Page 1

Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld 25.03.2014.


1. 2. 3. 4.

5.

75 % populacije 20-64 godina je zaposleno 3% EU GDP-a treba investirati u istraživanje i razvoj (R&D) Postići klimatske/energetske ciljeve "20/20/20" Smanjiti udio ranog napuštanja školovanja na ispod 10% i najmanje 40% mlade populacije treba imati tercijarno zvanje 20 milijuna manje ljudi izloženo riziku siromaštva


Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija 2. Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija 3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture 4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u svim sektorima 5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima 6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa 7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi 8. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilosti radne snage 9. Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva 10.Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje 11.Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava 1.


ESI FONDOVI (European Structural Investment Funds)

Programi Unije

FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ


SVRHA:     

Poticanje zapošljavanja i potpora mobilnosti radne snage Investicije u obrazovanje, vještine & cjeloživotno učenje Promocija socijalne uključivosti & borba protiv siromaštva Indirektno doprinosi i smanjenju CO2, jačanju ICT, energetskoj učinkovitosti i sl. Jačanje institucionalnih kapaciteta & učinkovitosti javne administracije

Tematska koncentracija:  20 % ESF alokacije mora biti uloženo u: ◦ socijalnu uključenost ◦ aktivnosti usmjerene protiv nezaposlenosti mladih ◦ potpora za rodnu jednakost i nediskriminaciju STOPA SUFINANCIRANJA ESF-a: do 85% za slabije razvijene regije EU


Poticanje ulaganja u ljudske resurse: cjeloživotno učenje, inovacije i poduzetništvo, ICT (informatičko društvo) i management vještine

Prilagodba gospodarskim promjenama: produktivnija organizacija rada, ciljanje znanja i vještina, zapošljavanje i obuka (restrukturiranje)

Pristup tržištu rada: modernizacija i jačanje institucija, aktivne mjere zapošljavanja (npr. samo-zapošljavanje), uključenje žena i imigranata

Socijalna uključenost (osjetljive skupine): borba protiv diskriminacije, zapošljavanje, pomoć i usluge

Dodatno za najmanje razvijena područja: Reforma znanosti i obrazovanja, cjeloživotno učenje, ljudski potencijali u istraživanju i razvoju; administrativne sposobnosti (obuka, metodologija, analize) u državnoj upravi i javnom sektoru (područje gospodarstva, zapošljavanja, socijalne politike, okoliša i pravosuđa)


1.

Financijska perspektiva 2007.-2013. (6 mjeseci ト考anstva) 60 milijuna eura

2.

Financijska perspektiva 2014.-2020. 1,4 milijarde eura (200 milijuna eura godiナ。nje)


KOORDINACIJSKO TIJELO Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU UPRAVLJAČKO TIJELO Ministarstvo rada i mirovinskog sustava POSREDNIČKA TIJELA (razine I) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Ministarstvo socijalne politike i mladih Ured za udruge Vlade RH POSREDNIČKA TIJELA (razine II) Hrvatski zavod za zapošljavanje Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva


CILJ: pružanje financijske pomoći studentima u okviru Fonda za pomoć studentima (SAF). Fond financira troškove studiranja i studentskih aktivnosti poput instrukcija, nabavke knjiga i materijala vezanih uz fakultet, troškova života za vrijeme studiranja (režije i hrana), troškova prijevoza na fakultet, najma stana, posjet liječniku i drugih medicinskih troškova Financiranje: SAF sufinanciraju Europski socijalni fond

irska

Vlada

i


CILJ

– organizacija radionica i treninga za1000

nezaposlenih osoba u svrhu poboljšanja vještina koje su im potrebne za ulazak na tržište rada

◦ U slučaju mladih s invaliditetom, radna mjesta se prilagođavaju kako bi se zadovoljile specifične individualne potrebe ◦ Kroz radionice se omogućuje mladim nezaposlenim osobama da upoznaju profesionalna područja interesa Iznos:

Ukupno financiranje 1,29 milijuna eura

EU sufinanciranje 1,18 milijuna eura


CILJ: Educirati mlade u zanimanjima vezanim uz kazalište i glazbu Aktivnosti: Trinaest različitih stručnih tečajeva koji obuhvaćaju umjetničke pozive kao što su pjevanje, ples i orkestralno dirigiranje,te upravljanje događajima i komunikaciju, kao i tehničke vještine, poput kostimografije, rasvjete, zvuka i scenografije; besplatni tečajevi u trajanju 600-700 sati godišnje Rezultat: 159 mladih prošlo edukacije, 67 ih je zaposleno 6 mjeseci nakon završetka edukacija Iznos: 870.000 eura


CILJ: poticanje studenata humanističkih i prirodnih znanosti da vide poduzetništvo kao alternativnu karijeru Aktivnosti: edukacije, animacije, razmjene, simulator poslovanja „Pješčana kutija”, Take-off inkubator Iznos:

Ukupna investicija 871.800 eura

EU sufinanciranje 435.900 eura


CILJ: omogućiti mladim ljudima do 34 god završavanje pripravničkog staža u Austriji i Engleskoj

Aktivnosti: organizacija i troškovi stažiranja, pripremne obuke, stručno vodstvo

IZNOS: Ukupna investicija 2,69 milijuna eura EU sufinanciranje 2,25 milijuna eura


Cilj: Mlada poduzetnica Radmila Petrouškova iz Češke imala je ideju s prijateljem otvoriti restoran specijaliziran za vegetarijansku i zdravu prehranu Aktivnosti: Program im je osigurao stručnjake i savjetnike za izradu održivog poslovnog plana Financijska potpora : kredit od 25.000 eura Rezultat: nakon godinu dana otvoren restoran ''Healthy Spiral''


Partneri: PROIN Centar za socijalno poučavanje, HZZ (PS Osijek, Vukovar, Sisak), Volonterski centar Osijek

Cilj: Jačati vještine, znanja i iskustva nezaposelnih mladih, koristeći međusektorski partnerski pristup u provedbi inovativnih metoda informiranja, savjetovanja, posebno kreiranih treninga, te pružanja i promoviranja radnog iskustva izvan redovnog zaposlenja

Glavne aktivnosti: 1. Individualno savjetovanje od strane operativne grupe za zapošljavanje mladih 2. Kreiranje trening programa “Škola životnih vještina”

3. Provedba obrazovnih tečajeva – ECDL i Upravljanje projektnih ciklusom 4. Volontiranje u Info centrima za mlade 5. Javna promotivna kampanja

Vrijednost: 99.638 eura


Partneri: Sveučilište u Zadru, HZZ (PS Karlovac, Gospić, Zadar)

Cilj: Poboljšati mogućnosti zapošljavana za 50 mladih

nezaposlenih kroz povećanje njihova aktivnog učešća i kompetitivnosti na tržištu rada u Karlovačkoj, Ličko-Senjskoj i Zadarskoj županiji kroz trening ključnih kompetencija i kroz osobno vođenje, te ojačati ljudske kapacitete za 50 nezaposlenih mladih i 10 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) za seoski turizam u Karlovačkoj, Ličkosenjskoj i Zadarskoj županiji. Vrijednost: 141.169 eura


[KONFERENCIJA] Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Marija Tufekčić  
[KONFERENCIJA] Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Marija Tufekčić