Page 1

MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA EU FONDOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI Čakovec, 20. ožujka 2014.

1


Ivana Maletić, zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu


PODRUČJE

POSTOTAK

JAVNA INFRASTRUKTURA Komunalna Društvena Gospodarska PROMETNA I ICT INFRASTRUKTURA

Više od 90% Oko 50% Oko 40% Oko 10%

ZAŠTITA OKOLIŠA TRŽIŠTE RADA ADMINISTRATIVNI KAPACITETI JAVNE UPRAVE

Manje od 3% Manje od 5% Manje od 2% Manje od 2%

UKUPNO:

100

3


PODRUČJE

POSTOTAK

JAVNA INFRASTRUKTURA Komunalna Vodoopskrba i odvodnja Gospodarenje otpadom Ostalo (rasvjeta, groblja, nerazvrstane ceste i sl.)

Više od 40% Oko 5% Više od 50%

Društvena Kultura Obrazovanje Zdravstvo/domovi za starije Turizam i sport Ostalo (javne zgrade, DVD, mjesni domovi i sl.)

Oko 10% Više od 30% Oko 5% Više od 35% Više od 20%

Gospodarska Poduzetnički inkubatori Gospodarske zone Ostalo

90%

Manje od 5% Oko 85% Oko 10%


PODRUČJE

IZNOS

JAVNA INFRASTRUKTURA – KOMUNALNA Vodovod i kanalizacija

Izgradnja odvodnog sustava (fekalna i oborinska

112.000.000 kuna

kanalizacija) Orehovica-Podbrest Urbana infrastruktura OSTALO (GROBLJA, RASVJETA, NERAZVRSTANE Revitalizacija užeg centra grada Čakovca CESTE I SL)

Rekonstrukcija javne rasvjete općine Mala Subotica

105.000.000 kuna 300.000 eura 2.275.000 kuna

Izgradnja pješačkih staza za Čakovečku i Varaždinsku ulicu u Nedelišću JAVNA INFRASTRUKTURA - GOSPODARSKA GOSPODARSKE ZONE/INKUBATORI/MSP Izgradnja prometnica i javne rasvjete u Gospodarskoj zoni

2.500.000 kuna

„Brezje“, Mursko Središće Gospodarska zona Međimurje, Orehovica

750.000.00 kuna


PODRUČJE

IZNOS

JAVNA INFRASTRUKTURA – DRUŠTVENA KULTURA Rekonstrukcija zgrade društvene namjene – Rudarski dom,

4.700.000 kuna

Mursko Središće Dogradnja nadstrešnice i uređenja vanjskog prostora uz

2.400.000 kuna

kuću "zalan" (Općina Donja Dubrava) Izgradnja Centra kulture Nedelišće Izgradnja muzeja Selnica PIKAČ

18.383.750 kuna 450.000 kuna

OBRAZOVANJE (škole, vrtići, druge obrazovne institucije)

12.000.000 kuna

Izgradnja i opremanje školske sportske dvorane i rekonstrukcija (dogradnja) oš u Ivanovcu

59.000.000 kuna

Izgradnja i opremanje centra za odgoj i obrazovanje Čakovec OSTALA DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

6 2.962.000 kuna


PODRUČJE

IZNOS

TURIZAM I SPORT Izgradnja vanjskog bazenskog kompleksa gradskih

40.000.000 kuna

bazena Čakovec

2.208.0000 kuna

Turističko pješačko biciklistička staza „Nikola Zrinski“, Donji Vidovec

13.289.610 kuna

Izgradnja Sportsko rekracijskog parka TRATE -II. Faza, Nedelišće

4.000.000 kuna

Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2006 i uz ŽC 2005, SelnicaINFRASTRUKTURA PROMETNA Izgradnja na potoku u Zaveščaku-Selnički mlin Izgradnjamlina sjeverne obilaznice Grada Preloga

2.500.000 kuna 150.000.000 kuna

ZAŠTITA OKOLIŠA, ENERGETSKA UČINKOVITOST Kolektorski sustav Prelog – D. Dubrava – Kotoriba s

82.000.000 kuna

uređajem za pročišćavanje otapdnih voda Malo-regionalni energetski model, Donji Vidovec Sanacija odlagališta komunalnog otpada-Molvine, Sveti Križ

736.058 kuna 1.000.000 eura 7


Razina društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske, pa tako i Međimurske županije, zahtijeva značajna ulaganja u podizanje standarda i kvalitete infrastrukturne i komunalne opremljenosti, ali struktura ukupnosti projekata treba biti raznovrsna

Nužno je povećati udio drugih ulaganja: ◦ poticanje poduzetništva i zapošljavanje najvažniji su prioritet u budućem sedmogodišnjem razdoblju ◦ energetska učinkovitost i obnovljiva energija ◦ poticanje inovacija u najširem smislu riječi nešto je što se posebno naglašava i ističe u svim sektorskim i fondovskim dokumentima

8


U promišljanju integriranog lokalnog razvoja na principu „odozdo prema gore“ treba imati na umu CLLD /LEADER pristup (CLLD – Community lead local development), koji je jedna od važnih značajki politike ruralnog razvoja, putem LAG-ova i lokalnih integriranih razvojnih strategija

Ovom se inicijativom i pristupom financiraju male, lokalne investicije. Jedna od važnijih budućih odrednica je pomoć u pripremi projekata, jačanju kapaciteta, povezivanje i umrežavanje aktera lokalnog razvoja

9


  

Lokalne razvojne strategije (LAG-ovi) Županijske razvojne strategije Nacionalne strategije (posebice one koje su ex-ante conditionality!)

10


1. 2. 3. 4.

MEDIJSKI KLASTER TURISTIČKI KLASTER GRAĐEVINSKA KLASTER GRUPA „MEĐIMURJE” MEĐIMURSKI IT KLASTER

11


Administrativni kapaciteti za pripremu i provedbu projekta

Financijski kapaciteti korisnika: ◦ Predfinanciranje ◦ Sufinanciranje ◦ Održivost

12


13

[PREZENTACIJA] Analiza upitnika Međimurske županije  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you