Page 1

Redacció 93 519 44 10 · liniasantmarti@comunicacio21.com · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98

Poblenou

7

Mitja Marató

9

Abans d’estiu s’obriran Sant Martí acollirà bona cinc nous trams de part del recorregut de carril bici al districte l’emblemàtica cursa

líniasantmartí barcelona

11 de Gener de 2011 · Núm.7 · 15.000 exemplars · www.liniasantmarti.cat

Els veïns reciclen més del 80% de les escombraries 3

10

11

Les obres a Xifré ocupen el carrer La Vila Olímpica ja té Casal de Barri

Foto: Sara Arroyo

Foto: Jordi Sugrañes

Sant Martí se situa com el cinquè districte amb uns millors hàbits de reciclatge de la ciutat


2líniasantmartí

11 Gener 2011 www.liniasantmartí.cat

Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com


11 Gener 2011

En portada www.liniasantmarti.cat

líniasantmartí

3Sant Martí sap reciclar El Districte és el cinquè territori de la ciutat amb uns millors hàbits de reciclatge > Malgrat aquesta dada Diagonal Mar i el Front Marítim és el barri que pitjor recicla a tot Barcelona

C. Gómez Districte Sant Martí El sistema capitalista necessita rodejar-se de societats de consum per tal de poder desenvolupar-se i créixer. Aquest model de societat basat en un consum constant deixa al seu pas un gran volum de residus i això obliga a reciclar i reutilitzar molts d’ells. Tenint en compte que la majoria dels càlculs apunten que cada habitant espanyol genera de mitjana al voltant d’un quilogram de brossa diàriament, si no s’apliquessin mesures de reciclatge els residus augmentarien de manera desproporcionada i sense fre, especialment a les grans urbs com Barcelona. A tall d’exemple, només a la ciutat de Barcelona els seus ciutadans van generar 851.518 tones de residus entre l’1 de novembre de 2009 i el 31 d’octubre de 2010.

medi ambient és un dels grans reptes per a les societats del segle XXI, i ja fa uns anys que les ciutats han incorporat els diferents contenidors de reciclatge al seu paisatge. En el cas de Barcelona, aquesta mesura es ve aplicant des de REPTE DEL SEGLE XXI fa prop de vint anys, però l’any Gestionar els residus d’una passat va rebre l’impuls definimanera més sostenible per al tiu amb la implantació d’una

Contenidors de reciclatge

nova contracta de neteja i gestió de residus que ha nodrit tota la ciutat amb els cinc principals contenidors de què es composa el sistema de recollida selectiva; contenidor d’orgànica, de paper i cartró, d’envasos, de vidre i de rebuig. Aquest pas endavant en matèria de reciclatge ha de permetre aconseguir la fita de recollir el 55% del volum de brossa orgànica a partir de l’any 2012. BALANÇ POSITIU Complert el primer any amb aquest nou sistema de recollida, el balanç que realitza l’Ajuntament és molt positiu ja que la recollida selectiva a Barcelona ha augmentat un 17%. Part d’aquest èxit recau en els veïns i veïnes de Sant Martí, que es el cinquè districte que presenta uns millors números en matèria de reciclatge. En concret, els contenidors de Sant Martí presenten un 19,46% de residus impropis, és a dir, que el 80,54% dels residus que es generen al Districte es reciclen correctament. Aquestes xifres

situen Sant Martí com el cinquè territori de la ciutat amb unes millors pràctiques de reciclatge, només superat per Nou Barris (14,10% d’impropis) Sant Andreu (15,46%), Horta-Guinardó (15,55%) i l’Eixample (17,47%). A l’altra banda d’aquesta estadística es troben Ciutat Vella

Gestionar d’una manera més sostenible per al medi ambient els residus que es generen és un dels grans reptes per a les societats del segle XXI

(29,43%) i Sarrià-Sant Gervasi (27,83%). La majoria dels 10 barris de Sant Martí presenten un percentatge de residus impropis inferior al 20%, amb l’excepció de Provençals del Poblenou (23,57%), la Vila Olímpica del Poblenou (29,56%) i Diagonal Mar i el Front Marítim (39,48%) que és el barri amb pitjors hàbits de reciclatge de Barcelona. La llista la lidera el Besòs i el Maresme on només es troben un 15,03% de residus impropis als contenidors. TASCA PEDAGÒGICA Realitzar aquest trànsit cap a unes bones pràctiques en matèria de reciclatge suposa que els ciutadans adoptin uns nous hàbits i prenguin consciència de la importància de gestionar correctament els residus que genera la societat. Amb aquest objectiu l’Ajuntament va preparar un grup d’educadors ambientals que han ofert informació personalitzada a un total de 308.612 llars de Barcelona, quasi la meitat de les existents a la ciutat.


4líniasantmartí

11 Gener 2011

www.liniasantmartí.cat

EDITORIAL

Opinió

Safata d’entrada

El cinquè Districte que millor recicla

RES DE NOU SOTA LA CAPA DEL SOL

E

ls resultats del balanç de la nova contracta de neteja i gestió de residus de Barcelona situen el Districte de Sant Martí a la meitat de la taula classificatòria dels territoris que millor reciclen de la ciutat. Per darrere de Nou Barris, Sant Andreu, Horta-Guinardó i l’Eixample, el Districte de Sant Martí se situa en la cinquena posició, demostrant tenir consciència ecològica i aconseguint que més del 80% del seu rebuig sigui susceptible de ser reciclat, ja sigui vidre, cartró o plàstic. La mitjana general del Districte és positiva quant a que se situa lleugerament per sobre al d’altres zones de Barcelona. Però hi ha alguns barris que fan caure la mitjana. En concret, Diagonal Mar i el Front Marítim té el dubtós honor d’encapçalar la classificació dels barris de Barcelona que pitjor reciclen. Quasi el 40% de les seves escombraries no es poden reciclar. Altres barris, com la Vila Olímpica o Provençals de Poblenou enregistren unes dades dolentes, en comparació a la resta de la ciutat i el Districte. Cal, doncs, fer una profunda reflexió i treballar més en la conscienciació per tal de millorar les dades i, a la vegada, el medi ambient.

La Vila Olímpica ja té el seu Casal de Barri

F

a uns mesos s’estrenava el Casal de Barri del Poblenou, un nou espai a la rambla que acollia diferents entitats i a tots aquells veïns que busquessin un lloc on trobar-se i fer activitats. El Casal de Barri es converteix en un punt de trobada del veïnat, on poden realitzar cursos, visitar exposicions, o dur a terme reunions d’entitats que no tenen prou espai a la seva seu. Durant l’acte inaugural, el regidor del Districte, Francesc Narvàez, va admetre que els veïns de la Vila Olímpica devien estar vivint aquell moment amb ‘enveja’, ja que és una de les seves reivindicacions més destacades. La Vila Olímpica és un barri relativament jove, que va nèixer amb els Jocs Olímpics i que, encara avui, està formant-se. Té, doncs, un important dèficit d’equipaments. Les fàbriques que havien poblat àntigament el seu territori han fet que el barri estigui ple de solars o naus industrials buides. Això provoca que la sensació de buïdor i llunyania del barri vers la ciutat sigui encara més gran. La recent inauguració del Casal de Barri de la Vila Olímpica-Can Gili Nou, al carrer Taulat, és un pas endavant per dignificar el barri de la Vila Olímpica i pal·liar, encara que sigui de manera simbòlica, la manca d’equipaments, amb un punt de trobada per als seus veïns i les seves entitats.

líniasantmartí

Voldria referir-me a la meva experiència personal amb l’esquizofrènia: Vaig ser educat en una família catòlica practicant. Durant la meva vida m’ha mogut i m’ha fet tirar endavant l’esperança de l’existència d’un lloc on es deixi de patir. Vaig tenir el primer brot de la malaltia —els psiquiatres l’han batejat com autoreferencial— just abans d’incorporar-me al servei militar. Tot i així vaig seguir i vaig estar prop de quinze mesos a una caserna de l’exèrcit de terra espanyol. He parlat amb altres persones amb esquizofrènia que han tingut episodis similars al que jo vaig tenir: han tingut una pujada en què estaven convençuts que eren els escollits per alguna divinitat per dur a terme alguna acció heroica, i tot seguit han tingut una baixada en què s’han cregut que no podrien fer-la realitat perquè eren massa dèbils i s’han sentit totalment desamparats, motiu pel qual han buscat refugi en la seva família i en la gent que ells estimaven. Jo no he perdut mai l’esperança i he trobat en l’escriptura un mitjà per expressar-me. L’associació Ressorgir de Barcelona, m’ha facilitat les eines per poder seguir escrivint, i, a tots els meus companys de l’associació, també els ha facilitat mitjans per poder expressar-se d’una manera socialment acceptada.

Després de les eleccions al Parlament de Catalunya per elegir els actors de la gran companyia de teatre còmic de la Generalitat, queda palès que els resultats han estat agredolços. Sembla que al final s’intercanviaran els papers l’actor principal i el secundari. Alguns diuen que ja era hora, que amb aquest canvi, l’espectacle que es representa tindrà més trempera, que el que fins ara ha estat el primer actor era molt ensopit, sense esma, però altres també diuen que entre les hores que es passarà a la perruqueria, al saló d’estètica, sauna, mirantse al mirall i el melic, no tindrà temps per aprendre’s el seu paper tot i que l’obra que representa té molts anys. El que ara ha de ser actor secundari no hi està d’acord i diu que o és la primera estrella o ja li poden buscar un lloc amb molta paga i poca feina fora de la companyia. Quant als actors secundaris, els que formen part dels 135 escollits s’han quedat tranquils. Els que s’han quedat fora (pobrets!) hauran de treballar, cosa molt dura quan no s’hi està acostumat.

Xavier Martí Barcelona

El problema no són els actors. El que cal és crear un foc nou que cremi tot el guió que s’ha seguit a l’obra antiga, canviar també l’escenari i començar una altra vegada amb una obra seria, no una comèdia.

Per cert, quan es cremi tot el material antic, alerta! Que no se socarrimi l’actor principal. No guanyaríem per pomades. Josep Cabedo Barcelona

Cartes dels lectors Línia Sant Martí agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que els escrits estiguin signats amb nom i cognoms, número de DNI i telèfon de contacte. Línia Sant Martí es reserva el dret de retallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrònic a l'adreça liniasantmarti@comunicacio21.com

grup comunicació21

www.liniasantmarti.cat

Dipòsit legal: B.28126-2010

Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edició: Jordi Sugrañes (Línia Barcelona), José Antonio Pilar (Línia Vallès), Daniel Gutiérrez (Línia Badalona), Pere Giménez (webs temàtics), Ivana Padierna (webs de proximitat). Caps de redacció: Elisabeth Alfaro i Cristian Gómez. Redacció: Sara Arroyo, Jordi Alcover, Narcís Presas i Mariona Sanz. Fotografia: Eduardo Benito.

DES DE L’ESQUIZOFRÈNIA

Cap de producció i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors gràfics: Aida Fonseca, Albert Baldó. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodríguez, Àlex Subirats, Eugènia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magrià, David Olivares, Manel Riera i Manuel Sánchez-Villanueva. Màrqueting: Eva Serra. Distribució: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixes, Acant Canet, Juan Carlos Galceran, Yacouba Diakité. Facturació: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

Redacció: 93 519 44 10 liniasantmarti@comunicacio21.com Publicitat: 93 519 43 85 publicitat@comunicacio21.com Administració: 93 519 43 93 administracio@comunicacio21.com

Ciutadans

S’han de prohibir els webs de descàrregues?

Núria Calatrava, 35 anys Administrativa

Francisco Cáliz, 38 anys Operari químic

Gabriel del Toro, 34 anys Muntatge

Jorge Gallardo, 30 anys Manteniment

José Luis Illibarri, 41 anys Tècnic

No vull que es prohibeixin les webs de descàrregues perquè el preu de les pel·lícules i discos originals és molt alt. Si s’han de prohibir, primer que baixin els preus.

S’ha de valorar perquè és cert que els artistes haurien de tenir una compensació per cada descàrrega que es fa del seu producte. És una bona opció per a què no hi hagi perjudicats.

No em sembla bé que es vulguin prohibir les pàgines webs de descàrregues. Són útils, sobretot, per baixar-se pel·lícules i música antiga dels quals els artistes encara volen viure.

No veig bé que el Govern vulgui prohibir les webs per descarregar-se cinema i música. Són webs útils que econòmicament estan al servei de tothom, no com els DVD’s i CD’s.

No s’han de prohibir perquè els artistes tenen altres alternatives a banda de la venda de discos i DVD’s. Crec que dels concerts i de les presentacions en treuen una bona partida.


11Gener 2011

Opinió www.liniasantmarti.cat

El mirador

Qui no vol caldo, dues tasses

braus, i que el deu de juliol més d’un milió de persones, sota el lema “Som una Nació, nosaltres decidim”, es manifestessin a Barcelona demanant el dret a decidir. També va ser valuosa per als nacionalistes la victòria de la selecció espanyola de futbol per diferents motius, uns perquè havia guanyat Espanya, els altres perquè havia guanyat Catalunya ja que era evident que el joc de la selecció era el del Barça. Trista notícia la violència de gènere que, en comptes de remetre, augmenta. Però sens dubte l’esdeveniment més important i de més transcendència a nivell in-

ternacional i particular és la crisi financera. Una crisi que ha posat en evidència qui mana veritablement: els mercats financers. Un poder davant el qual s’agenollen els governs siguin del signe que siguin. Retallades de sou, desaparició de l’ajuda extraordinària per l’atur de 426 euros, jubilació als 65, 67...? I sempre, a darrera de tot, la por com instrument del “tràgala”. Doncs això: si no vols caldo, dues tasses. Me n’adono que en aquest període d’any estic una mica pessimista, per això prometo que per l’any vinent demanaré una mica més d’optimisme, i tu?

Carril bici Continua la seva extensió a Sant Martí

Obres carrer Xifré Necessària però incòmoda

Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou Suspens en matèria de reciclatge

Barcelona ja compta amb 180 quilòmetres de carril bici, i es preveu que aquesta xifra pugui arribar als 200 en els propers mesos. Al districte de Sant Martí s’ha habilitat un nou tram al carrer Ramon Turró entre Àlaba i rambla del Poblenou.

Malgrat que les obres del carrer Xifré deixaran un vial més ample i espaiós, sembla que es podrien haver plantejat d’una altra manera. El tram afectat disposa a dia d’avui d’una visibilitat mínima i s’han perdut places d’aparcament.

El barri de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou és el que pitjor recicla de tota la ciutat. Mentre que el percentatge de residus impropis és del 20,4% a Barcelona i del 19,46% a Sant Martí, en aquest barri arriba fins al 39,48%.

Semàfors

L’agullóMosso amb pressa. Un agent dels Mossos d’Esquadra fora de servei va ser caçat circulant a 191 km/h en un tram de l’autovia A-7, al terme municipal de Tarragona, limitat a 100 km/h, segons van informar fonts de la policia catalana. L’agent infractor, que és un sergent dels Mossos destinat a Reus, està acusat d’un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible.Prohibició d’un acte amb trabucaires. La comandància de la Guàrdia Civil de la ciutat de Barcelona ha prohibit a l'Ajuntament de Castellar del Riu, al Berguedà, que doni la benvinguda al patge reial (el dia de Sant Esteve) i als Reis d'Orient (el dia de Reis) amb una actuació de la Colla de Trabucaires creada recentment.Drogues amagades a les llaminadures. La policia ha intervingut gairebé 5 quilos de cocaïna que amagava un ciutadà colombià a l'interior de llaminadures, torrons, confits i altres dolços per evitar els controls de seguretat a l'aeroport de Barajas.Un xip a la mà per deixar de fer servir claus. Fart d'haver de portar un munt de claus a la butxaca i usar-les per a tot, Joe Woollen, un ciutadà d’Austràlia de 28 anys ha decidit implantar-se a la seva mà dreta un xip d'identificació per radiofreqüència per posar fi al problema. Segons recull el diari The Sydney Morning Herald, el xip no requereix bateries, pot durar molts anys i es comunica amb un receptor connectat a les portes.

La Foto

5La lupa

Enrique Collado, president d’Amalgama

Fer una recopilació dels esdeveniments més importants del passat 2010 no és gens fàcil. Ens podríem preguntar: importants per a qui? Des de quin punt de vista? Per què és clar, hauríem de fixar un criteri: esdeveniments positius, negatius, científics, culturals, socials, econòmics, de tota mena? Sens dubte un dels més impactants i que gariebé va inaugurar l’any va ser el terratrèmol que el 12 de gener va provocar centenars de milers de morts a Haití i que va col·lapsar el país. Va ser impactant l’accident d’avió on va morir gran part de la cúpula dirigent de Polònia, i la pujada de partits ultradretans a gran part de països europeus, inclosa casa nostra, en les eleccions a la Generalitat. També hem tingut fets positius en la millora de les relacions bilaterals d’EEUU i Rússia desprès de signar un acord de reducció d’armaments ofensius. I, com no, el terratrèmol mediàtic de Wikileaks posant en evidència les mentides de la política dels EEUU i molts països, entre ells Espanya. A Catalunya va ser important que el Parlament votés una Iniciativa Legislativa Popular per l’abolició de les curses de

líniasantmartí

Plaça del Mercat del Clot (El Clot)

Jordi Sugrañes Director Línia Sant Martí INICI D’ANY SENSE FUM Sóc exfumador, sí. Des de fa un any. Ho afirmo sense vergonya, ni penediment, ni vanitat. És, simplement, un fet. Com que tinc el cabell negre, o que calço un número 41. Ho dic perquè, amb les darreres lleis del tabac, em dóna la sensació que s’ha volgut demonitzar al fumador. Jo ja no fumo, però durant els darrers anys havia notat la mirada vigilant i acusadora de desconeguts quan encenia una cigarreta en qualsevol bar. Aquesta sensació la continuen patint els meus amics fumadors. Crec que, en aquest tema, s’estan traspassant les fronteres de la bona convivència i l’educació, legislant el comportament humà fins a límits insospitats. És veritat que els fumadors ‘contaminen’ amb el fum, però considero que tenen el mateix dret que jo a seure en qualsevol bar a prendre un café. És de lògica que no es pot fumar a un hospital, però és absurd que el fumador hagi de creuar el carrer perquè no es pot fumar a l’entrada d’un centre mèdic. Sé que, en aquesta qüestió, hi ha moltes opinions contraposades i, en alguns casos, aquestes opinions són inamovibles. Però si s’utilitza el sentit comú i la racionalitat, moltes d’aquestes normes no serien necessàries. Però és igual de cert que, en moltíssimes ocasions, hom dubta de que encara la gent utilitzi el sentit comú. Si no és així, es fa difícil d’entendre que el mateix govern que fa uns anys va obligar als restaurants i bars majors de 100 metres quadrats a habilitar una zona específica per a fumadors, ara prohibeixi fumar a qualsevol establiment, tingui o no aquest espai reservat. Ara qui els compensarà la despesa que va suposar instal·lar les mampares i les sortides de fum? Ningú. És indiferent ser fumador o no per adonar-se que aquestes coses no es fan. No hi haurà cap compensació econòmica per aquells que van seguir la llei. Això és donar exemple.


6líniasantmartí

11 Gener 2011 www.liniasantmartí.cat

Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com


7

Poblenou líniasantmartíL’atur és el tema que més preocupa als barcelonins

11

Més del 50% dels veïns de Sant Martí creu que el seu barri ha millorat. Aquest és, si més no, el resultat de l’Enquesta de Serveis Municipals 2010 que cada any duu a terme l’Ajuntament per conèixer les inquietuts dels seus conciutadans. L’atur i la crisi s’alcen com les preocupacions més destacades (28,3%), molt per davant del segon problema, la inseguretat (17,4%).

Gener 2011

Foto: Sant Martí Decideix

Les bicis guanyen més espai Per a la primavera, Ramon Turró, Ciutat de Granada, Pujades, Àlaba i avinguda Icària tindran nou carril bici Foto: Arxiu

Jordi Sugrañes Poblenou

La bicicleta està guanyant terreny a Barcelona vers altres vehicles més contaminants, com els cotxes o les motocicletes. Al districte de Sant Martí s’està duent a terme des de fa temps una important inversió en creació de nous carrils bici, així com a la millora dels existents. L’any 2010 s’acomiadava veient el final de l’obra del nou carril bici del carrer Ramon Turró, al barri del Poblenou, entre el carrer Àlaba i la rambla del Poblenou. Aquest nou espai reservat per a les bicis només és el principi d’una nova xarxa de carril bici a Sant Martí. Durant aquest primer trimestre del 2011 s’inauguraran fins a quatre nous vials per a bicicletes. Es crearan nous carrils bici al carrer Ciutat de Granada, entre la Diagonal i el carrer Taulat; al carrer Pujades, entre Selva de Mar i Bac de Roda; a l’avinguda Icària, al barri de la Vila

Sant Martí Decideix aconsegueix més de 1.000 vots anticipats Els carrils bici esta augmentant a Sant Martí

Olímpica, i el carril bici del carrer Àlaba, entre Ramon Turró i el passeig Marítim. 4,4 MILIONS D’INVERSIÓ La inversió que s’està fent a Sant Martí només és una part de tota la injecció vers els carrils bici a la resta de la ciutat. En total s’invertiran durant aquest mandat fins a 4,4 milions d’euros en la crea-

Detinguts els propietaris d’una tenda per vendre objectes robats Redacció > Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial de Sant Martí van detenir el passat dimarts 4 de gener als propietaris d’un establiment de queviures del districte de Sant Martí, acusats de comercialitzar amb objectes robats. Els dos detinguts són Yurdina, PC, de 38 anys, i Juan Antonio FS, de 39, ambdós veïns de Barcelona i copropietaris d’una botiga de queviures a Sant Martí. Segons les investigacions dels Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de la Guàrdia Ur-

bana, els acusats suposadament compraven objectes robats, sabent el seu origen fraudulent, i els venien a tercers. En l’operació d’escorcoll duta a terme pels cossos de seguretat es van trobar molts objectes sostrets, sobretot ordinadors portàtils, telèfons mòbils i aparells electrònics. Al trobar aquests objectes, els Mossos van dur a terme la detenció de les dues persones. La Guàrdia Urbana ha aixecat acta, a més, per un gran nombre d’infraccions administratives.

ció i millora dels carrils bici. Amb aquesta inversió s’aconseguirà augmentar per al proper mes de maig en un 33% el nombre de quilòmetres de carrils per a bicicletes, passant de 151 a 201 quilòmetres. La inversió també ha permés la millora dels carrils existents, senyalitzant-los de manera més clara, com és el cas del vial de la rambla Guipúscoa. Foto: Mossos d’Esquadra

J. S. > Els voluntaris de la plataforma Sant Martí Decideix van demostrar just abans de festes ser uns dels més actius de tota la ciutat. L’entitat, que treballa per organitzar el proper 10 d’abril a la ciutat comtal una consulta popular sobre la independència de Catalunya, va iniciar a mitjans de desembre la recollida de vots anticipats per a la consulta amb una força inaudita. Durant la primera setmana de recaptació d’aquest vot anticipat (del 12 al 19 de desembre) va instal·lar a diferents punts del

districte fins a 12 taules informatives mòbils i dos punts fixes. Això va permetre recollir més d’un miler de vots. La tasca de recollida de vots, però, continuarà d’ara fins al 10 d’abril. A més dels punts fixes (Orfeó Martinenc, Can Felipa i Centre de Barri Bac de Roda-Poblenou), hi haurà taules informatives demà mateix, per exemple, 12 de gener, de 9 a 11 h, al carrer Fluvià, 211. Per saber la localització concreta de cada dia, es pot visitar la pàgina web santmartidecideix.blogspot.com.

Ja són 14 centres educatius els que gaudeixen del camí escolar Redacció > Els camins escolars s’estan imposant al Poblenou a poc a poc. Després de quatre anys d’intens treball, s’estan veient ara els resultats. Aquests camins escolars serveixen per donar més seguretat als infants i als joves en el seu recorregut cap als centres educatius. D’aquesta manera, es potencia la seva emancipació i se’ls anima a anar sols a l’escola. Abans de festes, es va inaugurar el segon grup de camins escolars del barri del Poblenou. En aquesta segona fase, s’implicaven

en aquest camí segur a les escoles els CEIP Acàcies, l’Arenal de Llevant, Fluvià, la Llacuna, la Mar Bella, Pere IV, Grèvol, Voramar, a més de l’escola bressol El Xalet de la Paperera. Aquests nou centres educatius se sumen a les escoles Vila Olímpica, Antoni Brusi, Bogatell, a l’Institut Icària i a l’escola bressol La Mar Xica, que fins ara ja gaudien d’aquest itinerari. Ara per ara, són 14 centres educatius al Poblenou els que permeten un desplaçament més segur i autònom per als seus alumnes.


8líniasantmartí

11 Gener 2011 www.liniasantmartí.cat

Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com


11 Gener 2011

En portada www.liniasantmarti.cat

líniasantmartí

9La Mitja recorrerà mig Sant Martí

Les papereres de la ciutat tindran cendrer La cursa transcorrerà per bona part del districte el 30 de gener al matí J. S. > L’any 2011 ha portat a sota del braç la nova llei del tabac, molt més restrictiva que l’anterior normativa i que comporta la prohibició de fumar a qualsevol espai públic tancat i importants restriccions en alguns espais oberts, com l’entrada d’hospitals, d’escoles o a parcs infantils. Paral·lelament a la nova llei, l’Ajuntament de Barcelona ha començat la incorporació de cendrers a les papereres de la ciutat. La intenció del consistori és que durant els propers mesos totes les papereres barcelonines tinguin un cendrer incorporat. Actualment, la ciutat compta amb més de 23.000 papereres. A més, des del 7 de gener, la vintena d’educadors ambientals, que consciencien als joves que surten de nit perquè rebaixin el volum de les seves converses i respectin el descans dels veïns, repartirà gratuïtament cendrers de butxaca. En total es donaran fins a 15.000 cendrers portàtils. També es repartiran cendrers portàtils a través dels estancs, dels establiments de restauració i les mostres de comerç. Es donaran fins a 50.000 cendrers. Aquestes mesures volen minimitzar els residus provocats per les cigarretes i, de pas, facilitar el compliment de la llei.

S’habiliten vint punts de recollida d’arbres de Nadal Foto: J. S.

Redacció > Acaba el Nadal i comença la campanya de recollida d’arbres de Nadal, que cada any engega l’Ajuntament. A tota la ciutat hi ha un total de 222 punts que estaran oberts fins al proper 17 de gener. Al districte de Sant Martí, es podrà deixar l’arbre de Nadal d’enguany fins a 20 punts diferents. Entre ells, hi destaquen tres punts a la rambla Prim, dos a l’avinguda Icària, als parcs de Poblenou, Sant Martí i del Clot, entre molts d’altres. Per conèixer tots els punts de recollida, visitar el web bcn.es.

Infografia: Mitja Marató / Aida Fonseca

Jordi Sugrañes Poblenou El diumenge 30 de gener tindrà lloc a Barcelona la Mitja Marató, una prova emblemàtica de la ciutat que recorre molts dels seus carrers. El districte de Sant Martí serà un dels que veurà una major part de la cursa, ja que bona part del seu recorregut travessa els seus barris. La Mitja Marató de Barcelona, amb un itinerari de 21,097 quilòmetres, començarà a les 8.45 del matí i sortirà des del passeig Lluís Companys. Des

d’allà els corredors passaran per bona part del casc antic de Barcelona, pel Paral·lel, la Gran Via i les Rambles, entre d’altres carrers. Després de rodejar el parc de la Ciutadella, els participants agafaran l’avinguda Icària, pujaran per Marina, Pallar, Àlaba, Bolivia i Ciutat de Granada fins que arribin a l’avinguda Diagonal. Baixaran per Selva de Mar i agafaran l’avinguda Litoral, per tornar a Marina i a l’avinguda Icària, des d’on enfilaran el tram final fins a la meta, al passeig Lluís Companys, sota l’Arc de Triomf.


10Vila Olímpica · El Parc i la Llacuna líniasantmartí

11 Gener 2011

La farinera es reconverteix en el Casal de Can Gili Nou L’equipament s’emmarca dins la reconversió total del recinte fabril, que té prop de 5.800 m2 edificables S. Arroyo

Aprendre a restaurar objectes vells, al centre cívic Sandaru S.A. > Millor que nou és una campanya per fomentar el reciclatge dels objectes antics. Diferents professionals en la tècnica de la restauració, proposen les diverses alternatives que un mateix objecte pot donar de sí només per allargar-li la vida. Els responsables de la campanya han organitzat un desplegament que ja no només s’estén fins als barris de la ciutat, sinó també a Internet, on el web www.millorquenou.cat coordina diferents entitats i punts

de trobada per ensenyar l’art de restaurar. Aquesta vegada, la campanya s’atura al barri, on el centre cívic Sandaru dedicarà diferents activitats a la iniciativa. Aquest dijous s’inaugura l’exposició que ret homenatge als professionals de la reparació a través d’un recull de fotografies de la trajectòria de la campanya. En paral·lel a la mostra, el 19 de gener se celebrarà un taller de transformació de roba, per introduir-se en el món de l’ofici reparador.

L’artista Oriol Jolonch proposa ‘Realitats Inventades’ al Niu

El recinte de Can Gili Nou

S. Arroyo Parc i Llacuna

L’antiga Farinera de Can Gili Nou ja s’ha vist reconvertida en el que serà el Casal de barri de referència a la zona: un nou equipament de 1.030 m2 que posarà les seves instal·lacions al servei dels veïns. A final de desembre concloïa la seva edificació, un treball que ha respectat l’estructura de l’antiga fàbrica (1877) tot adaptant els elements definitoris al seu ús futur. D’aquesta manera, els arquitectes Antoni Vilanova i Eduard Simó –principals encarregats de l’obra– han volgut reflectir la unitat del recinte de Can Gili Nou a partir de la conservació dels valors originals

de la tanca perimetral comuna. El projecte ha respectat els elements tipològics de la nau, com les biguetes metàl·liques i els revoltonts ceràmics. Quant a la seva distribució, s’han planejat espais polivalents que es posaran a disposició d’associacions i col·lectius. ZONA EN TRANSFORMACIÓ El projecte s’emmarca dins el Pla General Metropolità per al 22@ que pretén la transformació i reaprofitament de tot el recinte fabril (prop de 5.800 m2). El Casal és una part d’aquest projecte que també preveu la construcció d’habitatges i altres equipaments socials i culturals. La reconversió de Can Gili Nou se suma a altres projectes a la zona

com la reconversió de l’antiga fàbrica de Can Ricard o la Torre de les Aigües, totes dues ubicades al barri del Poblenou.

La reforma ha contemplat la conservació dels elements definitoris de la nau, com les biguetes, els revoltonts i la tanca comuna

S.A. > L’espai artístic Niu (Almogàvers, 28) acull a partir del 19 de gener l’exposició Realitats Inventades, a càrrec de l’artista Oriol Jolonch. La mostra consisteix en un recull de muntatges fotografics “fruit de la imaginació, meditats i estudiats”, tal i com afirma l’autor. El Realitats Inventades plantegen la ficció en escenaris reals, sense fugir del realisme. La mostra s’inaugurarà el proper 19 de gener amb l’ambientació musical de Xavi Moll Dj.

1.200 persones acomiaden l’any a la torre Agbar

La filosofia de Marx i Nietzsche, a la Benguerel

Redacció > La torre Agbar va ser l’espai triat per prop de 1.200 persones per acomiadar l’any 2010. La nit de cap d’any, tot i això, va desenvolupar-se tranquil·la al Districte. La tinent d’alcalde de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, Assumpta Escarp, va valorar positivament l’actitud dels conductors durant aquella nit, ja que dels 89 controls d’alcohòlemia fets, només quatre van donar resultat positiu.

Redacció> La biblioteca Xavier Benguerel repassarà avui (19 h) les idees de Marx i Nietzsche en la xerrada La modernitat de la filosofia. A càrrec del doctorand Ferran Garcia Querol, la conferència pretén transportar les idees dels dos filòsofs fins a l’actualitat. L’activitat s’emmarque dins un mateix cicle que abordarà la història de la filosofia fins a l’actualitat, fent debat amb els assistents.


11

El Clot · El Camp de l’Arpa líniasantmartí Els artistes del barri s’ajunten durant un mes El Clot / Camp de l’Arpa > El barri del Clot i el Camp de l’Arpa ha vist formar-se a molts artistes que van fer les primeres passes a l’Associació d’Artistes de la zona. Amb l’objectiu de retre homenatge a aquests professionals i recuperar les seves obres, fins al 19 de febrer s’uniran de nou al Centre Cultural La Farinera del Clot.

Una placa recorda el veí Manuel Pérez El Clot > El Districte ha dedicat una placa conmemorativa al veí Manuel Pérez pel seu paper fonamental en la lluita veïnal per la millora dels barris del Clot i el Camp de l’Arpa. La placa s’ha ubicat al carrer Rogent (a l’alçada del carrer Mallorca). Per a la presentació de la placa van assistir familiars i amics del veí.

11 Gener 2011Nit Valenciana a la Farinera El Centre Cultural la Farinera del Clot celebrarà el proper 22 de gener una nit dedicada als grups de les comarques del Sud i València. Participaran Arthur Caravan, Senior i el Cor Brutal.

Les obres al carrer Xifré es comencen a notar al barri

Un bar ret homenatge als 33 miners xilens Foto: S.Arroyo

Ja fa prop d’un mes que va començar l’actuació que permetrà ampliar voreres i arranjar desnivells Foto: J.Sugrañes

Sara Arroyo El Clot Les obres del carrer Xifré continuen al barri del Clot, on es planeja el canvi d’imatge d’aquesta zona, àrteria que enllaça amb els carrers Roselló i València. Fa prop d’un mes que s’han iniciat les obres i ja es comença a notar a la zona les problemàtiques derivades d’una transformació que farà del carrer un espai “privilegiat per al vianant”, tal i com ja informen els plafons informatius. Però per a que això arribi encara resten prop de 7 mesos d’actuació a la via i conseqüentment les restriccions de trànsit derivades dels treballs, que actualment afecten a la part baixa de la via, que creua Mallorca, Provença i Roselló, entre d’altres.

Aspecte actual de la cruïlla del carrer Xifré amb Provença

Al carrer Xifré, l’actuació permetrà ampliar voreres i renovar-les íntegrament per reconvertir la via en peatonal. Per al trànsit rodat, s’habilitaran prop de 2

metres d’ample per a l’aparcament de vehicles i zones de càrrega i descàrrega. Tot plegat s’executarà en prop de 8 mesos, quan la via lluirà aspecte renovat.

El Clot > Com a homenatge als miners xilens atrapats, un bar de la plaça del Mercat del Clot ha obert les seves portes amb el nom “El Refugio los 33”. El restaurant forma part de la cadena Hugo que s’especialitza en menjar xilè i català. D’aquesta manera, la cadena dirigida per Hugo Bórquez s’estén fins als districtes de Gràcia, on té un; a Ciutat Vella (al carrer Llibreteria i al Born) i ara, a Sant Martí. Tots quatre ofereixen un ventall ampli de menjar típic de Xile i especialitats catalanes.


12Sant Martí · Verneda i la Pau líniasantmartí

11 Gener 2011

Un repàs per la història del barri El periodista Néstor Borrajo i el president de l’AVV de Sant Martí de Provençals, Manuel Martínez, han escrit el llibre Sant Martí de Provençals, de la vila al barri, una obra on es repassa la història recent d’aquest barri. Foto: Arxiu

Deu anys sense alçar el teló El teatre que comparteixen els instituts Infanta Isabel d’Aragó i Joan d’Àustria porta una dècada clausurat Foto: Arxiu

Cristian Gómez St. Martí de Provençals

Quan l’any 2001 es va tancar per problemes estructurals el gran teatre d’inspiració italiana que comparteixen els instituts Infanta Isabel d’Aragó i Joan d’Àustria, pocs podien imaginar que a principis de 2011, una dècada després, el teatre encara romandria clausurat. Mentre va estar obert i en funcionament, aquest teatre era un dels equipaments estrella del barri, ja que es tracta d’un espai amb capacitat per a més de 400 persones, dotat d’un gran escenari i un fossat per ubicar l’orquestra. Els problemes van sorgir l’any 1990 quan un projecte de rehabilitació del teatre va detectar que el recinte patia diferents problemes estructurals derivats de l’aluminosi, un mal que pateixen aquests dos instituts construïts l’any 1962. La partida econòmica que la Generalitat havia destinat

El límit de 80 km/h a l’entrada de la ciutat té els dies comptats Institut Joan d’Àustria

a la rehabilitació del teatre, finalment es va haver d’usar per realitzar un estudi que determinés l’abast de l’aluminosi i es va haver de postposar la reforma del recinte. Malgrat això, el teatre va continuar funcionant fins l’any 2001, moment en què es van detectar problemes de seguretat i es va decidir tancar-lo fins que no arribessin els diners necessaris per rehabilitar-lo. Aquests diners van arri-

bar l’any 2005 i l’empresa municipal Gisa va iniciar les obres pertinents, però en el transcurs d’aquestes van tornar a sorgir els problemes; la retirada del fals sostre va deixar al descobert que les bigues del mateix estaven fetes malbé i es necessitarien més diners per reparar-les. Des d’aquell moment el teatre està tancat malgrat que la seva reforma està pràcticament enllestida.

El Júpiter venç 1 a 2 i continua a les posicions capdavanteres Sant Martí de Provençals > El CE Júpiter continua amb una bona marxa al grup segon de la categoria Territorial Preferent. Actualment ocupa la quarta posició de la taula, gràcies a la victòria per 1 a 2 obtinguda aquest cap de setmana al camp de Marianao Poblet. Aquest triomf, que ha fet ascendir una posició al Júpiter, permet l’equip de Sant Martí entrar de ple en la lluita pel liderat, ja que els 27 punts sumats fins al moment el deixen empatat amb el segon i tercer classificats (Torreforta i Cerdanyola) i

set punts per darrera del líder, el Vista Alegre, que amb 34 punts s’ha distanciat una mica dels seus tres immediats perseguidors. Aquest triple empat a la segona posició es podria trencar la setmana vinent, quan s’arribarà a l’equador de la temporada i es tancarà la primera volta amb l’enfrontament entre el Júpiter i el Cerdanyola, dos equips que actualment sumen 27 punts. Precisament per aquesta segona volta, el Júpiter comptarà amb el reforç de David Valverde, recentment fitxat de l’Adrianense.

Verneda i la Pau > El límit de 80 km/h a les diferents vies ràpides d’entrada a Barcelona sembla que tenen els dies comptats. Ja durant la campanya electoral, l’aleshores candidat de Convergència i Unió i actualment president de la Generalitat, Artur Mas, va mostrar les seves reticències a mantenir aquesta mesura que va aplicar l’anterior govern tripartit encapçalat per José Montilla. La idea del nou govern no és suprimir aquesta normativa però sí estudiar la possibilitat de fer que la velocitat sigui variable i es puguin superar els 80 km/h en determi-

nades franges horàries del dia en què la circulació de vehicles es redueix ostensiblement com la nit o la matinada. Fer variable la velocitat segons el moment del dia és també la proposta que recolza el RACC. DECISIÓ A FINALS DE MES En aquest sentit, el president Mas, va declarar aquest diumenge en una entrevista concedida a La Vanguardia, que ha emplaçat al conseller d’Interior, Felip Puig, a realitzar una proposta sobre el tema abans que finalitzi el mes de gener.

L’Espai Trajana acull l’exposició ‘Noms del barri’

Imatge d’arxiu del Júpiter

Verneda i la Pau > Des del passat 28 de desembre i fins el proper 4 de febrer, l’Espai Via Trajana (passeig de la Verneda, 113) acull la mostra Noms del barri, on es repassen els noms dels diferents carrers i espais de la Trajana. “Amb aquesta exposició podrem conèixer d’on prové el nom de Via Trajana o qui eren Safo o Santa Sempronia i Santa Júlia”, ha declarat el comisari d’aquesta mostra, José Luis Muñoz.

Cartell de l’exposició


13Besòs i Maresme · Diagonal Mar · Provençals líniasantmartí

11 Gener 2011

de la Primera dècada d’un 22@ optimista Setmana Cultura urbana Actualment hi ha més de 7.000 empreses a la zona, el doble que a l’any al centre cívic Besòs > Fins al 15 de gener el 2.000 > L’Ajuntament proposa als veïns una guia i diversos itineraris centre cívic Besòs celebra la setInfografia: Aida Fonseca

mana de la cultura urbana on hi participaran joves creadors i artistes del barri. Durant aquests dies se celebren diverses activitats, com una exposició de grafits de Camil Escruela, un recull de fotografies d’Alma Libre o la Mostra Dance (dimarts, a les 19h). Les jornades clouran amb un concert de The Spartants, dimecres; i d’Akaraperros, dijous.

El Fòrum 2016 tindrà dues seus: Québec i Amman

Balanç dels 10 anys del districte 22@

Sara Arroyo Besòs i Maresme

Al desembre es complien 10 anys des que Barcelona planegés un espai “productiu per a la concentració estratègica de talent i innovació”. El projecte va néixer gairebé com una idea surrealista per a la gent de carrer, que poc a poc ha anat assimilant el concepte de Districte tecnològic batejat com a 22@Barcelona. El balanç és prou esperançador: més de 7.000 empreses, comerços i establiments estan ubicats actualment en aquesta zona que s’estén en prop de 200 hectàrees industrials del costat litoral de Sant Martí. Pel que fa a l’ocupació, l’estimació és que el districte hagi crescut en prop de 50.000 llocs de treball. Han estat 10 anys de creixement continu a la zona, que fa

que els empresaris mirin el futur amb bons ulls. Segons el cens d’empreses de desembre de 2009, el 67% dels treballadors valoraven positivament el futur de les seves empreses, només el 13% culpaven la situació econòmica general a una possible davallada. CIUTAT DE LA CIÈNCIA El 21 de desembre es commemoraven els 10 anys del 22@. En un acte a l’edifici Media Tic, l’alcalde Jordi Hereu i la ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, feien catàleg dels anys d’evolució d’aquest districte que ja ha estat distinguit com a Ciutat de la Ciència i la Innovació. A l’actualitat, el districte del 22@ compta amb 83.640 locals, un 42% més que l’any 2002. El període prolífic va ser entre el 2003 i el 2006. Fins al 2010, però, s’ha

augmentat fins al doble d’empreses a la zona (4.500). Del total, gairebé la meitat es dediquen al coneixement i la tecnologia. EL FUTUR El projecte del 22@ va nèixer en l’època de Joan Clos. Llavors, ja es parlava de prop de 4 milions de m2 de superfície a edificar, dels quals 3,2 es destinaran a activitats productives i 800.000 a habitatges i serveis. Fins a l’actualitat, s’ha iniciat la renovació d’aproximadament el 68% de les àrees industrials del Poblenou. Pel que fa a l’habitatge, ja s’han construir 1.000 i hi ha gairebé 600 en construcció. CONÈIXER EL 22@ Les dades indiquen que el 22@ és cada vegada més conegut pels ciutadans. Segons recull l’enquesta Òmnibus municipal, el

57% dels barcelonins han sentit parlar del projecte, i set de cada deu l’han valorat positivament. Per millorar encara més aquestes dades, l’Ajuntament proposa dues iniciatives: una guia per visitar i descobrir el districte, i diversos itineraris per alguns dels edificis que acullen noves empreses i institucions vinculades al coneixement i la innovació.

El districte té la distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació per la tasca desenvolupada

Diagonal Mar > El Fòrum Universal de les Cultures 2016 se celebrarà per primera vegada a dues ciutats alhora: a Amman (Jordània) i a Québec (Canadà). Així ho va decidir el Patronat de la Fundació Fòrum Universal de les Cultures , que es va reunir en sessió extraordinària per deliberar i escollir la seu. La junta ha reiterat que no es tracta de dos Fòrums separats, sinó d'un sol esdeveniment.

La Primitiva deixa un milió i mig al barri Provençals > Com a regal de Reis, la Primitiva ha deixat prop de 1.300.000 euros al barri dels Provençals. En el sorteig corresponent al dia 8 de gener, hi va haver dues butlletes encertants, de les quals una es va vendre en l’establiment situat al carrer Selva de Mar número 142. Cada encertant de primera categoria (6 encerts) ha tingut un premi de 1.286.706 euros per butlleta.


14L’Agenda POBLENOU 13 de gener Sac de rondalles: Les paraules tussen i ballen, a càrrec de Patrícia McGil. 18 h, biblioteca Manuel Arranz. 15 de gener Teatre: Atolon, a càrrec d’IBA Col·lectiu d’Improvisació. 21 h, centre cívic Can Felipa. 18 de gener Xerrada: Els nens i internet. Observatori Europeu de la Televisió Infantil. 18 h, biblioteca Manuel Arranz. 20 de gener Conte-taller infantil: Vols que t’expliqui un conte?, a càrrec de la Tabola. 17.30 h, biblioteca Manuel Arranz.

11 Gener 2011

Tanaka Teatre. 12 h, Farinera del Clot. CAMP DE L’ARPA 13 de gener Exposició pictòrica: Hiperactivitat, d’Anna Comas. 20 h, Espai Antoni Miró Peris. Contacontes per a infants. 17.30 h, Espai Antoni Miró Peris. 17 de gener Xerrada: El misteriós origen de l’alfabet manual espanyol, a càrrec del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa. 19 h, Espai Antoni Miró Peris. A partir del 3 de febrer Exposició fotogràfica: Índia, a càrrec de Montse Romero. Espai Antoni Miró Peris.

28 de gener Teatre: T-Atrapats, a càrrec d’El Timbal Centre de Formació i Creació Escènica.

Des del 14 de gener Exposició a càrrec de l’Associació d’Artistes del Clot-Camp de l’Arpa. Farinera del Clot. 14 i 15 de gener Teatre: Els Justos, a càrrec de l’AT Partiquí. 22 h, Farinera del Clot. Entrada 6,5 euros. 16 de gener Teatre infantil: Racons. Més enllà d’un viatge, a càrrec de

12 de gener Club de lectura: xerrada de Mònica Zgustova al voltant del seu llibre Jardí d’Hivern. A partir de les 19 h, biblioteca Xavier Berenguel. 14 de gener Sac de rondalles: El secret de les mines de sal, a càrrec de Teresa Saladich. 18 h, biblioteca Xavier Berenguel. 29 de gener Aperitius musicals: Peix espasa, peix violí, a càrrec de Laia Torres i Carla Móra. A partir de les 12 h, biblioteca Xavier Berenguel. LA VERNEDA I LA PAU Fins al 4 de feberer Exposició fotogràfica: Noms del barri. De 16 a 19 h, Espai Via Trajana (passeig de la Verneda, 113).

30 de gener 21a edició de la Mitja Marató de Barcelona. Diferents carrers del barri. CLOT Des del 12 de gener Exposició: Torre Jusana casa vostra. Mostra informativa sobre els serveis que ofereix aquest equipament. Farinera del Clot.

VILA OLÍMPICA 11 de gener Xerrada: Filosofia i democràcia a partir de Marx i Nietsche, a càrrec de Ferran garcia Querol de la UB. 19 h, biblioteca Xavier Berenguel.

EL PARC I LA LLACUNA 13, 14 i 15 de gener Emergenza Festival (dedicat en exclusiva a bandes emergents). Diferents actuacions. Sala Razzmatazz.

BESÒS I MARESME Del 10 al 15 de gener Setmana de la cultura urbana al Besòs. Diferents activitats, centre cívic Besòs.

4 de febrer Concert de Murfila. A partir de les 21 h, Sala Razzmatazz.

13 de gener Concert amb The Spartans. 19 h, centre cívic Besòs.

Propera edició líniasantmartí

Dimarts 15 de Febrer

TELÉFONS D’INTERÈS EMERGÈNCIES 112 BOMBERS 080 CAP · Vila Olímpica 93 221 37 85, Joan Miró, 17 · Poblenou 93 433 77 00, Lope de Vega, 132 · Besòs 93 278 82 35, Alfons el Magnànim, 57 · El Clot 93 303 73 00, Concili de Trento, 25 · Sant Martí 93 307 04 12, plaça Infància s/n · La Pau 93 278 86 60, Pere Vergés, 3 · Passeig Maragall 93 446 29 50, passeig Maragall, 52-54 · Ramón Turró 93 446 57 00, Ramon Turró, 337-339 · Paraguai 93 314 73 19, Paraguai 17-19 URGÈNCIES SANITÀRIES 061 MOSSOS D’ESQUADRA 088 Carrer Bolívia, 30-32 GUÀRDIA URBANA 092 Carrer Espronceda, 146 POLICIA NACIONAL 091 TELÈFON D’INFORMACIÓ 010 OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ SANT MARTÍ Plaça de Valentí Almirall, 1. CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 93 352 24 14, carrer Clot, 228, 1er TELÈFON DEL CIVISME 900 226 226 SÍNDIC DE GREUGES DE BARCELONA 93 413 29 00 Ronda Sant Pau, 43-45, 3r CENTRES CÍVICS I CULTURALS · La Farinera del Clot 93 291 80 80, Gran Via de les Corts Catalanes, 837 · Besòs 93 266 39 36, Rambla Prim, 87-89 · Poblenou-Can Felipa 93 256 38 40, Pallars, 27 · Sant Martí 93 308 97 31, Selva de Mar, 215 · La Palmera 93 305 37 05, Douda s/n · Sandaru 93 309 06 35, Bonaventura Muñoz, 21 · Centre de barri La Pau 93 278 05 35, Pere Vergés, 1 · Centre de barri Besòs 93 313 29 42, Cristibal Moura, 230 · Centre de barri Diagonal Mar, 93 498 24 46, Selva de Mar 22-32 · Centre de barri de Poblenou 93 309 19 60, Rambla del Poblenou 49 · Casal de barri Vila Olímpica - Can Gili Nou, Carrer Taulat 3-5 BIBLIOTEQUES · Biblioteca Xavier Berenguel 93 225 18 64, Av. Bogatell, 17 · Biblioteca Alòs-Moner 93 266 39 36, Rambla Prim, 87-89 · Biblioteca Sant Martí de Provençals 93 308 68 03, Selva de Mar, 215 · Biblioteca Poblenou 93 485 66 22, Joncar, 35 · Sala de lectura Clot 93 246 39 28, Clot, 21-25


Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com www.liniasantmarti.cat

11 Gener 2011

lĂ­niasantmartĂ­

15
16

 líniasantmartí

11 Gener 2011 www.liniasantmartí.cat

Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com

Línia Sant Martí 7  

Línia Sant Martí 7

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you