Page 1

redacció 93 570 62 64 · redacciovalles@comunicacio21.com · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74

Línia Vallès segueix creixent: 44.000 lectors setmanals

Parets

Publicacions gratuïtes / onada 31-05 (Baròmetre de la Generalitat)

L’alcaldia del PSC està en mans de CiU

13.000

15.000

21.000

25.000

44.000

Tot Caldes

Tot Granollers

Contrapunt

Mollet a mà

Línia Vallès

9

líniavallès Sol·licitat el control

2 de juny de 2011 · Núm. 355 · Any XI · 19.000 exemplars

· www.liniavalles.cat

Querella contra l’exalcalde de l’Ametlla i un regidor 3

Jordi Pousa i Josep Garcia estan acusats d’un delicte mediambiental amb resultat de lesions greus Fotos: Eduardo Benito

L’Ascensió de Granollers té més motor que mai

11-15


2

 líniavallès.cat

02 Juny 2011

Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com


02 Juny 2011

En Portada

líniavallès.cat

3Querella criminal contra Pousa i Garcia Una veïna de la urbanització Mas Fàbrega de l’Ametlla inicia accions legals contra l’exalcalde i el regidor de Territori per delicte ambiental amb resultat de lesions greus Fotos: Eduardo Benito

d’un informe de la Unitat Toxicològica Clínica de l’Hospital Universitari Clínic de Barcelona, que relaciona l’existència de la síndrome d’hipersensibilitat química múltiple de caràcter greu que pateix Martínez amb la inhalació de gasos procedents del clavegueram. També s’ha aportat diferent documentació mèdica de l’afectada i un cetificat d’un enginyer tècnic que acredita “el nexe casual” entre les olors a les que la dona va estar exposada i la seva malaltia, així com el seu origen en l’estació de bombeig.

José A. Pilar L’Ametlla La casa on viu era el somni de la seva vida, però gairebé es va convertir en la seva tomba. L’habitatge situat al número 1 del carrer Tramuntana de l’Ametlla va ser un dels tres que, el març de 2008, es van veure afectats per unes fortes olors químiques i residuals que es ficaven a l’interior a través dels desaigües. Coincidint amb aquest fet, els seus habitants van patir, en major o menor mesura, símptomes de malestar general com mals de cap i marejos. Alarmats, van informar dels fets a l’Ajuntament, aleshores governat per Jordi Pousa (PSC). Tècnics municipals van determinar l’origen del problema: la connexió a la xarxa de clavegueram de la urbanització de la dels residus procedents de la zona industrial Monguit, cosa que va produir una barreja de substàncies químiques i originar gasos que estaven provocant la intoxicació dels residents a la zona. Les obres es van fer amb l’autorització del consistori. QUERELLA CRIMINAL Isabel Martínez va ser una de les veïnes més afectades per l’exposició perllongada als gasos i la seva inhalació: pateix síndrome d’hipersensibilitat química múltiple de caràcter greu. Després d’un llarg procés, el Jutjat Social número 3 de Barcelona li va reconèixer la seva malaltia com a resultat d’un accident el 29 de març de 2010 i, ara, amb la incapacitat permanent en grau d’absoluta, ha presentat una querella criminal pels presumptes delictes de lesions i contra el medi ambient. Els querellats són l’exalcalde Jordi Pousa, president de la cor-

Isabel Marínez, l’afectada

poració que va autoritzar la construcció del col·lector de l’Ametlla Monguit I i Mongut II i la urbanització Mas Fabrera, i el primer tinent d’alcalde i de Territori, Josep Garcia, que esgota els seus darrers dies com a edil. També estan inclosos l’enginyer tècnic d’obres públiques, que va fer el projecte; el representant del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs i el cap de serveis municipals de l’empresa Drenatges Urbans del Besòs, SL, en aquell moment. I també l’arquitecte municipal, que va informar favorablement. El 28 de juliol de 2004, la Junta de Govern Local de l’Ametlla va donar el vistiplau al projecte redactat pel Consorci per a la Defensa del Riu Besòs que preveia la construcció del col·lector. L’aprovació va ser ratificada pel ple el 20 d’octubre d’aquell mateix any. L’actuació preveia la installació d’un sistema de recollida d’aigües residuals generades per la zona industrial Monguit I i Monguit II. Però en lloc de fer el traçat en línia recta fins a la depuradora més propera, es va seguir el recorregut de la carretera

Un veí de la zona mostra el punt on es van connectar ambdues xarxes

i, en un punt concret, la canonada industrial es va conectar a la xarxa pública de clavegueram. Degut a la complicada topografia de la zona, amb pujades pronunciades, es va fer necessària la construcció d’una estació de bombeig, que es va posar en funcionament a principis de 2008. Coincidint amb aquest fet, el març d’aquell mateix any, Isabel Martínez es va veure exposada a fortes olors procedents de la xarxa de clavegueram, motiu pel qual va començar a patir dolors de cap i problemes respiratoris. El dia 6 en concret, segons explica la querella, en arribar a casa seva després de la feina, va patir un pisodi de confusió, malestar, febre i pèrdua de força, com es descriu en un informe mèdic. Ella –a la que primer se li va diagnosticar una pulmonia que després es va descartar per exposi-

L’Ajuntament va connectar el 2008 una canonada de residus industrials a la xarxa general

ció a gasos tòxics– i una altra dona gran–que uns dies després va morir sense que es pogués establir relació entre la defunció i la intoxicació– van haver de ser ingressades a l’hospital. Isabel Martínez es va veure obligada a agafar la baixa per fortes migranyes i infecció de les vies respiratòries. I més tard es van començar a manifestar els símptomes de fibromiàlgia i el síndrome de sensibilitat químic múltiple. INFORME CLARIFICADOR Segons un informe que va fer un tècnic de l’empresa Drenatges del Besòs, SL, per encàrrec del Consorci per a la Defensa del Riu Besòs, les males olors i gasos tenien un “origen extern a la pròpia xarxa de la urbanització”. Segons el document, en el moment d’analitzar la situació –any 2008– era “raonable pensar” que l’origen de les males olors i els gasos estigués a l’estació de bombeig d’aigues residuals del polígon Monguit. La querella contra Pousa i Garcia s’ha acompanyat, entre d’altres documents de prova,

“QUÈ MÉS VOL?” Línia Vallès va avançar el 2 de juliol de 2010 que es presentaria aquesta querella. El Col·lectiu Ronda, que defensa els interessos d’Isabel Martínez, va sospesar aquesta possibilitat després d’aconseguir la primera sentència que reconeix una incapacitat permanent absoluta derivada d’un quadre de fibromiàlgia i síndrome múltiple provocat per l’accident ambiental. Segons va explicar en el seu moment el gabinet jurídic, “per raons que costen d’entendre es va prendre la decisió de connectar els residus industrials amb components químics i animals a la xarxa de clavegueram de la urbanització”. Isabel Martínez té reconeguda una pensió vitalícia, a més d’una vida privada de normalitat a causa dels dolors que pateix i que, amb el pas del temps, són cada cop més aguts. La dona es trobava entre el públic que va assistir a la darrera sessió plenària que Àngels Cabello va presidir com a alcaldessa. Després de la intervenció de la veïna, que va explicar el seu cas en el torn de precs i preguntes, la batlle socialista li va respondre amb fredor preguntant-li què més volia si ja tenia concedida la llarga malaltia per aquests fets. Què vol? “Justícia”, diu ara l’afectada.


4

 líniavallès.cat

02 Juny 2011

Comarca

La primera, en la cara Un jutjat social ratifica el recàrrec que la Seguretat Social va imposar a l’Ametlla per manca de mesures de salut laboral a la Policia Local Foto: Eduardo Benito

Foto: Eduardo Benito

normes de protecció per a la seva seguretat i salut en el treball, només que depenen directament de l’Administració corresponent: els ajuntaments.

José Antonio Pilar L’Ametlla Maria Àngels Cabello (PSC) ha tingut una carrera efímera com a alcaldessa de l’Ametlla (un any just), però encara la tindria més curta com a futuròloga. Si en el darrer ple de la legislatura va dir que confiava que li fossin favorables les sentències de les demandes presentades contra una resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que va imposar a l’Ajuntament un recàrrec del 30% de les prestacions d’incapacitat transitòria per a dos policies locals i una administrativa, uns dies més tard el Jutjat Social número 3 de Granollers es va manifestar en sentit contrari. En el primer dels tres veredictes que s’esperaven en el consistori a partir de tres judicis celebrats en els darrers mesos per fets idèntics, el tribunal ha desestimat les pretensions de l’equip de govern i ha confirmat la sanció en concepte de responsabilitat en un accident de treball. A diferència del que va manifestar en el ple l’alcaldessa en funcions –i que el seu advocat, Santiago Sáenz, ha utilitzat com a argument principal de defensa de l’Ajuntament– la Llei de Prevenció de Riscos Laborals sí és d’aplicació a l’activitat de la Policia Local. El veredicte considera provat que el consistori ha incomplert les exigències contemplades en la normativa vigent “perquè la patologia que va patir el treballador estava vinculada a l’incompliment” per part de l’Administració local. També estima ajustada a dret la resolució que va imposar a les arques públiques el recàrrec en les prestacions del treballador per incapacitat temporal. LA SENTÈNCIA La demanda va ser presentada l’1 de setembre de 2010 per l’Ajuntament contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Treso-

José Ramón M, sergent de la Policia

Àngels Cabello, alcaldessa

reria General de la Seguretat Social i el sergent de la Policia Local José Ramón M. S. La pretensió de l’equip de govern era que es revoqués la resolució que sancionava l’Administració local amb un 30% de recàrrec en la prestació, una quantia a la que ara cal sumar la minuta de l’advocat: uns 5.000 euros, segons les fonts consultades. El judici es va celebrar el 3 de maig passat. Segons ha pogut saber Línia Vallès, totes les parts es van reafermar en els seus arguments. D’una banda, l’INSS va confirmar la seva resolució consisderant l’existència causa-efecte entre les lesions patides pel treballador i la manca de mesures de seguretat aplicades per l’Ajuntament; d’altra, el mateix afectat va assegurar que el conveni col·lectiu preveu la creació d’un Comitè de Seguretat i Salut Laboral, que encara no s’ha creat. L’Ajuntament va al·legar que l’activitat de policia queda exclosa de l’aplicació de la llei de Prevenció de Riscos Laborals. La sentència, que té data del 13 de maig passat, diferencia dos àmbits professionals en què la llei és aplicable. D’una banda, es refereix als treballadors vinculats per una relació laboral en sentit estricte, com personal civil amb

relació de caràcter administratiu o estatutari al servei de les administracions públiques, així com als socis treballadors o de treball dels diferents tipus de cooperatives, sense més exclusions que les corresponents; i de l’altra, en l’àmbit de la funció pública, en “determinades activitats de policia, seguretat, aduanes, peritatge forense i protecció civil” que per les seves particularitats sigui un impediment aplicar la norma general, però que gaudeixen d’un apartat específic “per salvaguardar” la seva seguretat i la salut. En aquest darrer grup –el que es regeix per normes específiques– s’inclourien els cossos de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, però no la Policia Local, els membres de la qual s’han d’atenir a les disposicions generals. Dit clarament, a diferència del que pensa l’alcaldessa en funcions, la llei considera que els membres de la Policia Local tenen al seu abast

L’Ajuntament d’Àngels Cabello va demandar la Seguretat Social i al treballador i ha perdut el judici

EL CONFLICTE José Ramón M. S. presta els seus serveis per a l’Ajuntament de l’Ametlla com a funcionari de la Policia Local des de l’any 1995. Inicialment exercia com a agent, però posteriorment va ascendir a sergent, graduació amb la que va arribar a exercir com a cap accidental del cos durant un cert període de temps. El 24 de març de 2009, va patir un accident de treball, que va donar lloc a prestacions d’incapacitat temporal. La Direcció provincial de Barcelona de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a instàncies de la Inspecció de Treball, va iniciar actuacions contra el consistori. El 20 d’abril de 2010 va dictar una resolució definitiva declarant l’existència de responsabilitat empresarial per manca de mesures de seguretat i va decretar un recàrrec del 30% en totes les prestacions derivades del mateix. No conforme amb aquesta resolució, l’Ajuntament va presentar el 27 de juliol de 2010 una reclamació prèvia, però en obtenir una resposta desfavorable per part de l’INSS, va optar per iniciar el procediment judicial que ara ha finalitzat amb una sentència negativa als seus interessos. Aquesta és la primera de les tres sentències que s’esperen. Curiosament, el veredicte que ha arribat ha estat el corresponent al darrer dels judicis celebrats. Donades les similituds entre els casos i els arguments –idèntics– manifestats per l’Ajuntament, res fa presagiar que els jutjats donin la raó al consistori. El convergent Andreu González, flamant guanyador de les eleccions del 22 de maig amb majoria absoluta, encara no ha assumit l’alcaldia, però ja ha començat a heretar... problemes.

Òmnium Cultural convoca els seus premis literaris Vallès Oriental > Òmnium Cultural ha convocat els seus premis literaris anuals, que entregarà en el marc de la 22a Festa de les lletres catalanes del Vallès Oriental que se celebrarà l’11 de desembre. Segons les bases del concurs, els treballs han de ser inèdits, escrits en català, i no haver estar guardonats prèviament, ni presentats simultàniament a cap altre certamen, com tampoc editats. Els treballs hauran de ser adreçats al Secretariat de Premis Òmnium Cultural Vallès Oriental, situat al carrer Espí i Grau, 1, de Granollers, i també a les llibreries El Pla de la Calma de Cardedeu, L’Illa de Mollet i L’Alguer Set de Sant Celoni, abans del proper 31 de juliol. Els premis literaris d’enguany estan formats pels següents guardons: 22è Premi de Novel·la Josep Saperas, dotat amb 6.000 euros; 1r Premi d’Assaig Vallès Oriental (600); 21è Premi Juvenil de Narrativa (600), 22è Premi de Poesia (1.800), Premi especial de Poesia (900) i 21è Premi de poesia juvenil Pedra de l’Encant (450 euros).

La UGT crea un premi fotogràfic sobre el treball Vallès Oriental > ‘Retrata el món laboral’ és el títol del primer concurs de fotografia sobre el treball organitzat per la UGT. L’objectiu és fer una exposició amb les imatges presentades pels participants, que han de ser majors d’edat i poden presentar, com a màxim, tres obres. El termini per presentar els arxius (personalment a la seu del sindicat, al carrer Esteve Terrades, 30, de Granollers o mitjançant correu electrònic a concursfotograficugt@gmail.com) finalitza el 13 de juny. El guanyador obtindrà un xec regal de 150 euros per a l’FNAC i el segon, un de 75 euros.


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

02 Juny 2011

líniavallès.cat

5
6

 líniavallès.cat

02 Juny 2011

Opinió

EDITORIAL

Safata d’entrada

Pactes postelectorals Una setmana després del 22-M, als municipis on cap de les candidatures ha aconseguit una majoria suficient que permeti la governabilitat, se succeixen les trobades entre els representants de les diferents candidatures per negociar. En alguns casos, les posicions entre els còmplices necessaris s’han acostat prou com per preveure que l’acord està proper i que només és qüestió d’ultimar petits detalls; en altres, en canvi, les converses no han avançat prou com per veure un futur clar. Hi han exemples d’ambdós casos per tota la comarca. La construcció d’una majoria que ha estat negada pels ciutadans a través de l’exercici democràtic de dipositar el seu vot a les urnes, és sempre una tasca difícil. Primer perquè cal una negociació que gairebé mai és fàcil i requereix renúncies; i segon, perquè no tots els polítics són experts en negociació i, molt menys, estan disposats a renunciar a determinades coses. La política local té l’avantatge de la proximitat amb els ciutadans, però també a la dels rivals. Així, no seria estrany que el proper dia 11 de juny, quan es constitueixin els nous ajuntaments, assistim al Vallès Oriental a algun exemple de consistori on el govern enceta en minoria el difícil camí de la legislatura. El fonamental per aconseguir un bon pacte postelectoral és renunciar als interessos partidistes i personalistes en bé del poble. Ho tindran en compte tots els implicats en les negociacions que ara es porten a terme? Conèixer la resposta és qüestió de temps.

La Foto

C/ de Navarra (Granollers)

IMPRESSIONS

NO SÉ SI INDIGNAR-ME O...

El govern espanyol vol aprovar una llei per prohibir definitivament l’ús de bosses de plàstic comercial per l’any 2018 a excepció de les que es fan servir per contenir peixos, carn i altres aliments peribles. Molt bé, però no havíem quedat que les bosses de polietilè, segons els diferents eixams de ecologistes radicals, son altament contaminants del medi ambient? Doncs si les bosses de polietilè són altament contaminants, crec que o bé les prohibim totes o no és prohibeix cap. No sembla gens seriós que ens prohibeixin la bossa del Mercadona i en canvi no es prohibeixi la bossa del surimi ni les del pá ni les dels brots tendres d’enciam ni les dels formatges, ni les dels talls de conill, ni les del pollastre, ni les de les patates fregides, ni les malles de polietilè de les taronges, ni les de les fulles d’afeitar, ni les de les compresses, ni les del sèrum hospitalari... I podríem seguir fins al vertígen. Senyors del govern, si les bosses de polietilè son perillosses pel medi ambient, en una societat moderna o les prohibim totes

Em dic Clara i vaig néixer el 1992, any en què, passat el furor olímpic, s’inicià una crisi econòmica important com la que patim ara. Mai no he fet cas al que em deparen els astres, però començo a pensar que la malastrugança em persegueix. Vaig ser vuitmesona, vaig sortir de natges i em van dur a una incubadora perquè, com estava negra pel trasbals, em va pujar la bilirrubina. Als 14 anys em van diagnosticar una malaltia mental que, després de ser medicada i tractada, va resultar ser-ne una altra o un cocktail d¹ambdues amb moltes gotes d’angostura amarga. Com no puc estudiar perquè no puc concentrar-me, ni puc treballar perquè el trastorn no m’ho permet, en fer 18 anys vaig sol·licitar a l’ICASS una pensió no contributiva que m’ha estat denegada perquè els recursos econòmics familiars superen el límit d’acumulació de recursos establert per la Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic. Per tal de tirar endavant per mi mateixa faig fermalls de feltre i bijuteria que venc en alguna fira puntualment, en una perruqueria del meu poble (Zaida) que m¹ajuda, a coneguts, etc. Vaig exposar la meva situació i vaig demanar permís a l’Ajuntament de Martorelles, el meu poble, per posar una parada al mercat setmanal i em van respondre que no tenien previst augmentar el nombre de parades. M’agradaria que alguna administració m’ajudés d’una manera efectiva perquè, ara com ara, no tinc res, no puc fer res i sento que no hi ha lloc per a mi (ni per als que patim una malaltia mental) en aquesta fantàstica societat del benestar. Jo no sé si indignar-me o llençar-me a la via quan passi un tren. Clara Gelonch Martorelles o no se’n prohibeix cap. Les mitjes per les dones, que deien els antics. Medir Alfonso i Ríos Palau-solità i Plegamans

ACLARIMENTS La foto que il·lustrava el resultat de les eleccions a Vallromanes a liniavalles.cat no era de Mariluz Muñoz sinó de Maria Cabot.

Cartes dels lectors Línia Vallès agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que els escrits estiguin signats amb nom i cognoms, número de DNI i telèfon de contacte. LíniaVallès es reserva el dret de retallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrònic a l'adreça redacciovalles@comunicacio21.com

líniavallès

Premi Diputació de Barcelona Tasis-Torrent de Comunicació Local 2010

Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edició: José Antonio Pilar (Línia Vallès), Daniel Gutiérrez (Línia Badalona), Jordi Sugrañes (Línia Barcelona), Ivana Padierna (Línia Maresme i webs de proximitat), Pere Giménez (webs temàtics). Caps de redacció: Elisabeth Alfaro, Cristian Gómez, Sara Arroyo. Redacció: David González, Montse López, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

Sol·licitat el control

liniavalles.cat

44.000 lectors setmanals (onada 31-05-2011)

Cap de producció i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors gràfics: Albert Baldó, Aida Fonseca. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Coordinadors comercials: Manel Riera i Àlex Subirats Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodríguez, Ricard Garcia, Jaume Magrià, Joan Carles Cuenca, Rafael Serrano i Manuel Sánchez-Villanueva. Màrqueting: Eva Serra. Distribució: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakité, Adrià López, Nico de Tullio i Freddy Blanco. Facturació: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

grup comunicació21 Dipòsit legal: B-22581-2001 Redacció: 93 570 62 64 redacciovalles@comunicacio21.com Publicitat: 93 570 88 96 publicitat@comunicacio21.com Administració: 93 593 93 39 administracio@comunicacio21.com

Ciutadans

Les acampades d’indignats, serviran?

Jaume Pérez, 42 anys Tècnic (Mollet)

Irene Sánchez, 31 anys Estudiant (Montornès)

Evelyn Sánchez, 21 anys Estudiant (Martorelles)

Marta Comas, 20 anys Estudiant (Caldes)

Manuel Rojo, 39 anys Maquinista (Mollet)

Si el moviment del 15-M no acaba convertint-se en un partit polític, no crec que serveixi. S’ha creat l’estructura i la filosofia però per actuar, s’ha de fer des de dins del sistema.

Pot ser que sí que serveixin d’alguna cosa, està molt bé que la gent s’hagi ajuntat per reclamar. Estic d’acord amb el moviment d’indignats i m’agradaria que hi hagués una resposta.

Crec que sí que hi ha la possibilitat de que els polítics escoltin el que la gent reclama a través de les acampades. Tot i que ho veig difícil. Igualment, dono suport als acampats.

Crec que si la gent s’uneix i continuen les acampades si que s’aconseguirà alguna cosa. Feia molt de temps que la gent no s’unia per una causa així. Dono suport i acamparé.

La veritat és que m’agradaria que servissin d’alguna cosa tot i que no sé si els polítics faran cas o no de les mobilitzacions. Haurem de restar a l’espera del que passi.


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

02 Juny 2011

líniavallès.cat

7
8

 líniavallès.cat

El mirador

02 Juny 2011

Opinió

La lupa

Ramon Masvidal, professor Mercantil i Auditor

Després de les eleccions El 22 de maig es va complir amb un nou ritual electoral, blindats sota una llei electoral injusta i amb les llistes tancades gairebé tot va sortir segons el previst a les enquestes. El sistema permet poc marge de maniobra, als mitjans de comunicació només i accedeixen els partits que van treure representació a les anteriors eleccions, les noves propostes electorals ho tenen molt pelut per donar-se a conèixer, o sigui que a la cursa electoral uns començant amb avantatge, tot una lliçó democràtica. El primer que va sortir segons el previst va ser l’abstenció (als voltants del 50 %), com que és més o menys la mateixa de sempre es el normal. A les tertúlies dels programes post-electorals novament amb els representants dels partits de sempre se’n parla poc (com que es la normal) i sempre i ha alguna excusa (el temps, la cursa de Montmeló, etc.) fins i tot algun tertulià s’atreveix a amenaçar als abstencionistes amb allò de “després que no es queixin”. Em sembla molt preocupant que la meitat del cens no vagui a votar i crec que mereixeria un estudi per saber quins percentatges d’abstenció són deguts a errors

dels cens, desídia, passotisme, desil·lusió, falta de representativitat, abstenció activa o conscient, etc.). És difícil jugar a un joc quan les regles del joc són injustes. La resta de resultats també van sortir segons el guió, amb poques sorpreses respecte a les enquestes. Per una banda eren unes eleccions municipals i encara no sé qui serà l’alcalde de moltes poblacions, doncs ara comença el ball dels pactes entre partits (pràctica legal però poc democràtica). Per altra banda semblava unes eleccions generals. Els mitjans de comunicació també col·laboren a donar aquesta imatge desvirtuada de la realitat, parlen més dels partits que dels candidats, donen percentatges de vot sobre vots emesos i no sobre el cens i extrapolen resultats a nivell estatal. Així no m’estranya que alguns electors votin a nivell estatal, o sigui voten més pensant en el Sr. Zapatero o el Sr.Rajoy que en el candidat a l’al-

caldia del seu poble. Per cert, a Catalunya (32.000 km2) tenim mes o menys el mateix nombre de municipis (uns 950) que Grècia (132.000 Km2) i els grecs han decidit reduir-los per tal d’estalviar, crec que amb aquest assumpte es podria fer una bona retallada. Tan difícil és d’entendre per part del polítics que alguna cosa no estan fent bé, que cal més autocrítica, canvis i regeneració del sistema si no ens carregarem la democràcia. Una dada: el partit nacional-socialista alemany (o sigui els nazis de Hitler) varen arribar al poder al guanyar les eleccions de 1933 davant la incapacitat dels altres partits per treure Alemanya de la crisi de 1929. Mentrestant a la Plaça de Catalunya hi ha una bona colla de ciutadans reunits amb la bona intenció de canviar les coses però de moment no avancen massa, estan embrancats discutint el color de les cortines quan encara no tenim la casa feta. On són els intel·lectuals del país que podrien ajudar a centrar el debat? No és tan difícil, només cal fer com a Islàndia, canviar la Constitució, la Llei Electoral i la Llei Hipotecària, la resta ja vindrà rodat.

Fira de lʼAscensió Un gran aparador econòmic

Fraikin Granollers Lʼequip es desfà poc a poc

Cacaolat Solvent tot i el concurs de creditors

La Fira de l’Ascensió esdevé, un any més, un gran aparador econòmic de la comarca i de fora d’ella. Més de 150 expositors exhibiran els seus productes davant milers de visitants que, fins diumenge, recorreran el recinte... si la pluja ho permet...

Després d’una temporada complicada per als jugadors del Fraikin BM Granollers comença a veure’s la inestabilitat del club. Primer, els jugadors van anunciar que denunciarien el club; ara estan fitxant per altres equips.

Des que es va anunciar que Cacaolat entrava en concurs de creditors són moltes les empreses que s’han interessat en comprar-lo. CAPSA, Vichy Catalán i Victory Corporate Tournaround pugnen per aconseguir l’empresa.

Semàfors

L’agullóRibalta, geni i figura. Els dolents resultats electorals aconseguits el 22-M no han canviat l’alcalde en funcions de les Franqueses, Esteve Ribalta. Tot i haver perdut dos regidors respecte del 2007, manté el seu tarannà de supèrbia: a condició de signar un acord que faciliti la governabilitat del municipi, ha exigit al convergent Francesc Colomé, cap de la llista més votada el 22-M, alternar-se l’alcaldia. Diu que la seva petició obeeix a un exercici de responsabilitat amb els ciutadans. Aquesta mateixa filosofia és la que hauria d’haver aplicat durant el seu mandat i no governar la major part de la legislatura en minoria absoluta. Si realment vol el millor pel municipi, no seria més responsable per part seva no posar pals a les rodes i no començar exigint? Després de tot, si no li agrada el nou govern, sempre tindrà l’alternativa d’intentar reunir els vots suficients per presentar una moció de censura... quelcom en el que el socialista ja té experiència acreditada.Alguns dubtes sobre el futur alcalde de l’Ametlla. Amb el seu vot, i donant la majoria absoluta a CiU, els ciutadans van deixar clar el 22-M que volen un gir de 180 graus a l’Ajuntament. A una setmana vista de l’investidura del convergent Andreu González com a nou alcalde, es plantegen diversos dubtes: serà capaç de donar a l’Administració local el canvi de direcció que li ha demanat el poble? Mantindrà obert el conflicte amb membres de la Policia Local o cercarà una solució? Permetrà que en el futur surtin de les arques públiques els diners per pagar els advocats dels seus predecessors en els múltiples processos judicials que estan oberts? Només una de les tres preguntes hauria de tenir una resposta positiva. Quina?

A cop de tinta

per Ricard Soler

José Antonio Pilar Director de Línia Vallès

DIGNITAT INDIGNADA Si és cert que el moviment es demostra caminant, el del 15-M ha demostrat que ja ha fet un camí important i que encara pot recórrer molt més. Una altra cosa és que els destinataris del missatge –els polítics– entenguin el que els intenta dir una part important la ciutadania i, sobretot, posin en marxa polítiques que contribueixin a canviar el model de societat que ara tenim i que, enmig d’un ordre injust, criminalitza als que tenen cada cop menys. La darrera acció significativa dels acampats ha estat carregada de simbolisme a tot Catalunya: dilluns, els que podien, van extreure massivament dels seus comptes corrents 155 euros (dia 15 del mes 5) com a mostra de rebuig del sistema capitalista; per als d’economies més modestes, l’opció va ser enretirar 15 o, en el seu defecte, 1,5 euros. Com es veu, els indignats donen més facilitats a la seva parròquia que els indignants. En la pràctica del dia a dia de les places on estan acampats o a on protagonitzen les seves cassolades de protesta, els indignats són desenes de milers, però en la teoria són centenars de milers. Afectats o no per l’actual model de societat, tothom va poder veure divendres passat les imatges de la càrrega policial contra el campament de la plaça Catalunya de Barcelona. I pels debats que posteriorment s’han creat, uns ho van fer meravellats i d’altres, la majoria, escandalitzats de comprovar com poden arribar a actuar determinats poders per disoldre una concentració pacífica. S’ha parlat molt de l’ordre donada als Mossos d’Esquadra pel conseller d’Interior, el vallesà Felip Puig, tenia a relació amb ‘netejar’ la plaça d’elements indesitjables i restablir l’ordre turístic i comercial de la zona, que si es pretenia garantir la seguretat davant la possible concentració de milers de culers a Canaletes per celebrar la victòria del Barça dissabte... Però també de l’orgull mostrat a posteriori pel mateix Puig, mantenint que la càrrega policial havia estat necessària. Hi ha qui està indignat i a qui li manca dignitat.


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

02 Juny 2011

líniavallès.cat

9
10

 líniavallès.cat

02 Juny 2011

Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com


FIRA I FESTES DE LʼASCENSIÓ La Passada està dedicada als gegants singulars Redacció > La Passada de l’Ascensió, des de fa uns anys enfocada a difondre elements de la cultura popular i tradicional, es dedica aquest any als gegants singulars. Amb aquest objectiu, se n’han convidat de diversos municipis catalans i també de fora. Desfilaran S’Àvia Corema de Maó, Menorca; els Gegants Xinesos de Monòver, Alacant; The Mortal Orchestra, de Northumberland, Anglaterra; en Gerió, de Girona; en Montseny, de Cardedeu; els Gegants de les Dues Cares, del barri de Sarrià de Barcelona; els Gegants de Reus; i com a amfitrions, en Farras, de la colla dels Blaus, i en Cosme, la Damiana, l’Esteve i la Plàcida, de la colla de Gegants de Granollers. Tots aquests personatges especials podran ser admirats dissabte en la plantada que se’n farà al matí a la plaça de la Corona. A la tarda, els gegants desfilaran des d’aquest punt, per la carretera i el carrer Sant Roc per arribar finalment a la plaça de la Porxada, on tindrà lloc la representació i mostra dels grups participants.

Els finalistes del Rock a l’Ascensió tocaran dissabte Redacció > The Marigold i Tetuà, seleccionats pel jurat, i El Xiringuitu dels lipidòpters de vida efímera, per votació popular, són els grups finalistes del concurs Rock a l’Ascensió. La final tindrà lloc dissabte, a les 23 hores, a la plaça Barangé. El guanyador rebrà 1.000 euros, gravarà un videoclip i una sessió professional de fotografies per confeccionar-se el book. A més, tindrà dret a distribuir durant tres anys cinc temes propis als principals canals d’Internet i tocarà a la Festa Major.

A unes hores de l’Ascensió Enguany hi participen 155 expositors > Després de sis anys d’absència, torna el sector d’automoció Foto: Eduardo Benito

Imatge de l’edició del 2010. La Fira d’enguany ocuparà un espai total de 45.000 metres quadrats

José Antonio Pilar Granollers Resten hores per a què la 61a Fira de l’Ascensió obri les seves portes. Serà avui dijous, a les sis de la tarda, amb un acte inaugural al que assistirà el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient de la Generalitat, Josep M. Pelegrí. Aquest any hi participaran 155 expositors. La fira es podrà visitar fins diumenge. Amb un espai expositiu total de 45.000 metres quadrats, la Fira de l’Ascensió acollirà enguany les principals marques d’automòbils i també sectors ja consolidats com el d’oci, el de turisme i el gastronòmic. També hi haurà representació de l’agricultura, la ramaderia i la indústria. A més, en les zones lliures es faran tot tipus d’activitats, adreçades principalment al públic familiar. AUTOMOCIÓ El sector de l’automòbil, que

torna a la fira després de sis anys d’absència, es distribuirà en un ampli espai. La seva presència ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Unió Empresarial Intersectorial (UEI) i la Unió d’Empresaris d’Automoció, que permetrà al públic visitant veure els últims models de les principals marques: Audi, Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault Trucks, Seat, Skoda, Suzuki, Tata, Toyota i Volkswagen, També hi seran presents les marques de caravanes Alba i Cargol. MOSTRA GASTRONÒMICA La Mostra Gastronòmica, que ha comptat amb la col·laboració del Gremi d’Hoteleria en l’or-

El certamen és un aparador de la realitat econòmica de la comarca

ganització, arriba enguany a la setena edició. En total hi participaran set restaurants de la comarca: Os Galegos, Gran Olla Granularios (Granollers), La Muga (la Torreta), Riera de Ciuret (Fogars de Montclús) i la Trattoria La Fontana di Carlo (l’Ametlla). Els visitants podran degustar els plats des de dijous al vespre fins a diumenge al migdia. Els preus oscil·laran entre els dos i els set euros. Aquest espai el compartiran destinacions turístiques com la del Valle del Alagón, a Cáceres, que repeteix presència al certamen, i els parcs naturals del nord de Sardenya i Còrsega: el Parco di Porto Conte, el Parco Nazionale dell’Asinara, el Parco Nazionale de’ll Arcipelago di la Maddalena, el Parc Marin International des Boches de Bonifacio i el Parc Naturel Régional Corse. A més també hi vendran els seus productes els elaboradors dels parcs catalans dins l’estand de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació.

Jugar x jugar presenta una variada oferta Redacció > La carpa Jugar x Jugar, que enguany incrementa el seu espai fins a arribar als 450 metres quadrats, oferirà al públic diferents propostes lúdiques. L’associació Ayudar Jugando s’encarregarà de la dinamització aportant la seva gran ludoteca. A més, aquest any també augmenta l’oferta d’activitats d’oci, entre les quals destaquen diversos campionats i tornejos de jocs de taula. També cal destacar la cinquena edició del Concurs Ciutat de Granollers de Creació de Jocs, al qual s’hi han presentat un total de 161 propostes (25 de Catalunya, 51 de la resta de l’Estat i 85 d’altres països). El guanyador ha estat Brett Gilbert, de Cambridge (Gran Bretanya), amb Oracle Pathway, un joc ràpid i elegant en el qual cal endevinar quines cartes jugaran els altres jugadors a partir d’informacions parcials i esbaixades. L’oferta d’activitats es complementa amb passejades amb poni, jocs tradicionals, agility i un torneig de futbol per a benjamins.

Servei gratuït d’autobusos fins al Parc Firal Redacció > Qui vulgui acostarse al Parc Firal ho podrà fer en autobús, de franc. L’Ajuntament ha posat a disposició dels visitants autobusos gratuïts, des de divendres fins a diumenge. Els vehicles surten de la plaça Constitució i arriben fins a la rotonda del passeig Fluvial amb el carrer Camp de les Moreres, amb una freqüència de pas de deu minuts. Les atraccions de fira se situaran a prop del recinte, als carrers Camí de Can Bassa i Londres.


12

 líniavallès.cat

02 Juny 2011

Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

02 Juny 2011

líniavallès.cat

13
14

 líniavallès.cat

02 Juny 2011

AGILITY – CAN JANÉ ASS. PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS CAD (Centre d'Acollida d'animals Domèstics de companyia del Vallès Oriental) FRONT-SIN ALBELDA HÍPICA CAN TRAMP O.N.G.D BOMBEROS SIN FRONTERAS ONCOVALLÈS TOT COUNTRY GRANOLLERS XICS DE GRANOLLERS ALOE VERA – MONTSERRAT SORLI0 ASS.ARTESANS ELABORADORS DE CATALUNYA EL REI DELS CARMELS EMBOTITS CAN GABURRA, S.C. EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES FORN FRANQUESA, S.L. IBÉRICOS “EL ENCINAR”. CECLAVIN LES FROMAGES DE KELLY MEL DE CA LA NURIA – SETCASES NAMBU TEKKI QUESERIA ROSILLO FORMATGES BETARA FORMATGES ARTESANS DE PONENT AMETLLES GARRAPINYADES EL REI DELS CARMELS HELADO EXPRESS PATATERA ANNA-MARI XURRERIA ANNA-MARI AUTOS CONXITA, SCP ANKHAR MOTOR AUTO GRANOLLERS AUTOMÒBILS BERTRAN AUTOMÒBILS PALET AUTOMOBILS PUJADAS CADRAVANES CARGOL CARAVANES L'ALBA EUTRASA GARATGE ELOY M.B. MOTORS PRADESMOTOR RENAULT TRUCKS UEI – CENEF S.L. VALLÈS MOTOR VILA-VILA AUTOESCOLA GRANOLLERS M.B. MOTORS FORMULA GT BREAKING TOUR LA TORRADA DE LA IAIA MASTER CENTELLA MARIA SIERRA ROCA GRUPO TOLDOS PEREZ AC PISCINES & SPAS PORTES AUTOMÀTIQUES ILURO IMMOFUSTA S.L. ENERGIANETA 21 LOVENERGI

Fira de l’Ascensió

TECOINSAEN, SL. A.E. LA SALLE PREMIÀ AITEVO C.D. LA LLAGOSTA C.F PONENT C.F. LES FRANQUESES PENYA BLANC-BLAVA LA ROCA U.E. CANOVELLES 5 MINUTOS POR JUEGO ASMODÉE Ayudar Jugando BITLLES CATALANES Bruno Cathala BUFALLUMS, SCP CATALUNYA RÀDIO CLUB DE ROL MENRODD DARUMA JOCS DEVIR HOMOLUDICUS HURRICAN EDITION, S.A. JOCS TECTON JORDI ROCA – CIRCUS MAXIMUS 3D JUGAR X JUGAR KABURI KROK NIK DOUIL LA PCRA Ludo-As. de Creadores de Juegos de Mesa MARIGÓ ORIOL COMAS COMAS Perepau Listosella SPHERE WARS TANTRIX GAMES IBÈRICA, SL. TROKS BAR DE LA FIRA EL CELLER DEL FERRER GIORNO CAFFE ESPRESSO GREMI D'HOSTELERIA PAGÈS ENTRENA, S.A. RESTAURANT CAN RIERA DE CIURET RESTAURANT EL PLA RESTAURANT GRAN OLLA/HOTEL GRANOLLERS RESTAURANT GRANULARIUS RESTAURANT LA FONTANA DE CARLO RESTAURANT LA MUGA RESTAURANT OS GALEGOS AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA HOME PERSONAL SERVICES AMC-ESPAÑA, S.A. SEGURO OCASO SEGURO OCASO ORIFLAME COSMETICOS S.A. NUESTRO HOGAR Fira de l'Ascensió Codina So i Imatge RAMON VILA

BIENESTAR Y SALUD S.L. DIVINA PASTORA SEGUROS CIRCUIT DE CATALUNYA CON. PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL V.O. GALERÍAS DEL TRESILLO ASSISTÈNCIA SANITÀRIA VINS I CAVES ARTESANALS MASET DEL LLEÓ TRACTAMENTS D'AIGUA VDF, S.L. PRODUCTOS MERCEDES S.L. COFFEE-CENTER S.L. CAVES PAGÈS ENTRENA LADY MEDITERRANEA S.A. (LADY VAP ®) MARY KAY CREACIONS A LA CARTA (SOCPETIT.CAT) ANVIC CLIMATITZACIÓ, S.L. SANTA LUCIA SEGUROS ÀREA D'ESPAIS NATURALS ASS. DE PRODUCTORS DE PRÉSSEC D'ORDAL CAN PUJOL CELLER COOPERATIVA D'ARTÉS – VINS I CAVES ARTIUM EMBOTITS DE MURA FERRAN ARGILÉS PARC MARIN INTER. DES BOUCHES DE BONIFACIO PARC NATUREL RÉGIONAL CORSE PARCO DI PORTO CONTE PARCO NAZ. DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA PARCO NAZ. DELL'ASINARA GRUPO CORSA IMC SPAIN CIIRCULO DE LECTORES AGRUPACIÓ MUTUA AYUNTAMIENTO DE LÚCAR ASS.CAMP.MUNT. I DEL PIR.CAT. CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS ORIENTAL CAMPINGS COSTA DAURADA I TERRES DE L'EBRE RAMASAN VIATGES VALLE DEL ALAGÓN. ADESVAL TOT FUSTA VALLÈS MAXEN TECHNOLOGIES, SL. ASISA ASAJA ASS. DE CUNICULTORS VALLÈS-MARESME ASS. DE PAGESOS I PROPIETARIS AGRARIS DEL V.O. CON. DEL PARC DE LʼESPAI DʼINTERÈS NAT. DE GALLECS COPERATIVA AGRARIA COMARCAL DEL VALLÈS SCCL DEPARTAMENT DʼAGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL Dirk Madriles Helm Joan Cervera Rotllan Miguel Moreno PRODECA SAT GRANOLLERS SAT RAMADERS DE VAQUÍ UNIÓ DE PAGESOS VIVERS BELL-LLOCH


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

02 Juny 2011

líniavallès.cat

15
16

 líniavallès.cat

02 Juny 2011

Granollers

Tot el teatre de l’Ascensió La música és el fil conductor dels espectacles programats tant a l’Auditori com a Ponent Foto: TdP

José Antonio Pilar Granollers La programació escènica que es podrà veure a Granollers en el marc de la Fira i Festes de l’Ascensió es presenta plena d’activitats per a tots els públics i amb la música com a fil conductor. La Societat Coral Amics de la Unió celebra el seu quinzè aniversari amb una aposta important: l’estrena de Mar i cel, el musical que va popularitzar ja fa uns anys Dagoll Dagom. El lloc escollit per a l’ocasió és el Teatre Auditori on, dissabte a les deu de la nit i diumenge a les set de la

tarda, tots els grups corals de l’associació, el Cor de Cambra del Vallès Oriental i l’Orquestra de Cambra ocuparan l’escenari per donar cos a la música i el text que en el seu moment van crear Albert Guinovart i Xavier Bru de Sala tenint com a base una obra d’Àngel Guimerà. D’altra banda, també a l’Auditori, la formació granollerina Appledog presentarà divendres a les 21 hores el seu darrer disc, Os, de pop de cambra electroacústic. Mantenint-se fidel als seus principis i a la seva arriscada formació, el grup inclou una base rítmica pop/rock, quartet de corda i

sons electrònics. La banda promet crear bandes sonores de pel·lícules inexistents, que transportin el públic des de la realitat més crua fins a límits on la imaginació es converteixi en absurditat.

Cinc dels joves actors de l’obra ‘Je t’aime’, que ha programat Ponent

JOVES ARTISTES El Teatre de Ponent enceta el cicle Joves Artistes, amb el muntatge Je t’aime, de la companyia Anònims. L’obra, escrita i dirigida per Rocío Matamoros, portarà dalt de l’escenari una desena de joves intèrprets de la ciutat. Les representacions tindran lloc de divendres a diumenge.

El 54è Concurs Literari Escolar entrega premis Redacció > La Sala Tarafa va acollir divendres passat el veredicte i entrega dels premis de la 54a edició del Concurs Literari Escolar de Can Pedrals. Es va guardonar 18 nois i noies d’entre el total de 254 alumnes de 19 escoles granollerines participants. En les diferents categories, els premiats en el tema “Granollers, any 2355” van ser Marc Maynou, Marc Armengol, Mireia Jurado, Laia Llistuella, Josep Coronado, María Rodríguez, Claudia Ana Sánchez, Alba Miras i Cristina Jorge. I en “El bosc de les lletres”, Anna Torras, Clara Galante, Xavi Nogueira, Maria Ayguasanosa, Alicia Martínez, Mar Forné, Paula Castellsagué, Jordi Vallverdú i Nausica Rodríguez.

Èxit de corredors a cursa dels 10 km de Granollers Redacció > La cursa dels 10 km de Granollers, organitzada per la colla castellera Xics i el Club Triatló, va ser un èxit: 600 persones van córrer aquesta distància dissabte a les pistes d’atletisme, 50 més que l’any passat. Pel que fa a la classificació, Abduslam Ouahbi i Annabel Gracia, van quedar primers en les categories absolutes masculí i femení, respectivament. En la categoria local masculí, el guanyador va ser Leure Pérez i en femení, Patrícia Peñarroya. Pel que fa a l’especial de colla castellera masculí, el primer lloc va ser per Ruben Barba, dels Minyons de Terrassa; Etor Díaz i Tomàs Domínguez, d’els Xics, van quedar segon i tercer. I en femení, el podi el van ocupar tres membres de la colla local: Elisabet Resina, Maria Garcia i Laura Junyent.


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

02 Juny 2011

líniavallès.cat

17
18

 líniavallès.cat

02 Juny 2011

Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com


02 Juny 2011

Granollers

Exampat un conductor a 124 km/h a la ciutat Redacció > La Policia Local va imputar dijous de la setmana passada un veí de Santa Eulàlia de Ronçana per un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a 124 km/h per un carrer limitat a 50. El conductor va superar el límit de velocitat permesa en 74 km/h. El conductor denunciat, Marc D. M, de 35 anys, anava al volant d’un tot terreny pel carrer Marconi, situat al polígon industrial Congost, quan va ser fotografiat pel radar dinàmic del Servei Català de Trànsit que gestiona la Policia Local. La normativa actual deriva a la via penal els excessos de velocitat quan són superiors a 60 km/h dels permesos per la senyal de referència i per aquesta raó el conductor s'exposa a una pena de retirada del permís de conduir d'almenys un any i fins a quatre com a màxim. A les vies interurbanes, l'excés de velocitat es castiga penalment, quan se supera en 80 km/h la velocitat permesa per la via on es circuli. Aquesta és la primera vegada que la Policia Local de Granollers instrueix un atestat en aplicació de l'article 379 del codi penal des de la darrera modificació del text legal de 2008.

líniavallès.cat

Detinguts tres joves que havien robat 67 radiadors Un d’ells és menor d’edat > Els altres tenen 18 i 19 anys > Els fets van passar el dia 26 al barri de Can Gili Foto: Policia Local

José Antonio Pilar Granollers La Policia Local ha detingut tres joves per presumpte robatori en una casa del barri de Can Gili. Els fets van passar dijous de la setmana passada. Sobre les 23.45 hores es va rebre a la comissaria una trucada d’una dona informant que un grup de joves estaven sostraient objectes de l’interior d’un dels habitatges del carrer Josep Escobar. Fins al lloc es van desplaçar diverses dotacions policials, que van observar la fugida d’un grup de sis joves. Després d’una persecució, finalment van ser detinguts tres d’ells, que es van amagar a un verdissar al fons d’un terraplé situat al barri de Terra Alta. Degut a la fondària del terraplè, pràcticament vertical, d’uns 12 metres, els joves van haver de ser rescatats pels Bombers. Dos d’ells van resultar ferits lleus al llençar-se al fons per amagar-se, per la qual cosa van haver de ser

Imatge del material recuperat per la Policia Local de Granollers

atesos al mateix lloc dels fets per personal sanitari. Els tres detingts són Mohamed R. S, de 19 anys; Mustafá El M, de 18; i Yousef El M, menor d’edat. Tots tres són nascuts al Marroc i veïns de Canovelles. Segons ha informat la Policia Local, els tres detinguts, juntament amb els que van aconseguir fugir, havien desmuntat i sostret de diverses cases sense habitar,

a les quals accedien trencant una tanca metàl·lica i algunes portes, un total de 67 radiadors de calefacció d’alumini. El material robat va ser trobat amagat a una zona propera. La Policia Local ja havia contactat divendres amb el propietari dels habitatges per fer-li el retorn dels radiadors dilluns. Als joves se’ls imputa un presumpte delicte de robatori amb força.

19Estudiants del Japó i Corea visiten Granollers Redacció > Un grup d'estudiants japonesos i coreans vinculats a l'ONG Peace Boat van visitar dilluns Granollers, recorrent els espais de memòria i trobant-se amb testimonis del bombardeig i alumnes de batxillerat de l'Escola Pia. Els joves, d'entre 18 i 25 anys, participen en el projecte Universitat Global, una acció d'estudis intensiva sobre pau i la sostenibilitat que combina les sessions a bord del vaixell en què viatgen i els programes de camp en els diversos països que visiten. L'organització japonesa Peace Boat treballa en la promoció de la pau, el desarmament i els drets humans, a través de programes educatius i de cooperació, i de projectes de sensibilització. El viatge, el número 73, va sortir de Japó el passat 24 d'abril i té previst retornar-hi el 12 de juliol. Des del 2008, Granollers forma part dels espais de visita i intercanvi que realitza el vaixell. Això ha permès organitzar diverses trobades d'intercanvi entre estudiants i xerrades amb testimonis del bombardeig de Granollers. També han pogut conèixer el projecte de memòria històrica i de construcció de pau que es duu a terme a la ciutat.


20

 líniavallès.cat

02 Juny 2011

Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

02 Juny 2011

líniavallès.cat

21
22

 177 bombers superen el curs de formació

Mollet líniavallès.cat

02 Juny 2011

177 alumnes han superat enguany el Curs de Formació Bàsica per a Bombers de la Generalitat. La cerimònia de cloenda del curs va tenir lloc divendres passat a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i va finalitzar amb una sonada de sirenes dels camions i un arc d’aigua fet amb les mànegues dels camions.

Els indignats continuaran acampats fins diumenge Han arribat a un acord amb l’Ajuntament després de criticar les “pressions” per impedir l’assentament Foto: Eduardo Benito

Elisabeth Alfaro Mollet Els Indignats de Mollet han aconseguit mantenir l’acampada fins diumenge, després que dimecres al matí la Policia Local els intentés fer fora del parc Pau Casals. El motiu era que havien de complir la normativa que prohibeix instal·lar tendes a la ciutat però, després que l’advocat que els representa parlés amb l’alcalde, Josep Monràs, s’han pogut quedar, sempre que només fossin les tendes de campanya que actualment hi ha instal·lades i que se situessin en línia amb el parc, és a dir, que no molestessin els vianants. L’Ajuntament, a més, els ha facilitat panells on penjar les pancartes i escrits per no cobrir mobilitari com el rellotge que hi ha situat davant del consistori. Durant els propers dies els Indignats decidiran què passarà a partir de diumenge. El grup se sent satisfet per la resposta de l’Ajuntament, sobre-

Una de les acampades, que continuaran uns dies més

tot després dels incidents que es van registrar la setmana passada. En un comunicat, el moviment del 15-M va criticar com “la Policia Municipal, supeditada a l’Ajuntament de Mollet del Vallès, ha posat traves als seus membres a l’hora de dur a terme un dret que està recollit a la Constitució Espanyola, el dret a reunió pacífica i sense armes” i va pressio-

nar-los “per dificultar l’acampada i la visibilitat de la protesta”. Denuncien que van obligar un jove a identificar-se, que un mosso d’esquadra vestit de paisà es va introduir a una de les seves reunions i que s’han utilitzat els aspersors per fer-los fora. Cada nit hi acampen una quinzena de persones i les cassolades diàries a les 20h perden força.

64 veïns aconseguiran feina Redacció > Els programes del Pla d’Ocupació 2011 del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya permetran la contractació de 64 veïns de Mollet en situació d’atur durant aquest mes de juny. A la ciutat es desenvoluparan 14 projectes que giren al voltant dels sectors del medi ambient, la dinamització i cohesió comunitària; les tecnologies de la informació i la comunicació i l’arranjament d’habitatges, equipaments i espais públics.

Els plans d’ocupació tenen una durada de sis mesos. La jornada laboral serà del 70% i, com és habitual en els plans d’ocupació, es combina la formació amb l’experiència laboral. Un dels requisits marcats per la convocatòria que han de complir les persones a contractar és estar inscrit com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya i no haver participat en plans d’ocupació anteriorment. També es prioritzarà la con-

tractació de treballadors i treballadores que hagin participat en accions formatives relacionades amb els sectors del medi ambient; les tecnologies de la informació i la comunicació; l’arranjament d’habitatges, equipaments i espais públics; la dinamització i cohesió comunitària. Així mateix, també es prioritzarà la contractació de joves de fins a 30 anys, persones amb discapacitat i col·lectius en situació de risc d'exclusió social.

El PSC s’acosta a tots els partits però no parla de cap acord E.A. Mollet El PSC ha criticat que els grups municipals d’ERC i ICV-EUiA s’han reunit amb el PP per cercar acords en contra de la majoria aconseguida pels socialistes a les urnes: “Lamentem aquest inici de legislatura municipal d'alguns grups municipals, més encara en contraposició a la voluntat de diàleg expressada i impulsada pels socialistes, sense exclusions a tots els grups municipals, i seguint el tarannà de pensar en la pluralitat de la ciutat fet pels socialistes des de les legisltures anteriors”. El PSC assegura que, després de les eleccions, es va posar en contacte “amb tots els partits polítics, sense exclusió, amb representació per dialogar i tornar a impulsar un acord institucional de funcionament de la institució democràtica més propera a la ciutadania, l'ajuntament”. Afegeixen que “l'objectiu no és un altre

que pensar en el conjunt de la ciutadania i de la seva pluralitat a la institució municipal. Com fa quatre anys, els socialistes amb aquest tarannà obert i democràtic de trobada, pel bon funcionament de la ciutat, s'ha tornat a reproduir i durant la jornada de dilluns totes les forces polítiques hi podran aportar propostes sobre l'acord”. Però CiU, fins ara soci de govern del PSC, assegura que sí que hi ha hagut contactes per a l’acord institucional però no per parlar de futurs pactes per aconseguir una majoria suficient: “Tinc la percepció que volen governar en minoria, ja que és absurd que a aquestes alçades no hagin mantingut cap conversa”, explica Feliu Guillaumes, qui afegeix que “hi ha determinades normes que s’han d’aprovar per majoria absoluta, com les ordenances municipals o els pressupostos”. No estar al govern, afegeix, “ara em preocupa menys que mai”, diu.

Alb-Bosc celebra Mollet, amb la el desè aniversari Festa de l’Esport aquest diumenge de la Diputació Redacció > L’associació de pares i mares Alb-Bosc, formada per persones amb discapacitat psíquica del Centre Ocupacional del Bosc i de l’Alborada, entre d’altres, celebra el seu desè aniversari aquest diumenge. Serà al teatre Can Gomà a partir de les cinc de la tarda, quan hi haurà tot un seguit d’actuacions a càrrec dels usuaris de l’esplai i, per acabar, un berenar amb música o ball. Durant l’acte també s’homenatjarà els fundadors de l’associació. Des de l’any 2001, l’entitat organitza esplais, colònies, sortides i festes per a pares, mares i fills i xerrades, entre d’altres.

Redacció> A través d’una jornada de portes obertes a Ca n’Arimon i activitats esportives per a tothom, l’Ajuntament s’afegirà aquest cap de setmana a la 10a Festa de l’Esport de la Diputació. L'objectiu de la festa és que els municipis de la província realitzin activitats en instal·lacions esportives municipals (pavellons, piscines, pistes, etc.), així com places, carrers o la muntanya, per a què el conjunt de la ciutadania pugui gaudir de l'esport de manera lúdica i festiva. Al 2010, més de 154.000 persones i 195 municipis van participar a els més de 900 actes programats.


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

02 Juny 2011

líniavallès.cat

23
24

 líniavallès.cat

02 Juny 2011

Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

02 Juny 2011

líniavallès.cat

25
26

 líniavallès.cat

El Museu es fa accessible amb La mirada tàctil

02 Juny 2011

Comarca

Onze catifes engalanaran la Rambla durant el Corpus Foto: Arxiu

Redacció> El Museu Abelló presenta avui (11h) La mirada tàctil, un mòdul multisensorial per als visitants amb discapacitat que pretén facilitar el seu accés als continguts del Museu. Així, l’equipament es fa accessible per a les persones amb discapacitat visual, ceguesa i mobilitat reduïda. La presentació comptarà amb la presència del diputat de Cultura de la Diputació, José Manuel González.

La Festa de les Nacionalistats torna a Can Mulà Redacció> La Irmandade a Nosa Galiza ha organitzat per a aquest cap de setmana la 32a edició de la Festa de les Nacionalitats i Comunitats Autònomes al Parc de Can Mulà. La inauguració tindrà lloc a les 19.30h a la biblioteca i posteriorment hi haurà un sopar on diversos socis seran homenatjats per la seva trajectòria a l’entitat. Al llarg de tot el dia, hi hauran actuacions de diferents grups folklòrics i els assistents podran gaudir de les especialitats de la cuina gallega.

Una de les catifes del Corpues de l’any passat

Redacció> Aquest diumenge se celebra la 18ena Mostra de Catifes de Flors de Corpus i la segona Trobada de Tallers d’Acció Cívica a la Rambla de Mollet. Des de les set del matí i fins les vuit del vespre es podran admirar les composicions que faran les entitats que participen en aquesta trobada: Irmandade a Nosa Galiza, Centro Cultural Andaluz, AVV de Santa Rosa –que participa enguany amb dues catifes, una d'elles infantil–, el Club Muntanyenc, El Casal, alumnes participants del projecte "Xerrem" (parelles lingüstiques del

CPNL), gent gran del Casal Cultural, el grup d'alumnes de català del Servei de Català de Mollet i els del taller "anglès per viatjar". En total es podran veure onze catifes i, a la tarda, també hi haurà una exhibició dels tallers de ball, de dansa del ventre i tai-txí, entre d’altres. En acabar, la fera MollFer desfarà les catifes. També diumenge, i coincidint amb la mostra, una delegació del Casal Cultural viatjarà a Santa Coloma de Gramanet, on es fa la VII Trobada anual de catifaires de Catalunya, en representació de Mollet del Vallès.

CRA’P presenta dos projectes a la Serradora

La Viatgeteca es pot visitar fins al 21 de juliol a l’Era

Redacció> L’entitat CRA’P, pràctiques de creació i recerca artística, presenta aquest diumenge dos projectes a la Serradora (19h). Es tracta de Gone Over Here, que espera inspirar en la proximitat de la lògica amb poesia i conforme l’ordre; i Role Call, d’Ona Fusté i Phoebe Osborne, que crea una recerca als voltants de les categories que condiciona la seva performance d’identitat.

Redacció> El Centre Cívic L’Era acull fins al 21 de juliol l’exposició Viatgeteca, un espai pensat per a què els joves trobin informació i documentació necessària per preparar un viatge. Inclou informació sobre diversos països, ciutats, recursos per viatjar, allotjaments, festivals d’estiu, rutes en bicicleta o a peu, etc, a més de la connexió gratuïta a Internet per buscar i trobar informació i recursos per viatjar a la xarxa.

Avui s’inaugura una mostra de fotos esportives d’Avelino Pi Redacció> El Centre Cultural La Marineta acull des d’avui l’exposició Avelino Pi. Fotografia de l’esport, organitzada per l’Obra Social la Caixa amb la col·laboració de l’Ajuntament. Es tracta d’una àmplia selecció del treball d’aquest fotògraf a partir de cinc grans apartats dedicats a l’esport olímpic, el tennis, el futbol, una miscel·lània esportiva (del golf a la boxa i de la vela a la Fòrmula 1) i la gent que envolta l’esport (des dels venedors ambulants fins als dirigents d’organismes internacionals importants).

L’exposició es completa amb un audiovisual que descobreix la personalitat d’Avelino Pi i mostra diferents aspectes de la seva activitat. La inauguració tindrà lloc a les 19 hores i la mostra es podrà visitar fins al 2 de juliol. FREELANCE Avelino Pi (Barcelona, 1933) és fotògraf freelance des del final de la dècada del 1960. Ha treballat per a mitjans de comunicació, marques esportives i federacions, i fins i tot ha estat fotògraf del Comitè Olímpic Internacional.


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

02 Juny 2011

líniavallès.cat

27
28

 líniavallès.cat

02 Juny 2011

Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com


29

Parets líniavallès.catCampanya de control de soroll de les motos

02 Juny 2011

Ahir va començar una nova campanya de control acústic de ciclomotors. Durant tres mesos, la Policia Local de Parets durà a terme controls a diferents indrets del municipi i en franges horàries diverses. Amb aquesta acció es pretén sensibilitzar els conductors que cal respectar l’Ordenança municipal de Convivència Ciutadana Foto: Eduardo Benito

CiU podria ser clau per a la governabilitat al municipi Tant el PSC com el NOPP s’han interesat en el partit de Xavier Martín per tal de formar govern a Parets Foto: Arxiu

La seu de Cacaolat a Parets

Una empresa de Central Lechera Asturiana vol comprar Cacaolat

L’equip de Mingote, celebrant la victòria el 22 de maig

Sara Arroyo Parets

L’escenari polític paretà es va iniciar d’entrada amb certes complicacions per al PSC, que va perdre la majoria absoluta que fins ara l’havia permès governar amb tranquil·litat al municipi. Aquesta setmana, però, es donava a conèixer l’interés que Nova Opció per Parets ha mostrat per tal de buscar una unió alternativa que desbanqués al PSC de l’alcaldia. De fet, el NOPP ha descartat qualsevol tipus de pacte amb els socialistes, tot i que hi ha la possibilitat de moure fils fins a formar un govern estable que esclogués el partit de Sergi Mingote. L’alcaldable socialista, no obstant, ha explicat a Línia Va-

llès que són diversos els grups polítics amb els que comparteixen idees i projectes comuns. Mingote ha reiterat que no faran cap pacte contra natura, fet que descartaria qualsevol acord amb el PP o el NOPP, tot i així, CiU es perfila com el grup més atraient per als dos partits majoritaris. CIU TÉ LA CLAU L’alcaldable de CiU, Francesc Xavier Martín, no ha volgut avan-

La nova composició del govern de Parets es donarà a conèixer aquest divendres

çar cap informació sobre els possibles pactes a Parets. Martín ha fixat divendres com el dia per anunciar els moviments que els convergents han fet durant aquests dies. Amb tres regidors al consistori, el partit nacionalista seria vital per tal de formar un govern fort tant si el formés amb el PSC (amb set regidors al consistori) com si ho formés amb el NOPP (amb quatre regidors). A L’ESPERA Mingote ha assegurat “no tenir presa” en establir els lligams amb els partits paretans i s’ha mostrat explícitament a favor de pactar amb CiU i ICV: “Tenim formes semblants de mirar pel futur del municipi”, reconeix. Segons han explicat els dos candidats, el futur del govern a Parets se sabrà aquest divendres.

Redacció > Des que Cacaolat entrés en concurs de creditors són moltes les empreses que s’han mostrat interesades en comprar-la. La darrera, segons s’ha sabut aquesta setmana, ha estat Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), controlada per la societat agrària Central Lechera Asturiana. A banda de CAPSA, el grup Vichy Catalán i Victory Corporate Torunaround, una societat especialitzada en la reestructuració d’empreses, s’haurien mostrat interessades en

la històrica marca de batuts. La premsa asturiana s’ha fet ressò aquesta setmana de l’interès que CAPSA ha mostrat per Cacaolat. De fet, la corporació hauria fet aquesta oferta un any després de l’intent de compra sense èxit de Puleva. ERO L'ERO temporal proposat per Cacaolat al jutge afectarà prop de 230 empleats de les seus de Parets i Saragossa i s’aplicarà durant un any.

Prop de 400 persones participen a la Festa Major.com... la vols Redacció > El procés participatiu FestaMajor.com ... la vols tot just acaba de finalitzar. Enguany, prop de 400 paretans i paretanes han emplenat la butlleta de participació i han fet les seves propostes i contribucions per al disseny de la Festa Major d’Estiu 2011. En aquesta ocasió, el qüestionari proposava valorar les preferències de la ciutadania pel que fa a la programació de Cinema a la fresca com el preludi de la celebració de la festa. El resultat de les enquestes ha donat com a preferent la pel·lícula Thor, seguida de Ahora los padres son

ellos, Como la vida misma i Sin compromiso. Seguint la línia de les anteriors edicions, també es va donar l’opció d’escollir entre diferents grups de diversos estils que complementaran les actuacions musicals durant les nits de dissabte i diumenge. Roe Delgado and The Wild Style i Neuro Jamiming han estat els escollits d’entre els vuit proposats mentre que Strombers i Sin papeles han ocupat el tercer i quart lloc. El formulari també proposava canviar o incorporar noves activitats i s’han apostat per dinars populars i activitats literàries.


30La Llagosta líniavallès.cat

02 Juny 2011

L’aula d’estudi amplia els horaris L'Aula d'Estudi de Can Pelegrí ampliarà el seu horari fins al 16 de juny, coincidint amb l'època d'exàmens. Obrirà de dilluns a divendres de 15.30 a 1.30 hores; els dissabtes, de 19.30 a 1.30h, i els diumenges de 18 a 22 hores. A més, el dissabte 11 de juny també obrirà de deu a onze del matí.

La Llagosta és el poble amb més baixa renda del Vallès

La Policia Local sanciona 35 amos de gossos

Dos detinguts després d’haver robat a un bar

Encapçala en rànquing català de municipis de més de 5.000 habitants amb baixa renda, amb 12.300€

Redacció > No tenir censat l'animal, no portar-lo lligat i no tenir el corresponent xip han estat els principals motius de sanció als propietaris de gossos de la Llagosta durant la darrera campanya especial de control de gossos a la via pública que ha dut a terme la Policia Local. En total s’han denunciat 35 infraccions, i s’ha sancionat una persona més perquè el seu gos havia defecat al carrer. Dos agents de paisà han fet controls en diferents horaris i per diversos llocs del municipi durant set dies. En alguns casos s'ha denunciat un mateix propietari per diverses infraccions. La campanya s'ha saldat amb l'obertura de 23 actes per 35 infraccions. La Policia Local fa cada any dues o tres campanyes d'aquest tipus amb l'objectiu de detectar aquelles persones que no compleixen l'ordenança de tinença d'animals de companyia.

Redacció > La Policia Local ha detingut dues persones, veïnes del municipi, després de cometre un robatori amb força en un bar situat al carrer del Pintor Fortuny. Un veí va trucar a la comissaria per informar que s'havia sentit un fort cop en la tanca metàl·lica d'un bar. Dues patrulles de la Policia Local van iniciar aleshores un dispositiu conjuntament amb una patrulla dels Mossos d'Esquadra, que va permetre detenir els dos presumptes autors del robatori, A. F. C, de 18 anys, i R. C. S, de 19. A un li van trobar a sobre uns dècims de loteria i a l'altre, monedes procedents de la caixa registradora del bar, que havien sostret poc abans i que va ser localitzada més tard en un altre punt de la localitat. Els dècims de loteria també havien estat robats al bar. La Policia Local agraeix la col·laboració ciutadana en aquest cas.

Infografia: Albert Baldó

Elisabeth Alfaro La Llagosta

Amb una renda familiar disponible bruta per habitant de 12.300 euros, la Llagosta és el municipi de més de 5.000 habitants del Vallès Oriental amb uns ingressos més baixos, i es troba en el grup de cinc poblacions de tot Catalunya que tenen una renda per habitant inferior al 25% de la mitjana catalana –situada en 16.900 euros al 2008–, juntament amb Santa Coloma de Gramenet, Salt, Constantí i Badia del Vallès. A la comarca, Canovelles segueix molt de prop a la Llagosta, amb 12.900 euros per habitant. El tercer lloc en el podi l’ocupa Montornès, amb 13.400 euros, seguit de Mollet (14.100€), Montmeló (14.800€), Sant Celoni (15.100€), les Franqueses del Vallès (15.300€), Santa Maria de Palautordera (15.500€), Lliçà d’Amunt (15.500€) i Parets del Vallès (15.800€). A l’altre costat de la balança, és a dir els municipis amb més renda per habitant del Vallès Oriental, se situen l’Ametlla del Vallès (24.600 euros), Sant Antoni de Vilamajor (19.700€), Lliçà de Vall (18.700€), la Garriga (18.400€) i Sant Fost de Campsentelles (18.400 euros). L’estructura dels components de la renda familiar a Catalunya es manté estable en relació amb anys anteriors. L’any 2008 els principals ingressos de les famílies catalanes procedien del treball assalariat (59,7%); els d’activitats professionals i empresarials eren del 24,5%, mentre que les prestacions socials suposaven uns ingressos d’un 15,8%.

El Racó d’Esplai ofereix a més de les colònies un casal d’estiu Redacció > Ja s’ha obert el període d’inscripcions per al casal d’estiu i les colònies del Racó d'Esplai Sant Josep de la Llagosta. Per primera vegada el Racó ofereix la possibilitat de participar a les dues activitats, que es faran a partir del 4 de juliol. Les inscripcions es poden fer al despatx parroquial, al carrer de Santa Teresa, número 4. L'oferta per a aquest estiu del Racó d'Esplai està adreçada a infants i joves de 5 a 17 anys. El casal tindrà lloc del 4 al 8 de juliol i del 18 al 29. Les activitats es faran al matí, de nou a una, i inclouen dues sortides setmanals a la piscina. El preu per setmana del casal d'estiu del Racó és de 50 euros.

Les colònies es faran del 10 al 17 de juliol a la casa de colònies la Canova, a la Garrotxa. El preu de les colònies és de 275 euros. Si es vol participar al casal i a les colònies, la inscripció és de 400€. D’altra banda, l'Esplai Dijoc ja ha tancat el període d'inscripcions per participar al casal d’estiu que realitzarà al juliol. En total, 140 infants prendran part en la divuitena edició d'aquesta activitat. El Casal es desenvoluparà del 27 de juny al 29 de juliol a l'escola Joan Maragall. Enguany, el centre d'interès serà el cinema, amb tallers, jocs i altres activitats. Al final del casal, els infants prepararan un festival que comptarà amb la participació dels pares. També ofereix servei d'acollida.


31

Santa PerpètuaFinalitza la primera ronda de converses El partit més votat el passat 22 de maig, ICV-EUiA, ha donat per finalitzada la primera ronda de converses amb la resta de formacions amb representació a l’Ajuntament –excepte PxC– de cara a la investidura de l’11 de juny. Ara caldrà veure qui dóna el seu suport a Isabel Garcia.

líniavallès.cat

02 Juny 2011

Els treballadors d’Alstom volen evitar que marxi

Indignats fan La Plataforma per Catalunya Els assemblees cada dilluns i dijous fa néixer una altra entitat

Agències> Els treballadors d'Alstom s’han tornat a manifestar, en aquesta ocasió davant la seu del districte 22@ de Barcelona, per demanar que el Govern de la Generalitat aposti pel sector ferroviari i no deixi marxar la firma de Catalunya. La plantilla assegura que l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que planteja la direcció suposaria acomiadar 400 empleats, la meitat de la plantilla, i el tancament de la planta en dos anys. De fet, tant UGT i CCOO han alertat que Alstom, com altres multinacionals del sector, està reunint el seu personal d’enginyeria al seu país d’origen disminuint el capital humà a les plantes que la multinacional té a l’estat espanyol. Abans de la protesta a Barcelona, els treballadors d'Alstom s'havien trobat a les oficines de la planta perpetuenca, on es van reunir en assemblea i van subscriure un manifest en què asseguren que l'empresa no seria viable amb el pla de retalls que planteja.

L’Associació Intercultural del Vallès pretén defensar els drets d’immigrants de Santa Perpètua i comarca Foto: Ajuntament

Elisabeth Alfaro Santa Perpètua L’entitat de recent creació Unitat contra el feixisme i el racisme no va poder evitar l’arribada de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament, però d’ella sí que ha sorgit una nova entitat a Santa Perpètua relacionada amb els immigrants. Es tracta de l'Associació Intercultural del Vallès, que pretén defensar els drets de les persones nouvingudes que viuen a Santa Perpètua i altres poblacions de l'entorn; fer de pont en les relacions amb les administracions i millorar la convivència entre la població autòctona i els nouvinguts. De moment, l'entitat, que ja ha estat registrada oficialment i ha tingut els primers contactes amb diferents responsables de l'Ajuntament, està formada per

Moment de la trobada de l’entitat davant l’Ajuntament

una desena de persones que provenen de països com Colòmbia, Equador i Bolívia. Però aquesta nova entitat no vol limitar-se només als immigrants llatinoamericans i fa una crida a la par-

ticipació de qualsevol ciutadà, ja sigui autòcton o estranger. El seu president és el colombià Mauricio Noreña, que també presideix l'associació Colòmbia Viu a Catalunya.

E.A.> Els Indignats de Santa Perpètua continuen reivindicant els drets socials cada dilluns i dijous. A les vuit del vespre es convoquen cassolades, mitja hora abans de la reunió de les diverses comissions. Els dilluns surten del barri de Mas Costa fins arribar al parc dels Països Catalans, on celebren les assemblees generals, a les 21.30h, on es decideix sobre els temes tractats a cada comissió. Els dijous el punt de partida és el barri de la Creueta. Alguns dels acords als quals s’ha arribat fins al moment són portar un manifest al Síndic de Greuges contra l’actuació per part dels Mossos d’Esquadra a Barcelona o repertir les cassolades per tots els barris del municipi. També s’ha acordat començar a treballar amb la Plataforma anti-desnonaments, realitzar un calendari de xerrades de diversos àmbits i projeccions de documentals o redactar un manifest local, que s’enviarà a la coordinació de Barcelona i als partits.


32Sant Fost líniavallès.cat

02 Juny 2011

Diumenge se celebra la Trobada de Puntaires Unes 300 puntaires s’aplegaran diumenge a la plaça de la Vila per mostrar la seva habilitat amb els boixets. La trobada, organitzada pel grup de Dones Hedera, s’iniciarà a les deu del matí i, cap al migdia, se celebrarà l’acte de benvinguda a totes les participants i es lliuraran diferents premis i obsequis. Les puntes d’exposaran a l’Ateneu al llarg del matí.

La moneda es decanta per donar el regidor a ERC La Junta Electoral va sortejar dilluns llençant a l’aire una moneda si entrava a l’Ajuntament ERC o ICV Foto: Arxiu

Elisabeth Alfaro Sant Fost La Junta Electoral va deixar en mans d’una moneda la decisió de quin partit aconseguia tenir representació a l’Ajuntament després que ERC i ICV empatessin a 224 vots el passat 22 de maig. La idelogia dels republicans els va portar a escollir la creu, i no la cara del Rei, i va ser aquest el costat sobre el qual es va decantar la moneda. La sort no ha afavorit els ecosocialistes, que abans del sorteig van rebutjar un possible pacte per governar cadascun d’ells durant dos anys, segons Pinyero. “Perdre la representació després de tota la feina feta hagués estat molt decepcionant”, afegeix. Dijous abans, la Junta proclamava la resta de candidats i revi-

Toni Pinyero

sava les actes. Al considerar que tot estava correcte, va convocar les dues forces polítiques per decidir per sorteig quina obtenia el regidor. Amb aquesta decisió, el ple municipal el formen sis regi-

dors d’Independents Units per Sant Fost (IUSF), dos de CiU, dos de Gent per Sant Fost (GSF), un del PSC, un del PP i un d’ERC. El proper dissabte 11 de juny a les 12 del migdia es constituirà el Ple i s’escollirà l’alcalde. Tot apunta a que, de no produir-se cap sorpresa, Montserrat Sanmartí repetirà com a alcaldessa, després que el seu partit, IUSF, fos la formació que més representació aconseguís. Ara caldrà veure amb quin partit acaba pactant per aconseguir la majoria suficient per governar amb tranquil·litat, ja que els sis representants no són suficients. Segons el president del partit, Juan Francisco Fernández, les converses començaran aquesta setmana amb tots els partits excepte amb GSF.

Més de 700 persones recorren la 14ena Caminada Popular Redacció> La catorzena Caminada Popular, organitzada diumenge pel Grup de Dones Hedera i l’Agrupació Escolta Galzeran, va comptar amb 726 participants. L’inscrit més jove tenia tres mesos d’edat i, el més gran, 82 anys. El grup va sortir a les vuit del matí de la Plaça de la Vila i van recórrer 10 km, on hi havia instal·lats diferents punts de control i avituallament.

Un centenar de nens tanquen les activitats del JocxJoc Redacció> L’Escola Joaquim Abril va acollir divendres passat la cloenda del JocxJoc, les activitats extraescolars adreçades als alumnes d’infantil i primària. Uns 120 nens i nenes van mostrar a les seves famílies la tasca que han estat desenvolupant durant tot aquest curs (ballet, aeròbic, manualitats...). La cloenda de l’Escola Esportiva Municipal va tenir lloc dissabte al matí amb

una festa participativa a l’exterior, al parc de Can Corominas, on nens i famílies van participar a tot un seguit d’activitats, com cursa de sacs, partits de bàdminton, hockei i una cursa de relleus. L’Ajuntament organitza anualment les activitats esportives i de lleure per als escolars dels CEIP Joaquim Abril i El Roure. Al setembre tindrà lloc una nova convocatòria.


33

Martorelles líniavallès.cat

02 Juny 2011

Es convoquen més places per al Lleuresport La inscripció es podia fer fins al 15 de juny però ja hi ha llista d’espera. Per aquest motiu l’organització està estudiant la possibilitat d’ampliar el número de places disponibles per atendre la nombrosa llista d’espera. Més informació a l’OAC, de dilluns a divendres de 8h a 15h i dijous de 16h a 19h.

La història de El tancament de Derbi arriba La Fabriqueta es al Congrés de Diputats el dia 7 recull en un dvd

Foto: Arxiu

E.A.> L’Escola Orfeònica acull divendres la presentació del documental La Fabriqueta, estirant els fils de la història. Aquest dvd és el resultat d’un any d’entrevistes i recull de manera resumida algunes de les experiències i anècdotes viscudes durant 25 anys (entre 1950 i 1975) en aquesta fàbrica. Es tracta d’un projecte organitzat per la Biblioteca i l’Arxiu Municipal amb el suport de les regidories de Cultura i de Dona i Igualtat. “Gràcies a les treballadores i treballadors hem pogut reconstruir i preservar un passat de la història de Martorelles que només restava entre els seus records i que, a partir d’ara, està a disposició de tothom”, expliquen des de l’Ajuntament. L’acte s’iniciarà a les 18h.Preparats per poder entrar a treballar a la planta de Cobega Redacció> La desena de persones que ha format l’Ajuntament a través de Promoció Econòmica per incorporar-se a la planta de Cobega ja han finalitzat el curs. L’empresa valora molt positivament la feina duta a terme pel consistori ja que comporta la preselecció de personal i l’organització de cursos formatius com manipuladors d’aliments o conductors de carretilles. D’aquesta forma el personal que s’incorpo-

ra està perfectament preparat per al seu lloc de feina i pot garantir una perfecte integració i acompliment dels objectius i tasques marcades. D’altra banda, Cobega ha guanyat la concessió per distribuir Coca-Cola a Islàndia. El resultat consolidat de l’empresa el 2009 ha estat de 69,1 milions, un 19,8% més, i la facturació ha estat de 1.416 milions d'euros, un 7,5% més.

L’ERO ha quedat aturat fins al dia 30 a l’espera de més documents

Redacció Martorelles El ple del Congrés dels Diputats votarà el pròxim dimarts 7 de juny una proposició de llei conjunta del PSOE, PP, ERC i IUICV en la qual s’insta al govern central a que faci de mitjancer davant la multinacional Piaggio per a què es replantegi la decisió de tancar la planta de Martorelles. La notícia arriba després de coneixe’s que la tramitació de l'Expedient de Regulació d'Ocupació que afecta la planta de

Martorelles, que preveu el seu tancament aquest mateix any per traslladar la producció de motocicletes a Itàlia, s’ha paralitzat fins al 30 de juny. Així ho han acordat Inspecció de Treball, la direcció de Derbi i els sindicats, amb l’objectiu de facilitar que l'empresa aporti nova documentació que justifiqui el seu tancament. D’altra banda, els treballadors muntaran un estand a Montmeló aprofitant el Gran Premi de Fórmula 1 per explicar quina és la situació de l’empresa.

Esteve s’uneix a Leche Pasqual per fer productes saludables Redacció> Laboratoris Esteve, amb seu a Martorelles, s’ha unit al grup Leche Pascual per començar a comercialitzar a principis de l'any una nova línia de productes d'alimentació relacionats amb la salut. Barrejant els coneixements científics de la farmacèutica catalana i l'experiència en la producció i distribució dels lleonesos, s’estan elaborant nous làctics i sucs tenint en compte conceptes

com el control del colesterol o la millora del trànsit intestinal, entre altres. No és una novetat en el sector, però el prestigi internacional de la farmacèutica es reforça amb la imatge de marca de Llet Pascual, que actualment ja té diversos productes en aquest segment: Pascual Nature, Vivesoy, Biofruta i aigua Bezoya. Totes dues firmes han aportat 25 milions d'euros al projecte.


34

 líniavallès.cat

27 Maig 2011

Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com


35

Lliçà d’Amunt · Lliçà de Vall líniavallès.cat Antònia Font presenta disc a Lliçà d’Amunt

27 Maig 2011Telèfon de Transports L’Ajuntament posa a disposició dels usuaris de Transports de Lliçà d’Amunt un número de telèfon directe per atendre les demandes d’informació dels usuaris dels autobusos.

ERC diu que el PSC podria tornar a pactar amb el PP

Lliçà Medieval arriba aquest cap de setmana

Joaquim Ferriol (ERC) no fa una mala valoració de les eleccions, que els haurien situat com la segona força Foto: E.B

S. Arroyo Lliçà d’Amunt

Lliçà d’Amunt > El grup mallorquí Antònia Font actuarà aquest divendres a l’Ateneu l’Aliança en la presentació del seu darrer disc, Lamparetes. Aquest concert s’havia de realitzar inicialment el 6 de maig, tot i que la imminent paternitat d’un dels integrants del grup va obligar a postposar la data fins aquest divendres, quan s’admetran totes les entrades que es van comprar per al maig. Cinc anys després, Antònia Font ha presentat nou disc. Batiskafo Katiuskas, Coser i Cantar eren els darrers treballs del conjunt mallorquí fins la presentació de Lamparetes.

L’alcalde en funcions i candidat a la reelecció, Ignasi Simón ha explicat a Línia Vallès que la seva intenció és concretar el pacte de govern avui, a l’espera de fer l’entrevista amb Convergència i Unió. Tot i que l’alcaldable del PSC va assegurar que iniciarien una ronda de converses amb totes les agrupacions, l’alcaldable d’ERC, Quim Ferriol –portaveu de la segona força més votada– ha volgut defensar que la trobada que van tenir amb Simón va ser “protocolària”, i que no complia els requisits que una possible negociació hauria de tenir. En aquest sentit, Ferriol ha avançat que el PSC possiblement hauria

Millora al carrer Migdia Aquesta setmana han començat les obres al carrer Migdia de Corró d’Avall, a les Franqueses del Vallès, entre el carrer de la Serra i l’avinguda de Santa Eulàlia.

Ignasi Simón

pactat amb el PP, un partit amb el que ha format govern durant la darrera legislatura. Així mateix, Ferriol ha explicat que l’intent de formar govern “seria complicat” ja que les forces amb les quals s’adapten, ICV i CiU, no serien suficients per a la majoria.

VALORACIÓ D’ERC Joaquim Ferriol ha aclarit que la seva no és una “mala valoració” de les eleccions. A només 15 vots per sobre del PSC, els republicans van resistir malgrat haver passat tot el mandat com a principal força a l’oposició.

Lliçà d’Amunt > El nucli de la plaça de l’Església es traslladarà aquest cap de setmana segles enrere per tal d’endinsar a la ciutadania lliçanenca en les aromes, imatges, sabors i músiques d’una època de cavallers, dames, mercenaris, joglars i aventurers. Durant tot el cap de setmana, s’instal·larà a Parets el mercat d’artesania i productes naturals i es podrà gaudir de dinars i sopars medievals, espectacles, tallers de circ i de manualitats, tornejos medievals i altres sorpreses. El tret de sortida serà dissabte dia 4 de juny a les deu del matí i durarà fins diumenge al vespre.

Canovelles · Les Franqueses

Foto: Ajuntament

Foto: L. V.

La negociació continua El futur polític de les Franqueses segueix en l’aire Foto: E. B.

Foto: E. B.

José Antonio Pilar Les Franqueses Trueba i l’alcalde, José Orive

David Trueba fa una conferència a l’IES Belulla Canovelles > La sala de conferències de l’Institut Bellulla es va omplir dimarts al migdia per acollir la visita de David Trueba, director de cinema, guionista, periodista i escriptor. “Sempre escric a mà les meves novel·les perquè m’agrada escriure a llocs variats”, va dir l’autor, que creu, d’altra banda, que “la inspiració és un mite” i que “l’única manera de descobrir qui no és un geni, és descobrint qui es considera com a tal”. La conferència va acabar amb un torn de preguntes per part dels alumnes que, recentment, han estudiat Abierto toda la noche i Saber perder.

El paisatge polític que va quedar a les Franqueses després de la batalla del 22-M requereix d’una bona dosi de paciència per tal d’arribar a acords –ja siguin permanents o puntuals– que permetin la governabilitat del municipi. Les converses entre les diferents formacions que van aconseguir representació intenten acostar posicions per tal d’arribar a una majoria estable. I en algunes ocasions, degut a les personalitats dels seus protagonistes, s’han arribat a plantejar coalicions gairebé contra natura, com PSC-CPLF. Segons ha pogut saber Línia Vallès, Esteve Ribalta (4 regidors) i Francesc Torné (3) ja han mantingut reunions en aquest sentit. Però la matemàtica electoral va voler que, per tirar endavant un possible pacte, necessitessin del suport d’un tercer en discòrdia per aconseguir arribar als 9 regidors necessaris.

Un dels dissenys de l’empresa

Mobles Acsa, premi innovació Unió de la Fusta

Francesc Colomé (CIU)

Esteve Ribalta (PSC)

L’alcalde en funcions també s’ha reunit amb Francesc Colomé (CiU), que lidera la formació que va aconseguir més vots, però plantejant unes exigències que fan dubtar de qui va guanyar realment les eleccions. En considerar que es va donar un “empat tècnic” pel que fa al nombre de regidors aconseguits, la sociovergència passaria per compartir de forma equitativa les responsa-

bilitats de govern. O el que és el mateix, que Ribalta ocupés l’alcaldia la meitat de la legislatura com a mínim. Mentretant, Colomé va fent camí en la negociació d’un futur govern municipal estable, on podrien participar els partits que van obtenir un resultat electoral més modest. Són ells els que ara tenen a la mà la clau del despatx d’Alcaldia.

Canovelles > Mobles Acsa, ara sota la marca i nova imatge de Besform, ha rebut el Premi a la Innovació 2011 que concedeix, dins la Setmana de la Fusta de la Garriga, la Unió d'Empresaris de la Fusta, de la Unió Empresarial Intersectorial (UEI). Manuel Acedo i el seu fill, Manu Acedo, les dues generacions que dirigeixen l'empresa, van recollir el guardó. Acsa ha estat guardonat per l'esforç dut a terme en el seu afany de seguir posicionant-se en el mercat del moble i lluita en un sector que viu grans dificultats. Una de les mesures ha estat la renovació de la seva imatge.


36Montornès · Montmeló líniavallès.cat

02 Juny 2011

Es potencia el transport públic per al Gran Premi de MotoGP

Premi Font de Santa Caterina de microcontes Montornès > El Consorci per a la Normalització Lingüística i l'Ajuntament de Montornès han convocat el IV Premi literari de microcontes del municipi. El certamen, que es convoca cada dos anys, és obert a la participació de majors de 16 anys i només es pot presentar un conte per participant. El microconte no pot superar les 15 línies, ha de ser escrit en llengua catalana i la temàtica és lliure.Les propostes es poden presentar per correu electrònic en format pdf a l’adreça montornes@cpnl.cat o bé per correu postal a l’Oficina de Català de Montornès que té la seu al Casal de Cultura (avinguda Mogent, 2). El guanyador s'endurà un premi en metàl·lic de 350 euros i també hi haurà un accèssit de 150 euros. El lliurament de premis tindrà lloc el 25 de novembre en un acte literari on els participants podran llegir el seu relat en públic. El termini de presentació de microcontes finalitzarà el 21 d'octubre.

Oncovallès a Montornès El proper dijous 9 de juny tindrà lloc la presentació de la Fundació Oncovallès a Montornès del Vallès, a partir de les 19h a la Biblioteca Municipal. Primer es farà la presentació de l'Entitat i a continuació una xerrada a càrrec de la Psicooncòloga Mercè Pascuet.

L’alcalde en funcions, Antoni Guil

Antoni Guil no descarta un govern en minoria a Montmeló Sara Arroyo Montmeló L’alcalde en funcions i candidat a la reelecció per a l’alcaldia de Montmeló, Antoni Guil, iniciarà a partir d’avui la ronda de converses amb els partits per tal de parlar sobre el futur del govern al municipi. Tot i això, l’alcaldable ha avançat que les trobades amb les formacions polítiques estan més enfocades en conèixer “quina actitud prendran els partits de cara al debat d’investidura del

Darrer dia per al Casal d’Estiu

Montmeló > L’oferta de transport públic pel Gran Premi Aperol de Catalunya de MotoGP facilitarà la mobilitat als aficionats que es desplacin fins el Circuit de Catalunya. Renfe ofereix 20.000 places addicionals als trens amb parada a Montmeló, mentre que l’empresa Sagalés oferta un servei especial des de Barcelona fins al Circuit de Catalunya. Renfe augmentarà l’oferta habitual el diumenge 5 de

juny, entre les 7.30h i les 12h per facilitar l’accés al Circuit de Catalunya, i a partir de les 15.20h per a la tornada des de Montmeló. La programació establerta assegura una freqüència mitjana de 15 minuts per sentit a la connexió Montmeló-Barcelona a les hores en què es preveu una major afluència de viatgers. Les 25.000 places de pàrquing del Circuit de Catalunya seran gratuïtes durant tot el cap de setmana. Foto: Circuitcat

proper 11 de juny. En aquest sentit, Guil ha explicat que no descarta un govern en minoria, tal i com han estat desenvolupant al municipi durant el darrer any. PAPER D’ICV-EUIA Enguany, el paper d’ICV-EUiA en aquest debat post-electoral també pot ser decisiu a l’hora de decidir la composició definitiva del govern municipal. Totes dues forces treballen a hores d’ara en el desenvolupament d’acords.

Una imatge del Circuit de Catalunya

Vallromanes · Vilanova

Avui és el darrer dia per inscriure’s al Casal d’Estiu que l’Escola Tres Pins de Vallromanes ha programat un cop finalitzat el curs. Hi ha diferents opcions de dates entre el 27 de juny i el 29 de juliol i els preus oscil·len entre els 58 i els 107 euros.

Cita per conèixer MxV-ERC vol un govern unitari El festival vallesà Tribal Fusió que sumi el màxim de partits arriba dissabte a Vilanova la vida dels Redacció> El Centre Cultural esquimals inuit Foto: Arxiu

Redacció> L’antropòleg Francesc Bailón, especialitzat en la cultura inuit i guia de viatges culturals a l’Àrtic, donarà a conèixer avui des del Centre Cultural la història d’aquests esquimals, un dels pobles indígenes que encara conserven moltes de les seves antigues tradicions. Vivint en perfecta simbiosi amb la naturalesa, els inuit han sabut aprofitar els escassos recursos que l'Àrtic els ofereix i s'han convertit en l'actualitat en la societat caçadora més avançada del món. Conèixer el passat dels inuit permetrà entendre millor el present i futur d’aquest poble. La conferència Els inuit (esquimals): caçadors del gran nord tindrà lloc a les 20.30h. Francesc Bailón Trueba és llicenciat en Geografia i Història, especialitat Antropologia Cultural, per la Universitat de Barcelona. Col·laborador del Museu Etnològic de Barcelona, ha realitzat onze expedicions a l’Àrtic i ha viatjat a més de 40 països.

Les negociacions estan en un procés inicial

Elisabeth Alfaro Vallromanes Les negociacions a quatre bandes han començat aquesta setmana i tot indica que seran intenses, ja que les possibilitats de govern són diverses a Vallromanes. Les tres primeres forces –MxV-ERC, CiU i IVall– van aconseguir tres regidors, als quals cal sumar els dos representants d’ICV-EUiA que han entrat al consistori.

En aquest context, MésxVallromanes-ERC ha proposat “un govern unitari de tots els grups que superi l’etapa de cinc contra sis” dels darrers anys, ha explicat David Ricart. El motiu, assegura, és l’actual situació de crisi, que requereix d’una unitat: “Quants més siguem millor. Un govern unitari o majoritari és la millor opció, tot i que no descartem cap altra”, afegeix. La resta de grups encara no s’han posicionat.

acollirà aquest dissabte la segona edició del Festival de Tribal Fusió del Vallès Oriental, el Metatribe Fest. De la mà de la recentment creada Associació Infusió Tribal, l’esdeveniment portarà al municipi tallers, música i dansa vinculades amb un estil de ball modern que té les arrels en danses ètniques de tot el món i que les barreja amb els estils urbans i altres disciplines artístiques, com el cabaret o les arts marcials. Els tallers s’iniciaran a les quatre de la tarda, de la mà de les membres de l’associació In-fusió Tribal i altres experts. A les 22h tindrà lloc una gala amb primeres figures del Tribal Fusió, que posarà la cirereta a la segona edició del Metatribe Fest. Hi participaran artistes reconegudes internacionalment com Sandra Esteve, Maria Àngeles Ramos, Sarume Circus, Dau Seshat, Hydrus BCN o Sybil Mart. El Metatribe Fest coincideix enguany amb la presentació en societat de l’Associació In-fusió Tribal, nascuda a principis del

2011 a Granollers. L’entitat està integrada per membres i exmembres de la companyia de dansa tribal fusió Yilan Kadin i treballa per difondre la cultura oriental i Tribal a nivell regional, així com per convertir Granollers en un punt de trobada de la comunitat. El Tribal Fusió és un estil de dansa nascut a finals dels anys 90 als EEUU que té les seves arrels en la Dansa del Ventre, a la que ha incorporat altres estils ètnics, danses urbanes com el hip hop i altres disciplines artístiques (cabaret, arts marcials). El resultat de la fusió d’estils és un espectacle dinàmic, ric, fresc i innovador en coreografies d’una gran tècnica i precisió.


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

02 Juny 2011

líniavallès.cat

37
38Caldes líniavallès.cat

Assessoria jurídica per a dones

02 Juny 2011

El servei d’assessoria jurídica de Caldes té les seves properes cites els dilluns 20 de juny i 11 de juliol. Les dones que vulguin fer consultes sobre qualsevol dubte o problema, han de demanar hora trucant al telèfon 93.865.54.20. L’atenció és personalitzada i confidencial.

Un tram de muralla baix medieval a Caldes També s’han trobat restes d’un molí > Tota la zona serà un espai patrimonial visitable José Antonio Pilar Caldes Que el subsòl de Caldes de Montbui és ric en restes arqueològiques és quelcom que salta a la vista cada cop que es realitzen obres. La darrera descoberta ha estat un tram de muralla baix medieval i un molí intacte, que han quedat visibles gràcies a les obres de rehabilitació del pas-

seig de la Riera. entre l’antic balneari de Can Rius i el carrer Santa Susanna. El seguiment fet ha desvetllat que són d’un gran valor. Davant aquestes troballes, l’Ajuntament adaptarà el projecte per tal de posar en valor aquesta zona patrimonial i fer visible la muralla i el molí. En el cas del segon dels elements, les obres inclouran la construcció

Foto: Daniel Gutiérrez

Imatge de les restes de la muralla

d’una plataforma que permetrà veure les restes totalment conservades de la planta baixa amb la sala de moles. La primera fase del projecte de recuperació del passeig de la Riera de Caldes va començar el 2010 i la segona s’ha iniciat enguany. L’objectiu és crear espais públics i dignificar la llera de la riera, en tant que espai fronterer i pulmó natural del municipi.

Reobre el Centre Democràtic i Progressista Caldes > El Centre, Ateneu democràtic i progressista ha reobert la seu social amb un nou aspecte i amb una renovació del projecte associatiu. Després d'un any de treball reorganitzant l'entitat a partir d'una diagnosi interna i sense aturar l'activitat, l'equipament va reobrir divendres passat amb un cafè cultural pels seus associats i diferents sales per a què les seccions de l’entitat puguin continuar desenvolupant la seves tasques. El Centre és un ateneu fundat l'any 1865 per la menestralia i classes populars en el bressol del moviment ateneístic de caire humanista de finals del segle XIX, amb l'objectiu de formar lliurepensadors/es per transformar una realitat injusta. En l'actualitat hi participen deu seccions: el concurs de teatre Taca'm, la Coral del Centre, Jazz Sessions Club, Club d'Escacs Caldes, la Cobla Thermalenca, Scena Teatre, Calderins pel programari lliure, el Centre Sona, l'associació juvenil la Guspira i la Cooperativa de consum ecològic el Rusc.

Creu Roja ret homenatge a un expresident Caldes > Creu Roja de Caldes de Montbui - Palau solità i Plegamans - Sant Feliu de Codines prepara un acte homenatge en record del seu expresident, Florentino Robisco, un any després de la seva mort. El calderí, que va dedicar 16 anys a l'entitat, rebrà aquest reconeixement divendres, a les 19.30 hores, a la Sala Noble de l'Espai Can Rius, en presència de familiars i amics i els presidents de les seccions provincial i autonòmica de l’organització.


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

02 Juny 2011

líniavallès.cat

39
40L’Ametlla · La Garriga líniavallès.cat

02 Juny 2011

Més entrevistes per recuperar la Memòria El Projecte de Recuperació de la Memòria Històrica de la Garriga continua avançant amb noves actuacions al municipi. Durant el mes de maig, l'Àrea de Patrimoni ha coordinat un conjunt de converses amb testimonis directes de la Guerra Civil Espanyola al municipi.

Foto: Ajuntament

Foto: Ajuntament

“Guapa, a casa teva” La regidora Sònia Alasso (PSC) carrega contra Cabello Foto: L. V.

José Antonio Pilar L’Ametlla

Imatge del carrer, ja reformat

La Garriga obre al trànsit el ‘nou’ carrer Vinyals La Garriga > Ja s’ha obert al trànsit el carrer Vinyals. Un cop acabades les obres de millora del clavegueram, que van començar el mes de febrer passat, també s’ha renovat la xarxa de clavegueram, que es trobava en molt mal estat, i s’ha asfaltat de nou i s’ha pintat la senyalització horitzontal. En les properes setmanes s’hi instal·larà el mobiliari urbà. L’actuació ha estat finançada pel Fons Estatal d’Ocupació i Sostenibilitat Local (FEOSL). També s’ha intervingut al carrer Satèl·lits, on hi havia un problema històric d’inundacions.

Una cosa és el que es diu en públic i una altra molt diferent el que es pensa realment. En el darrer ple de la legislatura, celebrat el 18 de maig, només quatre dies abans de les eleccions municipals, la regidora socialista va aprofitar el torn de precs i preguntes per acomiadar-se. Després de fer una valoració del que per a ella havien suposat els darrers quatre anys, va tenir paraules d’agraïment per a l’exalcalde Jordi Pousa i el regidor de Territori, Josep Garcia. Al primer li va agrair que comptés amb ella creient; al segon, després de reconèixerli quant l’havia ajudat i ensen-yat, li va dir: “Gràcies, Josep, t’estimo”. A la resta de companys del consistori, fins i tot als de grup, simplement els va desitjar sort. Des que es va fer pública la llista electoral del PSC a l’Ametlla, i Alasso va constatar que la candidata no comptava amb ella,

Imatge del jaciment

La vil·la romana de Can Terrers s’està restaurant Reproducció del Facebook de la regidora, on s’alegra del resultat del PSC

les seves relacions amb Àngels Cabello s’han anat deteriorant fins a convertir-se en inexistents més enllà de l’estrictament necessari. La nit de diumenge, a mesura que es donaven a conèixer els resultats electorals al municipi, l’encara regidora ja no es va mostrar tan condescendent. A través del seu Facebook, Sònia Alasso va fer el seu particular balanç. A les 21.04 va escriure des de la seva BlackBerry: “S’està fent justícia! 50% de re-

presentació menys!”. “Jajaja... et veig contenta!!!”, diu Lluís Galindo Alasso, i ella respon: “Pos siiiiiiiii! Que es foti la mala persona!”. I a les 21.15 hores, la regidora diu: “PSC a revisars’ho... guapa, a casa teva”, en clara referència a Àngels Cabello. Línia Vallès ha intentat durant més de dos mesos aconseguir una entrevista amb Sònia Alasso. La resposta ha estat sempre negativa. Finalment ha escollit la xarxa social per expressar-se.

La Garriga > L'Àrea de Patrimoni de l'Ajuntament ha engegat una campanya de restauració de la vil·la romana de Can Terrers. El jaciment, l'únic del municipi declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, és un dels elements més importants del patrimoni arqueològic de la Garriga i una de les principals vil·les romanes visitables a Catalunya. L'objectiu dels treballs és retornar el jaciment a un nivells mínims de conservació que evitin la degradació irreversible de parts originals de les estructures, els revestiments i les decoracions.

Fira del Comerç a la Roca Les places de l’Ajuntament i de Can Torrents acullen el proper dia 5, entre les 10.30 i les 21 hores, una nova edició de la Fira del Comerç de la Roca. Els comerços sortiran al carrer i oferiran obsequis a totes les persones que participin a les activitats: curses de motos i bicicletes, tallers, desfilades...

Noves sessions informatives per a nouvinguts

Cardedeu · La Roca

Kraft s’atura el 30 de juny Els 76 treballadors han aconseguit “un bon acord”

Crema un tràiler i el conductor resulta ferit greu

Foto: L. V.

Cardedeu > La Regidoria d’Acció Social ha organitzat aquesta setmana sessions informatives adreçades a les persones nouvingudes d’origen marroquí per tal d’oferir-los informació útil i clara sobre els serveis i recursos que té el municipi i que poden ser necessaris durant els primers dies de residència a Cardedeu. Als tallers es va parlar de treball, educació, habitatge, salut i serveis socials, entre d’altres. L’objectiu de les sessions és oferir als nouvinguts orientació sobre els recursos que li ajudaran a cobrir les necessitats mínimes i començar la seva adaptació. El pla d’actuació s’emmarca en unes sessions d’acollida adreçades a persones que acaben d’arribar al municipi mesos abans o que estan sol·licitant informes d’arrelament social. Aquests programes es basen en la igualtat d’oportunitats i en l’accés als serveis des d’una visió “universalista, integradora i participativa”, segons l’Ajuntament.

José Antonio Pilar La Roca Kraft paralitzarà la seva activitat productiva el proper 30 de juny. El tancament de la factoria és resultat de la decisió de tancament definitiu que l’empresa va fer pública el 26 d’octubre de 2010 a causa de la situació negativa de l’explotació de pa torrat. Després d’un llarg període de negociacions entre els representants de la companyia i dels treballadors, s’ha arribat a un principi de pacte que la totalitat de la plantilla va ratificar en assemblea el 25 de maig passat. Segons el sindicat CCOO, es tracta d’un “bon acord”. L’ACORD Segons l’acord al qual s’ha arribat, els treballadors que voluntàriament decideixin no incorporar-se als centres de treball que la companyia té a Granollers, Montornès o Viana (Navarra) rebran una indemnització de 45

Kraft ha iniciat el compte enrere de la planta de producció de la Roca

dies per any treballat més un complement de 500 euros per any d’antiguitat. A més, els que es traslladin a qualsevol de les factories dels municipis vallesans seran compensats amb 6.000 euros en concepte de despeses de transport. En el cas de les jornades irregulars a la planta de la capital

comarcal, també rebran una compensació addicional de 3.000 euros. Pel que fa a les jubilacions anticipades, l’acord entre empresa i sindicat estableix, per als majors de 57 anys, la garantia del 90% del que els correspondria per aquest concepte.

La Roca > Un camioner va patir cremades de caràcter greu dimecres de la setmana passada en un incendi que es va produir al camió que conduïa. Els fets van passar al vespre en una pista forestal propera als dipòsits d’aigua situats a la part alta de la urbanització La Roca 2. Uns veïns van trucar la Policia Local estranyats en veure un tràiler per aquell indret. Quan els agents van arribar al lloc, el vehicle ja estava en flames i van haver de trencar el vidre d’una de les finestres per poder treure l’home. La víctima, que no es descarta que hagués procovat el foc per suïcidar-se, va ser atesa allà mateix pels serveis sanitaris i posteriorment va ser traslladada en helicòpter fins a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. En les tasques d’extinció de l’incendi, que va calcinar completament el vehicle, amb matrícula de Polònia, va afectar cables de telèfon i de la llum. Van treballar quatre dotacions dels Bombers.


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

02 Juny 2011

líniavallès.cat

41
42Baix Montseny líniavallès.cat

02 Juny 2011

Montserrat Casadevall fa 102 anys La celonina Montserrat Casadevall Domènech ha complert 102 anys. Com és habitual amb les persones centenàries del municipi, l’alcalde i la regidora de Comunitat li han fet una visita. La dona viu des de fa uns anys a la residència Torre Magret de Llinars.

L’Associació Neurològica estrena local L’equipament es troba al recinte Alfons Moncanut, davant del centre Indaleci Losilla José Antonio Pilar Sant Celoni L’Associació Neurològica Amics Baix Montseny ha estrenat el nou local, situat al recinte Alfons Moncanut, davant del nou Centre de Dia Indaleci Losilla. L’acte d’inauguració va comptar amb la presència de l’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, i la regidora de Comunitat, Laura Costa.

El local té una superfície útil total d’uns 224 metres quadrats amb dues sales d’atenció de 84 i 28 metres quadrats, que es poden separar o unir en una sola, un petit office, un despatx d’assistència personalitzada, serveis higiènics adaptats, un despatx d’administració i una zona de magatzem, a més de vestíbul i passadís de connexió. Les obres de condicionament de l’antic taller de l’escola Mon-

L’alcalde de Sant Celoni, juntament amb responsables de l’associació

canut ha requerit una inversió de 244.688 euros, sufragats pel Fons Estatal per a l’Ocupació i Sostenibilitat Local (FEOSL). L’Associació atén unes 40 persones, malalts neurològics, cada tarda de dilluns a divendres, entre les 15.30 i 19 hores, i compta amb una dotzena de voluntaris. Des del canvi de seu, del Centre Sant Ermenter al nou local, ha augmentat el nombre de sol·licitants.

Imatge de la línia elèctrica

Endesa reforça el servei a tres municipis Baix Montseny > Endesa ha invertit 65.000 euros per tancar una anella elèctrica amb l'objectiu de reforçar la qualitat i la seguretat en el subministrament a tres municipis del Vallès Oriental. Els treballs han consistit a enllaçar dues línies elèctriques de mitja tensió a 25 kV i els seus respectius 14 centres de transformació, de manera que queda completada la xarxa de distribució de la zona. Aquesta operació és cabdal perquè assegura que, en cas de puntes de demanda o una incidència, a l'estar la xarxa mallada, es pugui alimentar els clients afectats per vies alternatives. Per fer possible aquesta unió ha estat necessari estendre una nova línia elèctrica de 550 metres. L'operació, que beneficiarà 4.500 clients repartits entre els municipis de Santa Maria de Palautordera, Sant Celoni i, especialment, l'àrea industrial de Vallgorguina, forma part dels plans d'inversió de la Companyia al Vallès Oriental, per tal de dotar la infraestructura elèctrica d'aquesta comarca dels darrers avenços tecnològics, amb l'objectiu de donar una resposta adequada a les especificitats del territori i a les necessitats del seu mercat.


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

02 Juny 2011

líniavallès.cat

43
44Esports

Zoural i Chico guanyen la 23a Milla Urbana La 23a Milla Urbana organitzada pel Centre d’Estudis Mollet va aplegar aquest diumenge més de 400 participants, consolidant-se com una de les curses més esperades al calendari esportiu molletà. Els atletes de l’ISS Hospitalet Abdelkabir Zaroual i Ana Maria Chico han estat un any més els guanyadors de 23a edició de la Milla Urbana Memorial Julio López.

líniavallès.cat

02 Juny 2011

El CF Mollet denuncia el Parets per frau esportiu

Èxode de jugadors del Fraikin per la situació econòmica

Meritori cinquè lloc de ‘Purito’ al Giro d’Itàlia

Mollet / Parets > El CF Mollet UE ha presentat un recurs pel que considera “un resultat irregular”, ja que el CF Parets va negarse a competir durant el partit celebrat entre les categories juvenils del CF Parets i el CD Montcada. Segons explica el club molletà, el conflicte implica als tres equips situats a la part alta de la classificació, al Parets (que va aconeguir l’ascens la setmana passada) no l’interessaria la promoció del Mollet, tot començant el partit amb una actitud antiesportiva i menyspreant l’equip molletà., expliquen. Tant va ser així, que durant el transcurs del partit el Parets va deixar-se guanyar pel Montcada, que d’aquesta manera assoleix l’ascens. L’equip molletà ha aportat com a proves la filmació que Vallès Visió va realitzar del partit, i on es demostra, d’una manera descarada, com el Parets renuncia a competir (sobretot al segon temps) per a deixar-se encaixar el gol necessari per impedir l’ascens Mollet.

Álvaro Ferrer i Salva Puig confirmen la seva marxa

Parets > El ciclista paretà Joaquim Rodríguez (Katusha) va finalitzar aquest diumenge el Giro d'Itàlia en una gran cinquena posició de la General després de la darrera contrarrellotge. Purito, a pesar d'estar a un bon nivell durant la primera setmana, sí que va acabar bé la ronda italiana destacant la seva tercera posició a l'etapa de dissabte de Sestrieres.

Foto: BM Granollers

Redacció Granollers La mala situació al Fraikin BM Granollers està forçant l’èxode d’alguns dels jugadors, que de moment ja han confirmat que la propera temporada jugaran fora de l’equip vallèsa. El primer en abandonar el vaixell ha estat el capità, Álvaro Ferrer, que ja hauria signat el fitxatge amb el Reale Ademar León fa un temps, tot i que no s’ha fet oficial fins a aquesta setmana. També Salva Puig marxarà al Toulouse francès, tot alertant que els deutes que arrossega el club podria afectar a més jugadors, interessats en deixar el club. Aquesta setmana, a més a més, s’ha donat a conèixer que l’Ademar s’està interessant pel lateral llagostenc. Antonio Garcia, convocat amb la selecció absoluta per a la classificació de l’euro-

El CN Granollers revalida la Primera Divisió La plantilla del Fraikin

peu 2012. El lateral llagostenc del BM Granollers ha confirmat l'interès del club castellà, per bé que l'operació passa necessàriament per una negociació entre els clubs i el jugador, que encara té dos anys de contracte.

SITUACIÓ COMPLICADA Els jugadors van confirmar fa dues setmanes la denúncia que interposaran al club pels impagaments. Si aquest no es produís, la marxa dels jugadors amb contracte seria més fàcil.

Granollers > Els nedadors del Club Natació Granollers han aconseguit mantenir la plaça a la Primera Divisió, després de disputar la final de la Copa Catalana Absoluta que va tenir lloc els passats dies 28 i 29 de maig a la piscina de 50 metres del CN Barcelona. El CNG disputa la categoria en la que hi participen els vuit millors clubs catalans.


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

02 Juny 2011

líniavallès.cat

45
466 de juny Mostra de documents antics i curiosos. Matí, Arxiu Comarcal. 7 de juny Projecció d’El baró de Trenta Passes. 18.30h, Museu. Presentació de l'informe anual d'Amnistia Internacional. 19.30h, Llibreria La Gralla. 9 de juny Projecció d'Encadenats. 20h, Espai d'Arts de Roca Umbert. MOLLET 3 de juny Avelino Pi, fotografies de l'esport. La Marineta, 18h. Divendres al Jardinet: (((j))). 22h, Jardinet Casal Cultural. Concert: Caraocruz. 20h, Espai Jove La Nau. Duo amb piano. 19.30h, Centre de Serveis El Lledoner. Festa de Nacionalitats i Comunitats Autònomes. Can Mulà. 4 de juny Activitat cultural amb música, teatre i dansa. 11h, Plaça Major. Ball de Saló. 22.30h, Mercat Vell. Festa del Barri de Riera Seca. 11h, Av. Teixidores, entre Nuadores i Brodadores. 5 de juny Trobada d'esbarts infantils. 10h, Plaça Catalunya. 18a Mostra de Catifes de Flors. Rambles. Mercadet de col·leccionistes a la Plaça Catalunya, C/Barcelona i Rambla Fiveller. Matí. PARETS 3 de juny La Faktoria d’idees. 18h, Teatre Can Butjosa.

LA LLAGOSTA 4 de juny Final del 28è Concurs de Cante Jondo. 20 hores, antic Centre Cultural de la Llagosta. SANT FOST 5 de juny Trobada de puntaires. 10h, plaça de la Vila. MARTORELLES 3 de juny Presentació del documental La Fabriqueta. 18h, Escola Orfeònica. MONTORNÈS 5 de juny Escola de cavallers a la Plaça de Pau Picasso. 12h. MONTMELÓ 3 de juny Festa del medi ambient. 17h, Plaça de la Quintana. 4 de juny Espectacle de màgia a l’Agrupa. 22h. Concert de Panqueque i Marygold. 23h, Centre Cultural. 5 de juny Concert Coral. 18h, L'Agrupa. CARDEDEU 4 i 5 de juny Teatre: El temps i els Conway de 10 de deu teatre. Centre Cultural. Dissabte, a les 22h, i diumenge, a les 19 h. 4 de juny 1a Trobada Bastonera de Cardedeu. 18h, plaça de Sant Joan. LA ROCA 5 de juny 15a Fira comercial. Tot el dia, places de l'Ajuntament i de Can Torrents. VALLROMANES

02 Juny 2011 4 de juny Titelles: El mal de panxa de'n Bernat. Casal, 18.30h. 5 de juny VII Ral·li fotogràfic. 10h, Casal. LLIÇÀ D’AMUNT 3 de juny Concert d'Antònia Font. 23h, Ateneu l'Aliança. LA GARRIGA 3 de juny Representació de l'Escoleta de Teatre. 18.30h, El Patronat. Joan Brossa dels Ventalls. 22h, a l'Auditori EMM. Inauguració de l'exposició Infants EMAD. 20h, Sala Municipal d'Art i Exposicions Andreu Dameson i Aspa. 4 de juny Diletto Camerata. 19h, Capella de les Religioses Franciscanes. Otel·lo. 21h, El Patronat. 5 de juny Aquí no hi ha ningú! Taller de Circ amb Desastrosus Cirkus. 11h, Passeig, davant del Teatre. LES FRANQUESES 4 i 5 de juny Romería de Nuestra Sra. del Rocío. Sortida a les 10.30h del Centre Cultural de Bellavista. L’AMETLLA 5 de juny 5è Mercat Boig. 10h, Parc Maria Lluïsa. SANT CELONI 3 de juny Concert d'alumnes de l'Escola Municipal de Música. 21h. Sala petita de l'Ateneu. 5 de juny Concert i Ball a l'Ateneu amb l'Orquestra Selvatana. 18h, Sala gran de l'Ateneu.

TELÉFONS D’INTERÈSGRANOLLERS Fins al 12 de juny Fira i Festes de l’Ascensió.

PENJAʼT-EL A CASA

L’Agenda

EMERGÈNCIES 112 BOMBERS 085 · Granollers 93 849 60 80 · Mollet 93 570 47 29/93 570 45 74 CAP · Granollers Sant Miquel 93 791 16 25 Granollers centre 93 458 56 89 Valles 93 548 56 58 · Mollet Plana Lledó 93 579 83 83. Can Pantiquet 93 570 59 77. La Llagosta 93 574 98 10 L’Ametlla 93 843 22 67 Parets 93 562 16 89 Santa Perpètua 93 560 31 18 Martorelles 93 593 42 44 Sant Fost 93 579 54 06 La Roca 93 860 32 00 Vicenç Papaseit 93 842 44 32 Cardedeu 93 846 03 51 / 93 846 02 71 Montornès 93 572 03 03 Montmeló 93 544 44 40 Les Franquelles Bellavista 93 861 80 30 Corró d’Avall 93 840 42 00 Lliça d’amunt 93 841 52 50 Lliça de Vall 93 844 56 30 Canovelles 93 846 83 28 La Garriga 93 871 80 81 Vilanova 93 845 84 75 Vallromanes 93 572 98 05 HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061) Hospital General de Granollers 93 842 50 00 Hospital de dia Sant Jordi (Granollers) 93 860 00 50 Hospital de Mollet 93 576 03 00 MOSSOS D’ESQUADRA 088 Granollers 93 860 85 00 Mollet del Vallès 93 565 99 00 GUÀRDIA CIVIL Mollet del Vallès 93 570 55 59 Canovelles 93 846 53 53 POLICIA NACIONAL 091 TAXI Granollers 93 870 30 28 Radio Taxi Granollers 93 870 30 00 Mollet 93 593 00 16 L’Ametlla 670 894 810 / 670 79 72 79 Parets 93 593 74 01 / 600 639 664 Santa Perpètua 93 560 48 03 La Llagosta 93 574 98 10 / 93 560 33 63 (630 88 12 50 nit) La Roca 628 18 90 00 Cardedeu 93 846 01 01 Montornès 93 568 09 97 La Garriga 938 71 74 74 Canovelles 93 870 30 28 SANT CELONI PIRATAS DEL CARIBE 4 3D AGUA PARA ELEFANTES MIDNIGHT IN PARIS català FAST FIVE EL CASTOR SIN IDENTIDAD PIRATAS DEL CARIBE 4

Diumenge 29 de maig 22.00 16.30 19.15 16.00 16.30 18.30 20.30 22.30 18.10 16.20 18.15 20.15 22.20 20.30 22.45 21.30 16.10 18.45


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

02 Juny 2011

líniavallès.cat

47
48

 líniavallès.cat

02 Juny 2011

Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

Línia Vallès 555  

Línia Vallès 555

Línia Vallès 555  

Línia Vallès 555

Advertisement