEN blemerne især mellem unge teenagere og vi ”gamle” - eller skal vi blot sige voksne… Forstår vi overhovedet hinanden eller lever vi på 2 forskellige planeter? Er de unge ”under ombygning” oppe i hovedet, og er vi andre gået i stå og skuer i højere grad bagud end fremad? I mit job går en del af tiden med møder. Jeg tænker af og til, at vi burde starte mødet med at indføre en regel: I dag er det forbudt at sige ”det har vi prøvet”. I dag er det forbudt at sige ”nej”. I mit fritidsliv har jeg som fodboldtræner gennem mange år brugt meget tid sammen med unge mennesker. Det har været nogle fantastiske år! Jeg synes sådan set ikke, de unge har ændret sig gennem mine 19 år som træner. Men tiden og samfundet har ændret sig! Det kan være svært at forstå de unges tankegang. Svært at forstå, at de 17-18-årige til en holdfest nu om dage ønsker at bruge tiden på at spille FIFA. Svært at huske, hvor sårbar man sikkert også selv var i den alder, og hvor vigtigt det var med anerkendelse og ros. Når man er blevet ældre, ser ungdommens aktiviteter og beslutninger ofte fuldstændigt tåbelige ud. Sikkert fordi man selv er blevet ældre, mere erfaren og forhåbentligt også klogere… Man må bare aldrig glemme, at det er gennem fejltagelser og bitre erfaringer, man lærer og bliver klogere på livet. Lad derfor de unge lave deres ”fejltagelser”. Måske er det blot med vort erfarne livssyn, det er en ”fejl”. Måske har vi selv glemt spontaniteten og optimismen. Ofte hører man, at ”ungdommen nu til dags har ingen respekt! De er uhøflige og højtråbende og tager ikke hensyn”. Jeg er ikke enig! Både i Trivselshuset og på mit fodboldhold møder jeg mange unge, der kommer hen og giver hånd så snart de ser mig. De hilser også med et håndtryk på hinanden. Det gjorde vi godt nok ikke, da jeg var teenager. Det havde 60erne og 70erne vist fortrængt til fordel for flower power, bred ymer og knæhøj karse... Vi var heller ikke så gode til at åbne op og også selv spørge ind til voksnes tanker og følelser. Det oplever jeg også, at mange unge er gode til. Lever vi så på to forskellige planeter? Nej, det mener jeg ikke, men vi har ofte svært ved at forstå hinanden. Der kan man måske starte med accepten af hinanden og derefter spørge ind til den anden gruppes aktioner, så forståelsen kommer henad vejen. Vi har her i Trekantområdet mange dejlige unge mennesker. Jeg oplever dem som ambitiøse og som nogle, der vil noget med deres liv. De fleste går op i skolegangen, og nu har vi også fået et velfungerende ungeråd på banen. Det består af 8 piger og 4 drenge. Ungerådet kan forhåbentligt også være med til at bygge bro og skabe forståelse. Én ting kan alle formentligt forstå: Ha´ en dejlig sommer! ▲

De japanske kirsebærtræer blomstrer i Dyssegården 2

DRÅBEN // NR. 2 // MAJ // 2014

UDKOMMER 4 gange om året i 8800 eksemplarer. Dråben uddeles til alle husstande i bydelen Døesvej, Thorsvej, Dyssegården og i gudekvarteret. Desuden til hele den nordvestlige bydel, Ellebækkvarteret, omkring Nr. Boulevard, Struervejs-kvarteret, Vængerne samt vejene omkring Lemvigvej og Bane-toften for at udbrede kendskabet til Trekantområdet. NÆSTE NUMMER UDKOMMER ultimo august 2014. Har du indlæg, annoncer, arrangementer osv. skal de indsendes senest den 15. august 2014 (helst på mail, som vedhæftet fil, skrevet i Word). ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Ivan Frederiksen Trivselshuset · Asagården 55A 7500 Holstebro ivanf@webspeed.dk REDAKTIONSMEDLEM Bente Horup Dyssegården 12, st. tv 7500 Holstebro, bentehorup@live.dk LAYOUT mus og co - www.musogco.dk TRYK Johansen Grafisk www.johansen-grafisk.dk


ET FANTASTISK MENNESKE TAKKER AF

AF BEBOERRÅDGIVER IVAN FREDERIKSEN

I

mødekommende og altid med et stort smil på! Sådan kender de fleste vist Birgit Hansson, som nu takker af og går på pension efter 43 års tro tjeneste her i Trekantområdet. Jeg tog en snak med Birgit på den næstsidste dag i Børnehaven Jættehøj. På spørgsmålet om hvordan hun havde det i maven, nu hvor afslutningen på et langt arbejdsliv begyndte at nærme sig, svarede hun: ” Det er egentligt både glædeligt og samtidigt har jeg næsten lyst til at hyle. Det har været nogle fantastiske og udfordrende år, og både børn, forældre og personale her på stedet er simpelthen guld værd! I det hele taget har det været fantastisk at arbejde for Holstebro Kommune. Ledelsen har været nytænkende og inspirerende, og vi har ligeledes her i området et fremragende samarbejde ml. de forskellige institutioner og de øvrige samarbejdspartnere”. Birgit Hansson startede i 1971 som

pædagog i Jættehøj Vuggestue. Efter 15 år i den stilling blev hun i 1986 leder for Børnehaven Jættehøj. En stilling som hun nu overlader til Lisbeth Markussen, der til sommer ”vender hjem” til området efter nogle år som leder i Holberghaven. Lisbeth har tidligere været leder for Børnehaven Nørreland. Efter så mange år i den samme stilling melder spørgsmålet sig naturligvis: Hvordan kan man stadig finde det spændende at være så mange år i det samme arbejde? ”Det har været udfordringerne i at være leder, der har gjort, at jeg har kunnet ”holde” så mange år det samme sted. Der har jo været store forandringer i området og i børnehaven. I 1986 havde vi kun en enkelt tyrkisk dreng – nu er 80 % af de 60 børn i børnehaven 2-sprogede. Jeg har elsket at få det kulturelle indblik, og blandt børnene er der ikke de store problemer. De største udfordringer må næsten være den sproglige forståelse

i forhold til forældrene”. Birgit var for få år siden på besøg hos Dronningen for at modtage Dronningens Fortjenstmedalje for 40 års tro tjeneste i Holstebro Kommune. ”Det var spændende at få en lille snak med Dronningen, som jo selv er en del af en multikulturel familie”. Tiden skal nu fyldes ud med andet end personaleledelse og omsorg for børnene. Birgit vil bruge tiden på fitness, linedance og glaskunst. Til vinter er der planer om at få læst noget filosofi. Med en alder af 68 år, må det vel næsten være på sin plads at spørge Birgit, hvordan pokker det kan være, at hun ikke er gået på pension noget før? ”Jeg har slet ikke været klar til det! Det har simpelthen været alt for spændende”. Tak til Birgit Hansson for en fantastisk indsats for tusindvis af børn og voksne gennem mange år. Alt held og lykke fremover! ▲

DRÅBEN // NR. 2 // MAJ // 2014

3


HER ER DIT LIV

AF BEBOERRÅDGIVER IVAN FREDERIKSEN

– ALLE HAR EN HISTORIE AT FORTÆLLE ...

I

mest spærret inde i lejligheden. De måtte ikke se TV og kunne kun læse bøger. I 6 måneder! Til sidst valgte familien i 1998 også at rejse ud ad landet til Pakistan.

TVUNGET TIL AT FLYGTE Golaley er ud af en ret velstående familie i Afghanistan. Hendes far var politichef på grænsen ml. Pakistan og Iran. Han blev dræbt i krigen i 1992, og frem mod Taliban-styrets overtagelse af magten i 1996 blev forholdene i landet gradvist værre og friheden blev indskrænket. Familien mistede hus, bil og mange familiemedlemmer og måtte flytte til et noget fattigere boligkvarter. Hendes 2 brødre var tvunget til at flygte til Rusland, så nu var hun alene med 4 søstre og hendes mor. Efter et ret frit samfund, blev det nu påbudt kvinder at gå med burka, og på gaden var det ”mahram-reglen” der gjaldt. Det vil sige, at en kvinde kun måtte gå ud i selskab med en nær mandlig slægtning, og man skulle medbringe bevis for, at dette nu også var tilfældet. De 6 kvinder kunne således ikke komme ud, og de var i 6 måneder nær-

HØJTUDDANNET FAMILIE Alle 7 søskende er ret veluddannede. Golaley er selv uddannet lærer, og underviste i Afghanistan i gymnasiet i matematik og fysik. Søskendeflokken er i dag spredt over hele verden. Der bor stadig 2 i hjemlandet, 2 i Rusland, mens de øvrige 3 bor i New York, Ukraine og så altså her i Danmark. Mens du læser dette stykke, er Golaley rejst tilbage til Afghanistan med sine 2 drenge. Det er første gang, at de skal besøge deres mormor, som nu atter bor der. Altså også første gang, hun skal se sine børnebørn. Med de vestlige landes indtog i Afghanistan er det atter blevet bedre. Siden 2002 er det blevet mere frit, og Golaley vurderer, at Taliban i dag nok kun har ca. 30 % magt, mest i øst. Historisk set var landet under kongedømmet frem til midt i 70erne et meget frit land, hvor kvinderne fik uddannelse og gik vestligt klædt på gaden med bare arme og intet tørklæde. Ved militærkup-

føljetonen af spændende livshistorier her fra området, har jeg denne gang valgt at besøge Golalay Karimi fra Afghanistan. Golaley bor i Asagården med sin mand og deres 2 drenge på 11 og 14 år.

4

DRÅBEN // NR. 2 // MAJ // 2014

pet sidst i 70erne ændrede dette sig, men det blev først for alvor slemt med Taliban-styrets overtagelse af magten. Samfundet er nærmest delt ind i klasser og man gifter sig helst ikke ”under sin stand”. I sin barndom var Golaley en meget aktiv og åben pige, som ofte også legede med drengene. Familien boede i hovedstaden Kabul, som dengang havde ca. 1 mio. indbyggere. I dag bor der nærmere 5 mio. AKTIV KVINDE Efter flugten til Pakistan fortsatte familien snart til Iran, hvor de boede i 3 år. Her blev den ældste søn Emad født. Golaley ville gerne have åbnet en skole i Iran for afghanske flygtningebørn, men det var svært. Der blev set ned på flygtninge, og en dag fik familien pludseligt at vide: I skal til Danmark. Sådan er vilkårene som FN-flygtninge. Familien boede først 3 år i Vemb, men faldt aldrig rigtigt til der, så efter de første 3 år, hvor man jo som flygtninge ikke må flytte, valgte de atter at rykke teltpælene op og flytte til Holstebro. Her er de i dag glade for at bo i Asagården, hvor de midlertidigt har flyttet lejlighed på grund af ombygningerne til senior-


boliger, men snart skal de flytte tilbage i deres gamle lejlighed. Efter et piskesmæld ved en bilulykke i 2004 kan Golaley i dag desværre ikke klare et arbejde. Hun savner rigtigt meget at undervise, men er dog yderst aktiv på anden vis. Hold nu fast! Hun har i 6 år været frivillig i Kultur- og Frivillighuset. Er blevet uddannet Bydelmor og fungerer nu på 4. år som en støtte og vejleder for andre kvinder. Er nyvalgt medlem af Integrationsrådet. Er kontaktperson til en dialoggruppe, som består af 14 personer med 10 forskellige nationaliteter. Af og til hjælper hun også i Trivselshusets kiosk. Golaley holder desuden jævnligt foredrag om sit liv og om Afghanistan. Familien bruger også en del tid i kolonihaven i Asagården, hvor der dyrkes grøntsager og blomster og grilles om sommeren. Hendes mand nyder også denne have meget. Han har i dag fået sig et job ved Holstebro Kommune, som har øget livskvaliteten meget. Han er syg,

men har nu fået det meget bedre. AT VÆRE FLYGTNING I DANMARK Mens familien boede i Vemb, fik de tilknyttet en kontaktfamilie fra Husby. Kunstneren Henrik Vollmeister og hans kone Berit Sørensen, der ligesom Golaley er skolelærer. Dette har været guld værd for familien. De er blevet nære venner, som snakker sammen hver eneste uge – helst flere gange. Golaley kalder faktisk Berit for sin mor, og hun kommer på besøg mindst en gang i ugen. De er glade sammen, og de græder sammen. Gennem denne kontaktfamilie har den afghanske familie lært meget om de danske traditioner. De 2 familier holder jul og Sct. Hans sammen og også den muslimske højtid Eid. Golaley betegner sig selv som en meget åben muslim. Kun under ramadanen bærer hun tørklæde, men hun fordømmer ikke andre, der har valgt at bruge dette. Hun går også med bare arme om sommeren. Man kan være mere eller

mindre religiøs, men som Golaley siger: ”Det vigtigste er at have et godt hjerte”. Hendes holdning er også, at man skal behandle piger og drenge ens, og at de skal have de samme muligheder. Hun bruger selv meget tid sammen med sine børn og har netop skaffet den ældste et job som avisbud. Selv om Golaley naturligvis savner sit hjemland Afghanistan med det varme klima, familie og venner (hun leder stadig efter sine 5 veninder, bl.a. på Facebook. De var altid sammen som børn), så er hun også glad for at bo i Danmark. Hun synes, at danskerne er blevet meget bedre til at snakke med flygtninge og indvandrere, og nu er flere arbejdsgivere også begyndt at ansætte piger og kvinder med tørklæde. Det var en superspændende eftermiddag på besøg hos Golaley Karimi. Jeg lærte virkeligt meget, og min opfordring kan kun være: Spørg løs! Så bliver vi alle meget klogere. ▲

LÆKRE NYE RÆKKEHUSE I HEIMDALSPARKEN

AF BEBOERRÅDGIVER IVAN FREDERIKSEN

D

et skrider hastigt fremad med omdannelsen af de første 2 blokke i Heimdalsparken til rækkehuse. Den 25. april var der Åbent Hus på den første bolig, og om ikke så længe går håndværkerne i gang med de 2 øvrige blokke. Man kan allerede nu overveje at blive skrevet op til disse. Rigtigt mange havde lyst til at se disse nye flotte rækkehuse, hvor der ikke er så forfærdeligt meget tilbage af den oprindelige indretning. Flere vægge er blevet flyttet og det er nu blevet til lyse og topmoderne boliger. Se selv på billederne. ▲

DRÅBEN // NR. 2 // MAJ // 2014

5


VI ER BLEVET FLERE NATUGLER

B

ænkene er stillet frem efter deres vinterhi, og den gamle Natugle kan igen sidde ude foran hulen og fundere over livets gang. Og meget glæder ham dette

forår. For en ordens skyld vil jeg gøre opmærksom på, at dette indlæg ikke drøftet med andre Natugler eller med de 3 boligselskaber. Der er sket en hel del i området inden for det sidste halve år. Jeg vil gerne sige velkommen til nye Ugle-kolleger fra Boligselskaberne Holstebro og Lejerbo samt Sct. Jørgen, - og en enkelt, der bor uden for Trekanten. Hvor er det rart, at alle tre boligselskaber nu er sammen om og i projektet Natuglerne. Natuglerne kunne holde 5-års fødselsdag den 26. februar i år. Det blev markeret med lagkage den 5. marts, hvor nye og gamle Natugler var samlet første gang. Her blev de nye kolleger ”officielt” budt velkommen i kredsen. Den 2. april var vi samlet igen. Denne gang i anledning af, at Holstebro Kommune afholdt et 6 timer langt kursus for Natugler med flere. Ud over Natugler deltog der repræsentanter fra de 3 boligselskabers bestyrelser samt administrative medarbejdere. I alt var 38 tilmeldt kurset. SSP Koordinator Jon A. Jørgensen var leder af kurset. Jeg synes, at det var et relevant og givtigt kursus med et indhold, som er et nyttigt værktøj i arbejdet. De deltagere, jeg efterfølgende har talt med, har været af samme opfattelse. Så tak for det til Holstebro Kommune og Jon A. Jørgensen samt til aktørerne, der bidrog med oplæg og indhold i de forskellige moduler. Som en overraskelse blev kurset afbrudt ret tidligt i forløbet. Anledningen var, at John Thorsø mødte op og overrakte en pris til Natuglerne som en anerkendelse af projektet. Det er mit indtryk, at beboerne i området er glade for, at vi går. Men det luner med en anerkendelse, der kommer ”ude fra”. Så tak til John Thorsø for prisen. ▲ ERIK LUND HEIMDALSPARKEN 163, ST. TV. · 7500 HOLSTEBRO TELEFON / SMS: 4062 2597 · MAIL: ERIKDENGAMLE@YAHOO.DK

6

DRÅBEN // NR. 2 // MAJ // 2014

VI HYGGER TIL FREDAGS-TRIVSEL

Da vi sidst i januar startede Fredagstrivsel i Trivselshuset op, var det, hvis jeg skal være helt ærlig, nok med en mavefornemmelse længst inde af, at det ville blive nærmest umuligt at få op at stå. Det har vist sig svært at få de store mængder i huset om formiddagen, hvor folk er på arbejde, i aktivering, i praktik, i skole osv. Starten var da også svær, men der har nu alligevel vist sig at være grobund for lidt hygge hver fredag formiddag. Vi er som regel 10-12 personer, som hygger med et gratis rundstykke og en kop kaffe, mens verdenssituationen vendes og drejes. Der bliver snakket om folks baggrund, både den arbejdsmæssige og hvis der er 2-sprogede til stede, så også fra det land, de kommer fra. Vi er blevet gode til at drille hinanden med et glimt i øjet, og der kommer både yngre og ældre mennesker. Af og til sætter vi også en aktivitet i gang. Der spilles måske yatzy eller banko. Vi har også lavet stolegymnastik og været de ”kritiske dommere” til en prøvefremlæggelse for en studerende. Nogle finder også strikketøjet frem. Alle er velkomne og der kommer både kvinder og mænd. Det er hver fredag kl. 10 – 12. Kom frisk!

FRITIDSJOB? TAG EN SNAK MED LOUISE – OG ØG DIN CHANCE FOR FRITIDSJOB Fritidsjobkoordinator Louise Søndergaard træffes i Trivselshuset tirsdage fra 14.00 – 17.00. Derudover kan Louise træffes på tlf. 2172 5734 eller mail LS@uunvj.dk, hvor du kan sende en sms eller en mail.


TRYGHEDSVANDRINGER I TREKANTEN

U

nder ledelse af Holstebro Kommunes SSP-koordinator Jon A. Jørgensen er der gennem april måned blevet afviklet 8 tryghedsvandringer. 4 i dagslys og 4 om aftenen, da det var mørkt. Men hvad er så en tryghedsvandring? Det er nogle gåture ad udvalgte ruter rundt i kvarteret, med det formål at spotte steder, hvor det kan være utrygt for beboerne at færdes. Her kigges bl.a. efter ”sorte huller”, hvor det måske blot

kunne afhjælpes ved opsætning af en ekstra gadelampe. Beplantningen langs f.eks. cykelstierne er også noget der kigges en del på. Et godt og frit udsyn langs en cykelsti kan være med til at øge trygheden. Vandringerne har udover beboere fra området også haft deltagelse af medlemmer fra afdelingsbestyrelserne, Natugler, politiet, Trivselshuset, brandvæsenet, boligselskaberne, ungerådet, Teknik- og miljøforvaltningen, kommunens plan-

AF BEBOERRÅDGIVER IVAN FREDERIKSEN

afdeling samt andre forvaltninger ved kommunen. Vandringerne har givet nogle gode relationer på tværs og der skal nu tages stilling til, hvordan det gode udbytte skal udmøntes i praksis, så trygheden i området øges. Det skal her siges, at der faktisk er overraskende få steder, hvor folk har grund til at føle sig utrygge om aftenen. Beplantningen er klippet og holdt pænt nede, og der er rigtig god belysning næsten overalt i området. ▲

DRÅBEN // NR. 2 // MAJ // 2014

7


Ballet for børnene i vinterferien

FIFA-turnering

GLIMT FRA AKTIVITETERNE Dette er blot et udvalg af de mange arrangementer, der har været for beboerne her i foråret. Der kan også nævnes ølsmagning, foredrag om Rumænien, mavedans, IT-kursus, Askepot i Musikteatret eller blomsterbinding på kvindeaften… Højtlæsning for børnene på kvindeaften

Aprilfestival i Trivselshuset

Mange flotte udklædninger til fastelavn

Fejring af det kurdiske nytår på kvindeaften


Stor fodboldturnering i Døesvejens Fritidscenter

Kom med en ret. Ny form for fællesspisning

Skøn sejltur på Limfjorden med den gamle træskonnert Saga


FLOTTE NYE LEGEPLADSER I ASAGÅRDEN AF BEBOERRÅDGIVER IVAN FREDERIKSEN

D

e første 7 nye legepladser i Asagården er ved at være færdige. De er flotte og forskellige. Nogle gårdrum er særligt for de mindste, mens andre i højere grad appellerer til de større børn. Legepladserne er blevet taget godt imod, og forleden mødte jeg

10

DRÅBEN // NR. 2 // MAJ // 2014

en mor, hvis 2 hoppende børn I ser på billederne: ”Vi er meget glade for de nye legepladser!”, sagde hun. Beboerne ser ligeledes ud til at være begejstrede for de ny-anlagte terrasser ved de sydvendte gavle. De er flittigt i brug, når solen skinner.

Det går også fremad med seniorboligerne i nr. 1 – 13. Nu er der bygget svalegange og det første elevatortårn. I næste nr. vil vi bringe billeder inde fra de nye lejligheder. ▲


AKTIVITETSKALENDER I TRIVSELSHUSET BØRNEMOTIONSDAG – TIRSDAG D. 27. MAJ. Brumleby, Jættehøj og Trivselshuset arrangerer nok engang den store Børnemotionsdag for alle børn i området. LØBEHJULSTUR TIL THISTED SKATERHAL – LØRDAG D. 31. MAJ KL. 9.45 - 19.00. Morten og Rajee gentager den faste succes med en tur for de 10+-årige… FAMILIEAFTEN: LÆR DE GAMLE LEGE – TIRSDAG D. 3. JUNI KL. 19.00 – 20.30. Birthe Ahle fra DGI kommer og står for en sjov og hyggelig familieaften, hvor der kan findes masser af inpiration til sjov for hele familien på de lyse sommeraftener. JESPERHUS BLOMSTERPARK – TORSDAG D. 5. JUNI KL. 9.00 - 16.00. Familietur til Nordens største blomsterpark, hvor der også er junglezoo, indendørs og udendørs legeland samt vandland. Det koster kun 75,- pr. person inkl. bus! MENS HEALTH WEEK – UGE 24: D. 10. – 13. JUNI. I samarbejde med Sundhedscentret sætter vi fokus på mænds sundhed med en række spændende aktiviteter i ugens løb. WOW PARK – TORSDAG D. 19. JUNI KL. 16.00 – 20.00. Det blev aflyst sidst på grund af kraftig regn – vi prøver igen! Kom med til et legeland helt oppe i trækronerne, hvor du kan løbe rundt over hovedet på dine kammerater og drøne af sted i svævebanen. Turen er for alle fra 8 – 13 år. GRILLAFTEN – FREDAG D. 27. JUNI KL. 18.00 – 20.00. Så er det sommerferietid! Traditionen tro holder vi en hyggelig grillaften for alle fredagen inden skoleferien starter. Medbring selv mad og drikkevarer og lad os sammen få en god start på sommeren. Vi tænder op i de 4 store grill! HUSK OGSÅ FREDAGSTRIVSEL HVER FREDAG KL. 10 – 12. Vi hygger med rundstykker og kaffe. Der er gang i snakken henover bordet og nogle spiller også kort eller yatzy. Mulighed for mange forskellige ting.

KVINDEAFTEN HVER ONSDAG KL. 17.30-20.30 21/5 Wellness-aften 28/5 Wellness-aften Øvrige kvindeaftener hygger vi os bare i Trivselshuset, som vi plejer! Se opslag i Trivselshuset og opgange samt i Aktivitetskalender på hjemmesiden for mere info, bl.a. om pris og tilmelding.

NYT FRA LEKTIEHJÆLPEN! Også efter ferien har vi lektiehjælp i tiden 16.00 - 18.00. Jeg har talt med Sct. Jørgens skole. Ingen børn er i skole efter kl 15.10. Udover hjælpen til børnene vil vi også gerne hjælpe voksne med deres skoleopgaver! Vi vil gerne, at voksne kontakter os og vi aftaler en tid, som for det meste vil være om torsdagen. Dog vil det også være muligt på de andre tider, vi er i huset. Jeg tror, at det betyder meget, at det er den samme person, man får hjælp fra. Så kontakt: Klara 4027 0985, Birthe 6122 5819, Ivan 6163 8877 - så den rette tid og person

bliver fundet til det du har brug for hjælp til. DEN KREATIVE KLUB! I året der er gået, har det været småt med besøg, men vi håber stadig på, at pigerne får lyst til at lære at strikke, eller hvis de skulle have et andet ønske, så sig frem. Kunne det være en mor og barn-oplevelse ville det være dejligt. Jeg ved at 0. – 3. klasse på Sct. Jørgens skole er færdige senest kl. 13.10. Vi er fem, der så gerne vil hjælpe jer. Inger, Elisabeth, Ingrid, Ingelise og Klara.

DRÅBEN // NR. 2 // MAJ // 2014

11


KIG OVER CYKELKURSUS Ungdomsmedarbejder Morten Kuur Hansen har af Boligselskabet Holstebro fået stillet en lejlighed til rådighed, hvor han hver mandag og onsdag eftermiddag holder åbent – kun for de unge. Dette betyder samtidig, at der nu nok er lidt mere ”luft” til rolig voksensnak og hygge i Trivselshuset disse dage – også om eftermiddagen. Kig over. Køb en kaffe, læs dagens avis eller flad ud i sofaen foran fjernsynet.

Venlig hilsen Trivselshuset

EFTER EN LANG VINTER FINDER VI CYKLERNE FREM IGEN Er du kvinde med anden kulturel baggrund, end dansk og gerne vil lære at cykle, er du meget velkommen på cykelholdet. VI CYKLER ONSDAG EFTERMIDDAG FRA KL. 14.00 TIL 15.30 FØRSTE GANG DEN 23 APRIL 2014 Vi mødes på Parkeringspladsen, på Hundsballevej (en sidevej til Struervej bagved VIA.) Tilmelding og henvendelse til Birte Kristensen på tlf. 61693219.

LOPPEMARKED PÅ KVARTERFESTIVALEN

LYST TIL LIDT FRISK LUFT OG GOD MOTION?

MA

Vi mangler en frisk person, som kunne tænke sig BESØGS – 4 gange om året – at omdele Dråben i en del af Heimdalsparken. Det drejer sig om den gamle afdelingTIL AT BESØ Jætte-/Midgården. NR. 1 // FEBRU AR // 2014

Har du lyst til at bruge 1-2 timer om ugen p

DET ER FRIVILLIGT – MEN DU GØR EN GOD TJENESTE.

etnisk baggrund end dansk? Har du lyst til at

BEBOERBLAD

I DEN GRØNNE

TREKANT

DØESVEJ / THORS

fritidsaktiviteter, snakke d VEJ / DYSSEGÅRDE

N

Så kontakt Annette Tobberup, mo

Kontakt beboerrådgiver Ivan Frederiksen, tlf. 6163 8877 – eller kom over i Trivselshuset til en lille snak.

Her er dit liv

4

Huset med plads til alle

7

Stand-up foredra en dybere meningg med

10

DEN KREATIVE KLUB Lørdag d. 6. september holder vi atter Kvarterfestival ved Trivselshuset. Som sædvanligt er det store teltloppemarked fra kl. 10 – 17 et trækplaster, som trækker mange folk til. Skal du have en stand, er det nu, du skal bestille plads! Et bord på 75 x 240 cm koster blot 30,- i leje. Vi har ca. 30 borde, og der er max. 2 borde pr. stand. Bestilling og betaling i Trivselshuset senest mandag den 1. september. Med venlig hilsen Brumleby, Jættehøj og Trivselshuset

12

DRÅBEN // NR. 2 // MAJ // 2014

Det er så svært at lære at strikke. Men det er dejlig at kunne. Hvad med at tage mor med, så hun evt. kan strikke sammen med os. Prøv at kigge indenfor i Trivselshuset mandage i tiden 14.30 til 16.00 så du kan se, hvad der foregår. Nu spiller vi også spil. Du er altid velkommen. 

Hilsen Ingelise, Elisabeth, Inger, Ingrid og Klara


TRIVSELSHUSETS UGEPLAN Mandag

10.00 – 12.00

Dansk Café. Bliv bedre til dansk

Mandag 14.30 – 16.00

Kreativ klub for børn. Håndarbejde, spil og hygge

Mandag

Lektiecafé, Dansk Flygtningehjælp

16.00 – 18.00

VÆRESTEDET – SOMMERÅBNINGSTIDER

Mandag 18.00 – 20.00

Lektiehjælp/Integrationsforeningen Sammen

Tirsdag

10.00 – 12.00

Kreativ Gruppe. Syning, hækling, maling m.v.

Tirsdag

14.00 – 17.00

Mød fritidsjobkoordinator Louise Søndergaard

Tirsdag

18.00 – 20.00

Lektiehjælp/Integrationsforeningen Sammen

Tirsdag

18.30 – 20.30

Familieaften

Onsdag

10.00 – 11.00

Seniormotion i motionsrummet

Onsdag

14.00 – 16.00

Perlesyning

Onsdag

15.30 – 17.00

Trivselshusets Bog-bytte-biks

Onsdag

16.00 – 18.00

Lektiecafé, Dansk Flygtningehjælp

Onsdag

17.30 – 20.30

Kvindeaften

Onsdag

18.00 – 20.00

Kom og snak med Bydelsmødrene.

Torsdag

14.00 – 16.00

Seniorklub. Kaffe, hygge og udflugter

Torsdag

15.00 – 17.00

Åben Rådgivning for 2-sprogede

Torsdag

15.00 – 17.00

Nærpolitiet er at træffe

Torsdag

15.00 – 17.00

Mød Integrationsrådet (lige uger!)

Torsdag

18.00 – 20.00

Lektiehjælp/Integrationsforeningen Sammen

Torsdag

18.00 – 20.30

Pigeklub for de 13-18-årige

Fredag

10.00 – 12.00

Åben Mødregruppe. Kun 1. fredag i måneden

Fredag

10.00 – 12.00

Fredags-Trivsel for dig, der er hjemme

Kartofler, gulerødder og jordbær. Margueritter og roser. En kolonihave er et fristed, og lige hvad du gør den til. Kom og deltag i fællesskabet og nyd at få jord under neglene. Ring og forhør om ledige haver. UDLEJNINGSKRITERIUM: 1) Pensionister har ubetinget førsteret. 2) Efterlønnere 3) Øvrige beboere Alle ansøgere skal have fast bopæl i Afd. 10, Asa-/Jættegården. Henvendelse til Keld Axel Rasmussen, Asagården 5, 1.th., tlf. 97429539 / 21429539. PRISER: Indskud: Kr. 150,Årlig leje: Kr. 275,Depositum: Kr. 275,Depositum tilbagebetales såfremt haven afleveres i velholdt stand. Bestyrelsen i Haveforeningen v/ Oddmar Steinholm, fmd., tlf. 25748649.

I uge 27 og 32 holder vi ekstraordinært åbent mandag – torsdag kl. 18.00 – 21.30. Sommerlukket i ugerne 28-29-30-31. Normale åbningstider igen fra og med uge 33. Vi ønsker alle vore unge mennesker en dejlig sommer. Personalet i Værestedet - Jættehøj

VI MANGLER BESØGSFRIVILLIGE TIL AT BESØGE FLYGTNINGE

M

Har du lyst til at bruge 1-2 timer om ugen på at være besøgsven for en person/familie med anden etnisk baggrund end dansk? Har du lyst til at tilbyde hjælp med at læse papirer, finde butikker, finde fritidsaktiviteter, snakke dansk, og hvad man ellers finder på? Har du lyst til at bruge 1-2 timer

BESØ

TIL AT BE

om u

etnisk baggrund end dansk? Har du lyst SÅ KONTAKT EVA HALLGREN, MOBIL 3122 7385.

fritidsaktiviteter, sna

Så kontakt Annette Tobberup

DRÅBEN // NR. 2 // MAJ // 2014

13


HER I VORES KV RTER BRUMLEBY

DEN KREATIVE KLUB

Åbent tilbud til alle børn mellem 6 og 14 år i Holstebro. Prisen er 10 kr. om året. MULIGHEDER: Hamre/save, lave bål, spille spil, playstation, billard, bordtennis, rulleskøjte, stå på skateboard eller bare være sammen med andre på samme alder. Der er i hele åbningstiden voksent personale til at holde øje, samt hjælpe børnene. Ingen venteliste, så kom og bliv medlem – det koster kun en tier!

Det er så svært at lære at strikke. Men det er dejlig at kunne. Hvad med at tage mor med, så hun evt. kan strikke sammen med os. Prøv at kigge indenfor i Trivselshuset mandage i tiden 14.30 til 16.00 så du kan se, hvad der foregår. Nu spiller vi også spil. Du er altid velkommen.

ÅBNINGSTIDER: Hverdage kl. 12.00 -19.00 Lørdage kl. 10.00 -16.30

INTEGRATIONSFORENINGEN SAMMEN Lektiehjælp mandag, tirsdag og torsdag kl. 18-20 i Trivselshuset. Vi søger frivillige til lektiehjælp for både børn og voksne. Er du over 18 år og kan afse 1-2 timer en aften om ugen, så ring til telefon 5129 6062 eller 2878 1882. Venlig hilsen Integrationsforeningen »Sammen«

MANDAGSKLUBBEN For pensionister afholder vi BANKOSPIL hver mandag kl. 13.30, Thorsvej 38 (Gildesalen). Henvendelse kan ske til N. E. Lundkvist, tlf. 6024 9609. Vi ønsker alle beboerne en god sommerferie.

Hilsen Ingelise, Elisabeth, Inger, Ingrid og Klara

KLUBBERNE I JÆTTEHØJ JÆTTEHØJ JUNIORKLUB: Aften klub hver mandag og onsdag kl. 18.00 – 21.00. Alder: 10 år til og med 7. klasse. Pris pr. aften: 10 kr. UNGDOMSKLUBBEN ”VÆRESTEDET”: Åbent hver tirsdag og torsdag kl. 18.00 – 21.30 samt søndag i lige uger kl. 14.30 – 21.00. Alder: 13 – 17 år. Dog også for 18+, hvis man overholder husets regler og er nogle gode rollemodeller. Mulighed for at spille fodbold, basket, hockey, dødbold m.v. Der er computerrum, filmrum, værksted, tumlerum. Vi har også bordtennis og billard. Om aftenen har kiosken åben, hvor man kan købe sodavand og slik. Der er minimum 4 voksne i klubberne pr. aften. Yderligere info: Juniorklubleder Claus S. Jensen, tlf. 9611 6139 / 9611 6130 eller ungdomsklubleder Henrik Sondrup, tlf. 2382 8601.

GRATIS IDRÆT VI HOLDER SOMMERLUKKET OG ER TILBAGE TIL SEPTEMBER. Evt. spørgsmål til Per Hovmøller, tlf. 4141 5321.

LEKTIEHJÆLPEN Skulle der blandt bladets læsere være et par personer, som kan afse 2 timer i ugen til hjælp i lektiehjælpen i Trivselshuset, vil det være dejligt. Vi har lektiehjælp i tiderne mandage 16-18 og onsdage 16-18. Hvis det har din interesse, kan du kontakte Trivselshuset eller Klara på 9742 4182 eller mobil 4027 0985

14

DRÅBEN // NR. 2 // MAJ // 2014

TREKANTENS PIGEKLUB Gratis klub for piger mellem 13 og 18 år. Hver torsdag kl. 18.00-20.30. Bare mød op i Trivselshuset. Her er plads til tøsesnak – forbudt for drenge. Vi laver mange sjove aktiviteter. Klubben ledes af Betina Afif Issa Nielsen, tlf. 6146 4977, med hjælp fra et par frivillige.


www.trekantenholstebro.dk TREKANTENS SENIORKLUB Hver torsdag kl. 14-16 i Trivselshuset, Asagården 55A. Har du lyst til socialt samvær, en god snak, kaffe og kage? Vi kan også finde på at spille ludo, tage strikketøjet med eller tage på udflugt sammen. Tag 5 kr. med til kagen. Spørgsmål til Ivan Frederiksen, tlf. 6163 8877 eller Birthe Engell Mortensen, tlf. 6122 5819.

Beboerrådgiver

Projektmedarb. i Trivselshuset

Ungdomsmedarbejder

Birthe E. Mortensen Tlf. 6122 5819 b.e.m@hotmail.dk

Morten K. Hansen Tlf. 5197 8444 ungdomsmedarbejder@live.dk

Ungdommens Uddannelses-

Fritidsjobkoordinator

vejledning Birgitte Køcks Tlf. 2324 6362

Louise Søndergaard Tlf. 9664 3040 Mobil 2172 5734

Gademedarbejder

Nærpolitiet

Nærpolitiet

Henrik Sondrup Mobil 2382 8601

Henning B. Jensen Tlf. 7258 2715

Kurt Munk Tlf. 7258 2735

Ivan Frederiksen Tlf. 6163 8877 ivanf@webspeed.dk

ÅBEN RÅDGIVNING Hver torsdag mellem kl. 15 – 17 kan du møde Holstebro Kommunes integrationsteam i Trivselshuset. Du kan få råd og vejledning i alt indenfor integrationsområdet. Ring evt. i forvejen og aftal en tid. Du ringer til teamkoordinator Kurt Hansen på tlf. 9611 4022 / 5151 7934.

Kurt Hansen Tlf. 9611 4022 Mobil 5151 7934

LEJERFORENINGENS BANKOSPIL Bankospil, torsdage kl. 19.00, Thorsvej 38 (Gildesalen). Der er 20 spil med række og hel plade, mini, pausebanko, københavner og lotteri. Kaffen er gratis. Henvendelse kan ske til Lejerforeningen Sct. Jørgen, John Bruun, tlf. 4043 0952.

SOMMERÅBNINGSTIDERNE I TRIVSELSHUSET Uge 27-28-32 Uge 29-30-31

Mandag – Torsdag kl. 10 – 17 Fredag kl. 10 – 15 Lukket

Tlf. 9742 4844

Åben Rådgivning

Tlf. 9741 4477

TRIVSELSHUSETS ÅBNINGSTIDER Mandag Kl. 9.00 – 18.00, derefter lektiehjælp til kl. 20.00 Tirsdag Kl. 9.00 – 18.30, derefter familieaften til kl. 20.30 Onsdag Kl. 9.00 – 17.30, derefter kvindeaften til kl. 20.30 Torsdag Kl. 9.00 – 18.00, derefter lektiehjælp til kl. 20.00 Pigeklub kl. 18.00 – 20.30 Fredag Kl. 9.00 – 15.00

Tlf. 7012 1310

Tlf. 9740 3100

DRÅBEN // NR. 2 // MAJ // 2014

15


NØRRELANDSKIRKENS KALENDER NØRRELANDSKIRKEN · DØESVEJ 1 · 7500 HOLSTEBRO · KORDEGNEKONTORET 97 42 45 45 TAG MED PÅ SOMMERENS BUSUDFLUGT TIL:

HVIDSTEN KRO & GL. ESTRUP LANDBRUGSMUSEUM

HAR DU BRUG FOR EN HÅND? … EN HÅND MED FX. AT LAPPE CYKEL, INSTALLERE NYT IT, INDKØB, PUDSE VINDUER ELLER EN SNAK OVER EN KOP KAFFE.

SPØRG FRIMODIGT OS! B Så forsøger vi at hjælpe dig med opgaven. Hver anden mandag i ulige uger er der frivillige fra Nørrelandskirken, som gerne vil hjælpe dig. Vi træffes i kirkens forhal fra kl. 19.00 - 21.00. Er det svært for dig at komme hen til os, så kommer vi hjem til dig. Drop gerne ind eller kontakt os, og lav en aftale på forhånd. Det kan du gøre ved at sende en mail til: givenhaand@noerrelandskirken.dk eller ring til Hans Henry: mobil: 20 99 80 18. Vi glæder os til at møde dig!

PROGRAM: • Morgensang og formiddagskaffe i Houlkær kirke. • Vi skal se Gl. Estrup Landbrugsmuseum, hvor vi også skal spise frokost. • Nyde eftermiddagskaffen på Hvidsten Kro, og høre om bl.a. Hvidstens gruppen.

TIRSDAG 17. JUNI

Det sker: KL. 9.00 – CA. 18.00

PRIS: 320,- KR. (ALT INKL.) Tilmelding senest 9. juni til Kordegnekontoret 97 42 45 45 - tilmeldingen er bindende efter 9. juni.

SENIOR CAFE INVITERER PÅ BUSUDFLUGT TIL:

SENIOR HØJSKOLEN I NR. NISSUM TORSDAG 28. AUGUST, KL. 12.30 – 18.00 Turen går til området ved Nr. Nissum, hvor vi skal se granitskulpturen ’Stol’. Kaffen drikker vi på Senior Højskolen, hvor der ud over en rundvisning også vil blive fortalt om højskolen. Så kører bussen videre til Nørlem kirke, som vi også skal se og have en kort andagt i. Vi slutter turen af med et let aftensmåltid i Nørrelandskirken.

PRIS: 100 KR. (ALT INKL.) Tilmelding senest 17. august til Kordegnekontoret 97 42 45 45. - oplys venligst om evt. diabetes kost.

Dråben0214  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you