Page 1

Zagreb, 28.02.2014.


Ključni ciljevi EU do 2020. 1. 2. 3. 4.

5.

75 % populacije 20-64 godina je zaposleno 3% EU GDP-a treba investirati u istraživanje i razvoj (R&D) Postići klimatske/energetske ciljeve "20/20/20" Smanjiti udio ranog napuštanja školovanja na ispod 10% i najmanje 40% mlade populacije treba imati tercijarno zvanje 20 milijuna manje ljudi izloženo riziku siromaštva


11 TEMATSKIH CILJEVA STRATEGIJE “EUROPA 2020” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u svim sektorima Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi Promicanje zapošljavanja i podrška mobilosti radne snage Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava


ESI FONDOVI (European Structural Investment Funds)

1. KOHEZIJSKI FOND (CF)

FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

POLITIKA

Strukturni fondovi 2. FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (EFRR)

3. EUROPSKI SOCIJALNI FOND (ESF)

POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ

Programi Unije

KOHEZIJSKA


Europski socijalni fond (ESF) SVRHA:

Poticanje zapošljavanja i potpora mobilnosti radne snage  Investicije u obrazovanje, vještine & cjeloživotno učenje  Promocija socijalne uključivosti & borba protiv siromaštva  Indirektno doprinosi i smanjenju CO 2, jačanju ICT, energetskoj učinkovitosti i sl.  Jačanje institucionalnih kapaciteta & učinkovitosti javne administracije 

Tematska koncentracija:  20 % ESF alokacije mora biti uloženo u: ◦ socijalnu uključenost ◦ aktivnosti usmjerene protiv nezaposlenosti mladih ◦ potpora za rodnu jednakost i nediskriminaciju STOPA SUFINANCIRANJA ESF-a: do 85% za slabije razvijene regije EU


Europski socijalni fond (ESF) 

Poticanje ulaganja u ljudske resurse: cjeloživotno učenje, inovacije i poduzetništvo, ICT (informatičko društvo) i management vještine

Prilagodba gospodarskim promjenama: produktivnija organizacija rada, ciljanje znanja i vještina, zapošljavanje i obuka (restrukturiranje)

Pristup tržištu rada: modernizacija i jačanje institucija, aktivne mjere zapošljavanja (npr. samo-zapošljavanje), uključenje žena i imigranata

Socijalna uključenost (osjetljive skupine): borba protiv diskriminacije, zapošljavanje, pomoć i usluge

Dodatno za najmanje razvijena područja: Reforma znanosti i obrazovanja, cjeloživotno učenje, ljudski potencijali u istraživanju i razvoju; administrativne sposobnosti (obuka, metodologija, analize) u državnoj upravi i javnom sektoru (područje gospodarstva, zapošljavanja, socijalne politike, okoliša i pravosuđa)


Iznosi ESF-a za Hrvatsku 1.

Financijska perspektiva 2007.-2013. (6 mjeseci ト考anstva) 60 milijuna eura

3.

Financijska perspektiva 2014.-2020. 1,4 milijarde eura (200 milijuna eura godiナ。nje)


Nadležne institucije KOORDINACIJSKO TIJELO  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU UPRAVLJAČKO TIJELO  Ministarstvo rada i mirovinskog sustava POSREDNIČKA TIJELA (razine I)  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa  Ministarstvo socijalne politike i mladih  Ured za udruge Vlade RH POSREDNIČKA TIJELA (razine II)  Hrvatski zavod za zapošljavanje  Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih  Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva


PRIMJERI USPJEŠNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ ESF-a


Financijska pomoć studentima, Irska CILJ: pružanje financijske pomoći studentima u okviru Fonda za pomoć studentima (SAF). Fond financira troškove studiranja i studentskih aktivnosti poput instrukcija, nabavke knjiga i materijala vezanih uz fakultet, troškova života za vrijeme studiranja (režije i hrana), troškova prijevoza na fakultet, najma stana, posjet liječniku i drugih medicinskih troškova Financiranje: SAF sufinanciraju Europski socijalni fond

irska

Vlada

i


Poboljšanje radne perspektive za mlade, Latvija 

CILJ – organizacija radionica i treninga za1000 nezaposlenih osoba u svrhu poboljšanja vještina koje su im potrebne za ulazak na tržište rada ◦ U slučaju mladih s invaliditetom, radna mjesta se prilagođavaju kako bi se zadovoljile specifične individualne potrebe ◦ Kroz radionice se omogućuje mladim nezaposlenim osobama da upoznaju profesionalna područja interesa

Iznos: Ukupno financiranje 1,29 milijuna eura EU sufinanciranje 1,18 milijuna eura


Mladi umjetnici „Sipario”, Italija 

CILJ: Educirati mlade u zanimanjima vezanim uz kazalište i glazbu Aktivnosti: Trinaest različitih stručnih tečajeva koji obuhvaćaju umjetničke pozive kao što su pjevanje, ples i orkestralno dirigiranje,te upravljanje događajima i komunikaciju, kao i tehničke vještine, poput kostimografije, rasvjete, zvuka i scenografije; besplatni tečajevi u trajanju 600-700 sati godišnje Rezultat: 159 mladih prošlo edukacije, 67 ih je zaposleno 6 mjeseci nakon završetka edukacija Iznos: 870.000 eura


Studentski poduzetnički inkubator, Nizozemska

CILJ: poticanje studenata humanističkih i prirodnih znanosti da vide poduzetništvo kao alternativnu karijeru

Aktivnosti: edukacije, animacije, razmjene, simulator poslovanja „Pješčana kutija”, Take-off inkubator

Iznos: Ukupna investicija 871.800 eura EU sufinanciranje 435.900 eura


Mladi spremni za Europu, Njemačka 

CILJ: omogućiti mladim ljudima do 34 god završavanje pripravničkog staža u Austriji i Engleskoj

Aktivnosti: organizacija i troškovi stažiranja, pripremne obuke, stručno vodstvo

IZNOS: Ukupna investicija 2,69 milijuna eura EU sufinanciranje 2,25 milijuna eura


Podrška studentskom poduzetništvu, Češka 

Cilj: Mlada poduzetnica Radmila Petrouškova iz Češke imala je ideju s prijateljem otvoriti restoran specijaliziran za vegetarijansku i zdravu prehranu

Aktivnosti: Program im je osigurao stručnjake i savjetnike za izradu održivog poslovnog plana

Financijska potpora : kredit od 25.000 eura

Rezultat: nakon godinu dana otvoren restoran ''Healthy Spiral''


Operativna grupa za zapošljavanje mladih, Hrvatska 

Partneri: PROIN Centar za socijalno poučavanje, HZZ (PS Osijek, Vukovar, Sisak), Volonterski centar Osijek

Cilj: Jačati vještine, znanja i iskustva nezaposelnih mladih, koristeći međusektorski partnerski pristup u provedbi inovativnih metoda informiranja, savjetovanja, posebno kreiranih treninga, te pružanja i promoviranja radnog iskustva izvan redovnog zaposlenja

Glavne aktivnosti: 1. Individualno savjetovanje od strane operativne grupe za zapošljavanje mladih 2. Kreiranje trening programa “Škola životnih vještina” 3. Provedba obrazovnih tečajeva – ECDL i Upravljanje projektnih ciklusom 4. Volontiranje u Info centrima za mlade Vrijednost: 5. Javna promotivna kampanja 99.638 eura


Poticanje zapošljavanja mladih kroz razvoj ruralnog turizma, Hrvatska

Partneri: Sveučilište u Zadru, HZZ (PS Karlovac, Gospić, Zadar)

Cilj: Poboljšati mogućnosti zapošljavana za 50 mladih

nezaposlenih kroz povećanje njihova aktivnog učešća i kompetitivnosti na tržištu rada u Karlovačkoj, Ličko-Senjskoj i Zadarskoj županiji kroz trening ključnih kompetencija i kroz osobno vođenje, te ojačati ljudske kapacitete za 50 nezaposlenih mladih i 10 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) za seoski turizam u Karlovačkoj, Ličkosenjskoj i Zadarskoj županiji. Vrijednost: 141.169 eura


HVALA NA PAŽNJI!

[KONFERENCIJA] Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - II. dio - Zagreb  
[KONFERENCIJA] Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - II. dio - Zagreb  

Konferencija u Zagrebu, 28. 02. 2014. Marija Tufekčić