Page 1

redacció 93 570 88 96 · redacciovalles@comunicacio21.com · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74

Mollet

16

Les Franqueses

L’Ajuntament presenta El nou partit polític a Adif un projecte viable de Francesc Torné, per a l’estació de França al descobert 3

líniavallès Sol·licitat el control

8 dʼabril de 2011 · Núm. 348 · Any XI · 19.000 exemplars

· www.liniavalles.cat

Rècord històric de l’atur a la comarca: 34.500 desocupats L’increment del mes de març respecte al de febrer va ser de 498 persones al Vallès Oriental

6

21

Fotos: Eduardo Benito

La princesa Letizia exhibeix model de Mango a Parets


2

 líniavallès.cat

08 Abril 2011

Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com


08 Abril 2011

En Portada

líniavallès.cat

3Així és el nou partit de Francesc Torné A més de l’exalcalde, a l’escriptura de constitució de Convergència per les Franqueses figuren Joan Peypoch, president de CDC, i els regidors Martí Rosàs i José Ramírez Foto: L. V.

sident, Joan Peypoch; secretari general, Martí Rosàs; secretari d’Organització, José Ramírez; i secretari d’Administració i Comunicació, Francesc Torné.

José A. Pilar Les Franqueses “No és cap secret, doncs mai ho hem amagat, que fa tres anys, i en previsió de futures situacions complicades i incertes similars a la que vam tenir a l’hora de tancar la llista de CiU el 2007, vàrem registrar al Ministeri d’Administracions Públiques una nova formació local”. Amb aquestes paraules, el president de CDC a les Franqueses del Vallès, Joan Peypoch, admet el trencament d’una part de la militància local amb el partit i l’activació de la seva pròpia alternativa política, que el proper 22 de maig s’enfrontarà als seus antics companys de files. La nova formació s’ha mantingut latent durant tots aquests anys, però no ha estat fins ara, després de coneixe’s que la direcció de CDC rebutjava que l’exalcalde Francesc Torné, escollit pel comitè local i l’assemblea de militants, encapçalés la candidatura, quan ha començat a bategar. I ho ha fet amb l’objectiu de recórrer la distància en vots que la separa de l’alcaldia de les Franqueses. QUATRE PARES Francesc Torné és un home d’idees fixes i amb ambició política que va més enllà dels partits. Només així s’explica que, per diferències amb CDC, constituís –amb altres– una formació que ha mantingut durant quatre anys en hivernació i que ara ha tret del congelador. Des de l’inici de la darrera crisi, amb la direcció de la formació en què ha militat durant més de 20 anys, sabia que, independentment de quin fos el resultat de la picabaralla, ell seria el cap de llista; el que ja no tenia tan clar

Reproducció de l’escriptura notarial de constitució del nou partit polític

era el nom de la candidatura que encapçalaria. Un detall, per altra banda, insignificant amb un as com el que tenia a la màniga: Convergència per les Franqueses (CpF), el logotip del qual són quatre peces de mosaic representades sobre les sigles. La nova formació es va escripturar davant el notari de Granollers Juan José Veciana el 14 de desembre de 2007 amb el número 1.211 i posteriorment va ser inscrita amb el CIF número 664804537. El 17 de gener de 2008 ho va ser en el volum VI,

Des de l’inici de la crisi amb CDC, l’exalcalde Francesc Torné sabia que seria candidat. Tenia un as a la màniga

foli 505, del Registre de Partits Polítics de la Direcció Ge-neral de Política Interior, depe- nent del Ministeri de l’Interior. En el document d’escriptura, al qual ha tingut accés Línia Vallès, figuren en qualitat de promotors Francesc Torné, Joan Peypoch, José Ramírez –que ja fa setmanes que va sol·licitar la baixa per escrit després d’intentar-ho de paraula sense obtenir cap resposta– i Martí Rosàs. El partit té el seu domicili social a la Carretera de Ribes, 97, primer pis, la mateixa adreça que la seu local de CiU. Sorprén la permissibilitat que la federació ha mostrat tots aquests anys per aquest fet. A l’escriptura es fa menció a que els estatuts del partit estableixen que aquest està administrat per una comissió permanent, els càrrecs de la qual queden distribuïts entre els fundadors de la següent manera: pre-

CAPITAL HUMÀ El principal capital de qualsevol organització són les persones que la conformen. En aquest sentit, els estatuts de Convergència per les Franqueses determinen que es tracta d’un partit polític d’àmbit local, constituït per homes i dones que comparteixen valors fonamentals comuns com “la llibertat, la igualtat, la justícia social, la pau i la protecció del medi ambient”. Es va constituir, segons consta al document, amb l’objectiu de “contribuir democràticament a la determinació de la política local i a la formació de la voluntat política dels ciutadans, així com promoure la seva participació en les institucions representatives [...] mitjançant les corresponents eleccions”. El capítol segon dels estatuts està dedicat als militants. En aquest sentit, destaca que tenen la porta oberta a l’afiliació totes “les persones físiques, majors d’edat, que no tinguin limitada ni restringida la seva capacitat d’actuar, així com els ciutadans estrangers quan la normativa vigent ho permeti”. Militar en la formació dóna dret a participar activament “en la vida interna” i en les “campanyes externes”, reunions i assemblees de l’organització. El document també fa refe-

El logotip de la formació són quatre peces de mosaic representades sobre les sigles CpF

rència a que les persones que vulguin col·laborar amb la formació sense assumir la condició de militants podran vincular-se a aquest com simpatitzants “sempre i quan no estiguin afiliats a un altre partit d’àmbit estrictament local, ni el potenciïn”. Aquests darrers poden participar en sessions informatives, processos de debat intern, elaboració de programes electorals i referèndums, però no en l’elecció dels candidats. PATRIMONI DEL PARTIT Convergència per les Franqueses no disposava de patrimoni en el moment de la seva fundació. Els seus recursos econòmics estan constituïts, segons s’especifica als estatuts, per les quotes i aportacions dels seus afiliats (que des de la constitució no han fet cap contribució), els rendiments dels seus propis béns, els crèdits que se sol·licitin, herències, llegats i donacions que rebi, i qualsevol altres ingressos que es registrin d’acord amb la llei de financiació de partits polítics. El partit es podrà disoldre o extingir en assemblea general i amb el vot favorable d’almenys quatre cinquenes parts dels afiliats assistents. Si arriba aquest punt, el patrimoni resultant, un cop satisfetes les obligacions financeres que puguin existir, es destinarà a les entitats socials sense ànim de lucre, infantils i juvenils del municipi, segons els estatuts. La llista alternativa de Torné a Convergència per les Franqueses inclourà també els noms de quatre regidors més dels set que actualment té CiU. Es tracta de Martí Rosàs, Núria Claveria, Rosa Colomé i Josep Maria Dia. Francesc Colomé –el candidat ja anunciat de CiU– i José Ramírez es mantindran fidels a les files de la federació nacionalista CiU.


4

 líniavallès.cat

08 Abril 2011

Comarca

Menys públic i més usuaris Sindicats i partits polítics es pronuncien obertament sobre els efectes de la retallada a l’Hospital General de Granollers > La repercussió sobre la població serà inevitable José Antonio Pilar Vallès Oriental Les retallades en salut afectaran les llistes d’espera. Així ho han reconegut a Línia Vallès fonts properes a la direcció de l’Hospital General de Granollers, que consideren inevitable que les mesures d’estalvi que s’aplicaran en compliment de les exigències de la Generalitat tinguin una repercussió directa sobre els usuaris del centre. La reducció de pressupost de CatSalut tindrà efectes gairebé immediats a partir de la seva aplicació. MÉS LLISTES D’ESPERA D’entrada, el tancament de quiròfans a l’activitat quirúrgida pública en horari de tarda farà augmentar les llistes d’espera en intervencions comunes i poc urgents, com les hèrnies i les cataractes, com ja va avançar Línia Vallès la setmana passada. En aquest sentit, també es veuran afectades les consultes externes i, en la pràctica, la realització de proves mèdiques. Les mateixes fonts, però, consideren que no es reduirà la qualitat assistencial en el dia a dia, tot i que la retallada econòmica anunciada serà de prop d’un 10% del pressupost anual de la institució, que és de gairebé 100 milions d’euros. L’Hospital General de Granollers és el centre de referència del Vallès Oriental, una comarca on es donen determinades especifitats particulars. La primera d’elles és que la zona ha registrat en els darrers anys un augment demogràfic superior a la mitjana catalana, però l’increment dels recursos sanitaris no ha evolucionat de manera proporcional: el finançament per càpita ha millorat, però encara està per sota del promig del país. Amb l’aplicació de la retallada es donaran situacions surrealistes com ara que l’hospital tanqui tota una planta –la segona– quan pateix dèficit de llits per

La comarca ha registrat un augment de població, però els recursos sanitaris no han evolucionat de forma proporcional

atendre la demanda existent, per destinar-la a l’atenció privada mitjançant la fórmula del lloguer a professionals aliens i mútues. Les mesures, segons el sindicat CCOO, atempten contra la salut de la població. En aquest sentit, la UGT és de l’opinió que, amb l’objectiu d’evitar futurs acomiadaments per la reducció del pressupost i de l’activitat, la direcció de “l’hospital hauria de ser capaç de captar prou activitat privada com per mantenir l’actual dimensió de la plantilla”. IMPOSTOS DIRECTES Les retallades provocaran llistes d’espera, però també una semiprivatització de serveis i espais públics a l’Hospital General de Granollers. CCOO considera que “la reducció del dèficit ha de ser un objectiu important, però no l’únic”. En aquest sentit, matisa que “els poders públics han de satisfer les necessitats socials de la població sense mercantilitzar la salut ni culpabilitzar els malalts per fer ús del sistema i prioritzant, més en èpoques de crisi, d’on es retalla la despesa”. Aquest sindicat critica que es parli “molt de despesa i poc d’in-

gressos”, motiu pel qual demana “un finançament sanitari a través d’impostos directes, proporcionals i progressius, mitjançant un sistema “captatiu” que valori la població i les seves necessitats reals” en aquest àmbit. PERDRE LA SALUT Amb l’eslògan “Estem perdent la salut”, el sindicat Metges de Catalunya ha difós un comunicat en què assegura que les retallades suposaran, a curt termini, un retard en les proves diagnòstiques i en les intervencions quirúrgiques, un augment de les llistes d’espera i del temps d’estada als serveis d’urgències, el tancament de llits hospitalaris i l’acomiadament de personal sanitari. I en base a tot això, adverteix que “es perdrà qualitat assistencial”. “No podem tolerar

Les mesures d’estalvi provocaran llistes d’espera, però també la privatització de serveis i espais

que es demonitzi la sanitat per culpa de la crisi –diuen–. Demanem responsabilitats als polítics i gestors. Si entre tots no ens hi oposem, la salut empitjorarà”. ENGANY ALS CIUTADANS La diputada d’ICV-EUiA Laia Ortíz es va reunir dimecres de la setmana passada amb la secció sindical de CCOO de l’Hospital General de Granollers. L’objectiu de la trobada, a la què també van assistir el candidat de la coalició a l’alcaldia, Josep Casasnovas, i el president comarcal d’ICV, Joan Garriga, era conèixer sobre el terreny l’afectació que les retallades anunciades per la Generalitat tindran al centre. Amb posterioritat a la reunió, Ortiz va assegurar que anunciar que les retallades (tancament de quiròfans i plantes d’hospitalització i augment de les llistes d’espera) no afectaran la qualitat del servei “és enganyar la ciutadania”. La diputada ecosocialista va afegir que “és possible i desitjable millorar l’eficiència del sistema sanitari, però això no pot passar en cap cas per fer passos enrere en la qualitat ni per desmuntar el caràcter uni-

versal i gratuït d’aquesta pota bàsica de l’estat del benestar”. Per la seva banda, Casasnovas va exigir a l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, que “exerceixi el seu paper com a president de la Fundació Hospital Asil i es posi al costat dels treballadors i dels usuaris atenent i compartint les seves reclamacions”. El candidat va posar especial èmfasi en “la necessitat de mantenir intacta la component sociosanitària” del centre, en referència a les notícies aparegudes sobre el desmantellament parcial d’aquest servei que engloba les unitats de convalescència i cures pal·liatives. Per últim, Garriga va expressar la seva preocupació pel camí que estan prenent les polítiques del Govern de CiU vers els serveis públics: “Mas i els seus consellers veuen la sanitat, l’ensenyament i els serveis socials més com una oportunitat de negoci que com un servei que cal prestar a la ciutadania amb qualitat i de manera universal i gratuïta”. CONTRA DRETS SOCIALS La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) també ha rebutjat les retallades en sanitat promogudes pel Govern perquè “atempten directament contra els drets socials bàsics de la població treballadora del país i empitjoraran el servei en la sanitat pública”. La formació, que creu que l’actual situació econòmica es veu “agreujada per l’expoli fiscal que pateix Catalunya, que se situa entorn del 10% del PIB”, considera “immoral” el rescat de bancs, la subvenció de companyies aèries o la supressió de l’impost de successions i que, en contrapartida, “es retallin la sanitat, l’educació o les pensions”, entre d’altres. A partir de les propostes d’estalvi realitzades des dels centres, Salut tindrà enllestits els plans de xoc definitus el dia 22.


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

08 Abril 2011

líniavallès.cat

5
6

 líniavallès.cat

08 Abril 2011

Atur: màxim històric

Comarca

Més de 400 persones, als vídeos de Creu Roja a vuit municipis

El mes de març va deixar 34.500 persones sense feina > L’increment respecte del febrer és de 498 aturats José Antonio Pilar Vallès Oriental L’atur continua la seva particular escalada. Al març va arribar a un cim encara inexplorat i va batre el seu rècord històric: 34.500 desocupats, xifra que representa un increment de 498 persones sense feina (+1,46%) respecte del febrer i un augment del 0,33% en relació al mateix període del 2010. A les oficines del Servei Català de Col·locació (SCC) de la comarca hi ha actualment més persones inscrites que mai. Per municipis, Granollers és el que, respecte al mes anterior, ha viscut el creixement més significatiu de l’atur; en concret, el cens s’ha incrementat amb 175 persones (3,45%). A la capital comarcal la segueix Canovelles, amb un increment de 65 persones (3,18%). La segona gran ciutat del Vallès Oriental, Mollet, va experimentar un creixement més suavitzat: 37 persones (0,69%). SITUACIÓ PREOCUPANT “El que semblava impossible està succeint”, assegura la UGT, que considera que el 2011 és encara pitjor que el 2010 pel que fa als nivells de desocupació, “tot i la reforma laboral”. En un comunicat de premsa, el sindicat s’ha mostrat “molt preocupat” per aquest inici d’any. “Semblava impossible, però les xifres són pitjors”, diuen. En la seva opinió, les causes que justifiquen aquest increment són fàcilment localitzables: “la reforma laboral no funciona i no reduirà l'atur perquè no generarà nous llocs de treball; l'únic que està fent és incrementar l'atur i precaritzar el mercat de treball empitjorant les condicions de les persones treballadores que tenen un contracte estable i abaratint l'acomiadament”. La recuperació del mercat de treball se situa al llindar de l’impossible.

Foto: Eduardo Benito

L’atur a les poblacions de la comarca

La seu comarcal de Creu Roja està situada al carrer Joan Prim de Granollers

Vallès Oriental > Més de 400 persones de Montmeló, Canovelles, Lliçà de Vall, Cànoves, Cardedeu, Montornès, Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d'Amunt han col·laborat amb la Creu Roja en la gravació de diversos Flashmob, acció organitzada en la qual un gran grup de persones es reuneix de forma espontània en un lloc públic, realitza quelcom inusual i posteriorment es dispersa de forma ràpida. DIFERENTS VÍDEOS Entre el 12 de març i el 3 d'abril, personal de l’entitat ha visitat diferents municipis del Vallès Oriental amb l’objectiu de reunir

el màxim nombre de persones en un lloc representatiu per gravar un petit Flashmob que s’inclourà en un Lipdub (gravació ininterrompuda amb una base musical de fons) que es gravarà demà dissabte a la seu de la Creu Roja a Granollers, situada al carrer Joan Prim, 38. Una vegada estigui fet el Lipdub també es farà el petit Flashmob a la plaça de la Porxada. La finalitat d'aquests vídeos musicals és donar a conèixer, d'una forma actual i divertida, les activitats i projectes que desenvolupa Creu Roja. D’aquesta manera, s’estableix una interacció entre l’entitat i la població.

Mollet-Sant Fost Concert benèfic i Montmeló, amb de Mans Unides, diumenge que ve nous detectors Vallès Oriental > Adif portarà a terme la renovació de detectors d’eixos calents a les estacions de Mollet-Sant Fost i Montmeló. Aquests dispositius, instal·lats a les vies, són de gran importància per garantir la seguretat de les circulacions ferroviàries, ja que permeten detectar l’escalfamentdels eixos de les rodes del tren per agarrotament dels frens. El sistema funciona mitjançant uns equips que detecten la temperatura de les rodes i, en cas de diferir unes d’altres, emeten un senyal. Els nous són tecnològicament més avançats que els actuals.

Vallès Oriental > El Centre Cultural de Granollers acull dissabte, a les 21,30 hores, un concert benèfic organitzat per Mans Unides amb motiu de la seva campanya 2011 (millora de producció de la fruita en comunitats rurals, amb un pressupost de 67.958 euros, a Potosí, Bolívia), emmarcada dins del 40è aniversari de la delegació. Hi actuarà una orquestra formada per una trentena d'antics membres d’una estudiantina de universitats catalanes, amb un repertori que abasta temes instrumentals i cantats de música variada. Les entrades es venen al Teatre Auditori.


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

08 Abril 2011

líniavallès.cat

7
8

 líniavallès.cat

08 Abril 2011

Opinió

EDITORIAL

Safata d’entrada

Mobilitzacions contra la reforma laboral

A

quest periòdic definia la vaga general del 29-S com una mobilització “general però no generalitzada”. La ressaca postvaga va deixar un regust agredolç: les xifres de participació donades pels sindicats i les administracions distaven molt les unes de les altres. Hi va haver aturada al Vallès Oriental però no va ser general. Aquesta setmana, el sindicat d’UGT del Vallès Oriental ha iniciat un segon intent de mobilització però que es farà de manera paulatina. Des d’aquests dies es recullen signatures per tal de presentarles al Parlament contra la reforma laboral, una iniciativa que pretén recollir al Vallès Oriental prop de 10.000 signatures i encarbir-les dins de les 500.000 que es preveu recaptar per tot Catalunya. La nova iniciativa no depèn d’horaris ni de contractes, com en el cas de la vaga. Aquesta vegada crida a la participació de forma democràtica i amb l’únic esforç de decidir si cal signar per una altra reforma laboral. Segons els objectius d’UGT, la recollida de signatures pretén revertir una reforma laboral “regressiva i inútil”, preservar els drets dels treballadors, combatre l’esquerda entre els contractes fixes i temporals; i promoure alternatives socials i individuals entre les empreses per evitar rescissions de contracte. UGT ha trencat el gel després d’uns mesos sense novetats pel que fa a la reforma laboral. Ara s’inicia el segon intent i tothom té dret a donar-li suport, o no.

A cop de tinta

per David Xiberta

RETALLADA SANITÀRIA

TRÀNSIT PERILLÓS A LES ESCOLES

Volem manifestar la nostra profunda preocupació i desacord per les retallades del Govern de CiU a la Generalitat, especialment per les anunciades a sanitat i educació. La política d’aquest Govern s’ha caracteritzat al llarg d’aquest 100 dies per l’anunci reiterat de retallades que afecten els drets i serveis de la ciutadania de Catalunya. Del conjunt de les retallades anunciades, la més inacceptable és la sanitària. A Mollet ens ha costat molts anys disposar de un nou hospital que ens donés el servei sanitari que ens mereixem. No podem acceptar de cap manera que, ara que tenim un bon hospital, el Govern de CiU de la Generalitat, retalli els recursos econòmics necessaris per al seu bon funcionament. La crisi no pot ser una excusa per retallar els serveis sanitaris i molt menys quan, al mateix temps, ens anuncien l’eliminació de l’impost de successions per als més rics. No és lògic ni acceptable baixar els impostos als més rics i retallar els serveis sanitaris a tota la població.

El dimarts sobre les 14.50h diversos nens i els seus pares vam estar a punt de ser atropellats, quan ens dirigíem a l'escola, al carrer Francesc Layret, just en el pas de vianants que hi ha davant de l'Església de Santa Rosa, per un turisme utilitari de color daurat que circulava a gran velocitat i que era conduït per una persona gran. Aquest conductor temerari, veient que ja estàvem travessant el pas de zebra, no va fer el més mínim gest de frenar el vehicle i va passar pel nostre costat a gran velocitat com si res, suposo que arribaria tard a algun lloc i la vida dels nens li importa ben poc. Això que passa en aquesta zona de Mollet és molt greu i qualsevol dia lamentarem una desgràcia, hi haurà un culpable, un boig al volant, però és clar que també hi haurà uns responsables polítics que no prenen mesures per controlar el trànsit en aquesta zona. Els hauria d’importar més la seguretat dels nostres fills. Per què no es regula o restringeix el trànsit a les hores d'entrades i sortides de les escoles en aquesta zona amb una enorme població escolar? Qui o què impedeix que això es realitzi? En qualsevol cas això és una vergonya. Mollet no és una ciutat amable, i està clar que als nostres dirigents això els importa ben poc, perquè si no fos així es crearien rutes segures per a escolars, es tancaria al trànsit el carrer Sabadell en hores d'entrada i sortida de nens, es posarien semàfors, plataformes de les de veritat, limitació a 30km/h, etc. Siusplau, Sr. Alcalde, prenguin mesures, tinguin mentalitat nòrdica, previnguin abans de lamentar, pensin sempre en els més febles, en els nens i altres vianants. Aquí tenen prioritat absoluta els cotxes i això no és signe de modernitat, sinó de tot el contrari. Precisament en aquest diari es publicava que un de cada cinc accidents de trànsit són atropellaments. Tots hem de prendre consciència que conduir un turisme és una cosa molt seriosa i cal posar-se del costat del més feble, el vianant.

PSC Mollet

ACLARIMENT El PP i el PIBE no aniran junts a les eleccions. Bartolomé Fraile anirà com a número 2 de la llista popular.

Miguel Jiménez Ramón Mollet

Cartes dels lectors Línia Vallès agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que els escrits estiguin signats amb nom i cognoms, número de DNI i telèfon de contacte. LíniaVallès es reserva el dret de retallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrònic a l'adreça redacciovalles@comunicacio21.com

líniavallès

Premi Diputació de Barcelona Tasis-Torrent de Comunicació Local 2010

Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edició: José Antonio Pilar (Línia Vallès), Daniel Gutiérrez (Línia Badalona), Jordi Sugrañes (Línia Barcelona), Ivana Padierna (Línia Maresme i webs de proximitat), Pere Giménez (webs temàtics). Caps de redacció: Elisabeth Alfaro, Cristian Gómez, Sara Arroyo. Redacció: Norma Cano, David González, Montse López, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

Sol·licitat el control

liniavalles.cat

40.000 lectors setmanals (onada 31-03-2011)

Cap de producció i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors gràfics: Albert Baldó, Aida Fonseca. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodríguez, Àlex Subirats, Ricard Garcia, Jaume Magrià, Manel Riera, Manuel Sánchez-Villanueva, Joan Carles Cuenca. Màrqueting: Eva Serra. Distribució: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakité, Adrià López. Facturació: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

grup comunicació21 Dipòsit legal: B-22581-2001 Redacció: 93 570 62 64 redacciovalles@comunicacio21.com Publicitat: 93 570 88 96 publicitat@comunicacio21.com Administració: 93 593 93 39 administracio@comunicacio21.com

Ciutadans

Què li sembla que es retalli en sanitat?

Susana Juanico, 43 anys Neteja (Mollet)

Francisco Rodríguez, 39 anys. Tècnic (Mollet)

Elena Rodríguez, 38 anys Aturada (Mollet)

Tania Curado, 31 anys Infermera (Mollet)

Joaquim Cidoncha, 42 anys Aturat (Mollet)

No em sembla bé la retallada que es vol fer en sanitat, crec que hi ha altres assumptes on s’hauria de fer la tissorada, com és el sou dels diputats o d’alguns funcionaris, per exemple.

No em sembla gens bé que es vulgui estalviar a partir de fer retalls en l’àmbit sanitari. Igual que no em semblaria bé que es retallés en educació. Primer, que els polítics es baixin el sou.

No estic d’acord amb que es retalli en sanitat. Hi ha moltes despeses que abans s’haurien de revisar, com el sou dels polítics o dels funcionaris. Els serveis sanitaris no s’han de tocar.

Em sembla horrible que es vulgui retallar en sanitat. Treballo en aquest àmbit i és negatiu tant per als usuaris com per al personal: ens treuen drets, com les vacances o certs serveis per als usuaris.

Fatal, no em sembla gens bé que s’estiguin aplicant retallades en l’àmbit sanitari, no em sembla coherent.Millor que estalviïn amb menys cotxes per als funcionaris i alguns sous.


08 Abril 2011

Opinió

El mirador

Ramon Masvidal, professor mercantil i auditor de Mollet

Retallades-2 xar la dotació al “Ministerio de Defensa” perquè els militars juguin a la guerra, ni el finançament d’obres publiques faraòniques, innecessàries i absurdes, ni les quantitats milionàries destinades a “rescatar” bancs i caixes de la seva mala gestió, ni de lluitar contra el frau fiscal i l’evasió de capitals. No dic que aquí tot s’hagi fet bé ni que no s’hagin malbaratat alguns diners, sobretot a l’època del Tripartit, però la principal retallada ens ve de Madrid i em costa d’entendre el discurs del Sr. Joaquim Nadal defensant els seus amics del PSOE i sobretot el discurs populista de la Sra. Alícia Sánchez Camacho desviant l’atenció sobre suposades desviacions independentistes de CiU per a no reconèixer que els mals venen de la "meseta". Veient aquests exemples i d’altres que existeixen no es veritat que no hi hagin diners si no que estan mal repartits i potser no caldria fer cap retallada sobretot als serveis bàsics i a les prestacions que dona l’administració publica als seus ciutadans, tan sols caldria la voluntat política de canviar el destí d’algunes partides del pressupost de l’estat per un altre i tot arreglat.

Jugadors del Fraikin Granollers Per amor a lʼesport

Vanessa García i Dolors Isart No es va quedar en un no res

Mollet, en la xarxa RESCAT Una millora de la seguretat ciutadana

Havien anunciat mobilitzacions per criticar els retards en el pagament de les nòmines, però el primer de tot són els èxits esportius. Els jugadors del Fraikin esperaran a acabar la Copa del Rei, i jugant de la millor manera. Tot un exemple.

Les regidores que van abandonar el partit socialista a les Franqueses, Vanessa García i Dolors Isart, han formant un nou partit, Unió de Pobles de les Franqueses. Això demostra que no va ser una pataleta puntual sinó una qüestió de principis.

L’Ajuntament de Mollet s’ha sumat a la xarxa RESCAT i ha integrat la Policia Local en el programari SIPCAT. L’objectiu és una major coordinació entre els diferents cossos que permetrà millorar la seguretat ciutadana en cas d’emergència.

Semàfors

L’agullóCDC actua tard, però fort. A la direcció comarcal de CDC li ha costat, però finalment ha actuat. Ahir, el president, Feliu Guillaumes, va presentar una instància a l’Ajuntament de les Franqueses dirigida a l’alcalde. L’informa que Francesc Colomé ha estat oficialment nomenat com a candidat de CiU; que el partit ha iniciat un expedient contra Torné, Peypoch i altres; i que s’ha creat una junta gestora al capdavant de la qual estan el cap de llista i el regidor Ramírez, autoritzats a fer qualsevol tràmit o gestió necessària per al partit. També sol·licita “la suspensió del pagament de les quantitats pendents de percebre d’aquest Ajuntament del grup municipal de CiU fins a la notificació, per part d’aquest partit, del nou compte corrent que s’obri a aquest efecte”. A l’enemic i als traïdors, ni aigua, deu pensar.A Convergència per les Franqueses, tranquil·litat. Els responsables del nou partit que encapçala Francesc Torné dormen tranquils. No els treu la son l’advertència del president comarcal de CDC, Feliu Guillaumes, de que emprendran accions legals contra ells per la utilització de la paraula “Convergència”. Al registre de partits hi ha una trentena. CDC no té els drets sobre la marca.Excés de cel de l’alcaldessa de l’Ametlla. Maria Àngels Cabello (PSC) ha suspès, “en compliment de la llei electoral”, fins al 23 de maig, diversos actes: la presentació de dos llibres (previstes per al 31 de març i 14 d’abril), dues taules rodones sobre les dones (1 i 15 d’abril), un taller (8 i 9 d’abril) i un espectacle musical (3 d’abril). Un excés de cel? O és que creu que tot es política?

La Foto

9La lupa José Antonio Pilar Director de Línia Vallès

entre nosaltres, a Madrid se’n riuen i van fent la seva. Al pressupost de l’estat espanyol hi ha una partida de 1.300 milions d’euros per construir un avió de combat (en col·laboració amb altres estats europeus), projecte innecessari i obsolet, ja que quan s’acabi aquest avió ja serà antiquat respecte als dels americans; curiosament aquesta mateixa xifra és la necessària per haver augmentat les pensions als jubilats i altres col·lectius durant l’any 2011. Ha desaparegut del pressupost la partida del fons de competitivitat (1.400 milions d’euros) que ens deuen a Catalunya, en canvi s’ha rescatat la “Caja Castilla la Mancha” amb 3.000 milions i si no se la queda alguna altra entitat financera es parla que s’hauran de posar 9.000 milions més. Aquesta caixa ha fet un macro aeroport a Ciudad Real apte per aterrar els avions més grans que hi ha i que només i aterra un petit avió al dia, això ha portat a aquesta entitat a la fallida. Però no s’ha demanat cap tipus de responsabilitat als gestors d’aquesta caixa ja que es tracta d’un senador del PP i l’esposa d’un del PSOE. No es competència de la Generalitat fi-

Fa uns dies havia preparat un altre article sobre les retallades, però en conèixer noves dades econòmiques i pressupostaries de l’estat espanyol, trobo que els arguments emprats eren certs però representaven el que vulgarment es diu “la xocolata del lloro”. Deia que tots havíem estirat més el braç que la màniga, sobretot l’administració. Que s’havien acabat els diners i, per tant, calia fer retallades. Que ja sabem que ens toca mes als pobres, etc. etc. Després entrava en aquesta baralla absurda de que si cal retallar mes per justícia que per sanitat o be mes per cultura que per ensenyament, etc.etc. També entrava en la polèmica de que si els treballadors del sector privat ja fa temps que els estan retallant (deslocalitzacions, E.R.O, rebaixes de sou o de jornada, etc.), mentre que els funcionaris (fins ara intocables) no admeten rebaixes i lluiten per mantenir sou i estabilitat laboral. A Catalunya ja fa quasi 300 anys que ens estan retallant amb diversos sistemes fiscals injustos i abusius, però mentre els politics, els col·lectius, els treballadors i els ciutadans d’aquest país ens anem barallant

líniavallès.cat

Jardins de Joan Vinyoli. Granollers.

RÀBIA

De tant en tant, apareix algú que desafia el poder establert i explica les coses tal com són, no com ens agradaria que fossin ni com alguns ens diuen que haurien de ser. El documental Inside Job, de Charles Fergunson, es troba entre els valents que formen part del primer grup. I ho fa de manera directa. L’autor, que amb aquest treball cinematogràfic ha guanyat un Oscar, se suma als realitzadors que ja han indagat en els orígens i les conseqüències de l’actual crisi econòmica. Les conclusions, fins i tot, fan ràbia. Segons Fergunson, la crisi global originada l’any 2008 a partir de la fallida del banc Lehman Brothers, es va deure a anys d’avarícia acumulada per brokers i polítics. El documental explota aquesta tesi incloent-hi testimonis procedents de tots els sectors implicats, i analitza a més com es va gestar a escala mundial l’estafa de les hipoteques escombraria que es va poder evitar. El realitzador denuncia l’impunitat regnant: per la major crisi econòmica des de la Gran Depressió, no només no s’ha obert una investigació, sinó que els seus responsables continuen ocupant els mateixos llocs de poder i prenent les grans decisions. Res no ha canviat. O si? Les reformes promeses del sistema financer no han arribat, però en el seu lloc sí que ho han fet (i de quina manera!) moltes altres i en múltiples formes. Des dels canvis de la legislació laboral (amb foment de la precarietat i acomiadaments massius inclosos) fins a la congelació de sous tant al sector públic com al privat, des de la pèrdua de llocs de treball en empreses emblemàtiques fins a l’increment del preu de carburants i a serveis i subministraments, des de les retallades en educació a les de sanitat. Fa ràbia que la majoria estigui així per l’avarícia d’una minoria. O no?


10

 líniavallès.cat

08 Abril 2011

Opinió

Caldes de Montbui necessita la construcció de l’Institut Escola El Calderí El projecte educatiu del Calderí, comunitat d’aprenentatge, requereix treballar en grups interactius (grups reduïts de treball). Aquesta tasca educativa es fa difícil de portar a terme quan falten espais adequats. Les aules són petites. Els infants tenen poc espai per moure’s en llibertat i per fer activitats. Reclamen i necessiten espais dignes. Així mateix, aquesta manca d’espais no ens permet fer desdoblaments de grups. Els infants que durant setmanes preparen activitats per a festes assenyalades, no poden dur-les a terme quan plou, donat que no tenim una sala d’actes ni un espai cobert per encabir els alumnes i les famílies. Quina sensació penseu que els queda després de suspendre un acte que han preparat, per culpa de la pluja? Els treballs que es pengen al porxo i que els alumnes han fet amb esforç i dedicació, acaben volant amb el vent o bé mullats per la humitat o degoters quan plou. La cara dels infants reflecteix, per uns moments, el desànim que això provoca en veure-ho. Al llarg dels 5 anys, l’ institut escola s’ha anat ampliant i cada vegada hi ha més infants, més famílies, més mestres, i l’espai és insuficient per al desenvolupament normalitzat d’activitats. El menjador és molt petit i inadequat per la quantitat d’alumnes que en fan ús. No es disposa de cuina pròpia i això impedeix que es puguin elaborar menús amb productes de proximitat. La sala de psicomotricitat és extremadament petita i totes les activitats no poden tenir una amplitud d’espai suficient. Els espais són insuficients i reduïts per desenvolupar correctament les activitats de música, informàtica, biblioteca, aula de ciències, psicomotricitat... Hi haurà alumnes que acabaran primària sense haver estat mai en un gimnàs, sense haver pujat a una corda, saltat el potro ni saber què són les espatlleres, entre d’altres activitats físiques normalitzades. La biblioteca no té l’espai suficient per poder encabir els llibres i les taules per poder realitzar tasques de lectura. Demanem als responsables del Departament d’Ensenyament de la Genera-

litat de Catalunya que ens contestin aquestes preguntes: Penseu que és just el que se’ls està mancant a aquests infants? Penseu que aquesta situació d’espais indignes l’han de patir els infants durant tants anys d’escolaritat? Penseu que aquesta situació encara no és prou alarmant per no donar prioritat a la construcció del nou Institut Escola? No penseu que aquesta situació s’està allargant més del que qualsevol persona podria suportar? Enteneu el malestar que aquesta situació provoca a alumnes, mestres i famílies? Penseu que hi ha excuses que encara poden fer endarrerir més la construcció del nou edifici? Penseu que les 108 escoles amb més de 10.000 alumnes, que actualment necessita Catalunya per eliminar els barracons no són fruït d’una manca de planificació i d’inversions en educació? No penseu que això es deu al fet de no haver posat l’educació com a prioritat de govern?

Tot i que el 3 de novembre del 2010 es va adjudicar la redacció del projecte per la construcció del nou edifici de l’ Institut Escola El Calderí, ara mateix està aturat. Donat que s’estan elaborant els pressupostos, exigim que la construcció de l’Institut Escola el Calderí sigui una prioritat per tal que es compleixi la previsió d’escolaritzar alumnes des dels 3 als 16 anys s’inicï el curs 2013-2014. Els i les mestres, famílies i alumnes de l’escola, així com la totalitat de les forces polítiques de l’Ajuntament de Caldes de Montbui no acceptaran ni un sol dia de retard en l’entrada en funcionament del nou Institut Escola El Calderí. Pensem que el que se’ls està fent passar a aquests infants ha superat els seus límits, i ja no hi ha excuses ni explicacions que puguin fer-nos reflexionar. Félix de Blas Santa Eulàlia de Ronçana

El complex esportiu de Sant Fost Des de la Federació d’Associacions de Veïns donem la benvinguda al Complex Esportiu de Sant Fost, un equipament destinat a la promoció de la salut a través de la pràctica esportiva en un nou marc de trobada per a tots els veïns i facilitar la millora de les relacions. No és aquesta l'ocasió de fer valoracions al projecte, ni a la gestió econònica que s’ha fet per dur-lo a terme. Ja tindrem ocasió de fer-les a mesura que anem tenint l'oportunitat de gaudir-lo i que es vagin acabant les diferents parts del projecte inicial pendents o que els venciments dels crèdits vagin venint. Ara és el moment de sentir-nos orgullosos de poder comptar amb una infraestructura important per al poble i utilitzar-la com a pròpia. Lamentar tan sols la pèrdua d'oportunitat que han tingut els gestors de l'equipament al no obrir un senzill procés de participació ciutadana per triar algunes coses, com per exemple, el nom del com-

plex i d'aquesta forma, acabar de fer-la sentir totalment nostra, tal com es va fer amb l'IES Alba del Vallès, que va ésser triat entre diversos noms per tots els agents implicats (alumnes, AMPA...), i no li van posar el nom del propietari que en el seu moment, també per llei, va cedir els terrenys a ‘Ajuntament. Cal tenir en compte que els avenços socials obtinguts amb l'arribada de la democràcia es deuen en part, a la participació ciudanada en les qüestions que ens afecten molt directament. Hagués estat un gest de proximitat, consens i diàleg haver donat veu al poble, repetim, igual que en el seu dia es va fer amb l’Institut, per tal de fer d’aquest projecte "més de tots", ja que en definitiva som els veïns qui el pagarem en un futur. Agustí Gil Galcerán, president de la Federació d’Associacions de Veïns de Sant Fost

Pasqual Ferrer i Llobet, roquerol il·lustre. In memoriam

Als seus treballats i feliçment viscuts 87 anys, aquest dilluns passat, de matinada, ens ha deixat Pasqual Ferrer i Llobet, fill il·lustre de la Roca del Vallès. Home senzill i humil, polifacètic, extravertit, directe en el tracte i gran apassionat del seu poble, La Roca del Vallès, va tenir sempre una intensa participació en la vida associativa del municipi, fent i ensenyant a fer teatre i tenint un paper destacat a la Unió Coral Centre i Energia, entre moltes altres activitats. Allò que el va singularitzar més, però, va ser la seva passió per la història local, les restes arqueològiques del municipi i el seu patrimoni natural. Dotat d’una memòria prodigiosa i d’una tenacitat envejable, de forma totalment autodidacta va anar recopilant dades històriques del municipi, que anava col·leccionant i escrivint, al temps que traslladava, a la manera de cronista local, els episodis que li va tocar viure com a veí implicat en la vida del seu poble. D’aquesta manera, les pàgines de la revista Roquerols van anar publicant, durant els anys 80 i 90 del segle passat, un conjunt d’articles inèdits sobre vivències i la història recent de la Roca, de lectura àgil i escrits amb una clara orientació constructiva i integradora. Més recentment, les excursions pels entorns de la Roca comentades per ell mateix, van esdevenir un autèntic referent de lleure cultural i instructiu, ric en anècdotes, fomentadores del companyerisme i on tothom hi era benvingut i ben trobat. La publicació d’aquests itineraris en el llibre Rutes, llegendes i fets històrics de la Roca, encertadament editat per l’Ajuntament de la Roca l’any passat, va veure justament culminada una legítima aspiració seva. Tal vegada aquesta seva passió pel seu poble, que de viure un parell de generacions després hagués pogut desenvolupar amb altres mitjans dels que ell va disposar, li va proporcionar aquesta determinació per viure que fins al darrer moment ha demostrat i que a alguns tant ens ha impressionat. Descansi ara en pau. Miquel Estape i Salvador Illa Exalcaldes de la Roca del Vallès


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

08 Abril 2011

líniavallès.cat

11
12Granollers líniavallès.cat

08 Abril 2011

Nova trobada d’intercanvi entre empresaris L'Hotel Ciutat de Granollers va acollir dimecres una nova edició de la edició de “Fem empresa”. Unes 120 companyies es van intercanviar informació i van fer contactes per enfortir i generar noves oportunitats per als seus negocis. La trobada segueix la metodologia getting contacts que permet generar una agenda de contactes –10 com a mínim– amb interessos comuns. Foto: L. V.

Foto: Antoni Alcalde

Detingut un lladre violent L’home, de 48 anys, va participar dissabte en una baralla originada per una col·lisió entre dos cotxes Fotos: Policia Local

José Antonio Pilar Granollers El director de Telecomunicacions

Cros a finals dels 60

Recollida de fotos esportives a Granollers Redacció > Des de la web municipal www.granollers.cat s'ha iniciat una campanya de recollida de fotos històriques de la pràctica esportiva a Granollers, des de les Olimpíades del 1992 cap enrere. L'objectiu és fer un àlbum d'imatges que tenen un alt valor històric per a la ciutat i per a la ciutadania, i així, fer memòria col·lectiva dels esdeveniments que han marcat la història local. Les persones que vulguin collaborar poden enviar les imatges per correu electrònic a jqueralt@ajuntament.granollers.cat, amb un resolució mínima de 300 píxels. També poden portar-les al Servei d'Esports (carrer Santa Elisabet, 16, 1r pis, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts i dijous, de 17 a 19 h). En ambdós casos cal indicar el nom de l’autor o propietari i un telèfon de contacte. El Servei d'Esports en farà una selecció i les publicarà al web municipal www.granollers.cat/esports, amb el nom de l'autor i informació sobre l'esdeveniment esportiu que hi apareix. Les fotografies passaran a formar part de l'Arxiu Municipal de Granollers.

Matinada de dissabte passat. Dos vehicles, un Seat León i un Honda Cívic, col·lideixen. Posteriorment un d’ells es dóna a la fuga. Els ocupants del cotxe que ha rebut el cop i sofert danys inicien una persecució i aconsegueixen aturar l’altre a la rotonda del regateig. El que en principi havia de ser una discussió motivada per una conducta insolidària, adquiereix una dimenssió major. Al voltant de tres quarts de cinc, dos agents de la Policia Local que fan el seu servei de paisà per la zona són alertats per un grup de joves que dos grups estan immersos en una baralla multitudinària, amb exhibició de navalles inclosa. Els agents es personen al lloc de la baralla i, quan intenten separar els dos grups i identificar els seus membres, es troben que un dels joves exhibeix una navalla en actitud amenaçadora. Es tracta de F. José C.P, de 30 anys, que és detingut per un presumpte delicte d’ordre públic i amenaces. La mateixa sort corren Luís B.C, de 42, i a Ana Júlia V.S, de 18. La sorpresa arriba quan les dades del segon d’ells són introduïdes a la base de dades i es descobreix que té pendent una ordre de detenció i ingrés a la presó i està reclamat i recercat pel Cos Nacional de Policia a Madrid, acusat de pertànyer a una banda de delinqüents molt violents que feien ús de planxes de roba per aconseguir les combinacions de caixes fortes i d’altres dipòsits de valor que tinguessin les víctimes que assaltaven. En la intervenció van resultar ferits lleus tres agents de la Policia Local atesa la important resis-

Juan Junquera visita el Centre Audiovisual Redacció > El director general de Telecomunicaciones y Tecnologias de la Información, Juan Junquera, va visitar dilluns la ciutat per conèixer de primera mà els projectes que s'hi estan desenvolupant vinculats al Pla Avanza. En concret va recórrer el Centre d'Investigació i Distribució Audiovisual de Granollers (CIDAG), que està integrat al Centre Audiovisual de Roca Umbert. Junquera va conéixer les 10 empreses residents al viver d'empreses del Centre Audiovisual.

tència activa que van presentar els detinguts. MATERIAL DE ROBATORI Dies abans d’aquesta actuació, la Policia Local va recuperar de la llera del riu Congost objectes i documentacions sostretes a una parella de súbdits alemanys que venien a Espanya a passar les vacances i que van ser víctimes del conegut modus operandi dels Peruans a l'autopista: un vehicle els fa senyals per a què parin intentant fer creure que tenen una avaria i posteriorment mentre un dels delinqüents distreu els turistes, l'altra els sostreu les pertinences. Els lladres havien llençat el que els va semblar que no tenia valor o utilitat per a ells, a poca distància del lloc del robatori, per

Quan la policia va introduir la seva filiació a la base de dades, va veure que estava en recerca

Imatges del material recuperat

evitar deixar rastre del delicte en el supòsit de ser sorpresos per la policia. El cas és que els agents van trobar a l'interior d'una cartera 4.000 euros en bitllets nous de 500 euros. Ara la policia local esta esperant que el consolat general d'Alemanya a Barcelona contacti amb Hans Johan H, de 73 anys i veí d'Hamburg, per informar-lo dels fets i per a què es posi en contacte amb la comissaria de Granollers, per procedir al lliurament dels diners, de tota la documentació i targetes de crèdit que es van poder recuperar.

Els Bombers, campions en excarcelació Redacció > Els Bombers del parc de Granollers van guanyar dissabte el setè concurs d'excarceració de víctimes d'accidents de trànsit celebrat a Puigcerdà (la Cerdanya). També van rebre el premi al millor comandament per Lluís Mendo, ara al parc de Santa Coloma de Gramanet, i al millor sanitari per Ivan Acosta, veí de les Franqueses. El grup també està format per Luismi Muñoz, Edu Martínez, Pol Giró i Ivan Julià. El combinat granollerí, que va quedar per davant dels de Reus 1 i Terrassa, participarà al concurs estatal a Cullera (País Valencià) del 26 i el 29 d’abril.


08 Abril 2011

Granollers

líniavallès.cat

13Les retallades del Govern, segons ICV-EUiA La coalició ha iniciat una campanya informativa al voltant de l’estalvi promogut per Artur Mas Foto: ICV-EUiA

José Antonio Pilar Granollers Els Els primers cent dies del govern d'Artur Mas han servit per constatar que CiU ha arribat a la Generalitat amb una programa clarament neoliberal, amb la clara voluntat d'aplicar un dur ajust a l'Estat de Benestar a Catalunya com a única sortida de la crisi. Això és el que pensa la coalició ICV-EUiA, que ha posat en marxa la campanya Comença el canvi. Les retallades d'en Mas. La coalició va fer el primer acte de la campanya dimarts passat al matí, distribuint a l’estació

Marc Collado

Marc Collado, nou coordinador local de la JEV Redacció > L’assemblea local de Joves d'Esquerra Verda de Granollers ha escollit per unanimitat com a nou coordinador a Marc Collado. Aquest granollerí de 18 anys relleva Moisés Funes, que després de tres anys en el càrrec assumirà les tasques d'organització. Collado considera que “cal donar un revulsiu a la dinàmica social dels joves de la ciutat, i proposar noves formes de fer política on el seu paper sigui fonamental per al funcionament de la nostra ciutat”. La primera acció serà establir relacions amb la resta d'agents polítics de l'àmbit juvenil local.

Avui, primer concert al Gra de l’I[És]Música Redacció > Cinc grups de música formats per alumnes dels instituts granollerins participen aquest any en la tercera convocatòria del concurs I[és]Música, organitzat pel GRA amb la idea d'incentivar la creació i interpretació musical entre els grups dels centres de secundària. Avui, a partir de les set de la tarda, l’equipament juvenil acollirà el primer dels concerts. Actuaran Glow in the Dark i Damnation. Divendres 15 serà el torn de Blast Out, Social Collision i Clau d'Accés. La final se celebrarà el dia 29.

Granollers Centre la revista Treball entre els usuaris de Renfe. L’objectiu és doble: denunciar les retallades del Govern català i impulsar la mobilització social. Segons el candidat d’ICVEUiA a l’alcaldia de Granollers, Josep Casasnovas, “Mas i els seus consellers veuen la sanitat, l'ensenyament i els serveis socials més com una oportunitat de negoci que com un servei que cal prestar a la ciutadania amb qualitat i de manera universal i gratuïta”. En aquest sentit, va afegir que ara es veu clar el model sanitari que CiU té per a la ciutat i que no és altre, segons va dir l’alcal-

Membres de la coalició van informar els usuaris de Renfe a Granollers Centre

dable, que “el de les retallades, el de desmantellar la sanitat pública i que estigui millor atès qui pugui pagar-se una de privada”. “Estan enganyant i mentint a la ciutadania –va afegir–. Dir que les retallades no afectaran la qualitat del servei amb tancament de quiròfans i plantes d'hospitalització implica allargar les llistes d'espera i oferir una pitjor oferta de salut pública, així com la pèrdua de llocs de treball”. La coalició muntarà una parada informativa aquest proper diumenge, 10 d'abril, al carrer Ramon Llull.


14

 líniavallès.cat

08 Abril 2011

Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com


08 Abril 2011

Granollers

líniavallès.cat

15Música amb majúscula i teatre de comèdia El Teatre de Ponent reprograma ‘Félix y Galatea’ > L’Auditori, una obra clàssica de Haydn Foto: TdP

José Antonio Pilar Granollers Hi ha espectacles que passen i d’altres que tornen. Aquest és el cas de Félix y Galatea, que el Teatre de Ponent ha reprogramat per a aquest cap de setmana. Amb direcció de Frederic Roda, dramatúrgia de Jonay Roda i interpretat per Anna Casas i Joaquín Daniel, el muntatge explica la història de dos personatges contraris i complementaris que, a mesura que transcorren els minuts, es deixen endur i es converteixen en allò que estan llegint.

Pol Cruells, en una foto promocional

Pol Cruells actua dijous que ve al Teatre de Ponent Redacció > Pol Cruells presentarà el seu primer disc, Passeu, passeu..., el proper dijous al Teatre de Ponent. El disc, que es va presentar al Palau de la Música el 6 de febrer passat com a teloner d'Els Amics de les Arts, és una fusió personal de la cançó d'autor amb el country i el bluegrass. El disc és un treball enregistrat a Sabadell i ha comptat amb la col·laboració de músics del Vallès Oriental, especialistes en el món del country i el bluegrass com ara el pedal-steel Aleix Garriga (Lliçà de Vall), el banjista Lluís Gómez (Mollet), la percussionista Malena Sampietro (Caldes) o el mandolinista Xavi Castanys.

Núria Carreras, premi del cartell del MusikNViu Redacció > Núria Carreras Caballero, de Lliçà de Vall i alumna de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de la Garriga, és la guanyadora del concurs de cartells del Festival Musik N Viu 2011, que se celebrarà els caps de setmana 24 i 25 de juny, i 1 i 2 de juliol, al Parc Firal, organitzat pel Servei de Joventut i diverses entitats de joves. L’obra ha estat escollida entre les 39 presentades. El premi és de 800 euros. L'exposició dels cartells presentats es pot visitar fins al 15 d'abril a l'espai de trobada del GRA.

Ell és un vigilant nocturn, ella una bibliotecària tímida. Dos desconeguts que esdevenen amics i amants... de la paraula, de les que es pronuncïen i de les que queden al darrere dels silencis; de la poesia ella, de la realitat ell. Mentre la nit avança, envoltada per una tempesta, els poemes discorreixen i els porten a creure, irremediablement, que qualsevol cosa és possible... Tot plegat, en to de comèdia. L’horari de les representacions és l’habitual d’aquest equipament: divendres i dissabte a les 21 hores, i diumenge a les 19 hores.

Joaquín Daniel i Anna Casas

HAYDN EN ESTAT PUR El 1786, el bisbe de Cadis va encarregar una obra ben original. Es tractava de set fragments orquestrals que poguessin ajudar els feligresos en la meditació que havien de fer, durant la Setmana Santa, després de la prèdica i reflexió de cada una de les set Paraules de Crist a la Creu. El 1796, i degut a diverses circumstàncies, Haydn va completar l’obra afegint-hi el cor i algun fragment orquestral més. El resultat no és altre que una mostra de la música sublim del mestre. El compositor utilitza de forma inaudita la força de l'expres-

sió musical per arribar a l’interior del públic set vegades seguides, amb set adàgis i un terratrèmol (l'últim moviment, a manera d'epíleg, l'anomena Terremoto!), i el públic vallesà ho podrà descobrir diumenge, a les set de la tarda, al Teatre Auditori, amb l’Orquestra i Cor de Cambra de Granollers, que estarà dirigida per Sergi Alapont. Una hora abans del concert, Francesc Guillén, director titular de l'OCGr, farà una presentació prèvia de l’espectacle, que és un gran oratori per a la meditació i introspecció més profunda.


16Mollet líniavallès.cat

L’Ajuntament demana millores a Riera Seca

08 Abril 2011

L’Ajuntament de Mollet demanarà als propietaris de l’espai comercial de la Riera Seca que millorin el manteniment, en aspectes com la millora de l’enllumenat, del paviment i la neteja de l’espai. Es tracta d’una zona privada sobre la qual l’Ajuntament no en té la competència.

L’Ajuntament proposa una estació de França integrada El consistori ha lliurat a Adif un estudi de viabilitat que proposta una estació accessible i més barata Foto: Ajuntament

Ubicació de la futura estació de la línia de rodalies de Mollet-Sant Fost

E. Alfaro Mollet

Una estació de França totalment accessible i sense barreres arquitectòniques que permeti la connexió per a vianants entre el nucli urbà de Mollet, des de la ronda d’Orient, i la zona de Can Prat. Aquesta és la previsió que ha fet l’Ajuntament per al projecte de millora de l’estació de la línia Mollet-Sant Fost i que ha presentat a l’Administrador d’Infraestructures (Adif). El consistori es vol assegurar, així, que la nova estació podrà integrar-se en el projecte de futur previst a Can Fàbregas Vell. Es contempla la reurbanització d’aquesta zona, amb el perllongament de la rambla Balmes fins a Can Prat tot elevant la calçada per damunt de les vies del tren i de la C-17.

El projecte proposat pel consistori molletà s’ajusta als plans d’inversió del Ministeri de Foment per millorar aquesta estació que preveu el Pla d’Infraestructures ferroviàries de rodalies de Barcelona 2008-2010. L’estudi de viabilitat proposa traslladar les instal·lacions de l’estació uns metres fins a situar-la a l’alçada del carrer de Berenguer III, així com la construcció d’una passarel·la elevada de vianants totalment accessible i a la qual s’hi podrà accedir des de l’estació o des del mateix carrer. Hi haurà un ascensor a cada un dels extrems de la passarel·la, cosa que suposarà l’eliminació total de les barreres arquitectòniques que actualment existeixen a l’estació, però també per travessar les vies fins a Can Prat. Actualment existeix un pas a nivell amb escales, que també es conservarà. La nova Estació de França

serà una instal·lació moderna i còmode, amb una zona de vestíbul, de taquilles, una cafeteria, magatzem i lavabos. A més, també s’aconseguirà ordenar i tancar tota la zona d’estació per evitar l’entrada de passatgers sense bitllet. PROPOSTA FACTIBLE La proposta de l’Ajuntament també és factible pel que fa al pressupost de què disposa el Ministeri de Foment per fer millores a l’Estació de França. Foment preveia destinar 4,15 milions d’euros a millorar l’estació molletana. D’aquests, ja se n’han gastat 1,6 en l’eixamplament de les andanes i altres millores fetes recentment a la instal·lacaió. La proposta de nova estació que fa l’Ajuntament de Mollet té un cost de 2,9 milions d’euros, que es podrien assumir amb la resta del pressupost previst en el Pla d’infraestructures que està en marxa.

Els cossos de seguretat actuaran de manera més coordinada Redacció> El director d’Administració de Seguretat, Andreu Joan Martínez, i l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, han signat un conveni per a l’adhesió de la ciutat a la Xarxa RESCAT. Aquesta aplega tots dels cossos operatius del Departament d’Interior i d’altres agents públics relacionats amb la gestió de les emergències de Catalunya (Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat, Bombers de Barcelona, Guàrdia Urbana de Barcelona, Serveis d’Emergències Mèdiques, Agents Rurals, Agència Catalana de l’Aigua, Direcció General de Protecció Civil, policies locals i tots els ajuntaments sense policia local). La xarxa permet arribar a tots els indrets on siguin necessàries les comunicacions, tant a nuclis de població com a tot el territori rural, i aporta un grau de fiabilitat major per garantir la disponibilitat del servei en tot mo-

ment i especialment en situacions d’emergència. També ofereix la possibilitat de tenir localitzats tots els terminals i vehicles equipats d’emissores mitjançant un sistema GPS, el que permet visualitzar en tot moment on estan cadascuna de les unitats operatives. D’altra banda, la Policia Local de Mollet s’ha integrat al programari SIPCAT, un sistema de gestió integral per a les policies locals de Catalunya que permet interconnectar amb els sistemes d’informació del cos de Mossos d’Esquadra i amb el centre de gestió de trucades d’urgència 112 i que el departament d’Interior ofereix de forma gratuïta. Aquests sistemes permetran que policia i mossos puguin compartir informació i protocols d’actuació i avançar, d’aquesta manera, cap a la total coordinació dels cossos per a la millora de la seguretat ciutadana.

Vallès Visió emet Jornada de un programa en portes obertes directe al teatre a les guarderies Redacció > Vallès Visió està d’aniversari i avui divendres emetrà un programa en directe, de dues hores de durada, des del Teatre Municipal de Can Gomà. L’acte, que s’iniciarà a les 18.45h, comptarà amb la presència del president del Consorci Teledigital Mollet, Josep Monràs, l’assessor de l’organisme, Feliu Tura, el director de Vallès Visió, Jordi Seguer, i membres, alcaldes i regidors dels municipis consorciats. S’oferiran reportatges d’aquest darrer any, que s’acompanyaran de les actuacions de l’Escola de Ball d’Isabel Farrés, de l’Esbart Dansaire de Mollet i del mac Pau Sagalés. També es lliuraran premis per les notícies més rellevants.

Redacció > Les escoles bressol municipals faran jornada de portes obertes entre els dies 11 i 13 d’abril amb l’objectiu que les famílies amb nens de 0 a 3 anys coneguin les instal·lacions i el servei, de cara a fer la preinscricpió per al curs vinent. La Filadora obrirà dilluns; la Xarranca, dimarts, i Els Pinetons, dimecres, totes tres a dos quarts de sis de la tarda. El període de preinscripció a les escoles bressol municipals serà del 2 al 13 de maig. La preinscripció s’ha de formalitzar a l’Oficina Municipal d’Escolarització, situada a la planta baixa de l’Ajuntament, i cal demanar cita prèvia al número de telèfon 93 571 95 10.


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

08 Abril 2011

líniavallès.cat

17
18

 líniavallès.cat

08 Abril 2011

ICV-EUiA proposa un pla de xoc contra les deslocalitzacions Redacció > El Casal Cultural va acollir dimecres la xerrada que va organitzar ICV-EUiA sobre la crisi i la deslocalitzacions industrials a la zona, en la qual van participar Fernando Cornejo, de l’empresa Derbi; Miquel López, de Yahama, i Paco Villar, de Ficosa. Tots tres sindicalistes van coincidir en que les deslocalitzacions no són fruit d’una manca de producció i de mercat sinó, en els dos primers casos, dels interessos de les multinacionals Yamaha i Piaggio. En el cas de Ficosa el que s’ha donat és una deslocalització

territorial, perquè a Sòria els salaris són més baixos, van dir. Durant l’acte, la coalició va donar a conèixer la seva proposta per fer front al procés de desindustrialització que està patint el Baix Vallès. Planteja un pla de xoc per impulsar la creació d’ocupació verda i l’estímul de noves ocupacions en els sectors vinculats als serveis; la creació d’un fons entre les administracions locals i la Generalitat d’ajuts a la contractació de treballadors en atur, així com la realització d’un Pla industrial del Baix Vallès.

Ara Mollet s’acompanya de gent molt vinculada a la ciutat

Mollet

Acord satisfactori a Ficosa De moment, una quinzena de treballadors marxaran a Sòria > Es fixen 41 dies per any i indemnitzacions Foto: Eduardo Benito

Elisabeth Alfaro Mollet Els treballadors han acceptat l’acord al qual ha arribat el comitè d’empresa i la direcció de Ficosa per traslladar la producció de la fàbrica de Mollet a Sòria, que suposa un ERO d'extinció de contractes per als 100 treballadors de la planta. El preacord ha comptat amb el suport de la majoria de la plantilla, excepte per cinc vots en contra i una abstenció, respecte al 70% de treballadors que ha participat en la votació. De moment una quinzena de treballadors han mostrat la seva intenció de traslladar-se a Sòria, on Ficosa pretén centralitzar la divisió de pintura, tot i que el termini per decicir-se s’ha ampliat fins a finals de mes. A aquests se'ls abonaran els costos del trasllat, 2.000 euros per despeses i 500 euros més mensuals durant un any en concepte d'ajuda per a l’habitatge. Se'ls oferirà també treball fix per a una persona més de la família i se'ls garanteix que durant els propers dos anys no podran estar afectats per cap expedient d'extincions.

Els treballadors es van manifestar durant la Volta ciclista a Catalunya

Segons la presidenta del comitè d'empresa (UGT), Lídia Roca, l'acord també estableix prejubilacions. Per a les persones que tinguin entre 55 i 57 anys (cinc en total) podran traslladar-se a una planta de Ficosa de Catalunya durant tot un any cobrant el 80% del sou; els que tenen entre 58 i 60, cobraran un 85% també treballant un any en una altra planta, mentre que els majors de 60 anys acabaran el 2011 amb feina cobrant el 90% del sou. Per als treballadors que no optin pel trasllat, l'acord preveu

una indemnització de 41 dies per any treballat, amb un màxim de 36 mensualitats, més 2.000 euros linials, i s'estableix també l'opció d'acollir-se a una opció pont, amb una indemnització de 20 dies per any treballat, amb la possibilitat que en els pròxims tres anys puguin recol·locar a la planta de Viladecavalls. Ficosa tancarà aquest any en un procés que tindrà dues fases: una primera, a partir del juny, que preveu el trasllat de la secció de pintura, i una segona, abans d’acabar d’any, de la d’injecció.

Redacció> Ara Mollet-Esquerra ha acabat de configurar la llista que presentarà a les eleccions del 22 de maig, formada per 17 militants i 18 independents, 14 d’ells menors de 35 anys. “És un mosaic complet de com funciona la ciutat”, que “provenen de la tradició d’una esquerra oberta, participativa, que evoluciona, gens dogmàtica” i, pràcticament tots, del grup de gent que va organitzar la consulta per la independència a Mollet, explicava el cap de llista. Oriol López Mayolas tam-

bé va destacar que 30 d’ells participen activament a una o més entitats del poble i que altres han lluitat pels drets cívics, d’igualtat i de llibertat. És el cas de Josep Cot, activista cultural i president de Mollet Decideix; Lluís Ansó, històric lluitador per la preservació de Gallecs; Vicenç Compte, membre de la Permanent comarcal d’Unió de Pagesos; Carles Pérez, president de la Confederació d’Associacions de Veïns, o Maria Àngela Palau, lluitadora pels drets de les dones.

El PSC reuneix 400 persones al Mercat Vell

Els joves d’EUiA, Dijous, jornada Reflexions sobre La UGT recull contra els atacs sobre absentisme la reforma de firmes contra la al poble libi reforma laboral a les empreses les pensions

Redacció > Unes 400 persones es van aplegar al Mercat Vell per conèixer la candidatura del PSC, formada per 35 persones provinents de tots els barris de la ciutat. El candidat, Josep Monràs, va destacar que és “el millor equip per treballar pel progrés de la ciutat, i pel benestar social i la generació d’oportunitats dels molletans i de les molletanes”. L’acte va comptar amb un vídeo de presentació dels candidats enregistrat a places, boscos, edificis i carrers de tota la ciutat.

Redacció > Alternativa JoveJoves d’EUiA de Mollet ha posat en marxa una campanya contra la intervenció militar espanyola a Líbia. Ha elaborat cartells en els que, sota el lema “Ni dictadures, ni imperialisme: No a la guerra”, la branca juvenil d’EUiA vol fer palesa la seva oposició als bombardeigs de l’OTAN sobre el poble libi i denunciar l’enèssima traició del govern espanyol i el seu president als votants i al programa que els va dur a la Moncloa.

Redacció > El Centre Cívic Joana Barcala acollirà el dimecres 13 d’abril un esmorzar-col·loqui sobre l’absentisme a les empreses. Hi intervindran Rafael Manzanero i Josefina Jardí, director general i gerent de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques de la Generalitat, respectivament. La jornada començarà a les 10h. Durant l’acte, organitzat per l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès, es tractaran temes com el control de les baixes i possibles canvis normatius.

Redacció > Mútua Intercomarcal va organitzar dilluns una conferència per analitzar el Projecte de Llei de la Reforma de les Pensions i el d’Administració única de la Seguretat Social. Des de la Marineta, Gonzalo Márquez, coordinador del departament d’Assessoria Jurídica interna de Mútua Intercomarcal, va reflexionar sobre aspectes com el sistema de càlcul de les pensions o la simplificació de tràmits administratius en matèria laboral i de Seguretat Social, entre d’altres.

Redacció > UGT Vallès Oriental va recollir dimarts signatures per la Iniciativa Legislativa Popular per l'Ocupació Estable, amb Drets i contra la reforma laboral a les portes de la seu de Mollet per presentar-les al Parlamento. El sindicat pretén aconseguir revertir “una reforma laboral regressiva i inútil” i que els treballadors no perdin els seus drets; i que les empreses esgotin totes les alternatives possibles abans de recórrer a la rescissió del contracte, entre d’altres.


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

08 Abril 2011

líniavallès.cat

19
20

 líniavallès.cat

08 Abril 2011

Mollet

Reflexes tanca el L’Escola Municipal de Música cicle de concerts celebra el seu 20è aniversari d’El Lledoner

El Ple del Consell Municipal dels Infants, sobre mobilitat

Foto: Ajuntament

Redacció> La programació de concerts d’aquest primer trimestre a El Lledoner finalitza avui (18.30h) amb el concert Reflexes. Quim Ollé (flauta travessera) i Joan Manuel Chouciño (arpa) presentaran un programa format per músiques que, essent inusuals a les programacions, són representatives de la sonoritat i versatilitat expressiva de dos instruments amb una llarga història musical en comú.

Les ‘Mirades’ del Joana Barcala, fins al 26 d’abril Redacció> Fins al proper 26 d’abril es pot visitar la nova exposició que acull el CIRD Joana Barcala (c/Àngel Guimerà, 15), que es va inaugurar dimecres passat a la tarda. El seu títol és Miradas i en ella l’autora, Francisca Orejuela Galisteo, pretén explicar sentiments i estats d’ànim a través de la mirada, de les llums i dels colors. Les obres estan elaborades amb la tècnica de pastel. La mostra està organitzada per l’Associació d’artistes plàstiques CREA.

Alguns dels alumnes de l’Escola Municipal de Música de Mollet

Redacció> El concert que acollirà aquesta nit (22h) l’Església de Sant Vicenç donarà el tret de sortida a la celebració del 20è aniversari de l’Escola Municipal de Música. Comptarà, entre d’altres obres, amb la Missa de la Coronació de Mozart, que serà interpretada per 140 integrants de la formació orquestral i coral creada per a l’ocasió i en la qual hi participen alumnes de l’escola, pares i mares, el Cor Estoc de Veus de Mollet i les corals Granollerines Art 9 i Albada. La celebració continuarà la següent setmana amb diferents activitats, com ara, el dijous 14, El follet valent (cantata a càrrec

d’alumnes de 4 a 7 anys), a les 17.45h i a les 18.45 hores; i el Reencuentro (concert a càrrec de la Mollet Jazz Band i Asimetric), a les 21h a Can Gomà. El divendres 15, a més, es representarà Tic Tac, una cantata a càrrec del Cor de Nivell Elemental i Conjunt Instrumental que tindrà lloc a les 19.30h a l’Escola de Música. El 5 de maig de 1991 el centre obria les portes a Can Gomà amb els objectius prioritaris d’oferir una formació musical àmplia i diversa, dinamitzar la vida musical molletana i crear projectes supramunicipals en els quals els alumnes puguin enriquir el seu bagatge musical.

Redacció> El Ple del Consell Municipal dels Infants de Mollet se celebra aquest diumenge. Hi participaran els 27 alumnes que han estat escollits com a representants dels infants de la ciutat entre tots els infants de 6è de primària de les escoles de Mollet. Durant una estona exerciran de regidors i debatran sobre mobilitat. Durant la sessió de treball de camp, cada un dels grups que van visitar la Casa de la Vila va aprofitar el camí de tornada a l'esco-

la per fixar-se en diferents aspectes sobre la mobilitat, com l'estat de les voreres, la senyalització o els passos de vianants. Durant una setmana se’ls va encarregar que fessin el mateix dins el seu entorn més immediat. Van marcar en diversos mapes els camins que més utilitzen per anar de casa a l'escola i dels itineraris en van sortir les dificultats o problemes que es troben més sovint com a vianants, ja que molts d’ells van a peu a l'escola.

Els compradors Mor el president ‘donen’ 5.000€ al de l’Agrupació menjador social Folklòrica Redacció> Els titulars de la targeta Mollet Comerç han contribuït a finançar el projecte de menjador solidari a la ciutat. La Federació de Comerç i Serveis de Mollet i la Caixa han decidit destinar-hi un percentatge de les compres efectuades durant tot l’any 2010 al projecte del Menjador Solidari de Mollet del Vallès. L’Ajuntament ha creat una taula de Coordinació d’Entitats amb l’objectiu de reforçar una sèrie de mesures per pal·liar els efectes de la crisi entre els ciutadans.

Redacció> Andreu Oliveres i Santacreu va morir dissabte als 97 anys d’edat. Va ser president de l’Agrupació Folklòrica Molletana, la predecessora de Tradicions i Costums, entre els anys 1958 i 1983. Nascut a Mollet l’1 d’octubre del 1913, Oliveres va dinamitzar la sardana, organitzant ballades, cursets i els Aplecs, però també va editar un LP de sardades dedicades a ella i a la seva família, el nom d’algunes de les quals li donarien el sobrenom: l’Andreu de la camisa groga.


21

Parets líniavallès.catSortida Nocturna a Gallecs

08 Abril 2011

L’entitat Drag Natura organitza per aquest dissabte una sortida nocturna pels entorns de Gallecs. La sortida s’iniciarà a la Masia de Can Jornet Xic cap a les 6 de la tarda i continuarà durant el vespre per poder observar la fauna de l’Espai Natural. Foto: Arxiu

La ‘Princesa de Mango’, al Centre de Distribució paretà Letizia Ortiz visita les instal·lacions que Mango té a Parets, on hi ha la maquinària més moderna d’Europa Foto: Eduardo Benito

Imatge d’una de les protestes de Cacaolat

El jutge dicta la continuïtat de Ruiz Mateos al front de Cacaolat

Joan Seguer, Isaak Andic, Letizia Ortiz i Sergi Mingote, a Mango

S. Arroyo Parets Ja fa uns anys que la Princesa d’Astúries i de Girona, Letizia Ortiz, llueix peces de Mango en el seu vestuari habitual. “Princesa de Mango”, l’han batejat en alguna ocasió. Com si es tractés d’un conte, aquest dijous s’ha deixat veure –amb vestit de la firma de moda inclòs– per aquest “regne” que algú li va adjudicar. La Princesa ha visitat les instal·lacions que l’empresa té a Parets i a Palau-Solità de Plegamans, tot preocupant-se per les funcions dels treballadors, amb els quals s’ha mostrat propera, i pel funcionament de

la maquinària, considerada de la més moderna d’Europa. Acompanyada de la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, i del propietari de Mango, Isaak Andic, la Princesa va iniciar el tour a l’Hangar Design Center de Palau i l’ha continuat al Centre Dinàmic de Distribució de Parets, on la van acompanyar l’alcalde de Parets, Joan Seguer, i el candidat socialista, Sergi Mingote. VISITA FUGAÇ L’agenda prevista s’ha acomplert estrictament: la Princesa arribava a Parets –com estava fixat– prop de les 13.20h, quan a la sala de càrrega i emmagatzematge s’encenia un núvol de flaixos que la van acompanyar

durant els prop de cinc minuts que van poder accedir els fotògrafs. Precisament, el desplegament de mitjans i de seguretat va ser el que més va sorprendre als empleats, que van seguir la jornada gairebé aliens a la visita reial. PROTESTES A YAMAHA La visita a l’Hangar-Design Center de Palau va coincidir amb la protesta de prop d’una vintena de treballadors de Yamaha que van aprofitar l’ocasió per a mobilitzar-se contra el tancament de la planta. Els treballadors han tornat a demanar el suport de la Generalitat per afrontar l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que imposa la multinacional.

S.A. > L’única esperança dels treballadors de Cacaolat no s’ha acomplert: la família Ruiz Mateos seguirà al front de l’empresa, segons ha decidit el jutgat mercantil número sis de Barcelona, responsable del concurs de creditors de Cacaolat. D’aquesta manera es nega la demanda dels treballadors, que havien defensat la viabilitat de l’empresa però criticaven la mala gestió de Nueva Rumasa; i es contradiu amb la decisió d’altres jutges que supervisen els casos del concurs de

creditors dels grups de Nueva Rumasa, com és Dhul, Carcesa o Hibramer, on la família ha quedat apartada de la gestió.

Globalització responsable del grup Grifols

Joan Seguer tanca la nova llista del PSC

Redacció > La Cambra de Comerç d’Estats Units a Espanya (AmChamSpain) ha lliurat el premi Global Bussiness Leader Award 2011 a Víctor Grifols, president i conseller delegat del grup Grifols, amb seu a Parets. Aquest premi reconeix anualment la tasca duta a terme per dirigents empresarials en l’àmbit internacional i que hagi contribuït a una globalització econòmica responsable.

Redacció > La candidatura socialista de Sergi Mingote comptarà amb un alt percentatge de veterans amb l’objectiu de trobar “l’equilibri” entre l’experiència i la joventut. Dissabte, es presentava a La Marineta la llista de persones que formaran la candidatura del PSC per a les eleccions municipals. En total, el grup el formen deu persones entre les quals es troba l’actual alcalde, Joan Seguer, que és el desè.

MÉS PROTESTES La decisió del jutge ha avivat les protestes dels treballadors, que durant aquests dies decideixen el calendari de mobilitzacions. UGT, amb majoria sindical a Cacaoat, ha valorat molt negativament la decisió del jutge de no desvincular Ruiz Mateos de la marca catalana.


22

 líniavallès.cat

08 Abril 2011

Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com


08 Abril 2011

Parets

líniavallès.cat

23Històries de reis i bufons al teatre

L’escola de Can Berenguer s’obre per un dia Can Rajoler retorna a l’Edat Mitjana amb l’espectacle de Xavi Castillo Redacció > Del 16 al 29 d’abril es duran a terme les jornades de portes obertes de les tres escoles bressol municipals de Parets. Primer, serà la nova escola bressol de Can Berenguer, que entrarà en funcionament el 26 d’abril coincidint amb l’inici del darrer trimestre d’aquest curs d’El Petit Cirerer. El 16 d’abril, d’11 a 13 hores, s’obriran les portes als pares i mares d’alumnes d’El Petit Cirerer; el 27 d’abril, es podrà visitar El Cirerer i el 28 d’abril, La Cuna. Hi ha 130 noves places.

Can Butjosa bufa les espelmes del 28 aniversari Redacció > El 10 d’abril de 1983 el teixit cultural paretà sumava una nova adquisició fruit d’un conveni entre l’Ajuntament de Parets i la Generalitat. Llavors es posaven els esforços en crear un ens que ajudés a promoure la lectura entre els més menuts. Neixia la Biblioteca infantil i juvenil de Can Butjosa, que aquest dimecres ha bufat les espelmes del 28è aniversari amb tot un seguit d’actes i amb els seus usuaris, els nens.

El web municipal incorpora la Seu Electrònica

Redacció > El web municipal www.parets.cat incorpora des d’aquesta setmana la Seu Electrònica, una eina que permet dotar de garanties jurídiques la relació telemàtica entre la ciutadania i l’Ajuntament. Aquest nou canal de comunicació entre l’administració i el ciutadà es duu a terme a través d’una adreça electrònica que gestiona el consistori i que es posa a disposició de la ciutadania. A través de la seu electrònica es pot accedir a la informació, serveis i tràmits telemàtics de l’Ajuntament. Els continguts inclosos dins de l'apartat de seu electrònica utilitzen un canal de comunicació segur que permet obtenir garanties respecte la identitat del titular de la seu electrònica i xifrar les comunicacions entre ciutadà i Ajuntament per evitar que aquestes puguin ser interceptades per tercers.

Foto: Pot de Plom Teatre

Redacció Parets S’imagina què passaria si tot València tornés a l’Edat Mitjana? Amb tot el que això comporta: carrers grisos, pudents, la peste; tot a causa d’una hecatombe que a dia d’avui podria comparar-se amb l’escalfament global, la crisi econòmica o les guerres. El còmic Xavi Castillo convida a fer un viatge i recordar les històries de reis i bufons d’aquella època. Durant l’espectacle, retornaran els cavallers, els camperols, els feudals, els inquisidors i tota classe de monarquies divertides

que recordaran l’entramat de relacions econòmiques i socials medievals. Molt ben valorada per la crítica, les Històries de Reis i Bufons asseguren prop d’una hora i mitja de riure. Xavi Castillo posarà sobre l’escenari la part més ridícula, crítica i divertida de l’Edat Mitjana. Sota les regnes de la companyia Pot de Plom, Castillo porta a Parets un espectacle divertit, amb un llenguatge fresc i desnihibit que combina la reflexió i les escenes d’humor. L’espectacle tindrà lloc dissabte (22.30h) a Can Rajoler.

Una imatge d’‘Històries de Reis i Bufons’


24

 líniavallès.cat

08 Abril 2011

Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

08 Abril 2011

líniavallès.cat

25
26La Llagosta líniavallès.cat

08 Abril 2011

Oberta la inscripció per a Els 10 de la Llagosta Els Fondistes de la Llagosta han obert la inscripció per a la Cursa Popular els 10 de la Llagosta, que se celebrarà el 17 d'abril. Es poden fer per Internet, al web www.atletisme.com, o presencialment al Forn Ribas, a l'avinguda del Primer de maig. L'organització manté en 1.000 el nombre màxim d'inscrits.

Visc(a) la Llagosta

Nou projecte per inserir joves en l’àmbit de l’esport i el lleure

El 83% dels 400 enquestats se senten molt o bastant satisfets de viure a la Llagosta > L’atur, el problema Foto: E.B.

Redacció > A la Llagosta suem la samarreta i ens mullen contra l'atur és el títol del projecte de formació ocupacional que es posarà en marxa a la Llagosta, amb la col·laboració de l'Escola Sant Gervasi i del Consell Comarcal del Vallès Oriental. L’objectiu d’aquesta iniciativa és, bàsicament, formar i inserir en el mercat laboral joves procedents del fracàs escolar i, en concret, se centrarà en el sector de l'esport i el lleure. L'Ajuntament i l'Escola Sant

Gervasi treballen des de fa un any en aquesta iniciativa, amb la qual es pretén que el municipi passi a ser un referent en matèria de formació relacionada amb l'esport. Es tractaria de transformar la Llagosta en un campus experimental de l'esport i del lleure. El projecte tindrà un àmbit supramunicipal i serà presentat a la propera convocatòria del Servei d'Ocupació de Catalunya per tal que a la tardor ja s’hi puguin portar a terme les primeres accions formatives.

El curs d’educació viària aplega 130 estudiants del municipi El 66,8% dels enquestats creu que la Llagota ha millorat en els darrers dos anys

Elisabeth Alfaro La Llagosta Els veïns de la Llagosta se senten satisfets en la seva gran majoria de viure al municipi, del qual valoren la tranquil·litat, les comunicacions amb altres localitats, els serveis i la situació geogràfica. Aquestes són algunes de les conclusions que es poden extreure de l’enquesta sobre la imatge i el balanç de la gestió municipal que ha elaborat la Diputació de Barcelona entre 400 ciutadans. A l’altra part de la balança, els enquestats creuen que els principals problemes de la Llagosta són l'atur, la immigració, la manca d'equipaments sanitaris i l'aparcament. Aquest últim aspecte rep la més baixa puntuació, amb un 3,7 punts sobre 10, però, en canvi, entre els projectes més necessaris per als enquestats destaca la construcció d'un nou ambulatori per sobre de l'aparcament i l'estació de trens. Els enquestats valoren amb un

6,1 la gestió municipal de la Llagosta, en àmbits com ara la recollida d'escombraries, la neteja dels carrers, l'atenció ciutadana o la policia municipal. Segons aquest estudi, la majoria d'enquestats, un 83%, se senten molt o bastant satisfets de viure a la Llagosta. El 66,8% considera que la Llagosta ha millorat en els dos darrers anys, mentre que un 13,5% creu que ha empitjorat. El 48,8% afirma que la Llagosta millorarà en els dos propers anys, mentre que un 14,8% creu que empitjorarà. A més, la majoria dels enquestats creu que la Llagosta ha crescut molt o bastant en els dos darrers anys, però la realitat és

La immigració, l’atur, la manca d’equipaments sanitaris i on aparcar són les preocupacions

que en aquest temps només s'han construït deu pisos nous al municipi. Com a actuacions concretes positives de l'Ajuntament s’ha valorat el manteniment de carrers, el carril bici i els equipaments educatius, mentre que en les actuacions negatives figura el carril bici en primer lloc. Els ciutadans puntuen amb un 4,6 aquesta obra, i amb un 6,7 la reforma de la vorera del Parc Popular, que formava part del projecte del carril bici. El projecte de la nova estació és conegut per un 88,5% dels enquestats, que el puntuen amb un 8,2. L'ARE de les Planes 2 és conegut per un 56,5% dels enquestats, i en aquest cas li posen 6,5 punts. Respecte a la immigració, la major part dels entrevistats considera que el col·lectiu de residents no comunitaris és molt o bastant nombrós. La majoria considera que els immigrants no són ni beneficiosos ni perjudicials.

Redacció > Uns 130 alumnes de cinquè de Primària participen aquest any en una nova edició del Curs d'educació viària que organitza la Policia Local de la Llagosta. Els estudiants assisteixen a unes classes teòriques per fer després sessions pràctiques al carril bici del municipi. Reben nocions sobre els senyals de trànit i sobre com han d'actuar a les vies urbanes quan són vianants i quan circulen amb les seves bicicletes.

Una dona, ferida Un jove detingut després de topar per agredir la seva parella contra un mur Redacció> Una dona va resultar ferida en un accident de trànsit que va tenir lloc diumenge a la nit, al polígon industrial, després que perdés el control del seu vehicle quan circulava pel carrer del Montseny i va voler girar pel carrer del Doctor Ferran. El cotxe va topar contra el mur d'una fàbrica i va acabar al pati de l’empresa. La dona va ser traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron.

Redacció> La Policia Local de la Llagosta ha detingut un veí del municpi de 29 anys d’edat com a presumpte autor d’un delicte de violència de gènere. Els agents van intervenir després que la seva parella denunciés a la comissaria que havia estat agredida per l’home. La dona presentava diverses lesions físiques, de les quals va ser atesa a l'ambulatori de la Llagosta.


08 Abril 2011

La Llagosta

líniavallès.cat

27Volen conèixer els ajuts escolars

Els socialistes es mostren segurs que guanyaran Una trentena d’alcaldes de la comarca es van reunir dimecres al poble Redacció> Les actuacions als carrers i espais públics, la posada en marxa de nous equipaments com la guarderia, i la millora d'altres, com el camp de futbol, són alguns dels arguments utilitzats pel PSC per avalar la seva tasca de govern i mostrar-se segur que tornarà a guanyar les eleccions municipals. Durant l’acte de presentació de la candidatura, divendres passat, els socialistes també van parlar de l'atenció a les persones amb els diferents serveis per a la gent gran, la nova Oficina d'Atenció a la Ciutadania i la tasca per minimitzar els efectes de la crisi econòmica. Antonio Rísquez, va indicar que la dels socialistes és una candidatura optimista, amb un projecte de ciutat concret que l'oposició només es dedica a criticar. Durant la presentació es va projectar tres vídeos sobre la Llagosta i l'actuació del govern municipal, sobre els membres de la candidatura i sobre el cap de llista.

Recoder assistirà a la presentació de la llista de CiU Redacció> L’agrupació municipal de CiU celebrarà avui la presentació de la candidatura amb motiu de les properes eleccions municipals convocades per al 22 de maig. L’acte comptarà amb la presència del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Lluís Recoder. La cita és al Centre Cultural a les 20.30 hores. Hi serà present “tot l’equip de persones competents que hem preparat per portar endavant amb aire fresc la nostra ciutat”, expliquen els convergents. Els assistents podran intercanviar impressons amb els candidats durant el pica-pica.

ICV-EUiA, amb el 80è aniversari de la República Redacció> ICV-EUiA commemorarà el 80è aniversari de la República amb diverses activitats durant la propera setmana, entre les que s’inclou una xerrada debat amb l’escriptora i presidenta de la Plataforma contra la impunitat del franquisme, Carmen Domingo. La coalició ha preparat un nova exposició sobre el paper de les dones a la República que es podrà visitar al Centre Cultural des del dilluns dia 11 fins al dia 15. La presentació i inauguració de l’exposició serà el dilluns a les 20h, mentre que el 14 d’abril a les 19 hores a la plaça Antoni Baqué es farà la lectura d’un manifest.

Foto: Consell Comarcal

Elisabeth Alfaro La Llagosta Els alcaldes de la comarca demanaran al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que comuniqui al Consell Comarcal del Vallès Oriental les assignacions econòmiques estimades per al curs 2011/2012 per als serveis que li han estat delegats, concretament transport i menjador escolar. El 26 de juliol de 1996 es va formalitzar el conveni de delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar

de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. Aquest conveni estableix que les dotacions econòmiques que es transfereixen al Consell Comarcal es fixen per a un curs escolar, podent-se actualitzar anualment per addenda al conveni. Si la quantia es desconeix, però, no es poden iniciar els tràmits per concedir els ajuts. Dimecres, a la sessió del Consell d’Alcaldes, reunit a la Llagosta, van assistir una trentena de batlles de la comarca. A més, el periodista Antoni Puigverd va oferir una conferència sobre la desafecció política.

Moment del Consell d’Alcaldes celebrat dimecres a la Llagosta


28Santa Perpètua líniavallès.cat

08 Abril 2011

Manuel Caro, candidat de Ciutadans Manuel Caro encapçalarà la llista de Ciutadans a Santa Perpètua a les eleccions del 22 de maig. El seguiran Elena Caro, Domingo García, Carolina Zaar i José Muñoz. Encara no hi ha data prevista per a l’acte de presentació, al qual podria assistir Albert Rivera.

Demanen un centre per a les persones amb autisme Als dos vallesos hi ha uns 300 ciutadans afectats > El ple aprova una moció pels acomiadaments a Alstom Foto: Eduardo Benito

E. A. Santa Perpètua L’Ajuntament ha sol·licitat la creació d’un centre de recursos amb serveis terapèutics i centre de dia per a persones amb autisme i altres malalties psíquiques que doni servei a les comarques del Vallès. A través d’una moció, aprovada per unanimitat durant el ple del març, es compromet a impulsar des de Santa Perpètua la “iniciativa política i cabdal necessària amb el consens dels municipis i dels dos consells comarcals”. A les dues comarques vallesanes hi han diagnosticats més de 300 casos de persones, infància, adolescència i adultes amb Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) i amb Trastorns General del Desenvolupament (TGD). El consistori creu necessari i imprescindible dotar dels recursos necessaris per donar una quali-

Quatre agents i un comandament faran patrullatge a peu pels diferents barris de la població i pels eixos comercials a partir de la propera setmana. Es tracta d’un nou servei de proximitat posat en marxa per la Policia Local que funcionarà en horari de matí i de tarda, de 7 a 21 hores. Aquest servei neix amb voluntat de donar resposta a la deman-

Redacció > Els edificis Vapor Arañó i la Granja Soldevila, protagonistes de la industrialització del municipi, han estat declarats Béns Culturals d'Interès Local. El primer, una nau industrial edificada a mitjans del segle XIX, ha esdevingut el punt de partida de la industrialització tèxtil a Santa Perpètua i reuneix unes característiques constructives d’arquitectura industrial molt destacades a la comarca. La Granja Soldevila, de principis del segle

XX, va acollir en les seves instal·lacions la primera indústria de transformació de làctics de l’Estat i és l’únic edifici perpetuenc amb línies d’estil modernista en el seu disseny, especialment en els seus interiors, ja que es troben arrambadors i estucs dissenyats per l’arquitecte modernista Lluís Domènec i Muntaner. Aquesta declaració comporta l’obligació de preservar-lo i mantenir-lo per assegurar la integritat del seu valor cultural.

La Mostra d’Ensenyamet es pot visitar fins al dia 29 d’abril Els treballadors d’Alstom, en l’assemblea del passat 31 de març

tat de vida digna a les persones amb autisme i a llurs famílies, i proposa la creació d’un centre de recursos al món de l’autisme, un servei terapèutic, un centre de dia i un servei d’habitatges dotacionals destinat a facilitar la convivència, que garanteix allotjament, manutenció i suport personal i social.

D’altra banda, la Corporació ha demanat a la Generalitat i el Govern central que intervinguin per tal de buscar fórmules que evitin la pèrdua de llocs de treball en la planta d’Alstom de Santa Perpètua. El ple va aprovar per unanimitat una moció en la qual demana que se cerquin solucions alternatives.

Una Policia Local més pròxima E. A. Santa Perpètua

Declaren el Vapor i la Granja Béns Culturals d’Interès Local

da d’una organització policial que participi de forma transversal en les diferents àrees que contribueixen a la millora del benestar de la ciutadania, en àmbits com la integració de les persones, els serveis socials, l’educació i la seguretat. Els agents també mantindran contactes amb les entitats i els diferents col·lectius per assabentar-se de les problemàtiques i oferir així un tractament individualitzat i adequat a cada cas.

Amb la nova proposta també es posarà en marxa la figura de l’agent escolar. Amb ell es pretén fomentar el manteniment del contacte regular amb els equips directius dels centres, les AMPAS i la comunitat educativa, que facilitin la identificació de les situacions de conflicte que puguin sorgir, i el seu ràpid tractament i resolució, com ara el cas de l’absentisme escolar, l’assetjament, la violència juvenil, o el consum d’estupefaents.

Redacció > Fins al proper 29 d’abril es pot visitar al Punt Jove, situat al Centre Cívic de Can Folguera, la dotzena edició de la Mostra d’Ensenyament. Aquest certamen ofereix informació sobre estudis reglats i no reglats, des de Batxillerat a la Universitat, passant per cicles formatius, formació ocupacional, programa de qualificació professional inicial i educació d’adults. També compta amb documentació sobre centres educatius, ensen-

yament a distància i ensenyaments especials. Exceptuant la Setmana Santa, quan romandrà tancada, la Mostra estarà oberta al públic de dilluns a divendres, de 17 a 20 hores. D’altra banda, l’exposició I després de l’ESO què... elaborada per la Diputació de Barcelona acompanyarà la Mostra d’Ensenyament, que inclou una part interactiva amb accés a un web amb tota la informació sobre cada un dels estudis.

El PSC presenta una llista que combina experiència i formació Redacció > El PSC ja ha concretat el nom de les persones que acompanyaran Manuel Ruiz en la candidatura per al 22 de maig. Segons els socialistes, l’equip, format per homes i dones de Santa Perpètua, combina l’experiència de part dels actuals regidors amb la formació i la dedicació d’altres persones que passen a acompanyar-lo en els primers llocs de la candidatura. La número 2 continuarà sent

María Ángeles Sánchez, mentre que al 3 està Antonio Egea; i al 4, Carmen Garrido. El 5, Víctor Rodríguez, de Centre Vila, és una de les cares noves de la candidatura. El segueixen Núria Conesa, Olga Valenzuela, José Antonio Herrera, Ruth Cortés, Antonio Roca, Anabel Gómez, Ana Rodrigo, Rosa Fortuna, Eulogio Rejón, Manuel Contreras, Pilar Campoamor, Ángel Marca, Joan Bausili i Maliki Konteh.


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

08 Abril 2011

líniavallès.cat

29
30

 líniavallès.cat

08 Abril 2011

Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com


08 Abril 2011

Santa Perpètua

Gastronomia, tradició i pagesia a Mostra Mogoda La cinquena edició del certamen comptarà amb una vintena d’actes > Es podrà arribar al barri en trenet Foto: Ajuntament

Elisabeth Alfaro Santa Perpètua Aquest cap de setmana se celebra la cinquena Mostra Mogoda, un certamen de caràcter biennal dedicat a la pagesia, la tradició i la gastronomia. Entre les activitats programades hi ha els concerts de Susanna del Saz i de La Banda de’n Vinaixa; diverses conferències i xerrades i la presentació de la publicació Mogoda, un castell mentider? La gastronomia no hi faltarà a través d’alguns restaurants del municipi que oferiran degustacions i tastets durant tot el cap de setmana. I el públic distingirà el millor plat amb el premi Tasta la mostra. DINS DEL CASTELL A l’interior del Castell també hi haurà activitats. Una de les novetats serà un curs d’iniciació al tast de vi que oferirà el sommelier Jaume Folguera. També hi ha previstes diverses exposicions: una de mobles noucentistes, a càrrec del taller de restauració de

líniavallès.cat

31Amics de Santiga homenatjarà diumenge el poeta Carles Hac Redacció> Amb l’ofrena i la pregària a la Mare de Déu de l’Heure arrencarà, demà dissabte, la 28ena Festa de l’arbre i XXII d’homenatge als poetes. Serà a les 10h, just abans de la tradicional sardinada amb torrades i vi i de l’acte de reconeixement al poeta Carles Hac Mor. L’acte, que està organitzat per l’Associació d’Amics de Santiga, comptarà amb la participació de la Coral Renaixença, l’Escola Municipal de Música i Dansa, els Gegants de Santa Perpètua, el Grup Tàndem i la Colla del Ball

de Gitanes. La placa que es descobrirà a la Paret dels sentiments és obra de l’artista local Eva Soley Riera. Aquesta festa va néixer l’11 de març de 1984 amb l’objectiu de repoblar les rodalies de l’ermita de Santiga i, poc després, es va ampliar per homenatjar cada any un poeta dels Països Catalans, “per tal de perpetuar la paraula escrita dins del nostre entorn, que és natura i alhora sentiment”, a través de la Paret dels Sentiments, segons expliquen els Amics de Santiga.

Els ‘Paisatges de Santa Perpètua commemora la casa’ es poden veure des d’avui 2ona República Imatge de la darrera Mostra Mogoda

l’Espai de les Arts; i una altra sobre Els fundadors del llinatge Comillas-Güell. Santa Perpètua de Mogoda als inicis del segle XX, a càrrec del Servei d’Arxiu Municipal. Al carrer nou hi haurà mostra d’oficis antics. Continuarà també el mercat de pagès, una mostra d’artesania i una mostra de ramaderia, a més de les activitats in-

fantils. La connexió entre Santa Perpètua i el Castell de Mogoda es podrà realitzar novament a través d’un trenet que anirà connectarà el nucli urbà amb el barri de Mogoda. Les paradetes de Mostra Mogoda també s’ubicaran als carrers del barri. L’Ajuntament ha destacat la implicació del veïnat i de l’associació de veïns.

Avui s’inaugura a l’Espai 2 de la Granja l’exposició Paisatges de casa, de Josep Umbert i Roca. En ella, l’autor mostra un recull de les obres paisatgístiques que va començar a elaborar l’any 2008. Paisatges de casa és un conjunt de teles dels entorns propers, amb les quals Umbert vol comunicar al visitant la seva mirada il·lusionada i enamorada pel seu país. La inauguració tindrà lloc a les vuit del vespre.

La projecció del documental La Guerra que vam perdre tots (14 d’abril, 19h, Centre Parroquial), la conferència De regió a nació: la nacionalitat catalana, a càrrec de la historiadora Assumpta Montallà, i la lectura d’un manifest (dia 15, 19.30h, Sala de Plens) són els actes que l’Ajuntament ha programat per commemorar la Proclamació de la II República. La programació compta amb la col·laboració del CREM.


32Sant Fost líniavallès.cat

08 Abril 2011

Garbancho presentarà ‘A la intempèrie’ La periodista Patrícia Garbancho presentarà el pròxim dijous 14 d’abril a l’antiga Biblioteca el seu darrer llibre, A la intempèrie. Una memòria cruel de la Transició Catalana (1976-1978). L’acte, que tindrà lloc a les 20h, està organitzat per Sant Fost Decideix i Òmnium Cultural del Vallès Oriental.

Els veïns fan un centenar de El tram malmès de la B-5oo propostes als partits per al 22M estarà arreglat d’aquí a 15 dies E.A.> La Federació d'Associacions Veïnals ha fet arribar un centenar de consideracions i propostes als partits polítics de Sant Fost amb la finalitat que les incloguin en els seus respectius programes electorals de cara al 22 de maig. El document, denominat Pacte per la participació de la ciutadania en el govern municipal de Sant Fost de Campsentelles, consta de dos capítols: un, el del pacte cívic, recull 100 propostes

Foto: A.G.

relacionades amb infraestructures, mobilitat, urbanisme i habitatge, serveis socials, sostenibilitat, educació, cultura i participació a desenvolupar en el 20112015. En una segona part, desenvolupada a partir del Pacte de Govern per Sant Fost (20082011), fan 50 aportacions a tenir en compte sobre la Casa Bastinos, el POUM, la Conreria, la B500, les pedreres, la Llei de Barris o el pressupost, entre d’altres.

L’Ateneu acull avui la presentació del llibre Enric Torrents i Murgarella, alcalde de Sant Fost (1934 i 1936-39), el llibre número 5 de la col·lecció Fem memòria, Sant Fost de Campsentelles, segle XX. Hi intervindran Jeroni Girbau, nét de Torrents; Jaume Rifà, l’autor del llibre; i Gerard Piñero, coautor. Moderarà l’acte Josep Monterde.

Gent per Sant Fost presenta la candidatura aquest diumenge Les fortes pluges de fa tres setmanes van provocar una esllavissada

E.A.> Gent per Sant Fost presentarà la seva candidatura, encapçalada per Montserrat Armengol, en un acte que tindrà lloc diumenge (12h) a la Plaça de les Glòries Catalanes, al barri de Sant Pere. A més d’Armengol, hi intervindran tres de les persones que ocuparan els primers llocs a la llista electoral que es presentarà a les eleccions del 22 de maig. Tots ells exposaran els

principals eixos del programa electoral i recolliran les propostes dels veïns. En acabar els parlaments, se servirà un petit refrigeri. Hi haurà un espectacle per als més petits. PEL DIÀLEG GSF ha apostat des de la seva creació pel diàleg i el contacte directe amb els veïns, expliquen des del partit.

El llibre sobre Enric Torrents es presenta avui

Elisabeth Alfaro Sant Fost D’aquí a quinze dies es restablirà totalment la circulació a la carretera B-500, que va quedar afectada per les fortes pluges de ara fa tres setmanes. L’aiguat va provocar una esllavisada al punt quilemètric 6,8 de la carretera i els treballs per a la seva repara-

ció obliguen a tallar un dels sentits de circulació. Mentre els operaris treballen en reparar el terraplè, un semàfors controlen el pas dels vehicles, que han d’envair la calçada contrària. Es tracta d’unes obres d’emergència que estaran enllestides en dues setmanes, segons han informat fonts del departament de Carreteres de la Generaliat.

Diumenge, 7enes Jornades de Protecció Civil En el marc de les setenes Jornades de Protecció Civil, diumenge al matí tindrà lloc una jornada d’exhibició de diferents cossos de voluntaris i de seguretat, en les tasques d’emergència al voltant del pavelló 2. Hi haurà un simulacre de rescat aquàtic, de les unitats canines dels Mossos i de l’esquadró 43 de la Força Aèria.


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

08 Abril 2011

líniavallès.cat

33
34Martorelles líniavallès.cat

08 Abril 2011

Altrabanda embotella l’anyada de dos vins El celler de Martorelles Altrabanda ha enllestit l’embotellat de l’anyada 2010 dels vins Pas de les Bruixes i Pansa Blanca, l’estoc 2009 dels quals està esgotat. “El vi el fem amb molta cura i confiem que els consumidors en gaudiran amb un bon àpat en bona companyia”, explica Joan Plans, propietari del celler. Foto: Arxiu

La nova antena de comunicació ja està instal·lada

José Luis Úriz, de Narrava, cap de llista el PSC a Santa Maria Santa Maria> José Luis Úriz és el nou candidat pel PSC a l’alcaldia. Ha estat regidor a l’Ajuntament de Villava (Navarra), des d’on es va traslladar ara fa dos anys per motius sentimentals, i també parlamentari pel Partit Socialista de Navarra durant dues legislatures. Dedicat a les arts gràfiques, ara està jubilat i espera “donar un impuls definitiu al PSC a Santa Maria, un poble petit però amb moltes possi-

bilitats, amb una nova forma de política municipal”. Un dels objectius, explica, és aconseguir un creixement moderat del municipi, que doni la possibilitat d’emancipar-se als joves sense destruir el poble. La candidatura socialista es presentarà avui (18h, plaça de l’Església) i la completen Encarna García, Francisco Rodríguez, Susana Vega, Miguel Ángel Montoya, Elena Miquel i Eduardo Carballo.

Joan García Caba (ICV-EUiA) es presenta com a alcaldable Martorelles> Reconfigurar els serveis socials, assegurar i impulsar el treball al poble, apostar per la formació i el reciclatge; potenciar l’educació en tots els àmbits; construir i protegir el patrimoni cultural del municipi, i continuar en la línia de protecció del medi ambient amb els incentius a les energies renovables. Aquestes són les línies estratègiques que seguirà ICV-EUiA de Marto-

relles si arriba a l’alcaldia, segons va explicar el cap de llista, Joan García Caba, durant la presentació de la candidatura. L’acte, al qual van assistir un centenar de persones, va comptar amb l’assistència de Núria Buenaventura, diputada d’ICV al Congrés, qui va definir García com una persona perseverant i tècnica, amb capacitats i aptituds per gestionar els reptes que es presenten.

Unes 30 persones s’estan formant per incorporar-se a empreses del polígon

Sis persones són contractades a través d’un nou pla d’ocupació Redacció> Sis persones en situació d’atur es podran beneficiar del nou Pla d’Ocupació que s’ha posat en marxa a Martorelles amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya. Durant sis mesos, cinc d’ells es dedicaran a tasques a la via pública del municipi i un serà auxiliar de geriatria per a atencions domiciliàries. Els contractes són temporals i a jornada parcial. L’Ajuntament de Martorelles també ha iniciat convenis de

col·laboració amb empreses ubicades al Polígon Industrial per fer-se càrrec dels costos de la formació dels aturats i aturades del municipi i que això permeti a posteriori la seva incorporació a de les borses de treball d’aquestes empreses. Actualment 30 aturats i aturades de Martorelles estan finalitzant la seva formació per incorporar-se de forma temporal a aquestes empreses, segons el consistori.

Santa Maria> Ja ha finalitzat la instal·lació del Centre de Telecomunicacions a Can Roda. Els treballs s'han emmarcat en el Pla Connecta de la Generalitat i esperen poder solucionar les deficiències en la recepció dels canals de televisió de Santa Maria de Martorelles. “Ja podem dir que és una realitat; ha costat temps però al final tot arriba”, explica l’alcaldessa, Montse Cobo.


35

Canovelles · Les Franqueses líniavallès.cat

08 Abril 2011Piano i bandes sonores Can Palots acull diumenge, a les 18h, al pianista Adrià Aguilera (clàssics) i la Banda de Joves Músics de Mollet, que interpretarà música de pel·lícules i Rhapsody in Blue, de Gershwin.

Foto: Eduardo Benito

Govern de mans lligades Esteve Ribalta, de les Franqueses, no aprova res Foto: Eduardo Benito

José Antonio Pilar Les Franqueses

Francesc Colomé, el candidat de CiU

Francesc Colomé ja és el candidat oficial de CiU Les Franqueses > Ja és oficial: el nom de Francesc Colomé es va fer públic a l’assemblea que CDC va celebrar dilluns a la nit. Nascut a Corró d’Avall l’any 1965, té formació en relacions laborals i és fundionari de l’Ajuntament de Granollers des del 1985. És regidor i militant de CDC des del 1999 i ha estat responsable polític d’Hisenda, Serveis Interns, Obres i Serveis, Cultura i Educació.

El socialista Esteve Ribalta va arribar a l’alcaldia de les Franqueses el març de l’any 2008 amb una moció de censura contra CiU argumentada en el fet que la matemàtica electoral feia impossible la governabilitat, i ell mateix es manté en el càrrec amb només quatre dels 17 regidors que conformen el consistori. Aquesta minoria de govern és la causa de la paràlisi que pateix el municipi i que fa que els plens siguin de tràmit, ja que l’oposició impedeix l’aprovació de qualsevol projecte important per al municipi. El darrer ple municipal, celebrat el 31 de març, va ser una mostra més de la captivitat amb què l’equip de govern gestiona el dia a dia. En aquella sessió no es van aprovar punts de l’ordre del dia tan importants com la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana prevista al conveni urbanístic aprovat el 9 de

Esteve Ribalta, l’alcalde

juny de 2008, que fa referència als terrenys on es va construir el CEIP Camins. Com ja va informar Línia Vallès la setmana passada, els propietaris reclamen ara el compliment del contracte signat aleshores per Ribalta, segons el qual es comprometia a requalificar, en el termini de dos anys, els solars resultants de la cessió per fer realitat l’equipament educatiu o, en cas contra-

ri, indemnitzar-los a preu de sòl urbanitzable. També van quedar sobre la taula l’aprovació del Pla Parcial d’un sector de Corró d’Amunt amb el conseqüent canvi del sistema d’actuació que havia de permetre la construcció d’habitatges; i del compte general de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i les societats de capital públic corresponents als exercicis 2008 i 2009, així com l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal. Dos dies abans del ple, el 29 de març, Ribalta va convocar tots els regidors del consistori a una sessió extraordinària de la junta general de l’empresa municipal Les Franqueses Entorn Verd, S. A, amb l’objectiu de cobrir les baixes produides. Com a president, l’alcalde va proposar els noms de Ferran Jiménez (UDC), Vanesa Garcia i Dolors Isart (exsocialistes i ara no adscrites) i Josep Randós (PSC). Els tres primers van rebutjar l’oferiment.

El tancament de Derbi uneix tots els grups polítics Canovelles > El consistori va aprovar, en l’últim ple de la legislatura, celebrat el 31 de març, una moció presentada pels grups del PSC, CiU, ICV-EUiA, PP i ERC en contra del tancament de l'empresa Derbi i per a la defensa dels llocs de treball. A la sessió van assistir un bon nombre de treballadors de la firma, alguns dels quals viuen al municipi.

L’Ajuntament tancarà la vella piscina d’estiu Canovelles > Quan s’estreni el complex esportiu que es construeix al carrer Indústria, el consistori tancarà la vella piscina d’estiu. El nou equipament tindrà dues basses exteriors i dues interiors, a més d’una zona d’aigües amb saunes, banys de vapor i hidromassatges. També hi haurà sales de musculació.


36Lliçà d’Amunt · Lliçà de Vall

Noves tarifes de transport Des de l'1 d’abril han entrat en vigor les noves tarifes dels títols de transport urbà. S’han reduït tots el preus un 5% a excepció del bitllet senzill. La nova tarificació serà vigent fins al 30 de juny.

líniavallès.cat

08 Abril 2011

Balanç de l’ús del Bus Exprés de la Vall del Tenes

Lliçà elabora un Pla per millorar la seguretat viària

Concurs per fer grafits de forma responsable

Vall del Tenes > Des que va entrar en funcionament el Bus Exprés de la Vall del Tenes-ParetsBarcelona, el juliol de 2010, 34.096 viatgers ja han utilitzat aquest servei de transport públic. El juliol de 2010, primer mes de funcionament, es va registrar un ús de 3021 passatgers, una xifra que s’ha anat incrementat progressivament i que en el darrers mesos s’ha consolidat per sobre dels 5.000 usuaris mensuals. En els cinc mesos de 2010 que va estar en funcionament va portar al seu destí a 23.323 passatgers. Aquest any 2011, en els mesos de gener i febrer, ja ha complert la meitat de la xifra de l’any anterior, amb 10.773 usuaris. El mes amb més flux de viatgers va ser el novembre de 2010, amb 5.876, seguit del febrer de 2001, amb 5.614. El Bus Exprés ha suposat una millora de la mobilitat en transport públic, ja que ha incrementat la freqüència de pas de busos en el corredor de la Vall del Tenes.

Es posarà èmfasi en l’entorn dels centres educatius, l’accidentalitat i els punts negres que hi ha al municipi

Lliçà d’Amunt > S’obre el període per a la inscripció a la quarta edició del concurs de grafit de Lliçà d’Amunt. Fins al 30 d’abril es podrà emplenar el formulari d’inscripció que dóna dret a participar en el concurs mitjançant un esboç de l’obra a pintar. Als classificats se’ls hi cedirà un espai per a poder desenvolupar la seva obra.

Foto: E. Benito

Redacció Lliçà d’Amunt L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha iniciat l’elaboració d’un Pla Local de Seguretat Viària que treballa conjuntament amb el Servei Català de Trànsit. El Pla permetrà fer una diagnosi general de la seguretat viària al municipi, tractant amb especial atenció l’entorn dels centres docents, a més de fer un diagnosi de l’accidentalitat, els punts d’acumulació d’accidents i les principals problemàtiques de mobilitat al municipi. L’empresa Intra s’encarregarà de la redacció d’aquest pla, que posarà especial atenció al barri de Can Salgot, on es pretenen establir criteris referents a la millora de la seguretat i la reordenació del trànsit. El model de Can Salgot, segons és la intenció, s’extrapolarà a altres zo-

‘La Gran Nit del Ball’, amb la Troba Kung-Fú Es faran millores en mobilitat

nes del municipi, tot i que tot el Pla haurà de tenir, abans, el vistiplau del ple municipal. ORDENACIÓ AL PINAR En el marc de les millores que l’Ajuntament està duent a terme pel

que fa a la mobilitat al municipi, durant el mes de març s’enllestien les millores del vial lateral sud de la carretera C-1415b, al barri del Pinar. L’objectiu ha estat la millora de la seguretat i de la mobilitat per al vianant.

Lliçà d’Amunt > El grup garriguenc La Troba Kung-Fú presentarà a l’Aliança el seu darrer treball, La Gran Nit del Ball. Aquest directe pretén explotar les arrels més populars de festa major. El concert tindrà lloc el proper 15 d’abril (23h) i les entrades ja es poden adquirir en diferents punts del municipi.


37

Vallromanes · Vilanova líniavallès.cat

08 Abril 2011

Campanya de sensibilització per a la recollida d’excrements Vallromanes> L’Ajuntament ha posat en marxa una campanya de sensibilització per acabar amb l’elevat nombre d’excrements que hi ha al municipi. “Els carrers estan molt bruts, els gossos es deixen anar sense corretja... Ara demanem als veïns que els acompanyi i que reculli les caques”, explica la regidora de Benestar Social i Sanitat, Toni Camps. Fins a moment s’han

instal·lat uns panells informatius i s’està distribuint entre els propietaris dels animals un petits contenidors en forma d’os, a l’interior dels quals hi ha bosses on es poden ficar els excrements. D’aquí a uns mesos –en funció dels resultats electorals– es començaran a aplicar les multes, que oscil·len entre els 50 i els 300 euros. També es pretén incentivar el cens dels animals.

Nous elements per fomentar l’exercici entre la gent gran Vallromanes> El parc de Can Poal compta des de fa pocs dies amb tres nous seients en els quals la gent gran del municipi pot practicar l’esport. Dos d’ells tenen pedals, per moure les cames i exercitar els tormells, i un altre facilita la mobilitat de l’espatlla, les articulacions més malmeses. Els aparells estan col·locats estratègicament, de manera que els avis poden fer exercici

mentre vigilen els seus néts al parc. Vallromanes compta amb un important col·lectiu de gent gran, molt activa, però que no acaba de donar molt ús a la instal·lació esportiva que la Diputació de Barcelona va instal·lar al costat de l’escola bressol. Ara, els seients estan situats propers al Casal i a les pistes de petanca, a més del parc. L’Ajuntament hi ha invertit 2.500 euros.Contes de la Mediterrània a Vilanova Fins al 29 d’abril es pot visitar al Centre Cultural de Vilanova l’exposició Contes de la Mediterrània. La mostra està dirigida a tots els públics i el seu fil argumental són set històries acompanyades d’il·lustracions de Delphine Labedan.

Dues escoles, premiades per difondre valors sostenibles La Falguera i Mestres Munguet-Cortés ho celebraran avui conjuntament > Llogaran gots reutilitzables Foto: E. Benito

Elisabeth Alfaro Vilanova Les escoles de La Falguera i Mestres Munguet-Cortés fomentaran la reutilització dels gots a les festes que s’organitzin a les escoles i des de les AMPAs. És la propera campanya que duran a terme per celebrar que han rebut el distintiu d’Escola Verda, aquell que acredita que donen suport i organitzen accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat. Avui faran una festa conjunta a partir de les 17h. Serà un berenar a l’esplanada que hi ha entre el Centre Cultural i el bosc de les Escoles, durant el qual llogaran al preu d’un euro uns gots de plàstic reutilitzables que es po-

Aquesta tarda es llogaran gots reutilitzables al preu d’un euros

dran tornar després a l’AMPA –es retornarà l’euro– o no, si la persona se’l vol quedar. Els diners aniran a parar al compte de l’AMPA per fomentar activitats. El programa Escoles Verdes pretén ajudar a incorporar els valors de l'educació per a la soste-

nibilitat en tots els àmbits de la vida del centre, però també promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn, i afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen els mateixos objectius: fer xarxa.


38Montornès · Montmeló

Concurs de punts de llibre La Regidoria de Cultura de Montornès ha obert el termini per participar en una nova edició del concurs de Punts de llibre, que es convoca amb motiu de la Festa de Sant Jordi. Avui serà l’últim dia per presentar els treballs que optaran a concurs.

líniavallès.cat

08 Abril 2011

Es reobre el pas de vianants per sobre de les vies

El torrent de Vinyes Velles, lliure de torres elèctriques

Comença el festival de cinema de Medi Ambient

Es desmantellen les cinc torres que envaïen el parc i que han estat substituïdes per una línia soterrada Foto: Ajuntament

Redacció Montornès

La nova passera

Montmeló> El bon ritme de les obres de cobertura de les vies de Montmeló ha permès complir al detall la previsió pel que fa a l’obertura de les connexions entre les dues parts de Montmeló. Divendres es posava en marxa la passera de vianants superior de les línies ferroviàries a l'alçada l'antic pont de Pompeu Fabra. Pel que fa al pas de vehicles, es manté el termini previst d'obertura del pas per al proper 15 d'abril, tal i com ja es va avançar des de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif).

El parc del torrent de Vinyes Velles ha quedat, per fi, lliure de les torres d’alta tensió que fins ara envaïen el paissatge. Durant aquesta setmana s’han dut a terme els treballs de desmantellament de les cinc torres que travessaven el parc i que s’han substituït per un quilòmetre de línia de 110 quilowats que travessa el parc pel subsòl. El desmantellament, ha estat el darrer pas que completa tota la substitució de la línia elèctrica del parc, i que s’estén –ara en línia soterrada– pel tram comprès entre Can Coll i l’avinguda del riu Mogent. Tot plegat, va començar el mes de desembre de 2009 i s’ha pogut finançar amb el Pla

Cartell promocional

El desmantellament de les torres

d’Energia de Catalunya 20062015 que la Generalitat va aprovar amb l’objectiu de promoure el desplaçament i soterrament de forma progressiva de les línies elèctriques d’altra tensió que passen per zones urbanes. Una

part de les obres de construcció de rases i canalitzacions es va integrar en el projecte d’urbanització del primer tram del torrent; i l’altra, al tram comprès entre l’avinguda de Barcelona i l’avinguda del riu Mogent.

Montmeló > El Departament de Medi Ambient i de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de Montmeló ha organitzat per als propers dies diversos actes al voltant de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Entre avui i dissabte arriba a Montmeló el Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient (FICMA). Es projectaran pel·lícules de conscienciació ambiental i tallers als bars i places del poble. També, entre l'11 i el 15 d'abril, el Centre Cultural La Torreta i el Pavelló Poliesportiu organitzaran activitats de conscienciació sobre el consum i l'estalvi energètic dins el Projecte 50/50.


39

Caldes líniavallès.catRoben la campana de l’ermita de Sant Julià de Castellterçol

08 Abril 2011

Uns desconeguts s’han emportat la campana de l’ermita de Sant Julià d’Úixols, a Castellterçol. Els lladres només van deixar una corda que, suposadament, van fer servir per enfilar-se fins dalt del campanar, on van deixar-se una jaqueta. L’edifici religiós data del segle X i es troba en molt mal estat. Havia estat parròquia i disposa de cementiri, on hi ha enterrats veïns de les masies més properes.

El patrimoni, en un mapa

Imanol Arias i Juan Echanove inclouen Caldes al seu programa Foto: Manuel Cuesta

Caldes ja disposa d’un recull exhaustiu de les dades existents sobre el patrimoni cultural i natural local Foto: Ajuntament

José Antonio Pilar Caldes L’Ajuntament de Caldes de Montbui ja disposa del seu Mapa del Patrimoni Cultural. L’objectiu del treball, realitzat a través de l’Àrea de Cultura de la Diputació, és recollir de forma exhaustiva les dades existents sobre patrimoni cultural i natural i realitzar la seva valoració. Això permet que les corporacions locals –a la província ja són 96 les poblacions que disposen del seu– tinguin un coneixement global del terme municipal i puguin establir mesures per a la seva protecció i conservació així com planificar-ne la rendibilització social. En el cas de Caldes de Montbui, el 75,9% dels elements inclosos al mapa pertanyen a patrimoni immoble, que inclou edificis, conjunts i elements arquitectò-

Imanol Arias i Juan Echanove, durant la seva visita a Pastes Sant Martí

mals del municipi. També van visitar la centenària fàbrica de pastes San Martí. És previst que el documental dedicat a Caldes s'emeti el proper setembre. Darrerament, el municipi de Caldes de Montbui està atraient l’interès de les productores televisives. Fa uns mesos es van gravar al municipi alguns episodis de la sèrie Gavilanes, de Antena 3 TV.

immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals); i 7,2%, natural (zones d'interès natural i espècimens botànics singulars).

Caldes > La vila termal serà una de les protagonistes de la sèrie de documentals “Un país para comérselo”, que presenten a TVE els actors Imanol Arias i Juan Echanove i que té com a objectiu descobrir diferents gastronomies i paisatges de tot l'Estat espanyol. L'equip de rodatge va visitar la vila el divendres 1 d'abril i es va interessar per tots els elements relacionats amb els atractius ter-

La Policia Local Santa Eulàlia s’assessora sobre inaugura la drets de consum nova biblioteca

Els escolars aprenen valors al Camp Nou

Bigues i Riells Un calderí vol intenta reactivar recórrer 600 kms la Festa Major per solidaritat

Sant Feliu de Codines > Els agents de la Policia Local han assistit al curs sobre els requisits mínims d’informació que s’han d’oferir al consumidor, organitzat per l’Ajuntament amb el suport de la Diputació. Durant una sessió, dos tècnics del Servei de Suport a les Polítiques de Consum han donat informació al col·lectiu sobre el marc normatiu que regula la informació i defensa del consumidor, els requisits mínims d'informació al consumidor que han de respectar els establiments comercials i les eines contra possibles irregularitats.

Caldes > Els alumnes de primer d'ESO de l'IES Manolo Hugué van participar ahir en una jornada d'intercanvi de valors al Camp Nou. La trobada, dedicada al foment de valors en l'esport i emmarcada en el programa Fem equip, fem ciutat, es va proposar l'any passat als 160 alumnes d’aquest curs. En un futur immediat, també hi participaran els alumnes de 6è de primària de la resta d'escoles del municipi, juntament amb els de 1r d'ESO de l'Escola Pia. La data de la propera sortida es concretarà en breu.

Bigues i Riells > La disminució “fins a nivells preocupants” de la participació en les proves de colles detectada en els darrers anys durant la Festa Major ha portat a convocar una reunió per tal de recollir propostes encaminades a dinamitzar i potenciar els grups. L’assemblea, organitzada per la comissió de Festa Major, el Col·lectiu JB i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, es va celebrar ahir dijous a la nit a la sala de plens. L’acte, que pretenia activar la participació ciutadana, estava obert a tothom.

La Font del Lleó

nics, jaciments arqueològics i obra civil. La resta es reparteixen entre: 7,8% de patrimoni moble (col·leccions, objectes i elements urbans); 1,3%, documental (fons documentals i d'imatges); 7,8%,

Santa Eulàlia de Ronçana > La Biblioteca-Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja es va inaugurar dissabte. El nou equipament té una superfície útil de 1.500 metres quadrats, dividits en dues plantes, a la segona de les quals s'ha ubicat el fons bibliogràfic Joan Ruiz i Calonja. A la planta baixa, amb tres sales de treball per a cursos o altres activitats, s'hi troba el fons general, l'àrea infantil, un espai digital on els usuaris podran utilitzar ordinadors amb connexió a internet i un fons amb discos i DVD. L'accés es fa pel carrer Mestre Joan Batlle.

Caldes > El calderí Paco Robles, expert en curses “ultra” (de més de 42 quilòmetres), participarà en un repte solidari per ajudar a les famílies amb fills autistes, anomenat GR92 Non Stop. Un grup d’esportistes amants de l'esport extrem realitzaran 600 quilòmetres entre el 15 i el 21 d'abril. El recorregut passa a resseguir, en només sis dies, tot Catalunya per la part de la costa i trametre un missatge de conscienciació de mans de l'associació Obrir-se al Món, integrada per pares i mares de persones autistes amb seu a Sabadell.


40

 líniavallès.cat

08 Abril 2011

Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com


41

L’Ametlla · La Garriga líniavallès.cat

08 Abril 2011‘Un dia amb les monges de Puiggraciós’ El fotògraf garriguenc Ivan Pujol inaugurarà dimarts que ve, a les 20 hores, l’exposició Un dia amb les monges de Puiggraciós. A l’acte, que se celebrarà a la llibreria La Gralla de Granollers, assistiran les germanes Rosa, Teresa i Griselda. La mostra consta de 24 imatges.

Diumenge dia 17, el 2n Trofeu de Ball Esportiu La riuada del 15 de febrer va deixar al descobert al L’Ametlla > El proper diu- riu un cotxe que va desaparèixer en la de l’any 1994

Apareix 16 anys després

menge 17 d'abril, i organitzat pel Club de Ball Esportiu Fipball i per l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Ball Esportiu i de l’Agrupación Española de Baile Deportivo, se celebrarà al llarg de tota la jornada el 2n Trofeu l'Ametlla del Vallès de Ball Esportiu de totes les categories estàndard i llatins al pavelló poliesportiu.

La primera de les caminades va ser un rotund èxit L’Ametlla > El passat diumenge 3 de març es va donar el tret de sortida del Cicle de Caminades de l'Ametlla 2011, que consta de quatre sortides que es faran al llarg d'aquest any. La propera ruta Els Cingles del Bertí es farà el dia 29 de maig,

Imatge del santuari

Redacció La Garriga Va desaparèixer el 10 d’octubre de 1994 i l’han trobat ara, cobert de terra i vegetació, desenes de metres més amunt del pont de Can Palau de la Garriga, gràcies a la riuada del febrer passat. Es tracta d’un turisme Opel Corsa de color gris, del model més antic de la marca, que se suposa que la força del riu Congost es va emportar en la riuada que es va produir fa més de 16 anys. Aquell dia, l’aqüífer va créixer fins al punt de desbordar-se i va arrossegar alguns vehicles. La riuada del 15 de febrer passat, que va provocar un espectacular augment del cabdal del riu, que va passar dels 200 litres d’aigua per segon habituals a més de 75.000, va deixar visible el cotxe que havia desaparegut feia més de 16 anys. L’estat de conservació del vehi-

La Garriga ja prepara l’Aplec a Puiggraciós

El vehicle va ser arrossegat per la riuada de l’any 1994

cle és pèssim, evidentment: aixafat, amb els vidres trencats, trinxat interiorment, ple de fang i restes vegetals. Conserva la

pintura en algunes parts i algun pneumàtic. Efectius de la Policia Local el van inspeccionar la setmana passada.

La Garriga > L'Aplec de la Garriga a Puiggraciós es farà el proper 1 de maig. La trobada d'aquest any serà especial perquè coincideix amb els 300 anys del santuari. L'any 1701 un grup de ciutadans va engegar la construcció del Santuari, aproximadament en el lloc on van trobar la imatge de la Verge. L'edifici, però, es van inaugurar l'any 1711, ara fa 300 anys. Per commemorar l'efemèride s'han programat diferents actes. El més recent ha estat la visita del bisbe el passat 25 de març. La celebració, que tindrà l'acte central el dia 3 de setembre, compta amb una exposició, un concurs de fotografies i diferents conferències.


42Cardedeu · La Roca

Beth presenta el seu primer disc en català La cantant Beth presentarà Segueix-me el fil, el seu primer disc en català, demà dissabte, a les 22 hores, al Centre Cultural de Cardedeu. Es tracta d'un conjunt de dotze cançons serenes i madures, amb una sonoritat de folk americà i amb el motiu temàtic de les labors. El preu de l’entrada és de 10 euros.

líniavallès.cat

08 Abril 2011

Cardedeu tindrà FP pública per primera vegada

El Quart Cinturó, sense sòl

Cardedeu > El municipi tindrà, a partir del proper mes de setembre, estudis públics de formació professional. L’IES Pla Marcel incorporarà al seu quadre acadèmic un cicle formatiu de grau mitjà d’atenció sociosanitària. L’edifici on s’impartirà és nou, acabat d’estrenar, després de quatre anys en barracons. En el futur es podrien incloure a l’oferta noves especialitats. Fins ara, tots els cicles de FP es feien a Tallers Ginebró, un centre que és concertat.

El PSC de la Roca presenta avui 2.000 propostes La Roca > El Centre Cultural acull avui la presentació de les 2.000 propostes de futur per al municipi, que el partit ha recollit durant un any amb la col·laboració de ciutadans, entitats, associacions de veïns i empresaris. L’acte s’iniciarà a les vuit de la tarda.

L’Ajuntament de Cardedeu aprova eliminar la reserva de terrenys que tenia prevista per a la polèmica autovia Foto: Eduardo Benito

José Antonio Pilar Cardedeu El Quart Cinturó s’ha quedat sense reserva de sòl a Cardedeu. El consistori va aprovar la seva eliminació en el ple celebrat dijous de la setmana passada, donant així llum verda a una proposta presentada per ERC i la CUP que va rebre el suport de tots els grups polítics a excepció del PP. D’aquesta manera, la polèmica autovia té més difícil la seva perllongació i el seu pas pel municipi per una zona que, segons el Pla General local, és de sòl no urbanitzable i d'especial interès agroforestal. La construcció d’aquesta infraestructura, que tant el Tripartit com el nou govern de CiU consideren necessària, tot i que discrepen en detalls concrets del seu traçat, ha estat objecte d’una forta oposició a nivell local, tant per part dels ciutadans com per

En el darrer ple van votar a favor tots els grups polítics excepte el PP

molts dels respectius consistoris dels municipis per on passa. En el cas de Cardedeu, el rebuig de l’Ajuntament es va posar de manifest des del primer moment i la reserva de sòl es va imposar des de la Generalitat, malgrat que el Pla Territorial Metropolità de Barcelona no contempla la construcció de l’autovia. El nou

pas d’oposició al Quart Cinturó que ha donat el municipi es presenta dins del període de resolució d’al·legacions. Des del Govern, es considera que l’autovia és una infraestructura necessària per al país. La seva voluntat és desencallar el projecte l’abans possible tot i les restriccions pressupostàries.

El mercat dels dilluns, obert de 8 a 8 fins a l’agost Cardedeu > El mercat setmanal tindrà horari ininterromput de les 8 del matí a les 8 del vespre cada primer dilluns de mes fins a l’agost. L’objectiu de la iniciativa és facilitar la compra venda i dinamitzar el comerç del centre. L'ampliació de l'horari farà que no es pugui circular per la zona. Es podrà estacionar a l'aparcament del carrer Lluís Llibre amb el carrer Molí sense limitació horària, on hi ha places per a 92 vehicles.

Jordi Cots, cap de llista d’ERC a Cardedeu Cardedeu > L’actual primer tinent d'Alcalde a l'Ajuntament de Cardedeu i regidor d'Urbanisme i de Noves Tecnologies, Jordi Cots, encapçalarà la candidatura d'ERC-Acord Independentista. La candidatura inclourà persones vinculades a Reagrupament i a Solidaritat Catalana.


43

Baix Montseny líniavallès.cat

08 Abril 2011Nous projectes de promoció econòmica La primera jornada d'emprenedoria i empresa, celebrada el 31 de març al Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax Sala, ha servit de plataforma per a la presentació de nous projectes de promoció econòmica. Es van crear xarxes i es van explorarar noves oportunitats comercials.

L’oposició trepitja l’accelerador La proposta de reconsiderar la construcció del Circuit de Kàrting de Llinars arriba a la comissió d’Afers Institucionals del Parlament Foto: Plataforma Stop Kàrting

Santi Santamaria

Santi Santamaria rep la Gran Creu del Mèrit Civil Sant Celoni > La ministra d’Afers Exteriors, Trinidad Jiménez, ha entregat la Gran Creu del Mérit Civil a títol pòstum a Santi Santamaria. L’acte va servir per homenatjar el desaparegut cuiner vallesà en presència de la seva dona i el seu fill Pau. Jiménez va destacar la seva tasca per exportar i projectar la imatge de l’Estat espanyol al món en un sector que pot impulsar la recuperació econòmica. De Santamaria, a qui va qualificar com a “cuiner inoblidable”, va dir que, a banda de ser “un gran xef”, va ser un “gran divulgador” de la tradició culinària espanyola i catalana. En l’acte també van ser distingits altres professionals de la cuina com Ferran Adrià i Juan Maria Arzak.

José Antonio Pilar Baix Montseny La reconsideració de l’autorització i els ajuts atorgats per a la construcció del circuit internacional de karts a Llinars va ser objecte de debat ahir dijous a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, a proposta del grup parlamentari d’ICV-EUiA. Els motius argumentats per promoure un canvi en els plantejaments són diversos i coincideixen amb els que ha denunciat la Plataforma Stop Kàrting des de la seva constitució: l’emplaçament, pels greus impactes que tindrà: l’ambiental, perquè malmetrà un connector biològic; l’acústic, perquè afectarà més de 7.000 o 8.000 persones; i, sobretot, els econòmics, perquè en el moment actual de crisi “no es pot permetre que aquest projecte, promogut per empreses privades, gaudeixi d’una subvenció pública a fons perdut d'1’8 milions d’euros de la Secretaria General de l’Esport i d’un crèdit tou de dos milions de l’Institut Català de Finances de la Generalitat”.

La sala polivalent continua sent el cavall de batalla a Sant Pere Sant Pere de Vilamajor > La sala polivalent s’ha convertit en el cavall de la guerra política que es viu al municipi. L’alcalde, Josep Maria Llesuy (CiU), va desconvocar dijous de la setmana passada el ple en el qual s’havia de debatre l’adjudicació de les obres de l’equipament. El punt tenia molt poques possibilitats de ser aprovat per la sortida de l’equip de govern del regidor no adscrit José Luis Bosque.

La candidatura d’ERC i Reagrupament ha assegurat en un comunicat de premsa estar “astorada” amb la dimissió de Bosque, que se suma a les dels altres quatre regidors de l’equip de govern que han renunciat durant l’actual legislatura. “Això és un greu indicador de que les coses no s'han fet bé. És un rècord difícil de superar”, comenta Cristina Bruguera del grup municipal d'Esquerra.

Els opositors al circuit es van reunir al gener amb el diputat Jordi Turull

Davant la proposta de reconsideració, el grup parlamentari de CiU ha presentat una esmena on només insta a “cercar els consensos necessaris amb les institucions tan beneficiàries com afectades per fer possible i viable la ubicació a Catalunya d’un circuit internacional de kàrting amb ple respecte als criteris de sostenibilitat ambiental i equilibri territorial”. Segons la plataforma, si ICV-EUiA acceptés l’esmena tal i com està plantejada, significa-

ria el manteniment de la subvenció pública per una activitat privada i “difícil de justificar socialment”. La Plataforma Stop Kàrting demana que es mantingui la proposta tal com està presentada i ha instat a tots els grups parlamentaris a donar suport a aquesta iniciativa. En especial, s’han dirigit al Govern de CiU per demanarli que “mantingui la mateixa posició que quan estava a l’oposició”.

Foto: Ajuntament

Josep Maria Llesuy, l’alcalde

Bruguera acusa Llesuy de suspendre el ple, sense més informació, en veure que no podia guanyar la seva proposta a favor de la

sala polivalent”. Esquerra i Reagrupament s'oposen a aquesta construcció ja que preveuen “un equipament totalment innecessari per al municipi i que suposarà un malbaratament de recursos, en part aportats per la Generalitat, en una època de recessió i d'ajustos pressupostaris en un Ajuntament endeutat”. La proposta d’aquesta candidatura passa per rehabilitar el local de la Fàbrica, tancat des de fa anys “amb l'excusa de l'aluminosi i que s'ha deixat envellir voluntàriament per poder-ne justificar el seu enderroc”.

Aquest grup parlamentari va presentar una proposta de resolució el 14 de juliol de 2010, on ja apareixia el text de l’esmena presentada ara. La diferència és que aquella s’iniciava exactament igual que la presentada ara per ICV-EUiA: “El Parlament de Catalunya insta a reconsiderar en el marc de les seves competències l’autorització així com els ajuts acordats per la construcció del Circuit Internacional de karts de Llinars del Vallès”. En aquella ocasió, el document no va poder arribar al ple per finalització de la legislatura. La plataforma demana coherència al Govern de CiU per tal que no es frustrin les expectatives creades a partir de la reunió que el 27 de gener passat membres de l’entitat van mantenir amb el portaveu parlamentari de CiU, Jordi Turull. “Vam creure que s’escoltaven els arguments mediambientals i econòmics que ens fan demanar la reconsideració de la construcció d’aquest circuit a llinars del Vallès”, diuen els opositors al circuit.

Sant Celoni té 17 parelles lingüístiques Sant Celoni > La Sala Polivalent de Sax Sala va acollir dimecres de la setmana passada la presentació de la 14a edició del Voluntariat per la llengua a San Celoni. Hi van assistir una vintena de persones. El municipi té en l’actualitat 17 parelles lingüístiques que es troben setmanalment. Entre els col·laboradors hi ha comerços.


44Esports líniavallès.cat

Final comarcal de gimnàstica rítmica

08 Abril 2011

El proper diumenge se celebrarà al pavelló municipal de Montmeló la final comarcal del Vallès Oriental de Gimnàstica rítmica, on s’espera la participació de més d’un centenar de gimnastes dels clubs i escoles vallesanes. La final classifica els dos millors equips per a les finals territorials. Foto: Arxiu

Bitllet per a la semifinal La bona voluntat dels jugadors del Fraikin els porta a disputar la semifinal de la Copa del Rei aquest dissabte Foto: CAI Aragón

Sara Arroyo Mollet

La bona voluntat dels jugadors del Fraikin BM Granollers s’ha vist traduïda en una victòria aquest dimecres, garantint a l’equip granollerí el passi a semifinals de la 36a Copa del Rei, que es jugarà el proper dissabte. Els de Manolo Cadenas van superar gairebé sense dificultats l’enfrontament davant el CAI Aragó, gràcies a la remuntada que Nikcevic, Raigal, Blanchart i Grundsten van fer al final del primer temps i que va assegurar l’avantatge durant la resta del partit. Però aquesta setmana ha deixat un regust agredoç als vallesans, que dilluns anunciaven el final de la protesta de deixar-se barba fins que cobressin el sou. Cansats de tant esperar, els jugadors han volgut afrontar aquesta Copa del Rei amb bona voluntat, i ho han fet simbòlicament afeitant-se la barba i posant punt i final al pesimisme de la seva protesta "que recor-

Imatge de la lliga EBA

El CB Mollet i el CB Granollers, entre els candidats al tercer lloc

El partit del Granollers i l’Aragó

da que la situació segueix igual", segons va assegurar el capità. Això sí, els jugadors van avançar mesures dràstiques un cop s'acabi la competició. Tot i això, l'exhibició que van fer els jugadors del Granollers dimecres va semblar aliena a tota aquesta proble-

Joaquim ‘Purito’ Rodríguez lidera la Volta al País Basc Parets > “Estic amb la moral pels núvols”, explicava aquesta setmana Joaquim Purito Rodríguez, que ha tornat a la conquesta de les proves ciclistes, aquesta vegada centrat en la Volta al País Basc, ja que enguany no va poder participar en la catalana. Purito lidera actualment la classificació general de la prova després de les primeres quatre etapes i la victòria a la primera. Durant aquesta setmana, el paretà ha mantingut el liderat excepte dimarts, quan havia de cedir el mallot groc a Andreas Klöden.

Després de la quarta etapa d’aquest dijous, Purito mantenia el liderat de la prova basca, tot seguit de Klöden; i del campió olímpic, Samuel Sánchez, guanyador de l’Etapa entre Amurrio i el Santuari d’Arrate. CINQUENA ETAPA La cinquena etapa es roda aquest divendres entre Eibar i Zalla, té 177 quilòmetres i una ascensió forta al port Urkiola. En tot moment, Purito ha reiterat el seu bon estat físic per afrontar la prova.

màtica. De fet la victòria es va construir de menys a més, aconseguint corregir a temps els errors defensius dels primers minuts. Nikcevic, Malasinskas i Garcia van destacar en l’atac; i Ferrer i Raigal van ser els principals pilars en defensa. Foto: Arxiu

Mollet/Granollers > Només queden tres jornades per finalitzar la temporada de bàsquet a la lliga EBA i de moment ja està assegurada la competitivitat, especialment per als equips de la comarca. L’únic lloc fins ara disponible per jugar les fases d’ascens, el tercer, pot ser accessible tant per al CB Mollet com per al CB Granollers, que hauran de jugar-se la tercera plaça amb altres quatre equips: el Cosehisa Monzón, el Navàs, el Cornellà i el Sant Nicolau. Per aconseguir-ho, els vallesans ja han començat a fer

els deures, aconseguint a la jornada del passat cap de setmana les victòries que els acredita com a candidats indiscutibles als llocs VIP de la classificació. Davant el Castellbisbal, el Granollers va escriure el mateix guió que els ha donat la victòria les darreres jornades, assolint un 61 a 81 en pista contrària que els reforça de cara a afrontar els propers reptes. Per la seva banda, el Mollet va partir al Plana Lledó però va sortir victoriós davant el Sedis Mausa (82 a 75) gràcies a una reacció a temps.

Els juvenils del BM Granollers són Campions de Catalunya Granollers/La Roca > Els equips femení i masculí del BM Granollers es van proclamar campions, aquest cap de setmana, de la lliga catalana d’handbol juvenil que es va celebrar als dos pavellons d’handbol de la Roca. Els nois de l’Antonio Rama no van tenir un camí fàcil per arribar a la final: en quarts de final, el Bordils (38-29) i en semifinals, el FC Barcelona (30-29). El darrer partit suposava la prova de foc definitiva: final davant la Roca, l’etern rival vallesà. Els granollerins van saber aguantar

la pressió i van guanyar el partit per 35 gols a 32. Igual d’esplèndida va ser la victòria femenina: les noies d’en Robert Cuesta prèviament ja s’havien sumat a la festa. Van tenir un duríssim partit de semifinals, però van poder superar el Castelldefels per 29 gols a 28, i a la final van superar també les amfitriones per 27 gols a 24. Ara, ambdós equips jugaran les fases de Sector estatal per a les quals el BM. Granollers ha presentat la seva sol.licitud d’organitzador.


08 Abril 2011

Esports

Setmana improductiva a la categoria Preferent de futbol El CF Mollet va perdre 0 a 2 al Germans Gonzalvo i el Granollers, 1 a 2 en l’estrena de Fradera i Gurri Foto: CF Mollet UE

Sara Arroyo Mollet / Granollers La bona temporada del CF Mollet UE ha vist més dificultats, durant la segona volta, en els partits davant els líders de la categoria. Aquesta jornada al Germans Gonzalvo era el Figueres qui deixava sense puntuar al Mollet. Teixi, el gran golejador de la categoria, va ser qui va salvar el seu equip, sumant ja 18 dianes durant aquesta temporada. El CF Mollet no es va deixar guanyar amb facilitat, però l’ofensiva molletana va ser aprofitada pel Figueres, que en els contraatacs va golejar. El Figueres va dominar al terreny de joc des de l’inici del partit, fent els primers ensurts a la porteria molletana al primer temps. El primer gol, però, va arribar al minut 70, quan Teixi clavava la pilota al fons de la xarxa, tot tocant-la amb el cap; el segon va arribar pocs minuts després durant un contraatac. El temps es va esgotar abans que el Mollet pogués donar resposta.

Un dels partits del CF Mollet UE

DERROTA A CAN GILI L’estrena dels històrics entrenadors de futbol comarcal, Xavi Gur–ri i Sito Fradera, al front de l’Esport Club Granollers, no va venir acompanyada d’una victòria per als granollerins al camp municipal de Can Gili. Els de

Granollers van perdre davant el Tona, rival directe, tot i que sembla que ara s’inicia una nova etapa que s’augura positiva per als de Granollers. La propera setmana els granollerins visiten el camp de l’Horta; i els de Mollet, viatgen fins a Palafrugell.

líniavallès.cat

45Els joves escaquistes de Mollet porten el club a Primera Divisió Mollet > Qui sembra, recull; diu el dit popular. Això és precisament el que ha fet el Club d’Escacs Mollet, que després de gairebé dos anys preparant l’escola d’escacs, ara veu els fruits de tota la tasca feta pel mestre internacional Luís Rojas i altres professionals. Han estat els joves del club, entre els quals hi ha l’actual campió de Catalunya Sots16 i campió juvenil de Barcelona, qui els han donat el bitllet d’anada a Primera Divisió. Dos dels quatre jugadors han iniciat classes aquest any.

Els jugadors del Mollet

Dos jugadors de l’Espanyol, a Santa Perpètua

El Tennis Belulla acull el Torneig de l’Amistat

Santa Perpetua > Els jugadors del RCD Espanyol Jordi Amat i José María Callejón van participar aquest dilluns en una nova conferència del cicle que organitza la Regidoria de Mitjans de Comunicació per transmetre els valors educatius de l’esforç, el treball i el sacrifici entre els escolars. En aquesta ocasió van participar un centenar d’alumnes de sisè i primer d’ESO dels col·legis Sagrada Familia i Tabor.

Canovelles > Una de les competicions més prestigioses de tennis al Vallès Oriental, el Torneig de l’Amistat, tindrà lloc fins al 10 d’abril a les instal·lacions del Nou Tennis Belulla. Prop de 300 jugadors de la comarca competiran en les disciplines de tennis i pàdel, en les categories d’entre benjamins i veterans. Durant el torneig s’organitzaran activitats per als nens a les instal·lacions del complex esportiu.
46GRANOLLERS 8 d’abril Nens de paper (o els somriures de gomets). 21h, Teatre de Ponent. També el dia 9 a les 21h i el 10 a les 19h. Concert de La Limoncello. 24h, Sala 2046. 9 d’abril Missa de la Coronació. 17.30h, Església de Sant Esteve. Tarda flamenca. 18h, GRA. Concert benèfic. Ars Tunae. 21.30h, Centre Cultural. 10 d’abril Concert de Setmana Santa: Haydn. 19h, Teatre Auditori. MOLLET 8 d’abril Reflexos. 18.30h, El Lledoner. 9 d’abril Aniversari del Centro Cultural Andaluz. 19h, Can Gomà. 10 d’abril En la cola del INEM...1.1. 19h, C.C. Recreativo Aragonés. Ball de gent gran de ciutat. 17.30h, C.C. Can Pantiquet. PARETS 8 d’abril Exposició del 15è aniversari de Diables. 19h, Can Rajoler. Concert. 23h, Can Butjosa.

LA LLAGOSTA 9 d’abril XIV Encontro das corais gallegues. 19h, Centre cultural. SANT FOST 8 d’abril Presentació del llibre Enric Torrents i Murgarella, alcalde de Sant Fost (1934 i 19361939). 19.30h, L'Auditori. MARTORELLES 11 d’abril Documental Janadesh, People's veredict. 19h, Biblioteca. MONTORNÈS 9 d’abril Lipdub Montornès 2011! 17h, Església de Sant Sadurní. 10 d’abril La escuela de la vida. 19h, Teatre Municipal. MONTMELÓ 9 d'abril Música i ball. Sala Polivalent, tarda/nit. CARDEDEU 9 d'abril Concert: Beth amb Segueixme el fil. Centre Cultural, 22h. 10 d'abril Fira d'antiguitats-Descarregada. Parc Pompeu Fabra, matí.

9 d’abril Festa de la Rosa 2011. Asoveen. Concert: violí. 19h, Can Rajoler. Històries de reis i bufons. 22.30h, Sala Cooperativa.

LA GARRIGA 8 d’abril Inauguració de l’exposició Puiggraciós 300 anys. 20h, Can Raspall.

10 d’abril Espectacle de màgia. 18h, Teatre Can Rajoler.

9 d’abril En Attendant l'Inattendue, amb Nats Nus. 21h, El Patronat.

SANTA PERPÈTUA 8 d’abril Inauguració de l’exposició Paisatges de casa. 20h, Espai 2.

LA ROCA 9 d’abril La maleta de l'Agustí. 17.30h, Centre Cultural.

08 Abril 2011 11 d’abril Exposició: De simulacres i obsessions. 19h. Centre Cultural. 13 d’abril Titelles: El cavaller Sant Jordi. 18h, Biblioteca. VALLROMANES 9 d’abril Teatre: Sgag. 18.30h, Casal. CALDES 10 d’abril Cantata Les vacances del rellotge. 11.30h, Escola Municipal de Música Joan Valls. 13 d’abril Concert de Sant Jordi amb el grup especialista de jazz Nelson. 20h, Escola Municipal de Música. LLIÇÀ D’AMUNT 10 d'abril Ball de Gitanes. 17h, Pavelló d'Esports. Teatre amb Gong TMI. 12h, Ateneu l'Aliança. CANOVELLES 10 d’abril Adrià Aguilera i la Banda de Joves Músics de Mollet. 18h, Can Palots. LES FRANQUESES 9 d'abril La majoria dels suïcidis són en diumenge. 21h, Teatre-Auditori de Bellavista. L’AMETLLA 13 d’abril Concert dels alumnes de 1r i 3r d'ESO de l'IES Eugeni Xammar. 18,30 h. Sala de Teatre. SANT CELONI 8 d’abril Presentació del llibre Arbres remarcables de Catalunya. 20h, Ateneu.

.

TELÉFONS D’INTERÈS EMERGÈNCIES 112 BOMBERS 085 · Granollers 93 849 60 80 · Mollet 93 570 47 29/93 570 45 74 CAP · Granollers Sant Miquel 93 791 16 25 Granollers centre 93 458 56 89 Valles 93 548 56 58 · Mollet Plana Lledó 93 579 83 83. Can Pantiquet 93 570 59 77. La Llagosta 93 574 98 10 L’Ametlla 93 843 22 67 Parets 93 562 16 89 Santa Perpètua 93 560 31 18 Martorelles 93 593 42 44 Sant Fost 93 579 54 06 La Roca 93 860 32 00 Vicenç Papaseit 93 842 44 32 Cardedeu 93 846 03 51 / 93 846 02 71 Montornès 93 572 03 03 Montmeló 93 544 44 40 Les Franquelles Bellavista 93 861 80 30 Corró d’Avall 93 840 42 00 Lliça d’amunt 93 841 52 50 Lliça de Vall 93 844 56 30 Canovelles 93 846 83 28 La Garriga 93 871 80 81 Vilanova 93 845 84 75 Vallromanes 93 572 98 05 HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061) Hospital General de Granollers 93 842 50 00 Hospital de dia Sant Jordi (Granollers) 93 860 00 50 Hospital de Mollet 93 576 03 00 MOSSOS D’ESQUADRA 088 Granollers 93 860 85 00 Mollet del Vallès 93 565 99 00 GUÀRDIA CIVIL Mollet del Vallès 93 570 55 59 Canovelles 93 846 53 53 POLICIA NACIONAL 091 TAXI Granollers 93 870 30 28 Radio Taxi Granollers 93 870 30 00 Mollet 93 593 00 16 L’Ametlla 670 894 810 / 670 79 72 79 Parets 93 593 74 01 / 600 639 664 Santa Perpètua 93 560 48 03 La Llagosta 93 574 98 10 / 93 560 33 63 (630 88 12 50 nit) La Roca 628 18 90 00 Cardedeu 93 846 01 01 Montornès 93 568 09 97 La Garriga 938 71 74 74 Canovelles 93 870 30 28 SANT CELONI RÍO 3D INVASION A LA TIERRA SOY EL NÚMERO 4 SIN LÍMITES ESTA ABUELA ES MI PADRE GNOMEO Y JULIETA SIN COMPROMISO

9 · 10 d’abril 16.30 18.30 18.00 16.00 18.15 16.45 18.45 16.00 16.10 18.10

20.30 20.10 20.30 20.45

20.20

22.30 22.20 22.40 22.50

PENJAʼT-EL A CASA

L’Agenda


Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

08 Abril 2011

líniavallès.cat

47
48

 líniavallès.cat

08 Abril 2011

Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat@comunicacio21.com

Línia Vallès 348  

Línia Vallès 348

Línia Vallès 348  

Línia Vallès 348

Advertisement