Page 1

ISKUSTVO HRVATSKE U PRIPREMI I PROVEDBI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ZA JLS Mr.sc. Marija Tufekčić


Alokacija iz EU fondova, mil eura (Hrvatska)


IZVORI FINANCIRANJA PROJEKATA JLS IZ PRETPRISTUPNIH FONDOVA • IPA III – Regionalni razvoj • IPA IIIA – Zaštita okoliša • IPA IIIB – Promet • IPA IIIC - Regionalna konkurentnost (veći infrastrukturni projekti u području javne poslovne infrastrukture – poduzetničke, turističke...)

• IPA II – Prekogranična suradnja (manji infrastrukturni projekti u partnerstvu iz druge zemlje članice/kandidatkinje/potencijalne kandidatkinje) • ISPA (Hrvatska zadnja zemlja koja je koristila ovaj program)


Projekt: MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ •Korisnik: Grad Vodice •Fond: IPA IIIC Regionalna konkurentnost, Izgradnja poslovne infrastrukture •Iznos: 1,3 mil eur (960.000 eur EU sufinanciranje) •Aktivnosti: završetak radova, uređenje, opremanje


Posjetiteljski centar Ilok • Korisnik: Grad Ilok • Fond: IPA IIIC Regionalna konkurentnost, Izgradnja poslovne infrastrukture • Iznos: 475.497 eura • Aktivnosti: obnavljanje i opremanje 700 m2 posjetiteljkog centra, poslovno marketinški plan, edukacije, prezentacije, promocija


Tehnološko-inovacijski centar s inkubatorom za razvoj ruralnog gospodarstva i poduzetništva • Korisnik: Grad Pleternica • Fond: IPA IIIC Regionalna konkurentnost, Izgradnja poslovne infrastrukture • Iznos: 830.865 eura • Aktivnosti:izgradnja suvremenog poslovnog objekta za poduzetnike početnike; dva zaposlena stručna djelatnika i pružanje 50 različitih poslovnih usluga; osam edukativnih radionica o ruralnoj ekonomiji za lokalne poduzetnike


Fizički i virtualni E-incubator Virovitičko podravske županije • Korisnik: VP Županija • Fond: IPA IIIC Regionalna konkurentnost, Izgradnja poslovne infrastrukture • Iznos: 960.505 eura • Aktivnosti: izgradnja i opremanje, edukacija managementa, obuka korisnika, on-line seminari za MSP


Zašto su uspješni? 1. Utemeljenost na regionalnim, nacionalnim i EU strateškim prioritetima – RELEVANTNOST! 2. Projekti proizašli iz lokalne zajednice i JLP(R)S uložila vlastita fin. sredstva – VLASNIŠTVO NAD PROJEKTOM! 3. Osigurana je raznolika mreža visoko motiviranih i aktivnih dionika na projektu – ADMINISTRATIVNI KAPACITETI! 4. Osigurano sufinanciranje – FINANCIJSKI KAPACITET! 5. Projekti se samofinanciraju – ODRŽIVOST!


PROGRAM ZA VODE I OTPADNE VODE U GRADU KARLOVCU •Korisnik: Vodovod i kanalizacija Karlovac •Fond: ISPA •Iznos: 36 mil eura (22,5 mil EU sufinanciranje) •Aktivnosti: 1.Izgradnja pročišćivača otpadnih voda, 2.Obnova i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže 3.Nadzor nad radovima 4.Nabavka laboratorijske i ostale opreme


LOŠ PRIMJER IZ ZEMLJE ČLANICE – KUPALIŠNI SPA CENTRI U MAĐARSKOJ

1.Značajna EU sredstva za regionalni razvoj 2.Neiscrpni izvori termalne vode 3.EU dala 280 mil eur samo za SPA centre

Gradnja SPA centara činila se dobrom idejom („Fancy Development”)


Gdje su pogriješili? 1.Intenzivna gradnja SPA centara bez adekvatne strategije 2.Kriva procjena potražnje za SPA uslugama i krive procjene stope povrata investicije 3.Podcijenjeni troškovi održavanja centara 4.Loše planirana energetska efikasnost

visoki deficiti lokalnih proračuna zatvaranje SPA centara povrat novca u EU blagajnu


Gdje su pogriješili? •Razvojne strategije nisu u potpunosti odražavale socio-ekonomske potrebe zemlje •Zbog imperativa apsorpcije ulagalo se u projekte koji nisu imali sinergijski učinak u svrhu ukupnog regionalnog razvitka •Visoke stope apsorpcije, ali mali učinci na ukupni socio-ekonomski razvoj regije i zemlje •Nedovoljni financijski kapaciteti korisnika za održivost projekata


Izazovi pripreme i provedbe infrastrukturnih projekata 1

2

3

4

.

Dugotrajna priprema natječajne dokumentacije Pravovremeno Pravovremenoispunjenje ispunjenjepreduvjeta preduvjeta--vlasnički vlasničkiodnosi odnosi iipotrebne potrebnedozvole dozvole Administrativni Administrativniiifinancijski financijskikapaciteti kapacitetikorisnika korisnika (predfinanciranje, (predfinanciranje,sufinanciranje, sufinanciranje,održivost) održivost) Osiguravanje Osiguravanjeodrživosti održivosti(financijske, (financijske,institucionalne, institucionalne, okolišne..) okolišne..)


USPJEŠAN PROJEKT JE:

1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6.

Završen Završenna navrijeme vrijeme Proveden Provedenuuokviru okviruzadanog zadanogproračuna proračuna Ostvarena Ostvarenaje jetražena traženakvaliteta kvaliteta Ostvario Ostvarioje jeuupotpunosti potpunostizacrtane zacrtaneciljeve ciljeveiirezultate rezultate Zadovoljio Zadovoljioje jeočekivanja očekivanjasvih svihdionika dionika Osigurava Osiguravaodrživost održivostrezultata rezultataprojekta projektaiinakon nakon završetka završetkafinanciranja financiranja


IZAZOVI LOKALNE ZAJEDNICE U VREMENIMA KRIZE UČINITI NAJVIŠE MOGUĆE S OGRANIČENIM SREDSTVIMA •Proračunska kontrakcija na centralnoj i lokalnoj razini – EU fondovi kao prilika (izdašan izvor financiranja lokalnih razvojnih projekata) •Osigurati obvezno sufinanciranje •Izgraditi administrativne kapacitete - edukacija zaposlenika u području upravljanja projektima •Partnerstvo s privatnim sektorom


HVALA NA PAŽNJI! marija.tufekcic@imured.hr

[KONFERENCIJA] Iskustvo Hrvatske u pripremi i provedi infrastrukturnih projekata za JLS