Page 1

PRIMJERI ZANIMLJIVIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA U DRŽAVAMA ČLANICAMA

Mr.sc. Marija Tufekčić Split, 8. studenoga 2013.


Eko javni prijevoz, Portugal ERDF: 459.000 eura Aktivnosti: nabavka eko autobusa, medijska kampanja Rezultat: zaštita okoliša, bolja kvaliteta gradskog zraka, smanjenje buke, bolji turistički image grada


CHIC, Clean Hydrogen In European Cities (Aargau, Milano, Oslo, London, Bozen)

Vrijednost: 25,87 mil eura Aktivnosti: ukljuÄ?ivanje 26 autobusa na vodikov pogon u javni prijevoz pet europskih gradova; 25 projektnih partnera; proizvodnja autobusa, gradnja stanica za pogonsko gorivo, procijena ekoloĹĄkih , ekonomskih i socijalnih uÄ?inkaka uporabe autobusa na vodikov pogon


Oživljavanje starog dijela grada Barija, Italija

8,19 mil. eur (ERDF) Inicijalni problem: depopulacija dijela grada, društvena isključenost, neatraktivnost kvarta za život Aktivnosti: obnova infrastrukture, javne rasvjete, poticanje jačanja obrtništva i turističkih usluga, obuka/dokvalifikacija Rezultat: kvaliteta života lokalne zajednice, jačanje turističke ponude, zapošljavanje, smanjenje kriminaliteta


Obnova starog industrijskog parka, Grčka 605.200 eur (ERDF) Inicijalni problem: zapušten i devastiran industrijski pogon Aktivnosti: obnova i opremanje konferencijskog centra (70 ljudi), prostorija za predavanja, okoliša Rezultat: moderan prostor održavanje raznih edukacija, programa cjeloživotnog obrazovanja, izložbe – jačanje turizma, zapošljavanje lokalnog stanovništva (95 ljudi) Samoodrživost!


Stari kamen – novi život, Kalopanayiotis, Cipar ERDF: 5.403.691 eura (2,701,845.5 EU) Aktivnosti: potpora za privatne poduzetnike u ruralnom turizmu; obnova starih kamenih cesta i drugih tradicionalnih struktura u centru sela, obnova drevnih fasada Rezultati: obnova arhitektonskog nasljeđa, promocija ruralnog i kulturnog turizma, kvaliteta življenja


Posjetiteljski centar povijesne bitke iz 14. stoljeća, Portugal 2.7 mil eur (ERDF) Aktivnosti: izgradnja multimedijskog centra na 1.500 m2, izložbenog prostora, opremanje, rekonstrukcija bitke kroz 30 min. film, trgovina, restoran Rezultat: održavanje raznih edukativnih aktivnosti, 60.000 turista godišnje, otvaranje novih radnih mjesta


Očuvanje pomorskog nasljeđa, Portugal ERDF/Urban: 5.1 eura (3 mil eura EU sufinanciranja) Aktivnosti: edukacija, obuka u vještini brodogradnje, izgradnja replike broda iz 16. st, obnova starog brodogradilišta, restauracija zgrade kraljevske carinske službe i uspostava novog muzeja posvećenog povijesti brodogradnje u gradu Rezultat: brend grada, turistička ponuda, urbana regeneracija


Mjere navodnjavanja, Španjolska 85,7 mil eura (EU 60 mil) ERDF Aktivnosti: izgradnja 30km kanala za navodnjavanje i tri spremnika za navodnjavanje 39.600 ha poljoprivrednih površina, izgradnja nove ceste, postavljanje putokaza, zaštitne ograde, automatizacija hidrauličnog upravljačkog sustava, izgradnja posebnih preljeva i sustava kontrole Rezultat: moderan sustav navodnjavanja i kontrole, godišnja ušteda vode 217 mil. m3, povećanje prihoda poljoprivrednika, otvoreno 25 radnih mjesta za realizaciju projekta, te 3 nakon puštanja u pogon


Pekara tradicionalnog kruha, Rumunjska EAFRD: 2.647.068 eura (EU sufinanciranje 920.107 eura) Ciljevi: 1. povećanje produktivnosti i konkurentnosti 2. diversifikacija proizvoda 3. povećanje tržišta Aktivnosti: dogradnja postojećeg pogona (pogon, pristupna cesta, skladište) i opremanje pekare modernom opremom; obuka zaposlenika Rezultat: unapređenje proizvodnje i higijenskih uvjeta, 103 nova radna mjesta (ručno rađena peciva);


Vrt-muzej vapnenca, Malta 21.400 eur (ERDF) Aktivnosti: uređenje postojećeg turističkog vrta novim šetnicama, nabavka audiovizualne opreme za posjetitetljski centar, ostale opreme vezane uz nasljeđe obrade vapnenca, nova rasvjeta, web stranica Rezultati: jačanje turističke ponude, novo zapošljavanje lokalnog ruralnog stanovništva, očuvanje kulturne baštine


Izazovi pripreme i provedbe infrastrukturnih projekata 1

2

3

4

Dugotrajna priprema natječajne dokumentacije .

Pravovremeno ispunjenje preduvjeta - vlasnički odnosi i potrebne dozvole Administrativni i financijski kapaciteti korisnika (predfinanciranje, sufinanciranje, održivost) Osiguravanje održivosti (financijske, institucionalne, okolišne..)


USPJEŠAN PROJEKT JE:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Završen na vrijeme Proveden u okviru zadanog proračuna Ostvarena je tražena kvaliteta Ostvario je u potpunosti zacrtane ciljeve i rezultate Zadovoljio je očekivanja svih dionika Osigurava održivost rezultata projekta i nakon završetka financiranja


www.ivana-maletic.com

[KONFERENCIJA] Primjeri zanimljivih projekata - Splitsko-dalmatinska županija