Page 1

eu vijestiVlada se pravi da problemi ne postoje umjesto da ih rješava Ivana Maletić, zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu

130 milijardi eura utajeno je prošle godine u Italiji

a u Italiji

nalni sport ohrabrivao da čine isto što i on. „Ako država od mene traži da 50 posto i više od moje plaće odvojim za porez, tada taj zahtjev nije u redu. Tada se osjećam moralno pozvanim da utajim novac i to toliko, koliko mogu…“, rekao je tada Berlusconi. No i novi populisti u Italiji, kao recimo Beppe Grillo iz stranke Pokret pet zvijezdica, propagiraju isto i drže utaju poreza za nešto što se ne treba uzeti za ozbiljno. „Porez - zašto moram plaćati porez? Ja bih rado plaćao porez kada bih s time nešto dobio. No, ovdje ne funkcionira ništa. Mojoj kćerki moram plaćati školovanje u privatnoj školi i onda još plaćati porez s kojim se financiraju javne škole. Isto je i na području zdravstva. I ovdje moram plaćati duplo. Zašto da plaćam porez kada će se onda s tim novcem kupiti 30 bombardera za bombardiranje Afganistana?“, pita Grillo.

Bez povjerenja

Talijani, koji gotovo tradicionalno nemaju preveliko povjerenje u državu i njezine institucije, većinom će prije poslušati što im kaže netko iz populističkih redova ili desnopopulističkih stranaka

(kao što je recimo Lega Nord), nego osobe kao što je trenutno Befera. No usprkos tome, on je odlučio nastaviti svoju borbu. Ovaj bivši bankovni menadžer poput Mesije u raznim televizijskim nastupima pokušava unijeti promjene u svijesti svojih sugrađane. On takoreći reklamira jedan novi porezni moral i ideju koja do sada u Italiji nije bila toliko raširena: „Italija, to smo mi svi“. „Mi Talijani rado kupujemo automobil i to je predivno i tome se radujemo. No, nažalost pri tome nitko ne misli na činjenicu da od tog automobila ne bismo imali ništa kad ne bismo imali ceste, kontrolne sustave pa čak i bolnice koje su nam potrebne kada dođe do nesreće. Bez tog javnog sektora ne bismo mogli koristiti naš privatni. Ponekad imam dojam da ovdje mnogi misle kako su javna dobra dar s neba i da za njih ne treba ništa platiti“, rekao je Befara. A koliko je doista važno da Talijani promjene svoje navike i način razmišljanja, pokazuje i podatak iz nedavno prošlosti: da su Talijani proteklih godina u državnu blagajnu uplatili samo polovicu novca kojeg su utajili, danas bi imali bilijun eura više, a time i manje zaduženje od Njemačke. DW

Kazne za rad „na crno“ će od sada postati deset puta veće nego što su bile do sada

kolumna

— Priče iz Bruxellesa

Iza nas je 2013. i velike potrebe i zahtjevi od 2014. Država smo s osam kvartala kontinuiranog pada, stotine ljudi ostaje dnevno bez posla, svaka druga mlada osoba bez posla je, 32,7 posto stanovništva je siromašno, javni dug doseže vrtoglavih 65 posto BDP-a, a deficit 5,5 posto BDP-a. Za očekivati je da oni koji vode državu, Vlada, shvaćaju ozbiljnost problema u kojima se nalazimo i da će konačno definirati strategiju, ciljeve i program mjera za postizanje ciljeva. Za sad, a to „za sad“ traje već dvije godine, nema ništa od navedenog. U nečem je Vlada ipak jako uspješna i to je pokazala na kraju 2013. godine. Marketing i hvalisanje im je najjača strana. Tako su na primjer pompozno predstavili svoj „Plan za spas Hrvatske“. Riječ je o 9 reformskih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014.2016. Planom su pokazali koliko su izgubljeni u vremenu i prostoru. U glavama ljudi koji vode našu domovinu Hrvatsku vlada nered, a razina neznanja i nerazumijevanja procesa integracije u Europsku uniju je poražavajuća. Program reformskih mjera nema niti jedan element ozbiljnog programa. Od programa koji bi obuhvatio sva područja reformi: poreznu politiku, tržište rada, financijska tržišta, socijalnu politiku, tržišnu politiku i okoliš, ni traga ni glasa. Devet mjera nasumice i nepovezano je pobrojano s ciljem da se jake strane Vlade, marketing i hvalisanje, mogu koristiti. Kažu da ove „reforme“ nisu mogli započeti na početku mandata jer je bio prevelik nered u sustavu pa bi ga urušili. Činjenica je da je prevelik nered u njihovim glavama i da su dvije godine potrošili pokušavajući shvatiti koja je njihova uloga i što znači biti Vlada. Nema nacionalnog programa reformi, nema strategije, nema programa i aktivnosti. U državi koja tone, iz koje mladi dnevno odlaze, a radno sposobni ostaju bez posla, Vla-

da predlaže 9 koračića koji mogu biti samo dio reforme državne uprave i sustava javnih usluga. Vlada tek sad predlaže početak analize postojećeg stanja. Što ih je to onemogućavalo da s analizom krenu odmah kad su došli na vlast, odnosno da je imaju pripremljenu prije dolaska na vlast? Što, osim neznanja i nerada koji su im jedini svojstveni? Ovu Vladu bi teško netko natjerao da razmišlja sustavno, ali srećom tu je Europska komisija koja će im ukazati da nedostaje strateško promišljanje o reformama koje se žele provesti i koja u ruci ima sankcije za one koji ne znaju i ne rade. Reći će im da nema realnog plana s postavljenim ciljevima te objektivno i realno procijenjenim fiskalnim učincima. Komisija će sigurno tražiti ozbiljan pristup i plan u kojem se vidi: koje se reforme namjeravaju provesti u kontekstu fiskalne konsolidacije, kojim mjerama će se realizirati, koji se ciljevi u kontekstu svake mjere i reforme namjeravaju postići te kako će se mjeriti uspješnost postizanja postavljenih ciljeva. Žalosno je da Vladu Europska komisija treba tjerati da učini nešto za svoj narod i učiti kako se sustavno i strateški radi. Hvali se Vlada i uspjesima u korištenju europskog novca. U 2012. potpisali ugovore za projekte koji su ih čekali pripremljeni iz 2011. Stope ugovaranja su podignute u 2012. točno onoliko koliko je u poglavlju 22 bilo utvrđeno. U 2013. trebalo je završiti projekte i imati ugovoreno preko 90 posto IPA sredstava te koristiti i dio fondova (dio od 450 milijuna eura koje smo dobili od 1. srpnja 2013. kao država članica), a nisu se pomaknuli dalje od 75 posto koji su im bili pripremljeni ranije. Europska komisija je bila toliko sigurna u kvalitetu našeg sustava i da ćemo dobiti predujam od 150 milijuna eura do kraja 2013. da je u financijsku omotnicu za Hrvatsku uključen izračun po kojem ćemo biti u plusu u 2013. preko 100 milijuna eura. Predujam nismo dobili, sustav je blokiran jer nije spreman za rad, usporeno je ugovaranje (IPA 2011. na kraju 2013. ugovorena je svega 1 posto, a IPA 2012. nije ni započela s ugovaranjem), a Vlada i podpredsjednik Grčić u svim novinama opisuju svoje uspjehe na ovom području. Kome oni zapravo lažu? Narodu više ne mogu jer je pametniji od njih i vidi sve. Lažu sami sebe, a to je opasno jer oni moraju rješavati probleme, a ne praviti se da ne postoje. ponedjeljak 8/1/2014

[MEDIJI] Kolumna zastupnice Ivane Maletić: Vlada se pravi da problemi ne postoje umjesto (...)  

Kolumna zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić

[MEDIJI] Kolumna zastupnice Ivane Maletić: Vlada se pravi da problemi ne postoje umjesto (...)  

Kolumna zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić