Page 1

Redacció 93 519 44 10 · liniaciutatvella@comunicacio21.com · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98

Mitja Marató

12

La cursa popular ja supera la barrera dels 5.000 inscrits

Estàtues humanes

9

En marxa el procés per seleccionar els 15 artistes que actuaran a la Rambla

líniaciutatvella

barcelona

www.liniaciutatvella.cat · 18 de gener de 2011 · Núm.4 · 15.000 exemplars

Els veïns només reciclen el 70% de les seves deixalles 3 Foto: Sara Arroyo

Foto: Ajuntament

Ciutat Vella se situa com el districte amb els pitjors hàbits de reciclatge de tot Barcelona

El Gòtic homenatja 7 el món casteller 10 15 milions per millorar el Raval Sud


2

 lĂ­niaciutatvella

18 Gener 2011 www.liniaciutatvella.cat

Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com


18 Gener 2011

En portada www.liniaciutatvella.cat

líniaciutatvella

3Ciutat Vella, suspens en reciclatge Quan s’ha complert el primer any de la nova contracta de neteja a la ciutat de Barcelona, les primeres dades situen aquest districte com el territori amb uns pitjors hàbits de reciclatge

C. Gómez Ciutat Vella El sistema capitalista necessita rodejar-se de societats de consum per tal de poder desenvolupar-se i créixer. Aquest model de societat basada en un consum constant deixa al seu pas un gran volum de residus i això obliga a reciclar i reutilitzar molts d’ells. Tenint en compte que la majoria dels càlculs apunten que cada habitant espanyol genera de mitjana al voltant d’un quilogram de brossa diàriament, si no s’apliquessin mesures de reciclatge els residus augmentarien de manera desproporcionada i sense fre. A tall d’exemple, només a la ciutat de Barcelona els seus ciutadans van generar 851.518 tones de residus entre l’1 de novembre de 2009 i el 31 d’octubre de 2010.

reptes per a les societats del segle XXI, i ja fa uns anys que les ciutats han incorporat els diferents contenidors de reciclatge al seu paissatge. En el cas de Barcelona, aquesREPTE DEL SEGLE XXI ta mesura es ve aplicant des de fa Gestionar els residus d’una prop de vint anys, però l’any manera més sostenible per al passat va rebre l’impuls definitiu medi ambient és un dels grans amb la implantació d’una nova

Contenidors de reciclatge

contracta de neteja i gestió de residus que ha nodrit tota la ciutat amb els cinc principals contenidors de què es composa el sistema de recollida selectiva; contenidor d’orgànica, de paper i cartró, d’envasos, de vidre i de rebuig. Aquest pas endavant en matèria de reciclatge ha de permetre aconseguir la fita de recollir el 55% del volum de brossa orgànica a partir de l’any 2012. BALANÇ POSITIU Complert el primer any amb aquest nou sistema de recollida, el balanç que realitza l’Ajuntament és molt positiu ja que la recollida selectiva a Barcelona ha augmentat un 17%. Malgrat aquest èxit, hi ha territoris de la ciutat que encara tenen un ampli marge de millora. Aquest és el cas de Ciutat Vella, que és el districte de la ciutat que presenta uns pitjors números en matèria de reciclatge. En concret, els contenidors de Ciutat Vella presenten un 29,43% de residus impropis, és a dir, que el 70,57% dels residus que es

generen al districte es reciclen correctament. Aquestes xifres situen Ciutat Vella com el territori de la ciutat amb unes pitjors pràctiques de reciclatge, lluny dels districtes que encapçalen la llista; Nou Barris (14,10%), Sant Andreu (15,46%) i Horta-

Gestionar d’una manera més sostenible per al medi ambient els residus que es generen és un dels grans reptes per a les societats del segle XXI

Guinardó (15,55%). A l’altra banda d’aquest llistat, a l’estela de Ciutat Vella, es troben SarriàSant Gervasi (27,83%) i SantsMontjuïc (27,22%). Tots els barris de Ciutat Vella presenten un percentatge de residus impropis superiors al 20%, sent Sant Pere i Santa Caterina el que presenta unes millors xifres en matèria de reciclatge (24,67%), mentre que el Raval obté els pitjors resultats (31,68%). TASCA PEDAGÒGICA Realitzar aquest trànsit cap a unes bones pràctiques en matèria de reciclatge suposa que els ciutadans adoptin uns nous hàbits i prenguin consciència de la importància de gestionar correctament els residus que genera la societat. Amb aquest objectiu l’Ajuntament va preparar un grup d’educadors ambientals que han ofert informació personalitzada a un total de 308.612 llars de Barcelona, quasi la meitat de les existents a la ciutat.


4líniaciutatvella

18 Gener 2011

EDITORIAL

www.liniaciutatvella.cat Opinió

Safata d’entrada

Ciutat Vella, el districte que pitjor recicla

E

ls resultats del balanç de la nova contracta de neteja i gestió de residus de Barcelona deixen al Districte de Ciutat Vella molt mal parat, ja que hi destaca com la zona de la ciutat que pitjor recicla. Les seves xifres queden molt per darrere del districte que millor recicla, que és Nou Barris. A Ciutat Vella s’aprofita tant sols el 70% de les escombraries. Mentrestant a Nou Barris aquesta dada puja per sobre del 85%. Per acabar-ho de rematar, les xifres de cadascun dels barris és encara més descoratjadora. Al Raval i la Barceloneta no s’arriba a aprofitar ni el 70% de la brossa. L’únic barri que se salva a mitges és Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, però amb una xifra discreta en comparació a la resta de la ciutat. Cal intensificar, doncs, encara més la tasca de conscienciació al districte per tal d’aconseguir, any rere any, millorar aquestes xifres. La nova contracta dóna més facilitats per al reciclatge i ara és el torn dels veïns. Sobretot, tenint en compte, que millorant-les, també fem un bé al nostre medi ambient.

Un rentat de cara que ja feia falta

E

l barri del Raval Sud es rentarà la cara després d’anys en què no l’ha tocat ni una gota d’aigua. Fins a 15 milions d’euros s’invertiran per a millorar paviments i voreres, per renovar les xarxes de serveis, com la llum o el clavegueram, i per a la rehabilitació d’edificis. Era una millora que el Raval demanava a crits des de fa temps. És ben cert que fa uns anys es va renovar tota la rambla del Raval i els seus entorns, com ara el carrer dels Robadors. Aquestes obres van dignificar el barri i el van dotar de nous espais. A més, la millora de l’entorn van propiciar el pas d’encara més persones pels seus carrers i per les seves botigues. Aquesta part del barri, des d’aquell moment, ha anat creixent com les flors a primavera. Ara bé, hi ha tota una part del barri del Raval que encara es troba a les ombres. Els carrers Riereta, Lleialtat o Arc de Teatre, per posar alguns exemples, encara tenen molts dèficits. Les seves façanes són d’altres segles i necessiten una revisió, el mobiliari urbà s’ha de reposar i un llarg etcètera de millores que necessita tota aquesta part del barri. És de justícia que es faci aquest esforç d’inversió, perquè en definitiva són els seus veïns els que mantenen viu cada dia el Raval i els que trepitgen cada dia els seus carrers.

líniaciutatvella

Dipòsit legal: B-43220-2010

Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edició: Jordi Sugrañes (Línia Barcelona), José Antonio Pilar (Línia Vallès), Daniel Gutiérrez (Línia Badalona), Pere Giménez (webs temàtics), Ivana Padierna (webs de proximitat). Caps de redacció: Elisabeth Alfaro i Cristian Gómez. Redacció: Sara Arroyo, Jordi Alcover, Narcís Presas, Mariona Sanz i Daniel Sainz de Aja. Fotografia: Eduardo Benito.

RES DE NOU SOTA LA CAPA DEL SOL

DES DE L’ESQUIZOFRÈNIA Voldria referir-me a la meva experiència personal amb l’esquizofrènia: Vaig ser educat en una família catòlica practicant. Durant la meva vida m’ha mogut i m’ha fet tirar endavant l’esperança de l’existència d’un lloc on es deixi de patir. Vaig tenir el primer brot de la malaltia —els psiquiatres l’han batejat com autoreferencial— just abans d’incorporar-me al servei militar. Tot i així vaig seguir i vaig estar prop de quinze mesos a una caserna de l’exèrcit de terra espanyol. He parlat amb altres persones amb esquizofrènia que han tingut episodis similars al que jo vaig tenir: han tingut una pujada en què estaven convençuts que eren els escollits per alguna divinitat per dur a terme alguna acció heroica, i tot seguit han tingut una baixada en què s’han cregut que no podrien fer-la realitat perquè eren massa dèbils i s’han sentit totalment desamparats, motiu pel qual han buscat refugi en la seva família i en la gent que ells estimaven. Jo no he perdut mai l’esperança i he trobat en l’escriptura un mitjà per expressar-me. L’associació Ressorgir de Barcelona, m’ha facilitat les eines per poder seguir escrivint, i, a tots els meus companys de l’associació, també els ha facilitat mitjans per poder expressar-se d’una manera socialment acceptada.

Després de les eleccions al Parlament de Catalunya per elegir els actors de la gran companyia de teatre còmic de la Generalitat, queda palès que els resultats han estat agredolços. Sembla que al final s’intercanviaran els papers l’actor principal i el secundari. Alguns diuen que ja era hora, que amb aquest canvi, l’espectacle que es representa tindrà més trempera, que el que fins ara ha estat el primer actor era molt ensopit, sense esma, però altres també diuen que entre les hores que es passarà a la perruqueria, al saló d’estètica, sauna, mirantse al mirall i el melic, no tindrà temps per aprendre’s el seu paper tot i que l’obra que representa té molts anys. El que ara ha de ser actor secundari no hi està d’acord i diu que o és la primera estrella o ja li poden buscar un lloc amb molta paga i poca feina fora de la companyia. Quant als actors secundaris, els que formen part dels 135 escollits s’han quedat tranquils. Els que s’han quedat fora (pobrets!) hauran de treballar, cosa molt dura quan no s’hi està acostumat.

Xavier Martí Barcelona

El problema no són els actors. El que cal és crear un foc nou que cremi tot el guió que s’ha seguit a l’obra antiga, canviar també l’escenari i començar una altra vegada amb una obra seria, no una comèdia.

Per cert, quan es cremi tot el material antic, alerta! Que no se socarrimi l’actor principal. No guanyaríem per pomades. Josep Cabedo Barcelona

Cartes dels lectors Línia Ciutat Vella agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que els escrits estiguin signats amb nom i cognoms, número de DNI i telèfon de contacte. Línia Ciutat Vella es reserva el dret de retallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrònic a l'adreça liniaciutatvella@comunicacio21.com

grup comunicació21

www.liniaciutatvella.cat

Cap de producció i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors gràfics: Aida Fonseca, Albert Baldó. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodríguez, Àlex Subirats, Eugènia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magrià, David Olivares, Manel Riera i Manuel SánchezVillanueva. Màrqueting: Eva Serra. Distribució: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Acant Canet, Juan Carlos Galceran, Yacouba Diakité. Facturació: Teresa Aguela. Auxiliar: Maria Reyes.

Redacció: 93 519 44 10 liniaciutatvella@comunicacio21.com Publicitat: 93 519 43 85 publicitat@comunicacio21.com Administració: 93 519 43 93 administracio@comunicacio21.com

Ciutadans

Està a favor o en contra de la Llei Antitabac?

Hugo Abad, 20 anys Comercial (Mollet)

Marta Navarro, 30 anys Administrativa (Cornellà)

Carlos Vicente, 28 anys Infermer (Ametlla)

Ana Días, 28 anys Aturada (Mollet)

Mª Dolores López, 39 anys Operaria (Mollet)

No fumo i estic totalment a favor de la llei antitabac. Els qui no fumem agraïm moltíssim el fet d’entrar en un bar o a qualsevol centre i no olorar el fum dels qui sí fumen.

No fumo i estic a favor de la llei antitabac perquè crec que allibera del fum tant a fumadors com a no fumadors, obligant-los a unes normes concretes que respectin a tothom.

Sóc fumador i estic a favor de la llei antitabac. Crec que mitjançant la nova norma els fumadors prenem altres hàbits, obligats, però favorables per a la nostra salut i la dels demés.

Sóc fumadora i estic a favor de la nova llei perquè així m’obligo a fumar lluny dels no fumadors i sobretot del meu fill i dels nens. És una bona forma de conscienciar-nos.

No sóc fumadora i estic a favor de la nova llei antitabac perquè els no fumadors hem estat anys i panys empassant-nos el fum dels que fumaven. Als restaurants es nota molt.


18 Gener 2011

Opinió www.liniaciutatvella.cat

El mirador

Qui no vol caldo, dues tasses

ternacional i particular és la crisi financera. Una crisi que ha posat en evidència qui mana veritablement: els mercats financers. Un poder davant el qual s’agenollen els governs siguin del signe que siguin. Retallades de sou, desaparició de l’ajuda extraordinària per l’atur de 426 euros, jubilació als 65, 67...? I sempre, a darrera de tot, la por com instrument del “tràgala”. Doncs això: si no vols caldo, dues tasses. Me n’adono que en aquest període d’any estic una mica pessimista, per això prometo que per l’any vinent demanaré una mica més d’optimisme, i tu?

Veïns de Ciutat Vella Pitjors hàbits de reciclatge

Atlètic Barceloneta Líder a la seva categoria

Ateneu barcelonès Restauració de llibres

Ciutat Vella és el districte de Barcelona amb els pitjors hàbits de reciclatge. Als contenidors es troben un 29,43% de residus impromis, és a dir, que el 70,57% de la brossa que es genera es recicla correctament.

L’Atlètic Barceloneta continua líder de la seva categoria després de vèncer per 28 a 1 al Turia. Després de 10 jornades només ha perdut un partit i n’ha empatat un altre. Només li aguanta el ritme el CN Terrassa.

L’Ateneu Barcelonès ha iniciat una campanya de restauració dels seus llibres. La major part del fons bibliogràfic data dels segles XIX i XX, però també s’hi troben documents originals del segle XVI. Es pretén recuperar-ne una quarantena.

SemàforsMosso amb pressa. Un agent dels Mossos d’Esquadra fora de servei va ser caçat circulant a 191 km/h en un tram de l’autovia A-7, al terme municipal de Tarragona, limitat a 100 km/h, segons van informar fonts de la policia catalana. L’agent infractor, que és un sergent dels Mossos destinat a Reus, està acusat d’un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible.Prohibició d’un acte amb trabucaires. La comandància de la Guàrdia Civil de la ciutat de Barcelona ha prohibit a l'Ajuntament de Castellar del Riu, al Berguedà, que doni la benvinguda al patge reial (el dia de Sant Esteve) i als Reis d'Orient (el dia de Reis) amb una actuació de la Colla de Trabucaires creada recentment.Drogues amagades a les llaminadures. La policia ha intervingut gairebé 5 quilos de cocaïna que amagava un ciutadà colombià a l'interior de llaminadures, torrons, confits i altres dolços per evitar els controls de seguretat a l'aeroport de Barajas.Un xip a la mà per deixar de fer servir claus. Fart d'haver de portar un munt de claus a la butxaca i usar-les per a tot, Joe Woollen, un ciutadà d’Austràlia de 28 anys ha decidit implantar-se a la seva mà dreta un xip d'identificació per radiofreqüència per posar fi al problema. Segons recull el diari The Sydney Morning Herald, el xip no requereix bateries, pot durar molts anys i es comunica amb un receptor connectat a les portes.

La FotoJordi Sugrañes Director Línia Ciutat Vella

braus, i que el deu de juliol més d’un milió de persones, sota el lema “Som una Nació, nosaltres decidim”, es manifestessin a Barcelona demanant el dret a decidir. També va ser valuosa per als nacionalistes la victòria de la selecció espanyola de futbol per diferents motius, uns perquè havia guanyat Espanya, els altres perquè havia guanyat Catalunya ja que era evident que el joc de la selecció era el del Barça. Trista notícia la violència de gènere que, en comptes de remetre, augmenta. Però sens dubte l’esdeveniment més important i de més transcendència a nivell in-

L’agulló

5

La lupa

Enrique Collado, president d’Amalgama

Fer una recopilació dels esdeveniments més importants del passat 2010 no és gens fàcil. Ens podríem preguntar: importants per a qui? Des de quin punt de vista? Per què és clar, hauríem de fixar un criteri: esdeveniments positius, negatius, científics, culturals, socials, econòmics, de tota mena? Sens dubte un dels més impactants i que gariebé va inaugurar l’any va ser el terratrèmol que el 12 de gener va provocar centenars de milers de morts a Haití i que va col·lapsar el país. Va ser impactant l’accident d’avió on va morir gran part de la cúpula dirigent de Polònia, i la pujada de partits ultradretans a gran part de països europeus, inclosa casa nostra, en les eleccions a la Generalitat. També hem tingut fets positius en la millora de les relacions bilaterals d’EEUU i Rússia desprès de signar un acord de reducció d’armaments ofensius. I, com no, el terratrèmol mediàtic de Wikileaks posant en evidència les mentides de la política dels EEUU i molts països, entre ells Espanya. A Catalunya va ser important que el Parlament votés una Iniciativa Legislativa Popular per l’abolició de les curses de

líniaciutatvella

Avinguda Paral·lel (Raval)

A LA SORRA DEL CIRC Es presenta un gener animat per a la premsa barcelonina. La irrupció de Montserrat Tura a la cursa per l’alcaldia dóna un punt afegit a les eleccions municipals del maig, que ja apuntaven alt amb la pugna entre l’alcalde Jordi Hereu i l’aspirant Xavier Trias. Les primàries al PSC de Barcelona fan sumar enters a l’actualitat política en una època en la qual tot baixa. La veritat és que, si no fos perquè tot el que està passant és ben cert, es podria pensar que l’encarregat de la precampanya electoral del PSC és un geni. Després de la bufetada de les autonòmiques i dels baixos índexs de popularitat de Jordi Hereu, tindrem una bona dosi d’encaixades de mans i petons a les criatures per part dels dos precandidats a alcaldable fins al 19 de febrer, quan se celebrarà aquesta elecció. Mentrestant, els grups de l’oposició s’ho miraran tot des de la tanca. L’espectacle estarà a la sorra del circ romà, on Hereu i Tura estaran lluitant a la vista de tot el poble, i Trias, Portabella, Gomà i Fernàndez Díaz s’ho miraran des de lluny, sense poder fer-se sentir per sobre del rugit de la gent, i envejant la glòria dels dos gladiadors. Però és ben cert també que les lluites de gladiadors acabaven sempre amb un vencedor i un vençut, que hi perdia la vida. Qui caigui a les primàries de Barcelona, ja es pot acomiadar dels càrrecs de responsabilitat dins del PSC. Jordi Hereu, per una banda, veuria truncat el seu ascens a suposades metes més altes. Però Montserrat Tura que, davant la perspectiva d’estar quatre anys al Parlament fent d’oposició, ha preferit lluitar per l’alcaldia de la capital catalana, veuria també esmicolat el seu somni, ser presidenta de la Generalitat. Cal pensar, però, que el propi PSC també es pot veure perjudicat. Si, després de les primàries, el candidat socialista perd davant de Trias, llavors, què farien?


6

 lĂ­niaciutatvella

18 Gener 2011 www.liniaciutatvella.cat

Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com


7

Raval líniaciutatvellaRenovació de la cruïlla de Tallers i Jovellanos

18 Gener 2011

La cruïlla dels carrers Tallers, Jovellanos i Ramelleres es renovarà amb l’objectiu de prioritzar el pas de vianants pels carrers. Es retirarà el mobiliari urbà i es millorarà la pavimentació per donar visibilitat a la palmera situada al centre de la cruïlla, instal·lant llambordes al voltant. Foto: S.A

El Raval Sud es renta la cara La Llei de Barris destina prop de 15 milions per a fer 32 actuacions de reforma d’edificis i carrers a la zona Foto: S.Arroyo

S. Arroyo Raval

La reforma de la plaça del Pedró –que començarà aquest mes– inciarà el catàleg d’actuacions que d’aquí als propers 8 anys es faran al Raval Sud amb l’objectiu de fer-li un rentat de cara. Els seus carrers, on circulen cada any prop de 21 milions de persones, evidencien l’empremta que ha deixat el pas del temps: les façanes, el mobiliari urbà i les voreres han estat testimoni de la seva degradació. En total es destinaran prop de 15 milions d’euros de la Llei de Barris per a realitzar fins a 34 actuacions dividides en cinc eixos de treball: espai públic, equipament comunitari, habitatge, medi ambient, i dinamització social i econòmica. Tot plegat, per a crear espais verds i rehabilitar edificis. A tall d’exemple, la plaça del Pedró guanyarà espai per a vianants amb una nova superfície uniforme que eliminarà un dels carrers adjacents. També es dotaran els carrers més deteriorats amb nous punts d’il·luminació, portes automàtiques i ascensors, com són el de l’Est, Guàrdia, Lleialtat, Riereta i Arc de Teatre. La zona delimitada per a la intervenció són les vies entre el carrer Hospital i Drassanes (de nord a sud) i des de la Rambla a l’avinguda Paral·lel a (d’est a oest).

L’hotel Acta Mimic està tapat amb una lona d’autopromoció

Un tendal d’autopromoció crea controvèrsia entre els veïns Redacció > Una nova polèmica esquitxa un dels hotels del districte. Aquesta vegada, però, és per qüestions ben diferents: una lona publicitària permanent. Al carrer Arc de Teatre, l’hotel Acta Mimic ha habilitat un tendal de grans dimensions que cobreix tota la façana de l’edifici. És d’autopromoció i, encara que ho sembli, no amaga cap tarima d’obres al darrere. La lona va ser instal·lada amb l’objectiu d’aïllar de l’exterior les finestres dels lavabos que donen a la façana. La

S’inicia el diàleg amb els antics ocellaires per amortitzar les parades

La Rambla del Raval, el Paral· lel i un edifici del carrer Arc de Teatre

SANT PAU DEL CAMP L’actuació de més envergadura correspon a la remodelació dels jardins de Sant Pau del Camp, on es destinaran prop de 3,2 milions a resoldre la degradació del parc. L’objectiu de l’Ajuntament es

direcció de l’hotel té llicència per a col·locar-la però ara es posa en dubte si compleix o no els requisits marcats pel districte, que ara els ha demanat que la retirin. Els veïns creuen que el tendal suposa un gran impacte visual al barri i sobretot critiquen que el districte permetès instal·lar-lo quan ha sancionat a un comerciant per pintar amb grafits la seva pròpia persiana. De moment, però, el tendal continua desplegat.

convertir-lo en un parc de referència al Raval Sud, tot recuperant el valor simbòlic de quan va ser construït. El parc es va inaugurar al 1992 coincidint amb les actuacions del pla especial de

reforma interior (PERI) del Raval. L’objectiu, llavors, era integrar-lo al costat de l’església de Sant Pau del Camp, que a dia d’avui és un dels edificis romànics més ben conservats de la ciutat.

Redacció> L’Ajuntament ha iniciat el procés de diàleg amb els antics ocellaires per tal d’arribar a un acord sobre el futur de les parades de la part alta de la Rambla. La portaveu del grup municipal, Assumpta Escarp, ha reiterat la necessitat de “fer que la Rambla recuperi la seva condició de passeig”. La decisió es produeix sis mesos després que obliguessin als ocellaires a reconvertir els seus establiments en botigues de productes artesanals “més atractives”. La pretensió actual és eliminar-les i arribar a acords econòmics.

Les parades artesanals


8

 lĂ­niaciutatvella

www.liniaciutatvella.cat 18 Gener 2011

Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com


18 Gener 2011

Raval www.liniaciutatvella.cat

Ciutat Vella Decideix continua la recollida de vot anticipat Foto: BCN Decideix

líniaciutatvella

9S’obre el procés de selecció de les estàtues humanes Fins al 20 de gener es podrà formalitzar la petició que valorarà l’experiència i formació dels artistes Foto: S.Arroyo

Sara Arroyo Raval

Barcelona Decideix a la Barceloneta

Redacció Raval La campanya de vot anticipat per a la consulta sobiranista del 10 d’abril va obrir al districte amb l’èxit de la Barceloneta, sonat perquè va aconseguir un 20,2% de participació en un sol dia. La campanya no ha davallat encara i segueix amb molta força al districte. A hores d’ara, des de Ciutat Vella Decideix posen els esforços en el desplegament d’aquesta campanya que s’estén en prop de 10 punts, dels quals sis funcionen de forma permanent. Qui vulgui participar a la consulta pot fer-ho a les urnes habilitades a l’Associació de Veïns de la Barceloneta (carrer del Guitert,

33-35), a l’Associació Riereta (carrer Riereta, 5), a la cafeteria La joia del Call (placeta Manel Ribé), al quiosc l’Espai sense alcohol del parc de la Barceloneta i a les seus de Vilaweb i l’Avui-El Punt, al carrer Ferlandina i Tàpies respectivament. SUPERVISIÓ EUROPEA Els membres de Barcelona Decideix Anna Arqué, Elisenda Paluzie i Alfred Bosch van demanar que agents europeus i europarlamentaris facin un seguiment del referèndum i validin els resultats. Tres europarlamentaris catalans van assistir a la presentació al Parlament Europeu i han promès donar suport a Barcelona Decideix des de Brussel·les

Amb l’objectiu de disminuir l’ocupació massiva d’estàtues humanes a la Rambla, l’Ajuntament ja va anunciar a finals d’estiu la intenció d’agreujar la regulació d’aquesta pràctica. Les mesures plantegen la reducció a 15 del nombre d’estàtues que es poden col·locar en un mateix torn a la zona i la fixació de jornades laborals de matí i tarda. Una altra de les mesures que s’aplicarien a partir d’aquest 2011 seria la instauració d’un procés de selecció dels artistes que poden actuar, fet que ja s’ha possat en marxa. FINS AL 20 DE GENER El “casting” ja ha començat: fins al 20 de gener els artistes que fins ara havien actuat com a estàtues humanes a la Rambla hauran de presentar un currículum i una sol·licitud per poder seguir treballant. Per això, però, hauran de passar les proves de selecció d’entre el total de candidatures:

Període per sol·licitar un hort urbà

Tura vol Vistos per a fer ressorgir sentència els judicis del 29-S Ciutat Vella

Redacció > Fins a l’1 de febrer s’ha obert el període d’inscripció per a sol·licitar l’explotació d’un dels 8 horts urbans de Sant Pau del Camp. Les condicions per poder accedir és ser major de 65 anys, estar capacitat per al treball agrícola i viure al districte de Ciutat Vella. Els propietaris podran explotar l’hort durant 5 anys i beneficiar-se amb el consum propi dels aliments cultivats. El sorteig dels horts es farà el proper 14 de febrer a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Agències > El jutge del Jutjat penal número 8 de Barcelona ha deixat vistos per a sentència els tres primers judicis pels disturbis ocorreguts durant la vaga general del 29 de setembre a Barcelona. Els acusats han estat una jove portuguesa, un sindicalista de la CNT i un periodista, als quals se’ls acusa de delictes per atentar contra agents de l’autoritat i desordres públics, als dos primers; i per atentar contra un agent, al tercer. Un dels fets va ocórrer a la Rambla del Raval.

Redacció > Montserrat Tura ha anunciat que si finalment és alcaldable per a l’Ajuntament de Barcelona –fet que es decidirà el proper 19 de febrer–, prioritzarà en la seva campanya electoral el ressorgiment del districte de Ciutat Vella, un dels territoris que més problemàtiques ha causat a l’actual alcalde, Jordi Hereu. Ella mateixa l’ha definit com “el cor de Barcelona”. Malgrat tot, assegura que no és “la favorita” de la direcció del PSC, tot i que el seu nom sona cada vegada més.

Una de les estàtues que actuen actualment

es valorarà l’experiència i la formació mitjançant punts. Quant més cursos, tallers relacionats amb l’art dramàtic o les arts escèniques i concursos guanyats més possibilitats per a ser seleccionats. Un cop finalizada aquesta primera fase, el districte anunciarà la data i el lloc per a realit-

zar un sorteig públic a partir del qual s’assignaran la localització concreta i els torns corresponents. Les persones seleccionades rebran un carnet acreditatiu personal i instransferible. L’activitat, es podrà fer únicament entre el carrer Bonsuccés i la plaça de l’Arc de Teatre.

La Boqueria ja tanca el porxo a les nits des de principis d’any Redacció > Des del 31 de desembre el porxo de la Boqueria es tanca nit rere nit per garantir la seva preservació i el seu correcte manteniment. Entre les 23 i les 6 h ningú pot accedir a les rodalies del Mercat, evitant així que s’instal·lin sensesostre sota el porxos o que serveixi d’urinari públic per als que, a altes hores de la matinada, circulen per la Rambla. En total, s’han col·locat deu reixes d’acer laminat que garantirà el seu tancament durant les nits. Els veïns podran informar de qualsevol incidència a través d’un telèfon.

Les reixes d’acer de la Boqueria


10

 Fotografies per reviure El Molino del anys 70 i 80

Barri Gòtic líniaciutatvella

18 Gener 2011

La galeria Setba Zona d’Art (plaça Reial, 10) acollirà fins al proper 28 de febrer l’exposició fotogràfica Carpe diem, 10 anys a El Molino, 1973-1983, una mostra que recull prop de 50 instantànies del fotògraf Josep Tobella que retraten l’ambient i els personatges que durant aquests anys es podien trobar al mític cabaret del Paral·lel.

Apadrina un llibre del s. XVI L’Ateneu Barcelonès inicia una campanya per buscar padrins que sufraguin la restauració dels seus llibres Foto: Arxiu

Cristian Gómez Barri Gòtic

L’Ateneu Barcelonès celebra enguany el seu 150è aniversari havent-se convertit en una de les institucions culturals amb més tradició de Catalunya, i tenint en el seu haver un dels fons bibliogràfics privats més importants del país. En concret es calcula que a la biblioteca de l’Ateneu hi descansen més de 250.000 volums entre llibres, documents, cartes i manuscrits. La major part d’aquest fons bibliogràfic data dels segles XIX i XX, però entre les prestatgeries de l’Ateneu també s’hi troben documents originals del segle XVI en endavant. Alguns d’aquests llibres més antics han notat massa el pas del temps i el seu estat de conservació és força precari, i per aquest motiu, els responsables de l’entitat amb seu al carrer Canuda han endegat la campanya Apadrina un llibre! Conserva el futur, preserva el

Aspecte actual de la plaça Vila de Madrid

La remodelació de la plaça Vila de Madrid inicia la recta final Seu de l’Ateneu Barcelonès al número 6 del carrer Canuda

passat, una iniciativa que pretén recaptar fons privats per tal de restaurar i posar al dia els volums més antics i malmesos de la seva centenària biblioteca. La restauració dels llibres més afectats pel pas del temps oscil·la entre els 100 i els 1.000 euros, i en una primera etapa es pretén recuperar-ne una quarantena. Existeixen tres modalitats d’apadrinament; una aportació mínima de 35 euros, una mitja de

100 euros i una màxima que pot arribar a la quantitat que el donant consideri oportuna. El nom de tots els padrins figurarà a la caixa de preservació on reposarà el llibre un cop restaurat i es sortejaran lots de llibres entre tots ells. Els interessats en apadrinar un llibre poden fer-ho omplint una butlleta que es troba a la seu de l’Ateneu o al web de la seva biblioteca mitjançant un formulari que permet fer la gestió online.

C.G > Si es respecten els terminis estipulats per l’Ajuntament, la plaça Vila de Madrid estrenarà la seva nova imatge aquest mes de febrer. Després de mesos de reunions entre el consistori i les diferents entitats veïnals i de comerciants del barri es comença a configurar el paisatge final que presentarà aquest cèntric emplaçament, que des de fa alguns anys s’ha convertit en objecte de diferents polèmiques a causa de l’actitud incívica de molts dels ciutadans que la visiten. En opinió de molts veïns de la zona, aquest incivisme ha convertit la

plaça en un espai brut, sorollós i amb un manteniment escàs. ÀREA DE JOCS INFANTILS Una de les darreres decisions que s’han fet públiques és que la plaça Vila de Madrid comptarà amb una àrea destinada als jocs dels infants. Altres aspectes que ja es coneixen són el trasllat de la Fira d’Artesans a un altre emplaçament, la restricció a l’aparcament de motocicletes, l’habilitació de nous seients i zones de descans o la incorporació d’un guardià de seguretat que vigilarà el recinte arqueològic durant el dia.

La rehabilitació de Basílica de la Mercè rep 1 milió

El món casteller s’instal·larà a la plaça Sant Miquel

Els Gossos i Beth captiven al Palau de la Música

Redacció > L’Ajuntament de Barcelona s’ha compromés a aportar més d’un milió d’euros durant els tres pròxims anys al projecte de rehabilitació de la Basílica de la Mercè. Així ho van formalitzar a principis de gener la regidora de Ciutat Vella, Assumpta Escarp i el president de la Germandat de la Mare de Déu de la Mercè, Ignacio Riera. Els diners es destinaran principalment a restaurar les cobertes de les diferents capelles de la Basílica.

Redacció > Sembla ser que la plaça Sant Miquel serà l’emplaçament definitiu on s’instal·larà el monument que la ciutat de Barcelona alçarà en homentage al món dels castells, recentment declarat com Patrimoni de la Humanitat. Es tracta d’una escultura de tub d’acer inoxidable, obra de l’escultor Antoni Llena, que s’alçarà fins als 30 metres d’alçada i s’integrarà a la fesomia de la plaça i permetrà la circulació de vianants pel seu interior.

Redacció > La primera nit que el Festival del Mil·leni va dedicar a la música pop en català va acabar amb un Palau de la Música ple i rendit al so de Beth i els Gossos. L’exconcursant d’Operación Triunfo presentava el seu primer treball cantat íntegrament en català, Segueix-me el fil. Per la seva banda, Gossos també arribava a la cita amb nou material, les 14 cançons que composen el seu nou disc Dia 1, que deixa enrere el seu darrer exitós treball, Oxigen.

Basílica de la Mercè

Imatge de l’escultura d’Antoni Llena


Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com

www.liniaciutatvella.cat

18 Gener 2011

lĂ­niaciutatvella

11
12Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera líniaciutatvella

18 Gener 2011

La Mitja Marató trenca la barrera dels 5.000 inscrits

Comissions Obreres es queda amb l’edifici de Via Laietana Redacció > Uns 200 afiliats del sindicat CGT han ocupat aquest dilluns els antics jutjats de la Via Laietana, als números 810, en contra de la decisió del Ministeri de Treball de cedir exclusivament a Comissions Obreres l’edifici que compartien a Via Laietana, 16-18. Així, CCOO s’encarregarà de la remodelació de l’immoble i CGT haurà d’abandonar la seva seu. El conflicte entre els dos sindicats per aquest edifici ja fa un any que dura.

La 21a edició de la cursa, que se celebrarà el proper 30 de gener, ja supera el nombre de 5.500 corredors Infografia: Aida Fonseca

La vida i obra del poeta francés Rimbaud, a ritme de cabaret

J. Sugrañes St. Pere i Sta. Caterina

Les curses populars, com podria ser la Marató de Nova York, tenen com objectiu primordial augmentar, edició rere edició, la xifra de participants. Aquest increment fa que una cursa oberta a tothom pugui consolidar-se i tenir un nom entre totes les proves populars que es fan arreu del món. Aquest és el cas de la Mitja Marató de Barcelona. A falta de tres setmanes per a la prova, la Mitja ja ha passat la barrera de les 5.000 inscripcions, el que significa que ha superat el record de

participants que s’havia aconseguit l’any passat. A hores d’ara, la Mitja Marató compta amb uns 5.500 corredors, el que suposa 3.300 persones inscrites més que l’any passat a aquestes alçades. La 21a edició de la Mitja Marató de Barcelona es presenta, doncs, com una cursa multitudinària, que omplirà el proper 30 de gener els carrers de la ciutat. RECORREGUT Com ocorre en totes les curses populars, el centre de la ciutat és l’epicentre de la trobada. El districte de Ciutat Vella, per tant, es converteix en l’espai centrals de la cursa, ja que bona part del seu recorregut hi transcorre. La Mitja Marató de Barcelo-

Redacció > L’Espai Escènic Brossa (Serra Xic, 2) presenta fins al 23 de gener l’espectacle No te’n riguis de Rimbaud, una obra sobre la vida i obra del poeta francés. La representació, a càrrec de la companyia mallorquina Iguana Teatre i dirigida per Pere Fullana, combina els elements del cabaret, com la música, el ball i la màgia, a sobre de l’escenari. L’entrada val 16 euros, excepte dimecres, quan val 9 €. na, amb un itinerari de 21,097 quilòmetres, començarà a les 8.45 del matí i sortirà des del passeig Lluís Companys. Des d’allà començaran el seu itinerari que els portarà pel casc antic de Barcelona fins a la zona del 22@, des d’on enfilaran el tram final fins a la meta, un altre cop al passeig Lluís Companys, sota l’Arc de Triomf. Entre els carrers més emblemàtics que la cursa visitarà estan la Via Laietana, per on pujaran fins a plaça Urquinaona i plaça Catalunya, des d’on tornaran a baixar per la Rambla. Els jardins de la Ciutadella també seran una part important de la Mitja, ja que els participants l’hauran de rodejar pel passeig de Circumval·lació en dues ocasions.

Dimiteix un dels La música més arquitectes de les independent, al obres del mercat 16è Minifestival Redacció > Un dels dos arquitectes encarregats de la reforma del mercat del Born, Rafael Càceres, ha dimitit per desacords amb l’Institut de Cultura de Barcelona (encarregat de convertirlo en un futur centre cultural) en alguns detalls del projecte. A davant del projecte continuarà el seu soci, Enric Sòria. Tanmateix, les obres continuaran al seu ritme i està previst que s’acabin a finals del 2012, amb un cost de 61 milions d’euros.

Redacció > Aquest divendres, 21 de gener, el centre cívic Convent de Sant Agustí (Comerç, 36) acull, a partir de les 20 del vespre, la presentació del Minifestival de Música Independent. El certamen, que arriba a la seva 16a edició, serveix de trobada amb la música més alternativa de la ciutat, amb bases electròniques i d’experimentació. L’acte estarà presidit per un concert a càrrec dels grups Gespa, Petrus, Vera Wenzel i Plou.


13

La Barceloneta líniaciutatvella

18 Gener 2011

S’0bre el període d’inscripció als tallers d’hivern Fins al proper 21 de gener s’obre el termini d’inscripció dels tallers d’hivern que organitza el centre cívic Barceloneta. Aquests arrencaran la setmana del 31 de gener al 5 de febrer i constaran d’entre 8 i 10 sessions que finalitzaran a principis d’abril. Gastronomia, Música, Dansa o Arts Plàstiques són algunes de les opcions que ofereix el centre cívic Barceloneta (carrer Conreria, 1-9).

Ja està en marxa la reforma de la plaça Pompeu Gener Les obres serviran per canviar paviment i mobiliari Foto: S. Arroyo

Cristian Gómez La Barceloneta La plaça Pompeu Gener, que ocupa part dels terrenys on fins als anys 70 s’ubicava l’antiga fàbrica metalúrgica La Maquinista Terrestre i Marítima, ha començat l’any amb una sèrie de millores urbanístiques destinades a canviar la seva fesomia i potenciar el seu ús entre els veïns de la Barceloneta. Les obres s’emmarquen dins el projecte de condicionament que estan seguin les rodalies de l’antiga fàbrica, i que també inclou diferents actuacions futures a les places de La Maquinista i d’Antoni Genescà. El projecte de la plaça Pompeu Gener preveu durant les properes setmanes renovar el seu paviment i mobiliari, alhora que es millorarà la seva accessibilitat i enllumenat.Estat actual de l’entrada de la plaça Pompeu Gener

BADAL - CANALEJAS. PISO DE 3 HABITACIONES, CON BAÑO Y ASEO, COCINA OFFICE, CALEFACCIÓN, PARKET, TOTALMENTE REFORMADO EN FINCA DE OBRA VISTA REHABILITADA CON ASCENSOR. PARKING OPCIONAL. 249.000€

FONERIA - PG. ZONA FRANCA. PISO DE 3 HABITACIONES, REFORMADO, BALCÓN, ALTO, ASCENSOR. 249.000€

ROGER - PORTBOU. PISO AMPLIO DE 4 DORMITORIOS (3 DOBLES), 1 BAÑO, BALCÓN, ALTO, CON ASCENSOR, EXTERIOR A CALLE Y A PATIO DE MANZANA. CORRECTO PARA ENTRAR A VIVIR. 259.000€

BLAI - MARGARIT. PISO DE 4 HABITACIONES, COMEDOR, COCINA CON DESPENSA (IDEAL PARA HACER OFFICE), 1 BAÑO, GALERÍA Y 2 BALCONES. EXTERIOR A C/ Y A P/M. CORRECTO, GRANDES ESPACIOS, IDEAL PARA REDISTRIBUIR. TRASTERO PARA BICICLETAS EN FINCA. 237.000€

El Barceloneta apallissa per 28 gols a 1 al Túria C.G. > L’Atlètic Barceloneta continua comandant amb mà de ferro la Divisió d’Honor del waterpolo espanyol. Aquest cap de setmana els mariners es van imposar clarament per 28 gols a 1 al cuer de la categoria, el CD Túria, que encara no ha puntuat després de disputar-se les deu primeres jornades de lliga. Els deixebles de Santi Fernàndez van encarrilar ben d’hora el partit, i en finalitzar el primer període ja comandaven el marcador per 10 a 1. La resta del partit va ser un monòleg dels mariners que van abusar d’un rival clarament inferior fins a situar el definitiu marcador de 28 a 1, un resultat que evidencia la diferència de potencial dels equips que conformen la Divisió d’Honor masculina. Quan només resta una jornada per finalitzar la primera volta de la lliga, el Barceloneta suma vuit victòries, un empat i una derrorta, uns números que només pot seguir el CN Terrassa que suma un punt menys que els mariners.

La ‘080 Barcelona Fashion’ aterra a la Barceloneta Redacció > La setena edició del 080 Barcelona Fashion, el certamen de moda impulsat per la Generalitat de Catalunya, se celebrarà enguany a la Barceloneta entre els dies 31 de gener i 2 de febrer. Al llarg d’aquests tres dies, la carpa instal·lada al passeig Joan de Borbó amb motiu de la Barcelona World Race, acollirà una sèrie de desfilades on un total de 18 creadors i dissenyadors mostraran les seves propostes per a la temporada tardorhivern 2011-2012.


14L’Agenda RAVAL 18 de gener Projecció i col·loqui del film Elisa K de Judith Colell i Jordi Cadena. 20 h, CCCB.

18 Gener 2011

Negre, d’Agustí Villaronga, a càrrec de Xavier Pérez. 19 h, biblioteca Andreu Nin. Fins 21 gener Exposició col·lectiva de fotografia del Pati Llimona, a càrrec dels diferents alumnes d’aquest centre. Sala Ruïnes del centre cívic Pati Llimona. 22 de gener Aperitius musicals: Bon profit! Sons a la carta, a càrrec de Laia Torres i Carla Móra. 12 h, biblioteca Andreu Nin.

19 de gener Projecció i debat sobre el documental Wikirebels. A partir de les 19 h, CCCB.

27 de gener Espai de lectura: Cuentod@s, espai de narradors i narradores, conduït per Ruben Martínez. 20.45 h, centre cívic Pati Llimona.

Fins al 29 de gener Exposició fotogràfica: Els esperits de la selva, de l’artista Andrés Sosa. Centre cívic Drassanes.

30 de gener Exposició fotogràfica Carnival Strippers, amb la col·laboració de l’Intenational Center of Photografy. Palau de la Virreina.

22, 23 i 29 de gener Teatre infantil: Pinxo, el picassoques enamorat, de Pilar Casalengua. 18 h (dies 22 i 29) i 12 h (dia 23). Teatre del Raval. Entrada 7 euros.

Fins al 31 de gener Exposició fotogràfica: Estudi d’una fotografia consumida, de l’artista Alberto Bañares. Centre cívic Pati Llimona.

Fins al 13 de febrer Exposició fotogràfica: Avelino Pi: NY-BCN, sobre regates interoceàniques. Museu Marítim de Barcelona. BARRI GÒTIC 18 de gener Consell de barri del barri Gòtic. 19 h, centre cívic Pati Llimona. 19 de gener Projecció del documental Mokomba, d’una riba a una altra. 19.30 h centre cívic Pati Llimona. Xerrada sobre la pel·lícula Pa

blioteca Francesca Bonnemaison. Fins al 23 de gener Teatre: No te’n riguis de Rimbaud, a càrrec de la Cia. Iguana Teatre. Espai Escènic Brossa. 30 de gener 21a edició de la Mitja Marató de Barcelona amb sortida passeig Lluís Companys (8.45 h). LA BARCELONETA 18 de gener Xerrada: Joan Salvat-Papasseit. Construcció d’una avantguarda social i cultural, a càrrec de Maia Creus. 19 h, biblioteca de la Barceloneta. 19 de gener Contes a la mà: Pets i caques, a càrrec d’Anna Casals. 18 h, biblioteca de la Barceloneta. 20 de gener Dansa: Entrada amb consumició: dues noies fumen un cigarret en només 30 segons, a càrrec de Les Filles Föllen. 21.30 h, centre cívic Barceloneta. Fins al 28 de gener Exposició pictòrica: GAP en singular, a càrrec d’un col·lectiu d’artistes. Centre cívic Barceloneta. Exposició pictòrica: Contraposats: un món sense fronteres, a càrrec de Montse Martínez i Montse Piñol. Centre cívic Barceloneta.

Propera edició SANT PERE I SANTA CATERINA 18 de gener Xerrada literària al voltant del llibre Tan cerca de la vida, amb el seu autor Santiago Rocagliolo. 19 h, 2a planta de la bi-

líniaciutatvella

Dimecres 2 de febrer

TELÉFONS D’INTERÈS EMERGÈNCIES 112 BOMBERS 080 CAP Barceloneta, Pg. Martítim, 21. 932213783 Casc Antic, Rec Comtal, 24. 933101421 Gòtic, Ptge de la Pau, 1. 93 3436140 Doctor Lluís Sayé, Torres i Amat, 8. 933012532 Drassanes, av. Drassanes, 17-21. 933294495 Hospital del Mar, Pg. Marítim, 25-29. 932483000 URGÈNCIES SANITÀRIES 061 MOSSOS D’ESQUADRA 088 Comissaria de Mossos d'Esquadra, C Nou de la Rambla, 76-78. Oficina de Denúncies dels Mossos d'Esquadra la Barceloneta, Almirall Cervera, 29. POLICIA NACIONAL 091 GUÀRDIA URBANA 092 Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana, la Rambla, 43. OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) Ramelleres, 17. TELÈFON DE CIVISME 900226226 POLICIA NACIONAL 091 CENTRES CÍVICS I CULTURALS Centre Cívic Barceloneta, Conreria, 1-9. 932 563 320 Centre Cívic Convent de Sant Agustí, C/ Comerç, 36 933 103 732 Centre Cívic Drassanes, Nou de la Rambla, 43 934 412 280 Centre Cívic Pati Llimona, Regomir, 3. 932 684 700 Centre Cultural Caixa Penedès Espai Subirachs, C/ Princesa, 21. Centre Erasme de Janer, Erasme de Janer, 8. 932563200 BIBLIOTEQUES Biblioteca Sant Pau i Santa Creu de Barcelona. Carrer del Carme, 47. 933 020 797. Biblioteca Gòtic – Andreu Nin, La Rambla, 30-32. 933 437 369. Biblioteca Francesca Bonnemaison de Barcelona, Sant Pere més baix, 7. 932 687 360 Biblioteca Infantil del Barrio Gòtic, Lledo, 15. 933 107 714 Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat, Comte Santa Clara, 8-10. 932 253 574 Sala de lectura infantil Àngel Baixeras, Salvador Aulet, 1. ALTRES SERVEIS Of. d’habitatge i rehabilitació, Pintor Fortuny, 17-19. 933435640


Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com

www.liniaciutatvella.cat

18 Gener 2011

lĂ­niaciutatvella

15
16

 lĂ­niaciutatvella

18 Gener 2011

www.liniaciutatvella.cat

Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com

Línia Ciutat Vella 4  
Línia Ciutat Vella 4  

Línia Ciutat Vella 4