Page 1

Ekonomski fakultet Rijeka 27.03.2014.


1. 2. 3. 4. 5.

Europska politika za mlade Stanje u Republici Hrvatskoj Strukturirani dijalog Mogućnosti financiranja iz ESF-a Primjeri dobre prakse


1993. Ugovor iz Maastrichta - prvi puta se spominje uključivanje mladih u europsku politiku

2001. Bijela knjiga za mlade

2002. Okvir Europske suradnje u području mladih

2005. Europski pakt za mlade

2009. Europska strategija za mlade: Ulaganje i osnaživanje

3 prioriteta: obrazovanje, zapošljavanje i društvena uključenost


Strateški dokument Europske unije za razdoblje 2014-

2020 je Europe 2020 - strategija za pametan, održiv i uključiv rast

Ciljevi koje EU želi postići u području obrazovanja: Zaposlenost

razini od 75% Postotak

populacije između 20 i 64 godine na

ranog napuštanja školovanja ispod 10%

Minimalno

40% mladih generacija s diplomom


Glavna područja: obrazovanje

i osposobljavanje;

zapošljavanje zdravlje

i poduzetništvo;

i dobrobit;

sudjelovanje; volonterske društvena

uključenost;

kreativnost mladi

aktivnosti; i kultura;

i svijet.


Mladi na potezu - inicijativa Europske komisije kojom se nastoje postići ciljeve i prioritete u području obrazovanja, znanosti i zapošljavanja Ciljevi inicijative Mladi na potezu : Povećati

i integrirati EU mobilnost, fakultetske i istraživačke programe i povezati ih s nacionalnim programima Pojačati

kvalitetu visokog obrazovanja standardizirajući kvalitetu i rezultate u globalnim mjerilima. Promovirati

poduzetništvo kroz programe za mlade, promovirati potrebu neformalnog učenja Pokrenuti

program zapošljavanja mladih s ciljem smanjenja broja nezaposlenih među mladima.


Jedinstven program koji bi obuhvatio sadašnji Program za cjeloživotno učenje te programe Mladi na djelu, Erasmus Mundus i Sport Iznos financiranja: 14,7 mlrd eura za razdoblje 2014.-2020. CILJ: stimulirati aktivnosti za jačanje vještina te onih koje pomažu u borbi protiv visokih stopa nezaposlenosti


EU STRATEŠKI OKVIR 2020 EUROPE 2020

5 „GLAVNIH CILJEVA“

Nacionalni programi reformi

Nacionalne razvojne strategije

ZAJEDNIČKI STRATEŠKI OKVIR (Common strategic framework) EUROSPSKI SOCIJALNI FOND

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ I KOHEZIJSKI FOND

EUROPSKI FOND ZA RURALNI RAZVOJ

EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Druge EU inicijative i programi

PARTNERSKI UGOVOR Operativni programi

projekti

Operativni progami

projekti

Operativni programi

projekti

Operativni programi

projekti

projekti


FINANCIJSKA SREDSTVA PREDVIĐENA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U VIŠEGODIŠNJEM FINANCIJSKOM OKVIRU 2014 - 2020 (EUR milijuni - 2011 cijene)

ODOBRENA SREDSTVA (COMMITMENT APPROPRIATIONS)

2014

2015

1. Pametan i uključiv rast 1011 1203,055 od čega: ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija 939 1128 2. Održiv rast: prirodni resursi 425 443 od čega: tržišne mjere i direktna plaćanja 110 124 3. Sigurnost i građanstvo 82 29 4. EU kao globalni partner 0 0 5.Administracija 74 71 od čega: aministrativni troškovi u institucijama 74 71 6. Kompenzacije 25 0 UKUPNA ODOBRENA SREDSTVA (COMMITMENT APPROPRIATIONS) 1617 1746 UKUPNE ISPLATE (PAYMENT APPROPRIATIONS) 511 815

2016

2017

1236 1264,369 1156 1181 453 461 137 151 29 29 0 0 71 71 71 71 0 0 1788 1825 1193 1524

2018

2019

2020

TOTAL 2014 - 2020

1296 1208 483 179 29 0 71 71 0 1878 1639

1327 1235 504 206 29 0 71 71 0 1930 1803

1358 1262 524 231 29 0 71 71 0 1982 1765

8695 8108 3293 1140 254 0 498 498 25 12765 9249

12


13


 

Temeljni strateški dokument u području politika za mlade: Nacionalni program za mlade 2009-2013 (NPM) 2011. - 18,5 posto mladih u RH (od 15 do 29 godina)

Ovaj dokument obuhvaća različite mjere i akcije u okviru tematskih područja koje imaju za cilj unaprijediti položaj i poboljšati kvalitetu života mladih. U srpnju 2013. postotak mladih nezaposlenih ljudi je dosegao rekordnu brojku od 55,4 posto. Broj nezaposlenih mladih ljudi, u dobi ispod 25 godina, u Hrvatskoj iznosi 51,8 posto.


HZZ je do početka 2014. godine okvir za provedbu mjera pronalazio u Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja (NPPZ).

NPPZ se izrađivao temeljem dokumenata Zajednička procjena prioriteta politike zapošljavanja (eng. Joint Assessment of

Employment Priorities, JAP) i Zajedničkog memoranduma o uključivanju (eng. Joint Inclusion Memorandum, JIM). 

JIM i JAP predstavljali su zajedničku osnovu djelovanja u području politike zapošljavanja u skladu s Europskom strategijom zapošljavanja kojom su bili utvrđeni glavni izazovi na hrvatskom tržištu rada.


Europska garancija za mlade

Iznos: 6 mlrd. eura

Namjena: mladima osigurati ili dostojan posao ili daljnje obrazovanje ili šegrtsko naukovanje ili vježbeništvo/pripravništvo najkasnije 4 mjeseca od završetka školovanja ili ostanka bez posla. Usmjerenost na regije u kojima je stopa nezaposlenosti iznad 25 posto i na mlade osobe (NEET's) između 15 i 24 godine


PITANJA? www.ivana-maletic.com

[KONFERENCIJA] Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - IM  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you