Page 1

PRIMJERI ZANIMLJIVIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA U DRŽAVAMA ČLANICAMA Čakovec, 20. ožujka 2014.


Oživljavanje starog dijela grada Barija, Italija 8,19 mil. eur (ERDF) Inicijalni problem: depopulacija dijela grada, društvena isključenost, neatraktivnost kvarta za život Aktivnosti: obnova infrastrukture, javne rasvjete, poticanje jačanja obrtništva i turističkih usluga, obuka/dokvalifikacija Rezultat: kvaliteta života lokalne zajednice, jačanje turističke ponude, zapošljavanje, smanjenje kriminaliteta


Obnova starog industrijskog parka, Grčka 605.200 eur (ERDF) Inicijalni problem: zapušten i devastiran industrijski pogon Aktivnosti: obnova i opremanje konferencijskog centra (70 ljudi), prostorija za predavanja, okoliša Rezultat: moderan prostor održavanje raznih edukacija, programa cjeloživotnog obrazovanja, izložbe – jačanje turizma, zapošljavanje lokalnog stanovništva (95 ljudi) Samoodrživost!


Dvorac Broholm – konferencijski centar, Danska ERDF 150.000 eura Problem: zapuštenost dvorca, nedovoljni prihodi poljoprivrednog stanovništva otoka Aktivnosti: obnova i uređenje dvorca u konferencijski centar, Rezultati: 6 novih radnih mjesta, povećani prihodi dvorca, poticaj gospodarstvu otoka, ugostiteljstvo, konkurentnost otoka


Stadion „Ljudski vrt”, Slovenija ERDF: 3.3 mil eura Aktivnosti: izgradnja modernog stadiona s 13.000 sjedala i parkinga Rezultat: unaprijeđeni sport, rekreacija, kultura i drugi društveni događaji; jačanje sektora smještaja, resotrana, trgivine i prijevoza


Obnova povijesne obale, Pisek, Češka ERDF 3.380.000 eura Aktivnosti: Uređeno šetalište i rekreacijski sadržaji, očišćen i obnovljen park oko kraljevske palače iz 13. st, obnovljeno nekoliko povijesnih zgrada u kojima se održavaju koncerti, izložbe, radionice Rezultati: brendiranje grada – Europromenada, jačanje turističke ponude, očuvanje kulturne baštine, kvaliteta života


Zajedničkim snagama do znanja, Slovenija

ESF 176.957 eura Problem: opadanje staklarskog posla, nedostatak radne snage – staklara Nositelj: udruženo 10 staklarskih tvrtki Aktivnosti: osnivanje Centra kompetencija; tailor made edukacije (staklarska industrija, alati, dizajn, komercijala, kvaliteta, upravljanje, ICT, strani jezici) Rezultati: 1444 osoba educirano; promocija zanimanja staklar, razmjena znanja i vještina


Tradicionalna mediteranska vuna – nove mogućnosti uz znanost i marketing Ukupna vrijednost 857.000 eura (EU 642.750 eur) Problem: dramatično smanjenje cijene vune, odumiranje tradicionalne proizvodnje Aktivnosti: uvođenje nove metodologije u proizvodnju i upravljanje, brendiranje, edukacija, marketing Rezultati: revitalizacija tradicijskih sektora kroz inovativni pristup baziran na istraživanju, jačanje pozicije SME-a, očuvanje tradicije


Geotermalno grijanje u proizvodnji orhideja, Slovenija 3.197.993 eura (EAFRD 500.000, proračun 500.000, privatni kapital 2.197.993 eura) Aktivnosti: gradnja staklenika, uvođenje kaskadnog sustava grijanja, nabavka mladica i marketing Rezultat: 15 novootvorenih radnih mjesta, 85% ukupne potrošnje energije je iz obnovljivih izvora, 15% smanjenje troška energije, udvostručenje proizvodnje i prometa


Diversifikacija proizvodnje papira i tekstila, Slovačka 987.000 eura (EAFRD 370.350, proračun 123.450, privatni kapital 493.800 eura) Aktivnosti: kupovina multifunkcionalnog stroja za lijepljenje, laminaciju, rezbarenje, perforaciju papira i tekstila Rezultat: diversifikacija proizvoda, povećanje konkurentnosti, novo zapošljavanje


Proizvodnja briketa, Latvija 116.137 eura (EAFRD 38.393, proraÄ?un 38.393, privatni kapital 39.351 eura) Aktivnosti: kupovina, obnova zgrade, obuka zaposlenika Rezultat: 3 stalno i 6 privremeno zaposlenih radnika, diversifikacija prihoda poduzetnika


Pekara tradicionalnog kruha, Rumunjska EAFRD: 2.647.068 eura (EU sufinanciranje 920.107 eura) Ciljevi: 1. povećanje produktivnosti i konkurentnosti 2. diversifikacija proizvoda 3. povećanje tržišta Aktivnosti: dogradnja postojećeg pogona (pogon, pristupna cesta, skladište) i opremanje pekare modernom opremom; obuka zaposlenika Rezultat: unapređenje proizvodnje i higijenskih uvjeta, 103 nova radna mjesta (ručno rađena peciva);


Vrt-muzej vapnenca, Malta 21.400 eur (ERDF) Aktivnosti: uređenje postojećeg turističkog vrta novim šetnicama, nabavka audiovizualne opreme za posjetitetljski centar, ostale opreme vezane uz nasljeđe obrade vapnenca, nova rasvjeta, web stranica Rezultati: jačanje turističke ponude, novo zapošljavanje lokalnog ruralnog stanovništva, očuvanje kulturne baštine


Izazovi pripreme i provedbe infrastrukturnih projekata 1

2

3

4

Dugotrajna priprema natječajne dokumentacije .

Pravovremeno Pravovremenoispunjenje ispunjenjepreduvjeta preduvjeta--vlasnički vlasničkiodnosi odnosi iipotrebne potrebnedozvole dozvole Administrativni Administrativniiifinancijski financijskikapaciteti kapacitetikorisnika korisnika (predfinanciranje, (predfinanciranje,sufinanciranje, sufinanciranje,održivost) održivost) Osiguravanje Osiguravanjeodrživosti održivosti(financijske, (financijske,institucionalne, institucionalne, okolišne..) okolišne..)


USPJEŠAN PROJEKT JE:

1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6.

Završen Završenna navrijeme vrijeme Proveden Provedenuuokviru okviruzadanog zadanogproračuna proračuna Ostvarena Ostvarenaje jetražena traženakvaliteta kvaliteta Ostvario Ostvarioje jeuupotpunosti potpunostizacrtane zacrtaneciljeve ciljeveiirezultate rezultate Zadovoljio Zadovoljioje jeočekivanja očekivanjasvih svihdionika dionika Osigurava Osiguravaodrživost održivostrezultata rezultataprojekta projektaiinakon nakon završetka završetkafinanciranja financiranja


www.ivana-maletic.com

[KONFERENCIJA] Primjeri zanimljivih projekata - Međimurska županija  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you