Page 1

MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA EU FONDOVA U OSJEČKOBARANJSKOJ ŽUPANIJI Osijek, 21. ožujka 2014.

1


Ivana Maletić, zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu


PODRUČJE

POSTOTAK

JAVNA INFRASTRUKTURA Komunalna Društvena Gospodarska PROMETNA I ICT INFRASTRUKTURA

Više od 90% Oko 50% Oko 40% Oko 10%

ZAŠTITA OKOLIŠA TRŽIŠTE RADA ADMINISTRATIVNI KAPACITETI JAVNE UPRAVE

Manje od 3% Manje od 5% Manje od 2% Manje od 2%

UKUPNO:

100

3


PODRUČJE

POSTOTAK

JAVNA INFRASTRUKTURA Komunalna Vodoopskrba i odvodnja Gospodarenje otpadom Ostalo (rasvjeta, groblja, nerazvrstane ceste i sl.)

Više od 40% Oko 5% Više od 50%

Društvena Kultura Obrazovanje Zdravstvo/domovi za starije Turizam i sport Ostalo (javne zgrade, DVD, mjesni domovi i sl.)

Oko 10% Više od 30% Oko 5% Više od 35% Više od 20%

90%

Gospodarska Poduzetnički inkubatori Gospodarske zone Ostalo

Manje od 5% Oko 85% Oko 10%


PODRUČJE

IZNOS

JAVNA INFRASTRUKTURA – KOMUNALNA Vodovod i kanalizacija Izgradnja vodovoda u Bolmanu, Jagodnjak

3.000.000 kuna

Komunalna infrastruktura, Koška (FASEP projekt)

40.000.000 kuna

Izrada projektne dokumentacije i izgradnja sustava

72.000.000 kuna

odvodnje otpadnih voda Općine Magadenovac Vodoopskrbna mreža Općine Vuka OSTALO (GROBLJA, RASVJETA, NERAZVRSTANE Urbana infrastruktura CESTE I SL) podvožnjaka u Ulici Sv.L.B.Mandića Rekonstrukcija Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete, Belišće

12.700.000 kuna

3.000.000 8.000.000 eura eura


PODRUČJE

IZNOS

JAVNA INFRASTRUKTURA - GOSPODARSKA

GOSPODARSKE ZONE/INKUBATORI/MSP Tehnopolis Osijek

40.000.000 eura

Izgradnja tržnice, Darda

3.000.000 kuna

Izgradnja poduzetničkog inkubatora u Jagodnjaku

6.500.000 kuna

Organizacija sajma lokalnih proizvoda, Đakovačka Satnica JAVNA INFRASTRUKTURA - DRUŠTVENA

-

KULTURA Kulturno središte Eurodom, Osijek

5.000.000 eura

Izgradnja kulturnog centra Roma Baranje, Darda

2.000.000 kuna

SOCIJALNA Izgradnja i opremanje centra za rehabilitaciju Osijek te dnevni

6.000.000 eura

boravak za djecu s poteškoćama u razvoj OBRAZOVANJE Razvoj multifunkcionalnog centra za cjeloživotno učenje uklj. i

10.000.000 eura

razvijanje i poticanje izvaninstitucionalne mreže socijalnih usluga i socijalnog poduzetništva Rekonstrukcija-dogradnja zgrade dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci

2.118.000 kuna 6


PODRUČJE

IZNOS

TURIZAM I SPORT Uređenje ZOO vrta, Osijek

5.000.000 eura

Biciklističke staze, Čepin

20.000.000 kuna

Rekonstrukcija dvorca Esterhazy u dvorac 5*, Darda

68.000.000 kuna

PROMETNA INFRASTRUKTURA Modernizacija i proširenje tramvajske mreže u Gradu

90.000.000 eura

Osijeku ZAŠTITA OKOLIŠA, ENERGETSKA UČINKOVITOST Gospodarenje otpadom Grada Osijeka

10.000.000 eura

Prijelaz s goriva na bioplin u Gradskom prijevozu putnika

20.000.000 eura

Znanstveni Centar za obnovljive izvore energije IZ Nemetin

21.500.000 eura

Kontrola komaraca, Osijek Sanacija divljih deponija, Antunovac TRŽIŠTE RADA Edukacija nezaposlenih žena za rad na računalu,

9.800.000 eura 15.000.000 kuna -

Đakovačka Satnica 7


Razina društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske, pa tako i Osječko-baranjske županije, zahtijeva značajna ulaganja u podizanje standarda i kvalitete infrastrukturne i komunalne opremljenosti, ali struktura ukupnosti projekata treba biti raznovrsna

Nužno je povećati udio drugih ulaganja: ◦ poticanje poduzetništva i zapošljavanje najvažniji su prioritet u budućem sedmogodišnjem razdoblju ◦ energetska učinkovitost i obnovljiva energija ◦ poticanje inovacija u najširem smislu riječi nešto je što se posebno naglašava i ističe u svim sektorskim i fondovskim dokumentima

8


U promišljanju integriranog lokalnog razvoja na principu „odozdo prema gore“ treba imati na umu CLLD /LEADER pristup (CLLD – Community lead local development), koji je jedna od važnih značajki politike ruralnog razvoja, putem LAG-ova i lokalnih integriranih razvojnih strategija

Ovom se inicijativom i pristupom financiraju male, lokalne investicije. Jedna od važnijih budućih odrednica je pomoć u pripremi projekata, jačanju kapaciteta, povezivanje i umrežavanje aktera lokalnog razvoja

9


  

Lokalne razvojne strategije (LAG-ovi) Županijske razvojne strategije Nacionalne strategije (posebice one koje su ex-ante conditionality!)

10


Poljoprivredno prerađivački klaster, Grafički cluster BIOS, Prvi hrvatski klaster ekološke proizvodnje Osijek, Klaster proizvođača i prerađivača šljive Slavonka i Klaster poljomehanizacije d.o.o. Klaster „Jabuka” 11


Administrativni kapaciteti za pripremu i provedbu projekta

Financijski kapaciteti korisnika: ◦ Predfinanciranje ◦ Sufinanciranje ◦ Održivost

12


13

[PREZENTACIJA] Analiza upitnika Osječko-baranjske županije  
[PREZENTACIJA] Analiza upitnika Osječko-baranjske županije