Page 1

Primjeri zanimljivih projekata financiranih iz EU fondova u državama članicama mr.sc. Marija Tufekčić HRVATSKA – IZVOR VODE Zagreb, 4. listopada 2013.


Mjere navodnjavanja Španjolska 85,7 mil eura (EU 60 mil) ERDF Aktivnosti: izgradnja 30km kanala za navodnjavanje i tri spremnika za navodnjavanje 39.600 ha poljoprivrednih površina, izgradnja nove ceste, postavljanje putokaza, zaštitne ograde, automatizacija hidrauličnog upravljačkog sustava, izgradnja posebnih preljeva i sustava kontrole Rezultat: moderan sustav navodnjavanja i kontrole, godišnja ušteda vode 217 mil. m3, povećanje prihoda poljoprivrednika, otvoreno 25 radnih mjesta za realizaciju projekta, te 3 nakon puštanja u pogon


Nadogradnja vodoopskrbnog sustava Portugal 65,1 mil eura (EU 41,2 mil) ERDF Aktivnosti: izgradnja 15 brana, 314 km kanala, devet crpnih stanica i šest mini hidroelektrana Rezultat: povećanje zalihe pitke vode, 44.486 kućanstava dodatno priključeno na novi vodoopskrbni sustav, navodnjavanje, otvaranje novih radnih mjesta


Mjere sprečavanja poplava Atena 84 mil eura (EU 71 mil) ERDF Aktivnosti: izgradnja 3300 m dugog propusa, izgradnja željezničkog mosta, izgradnja mreže oborinskih voda, sustava vodoopskrbe, uređenje s obje strane propusta u zelene površine, biciklističke staze, šetnice Rezultati: sigurnost za 116.000 stanovnika, atraktivnost prostora, otvoreno direktno i indirektno 712 radnih mjesta (ugostiteljstvo, zaštita, zdravstvo...)


Revitalizacija jezera Karla Grčka 50 mil eur (EU 37,8 mil) ERDF Aktivnosti: radovi na uređenju jezera (izvora vode, dna), izgradnja sustava akumulacije i sustava za prikupljanje vode, sustav zaštite od poplava, izgradnja muzeja i centra za edukaciju, info kampanja Rezultat: obnavljanje ekološke ravnoteže, smanjenje korištenja podzemnih voda za 17,8 milijuna m3 godišnje, smanjenje onečišćenja, te opskrba 88.000 domova pitkom vodom, nova turistička ponuda, radna mjesta


Plutajuća tvornica pitke vode Grčka 1.31 mil. eur (ERDF) Inicijalni problem: nedostatak pitke vode na otocima Grčke Aktivnosti: izgradnja platforme i opremanje tehnologijom za pretvarnje morske vode u pitku, energija vjetra, samoodrživ pogon Rezultati: proizvodnja pitke vode 70m3 na dan (300 ljudi dnevno), proizvodnja el. energije, prikupljanje vremenskih podataka


Medmann – svaka kap je bitna Grčka, Španjolska, Francuska, Italija 787.700 (ERDF) Aktivnosti: provedena istraživanja o površinskim i podzemnim vodama, razvijena metodologija praćenja stanja voda, provedena analiza vodnog ciklusa, model prognoziranja suše, analiza potencijala ponovnog korištenja vode, upravljanje rizicima itd. Rezultat: integrirano upravljanje vodnim resursima, zajednička metodologija za borbu protiv suše, osiguranje kontinuiranog gospodarskog rasta u regiji, regionalna suradnja, podizanje svijesti o značaju vode


„Čista voda – zdravo poslovanje” Estonija 43.460 eura (EU 14.380) ERDF Korisnik: Fixtec -mala tvrtka za proizvodnju u području zaštite okoliša Aktivnosti: Podrška u razvoju novog proizvoda i novih procesa, marketing organskog pročišćivača vode za finsko tržište Rezultat: godišnji promet porastao za oko 1 mil eura


Ponovna uporaba nusproizvoda proizvodnje maslinovog ulja, Grčka 1,2 mil eura (EU 0,6 mil) ERDF Problem: značajno onečišćenje okoliša štetnim otpadnim vodama i kominom iz uljara Aktivnosti: uspostava procesa za iskorištenje nusproizvoda za grijanje, za gnojivo, te pročišćavanja otpadnih voda Rezultat: uspostava demonstracijskog procesa za integrirano iskorištavanje nusproizvoda, ušteda vode i energije


Vagoni vode u boci Evian Francuska-Njemačka 560.000 eura, Marco Polo Aktivnosti: prelazak sa cestovne na željezničku distribuciju vode od proizvođača u Francuskoj do distributivnog centra u Njemačkoj (711 km) Rezultati: 10.000 kamiona godišnje manje na cesti, značajna ušteda energije, smanjenje zagađenja, procijenjena vrijednost društvene koristi i troškova zaštite okoliša 6.9 mil eura u 3 godine


Rapidcool - Tehnologija koja ohladi piće za 45 sekundi 903.000 eura (FP7) Aktivnosti: istraživanje tvrtke Enviro-Cool Ltd. i razvoj koncepta za komercijalnu proizvodnju inovativnog rashladnog uređaja za prodajna mjesta pića Rezultat: hlađenje pića u bocama i limenkama za 45 sekundi sa sobne temp. na 4˚C, ušteda energije od 80% u odnosu na otvorene hladnjake, te 54% staklenih hladnjaka


Izazovi pripreme i provedbe infrastrukturnih projekata 11

.

Dugotrajna priprema natječajne dokumentacije

22

Pravovremeno Pravovremeno ispunjenje ispunjenje preduvjeta preduvjeta -- vlasnički vlasnički odnosi odnosi ii potrebne potrebne dozvole dozvole

33

Administrativni Administrativni ii financijski financijski kapaciteti kapaciteti korisnika korisnika (predfinanciranje, (predfinanciranje, sufinanciranje, sufinanciranje, održivost) održivost)

44

Osiguravanje Osiguravanje održivosti održivosti (financijske, (financijske, institucionalne, institucionalne, okolišne..) okolišne..)


Uspješan projekt je: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Završen na vrijeme Proveden u okviru zadanog proračuna Ostvarena je tražena kvaliteta Ostvario je u potpunosti zacrtane ciljeve i rezultate Zadovoljio je očekivanja svih dionika Osigurava održivost rezultata projekta i nakon završetka financiranja


mr. sc. Marija Tufekčić marija.tufekcic@imured.hr

[KONFERENCIJA] Primjeri zanimljivih projekata financiranih iz EU fondova u državama članicama  
[KONFERENCIJA] Primjeri zanimljivih projekata financiranih iz EU fondova u državama članicama