Page 1


1. 2. 3.

Horizon 2020 Erasmus za mlade poduzetnike Kreativna Europa


 

Program Unije za istraživanje i razvoj Glavni cilj: pretvaranje inovativnih ideja u proizvod ili uslugu koja kreira rast i zapošljavanje

Proračun za 2014 – 2020: 78,6 milijardi eura

3 prioriteta:

Izvrsna znanost

Industrijsko vodstvo

Društveni izazovi

Nacionalne institucije koje informiraju o natječajima :

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta;

Agencija za mobilnost i programe EU;


GLAVNI INSTRUMENTI HORIZON 2020

TKO MOŽE SUDJELOVATI

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

IZNOS SUFINANCIRANJA

Istraživanje izvedivost i novih ili poboljšanja postojećih Bespovratna sredstva

za Istraživanje i razvoj

Najmanje tri partnera iz tri različite države članice ili pridružene države

tehnologija, proizvoda, procesa, usluge ili rješenja.

Korištenje osnovnih i primijenjenih istraživanja, razvoj tehnologije i integracije, testiranje i validaciju na male prototip u laboratoriju ili simulirani okoliš. Pilot

100 posto

aktivnosti kojima je cilj pokazati tehničke izvedivosti u blizini operativnog okruženja.

Bespovratna sredstva za inovacije

Najmanje tri partnera iz tri različite države članice ili pridružene države

Izrada planova, nacrta ili modela za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode , procese ili usluge. U tu svrhu

aktivnosti mogu uključivati izradu ​prototipa testiranje , pilot projekte velikih proizvoda, validaciju i repliciranje

70 posto (neprofitne

organizacije: 100 posto)

tržišta.

Aktivnosti u sklopu: Standardizacija, analiza i

Bespovratna sredstva

za aktivnosti potpore i koordinacije

Najmanje jedan poduzetnik. Isključivo trgovačka društva

osnovana u državama članicama ili pridruženim državama

raspodjela rezultata, podizanje svijesti i komunikacija, umrežavanje, koordinacija, zajedničke vježbe učenja i studija, uključujući i studij dizana za novu

infrastrukturu. Također može uključivati ​i aktivnosti

komplementarne strateškom planiranju, umrežavanju i koordinaciju između programa u različitim zemljama.

70 posto


HORIZON 2020/Instrument za MSP

1. Faza: koncept i procjena izvedivosti Aktivnosti od ideje do razrade koncepta: izvedivost

Prihvatljive aktivnosti:

koncepta, procjenu rizika, intelektualno vlasništvo, traženje partnera, studiju dizajna, pilot primjenu i sl.

Financiranje

50.000,00 eura

2. Faza: Demonstracija, tržišna replikacija te istraživanje i razvoj Razvoj prototipa i testiranje, minijaturizacija, izrada tržišne replikacije, klinička ispitivanja. 1 - 2,5 milijuna eura

3. Faza: Komercijalizacija Podrška kroz umrežavanje, trening, savjetovanje, informiranje, upravljanje intelektualnim vlasništvom, pomoć u pristupu privatnom kapitalu i sl. Ne uključuje financiranje, već podršku najuspješnijim poduzetnicima

Trajanje aktivnosti Rokovi u 2014.

6 mjeseci 18/06/2014 24/09/2014 17/12/2014

Rokovi u 2015.

12 - 24 mjeseca 09/10/2014 17/12/2014

18/03/2015

18/03/2015

17/06/2015

17/06/2015

17/09/2015

17/09/2015

16/12/2015

16/12/2015

/ /

/


Nositelj projekta: Britanska tvrtka Enviro-Cool Limited

Aktivnosti: razvoj tehnologije za komercijalnu proizvodnju

Rezultati: Reducira trošak energije za hlađenje pića na prodajnim mjestima. Ušteda preko 80 posto energije (u odnosu na standardne hladnjake) i preko 54 posto ( u odnosu na hladnjake sa staklenim vratima). Moguća godišnja ušteda na računima za električnu energiju iznosi 832 eura po hladnjaku za otvorene hladnjake i 219 eura za hladnjake sa staklenim vratima (ako se uzme da je cijena električne energije 0,20 euro/kWh). EU financiranje: 900.000 eura kroz CIP program


Nositelj projekta : Konzorcij iz Španjolske, Poljske i Njemačke (3 pružatelja IKT usluga i 3 MSP) Cilj projekta : Omogućiti MSP koji nisu stručnjaci u području informacijskih tehnologija, upravljanje takvim proizvodnim linijama kako bi udovoljili potrebama svojih klijenata. Aktivnosti: Proširenje proizvodne linije malih i srednjih poduzetnika koji djeluju na globalnoj razini unaprjeđenjem njihovih web alata. Ključni aspekt usluga proširenja proizvodne linije jest da one zahtijevaju sredstvo za učinkovitu suradnju različitih aktera u lancu opskrbe i klijenata. Korisnici trebaju IKT rješenja koja će omogućiti glatki prijelaz sa sadašnjeg, uglavnom lokalno orijentiranog pružanja usluga na pružanje usluga na globalnom tržištu, djelomice i u virtualnom svijetu. Rezultat: Povećanje njihove konkurentnosti na globalnom tržištu pružanjem novih usluga podrške za proizvode i klijente te omogućavanje novih poslovnih modela.


 

Cilj: Razvijanje poduzetničkih vještina mladih poduzetnika i učenje provodeći određen period kod iskusnijih poduzetnika u drugim državama EU. Umrežavanje, poslovna suradnje i nova tržišta. Tko može sudjelovati?

New Entrepreneurs (NE):  

Poduzetnici početnici koji vode vlastito trgovačko društvo manje od 3 godine u trenutku aplikacije Osobe koje planiraju pokrenuti svoj posao na osnovu održivog poslovnog plana

Host Entrepreneurs (HE): 

Uspješni i iskusni poduzetnici (vlasnici MSP-a, do 250 zaposlenih) koji vode vlastito trgovačko društvo duže od 3 godine


Lokalna kontakt točka – posrednička organizacija nadležna za poslovnu potporu mladim i iskusnim poduzetnicima.

Lokalna kontakt točka u RH je Hrvatska gospodarska komora

Natječaji su stalno otvoreni, nema krajnjeg roka za prijavu


•Table 1: Recommended monthly financial assistance paid by IOs to NEs

Lithuania

€ 560

Luxembourg

€ 830

Country of stay Recommended amount per month while Hungary staying in the respective country Belgium

€ 830

Bulgaria

€ 560

Czech Republic

€ 670

Malta

€ 720

Netherlands

€ 830

Austria

€ 900

Poland

€ 610

€ 610

Denmark

€ 1100

Germany

€ 830

Estonia

€ 670

Portugal

€ 780

Ireland

€ 1000

Romania

€ 560

Greece

€ 780

Slovenia

€ 720

Spain

€ 830

Slovakia

€ 610

France

€ 900 Finland

€ 950

Sweden

€ 950

United Kingdom

€ 1000

Italy

€ 900

Cyprus

€ 780

Latvia

€ 610


Tin

Špirić (NE) – Balasz Rudolf (HE)

Mjesto razmjene: Neustadt, Austria Trajanje razmjene: 4 mjeseca (07.6 – 07. 10. 2013) Iznos potpore: 900 eura Sektor: Financije i osiguranje Maja

Musić (NE) – Marco Nieborg (HE)

Mjesto razmjene: Zuidlaren, Nizozemska Trajanje razmjene : 3 mjeseca (16.08–16. 11.2013.) Iznos potpore: 830 eura Sektor: IT sektor, komunikacijska oprema


 

Cilj: jačanje financijskog kapaciteta kulturnog i kreativnog sektora Za novo financijsko razdoblje: 1, 6 milijardi eura

2 potprograma:  Kultura – Ministarstvo Kulture  Media – Hrvatski audiovizualni centar 

 

Financirane aktivnosti: distribucija filmova izvan matične države, stjecanje novih vještina, prikazivanje europskih filmova, prijevod književnih djela, usluge marketinga, međunarodna prodaja, festivali, potpora nezavisnim produkcijskim kućama Trenutno otvoreni natječaji u sklopu potprograma MEDIA Zagreb DOX festival i Anima Fest Zagreb – sufinancirani iz Media programa 2007. – 2013.


Književni prijevodi, Hrvatska Nositelj

projekta: Fraktura d.o.o. za

nakladništvo i usluge O

projektu: prijevod 8 književnih djela s

njemačkog, poljskog, makedonskog, finskog, engleskog i španjolskog na hrvatski. Trajanje EU

projekta: jedna godina (2012.)

financiranje: 49.785,89 eura


 

Nositelj projekta : Serious Events Ltd, VB Partneri: A38 Kulturalis Kozhasznu Tarsasag (Mađarska), Banlieues Bleues (Francuska) Aktivnosti: Nastupi, nakon kojih bi uslijedile rasprave te radionice i seminari. Cilj: Povezivanje novih mlađih umjetnika sa legendarnim jazz umjetnicima, otvaranje prostora za nove projekte i suradnje. Rezultati: Na projektu je sudjelovalo 50 umjetnika, a više od 6000 ljudi je posjetilo događaje u sklopu projekta. Trajanje projekta: 2005. – 2006.


Financirana produkcija tri filma:  Dianina lista ( Hulahop d.o.o.)  Zgodice o minicama (Al4 F4 d.o.o.)  Srce mesara (Propeler film d.o.o.)  Šestodnevna radionica ZagrebDoxPro podijeljena u tri modula –crash course, reality check i phone dox – koja se održava tijekom festivala ZagrebDox.  Zagreb DOX festival i Anima Fest Zagreb 


HVALA NA PAŽNJI ! PITANJA?

[KONFERENCIJA] Programi unije II. dio  
[KONFERENCIJA] Programi unije II. dio