Slovné hady

Page 1

1. Slovné hady Zakrúžkuj písmeno, ktoré sa z riadka na riadok zmenilo. (Takémuto radu slov budeme hovoriť „slovný had“.)

F

Ú R A

S O M

Z R Ú T

I

F

Ú K A

D O M

K R Ú T

I

M Ú K A

D Á M

K R Á T

I

L

Ú K A

R Á M

K L

Á T

I

L

Á K A

R Á

D

K L

Á T Y

L

Á V A

R O D

P L

Á T Y

K

Á V A

P O D

P L

Á T A

K

Á R A

P O

L

P L

Á V A

K Ú R A

P

I

L

P R Á V A

T

Ú R A

B

I

L

T R Á V A

T

Ú L A

B

I

Č

T R Á V Y

N

I

Č

T R O V Y


2. Slovné hady - skladačka Vystrihni slová (alebo ich prepíš na paličky zo zdravotníckych potrieb) a usporiadaj ich do slovného hada (medzi dvomi po sebe idúcimi slovami sa môže zmeniť len jedna hláska.)

PES

HRAB

VRAKY

LOS

KRAB

VRANA

HOĎ

KROJ

TLAPY

PEŇ

HLAD

VLAKY

LOĎ

KRAJ

TRUPY

POĎ

CHLAD

HRANA

LES

HRAD

TLUPY VRANY TLAKY


3. Slovné hady s chybou Nájdi chybu v slovných hadoch. Podčiarkni riadok, v ktorom sa zmenilo viac ako jedno písmeno (oproti predošlému riadku.)

H L A S

L E Z

P R Ú T

V L A S

B E Z

P R Ú D

K L A S

B E R

P R E D

K L A M

B A R

V R E D

K R A B

D A R

V R E S

H R A B

D A V

V L E Z

H R A J

D I V

V L E Ť

V R A J

Č I V

Z L E Ť

Č I N S Y N S Y R S Y P S U P


4. Slovné hady – omaľovánky Vymaľuj len políčka so slovami, ktoré sa od slova

PES

líšia práve jednou hláskou.

Vymaľuj len políčka so slovami, ktoré sa od slova

LEV

líšia práve jednou hláskou.


5. Doplň slovné hady Doplň chýbajúce slová v slovných hadoch:

K Ĺ B Y

K Ô Ň

M O J E

K E B Y

K Ô Š

M O J A

K E D Y

K Ô Z

V E D Y

R A J A R A Z

R A T A

V E Ľ A

R A J

R O T A

V Ô Ľ A

R O J N O T Y

T Ô Ň A

B O K

T Á Ň A

B U K

T Á R A

P E R A

N O H Y

R Y H Y L U P

R Y B Y

L E P

CH Y B Y


6. Slovné hady - bludisko Ako sa príšerka dostane do svojej rakety? Môže prechádzať len po políčkach, ktoré tvoria „slovného hada“ (to znamená, že sa môže medzi dvomi po sebe idúcimi slovami zmeniť len jedna hláska. Ch, ia, ie, iu sú tiež len jedna hláska.) Ak je ti to priťažké, popros dospelého, nech ti poradí prvé slovo. Nájdeš slovo, ktoré je v bludisku ako jediné použité dva krát?

ROK

JAR

BUK

VEĎ

RIAD

MEĎ

SOM

DEŇ

TEN

MÚR

RAK

MAK

TAK

LAK

LUK

PUK

PÓR

DEĽ

LOJ

MOR

RAJ

KÔŇ

DAR

VON

LES

SÁM CHÁN PEĽ

SÚR MIER

ROJ

VÁS

NÁS

PÁS

PÁR

PÁV

PÍV

PÍĽ

HÔR MIEN

VOJ

KER

NOS

FÉN

CÁR

RAĎ

HAD

PÍŠ

RAD CIEN

VOZ DOM

NES

VER

BOD

POD

LET

TÍŠ

TEŠ

CÍN

LES

SYR NECH MECH MACH PACH

KÔŇ

MED DUB

VÍN

JAV

ŽIAR

JOJ

SEM PER

VAR

TOK

MOK

KVÁ

PICH


7. Slovné hady - kolieska Niektoré slovné hady sa vedia skrútiť do kolieska tak, že ani nevieš, kde majú začiatok a kde koniec. Pozri, napríklad tu v prvom stĺpci je jeden taký schovaný. Dokážeš takého hada nájsť aj v druhom stĺpci? Prepíš ho do obrázka.

H A L A

K O

H A N A

K O Ň A

R A N A

S O Ň A

R A K A

S O CH A

R U K A

S U CH A

R U K Y

D U CH A

L U K Y

D U

L IE K Y

D O B A

R IE K Y

S O B A

R IE K A

S E

B A

R O K A

T E

B A

B O K A

T E

D A

B O L A

Z

A

B A