Page 1


Elderly people

are


Ik

be

nt

evr ed

e(

cij

fer

8)

Ve e l g rote r , te ve e l l o p e n te aan men kinderw i eta a n d C.Y .K

uo


slow.

mensen egen elka nsen met wagen doen Naziha

Give them their own lane,


Op de markt heb je


alles

wat je will hebben. Nel


walking people


De huidige markt is een verzamelpunt van “armoede”. Z verkopers komen bijna uitsluitend van de onderkant van juist een smeltkroes zou moeten zijn van diverse mense op de markt komen om iets te kopen of te verkopen. (R Mozart; ambtenaar en kunstenaar; tegelzetter en accou – – – – – – – – –

Natuurlijk is “goedkoop” een belangrijke overwegin zijn om op de markt te komen. Ook “diversiteit van vraag/aanbod” zou een veel gr Dus naast de spruitjes en de bloemkool groenten di exotisch fruit, bij zondere vis e.d. De aanvoer vanaf “de bron” zou veel belangrijker m boeren, bakkers, vissers e.d. zouden in staat moete genodigd om hun spullen daar te verkopen. (en dus ander stads deel organiseren) Het element “vers” zou veel meer nadruk moeten kr Dat zou vooral ook zichtbaar en ruik baar moeten zi De “non-food” is vooral een verzameling van rotzoo Ook op de “tweedehands afdeling” is het armoede maar uit sluitend rotzooi. Nooit vind je eens een leuk met een bolhoed. Standwerkers ontbreken totaal. Juist deze mensen z heel belangrijk. Het moet vooral ook gezellig zijn op de markt. (Zie je wel eens groepjes mensen met elkaar staan De omgangsvorm op de markt behoort “volks” te zi verankerd. Op de huidige Blaak-markt heeft men vo hetzelfde is als “onbes choft en sjaggereinig”.

Make it more

social

.

Om op deze markt een cultuuromslag te bewerkstellige “kleurrijke volkse rijkdom” zul je vooral: – een ander toelatingsbeleid van de markt kooplieden – de markt kleiner moeten maken – de markt beter / kleurrijker moeten vormgeven (an – een dagelijkse kernmarkt (mogelijk in de toekomstig – meer bijzondere elementen en aandachttrekkende g

Dit is alleen maar te verwachten als de afdeling marktw mensen die creatief zijn en meer oog hebben voor de “ en de “vormgeving” van een dag-markt. Ik hoop dat da van de nieuwe markt-hal aandacht voor zal zijn. Frits Borchers


can keep

Zowel de potentiële kopers als de n de samenleving. Terwijl de markt nu en die met verschillende overwegingen Rijk en arm; jong en oud; Frans Bauer en untant)

ng. Maar moet niet de enige drijfveer

roter aandeel moeten hebben. ie je niet of nauwelijks in de winkel ziet

moeten zijn. Dus veel meer herkenbare en worden gesteld/moeten worden uit niet een aparte boerenmarkt in een

rijgen. ijn. o van afgedankte electronica. troef. Het is geen “bric en brac” k tafeltje of een gekke buste

zijn voor een “markt-sfeer”

praten ?) ijn. Humor is in de volks-cultuur ooral de opvatting dat “volks”

Some chairs or couches in the middle with drinks en van “schrale, saaie, armoede” naar so you can chill and talk to people.

n moeten voeren.

ndere kramen ?) ge markthal) moeten houden gebeurtenissen moeten invoeren

wezen aangestuurd wordt door “sociaal-culturele kwaliteiten” aar met de komst

Ingrid


Liess Faber


Leonie

e d in

e m r

m

n e ns

n

fa e t S

Dont think the marketplace needs anything at all‌ they should take everything out, except for the lights; would be a cool square eh! Onno


I think I would like to know

where

I can find

walking

what

on the market. What i find very interesting is that after market, you can always smell were the fishstand was. Kim

What I miss at the Blaak market are market stands that are high enough to stand under. Keep in mind, I am 195cm. tall. Nick

Lianne

in a normal pase. Ingrid


Druk, maar dat hoort er ook wel Charlotte vd Laae


Fiona

bij


Blaak Newspaper  

Blaak Newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you