Page 1

Ivan Augustinčić Marko Ivić

eRakije Šimić SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: dr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa autora: 0067458268 Marko Ivić 0067458429 Ivan Augustinčić


Sadržaj 1.UVOD .................................................................................................................................................. 5 1.1. Predmet i cilj rada ....................................................................................................................... 5 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja ......................................................................................... 5 1.3. Sadržaj i struktura rada................................................................................................................ 5 1.4. Kratki opis poslovnog modela...................................................................................................... 5 2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA ......................................................................................................... 6 2.1. Misija ........................................................................................................................................... 6 2.2. Vizija ............................................................................................................................................ 6 2.3. Ciljevi projekta ............................................................................................................................. 6 3. POSLOVNI MODEL .............................................................................................................................. 7 3.1. Detaljan opis poslovnog modela ................................................................................................. 7 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela ..................................................................................... 7 3.3. Organizacija projekta ................................................................................................................... 8 4. INOVACIJE .......................................................................................................................................... 9 4.1. Popis inovacija projekta ............................................................................................................... 9 4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži ................................................................................................ 9 4.2.1. Online narudžba rakija i ostalih alkoholnih pida ................................................................... 9 4.2.2. Izrada smartphone aplikacije ................................................................................................ 9 4.2.3. Pokretanje foruma na web stranici....................................................................................... 9 4.2.4. Online tečaj za pomod pri proizvodnji rakije....................................................................... 10 4.2.5. Organizacija nagradne igre ................................................................................................. 10 5. MODELI STVARANJA PRIHODA ......................................................................................................... 11 5.1. Popis modela stvaranja prihoda ................................................................................................ 11 5.2. Opis svakog pojedinog model .................................................................................................... 11 5.2.1. Prihod od same prodaje naših proizvoda ........................................................................... 11 5.2.2. Prihod od preuzimanja aplikacije........................................................................................ 11 5.2.3. Prihod od pladanja po prikazu ............................................................................................ 11 5.2.4. Prihod od sponzorstava ...................................................................................................... 11 5.2.5. Prihod od pladanja po kliku................................................................................................. 11 6. KLIJENTI ............................................................................................................................................ 12 6.1. Glavni klijenti ............................................................................................................................. 12 6.2. Opis glavnih klijenata................................................................................................................. 12 6.2.1. Catering poduzeda .............................................................................................................. 12


6.2.2. Privatni korisnici ................................................................................................................. 12 6.2.3. Lidl http://www.lidl.hr/cps/rde/www_lidl_hr .................................................................... 12 6.2.4. Hrvatska turistička zajednica http://croatia.hr/hr-HR/Naslovna ........................................ 12 6.2.5 Vlasnici apartmana .............................................................................................................. 13 6.3. Tržišta i jezik Web stranica ........................................................................................................ 13 6.4. Registracija klijenata .................................................................................................................. 13 6.5. Pogodnosti za registrirane klijente ............................................................................................ 13 7. PARTNERI ......................................................................................................................................... 14 7.1. Glavni dobavljači i suradnici ...................................................................................................... 14 7.2. Opis dobavljača ......................................................................................................................... 14 7.2.1. Dobavljač ambalaže – čepovi .............................................................................................. 14 7.2.2. Dobavljač ambalaže – boce ................................................................................................ 14 7.2.3. Dobavljač ambalaže – naljepnice ........................................................................................ 14 7.2.4. Dobavljač Locastic d.o.o. iz Splita ....................................................................................... 14 7.2.5. Dobavljač dizajn-internet rješenja ...................................................................................... 14 7.3. Opis suradnika ........................................................................................................................... 15 7.3.1. Suradnik Hedonica .............................................................................................................. 15 7.3.2. Zvečevo............................................................................................................................... 15 7.3.3 Overseas express ................................................................................................................. 15 7.3.4. Natura croatia..................................................................................................................... 15 7.3.5. Međunarodni festival vina i kulinarstva .............................................................................. 15 8. KONKURENCIJA ................................................................................................................................ 16 8.1. Glavni konkurenti .................................................................................................................. 16 8.1.1. Konkurent Badel 1862 ........................................................................................................ 16 8.1.2. Konkurent Fructal ............................................................................................................... 16 8.1.3. Konkurent ........................................................................................................................... 16 8.1.4. Konkurent Nimcro .............................................................................................................. 16 8.1.5. Adriatic Distillers................................................................................................................. 16 8.2. Sličnosti i različitosti s postojedim projektima na tržištu ........................................................... 17 8.3. Konkurentska prednost projekta ............................................................................................... 17 9. WEB HOSTING I DOMENE ................................................................................................................. 18 9.1. Web hosting projekta ................................................................................................................ 18 9.2. Web domene projekta............................................................................................................... 19 9.2.1. .hr domena ......................................................................................................................... 19


9.2.2. komercijalne domene ......................................................................................................... 20 10. CMS SUSTAV ................................................................................................................................... 21 10.1. Popis mogudih CMS sustava za projekt ................................................................................... 21 10.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) .................................................................................... 21 11. MARKETINŠKI PLAN ........................................................................................................................ 22 11.1. Marketinški plan projekta........................................................................................................ 22 11.2. Ključne riječi projekta .............................................................................................................. 22 11.3. Google AdWords oglas ............................................................................................................ 22 11.4. Oglašavanje na društvenim mrežama ..................................................................................... 25 11.5. Tablica marketinškog plana ..................................................................................................... 26 12. MOBILNE TEHNOLOGIJE ................................................................................................................. 27 12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta................................................................. 27 12.2. Opis i cijena mogude aplikacije za pametne mobilne telefone ................................................ 28 12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije..................................................................... 29 12.4. Grafički prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije ................................................................... 30 12.5. Mogudnost mobilnog oglašavanja ........................................................................................... 33 13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE ................................................................................................................... 34 13.1. Facebook profil projekta.......................................................................................................... 34 13.2. LinkedIn profil autora projekta ................................................................................................ 35 13.3. Twetter profil projekta ............................................................................................................ 36 14. SWOT ANALIZA PROJEKTA .............................................................................................................. 37 15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA ................................................................................................ 38 16. WEB STRANICE PROJEKTA .............................................................................................................. 39 16.1. Struktura Web stranica projekta ............................................................................................. 39 16.2. Opis strukture Web stranica projekta...................................................................................... 39 17. ZAKLJUČAK ..................................................................................................................................... 41 18. POPIS LITERATURE .......................................................................................................................... 42 20. POPIS SLIKA .................................................................................................................................... 43 21. ŽIVOTOPIS ...................................................................................................................................... 44 22. SAŽETAK ......................................................................................................................................... 49 PRILOZI ................................................................................................................................................. 50


1.UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovog seminarskog rada je on line prodaja vlastitih rakija i žestokih pića koja nabavljamo od drugih dobavljača koji omogućuju da štedite vrijeme i prostor tako što omogućuje naručivanje omiljenih alkoholnih pića iz udobnosti vašeg doma .

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Kao glavni izvor podataka ovog rada korišteni su osobno prikupljeni podaci. Također korišteni su podaci i informacije sa službenih stranica. Korišteni su podaci sa stranica orijentiranih na alkohol i pića. Dakako korištene su i neke knjige i članci

1.3. Sadržaj i struktura rada Ovaj rad sastavljen je od dvadeset i dva poglavlja kroz koje se opisuje detaljan razvoj web stranica on line prodaja rakija i žestokih alkoholnih pića. U prvom poglavlju govorimo o osnovnim podacima i upoznajemo web stranicu. Dalje se kroz rad detaljno razvoja poslovni model gdje se opisuju razne inovacije te prednosti korištenja naših usluga. Rad uključuje modele prihoda kao i SWOT analizu koja

predstavlja važan segment

poslovanja. Kroz detaljan marketinški plan obrađene su metode promocije te troškovi koji uvelike utječu na budućnost poslovanja.

1.4. Kratki opis poslovnog modela Na hrvatskom tržištu još ne postoji virtulno mjesto gdje se spajaju ponuda i potražnja vezana za kupnju odnosno prodaju najkvalitetnijih rakija i ostalih žeestokih alkoholnih pića u Hrvatkoj regiji. Ovaj model bi omogućio kupovinu različitih vrsta rakija po različitim cijenama. Također uz rakije model bi omogućio prodaju ostalih žestokih alkoholnih pića srodnih rakijama kao što su tekila, viski i sl. Prodaja rakija bila bi primarna aktivnost pošto je to vlastiti proizvod, dok bi ostala ponuda žestokih pića bila sekundarna djelatnost. Segment poslovanja na koji bi se model najviše usredotočio je opskrba većih događanja i eventova, ponajviše vjeenčanja i razne svečanosti.


2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA 2.1. Misija Biti profitabilno Web mjesto koje će štediti vrijeme i prostor te najvažnije spojiti potrošače s našom ponudom.

2.2. Vizija Postati lider u Hrvatskoj i regiji u prodaji i promociji vlastitih rakija te ostalih žestokih pića.

2.3. Ciljevi projekta 1) Postati vodeće poduzeće na tržištu u svom segmentu rada 2) U prvoj godini rada ostvariti suradnju sad 20 klijenata, tj opskrbiti našim proizvodima isto toliko evenata 3) Povrat uloženih sredstava unutar 6 mjeseci 4) Unutar dvije godine postati regionalni lider u vlastitom segmentu poslovanja 5) Kontinuirana promocija i stalno poboljšanje marketinških aktivnosti


3. POSLOVNI MODEL 3.1. Detaljan opis poslovnog modela Pošto na hrvatskom tržištu još ne postoji virtulno mjesto gdje se spajaju ponuda i potražnja vezana za kupnju odnosno prodaju najkvalitetnijih rakija i ostalih žestokih alkoholnih pića svrha ovoh poslovnog modela je upravo stvaranja mjesta gdje bi se to omogućilo. Takožer cilj je privući osobe koji bi tradicionalnu kupovinu istih i srodnih proizvoda zamijenili online kupnjoj na web mjestu stedječi svoje vrijeme. Ovaj model bi omogućio kupovinu različitih vrsta rakija po različitim cijenama. Također uz rakije model bi omogućio prodaju ostalih žestokih alkoholnih pića srodnih rakijama kao što su tekila, viski i sl. Prodaja rakija bila bi primarna aktivnost pošto je to vlastiti proizvod, dok bi ostala ponuda žestokih pića bila sekundarna djelatnost. Segment poslovanja na koji bi se model najviše usredotočio je opskrba većih događanja i eventova, ponajviše vjenčanja i raznih svečanosti. Najvažniji klijenti na koje bi se model najviše koncentrirao su cartering poduzeća. Uz njih postojala bi mogućnost naručivanja manjih količina za vlastite privatne potrebe. Za svakog klijenta bila bi potrebna jednostavna registracija nakon koje bi dobio korisničko ime i lozinku, te bi uz pomoć nje svaki puta na brz način obavio odabir i kupnju željene košarice proizvoda. Novčane transakcije bile bi podjeljena na dva nalčina. Poslovnim subjektima bilo bi omogućeno plaćanje internet bankarstom prilikom narudžbe na samoj web stranici, dok bi klijentima koji naručuju manje količine za vlastite potrebe bilo omogućeno plačanjem pouzećem prilikom preuzimanja robe

3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela Primarna ponuda odnosila bi se na rakije iz vlastite proizvodnje, dok bi ostala ponuda žestokih pića bila u suradnji sa poslovnim parterima s ciljem proširenja podune i privlačenja večeg broja klijenata. Prednosti on-line kupovine su: 1. Cijena ista ili manja nego kod klasičnim prodajnim mjestima 2. Garantirana kvaliteta te širok asortiman proizvoda 3. Proizvedena iz 100% voća iz vlastitog uzgoja


4. Visoki standardi skladištenja Proizvodi koje model nudi: 1. Rakije: a. Viljamovka b. Šljivovica c. Jabukovača d. Trešnjevača e. Medovača f. Višnjevača 2. Ostala žestoka pića: a. Likeri b. Tekila c. Viski d. Brandy e. Vodka f. Pelinkovac Registracija korisnika obavlja se nekoliko jednostavin koraka. Model bi omogućio odabir poslovnog ili privatnog modela. Za poslovne korisnike bila bi potrebno ime pravne osobe, službena e-mail adresa te broj telefona. Dok bi za privatne korisnike također bila potrebna email adresa, ime i prezime te godina roženja za provjeru punoljetnosti.

3.3. Organizacija projekta Za potreba izrade web stranice angažirali bi stručne osobe iz poduzeća Virtus dizajn-internet rješenja, Lanište 24, Zagreb (www.virtus-dizajn.com) U samom početku rada osnivači će ujedno biti i zaposlenici. Sa očekivanim povečanjem obujma poslovanja zaposlili bi jednog do tri studenta koji bi nm omogućili lakše obavljanje posovnih aktivnosti.


4. INOVACIJE 4.1. Popis inovacija projekta 1. Online narudžba rakija i ostalih alkoholnih pića 2. Izrada smartphone aplikacije 3. Pokretanje foruma na web stranici 4. Online tečaj za pomoć pri proizvodnji rakije 5. Organiziranje nagradne igre

4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži 4.2.1. Online narudžba rakija i ostalih alkoholnih pića

Naša web stranica će omogućiti da korisnici nakon kratke registracije uz nekoliko klikova mišem naruče željena pića te odaberu adresu na koju ćemo ih dostaviti. 4.2.2. Izrada smartphone aplikacije

Kako bi se pojednostavila sama narudžba naših proizvoda izradili bismo mobilnu aplikaciju. Za to bismo angažirali poduzeće Locastic d.o.o. iz Splita. Aplikacija bi ponajviše bila korisna za brzu narudžbu naših proizvoda sa samih događanja. Ukoliko klijent primijeti da mu je na samom događanju potrebna određena količina proizvoda pomoću same aplikacije obavio bi narudžbu te bi mu ona javila da li je i u kojem vremenu moguća dostava. 4.2.3. Pokretanje foruma na web stranici

U skopu web stranice otvorili bismo forum na kojem bi se vidile rasprave i ostavljali komentari o našim proizvodima, te bi nam ti prijedlozi i sugestije uvelike pomogle u poboljšanju naših proizvoda i samog poslovanja. Također u suradnji sa Hrvatskim sommelier klubom organizirao bi se on-line tečaj o povijesti i proizvodnji jakih alkoholnih pića u Hrvatskoj Isto tako jednom godišnje sa istim partnerom održao bi se tečaj za sommeliera 1. razine.


4.2.4. Online tečaj za pomoć pri proizvodnji rakije

Na našoj web stranici stavljali bi detaljne upute koje bi zainteresirani korisnici mogli preuzeti. U uputama bi se nalazili koraci i potreban pribor koji je potreban za proizvodnju najboljih rakija. 4.2.5. Organizacija nagradne igre

Organizacija edukativne on line nagradne igre na našoj web stranici. jednom mjesečno najspretniji sudionici dobili bi poklon paket naših proizvoda. Sama nagradna igra služila bi kao edukacija i promocija naših proizvoda.


5. MODELI STVARANJA PRIHODA 5.1. Popis modela stvaranja prihoda 1. Prihod od same prodaje naših proizvoda 2. Prihod od preuzimanja aplikacije 3. Prihod od plaćanja po prikazu 4. Sponzorstva 5. Prihod od plaćanja po kliku

5.2. Opis svakog pojedinog model 5.2.1. Prihod od same prodaje naših proizvoda

Ovi prihodi se odnose na našu primarnu djelatnost prodaje rakija i ostalih pića koje bi prodavali putem našeg web mjesta 5.2.2. Prihod od preuzimanja aplikacije

Kako bi povećali važnost same aplikacije, njeno preuzimanja bilo bi omogućeno samo poslovnim korisnicima te bi se prilikom preuzimanja naplaćivala 5.2.3. Prihod od plaćanja po prikazu

Oglašivač bi plaćao za svaki 500-ti prikaz svoje reklame na našoj stranici 5.2.4. Prihod od sponzorstava

Postoji mogućnost potpisivanja ugovora o sponzorstvu za nekim poduzećima, npr neki telefonski operater. U tom slučaju sva naša vozila i zaposlenici imali bi istaknut logo tog poduzeća, a mi bi za to ostavrili neki prihod 5.2.5. Prihod od plaćanja po kliku

Oglašivač bi plaćao za svaki klik mišem na njegov oglas


6. KLIJENTI 6.1. Glavni klijenti Povodeći se načelom zadovoljnog klijenta cilj je ispuniti njegova očekivanja u web prodaji proizvoda i pružanju usluge brze i pouzdane dostave. Glavni klijenti s kojima bi surađivali su poslovni subjekti kao catering poduzeća, te privatni korisnici

6.2. Opis glavnih klijenata 6.2.1. Catering poduzeća

Catering poduzeća smo izabrali jer smo uvidjeli da se upravo preko njih možemo svoj proizvod plasirati na najšire moguće tržište te cjelokupnim našim asortimanom opskrbiti regiju istim proizvodima. Catering poduzeća brinu se da svi važniji događaji budu opskrbljeni kako hranom tako i svim vrstima pića. Tu smo mi prepoznali da ukoliko se primarno koncentriramo na njih nudeći im svoj proizvod, pomažemo i njima jer sada na jednom mjestu imaju velik broj žestokih pića koja se konzumiraju na događanjima na kojima su oni angažirani 6.2.2. Privatni korisnici

Kako ne bi ostatak populacije zakinuli za naš jedinstven, 100% prirodan i domaći proizvod, omogućili smo i njima mogućnost naručivanja proizvoda za vlastite potrebe. Isto tako ukoliko neko organizira neku svečanost i događanje a ne želi angažirati catering poduzeće, preko naše web stranice može naručiti i veće količine proizvoda. 6.2.3. Lidl http://www.lidl.hr/cps/rde/www_lidl_hr Lidl jedan od najvećih prodavača na malo u hrvatskoj pa tako i u Europi. U suradnji s lidlom proizvodimo i dostavljamo razne vrste rakije pod njihovom robnom markom. 6.2.4. Hrvatska turistička zajednica http://croatia.hr/hr-HR/Naslovna Ostvarili bi suradnju sa Hrvatskom turističkom zajednicom, te bi posebno za njih pakirali naš proizvod. Poslovna suradnja i zadovoljstvo bi bilo obostrano pošto je naš proizvod 100% prirodan i 100% Hrvatski. Na taj način HTZ bi na svim događanjima i domaćim i međunarodnim sajmovima promovirala naš priozvod a u suradnji sa nama ostvarili bi jednog važnog poslovnog partnera.


6.2.5 Vlasnici apartmana Sa vlasnicima apartmana bi dogovoili suradnju te bi njima svoj proizvod pakirali u manje bočice, koji bi oni dobivali po posebnoj cijeni. Kako je običaj da vlasnici svojim gostima poklanjaju neke poklone na odlasku, mi tu vidimo svoju priliku, te bi vlasnici apartmana djelili naš proizvod. Time bi to bila odlična reklama za nas.

6.3. Tržišta i jezik Web stranica Kako nam je primarni cilj postati prepoznatljiv brand i tržišni lider u našoj regiji poslovanje najviše obavljali unutar iste. Najvažnije tržište bi bilo domaće ali isto tako nastojali bi se što prije proširiti na tržište okolnih zemalja. To su: Slovenija, Mađarska, Srbija te Bosna i Hercegovina. Nakon bi što prije ojačali za nekoliko godina nastojali bi se proširiti i na tržišta Italije, Austrije, Makedonije. Web stranica bi za početal bila na dva jezika. To su hrvatski i slovenski. Ukoliko bi se pokazalo da imamo sve veći broj klijenata u Mađarkoj web stranici bi prilagodili i tom jeziku.

6.4. Registracija klijenata Registracija korisnika obavlja se nekoliko jednostavnih koraka. Model bi omogućio odabir poslovnog ili privatnog modela. Za poslovne korisnike bila bi potrebno ime pravne osobe, službena e-mail adresa te broj telefona. Dok bi za privatne korisnike također bila potrebna email adresa, ime i prezime te godina rođenja za potvrdu punoljetnosti.

6.5. Pogodnosti za registrirane klijente Primarna pogodnost za registrirane korisnike bi bila sama mogućnost kupnje proizvoda, a za narudžbe iznad 500 kn dostava bi bila besplatna. Poduzeća zaduženo za dostavu bilo bi Overseas express. Dodatne pogodnosti koje bi se ostvarile putem registracije su mogućnost sudjelovanja nagradnoj igri, mogući popusti te aktivno sudjelovanje na forumu te razni savjeti od naših stručnjaka.


7. PARTNERI 7.1. Glavni dobavljači i suradnici Cilj je odabrati najkvalitetnije dobavljače i suradnike s kojima će se krenuti u ostvarenje vlastite vizije u ravnopravnom i partnerskom odnosu. Kako sami uzgajamo voće i proizvodimo rakije imamo dobavljača ambalaže( boce, čepovi, naljepnice), Locastic d.o.o. iz Splita, Dizajn-internet rješenja. Suradnici: Zvečevo , Hedonica, Overseas express

7.2. Opis dobavljača 7.2.1. Dobavljač ambalaže – čepovi

Dabić d.o.o. 10000 Zagreb prva hrvatska tvornica za proizvodnju PVC, polylaminatnih, alu kapica za alkohol, vina, sokove, zadužen za opskrbu čepova. (http://www.dabic.hr/) 7.2.2. Dobavljač ambalaže – boce

Vetropack straža d.d. proizvođač stakla koji se zbog svojih izvrsnih svojstava, uspješno nametnulo kao ambalažni materijal u području pića i prehrane. (http://www.vetropack.hr/htm/news_list_6.htm) 7.2.3. Dobavljač ambalaže – naljepnice

Eti Tisak d.o.o. 10040 Zagreb posjeduje višegodišnje iskustvo u preradi i proizvodnji samoljepivih i ne samoljepivih etiketa na standardnim TTS materijalima. (http://www.etitisak.hr/)

7.2.4. Dobavljač Locastic d.o.o. iz Splita

Za izradu mobilne aplikacije zadužen je Locastic d.o.o. iz Splita koji će pojednostaviti i ubrzati narudžbe. (http://www.locastic.com/) 7.2.5. Dobavljač dizajn-internet rješenja

Za potreba izrade web stranice angažirali bi stručne osobe iz poduzeća Virtus dizajn-internet rješenja, Lanište 24, Zagreb. (http://virtus-dizajn.com/)


7.3. Opis suradnika 7.3.1. Suradnik Hedonica - http://www.usvc.hr/index.php/template-

layout/rakije/opg-mahovic Riječ je o zajedničkom projektu sa partnerom Hedonica pored Samobora. Organizirala bi se kušaonica rakije na Samoborskoj vinskoj cesti, gdje bi se omogućila degustacija novih i postojećih okusa rakija. 7.3.2. Zvečevo - http://www.zvecevo.hr/

Zvečevo prehrambena industrija d.d (Kralja Zvonimira 1, 34000 Požega). S kojim surađujemo i posredujumo u prodaji žestokih alkoholnih pića koje nudimo u našoj ponudi (brandy, pelinkovac, barun) 7.3.3 Overseas express - http://www.overseas.hr/

Overseas express kompanija na hrvatskom tržištu u segmentu dostave paketa - od vrata do vrata. Njihove usluge koristit ćemo u svrhu isporuku narudžbe. 7.3.4. Natura croatia - http://www.naturacroatica.com/

Prva trgovina koja prodaje isključivo prirodne hrvatske proizvode. U suradnji s naturom naši potrošači moči će kupiti naše proizvode po promotivnim cijenama. 7.3.5. Međunarodni festival vina i kulinarstva

Promotivne ponude i kušaonice http://vino.com.hr/vinoCOM/


8. KONKURENCIJA 8.1. Glavni konkurenti

Veliku konkurenciju predstavljaju tvrtke kao što su Badel 1862 - najveći je i najstariji proizvođač vina i alkoholnih pića u Hrvatskoj, te slovenska tvrtka Fructal koju su sa više vrsta proizvoda, a ne samo alkoholnih pića, osvojile tržište i stvorile imiđ tj. prepoznatljivost kod potrošača. Ostali konkurenti su Prodaja rakija i vina, Nimcro, te Adriatic Distillers 8.1.1. Konkurent Badel 1862 - http://www.badel1862.hr/hr-HR/Naslovnica.html

Najveći je i najstariji proizvođač alkoholnih pića, vina i bezalkoholnih pića u Hrvatskoj. Badel 1862 najveće je hrvatsko poduzeće u svojoj grupaciji. Uz proizvodnju jakih alkoholnih pića, vina, bezalkoholnih pića i licencu PepsiCo asortimana, Badel 1862 je i ekskluzivni zastupnik za tržište Hrvatske svjetskih poznatih proizvođača jakih alkoholnih pića: Tradall, Marie Brizard, Borco i Underberg. 8.1.2. Konkurent Fructal - http://www.fructal.si/

Slovenska tvrtka Fructal koja je sa više vrsta proizvoda, a ne samo alkoholnih pića, osvojile tržište. 8.1.3. Konkurent http://www.prodajavinairakije.rs/

WEB prodaja i usluge, vino i rakija, Beograd 8.1.4. Konkurent Nimcro http://www.nimcro.hr/

Nimcro d.o.o. je hrvatski proizvožač jakih alkoholnih pića, tvrtka u privatnom vlasništvu, osnovan 1994. Godine od tvrtke NIM GmbH Njemačka a ista 1983. Od strane gosp. Nikole Serdara. Trenutno se njihoc portfolio sastoji od 16 vrsta pića a ističu se: Dalmatino, Blacky, Istra Bitter, Pepito, Pelin i Moretto 8.1.5. Adriatic Distillers http://www.akvinta.com/

Adriatic Distillers d.o.o. hrvatska je tvrtka koja je započela proizvodnju u kolovozu 2006. u dijelu tvornice Imota d.d. u Imotskom. Cilj poslovanja tvrtke Adriatic Distillers jest proizvodnja i distribucija pića najviše kvalitete, a trenutačnost u tvrtki proizvodi premium votka Akvinta, prva mediteranska luksuzna votka


8.2. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Badel 1862 – sliĉnost: sličan asotriman prizvoda -

razliĉitost: eRakije omogućuju online prodaju, dok Badel tradicionalnu

Fructal – sliĉnost: sličan asotriman prizvoda -

razliĉitost: eRakije omogućuju online prodaju, dok Fructal tradicionalnu

Prodajavinairakije – sliĉnost: sličan asotriman prizvoda, prodaja online -

razliĉitost: večina proizvoda koje mi prodajemo je vlastita proizvodnja

Nimcro – sliĉnost: sličan asotriman prizvoda -

razliĉitost: eRakije omogućuju online prodaju, dok Nimcro prodaje preko distributera tradicionalnu

Adriatic Distillers – sliĉnost: ekskluzivan proizvod -

razliĉitost: drugačiji način prodaje i drugačiji klijenti

8.3. Konkurentska prednost projekta Konkurentsku prednost vidimo u kvalitetnom proizvodu 100% prirodne voćne rakije dobivene iz vlastitih nasada voća. Isto tako prednost koju imamo je ta da se na našim stranicama nudi širok asortiman jakih alkoholnih pića koja se mogu direktno naručiti putem nekoliko klikova na internet stranici ili mobilnoj aplikaciji. Nadalje mi svojim kupcima omogućujemo ditektnu dostavu svojih prouzvoda na željenu adresu u što kraćem vremenu, a to dosad na tržištu dosad nije postojalp


9. WEB HOSTING I DOMENE 9.1. Web hosting projekta Kako je cilj ostvariti što veće prihode i veliki broj korisnika odlučili smo se za odabir web hostinga koji će nam omogućiti ostvarivanje tih ciljeva. Odlučili smo se za www.wmd.hr kao pružatelja hostinga preko njihovog paketaPRO + hosting paket. Opcija uključuje neograničen mjesečni promet podataka, 10000 MG prostora 1 godina besplatno i ostale pogodnosti po cijeni od 708 kn godišnje

Slika 1. Hosting paket

Dostupno na www.wmd.hr


9.2. Web domene projekta Kako smo se u početku poslovanja orijentirani na hrvatsko tržište odlučili smo se za hr domenu te će imati www.

web mjesto. Unutar odabranog paketa po cijeni od 708 kn/god

moguće je zakupiti do 2 besplatne domena Slika 2. Hosting paket

Dostupno na www.wmd.hr 9.2.1. .hr domena

Unutar odabranog paketa po cijeni od 708 kn/god zakupili bi domenu erakije.hr s kojim bi poslovali na hrvatskom tržištu. Slika 3. Provjera domene hr.

Dostupno na www.wmd.hr


9.2.2. komercijalne domene

Kako bi se u početku također uz hrvatsko tržište pažnju pridavali i zemljama u regiji odlučili smo se unutar paketa zakupiti i erakije.com domenu. Kako bi se posao razvijao, a u paketu imamo zakup do 10 domena, nešto kasnije bismo zakupili još neke domene prilagođene u zemljama kojima poslujemo. Slika 4.Provjera domene com.

Dostupno na www.wmd.hr


10. CMS SUSTAV 10.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt CMS je sustav za upravljanje web sadržajem (engl. Content Management System - CMS). Omogućuje stvaranje, kontrolu i upravljanje intelektualnim sadržajem primjenom suvremenih infomacijkih tehnologija. Popis mogućih CMS sustava: -

Drupal (http://www.drupal.org/)

-

Joomla (http://www.joomla.org/)

-

Wordpress (http://www.wordpress.org/)

-

Sitefinity (http://www.sitefinity.com)

-

Kentico (http://www.kentico.com)

-

Malleus (http://www.malleus.hr/laki.aspx)

10.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) Smatramo da je za naš projekt najbolji besplatni CMS sustav WordPress1. Izabran je zato jer ima tisuću gotovih template-ova, jednostavno se nauči koristit s njima, te je jednostavan za održavanje.Također ima i gotova rješenja za prilagodbu web stranice mobilnim aparatima, što je danas jako bitno jer gotovo svako ima smartphone kojim pristupa internetu.Isto tako Dupal ima podršku za više stranih jezika što je značajna mogućnost.A najveći plus koji smo mi prepoznali je to što je WordPress trenutno najrasprostranjeniji CMS na svijetu (http://trends.builtwith.com/cms). Slika 5. rasprostranjenost CMS u svijetu

Dostupno na http://trends.builtwith.com/cms

1

http://wordpress.org/


11. MARKETINŠKI PLAN 11.1. Marketinški plan projekta Kako se poslovanje obavlja onlline, marketinški plan projekta provest će se većinom uporabom interneta. Promovirali bi se putem facebook-a, web oglasa, na forumima, te putem newsletter koji pomaže izgraditi odnom s sadašnjim i potencijalnim kupcima. Oglašavanje se provodi i pomoću naših suradnika putem raznih gastronomskih i drugih događanja. Također dio sredstava bi se potrošio za oglašavanje putem google AdWords oglas. Naši promocijski slogani biti će: 100% iz prirode! ...jer je priroda dala samo prirodno! Najbolji ručak započinje dobrim aperitivom! U posebnim prilikama nazdravite rakijama Šimić Rakija..Najbolja obrana od bolesti

11.2. Ključne riječi projekta Rakija, domace, alkohol, prirodno, ekološki, voce, kvaliteta, sljiva, akcija, cetering, delicije, delicija, viljamovka, šljivovica, eko, brlja, travarica, zdravica, aperitiv, vjenčanje, fešta, zabava, slavlje, medica, jabukovača, brandy, trešnjevača, barun, pelinkovac, cherry, šimić

11.3. Google AdWords oglas Odluku o oglašavanju putem Adwordsa pokazala se dobra upravo zato što je to jedna od najučinkovitijih mogućnosti oglašavanja. Omogućuju postavljanje ciljanih oglasa onim kupcima koji u tom trenutku upravo traže ono što nudimo i spremni su kupiti. Kako smo se odlučili na ovakvu vrstu poslovanja buđet smo ograničili na 5 000 kuna. Ključne riječi su rakija, domaće, alkohol, prirodno, kvaliteta.


Slika 6. Google adWords

Dostupno na https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2780032421&__c=2585118821#r.ONLINE.st_ sum&app=cm Slika 7. Google adWords

Dostupno na https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2780032421&__c=2585118821#r.ONLINE.cre ate&app=cm


Slika 8. Google adWords

Dostupno na https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2780032421&__c=2585118821#r.ONLINE.st_ sum&app=cm Slika 9. Google adWords

Dostupno na

https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2780032421&__c=2585118821#a.134 00729909_190832909.key&app=cm


11.4. Oglašavanje na društvenim mrežama Oglašavanje putem društvenih mreža provodit ćemo preko Facebook-a i Twitter-a. Zbog popularnosti na domaćem tržištu oglašavanje ćemo provoditi putem našeg facebook-a profila preko kojeg će korisnici biti obavještavani o raznim aktivnostima i akcijama. Nadalje u planu su i facebook oglasi za koje je namijenjen buđet od 5 000 kn. Sam Facebook ima mogućnost odabira na koji segment oglasa se želimo koncentrirati pa smo se mi tako odlučili za oglase pomoću kojih bi privukli što više ljudi na našu web stranicu.


11.5. Tablica marketinškog plana

Tabela 1. Tablica marketinškog plana


12. MOBILNE TEHNOLOGIJE 12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Kako je danas trend u svijetu sve veće korištenje smartphone uređaja, tako smo se i mi odlučili za izradu smartphone aplikacije. Ona bi bila dostupna putem i-tunes store-a za iPhone i iPad uređaje, te na Google Play store-u za Android uređaje. Aplikacija je dostupna na http://erakije.mobapp.at/landing/Desktop#.UzH-Jah5NFI Slika 10.Link za preuzimanje mobilne aplikacije

Dostupno na http://erakije.mobapp.at/landing/Desktop#.UzH-Jah5NFI


12.2. Opis i cijena moguće aplikacije za pametne mobilne telefone U početku bi aplikacija bila dostupna samo poslovnim korisnicima (kako smo naveli ponajviše catering poduzećima) kojima je najpotrebnije da sa samog mjesta događanja imaju mogućnost direktne narudžbe potrebne količine naših pića. Za sada smatramo da privatni korisnici ne trebaju tu mogućnost pa za njih ova opcija neće biti moguća. To bismo kontrolirali tako da bi poslovnim korisnicima izdali PIN pomoću kojeg bi se, nakon što pokrenu aplikaciju, ulogirati i tako pristupili našoj ponudi. Aplikacije bi bila besplatna jer nam je prvotna zamisao da pomoću nje pomognemo klijentima da imaju mogućnost brze narudžbe naših proizvoda. Također samim time mi širimo svoje poslovanje Izrada same aplikacije za naše potrebe koštala bi 9800,00 kn Slika 11.Cijena mobilne aplikacije

Dostupno na http://www.kodinea.eu/usluge-izrada-mobilne-aplikacije/cijena-izrade-mobilne-aplikacije/


12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije Sama aplikacija je osmišljena da se koristi na što jednostavniji način, te da je što je moguće brža. Aplikacija bi se ponešto razlikovala od web stranice te nebi imala sve mogućnosti koje su moguće na samoj stranici. Sastojala bi se od početne stranice nakojoj bi se nalazio izbornik. .U izborniku bi bilo ponuđen odabir ostalih mogućnosti. To su prijava, ona je potrebna da bi se korisnik prijavio, tj. kako bi mogao naručiti proizvode iz web shopu. U aplikaciji bi bili objavljeni i naši kontakti. Također u aplikaciji bi postojala i mogućnost direktnog slanja poruke na naš e-mail Isto tako omogučili bismo direktno povezivanje na naše Facebook, Twitter te LinkedIn profile.


12.4. Grafički prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije Slika 12.Prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije

Kada se aplikacija pokrene potrebno je prijaviti se kako bi mogli pristupiti shopu. Prijavljuje se korisničkim imenom i pinom koji poslovni klijent dobije od nas prilikom registracije Slika 13.Prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije

Nakom uspješne registracije pristupa shopu u kojem su vidljivi svi proizvodi koje trenutno nudimo. Također ispod svakog je količina koju trenutno imamo na skladištu.


Slika 14.Prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije

Odabirom željenog proizvoda korisnik ga dodaje u košaricu te određuje koju količinu odabvranog proizvoda želi naručiti. Nakon toga odabire da li je završio sa kupnjom ili istu želi nastaviti odabirom drugih vrsta pića. Slika 15. Prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije

Također unutar same aplikacije omogućili smo korisnicima uvid u naše kontakt podatke.


Slika 16.Prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije

Pritiskom na broj telefona ili e-mail, aplikacija korisnika automatski vodi na njegov mail ili poziv na samom smartphoneu. To smo omogućili kako bi im olakšali posao da nemoraju broj ili e-mail adrasu kopirati ili zapisivate te ponovo unositi u uređaj. Slika 17.Prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije

Isto tako kako bi u svakom trenutku korisnici imali uvid u naše najnovije i najpovoljnije ponude unutar aplikacije moguće je vidjeti naš trenutni newsletter.


Slika 18.Prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije

Za kraj, kako bi omogučili da poslovni korisnici djele svoja iskustva sa svima, na mobilnu aplikaciju smo postavili i forum na kojem mogu komentirati i ostavljati svoje ideje i iskustva a isto tako proučavati i tuđa zapažanja.

12.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja Samu aplikaciju reklamirat ćemo preko facebook i twitter profila. Također koristit ćemo i Google Mobile Ads platformu. Smatramo da je to dovoljno pošto smo se odlučili da samu aplikaciju prvotno koriste samo poslovni korisnici Putem push notificationa objavljivali bi obavijesti o promjenama na našoj aplikaciji. Na isto način dolazile bi reklame od naših parnera i suradnika.


13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE 13.1. Facebook profil projekta Slika 19.Prikaz facebook profila

Dostupno na https://www.facebook.com/pages/Vo%C4%87ne-rakije-%C5%A0imi%C4%87/798697623493010


13.2. LinkedIn profil autora projekta Slika 20. Prikaz Linkedln profila

Dostupno na https://www.linkedin.com/profile/view?id=334540198&trk=nav_responsive_tab_profile


13.3. Twetter profil projekta Slika 21. Prikaz twetter profila

Dostupno na https://twitter.com/rakijesimic


14. SWOT ANALIZA PROJEKTA PREDNOSTI -

100% domaći proizvod

-

Sirovine za prozvod iz vlastitog uzgoja proizvedene po najvišim standardima

-

Mlad i fleksibilan tim

-

Široka paleta vlastitih proizvoda

-

Olakšava potrošačima kupnju proizvoda (jednostavnost i brzina)

NEDOSTACI -

Neiskustvo

-

Visoki marketinški izdaci

-

Nepostojanje imidža

-

Slabo upućenost potrošača o kvaliteti proizvoda

-

Nepostojanje fizičkog kontakta

MOGUĆNOSTI -

Širenje na tržište EU

-

Proširenje asortimana na druga alkoholna i nealkoholna pića

-

Mogućnost udruživanja sa drugim domaćim proizvođačima

-

Promotivna događanja

-

Dugoročno manji troškovi poslovanja putem interneta

PRIJETNJE -

Laka mogućnost kopiranja

-

Jeftina konkurencija u vidu trgovačkih lanaca

-

Nedovoljna prepoznatljivost

-

Sveopća kriza

-

Odbojnost potrošača prema interneta poslovanja


15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA TROŠAK Inf oprema Računala i oprema Zakup servera Plaće Trošak izrade web stranice Trošak izrade smartphone aplikacije Oglašavanje Google AdWords Radio Društene mreže Ostalo Dokumentacija za registraciju servisa

Ukupno Tabela 2. Troškovi pokretanja projekta

GOD. IZNOS 12.708,00 12.000,00 708,00 20.000,00 3000,00 9800,00 17.000,00 5.000,00 7.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00

78.008,00


16. WEB STRANICE PROJEKTA Slika 22. Prikaz web stranice

Dostupno na http://iaugustincic.wix.com/rakijesimic

16.1. Struktura Web stranica projekta Internet stranica sastoji se od glavne ''Početne'' stranice te od jos devet povezanih stranica. To su ''O nama'', ''Kupi'', ''Forum'', ''Nagradna igra'', ''Kontakt'', ''Registracija'', ''Newsletter'', ''Newsletter prijava'' te ''Sitemap''

16.2. Opis strukture Web stranica projekta Na početnoj stranici nalaze se poveznice na ostale stranice, slika i logo poduzeća te gumb za prijavu. Tek nakon ispunjanja točnih podataka za prijavu moguća je kupnja. Na stranici O nama nalazi se opis poduzeća, kratka povijest te popis rakija koje nudimo. Isto tako tu smo naveli i popis suradnika te njihove artikle koje nudimo u svojoj ponudi. Na stanici Foruma nalazi se nekoliko kategorija u kojima posjetitelji mogu pisati. To su: Povijest rakije, Iskustva, Preporuke o poboljšanju i On-line tečaj. Unutar foruma će nekoliko puta godišnje biti organizirana on-line video predanja u suradnji sa Hrvatskim somelijeskim klubom. Te snimke će biti pohranjene kako bi ih svi posjetitelji mogli pogledati kada žele. Na stranici Nagradna igra objavljivat ćemo pravila i dobitnike naših igara.


Najvažnije na stranici je on-line shop pod poveznicom Kupi. Tu klijenti odabiru željene artikle koji su naznačeni sa svojim cijenama te ih stavljaju u svoju košaricu. Nakon što završe sa odabirom, unose adresu na koju žele da se artikli dostave te izvršavaju plaćanje. Sljedeća poveznica na stranici je Kontakt. Tu smo ostavili mogućnost direktno slanja e-maila sa bilo kakvim upitom. Iza toga slijedi stranica Registracije gdje korisnici obavljaju registraciju. Kako smo već prije naveli postoje dvije mogućnosti registriranja. To su Poslovni korisnici te Privatni korisnici. Poslovni korisnici moraju ispuniti ime poslovnog subjekta, e-mail adresu te broj telefona, dok privatni moraju popuniti ime, prezime e-mail adresu te godinu rođenja. Zatim dolazi stranica Newsletter gde posjetitelji mogu vidjeti aktualni newsletter. Kako bi se pretplatili na naš newsletter tu mogućnost smo im ostavili na stranici Newsletter prijava. I zadnja stranica je Sitemap na kojoj se nalazi gumb, te pritiskom na njega korisnici mogu vidjeti sadašnji i planirani sitemap.


17. ZAKLJUĈAK Uz vlastite nasade i proizvodnju žestokih alkoholnih pića odlučili smo ovim projektom proširiti naše poslovanje putem interneta koji bi nam omogućio bolji, lakši i brži pristup tržištu što bi za ovakvu vrstu poslovanja jako značilo. S pouzdanim modelom prihoda i raznim inovacijama uspjeh ovog projekta je zagarantiran te nam u prilog ide da smo među prvima koji ulaze u ovakav posao jer važnost internet poslovanja sve više raste.


18. POPIS LITERATURE Popis literature je ujedno i popis web linkova 19. POPIS WEB LINKOVA www.facebook.com www.twitter.com www.willijams.hr www.linkedin.com rends.builtwith.com/cms www.wmd.hr www.virtus-dizajn.com http://www.google.hr/ads/adwords/

http://iaugustincic.wix.com/rakijesimic


20. POPIS SLIKA Slika 1. Hosting paket ........................................................................................................................... 18 Slika 2. Hosting paket ........................................................................................................................... 19 Slika 3. Provjera domene hr. ................................................................................................................ 19 Slika 4.Provjera domene com. .............................................................................................................. 20 Slika 5. rasprostranjenost CMS u svijetu .............................................................................................. 21 Slika 6. Google adWords....................................................................................................................... 23 Slika 7. Google adWords....................................................................................................................... 23 Slika 8. Google adWords........................................................................... Error! Bookmark not defined. Slika 9. Google adWords....................................................................................................................... 24 Slika 10.Link za preuzimanje mobilne aplikacije ................................................................................... 27 Slika 11.Cijena mobilne aplikacije http ................................................................................................. 28 Slika 12.Prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije................................................................................ 30 Slika 13.Prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije................................................................................ 30 Slika 14.Prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije................................................................................ 31 Slika 15.Prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije................................................................................31 Slika 16.Prikaz funkciolanosti mobilne aplikacije..................................................................................32 Slika 17.Prikaz funkciolanosti mobilne aplikacije..................................................................................32 Slika 18.Prikaz funkciolanosti mobilne aplikacije..................................................................................33 Slika 19.Prikaz Facebook profila............................................................................................................34 Slika 20.Prikaz LindekIn profila..............................................................................................................35 Slika 21.Prikaz Twitter profila................................................................................................................36 Slika 22. Prikaz web stranice..................................................................................................................39

Popis tablica Tabela 1. Tablica marketinškog plana .................................................................................................. 26 Tabela 2. Troškovi pokretanja projekta ................................................................................................ 38


21. ŢIVOTOPIS

Europass Ţivotopis

Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Broj mobitela E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol Ţeljeno zaposlenje/zanimanje Radno iskustvo:

Marko Ivić Zelena 27 , 34 000 Požega 095-506-3709 ivic8690@gmail.com Hrvatsko 08.06.1990. Muško Student


Datum Zanimanje ili radno mjesto Ime i adresa poslodavca

2014 Poslovi u skladištu dm-drogeria markt d.o.o.

Datumi Zanimanje ili radno mjesto Ime i adresa poslodavca

01.06.2013. – 01.10.2013. Konobar Zračna luka Zadar d.o.o. P.P. 367 HR-23000 Zadar

Datumi Zanimanje ili radno mjesto Ime i adresa poslodavca

01.10.2012.-01.02.2013. Administrativni poslovi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Datumi Zanimanje ili radno mjesto

01.06.2012. – 01.10.2012. Konobar

Ime i adresa poslodavca

Zračna luka Zadar d.o.o. P.P. 367 HR-23000 Zadar

Datumi

01.06.2011.-01.10.2011.

Zanimanje ili radno mjesto

Upravljanje skladištem

Ime i adresa poslodavca

Carlsberg Croatia d.o.o.

Datumi Zanimanje ili radno mjesto Ime i adresa poslodavca

01.06.2010.-01.09.2010. Upravljanjem skladištem Zvečevo d.d.

Obrazovanje 2009.-2013 20132005. - 2009.

Ekonomski fakultet Zagreb –Preddiplomski studij Poslovna ekonomija Ekonomski fakultet Zagreb- Diplomski studij- Menadžerska informatika Ekonomska škola Požega –(ekonomist)

Naziv dodijeljene kvalifikacije Stručni prvostupnik ekonomije (bacc.oec)


Strani jezici

Engleski jezik

Ĉitanje Pisanje Govor

Odlično Vrlo dobro Odlično

Ĉitanje Pisanje Govor

Njemaĉki jezik Osnovno Osnovno Osnovno

Znanje i vještine

Računalne vještine i kompetencije Vozačka dozvola

Druge vještine i kompetencije Dodatne informacije

Spreman sam početi s radom

Izvrsno poznavanje računalne tehnologije , rad u Microsoft Office paketima Vozačka dozvola B kategorije Zadnji put korišteno: Trenutno Razina znanja: 5 Godine iskustva:5 Bavljenje sportom i razna natjecanja Imam 23 godina. Student sam Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Cilj mi je pronaći posao koji će odgovarati mojim željama, sposobnostima i obrazovanju te omogućiti napredovanje u karijeri te stjecanje iskustva. Odmah


Osobni podaci Prezime / Ime Adresa Telefonski broj E-mail Državljanstvo Datum roĎenja Spol

Augustinčić, Ivan Dr. Franje Račkog 5, 48260, Križevci, Hrvatska 098 93 82 671 iaugustincic@gmail.com Hrvatsko 13. studenog 1990. Muško

Obrazovanje i osposobljavanje 2013. – danas

Ekonomski fakultet Zagreb, sveučilište Zagreb (Diplomski studij Menadžerske informatike)

2009. – 2013.

Ekonomski fakultet Zagreb, sveučilište Zagreb (Preddiplomski studij) Prosječna ocjena: 3,35

2005. – 2009.

Prirodoslovno-matematička gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkog, Križevci Uspjeh u školovanju: vrlo dobar (4) Ocjena mature: odličan (5) Osnovna škola Ljudevita Modeca, Križevci

1997. – 2005. Sveučilišni prvostupnik poslovne ekonomije (univ.bacc.oec.) Stručna sprema

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik Drugi jezici

Hrvatski Engleski, Njemački

Razumijevanje

Samoprocjena

Slušanje

Europska razina (*) Engleski Njemački

C1

Čitanje

Govor Govorna interakcija

Pisanje

Govorna produkcija

Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik

A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik


(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Završena 2 semestra Poslovnog engleskog jezika Računalne vještine i kompetencije

Druge vještine i kompetencije

- Vješto baratanje Microsoft Office™ alatima (Word™, Excel™ and PowerPoint™) - Rukovanje poslovnim alatom SAP (Systems, Applications and Products in data processing - Poznavanje osnova rada u Oracle SQL Developer-u (alat za rad sa bazama podataka), te Visual Studio alatu - Dobro poznavanje i uporaba Interneta - Dobre komunikacijske vještine stečene tijekom iskustva na fakultetu - Sport (član prvoligaškog kluba KTC iz Križevaca) - Izražen smisao za organizaciju, motiviran i uvijek željan postići više i bolje - Prilagodljivost različitim i nepredvidivim situacijama - Odgovornost i samostalnost


22. SAŢETAK Web mjesto on- line prodaja rakija i žestokih alkoholnih pića omogućuje korisnicima da jednostavnije dođu do visoko kvalitetnih 100% voćnih rakija. U početku poslovanja orijentirani smo isključivo na domaće tržište te narednih godinu dana planiramo proširenje na susjedne zemlje poput Slovenije, Srbije i Bosne. Poslovni model bi bio usmjeren na sve kupce a isključivo na catering poduzeća. Marketing planom detaljno su obrađeni načini

promocije s prikazanim troškovima u prvoj godini

poslovanja te će se promocija uglavnom provoditi preko interneta to jest društvenih mreža, google adword te poslovnih partnera. Ovaj poslovnim potezom uz vlastitu proizvodnju omogućit će nam da se dodatno približimo ciljanim kupcima i obostrano olakšamo poslovanje.


PRILOZI 1. REGISTRACIJSKI OBRAZAC ZA POSJETITELJE WEB STRANICA POSLOVNI KORISNICI Ime pravne osobe: E-mail: Broj telefona: PRIVATNI KORISNICI Ime: Prezime: E-mail: Godina rođenja:


2. OBAVIJESNI BILTEN (NEWSLETTER)

Dostupno na https://tinyletter.com/elektronicko


3. SCREENSHOTOVI WEB STRANICE Slika: Web stranica projekta (PoÄ?etna)

Dostupno na http://iaugustincic.wix.com/rakijesimic Slika: Web stranica projekta (O nama)

Dostupno na http://iaugustincic.wix.com/rakijesimic#!about/c1se


Slika: Web stranica projekta (Web shop)

Dostupno na http://iaugustincic.wix.com/rakijesimic#!shop/c1ylq

Slika: Web stranica projekta (Košarica)

Dostupno na http://iaugustincic.wix.com/rakijesimic#!product/prd1/1865303785/%C5%A1ljivovica


Slika: Web stranica projekta (Košarica)

Dostupno na http://iaugustincic.wix.com/rakijesimic#!shop/c1ylq Slika: Web stranica projekta (Forum)

Dostupno na http://iaugustincic.wix.com/rakijesimic#!juices/c1anq


Slika: Web stranica projekta ( Nagrada)

Dostupno na http://iaugustincic.wix.com/rakijesimic#!smoothies/c15di Slika: Web stranica projekta (Kontakt)

Dostupno na http://iaugustincic.wix.com/rakijesimic#!contact-us/c11m6


Slika: Web stranica projekta (Registracija)

Dostupno na http://iaugustincic.wix.com/rakijesimic#!registracija/clny Slika: Web stranica projekta (Newsletter)

Dostupno na http://iaugustincic.wix.com/rakijesimic#!nwesletter/cz2o


Slika: Web stranica projekta (Newsletter prijava)

Dostupno na http://iaugustincic.wix.com/rakijesimic#!newsletter-prijava/c1pa3 Slika: Web stranica projekta (Sitemap)

Dostupno na http://iaugustincic.wix.com/rakijesimic#!sitemap/c1aci


4. MAPA WEB STRANICA PROJEKTA (SITEMAP) Slika: Sitemap

Dostupno na https://www.lucidchart.com/documents/view/492d8db0-5335-fc82-86cd5a020a00da32


5. HANDSOUTI


13 augustincic ivic erakije  

13 augustincic ivic erakije

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you