Page 1

[Odaberite datum] [Upišite podnaslov dokumenta] | Lucija Prskalo i Iva Jureta

EKONOMSKI FAKULTET

ZAGREB

DIGITALNA PLATFORMA PRIJEVOZNOG SREDSTVA BUDUĆNOSTI

„EMOTO“


1.UVOD 1.1. Predmet i cilj rada 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja 1.3. Sadržaj i struktura rada 1.4. Kratki opis poslovnog modela 2. OPIS PROJEKTA 2.1. Detaljan opis projekta 2.2. Organizacija projekta 2.3. Strateška osnova projekta 2.3.1. Misija 2.3.2. Vizija 2.3.3. Ciljevi projekta 2.4. Inovacije 2.4.1. Popis inovacija projekta 2.4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži 2.4.2.1. Inovacija 1… 2.4.2.2. Inovacija 2… 2.4.2.3. Inovacija 3… 2.4.2.4. Inovacija 4… 2.4.2.5. Inovacija 5… 2.5. Konkurencija 2.5.1. Popis glavnih konkurenata 2.5.2. Opis glavnih konkurenata 2.5.2.1. Konkurent 1 2.5.2.2. Konkurent 2 2.5.2.3. Konkurent 3 2.5.2.4. Konkurent 4 2.5.2.5. Konkurent 5 2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu 2.5.4. Konkurentska prednost projekta 3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL 3.1. Najvažniji poslovni partneri 3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera 3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera 3.1.2.1. Poslovni partner 1… 3.1.2.2. Poslovni partner 2… 3.1.2.3. Poslovni partner 3… 3.1.2.4. Poslovni partner 4… 3.1.2.5. Poslovni partner 5… 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela 3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti 3.4. Ključni resursi 3.5. Kategorije klijenata 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata 3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata 3.5.2.1. Klijent 1… 3.5.2.2. Klijent 2… 3.5.2.3. Klijent 3… 3.5.2.4. Klijent 4… 3.5.2.5. Klijent 5… 3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica

2


3.5.4. Registracija klijenata 3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente ILI Direktne i indirektne koristi od besplatnog pružanja svih sadržaja 3.6. Upravljanje odnosima s klijentima 3.7. Kanali poslovanja 3.8. Struktura troškova 3.9. Modeli stvaranja prihoda 3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda 3.9.2. Opis svakog pojedinog modela 3.9.2.1. Model stvaranja prihoda 1… 3.9.2.2. Model stvaranja prihoda 2… 3.9.2.3. Model stvaranja prihoda 3… 3.9.2.4. Model stvaranja prihoda 4… 3.9.2.5. Model stvaranja prihoda 5… 4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE 4.1. Mobilne tehnologije 4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta 4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone 4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije 4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti 4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja 4.2. Društvene mreže 4.2.1. Facebook profil projekta 4.2.2. LinkedIn profil autora projekta 4.2.3. Twitter profil projekta 4.2.4. Instagram profil projekta 4.2.5. Snapchat profil projekta 4.3. Računarstvo u oblaku 4.4. Veliki podaci (Big data) 4.5. Senzori i Internet stvari (IoT) 4.6. 3D printeri 4.7. Robotika 4.8. Dronovi 4.9. Virtualna i proširena stvarnost 4.10. Umjetna inteligencija 5. DIGITALNI MARKETING 5.1. Marketinški plan projekta 5.2. Ključne riječi projekta 5.3. Google AdWords oglas 5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama 5.5. Tablica marketinškog plana 6. DIGITALNO PLAĆANJE 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja 6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja 6.2.1. Oblik digitalnog plaćanja 1… 6.2.2. Oblik digitalnog plaćanja 2… 6.2.3. Oblik digitalnog plaćanja 3… 6.2.4. Oblik digitalnog plaćanja 4… 6.2.5. Oblik digitalnog plaćanja 5… 6.3. Blockchain tehnologija

3


7. SWOT ANALIZA PROJEKTA 8. WEB MJESTO PROJEKTA 8.1. Web poslužitelji i domene 8.1.1. Web poslužitelj projekta 8.1.2. Web domene projekta 8.1.2.1. .hr domena 8.1.2.2. komercijalne domene 8.2. CMS sustav 8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt 8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) 8.3. Web stranice projekta 8.3.1. Struktura Web stranica projekta 8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap) 8.3.2. Opis strukture Web stranica projekta 9. ZAKLJUČAK 10. POPIS LITERATURE 11. POPIS WEB LINKOVA 12. POPIS SLIKA 13. ŽIVOTOPIS 14. SAŽETAK PRILOZI 1. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica

2. 3. 4. 5.

Obavijesni bilten – newsletter Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranica projekta Ekranski prikazi (Screenshotovi) mobilne aplikacije Brošura prezentacije (tzv. handouti)

4


1.UVOD

1.1 Predmet i cilj rada

Predmet ovog rada je prikazati mogućnost poslovanja novog ekonomičnog proizvoda na tržištu putem digitalne usluge zvane "EMoto." Cilj platforme je promocija, oglašavanje i iznajmljivanje električnih romobila korisnicima. Prednost elektičnog romobila je njegov dizajn jer ne koristi upotrebu fosilnih goriva koji stvaraju štetne emisije stakleničkih plinova, nego ima pozitivne učinke na okoliš odnosno ne stvara zagađenja. Razmjena i korištenje električnih romobila biti će moguća između korisnika koji će koristi našu mobilnu aplikaciju.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Primarni izvori podataka su sekundarni podaci prikupljeni na web stranicama. Za korištenje određenih statističkih i numerističkih podataka korišteni su stručni izvori sa interneta. Za izradu web stranice i mobilne aplikacije korišteni su besplatni web servisi.

1.3 Sadržaj i struktura rada Ovaj rad prikazati će detaljan opis projekta digitalne platforme električnog romobila na tržištu Hrvatske. Opis inovacija koje će ostvariti, konkurente koje će imati, poslovne partnere s kojima će surađivati, ali i klijente kojima će biti namijenjen. Nakon toga predstaviti će se modeli stvaranja prihoda, ali i novije tehnologije koje će se koristiti. Poslije će biti objašnjen marketinški plan, oblici digitalnog plaćanja, swot analiza, ali i web stranice projekta. Na samom kraju biti će zaključak i sva korištena literatura. Bitno je napomenuti da ovakav poslovni model ne postoji na hrvatskom tržištu te je potpuno inovativan. Zbog toga će se sve

5


u detalje opisati kako bi i na koji način ovaj projekt postojao u stvarnosti, odnosno kako se sve to želi izvesti.

1.4. Kratki opis poslovnog modela Ovim radom želimo izraditi web stranicu i aplikaciju koja će nuditi online iznajmljivanje elektičnih romobila diljem Hrvatske krajnjim korisnicima. Web platforma Emoto će povezivati korisnike sa raspoloživim električnim romobilima. Putem mobile aplikacije korisnici će moći napraviti online rezervaciju ili najam električnog romobila. Dok će se unutar aplikacije moći vidjeti sama lokacija raspoloživih električnih romobila. Kada pronađu najbliži električni romobil, otključati će ga sa istom aplikacijom i na kraju vožnje platiti njegovo korištenje.

6


2.OPIS PROJEKTA

2.1. Detaljan opis projekta

U našem projektu pokrenuti ćemo digitalnu platformu za najam električnih romobila. Digitalna transformacija usluga u prometu umnogome mijenja na bolje promet, posebno u većim gradovima. Digitalna platforma omogućila bi potpuno mijenjanje navike potrošača i pratećih trendova, posebice pripadnika mlađih generacija, kojima je sve manje važno posjedovati automobil. Električni romobili su postali popularni kao prijevozno sredstvo za kratke udaljenosti koje ljudi koriste nakon što npr. parkiraju automobil u javnoj garaži ili u predgrađu te turisti koji dođu u obilazak grada pa nekoliko kilometara naprave s električnim romobilom. Zbog toga usluge električnog romobila u prometu bile bi prilagođenije potrebama korisnika, smanjenju gužvi na gradskim prometnicama, što ujedno znači i smanjenje onečišćenja zraka u urbaniziranim područjima. Pomoću mobilne aplikacije EMoto korisnici će moći iznajmljivati električne romobile kada im to bude potebno i plaćati za njihovo korištenje odnosno najam, pri čemu neće morati brinuti o registraciji,popravcima,gorivu i slično. Mobilna aplikacija Emoto bi pružala mogućnost najma električnog romobila 24 h dnevno. Potrebno je skinuti aplikaciju na svoj smarthphone, napraviti registraciju kako bi korisniku bilo omogućeno korištenje same aplikacje odnosno najam elektičnog romobila. Dovoljno je preko aplikacije pronaći najbliži električni romobil, otključati ga pomoću QR koda te ga potom ostaviti na odredištu ili lokaciji. Za koju bi trebali ishodili dozvolu od Grada Zagreba da se naznače određena parkirna područja za električne romobile, kako bi korisnici nakon završetka putovanja imali gdje ostaviti vozilo. Korisnici su dužni nakon završetka vožnje zaključati elekrični romobil jer će u suprotnom snositi posljedice u slučaju gubitka ili oštećenja. U narednim poglavljima dotaknuti ćemo se posebno svakog elementa te dodatno obrazložiti našu misiju, viziju te ciljeve kao i sam način poslovanja poslovnog modela.

7


Slika 1. - ElektiÄ?ni romobili

Izvor: https://www.tportal.hr/biznis/clanak/kod-nas-se-jos-ne-mogu-ni-unajmiti-a-parizanivec-zele-zabraniti-elektricne-romobile-na-plocnicima-foto-20181128 (preuzeto 07.04.2019.)

8


2.2. Organizacija projekta

Projekt je studenska ideja koja će se postepeno realizirati u skladu sa dostupnim mogućnostima i resursima, počevši od prikupljanja potrebnih financijskih sredstva kao i sponzorstva za pokretanje našeg poslovog modela. Nakon toga kreće realizacija izrade poslovnog modela. Stupiti ćemo u kontakt sa nekoliko uvoznika elektročnih romobila kako bi pronašli najbolju ponudu, odnosno dobar omjer cijene i kvalitete. Zatim krećemo u dogovor sa gradom Zagrebom kako bismo dobili dozvolu za obavljanje naše djelatnosti,odnosno potrebna su nam parkirna mjesta za električne romobile kako ne bismo smetali drugim sudionicima u prometu. Kada najbitnije stvari za pokretanje našeg poslovnog modela budu izrealizirane na redu je izrada digitalnih platformi. Web stranica i mobilna aplikacija će biti naša digitalna platforma preko kojih ćemo pružati naše usluge i ostvarivati prihode. Također je potrebno odraditi marketinšku kapanju kako bi što više korisnika saznali za nas, tim putem bi preko e-mail marketinga i društvenih mreža ( Facebook, Instagram) postigli određene ciljeve.

2.3. Tržište i jezik Weba Platfroma EMoto u svojoj će početnoj fazi biti smještena na tržište Republike Hrvatske, točnije grada Zagreba. S obzirom na ograničenost u pogledu ljudskog kapitala i izvora prihoda, početak će biti lakše započeti na relativno manjem tržišu. Naravno, nakon određenog vremenskog perioda i postizanja većeg broja korisnika, EMmoto će započeti širenje na druge gradove. Ciljana tržišta će nam biti Dalmacija i Istra radi turizma i veće posjećenosti turista u određenim razdobljima tijekom godine. Što se tiče web jezika , on mora pratiti dinamiku razvoja tržišta na kojima je EMoto prisutan. Tako će u početnoj fazi platforma EMoto biti na hrvatskom jeziku, ali i engleskom radi ciljane skupine korisnika kao što su turisti među kojima većinom prevladava poznavanje engleski jezik.

9


2.4 Strateška osnova projekta 2.4.1. Misija Misija našeg projekta je pružiti kvalitetnu uslugu koja krajnjim korisnicima osigurava značajnu uštedu vremena te bolju i jednostavniju povezanost na području Hrvatske.

2.4.2. Vizija

Vizija je postati značajan sudionik i promotor na tržištu koje se bavi povezivanjem korisnika sa budućim sredstvom mogućnosti, koje je ekološki osvješteno, ne zagađuje okoliš te ne stvara emisije stakleničkih plinova. Pritom pridonjeti ostvarivanju ciljeva Pariškog sporazuma za postizanje klimatskih i energetskih ciljeva do 2020 godine.

2.4.3. Ciljevi projekta Budući da krećemo tek sljedeće godine s našim projektom cilj nam je pokrenuti aktivnu marketinšku kampanju na društvenim medijima i portalima kako bi pobliže korisnike upoznali sa našom budućom uslugom, dok nam je ključni cilj pružiti kvalitetnu uslugu našim krajnjim korisnicima. Dugoročni cilj nam je postati lider u pružanju ovakvih i sličnih usluga u Republici Hrvatskoj. Konkretnije, temeljne ciljeve moglo bi se nabrojati kako slijedi: 

proširiti našu platformu na gradove u regiji

ostvariti 5.000 aktivnih korisnika platforme

ostvarivati prihode od pružanja usluge, u roku od 3 godine vratiti dug

10


2.4. Inovacije 2.4.1. Popis inovacija projekta EMoto projekt, aplikativnog rješenja, nudio bi nekoliko inovativnih rješenja na postojećem tržištu, a oni bi bili: 1. Chat 2. Matchmaking na temelju geolokacije 3.

E-računi/ E-potpis

4. On-line rezervaciju električnog romobila 5. Otključavanje /zaključavanje e- romobila pomoću QR koda putem smartphone-a

2.4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži Predviđeni projekt će klijentima u budućnosti pomoću dostupne aplikacije, omogućavati gore spomenutih 5 suvremenih inovacija u koraku sa svakodnevnom digitalnom transformacijom u realnom vremenu i prostoru kao potpuno inovativan proizvod na prometnom tržištu kroz jednostavnu mobilnost naših korisnika.

2.4.2.1. Chat Prva investicija je on-line chat. Putem njega korisnici će moći poslati upit ako imaju poteškoća prilikom on- line rezervacije ili plaćanja te će im agent odmah ponuditi odgovarajuće riješenje problema.

11


Slika 2.- On-line chat

Izvor: https://www.info-puls.hr/Blog ( pristupljeno 08.04.2019.)

2.4.2.2. Matchmaking na temelju geolokacije Aplikacija će se koristiti postojećom Google infrastrukturom karata te će se korisnicima na karti u zadanom vremenu pokazivati raspoložljivost elektičnih romobila u blizini. Slika 3.- Google karte

Izvor: https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Maps ( pristupljeno 08.04.2019.)

12


2.4.2.3. E-račun/ E-potpis Ideja ovog projekta je uvesti elektronične račune za njihovo plaćanje. E- račun će se izdavati korisniku direktno na mail i u aplikaciju nakon završetka vožnje te će se svi računi moći potpisati elektroničkim potpisom. Prilikom završetka vožnje i ostavljanja e- romobila na naznačenoj lokaciji korisnik će biti dužan napraviti elektronički potpis kao dokaz da je elektečni romobil vraćen.

Slika 4.- Elektronička komunikacija

Izvor: https://www.info-puls.hr/Blog (pristupljeno 08.04.2019)

2.4.2.4. On-line rezervacija e-romobila Korisnik proces prijave započinje u aplikaciji te zatim može napraviti on-line rezervaciju električnog romobila sa mogućnosti različite lokacije preuzimanja i ostavljanja električnog romobila. Prilikom rezervacije od korisnika se zahtjeva da navede vrijeme kada bi preuzeo i 13


na kojoj najbližoj lokaciji romobil kako bi operateri mogli naznačiti u aplikaciji status zauzetog električnog romobila za druge korisnike.

2.4.2.5. Otključavanje/zaključavanje e-romobila pomoću QR koda putem smartphone-a Ako se korisnik odluči za najam električnog romobila mora preko mobilne aplikacije zatraži QR kod koji mu se pošalje da može otključati romobil. Sa takvim modelom poslovanja želimo privući veliki broj korisnika na skidanje mobilne aplikacije jer preko web stranice nije moguće zatražiti QR kod. Važno je napomenuti da je korisnik dužan nakon vožnje zaključati električni romobil sa istim QR kodom koji mu je dodijeljen, u suprotnome može snositi posljedice u slučaju gubitka , krađe ili oštećenja elekričnog romobila.

Slika 5.- QR Code

Izvor: https://www.qr-code-generator.com/a1/? gclid=EAIaIQobChMIjtPqhpbQ4QIVDImyCh2MkgkcEAAYASAAEgIGIvD_BwE ( pristupljeno 09.04.2019.)

14


2.5. KONKURENCIJA 2.5.1. Popis glavnih konkurenata 

UBER

BOLT (TAXIFY)

CAMMEO

EKO TAXI

RIDE 2 „Chauffeur and Taxi service“

ZET – Zagrebački električni tramvaj – javni prijevoz

2.5.2. Opis glavnih konkurenata Glavni konkurenti ovog projekta su poduzeća koja nude usluge prijevoza na području grada Zagreba i okolice. Navedeni su krajnji konkurenti iz razloga što koriste obnovljive izvore energije te prirodni plin kao gorivo svojih vozila te osim što pružaju uslugu povoljnog prijevoza smanjuju zagađenje okoliša i ne utječu negativno na ljudsko zdravlje. Konkurenti mogu vrlo lako postati i komplementi na način da se nadopunjuju s navedenim projektom. Naime, e romobilima se građani i turisti mogu voziti na kraćim udaljenostima, npr. od hotela do gradske jezgre i provesti cijeli dan u turističkom obilasku te se nakon toga odvezu do točke na kojoj su obavezni ostaviti e romobil i dalje se odvesti do hotela ili neke druge, udaljenije znamenitosti poput Medvedgrada ili Jaruna taksijem ili prijevoznikom koji bi bio naš komplement.

15


2.5.2.1. Konkurent 1: UBER Uber je najpoznatija kompanija čiju uslugu prijevoza klijenti naručuju preko on-line aplikacije. Dolaskom Ubera, 2015. godine na hrvatsko tržište, potražnja za drugim vrstama prijevoza se smanjila što je izazvalo velika negodovanja i incidente usmjerene od konkurentskih poduzeća. Uber aplikacijom se brzo i jednostavno naruči prijevoz koji dolazi unutar 5 minuta od narudžbe te nudi ugodnu vožnju vozačima i klijentima. Također se vozači mogu prijaviti kao samostalni Uber vozači koji ispunjavaju standarde Uber poduzeća te zarađivati za sebe ili voziti za druge.

Slika 6.- Uber logo

Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uber_logo_2018.png ( pristupljeno 09.04.2019)

2.5.2.2. Konkurent 2: BOLT (Taxify) Bolt je novo poduzeće u Zagrebu od studenog 2018. godine koje funkcionira prema principu Ubera, te nudi najjeftinije vožnje u gradu. Također nude zapošljavanje vozača te mogućnost ocjene vozača od strane klijenta nakon vožnje.

16


Slika 7.- Bolt (Taxify) - logo

Izvor: https://en.wikipedia.org/wiki/Bolt_(company) (pristupljeno 09.04.2019)

2.5.2.3. Konkurent 3: Cammeo

Taksi Cammeo se pojavio u Zagrebu 2011. godine te ukinuo dotadašnji monopol poduzeća Radio Taxy Zagreb. Danas konkurira ostalim prijevoznicima, nudi kvalitetne usluge za konkurentnu cijenu tržištu.

17


Slika 8.- Izgled vozila Taxi Cammea

Izvor: https://cammeo.hr/hr (pristupljeno 09.04.2019)

2.5.2.4. Konkurent 4: Eko Taxi Eko Taxi je još jedan prijevoznik koji nudi svoje usluge na području grada Zagreba i okolice. Imaju široku ponudu usluga od kojih se najviše ističu prijevoz djece u autosjedalici uz posebnu prethodnu najavu, gradski i međugradski prijevoz putnika i robe koju dodatno ne naplaćuju, prijevoz kućnih ljubimaca uz prethodnu narudžbu posebnog auta s kavezima za ljubimce. Također nude uslugu prijevoza klijenata sa stalnim potrebama prijevoza te kombi prijevoz. Auti se voze na autoplin koji ima najnižu emisiju CO2.

18


Slika 9. - Eko Taxy – logo

Izvor: https://www.ekotaxi.hr/ (pristupljeno 09.04.2019)

2.5.2.5. Konkurent 5: Ride2 Chauffeur and Taxi service Poduzeće koje nudi usluge prijevoza djece, VIP prijevoze, prijevoze na zakazane letove u zračne luke te organizirane izlete diljem Hrvatske i Slovenije.

Slika 10.- Ride2 - logo

Izvor: https://www.ride2.com/ (pristupljeno 09.04.2019) 19


2.5.2.6. Konkurent 6: ZET – Zagrebački električni tramvaj Zagrebački električni tramvaj (kratica ZET) je trgovačko društvo u izravnom vlasništvu Grada Zagreba, zaduženo je za organizaciju prijevoza putnika u javnom gradskom prometu na području Grada Zagreba i ostalih dijelova Zagrebačke županije (područje grada Zaprešića, Velike Gorice i okolnih općina). Prijevoz putnika ZET obavlja tramvajima, klasičnim, zglobnim i mini autobusima različitih proizvođača i izrade i uspinjačom, a do sredine 2007. godine i žičarom koja je trenutno u izgradnji. Također, ZET organizira prijevoz školske djece i prijevoz osoba s invaliditetom posebno opremljenim kombijima.

Slika 11.- ZET kobi za prijevoz osoba s invaliditetom

Izvor: http://www.zet.hr/( pristupljeno 09.04.2019)

Također obavlja prijevoz turista prilikom razgledavanja grada turističkim autobusima. Prijevoz se vrši isključivo u ljetnim mjesecima posebno prerađenim i turistima prilagođenim autobusima sa ugrađenim virtualnim vodičem na osam jezika.

20


Slika 12.- ZET - turistički autobus

Izvor: http://www.zet.hr/( pristupljeno 09.04.2019)

2.5.2.7. Sličnosti i različitosti s navedenim projektima na tržištu Sličnosti projekta s postojećim konkurentskim projektima su te da se naručivanje odvija putem aplikacije koja se instalira na mobilni uređaj, ocjenjuje se kompletna usluga

te

kvaliteta prijevoznog sredstva, u ovom slučaju romobila.

Ovaj projekt od ostalih na tržištu čini posebnim činjenica da prijevozno sredstvo nije isto osim sa uslugom tvrtke Bolt koja nudi najam romobila koji još nije zaživio u Zagrebu kao što je u ostalim podružnicama u svijetu. Različitosti su upravo u tome da projekt koji je u izradi nudi prijevozno sredstvo za kraće relacije unutar grada, koje u vrijeme gužvi može biti brzo prijevozno sredstvo koje minimalno, odnosno uopće ne zagađuje i omogućuje brz transport uz minimalnu gužvu i trošak.

2.5.2.8. Konkurentska prednost projekta Konkurentska prednost projekta jest ta da se usluga nudi pješacima te oni imaju priliku sami voziti i odvesti se od točke A do točke B u bilo koje doba dana, a naročito u vrijeme gradskih gužvi, bilo jutarnjih ili popodnevnih.

21


3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL

Model se odnosi na konstantno korištenje digitalnih tehnologija u poslovanju, s glavnim ciljem razvoja inovativne poslovne strategije i poslovnih modela. Nova poslovanja pokušavaju ponuditi bolje proizvode korisnicima, šro poboljšava cjeloukupno korisničko iskustvo. Nova vrijednost koja se izrađuje je većinom fokusirana na korisničko zadovoljstvo, koje vodi do profita i razvoja poslovanja. Digitalna poslovna transformacija znači promjene u: 

strategijama

strukturi

procesima

modelima

i organizacijskoj kulturi.

3.1. Najvažniji poslovni partneri Najčešće mislimo na partnere unutar tvrtke, njezine osnivače. Dakle, riječ je o zajedničkim ulaganjima u projekt. U partnerstva se ulazi zato što jedan ulagač nema dovoljno elemenata za pokretanje ili razvoj biznisa pa traži partnera koji ima ili znanje, ili vještine, ili novac, a ima i slučajeva u kojima partner ulaže svoju moć ili utjecaj. Na kraju njihovo partnerstvo omogućuje realizaciju i postojanje cjeloukupnog projekta, od operativnih dijelova, strateških koraka, logistike pa sve do finalog produkta i njegove primjene među potencijalnim korisnicima. Ti partneri su također brojni suradnici, financijske i savjetodavdne institucije, društvene mreže i raznovrsne marketinške agencije te agencije za izradu aplikacija, holograma i nastavaka. 22


Zajednički ciljevi poslovanja sa poslovnim partnerima:  brže obavljanje aktivnosti  veća poslovna stabilnost  moguća podjela odgovornosti po vještinama  održavanje motiviranosti i ujedinjavanje kontakta  zajedničko rješavanje problema  podjela troškova poslovanja  veća kreditna sposobnost  lakše privlačenje investitora

3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera 

CityCoco Hrvatska

Ministarstvo za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Infinium

404 agencija za oglašavanje i marketinške aktivnosti

Privredna banka Zagreb

3.1.2. Opis najvažnijih partnera Najvažniji poslovno partneri su oni koji su direktno i s pozitivnim efektom utječu na realnu realizaciju razvijanja aplikacije i svih popratnih koraka kako bi ciljevi bili ostvarivi u skladu sa SMART pretpostavkama.

3.1.2.1. Poslovni partner1: CityCoco Hrvatska

23


Tvrtka specijalizirana za isporuku i prodaju električnih romobila iz inozemstva koji su potrebni za realizaciju našeg poslovnog modela.

3.1.2.2. Poslovni partner 2: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Država će i ove godine poticati kupnju električnih vozila, a za to je osigurano 25 milijuna kuna, potvrdili su nam iz Fonda za zaštitu okoliša. Natječaj u prvom kvartalu jer, prema teško shvatljivoj praksi, iz Fonda za zaštitu okoliša lani su natječaj najavili dva dana prije objave, a sva su sredstva rezervirana samo nekoliko sati nakon objave. Stoga, se moramo raspitati o električnom romobilu, razgledati ga u salonu, obaviti probnu vožnju ako je dostupna, zatražite ponudu i buditi spremni. Poziv na natječaj za građane, kao i za tvrtke, očekuje se već u prvom tromjesečju 2019. Kako nam je najavio direktor Fonda Dubravko Ponoš, ukupan iznos bit će po pojedinom pozivu nešto veći u odnosu na prošlu godinu. Kaže kako će u ovoj godini sufinanciranje biti dostupno i za postavljanje električnih punionica, koje su iznimno važan element cjelovitog razvoja održivog prometa.Dakle, možemo očekivati da će za fizičke osobe opet biti dostupno 12 milijuna kuna. Električni bicikli subvencioniraju se s do 5000 kuna, a ‘plug-in’ hibridi (do 50 g/km CO2) s do 40 000 kuna Poticaj na električna vozila do najviše 40% vrijednosti vozila: 40.000 kuna – za plug-in hibride do 50 g /km CO2 20.000 kuna – za električne skutere, motocikle i četverocikle 5000 kuna – za električne bicikle

Procedura subvencioniranja je jednostavna – Fondu treba elektronički dostaviti ispunjeni i vlastoručno potpisati prijavni obrazac koji će se moći preuzeti na web stanici Fonda, presliku osobne iskaznice, tehničke karakteristike vozila iz ponude i samu ponudu

dobivenu u

prodajnom salonu. Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva. Sufinanciraju se samo nova motorna vozila koja u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nisu bila registrirana. 24


Slika 13. - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost- logo

Izvor: http://www.fzoeu.hr/ ( pristupljeno 10.04.2019)

3.1.2.3. Poslovni partner 3: Infinum Tvrtka se bavi razvojem softwea. Pružaju usluge UX design and wireframing, brendiranja i dizajna, razvojem mobilnik aplikacija za Android i Apple, kao i razvojem web stranica. Iako se bave razvojem sustava, pružaju i usluge implementacije, praćenja i održavanja sustava na webu. Odabrani su za razvoj naše plaforme i aplikacije čime postaju naši partneri. Infium odlikuje izvrsnost isporučivanja projeka, rješenja isporučuju prema potrebama korisnika te imaju i podršku nakon provedene implementacije.

3.1.2.4. Poslovni partner 4: 404 agencija Tvrtka se bavi dizajniranjem strateških digitalnih marketinških rješenja, odnosno grade digitalne platforme i on-line marketinške kampanje. Tim se sastoji od talentiranih marketinških stručnjaka, web developera i dizajnera, te sručnjaka za društvene mreže koje se 25


bave razvojem web stranica, elektroničke trgovine,produkcijom sadržaja,dizajnom i brendiranjem. Također, pružaju i usluge na području komunikacija, kao što su digitalni PR, oglašavanje na društvenim mrežama. Odabrani su za razvoj marketinških kampanja i razvoj brenda.

Slika 14.- Instagram logo

Izvor: https://www.wired.com/story/instagram-sponsored-posts/ (pristupljeno 09.04.2019)

Slika 15.- Facebook logo

Izvor: https://www.facebook.com/ (pristupljeno 09.04.2019)

26


Slika 16. - Google AdWords logo

Izvor:https://www.ictbusiness.info/poslovanje/google-radi-veliki-rebrandsvojih-oglasnih-servisa (pristupljeno 09.04.2019)

3.1.2.5. Poslovni partner 5: Privredna banka Zagreb Pri osnivanju firme važan je odabir kojoj banci povjeriti svoje financije. Naš odabir je Privredna banka Zagreb koja je na vrhu hrvatskog bankarstva te smo mi kao privatni korisnici zadovoljni uslugama koje pruža. Privredna banka Zagreb je članica grupe Intesa Sanpaolo.Privredna banka Zagreb d.d. je svojom poslovnom strategijom usmjerena na suvremene oblike bankarskog poslovanja i nove proizvode, potvrđujući time imidž dinamične i moderne europske banke koja slijedi zahtjeve tržišta i svojih klijenata. Odabrali smo je zbog zadovoljstva svih traženih zahtjeva po prihvatljivoj ponudi.

Slika 17.- Privredna banka Zagreb- logo

27


Izvor: https://www.pbz.hr/hr (pristupljeno 09.04.2019.)

3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela Emoto platforma očituje se u stvaranju velike baze podataka odnosno registriranih kranjih korisnika koji će koristi naše usluge preko mobilne aplikacije. Uz korištenje najnovijih tehnologija, u potpunom digitalnom okruženju, usluga električnog romobila smatra se prijevoznim sredstvom budućnosti. Ukratko, naša usluga omogućiti će putovanje na većim relacijama u mnogo kraćem vremenu od klasičnog bicikla ili romobila. Usluga našeg poslovnog modela biti će vrlo jeftina, neće imati štetne utjecaje na okoliš i sigurna je gotovo za sve uzraste. Trošak najma je 7 kn po najmu plus 0.75 lipa po minuti korištenja. Najveća prednost električnih romobila je što korisnicima nije potrebna vozačka dozvola za korištenje usluge. Osim toga, mogu se voziti i bez korištenja elektromotora pa nećete ostati na cjedilu ako prerano potroše bateriju. Maksimalna brzina od 20-25 km/h idealna je za gradsku vožnju i brže stizanje svih obaveza, a opet je dovoljno sigurna za vožnju djece ili starijih osoba. Prijevozna sredstva potpomognuta električnom strujom također, olakšavaju korištenje osobama slabije kondicije i starijim osobama. Kod odraslih usluga može biti korisna kod putovanja na posao ili kući jer mogu izbjeći sve gradske gužve, čak i u kombinaciji s gradskim prijevozom. 3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti Za kvalitetnu isporuku vrijednosti važno je osigurati marketing na svim razinama, prilagoditi usluge željama i potrebama klijenta, educirati i motivirati zaposlene da čim bolje obave posao, novonastale probleme brzo rješavati i razviti tehnologiju što je više moguće. Put do zadovoljnog kupca prije svega započinje poznavanjem kupca. Skupljanje informacija o potencijalnim i postojećim klijentima, konkurentima i ostalim sudionicima u marketinškom okruženju važan je aspekt u poslovanju. Za postizanje održive 28


konkurentske prednosti poduzeće se koristi strategijom niskih troškova, diferencijacije i fokusiranja.Tako se realiziraju ciljevi poduzeća, i izgrađuje se konkurentska prednost putem koje se ostvaruje profitabilnost i održivu poziciju u odnosu na druge. Kako bi se tvrtka dodatno približila kupcima koriste se komunikacijski kanali. Osobnom i masovnom komunikacijom kupci se dodatno informiraju, uvjeravaju i podsjećaju o novinama na tržištu. Za realizaciju našeg poslovnog modela za početak najvažnija aktivnost je predati prijavni obrazac Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financijskih sredstva kako bi mogli iskoristiti za financijsku podlogu,za početak izrade projekta. Uz Europsku uniju sljedeći korak bio bi nam pronaći ostale sponzore. U ovom slučaju bi kontaktirali Grad Zagreb za potporu i financijsku pomoć, čije bi sponzorstvo bilo sadržano na našoj web stranici. Nakon toga sljedeći korak bi bio stupiti u kontakt sa uvoznicima električnog romobila u Hrvatskoj kako bi Emoto projekt od ideje prešao u stvarno funkcionirajući sustav. Potrebno je nakon sklopljenih partnerstva započeti sa radom. Infinum i njegov stručni tim inženjera informatičkog sustava pobrinuti će se da EMoto platforma i aplikacija rade bez problema, ali obavljati će sve potrebe nadogradnje sustava. 404 agencija koju bi smo angažirali za izradu web stranice, oglašavanje i marketinške aktivnosti može započeti raditi na budućem programu kako bi korisnicima u što kraćem roku predstavili svoj poslovni model na tržištu. Nakon procesa izrade i plasiranja na tržište, zadnja aktivnost koja zapravo nikada i ne prestaje je održavanje odnosa s korisnicima. Glavni cilj ove aktivnosti je zadovoljenje krajnjih korisnika i pružanje kvalitetne usluge kako bih našu aplikaciju i uslugu preporučili poznanicima, te na taj način doprinjeli našem poslovanju. 3.4. Ključni resursi Kao glavni resurs možemo istaknuti tehnologiju koja je i ključna za naš poslovan model. Kao i električni romobil na kojem se temelji pružanje usluge korisnicima. 3.5. Kategorije klijenata Naša ciljana skupina klijenata bile bi odrasle osobe, osobe koje putuju na posao, osobe koje nemaju automobile, osobe koje žele uštediti na vremenu ili osobe koje su željne zabave, te 29


turisti koji su došli u oblizak grada, pa u što kraćem vremenu i neovisno o gužvi žele posjetiti glavne atrakcije našeg grada. Dok bi naša aplikacija bila namijenjena za svako ljudsko biće koje ima interes za nešto takvo.

3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata Klijenti odnosno korisnici aplikacije su najvažniji dio ovog projekta. Bez njih nema ni aplikacije. Korisnici koji bi koristili našu aplikaciju svakodnedno kao bi mogli bi u potpunosti zadovoljiti svoje potrebe i želje.

3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata

Glavni klijenti sastojali bi se od sljedećih skupina: 

odrasle osobe koje putuju na posao

odrasle osobe koje nemaju automobile

osobe željne zabave

turisti

hoteli,vile,apartmani

kampovi

3.5.2.1. Klijent 1: Odrasle osobe koje putuju na posao Ova kategorija naših klijenata koja uključuje muške i ženske osobe, mogla bi koristiti Emoto usluge prilikom putovanja na posao ukoliko žele izbjeći gradske gužve ili uštedjeti na vremenu. Dolazak/odlazak na posao pomoću električnog romobila imao bi prednosti jer naši klijenti neće morati tražiti parkirno mjesto nego će ga moći ostaviti na naznačenim lokacijama koje će se svakako nalaziti u poslovnim zonama. 3.5.2.2. Klijent 2: Odrasle osobe koje nemaju automobile 30


Kategorija koja uključuje muške i ženske osobe odnosno klijente koji prilikom korištenja Emoto aplikacije mogu zadovoljiti svoje potrebe, tako da nemaju potrebu koristiti uslugu javnog prijevoza ili uslugu taxija. Prednosti naše usluge u odnosu na automobile su što korisnici ne moraju plaćati registraciju niti gorivo, dok će korištenje naše usluge biti znatno jeftinije i brže od korištenja usluga taxija.

3.5.2.3. Klijent 3: Osobe željne zabave Klijeni ove kategorije uključujući muške i ženske osobe mogli bi koristiti Emoto usluge kako bi zadovoljili svoje potrebe , te su željeni usavršavanja novih vještina na tržistu, pošto nema identične usluge u gradu u kojem ćemo pružati uslugu. 3.5.2.4. Klijent 4: Turisti Muške i ženske osobe u ovoj kategoriji klijenata jedni su od bitnijih, jer je Grad Zagreb postao europski grad i posjećenost turista iz godine u godinu raste. Kako bismo bili konkurenti u odnosu na druge europske gradove, našim klijentima želimo pružiti zadovoljstvo i što lijepši boravak u gradu, pružanjem raznovrsnih usluga koje su dostupne i u ostalim europskim gradovima. 3.5.2.5. Klijent 5: Hoteli, vile, apartmani U ovu kategoriju spadaju hoteli, vile i apartmani koji žele biti konkurenti na tržištu, pružanjem raznovrsnih i kvalitetnih ponuda za potrebe svojih gostiju koji žele biti mobilni bilo radi svakodnevne potrebe, provoda i razonode ili radi razgledavanja lokalnih znamenitosti. 3.5.2.6. Kampovi U većini kampova zabranjeno je korištenje vozila na fosilna goriva zbog onečišćenja i buke koju stvaraju. Dok EMoto usluga omogućuje nečujno kretanje unutar i izvan kampa. 3.5.3. Tržišta i jezik web stranica 31


U prvoj fazi projekta planirano tržište je grad Zagreb, i jezik stranice bi bio hrvatski, uz opciju navigiranja kroz stranicu na engleskom radi klijenata koji dolaze iz inozemstva, kako bi sa lakoćom mogli razumijeti i koristiti se mobilnom aplikacijom U budućnosti se planiramo proširiti u Dalmaciju i Istru.

3.5.4. Registracija klijenata Registracija klijenata bi bila vrlo jednostvana. Prilikom registracije korisnici bi trebali ostaviti sljedeće podatke: 

Ime i Prezime

E-mail adresu

Boj mobitela

Datum i godina rođenja

Lozinka E-mail adresa i broj mobitela služili bi za slanje e-računa kao i koda koji je potreban za otključavanje/zaključavanje električnog romobila. Dok bi nam datum i godina rođenja koristila prilikom utvrđivanja dobne starosti, pošto se vožnja e-romobilom radi brzine koja nije prilagođena ne preporuča mlađima od 10 godina. Registracijom bi korisnici otvorili svoj kutak u našoj aplikaciji, te bi tim putem detaljnije mogli pratiti dostupnost i lokaciju elektičnog romobila ili napraviti on-line rezervaciju.

3.5.5.Pogodnosti za registrirane klijente ILI Direktne i indirektne koristi od besplatnog pružanja svih sadržaja Registracija bi nudila korisnicima naše usluge beslatnih 10 minuta prilikom prve vožnje.

32


3.6. Upravljanje odnosima s klijentima Pristup CRM koncepta nastoji prikazati svim zaposlenicima usredotočenost na kupca, kako prioritizirati odnos prema pojedinim kupcima, kako raspodijeliti svoje radno vrijeme, te na što se najviše usredotočiti, a čemu možda pridati manje pažnje. S takvim prikazom svaki zaposlenik poduzeća može lakše shvatiti zašto se pojedinim kupcima daje više pažnje, te koji su konkretni rezultati njegovoga rada, tj. prihodi dospjeli od konkretnog projekta prema konkretnom kupcu.

U CRM-u je u centru pozornosti klijent i zadovoljavanje njegovih potreba. Takav vid orijentiranosti prema kupcu znači uključivanjem svih odijela unutar procesa rada. Upravo CRM omogućava simbiozu poslovnih procesa unutar tvrtke usmjeravajući svoju energiju isključivo prema krajnjem klijentu. CRM koristi svima unutar poduzeća, odjelima prodaje, planiranja, ljudskih resursa, proizvodnje, razvoja i istraživanja, logistike itd. Takva povezanost i komunikacija između odjela je jedan od ključnih značajki koristi CRM-a, objedinjujući sve potrebne podatke o klijentima na jednom mjestu. To omogućuje izuzetno laku i brzu pretragu svih podataka, kao i kvalitetnu obradu, segmentiranje, analizu i sli., što omogućava svakom odjelu da se pripremi za svakodnevne poslovne izazove i sprječava moguća iznenađenje i eventualnu nespremnost na buduće projekte. Upravljanje odnosima s klijentima, odnosno CRM predstavlja pristupp klijentima gdje je temeljni cilj zadržati lojalnost kupca. Odnos s klijentima nastojati ćemo pratii putem posjećenosti naše Web stranice, te na temelju komunikacije i povratnih informacija koje možemo saznati preko službenih profila na Facebook stranici i Instagram stranici. Uz, to uvidom u najčešće izabrane aktivnosti pojedinih kotisnika . razine u aplikaciji se mogu sve više presonalizitati kako bi bili sigurni da korisnici dobivaju najbolju moguću uslugu.

3.7. Kanali poslovanja Glavni kanal poslovanja nam je zapravo Internet. Pošto bez Interneta nema mogućnosti distribucije mobilne aplikacije kao ni pristup Web stranici. Nabava 33


aplikacije se odvija putem „Trgovine Play“ za androide ili putem „Appstore-a“ za Iphone mobilne uređaje koji su direktno povezani sa internetom. Dok će nam web stranica i društvene mreže ( Facebook, Instagram , Google AdWords) služiti za aktualne informacije i obavijesti o novostima vezanim za primjenu aplikacije.

3.8. Struktura troškova U slijedećoj tablici prikazani su podaci troškova pokretanja projekta. Troškovi pokretanja projekta su: osnivanje tvrtke, trošak najma električnog romobila, izrada web stranice, računalna i dr. oprema, trošak uredskog poslovanja, izrada i održavanje mobilne aplikacije, izrada web stranice, web domena i hosting, trošak marketinške agencije, programeri, knjigovodstvo

Tablica 1. Struktura troškova VRSTA TROŠKOVA

IZNOS TROŠKOVA NA GODINU ( cca.)

Osnivanje tvrtke j.d.o.o Trošak najma električnog romobila (cca 50 kom) Izrada Web stranice (web domena, web

700,00 kn 100.000,00 kn 2.900, 00 kn

hosting.)  cijeli paket Računalna i dr. Oprema Trošak uredskog poslovanja (najam, režije,

15.000,00 kn 30.000 kn

uredski materijal) Izrada i održavanje mobilne aplikacije

25.000,00 kn

Izrada web stranice

3.000,00 kn

Web domena i hosting

1.500,00 kn

Trošak marketinške agencije

10.000,00 kn

Programeri

15.000,00 kn 34


Knjigovodstvo Ukupno

5.000,00 kn 208.100,00 kn

Izvor: Izrada autora

3.9. Model stvaranja prihoda Cilj ovog projekta je, jednom kada bude lasirano na tržište, njegovo daljnje usavršavanje i prilagođavanje potrebama klijenata i potrebama samoga tržišta. To je moguće uz ostvarenje određenih prihoda i u konačnici i profita za osnivače i poretače cijele ideje. Prihodi bi se bazirali na provizijama od suradnje sa brojim partnerima te brojim drugim sadržajima koji su detaljnije opisani u sljedećim koracima. 3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda 

Prihodi od naknade za korištenje usluge

Oglašavanje

Partnerstva

Prihodi od subvencija

3.9.2. Opis svakog pojedinog modela Detaljno razrađeni opis svakog pojedinog modela sa primjerima i dodatnim objašnjenjima naveden je kako slijedi: 3.9.2.1. Model stvaranja prihoda 1: Prihodi od naknade za korištenje usluge Konstantan model stvaranja prihoda odnosi se na naknade prilkom korištenja usluge e-romobila. Konkretnije, fiksna naplata bi se naplaćivala prilikom iznajmljivanja

35


e-romobila. Takva vrsta naplate odnosno trošak najma uvijek će biti fiksan. Dok će varijabilan trošak ovisiti o minutama korištenja naše usluge, te će se na kraju vožnje obračunati na temelju prethodnih informacija. 3.9.2.2. Model stvaranja prihoda 2: Oglašavanje Kada jednom stvorimo platformu za pružanje usluge e-romobilom, svi koji su na neki način povezani sa takvom vrstom električnih proizvoda dobrodošli su kao članovi ove zajednice. Tu ubrajamo i poduzeća koja se bave proizvodnjom i uvozom električnih romobila. Nekima od njih pružiti ćemo mogućnost oglašavanja na našoj platformi, ali samo nekolicini njih, uključujući uvoznika od kojeg smo mi nabavili sredstva za pružanje naše usluge. Tako će naši klijenti moći vidjeti poduzeća kojima se mogu obratiti sa bilo čim vezanim za električne romobile. Baš zbog toga nam je bitno da ova poduzeća budu kvalitetna kako bi se naši korisnici mogli osloniti na njihove proizvode i cjelokupnu uslugu. 3.9.2.3. Model stvaranja prihoda 3: Partnerstva U suradnji s našim partnerima uz prihode od iznajmljivanja električnog romobila , uključeni bi bili i prihodi od provizije vezane uz zajedničku suradnju s partnerima. Ti prihodi isto čine poslovne prihode,kao što je i prodaja našeg proizvoda. Za ove prihode možemo reći da su poslovni,ali ne direktno povezani s našom aplikacijom, već dodatnim sadržajima koji prodaju naši partneri, a mi imamo pravo na određeni postotak od prihoda od prodaje. 3.9.2.4. Model stvaranja prihoda 4: Prihodi od subvencija Ova vrsta prihoda spada u prihode redovnog poslovanja. Subvencije koje smo spomenuli u tekstu iznad, koje su nam potrebne za pokretanje našeg projekta, jer projekt ima poprilični velika početna financijska ulaganja kako bi se realizirao. Subvencije i financijsku pomoć, pokušali bu dobiti od strane državnih i EU institucija, putem različitih fondova i programa koji su na raspolaganju

36


4.DIGITALNE TEHNOLOGIJE 4.1. Mobilne aplikacije 4.1.1. Način mobilnog elektroničnog poslovanja projekta Emmoto bi imao svoju aplikacijsku verziju kako bi korisnici pristupiti sadržaju bilo gdje i bilo kada. Aplikacija će biti besplatna za preuzimanje te će biti potrebna registracija kao uvjet za korištenje i pristup sadržajima. 4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Za korištenje EMoto aplikacije potrebno je registrirati se kao novi korisnik ili se prijaviti kao postojeći korisnik. Prilikom prijave potrebno je upisati broj mobitela kako bi korisnik dobio verifikacijski kod za ulazak u aplikaciju. Nakon uspješne prijave, korisnik bi pristupio svom profilu preko kojeg bi imao uvid u raspoložive električne romobile te njihovu lokaciju lokaciju. U izborniku bi se još nalazile rubrike poput: besplatni kuponi za prvu vožnju, novčanik, povijest vožnji, postavke i pomoć. Dok bi sama aplikacija prvenstveno bila namjenjena iznajmljivanju elektičnih romobila. 4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije 

Registracija/ prijava

Besplatne vožnje 37


Plaćanje

Povijest vožnji

Promocija

Pomoć

Postavke

Registracija/prijava – uz osobne podatke ime i prezime, e-mail adrese, odabir lozinke kreirao bi se profil korisnika te bi korisnik bio registriran i mogao pristupiti daljnjim sadržajima.

Besplatne vožnje- Za besplatnu prvu vožnju u u trajanju od 10 minuta. Ukoliko korisnici imaju instaliranu aplikaciju ili ju planiraju instalirali, promo kôd glasi će se preko aplikacije poslati na njihove mobilne uređaje ili na e-mail adresu.

Plaćanje- postavljanje same aplikacije je besplatno, bez početnih naknada i minimalne potrošnje. Plaćati se može kreditnom karticom koju je nužno ostaviti kod registracije. Povijet vožnji – korisnici će imati uvid u svoje vožnje u prošlosti. Promocija- služiti će za slanje promotivnih letaka na e-mail adrese korisnika. Pomoć- uključivati će sve teme :  problemi sa vožnjom i povrati  opcije računa i plaćanja  vodič kroz EMoto  registracija  dostupnost Postavke- uključivati će postavke računa, postavke privatnosti, sigurnost

Postupak: 1. Korisnik preko aplikacije instalirane na mobitelu naručuje prijevoz, kada skinete aplikaciju na mobitel prvo se morate registrirati i dati svoje podatke. 2. Aplikacija vas automatski locira i zaprima zahtjev koji pokazuje najbliži dostupan električni romobil registrirani na EMoto-u, a njegovo kretanje možete pratiti na ekranu telefona. Prije slanja zahtjeva, moguće je provjeriti okviran iznos za plaćanje. Nakon potvrđivanja zahtjeva, EMoto šalje QR code za otključavanje romobila kako bi korisnik mogao započeti vožnju. Od trenutka kada se romobil otključa, započinje naplata pružanja usluge. 38


3. Nakon obavljene vožnje i ostavljanja te zaključavanja električnog romobila, EMoto automatski tereti vašu kreditnu karticu koju je nužno ostaviti kod registracije, sebi uzima proviziju koja se obračunava na temelju troška najma i vremena trajanja vožnje.

4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti U nastavku se nalazi grafički prikaz najvažnijih funkcionalnosti aplikacije.

Slika 18.- Početni prikaz

Slika 19. - Prikaz općih uvjeta poslovanja

.

39


Izvor: izrada autora

Slika 20. -Prikaz opcija usluge

Izvor: izrada autora

Slika 21. -Lokacije e-romobila – glavni zaslon

40


Izvor: izrada autora Izvor: izrada autora

41


Slika 22.- Izbornik aplikacije

Slika 23.- Prikaz najma e-romobila Izvor: izrada autora Izvor: izrada autora

4.1.5. Mogućnosti mobilnog oglašavanja Kampanje mobilnog oglašavanja provoditi će se temeljem podataka skupljenih putem društvenih mreža. Podaci prikupljeni putem društvenih mreža, analizirat će se i nastojati targetirati željene grupe klijenata. Sadržaj kampanja biti će temeljen na karakteristikama kao što su dob, spol, interesi, geolokacija. Koristiti će se i Google

AdWords

ekstenzija

za

mobilno

oglašavanje koja ne sadrži dodatne troškove osim uobičajene cijene za klik na oglas. Što se tiče društvenih mreža koristit će se oglašavanje preko svih službenih profila na društvenim mrežama- Facebook, Instagram.

42


4.2. Društvene mreže 4.1.3 Facebook profil projekta Izgled Facebook društveno- promotivne stranice kao što je prikazano na slici: Slika 24.- Facebook profil projekta

43


Izvor: https://www.facebook.com/

4.2.2. LinkedIn profil autora projekta Autori ovog projekta, studenti 5.godine specijalističkog diplomskog stručnog studija na smjeru ekonomike energije i okoliša na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Lucija Prskalo (24) i Iva Jureta (24), kreatori su i potencijalni realizatori EMoto projekta.

4.2.2.1. Lucija Prskalo Izgled LinkedIn poslovne društvene mreže autora Lucije Prskalo: Slika 25. -LinkedIn profil autora (1)

44


Izvor: https://www.linkedin.com/

4.2.2.2. Iva Jureta Izgled LinkedIn poslovne društvene mreže autora Iva Jureta : Slika 26.- LinkedIn profil autora (2)

45


Izvor: https://www.linkedin.com/

4.2.3. Twitter profil projekta Izgled Twitter druĹĄtveno - promotivne stranice kao ĹĄto je prikazano na slici: Slika 27. -Twitter profil projekta

46


Izvor: https://twitter.com/

4.2.4. Instagram profil projekta Izgled Instagram društveno – promotivne stranice kao što je prikazano na slici: Slika 28.- Instagram profil projekta 47


Izvor: https://www.instagram.com/

4.2.5. Snapchat profil projekta Izgled Snapchat društveno – promotivne stranice kao što je prikazano na slici: Slika 29. - Snapchat profil projekta

48


Izvor: https://www.snapchat.com/

4.3. Računalstvo u oblaku Računalstvo u oblaku je revolucionarni koncept koji nudi novi način pristupa osobnim podacima i aplikacijama, koji više nisu smješteni na računalu već u “oblaku” – što znači da programu, evidencijama i dokumentaciji možete pristupiti s većeg broja uređaja, u bilo koje vrijeme i s različitih lokacija. Sve što je potrebno je internet veza. Kao rezultat toga korisnici usluga u “oblaku” mogu bolje, brže i jednostavnije koristiti i mijenjati podatke. 49


4.4. Veliki podaci (Big Data) Big data tehnologija služi za prikupljanje, obradu, analizu velike količine podataka, koji su opsegom, kompleksnošću i brzinom dolaska veliki. Praćenjem interakcija korisnika s EMoto platformom , kao i prikupljanje podataka s društvenih mreža raditi će se analize za marketinške aktivnosti, unaprijeđenje pruženog sadržaja te prilagodbu platforme prema željama korisnika. Podaci se generiraju velikom brzinom i sakupljaju u različitim intervalima što ih čini. Pomoću Big Data tehnologije možemo zadovoljiti potrebne za uspješnu pripremu, dizajn, razvoj i implementaciju sustava za analizu i obradu velikih količina podataka temeljenih na standardnim platformama.

4.5. Senzori i Internet stvari (IoT) Usluge bazirane na senzorima će biti isporučene na zahtjev kroz cloud okruženje. To je upit za virtualizaciju objekata spojenih na Internet i njihovu sposobnost da postanu orijentirani na zahtjev usluga. Ono što bi se moglo implementirati u naš poslovni model naziva se takozvani carsharing. Kao alternativa prometnom modelu, carsharing model i koncept carsharing tržišta dolazi kao moguće rješenje u svijetu koje se mijenja ovisno o rastućoj 49 ekonomiji i populaciji u kojima postoji sve veća potreba za putovanjima i mobilnosti. Međutim, postoji i potreba uštede na troškovima. Carsharing prijevozni model moţe pomoći u smanjenju broja vlasništva automobila, dok će osigurati visok stupanj mobilnosti za urbane stanovnike. Carsharing je"karika koja nedostaje" u paketu transportnih alternativa. Istaknuto je da carsharing ima svoje mjesto negdje između javnog prijevoza, pješačenja, taksi služe, privatnih vozila i biciklizma. Carsharing bi trebalo promatrati ne kao samostojeći koncept, nego kao dio neke veće cjeline. Automobil za dijeljenje vožnje je postavljen na dio za gradski prijevozna kraćim udaljenostima i moţe se koristiti od strane ljudi koji putuju iz predgrađa i one koji se nalaze na međugradskim relacijama. Kao alternativa prometa čak u većini tranzita i pješačkih ruta nailazi se na prijateljsko okruţenje, a carsharing moţe poboljšati opcije putovanja svojom brzinom i fleksibilnošću. Zaključak je da je 51 carsharing relativno nova opcija za urbani 50


prijevoz, koji nastoji u korist okoliša smanjiti emisije plinova smanjenjem uporabe privatnih automobila, smanjenje zagušenja prometa i smanjenja guţve na parkiralištima. Prema gore navedenome možemo reći da naša usluga unutar poslovnog modela spada u carsharing odnosno kicksharing, ali prijevozni model nije automobil nego električni romobil.

4.6. 3D printeri 3D ispis je tehnologija koja potiče te pokreće inovacije dizajna uz potpunu slobodu, dok se odvija proces uz smanjene troškove i ubrzani rad. Dijelovi mogu biti posebno dizajnirani kako nebi bio potreban proces montaže, a oblik može biti geometrijski složen i zahtjevan bez da se poveća trošak izrade. 3D ispis je energetski učinkovita tehnologija koja može smanjiti onečišćenje okoliša u okviru samog procesa koristeći i do 90% standardnih materijala i kraće vrijeme izrade. Oni isu namijenjeni potrošačima odnosno konzumaciji intelektualnog vlasništva. kao i kod IoT tehnologije, 3D printeri neće imati upotrebu pri samoj platformi EMoto. 4.7. Robotika Robotika je grana inženjerske znanosti i tehnologija robota, njihov dizajn, proizvodnja i primjena. U budućnosti bi roboti mogli zamijeniti agente u kontakt centrima u malim i velikim poduzećima te bi mogli pružati korisničku podršku 0-24 h. Roboti bi mogli biti programirani na način da znaju odgovoriti na najčešća pitanja korisnika.

4.8. Dronovi Bespilotni sustavi zrakoplova – poznatiji pod popularnim pojmom dronovi (mali zrakoplovi bez pilota kojima se upravlja sa zemlje i/ili koji su (u većoj ili manjoj mjeri) automatizirani) – odnedavno su u Hrvatskoj „ozakonjeni“ stupanjem na snagu Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova. Dronovi se već danas koriste u brojne komercijalne i ne-komercijalne 51


svrhe. U našem poslovnom modelu bi mogli poslužiti za snimanje reklame te u marketniške svrhe.

4.9. Virtualna i proširena stvarnost Virtualna stvarnost je mnogo više od same interakcije s trodimenzionalnom okolinom. Nudeći korisniku mogućnost prisustva kao metaforu sučelja, omogućuje mu se izvršavanje zadataka na udaljenosti u stvarnosti, računalno generiranoj virtualnoj stvarnosti ili pak kakvoj objedinjenoj kombinaciji. Računalno generirana, odnosno simulirana virtualna okolina ne mora nužno podlijegati zakonima fizike pa se kao takva koristi u raznovrsnim primjenama ljudskih aktivnosti. Virtualno prototipiranje pruža dizajnerima mogućnost testiranja svojih kreacija koristeći modele s integriranim fizikalnim algoritmima, čime se na vrijeme mogu uočiti pogreške, odnosno slabe točke dizajna prije konačne izvedbe, štedeći time vrijeme i novac. To je novi medij pomoću kojeg se korisnicima mogu pružiti zanimljiva i nezaboravna iskustva. Vizualna, slušna i taktilna osjetila se mogu koristiti za obogaćivanje precepcije korisnika u potpunom virtualnom okruženju. 4.10. Umjetna inteligencija Umjetna inteligencija, dio je računalne znanosti koji se bavi razvojem sposobnosti računala da obavljaju zadaće za koje je potreban neki oblik inteligencije.tj. da se mogu snalaziti u novim prilikama,učiti nove koncepte , donositi zaključke, razumjeti prirodni jezik, raspoznavati prizore i dr. Naše poduzeće umjetnu će inteligenciju koristiti na način da automatske odgovore prilagođava pitanjima naših korisnika. Na temelju ključnih riječi kreirat će se potreban odgovor.

52


5. DIGITALNI MARKETING 5.1.

Marketinški plan projekta

U ovom poglavlju prikazane su marketinške aktivnosti vezane uz projekt. S obzirom na djelatnost kojom se bavi projekt, poslovanje se odvija putem Interneta pa će se time većina oglašavanja odvijati na Internetu. Ovim načinom oglašavanja možemo lako pratiti učinke kampanja, lako ih kreirati, kupce dovodimo direktno na stranicu te je najbolji omjer uloženog i dobivenog. Uz današnji ubrzani način života, djeca, odrasli i studenti se kreću isprepletenim pravcima diljem grada i različitim prijevoznim sredstvima. Imajući navedeno na umu, oglasi putem Interneta bi bili itekako viđeni te bi uz njih postavili i reklame u javnim prijevoznim sredstvima poput manjih plakata u autobusima i tramvajima u koje građani mogu baciti pogled prilikom vožnje. Target grupa su još i turisti koje bismo privukli na korištenje naših usluga objavama primamljivih slika na atraktivnim lokacijama grada Zagreba. Zatim nam slijedi pozicioniranje preko tražilica (SEO optimizacija) jer je to drugi najveći generator dolaska posjetitelja ciljne skupine na naše stranice. U CMS sustavu imamo integrirano sučelje u koje upisujemo ključne riječi te se time bolje pozicioniramo na tražilicama, prvenstveno na Google tražilici. Ovo sučelje je potprogram koji se veže na bazu Google-a i ostalih pretraživača. Pod pojmom Internet marketing ključni tip oglašavanja će biti društvene mreže, online oglasi, te svakodnevno nadopunjavanje i upravljanje sadržajem Facebook, Instagram i LinkedIn. Kako će se navedeno odvijati, u detaljima će biti prikazano pod poglavljem „Oglašavanje na društvenim mrežama“. Početak oglašavanja bi se odvijao i plaćenim oglasima influencera koji žive u Zagrebu i koji bi mogli prenijeti reklamu ukoliko im se svidi te bi time EMoto brže pridobio korisnike i pratitelje na društvenim mrežama. U marketinškom planu postoji i Google AdWords pošto želimo maksimalan učinak ovakve marketinške kampanje koja je prioritet prije samog poslovanja.

53


5.2.

Ključne riječi projekta

Odabir relevantih ključnih riječi važan je korak u kreiranju AdWords kampanje. Za EMoto odlučili smo se na idućih 30 ključnih riječi.

Slika 30. – Ključne riječi 1

Izvor: https://ads.google.com (pristupljeno 10.4.2019.)

54


Slika 31. – Ključne riječi 2

Izvor: https://ads.google.com (pristupljeno 10.4.2019.)

Slika 32.- Ključne riječi 3

Izvor: https://ads.google.com (pristupljeno 10.4.2019.)

55


Slika 33.- Ključne riječi 4

Izvor: https://ads.google.com (pristupljeno 10.4.2019.)

56


Radi lakšeg čitanja, ključne riječi će biti navedene u nastavku: 1. Grad 2. Promet 3. Emoto 4. Priroda 5. Zet 6. Ekološki 7. Vožnja 8. Ekologija 9. Energija 10. Struja 11. Zdravlje 12. Gužva 13. Zeleno 14. Eko prijevoz 15. Zrak 16. Štednja 17. Brzina 18. Obnovljivi izvori 19. Javni prijevoz 20. Inovacije 21. Ušteda 22. E romobil 23. Gradski prijevoz 24. Rent a bike 25. Nature 26. Automobili 27. Gume 28. Vozila 29. Zabava

Vidljivo je kako među odabranim riječima za EMoto Google AdWords kampanju ima više i manje popularnih fraza prema broju pretraga na Google-u. Ono što je ključno za ovaj projekt jest da su navedene pretrage važne za EMoto i da će budući korisnici koji posjete ovim putem naše stranice i profile na društvenim mrežama biti zadovoljni.

57


5.3.

Google AdWords oglas

Oglašavanje putem interneta je danas neizbježno, čak i obavezno. Naročito ako se poslovanje odvija na internetu. Prema tome, jedan od najboljih primjera oglašavanja je oglašavanje putem Google AdWords alata koji je lako kreirati te još lakše odabrati targiranu skupinu potrošača. Potrošači se biraju kroz izabranje ključne riječi koje su gore navedene. Za ovaj primjer uzete su 22 riječi koje se smatraju povezanima s ovom temom. Dalje slijede koraci u kreiranju oglasa.

Slika 34. – Google AdWords logo

Izvor: https://ads.google.com (pristupljeno 10.4.2019.)

58


Slika 35. - Prvi korak u kreiranju Google AdWords kampanje.

Izvor: https://ads.google.com, (pristupljeno 10.4.2019.)

Ovdje smo izabrali iznos koji smo spremi plaćati na dnevnoj bazi za oglašavanje te nam se ovisno o cijeni povećava mogućnost klikova i pojavljivanja oglasa.

59


Slika 36. - Drugi korak u stvaranju prve kampanje

Izvor: https://ads.google.com, (pristupljeno 10.4.2019.)

Slika 37. – Tekstualni oglas

60


Izvor: https://ads.google.com, (pristupljeno 10.4.2019.)

Slika 38. – Objavljeni oglas

Izvor: https://ads.google.com, (pristupljeno 10.4.2019.)

Slika 39. - Procjena dnevnog dosega putem Google AdWords-a 61


Izvor: https://ads.google.com, (pristupljeno 10.4.2019.)

Izborom ključnih riječi koje korisnici unose u tražilicu će se pojavljivati oglas koji smo izabrali pod nazivom „Novi doživljaj Zagreba- najjeftiniji prijevoz.“. Oglas će se ovisno o buđetu klikati 115 puta i više, a pojavljivati preko 3000 puta.

5.4.

Oglašavanje na društvenim mrežama

Glavni cilj projekta je da se na profilu EMoto prikupi što veći broj pratitelja na profilima društvenih mreža. Jačanje brenda ćemo ostvariti zanimljivim sadržajima koje ćemo svakodnevno objavljivati. Treba svakako voditi računa o tome da se sa objavama ne pretjeruje i zbog toga ćemo ih ograničiti na tri dnevno. Pratitelje ćemo prikupiti na dva načina. Jedan način je besplatan, a drugi se plaća. Plan projekta je da se s projektom prvobitno krene u oglašavanje putem društvenih mreža kako bi bio poznat i viđen od što većeg broja ljudi. Najvažnije skupine su mlade obitelji, studenti, ljudi zaposleni u gradu te naravno turisti. Kanali za oglašavanje na društvenim mrežama biti će Facebook, Instagram i LinkedIn te potencijalnim daljnjim rastom broj društvenih mreža će se proširiti. S više od 1,5 milijardi korisnika, Facebook je najveća društvena mreža na svijetu, što znači da postoji velika prilika da se donese poruka o EMoto 62


aplikaciji i uslugama ispred ciljane publike putem Facebook oglašavanja. U Hrvatskoj je aktivno oko 1.5 milijuna aktivnih korisnika do kojih se može doći. Samo objavljivanje tu i tamo na Facebook stranici ne postiže doseg koji je potreban, tako da je plaćena strategija važan dio ovog digitalnog marketing mix-a.

Slika 40. - Promocija web-mjesta putem Facebook-a

Izvor: https://www.facebook.com/EMoto (preuzeto 11.4.2019.)

63


Slika 41. - Facebook oglas

Izvor: https://www.facebook.com/EMoto (preuzeto 11.4.2019.)

Slika 42. - Uređivanje publike prema spolu, dobi i lokaciji

Izvor: https://www.facebook.com/EMoto (preuzeto 11.4.2019.) 64


Slika 43. - Detaljno ciljanje za oglašavanje

Izvor: https://www.facebook.com/EMoto (preuzeto 11.4.2019.)

LinkedIn je društvena mreža na kojoj se svake sekunde otvore dva profila te koja broji preko 400 milijuna korisnika koji su ujedno i naša publika. Kampanje na ovoj društvenoj mreži pomažu ‘uhvatiti’ prave ljude jer nude vrlo detaljne opcije targetiranja publike. LinkedIn nudi targetiranje po zanimanju, odnosno tituli, ovo je mreža kojoj je stalo da zajednica zna čime se bavi pa će tako i naznačiti svoju poziciju unutar određene tvrtke, odnosno organizacije. Također, baš kao i Facebook oglasi, ova platforma pokazuje se jako korisnom kad je u pitanju targetiranje po posebnim interesima, jer takav način promoviranja pruža kvalitetnije rezultate. Naravno tu su i standardne specijalizacije targetiranja poput dobi, spola i sl. koje pomažu još bolje precizirati kome ćemo prikazati našu kampanju.

Slika 44. – LinkedIn logo

65


Izvor: https://www.linkedin.com/ (preuzeto 11.04.2019)

Slika 45. - Koraci u oglaĹĄavanju putem LinkedIn aplikacije

66


Izvor: https://www.linkedin.com/ad, (pristupljeno 12.4.2019.) U prvom koraku potrebno je odrediti tko je važan, posjetitelji web stranice, gledatelji videa ili netko treći. Slika 46. - Izbor izgleda reklame

Izvor: https://www.linkedin.com/ad, (pristupljeno 12.4.2019.)

Slika 47. - Troškovi izabrane reklame u obliku „Follower ad“

67


Izvor: https://www.linkedin.com/ad, (pristupljeno 12.4.2019.)

Prognoza za ovakav oblik oglasa prikazuje iznos troškova između 97 i 290 američkih dolara. Navedena cijena je za period od jednog mjeseca u kojemu se očekuje 30 do 47 klikova te mogućnost pregleda od strane 1,8 milijuna korisnika društvene mreže LinkedIn.

Slika 48. – Instagram logo 68


Izvor: https://www.instagram.com/ (preuzeto 11.04.2019) Popularnost Instagrama kontinuirano raste, a time i prilike za brendove koji svoj utjecaj žele jačati kroz Instagram oglašavanje. Iako je u svojim počecima Instagram po broju korisnika i popularnosti kaskao za Facebookom, vremena su se itekako promijenila. Ukupnim brojem korisnika Facebook još uvijek vodi u ovoj utrci, no Instagram polako, ali sigurno napreduje. Ukupan broj korisnika još je krajem 2017. godine prešao brojku od 800 milijuna, a dnevno ga prema statistikama aktivno koristi 500 milijuna ljudi.

Slika 49. - Poslovni Instagram profil

Izvor: Izrada autora

69


5.5.

Tablica marketinškog plana

Za potrebe marketinškog plana korišten je program MO Excel. S obzirom na to da se koriste troškovi na mjesečnoj razini, vidno je da su ukupni troškovi jako veliki. Dosežu čak 1.700,00 dolara. Tablica 2.- Marketing plan

Aktivnosti Google AdWords oglašavanje

EMoto Marketing Plan Odgovorna osoba Trajanje projekta

Status

Iva Jureta

Gotovo

Facebook oglašavanje

Lucija Prskalo

01.042019..-30.04.2019. 01.05.2019. 31.05.2019.

Instagram oglašavanje

Iva Jureta

01.06.2019.-30.06.2019.

LinkedIn oglašavanje

Lucija Prskalo

25.04.2019.-25.05.2019.

Sudjelovanje na sajmovima

Iva i Lucija

Nepoznato

U tijeku Nije započeto Nije započeto Nije započeto

Ostali načini oglašavanja

Lucija Prskalo

01.04.2019.-30.04.2019.

U tijeku

Ukupni troškovi

Trošak 100 USD 200 USD 350 USD 250 USD 500 USD 300 USD 1700 USD

Rastom prihoda, rasli bi i troškovi marketinga što znači da za period nakon prikazanog slijedi veći trošak marketinga.

Tablica 4.- Marketing plan

LinkedIn oglašavanje

EMoto Marketing Plan Odgovorna osoba Trajanje projekta 01.09.2019.Iva Jureta 31.12.2019. 01.09.2019.Lucija Prskalo 31.12.2019. 01.09.2019.Iva Jureta 31.12.2019. 01.09.2019.Lucija Prskalo 31.12.2019.

Sudjelovanje na sajmovima

Iva i Lucija

Ostali načini oglašavanja

Lucija Prskalo

Aktivnosti Google AdWords oglašavanje Facebook oglašavanje Instagram oglašavanje

Ukupni troškovi

25.11.-27.11.2019. 01.09.2019.31.12.2019.

Status Nije započeto Nije započeto Nije započeto Nije započeto Nije započeto Nije započeto

Trošak 1300 USD 800 USD 950 USD 1000 USD 500 USD 1500 USD 6050 USD

70


6. DIGITALNO PLAĆANJE 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja Oblik digitalnog plaćanja 1: Snapcash Oblik digitalnog plaćanja 2: PayPal Oblik digitalnog plaćanja 3: QR kod Oblik digitalnog plaćanja 4: Plaćanje Selfijem ili otiskom prsta Oblik digitalnog plaćanja 5: Digitalni novčanik

6.1.

Opis oblika digitalnog plaćanja

6.1.1.

Oblik digitalnog plaćanja 1 – Snapcash

Slika 50. - Snapcash

Izvor: https://techcrunch.com, (pristupljeno 14.04.2019.) Aplikacija Snapchat omogućuje svojim korisnicima da osim sjajnih animacija koje svakodnevno snimaju, imaju i mogućnost plaćanja putem aplikacije. Ovaj oblik plaćanja je prvenstveno namijenjen mlađoj populaciji te će svakako zaživjeti njihovim dolaskom na tržište rada, a možda čak i prije. Plaćanje se vrši pomoću trvrtke „Square Cash“. Dodavši broj kartice u osnovne podatke Snapchat profila, plaćanje se vrši na način da se u područje poruke

71


na chatu upiše iznos plaćanja te se klikne zeleni gumb koji označava plaćanje i na taj način se prijatelju pošalje novac u upisanom iznosu. Slika 51. – Plaćanje putem Snapcash opcije

Izvor: https://techcrunch.com, (pristupljeno 14.04.2019.)

6.1.2.

Oblik digitalnog plaćanja 2: PayPal

PayPal je danas vrlo rasprostranjen način plaćanja koji se popularizirao na stranicama Amazon.com i Ebay.com. Ovaj sustav je u vlasništvu PayPal kompanije koja se bavi plaćanjima bilo privatnim ili službenim. Njihov sustav se temelji na postojećoj financijskoj infrastrukturi bankovnih računa i kreditnih kartica, a sve u funkciji plaćanja na globalnoj razini u realnom vremenu. Temeljen je na sigurnom, prihvatljivom i troškovno učinkovitom plaćanju. Nihova ponuda usluga je idealna za malo poduzetništvo, online trgovce i druge fizičke osobe. Usluge koje pruža: 

Send money (slanje, doznaka novaca) – plaćanje bilo kome

Slanje novaca

Usluge doznaka za razne fondove.

U PayPal sustavu razlikuju se tri računa: 

Osobni računi

Poslovni računi

Premier računi – isključivo za velike transakcije. 72


Slika 52. – PayPal logo

Izvor: http://www.oblakznanja.com, (pristupljeno 12.04.2019.)

6.1.3.

Oblik plaćanja 3: QR kod

QR kod je osmislila Toyotina podružnica Denso Wave 1994., a danas je najpopularniji dvodimenzionalni bar kod. QR kod je dizajniran kako bi se omogućilo njegovo brzo dekodiranje. QR kodove može očitati svaki mobitel s fotoaparatom i pristupom internetu koji ima instaliranu aplikaciju za čitanje QR kodova. Nekim su uređajima te aplikacije već tvornički instalirane, a za ostale postoji velik izbor besplatnih aplikacija koje se mogu skinuti s app store-a ili google play-a.

Slika 53. – QR kod

73


Izvor: https://www.qr-code-generator.com, (pristupljeno 12.04.2019.)

6.1.4.

Oblik plaćanja 4: Plaćanje selfijem ili otiskom prsta

Najnovija tehnologija već se provodi u Velikoj Britaniji i najnaprednijim tržištima poput Španjolske, Njemačke i Finske. Dovoljno je da samo skinete aplikaciju imena “Identity Check Mobile” kroz koju dobijate autorizaciju za plaćanje kroz prepoznavanje lica ili otiska prsta. Uslikate jedan dobar selfie svojim pametnim telefonom, uploadate fotografiju, dobijete digitalnu mapu svog lica i sve je spremno kad trebate potvrditi plaćanje. Za one koji zapisuju passworde posvuda kako ih ne bi zaboravili ili imaju neki drugi komplicirani vid pamćenja lozinki, ovo je idealno rješenje. Selfie software testiran je u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Nizozemskoj, a 92 posto ljudi koji su ga testirali izjavilo je kako im se novi sistem sviđa više od lozinki i da bi ga koristili. Mastercard je ovu tehnologiju 2016. uveo u 12 europskih zemaljauključujući Veliku Britaniju, Austriju, Češku, Njemačku, Mađarsku i Španjolsku. Za digitalni svijet plaćanja ovo je prava evolucija.

Slika 54. – Ikona opcije za plaćanje selfijem ili otiskom prsta

74


Izvor: http://tnative.tportal.hr, (pristupljeno (12.04.2019.)

6.1.5.

Oblik digitalnog plaćanja 5: Digitalni novčanik

Masterpass je digitalni novčanik koji pojednostavljuje plaćanje, koji je siguran za korištenje bez bojazni od prevare ili skidanja sredstava s računa. Za razliku od ostalih digitalnih načina plaćanja Masterpassom se može platiti na nekoliko platformi - online, kroz aplikaciju, u dućanima i na bilo kojem gadgetu -kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu. Pohranjuje sve informacije s kartica i lako se može kupovati s jednog računa. Korisnici ne moraju ispunjavati dugačke upitnike prilikom kupovine online, on to radi umjesto vas. Samo se trebate ulogirati i učitati svoju kreditnu ili debitnu karticu. Prijavljuje se samo jednom. Samo klikom ili dodirom do plaćanja. Najnapredniji digitalni novčanici zasad nisu dostupni na svim tržištima već su najčešće privilegija potrošača na najvećim i najnaprednijim tržištima. Uz to, posebno kodiran software za zaštitu, štiti podatke i ne dozvoljava neautoriziranu kupovinu. Masterpassom se može kupovati na preko milijun lokacija diljem svijeta i to samo jednim dodirom.

6.2.

Blockchain tehnologija

75


Bez koncepta blockchaina ne bi postojala kriptovaluta bitcoin, pa niti jedna druga novija kriptovaluta. Naime, blockchain rješava problem stvaranja distribuirane baze podataka, bez potrebe za korištenjem posebnog entiteta koji će nadzirati transakcije. Blockchain se sastoji od blokova koji su nanizani, odnosno povezani u lanac gdje svaki od blokova ima niz zapisa. Blokovi se povezuju algoritmom koji koristi hash funkciju. Vezu između blokova je vrlo teško krivotvoriti odnosno hakirati, jer je to ujedno algoritam koji koristi kriptografiju visoke razine. Kako smo i ranije spomenuli, Blockchain tehnologija nastala je prvenstveno kao ideja na kojoj će se zasnivati digitalna kriptovaluta Bitcoin. Danas, mnoge industrije prepoznaju kvalitetu same tehnologije te ju mnoge isto tako nastoje implementirat u svoje poslovanje. Na primjeru Bitcoina kao prve digitalne valute koja koristi hash funkcije i blockchain vidimo kako je postignut način sigurnih transakcija bez središnjeg autoriteta. Treba napomenuti da svaki blok u lancu ima konačnu količinu podataka ili transakcija koju može pohraniti. U trenutku kada se blok popuni, kreira se novi koji će biti povezan s blokom koji mu prethodi i s onim koji će tek biti kreiran u budućnosti. Sigurnost tehnologije počiva na tome zato što ukoliko netko želi izmjeniti podatke u jednom bloku, trebao bi to napraviti u svima što je gotovo nemoguće. Podatak u trenutku kada je zapisan ne može se više mjenjati, sve naredbe i radnje su zapisane i ne može doći do manipulacije podacima. Postoje dvije vrste, javni i privatni. Javni blockchain nema apsolutno nikakvih ograničenja pristupa. Svatko tko ima pristup internetskoj mreži može slati transakcije pa tako može postati i validator, odnosno može sudjelovati u izvršavanju koncsenzusnog protokola. Privatni blockchain možemo smatrati kao podloga koju koriste koje su zainteresirane za samu tehnologiju koju blockchain pruža, ali nisu zadovoljni s razinom kontrolne koju nudi javna mreža. (Izvor: https://www.bug.hr/tehnologije/sto-je-u-stvari-blockchain-i-kako-radi-3011).

76


7. SWOT ANALIZA PROJEKTA SNAGE (S)

SLABOSTI (W)

Novo

mogućnosti   stvaranja uspješnog poslovanja  Kvalitetna marketing kampanja  Usluge koje čuvaju zdravlje  Usluge koje čuvaju okoliš  Mogućnost zarade  Ponuda kvalitetnih usluga

      

Čista tehnologija Korištenje obnovljivog

poduzeće

sa

.Visoki troškovi oglašavanja Nedostatak iskustva Prisutnost konkurencije Nizak kapital Hakiranje Kvar romobila Pad sigurnosnog sustava

izvora

 

energije Zapošljavanje mlade populacije Povećanje ponude električnih

 

prijevoznih sredstava na tržištu Promocija zdrave vožnje Uspješno prilagođavanje

novonastalim promjenama na tržištu PRILIKE (O)       

Promjena načina života građana Nova vrsta gradskog prijevoza Popularnost na Instagramu Popularnost na LinkedIn-u Popularnost na Facebook-u Globalni potencijal Širenje na ostatak Hrvatskih

 

gradova Razvoj novih tehnologija Širenje asortimana (na e-skutere

PRIJETNJE (T)     

Loše vrijeme (kiša, nevrijeme) Pojava konkurencije Zakonske prepreke Pad sustava Hakiranje profila na društvenim mrežama

i e koturaljke)

8. WEB MJESTO PROJEKTA 8.1.1. Web poslužitelji i domene Cijeli koncept ovog projekta je na Internetu kao što je već prije navedeno. Korisnici preko društvenih mreža imaju priliku vidjeti oglas koji ih dovodi do profila na društvenim mrežama 77


Facebook, Instagram i LinkedIn. Internetski poslužitelj koji će koristiti ova platforma je wwww. server koji će rabiti HTTP protokol. Navedeni poslužitelj biti će dovoljan za sve što se želi postići u svrhu projekta. 8.1.2. Web domene projekta 8.1.2.1. hr. Domena EMoto portal nalazi se pod domenom hr. Cijela internetska stranica napravljena je pod domenom te nema potrebe za drugom domenom. 8.1.2.2. Komercijelane domene Centralno mjesto naše domene je na www.webnode.hr. Sve potrebne informacije su navedene na spomenutoj stranici. Korisnicima je sve objašnjeno te nema potrebe za dodatnim domenama. Slika 55. – Webdone logo

Izvor: https://www.webnode.hr (pristupljeno 15.04.2019.)

8.1.

CMS SUSTAV

8.1.1.

Popis mogućih CMS sustava za projekt

Webnode.hr 78


Wixsite.com

WordPress

Google sites

8.1.2.

Opis CMS sustava projekta (najboljeg)

Ovaj projekt temelji se na webdone.hr sustavu. Internetska stranica projekta temeljena je na toj domeni i svi podaci nalaze se tamo. Posjetitelji lako mogu na tom mjestu saznati svrhu projekta i usluge koje se nude. Smatramo da ćemo zahvaljujući toj stranici privući više korisnika i zainteresiranih target skupina te ostvariti željene poslovne rezultate.

Slika 56. – EMoto web stranica

Izvor: https://emoto4.webnode.hr/o-nama/, (pristupljeno 15.4.2019.)

8.2.

WEB STRANICE PROJEKTA

8.2.1.

Struktura Web stranice projekta 79


U početku poslovanja svakom poduzeću, pa tako i nama je važan izgled internetske stranice. Najvažnije nam je da potencijalni korisnici, klijenti ili čak partneri dobiju sve potrebne informacije i shvate dobrobit našeg projekta. Iz tog razloga je naša web stranica napravljena vizualno jednostavno, a elegantno. Ima kratkih tekstova koji nas predstavljaju i slika koje prikazuju ugodne vožnje u kojima svi koji ih vide mogu također uživati. Ovo je glavna struktura web stranice: Početna O nama Usluge Na prodaju Kontakt

8.2.2.

Mapa web stranica projekta (Sitemap)

Prikazano mapom to izgleda ovako: Slika 56. – Sitemap projekta EMoto

Sitemap projekta

9. ZAKLJUČAK

80


S obzirom da je grad Zagreb postao jedan od gradova s povišenim količinama zagađujućih čestica u zraku, ovaj projekt je neophodno provesti. Osim što bi uvelike smanjio gužve tokom dana u užem centru grada, potaknuo bi stanovnike i turiste da se zdravim načinom vožnje koriste svakodnevno i ne pale aute radi nekoliko kilometara koje moraju prijeći zbog svakodnevnih obaveza. Projekt bi smanjio čestice, gužve, ali i trošak prijevoza građana. Koristeći isključivo električna prijevozna sredstva, na početku električni romobil, potaknulo bi se djecu na vožnju i igru na zraku te obitelji i prijatelje na druženja van zidova kuća, zgrada i gradskih parkova. EMoto je projekt koji osim što čini dobro za ljude i prirodu uvelike može privući brojne turiste koji vožnjama gradskim ulicama mogu upoznati grad, potrošiti novac u Zagrebu i time doprinijeti ekonomiji Zagreba, pa tako i Republike Hrvatske.

10.POPIS LITERATURE KNJIGE I ČLANCI: 81


Prlić, O.,Lacković, A. Novi oblik e-poslovanja kroz 3D print tehnologiju, Polytechnic and design, 2014 (str. 95-101)

Krelja Kurelović, E.,Tomljanović, J., i Bronić, K. Uporaba aplikacija u oblaku kod studenata, Zbornik Veleučilišta u Rijeci, 2014 (str 15-30)

Spremić,M.Menadžment i elektronično poslovanje, Narodne novine, Zagreb, 2004

Panian, Ž. Izazovi električnog poslovanja, Narodne novine, Zagreb, 2002

Markić B.,Bijakšić S., i Bevanda, A. Komunikacija na društvenim mrežama i razvoj imidža o brendu turističke destinacije, Hum, 2008 (str. 233-248)

INTERNET IZVORI: 

https://www.google.com/

https://www.facebook.com/

https://www.instagram.com/

https://www.linkedin.com/

https://twitter.com/

http://citycoco.hr/

https://www.pbz.hr/

https://www.qr-code-generator.com

http://www.oblakznanja.com

https://techcrunch.com

:https://www.ictbusiness.info/poslovanje/google-radi-veliki-rebrandsvojih-oglasnih-servisa http://www.fzoeu.hr/ http://www.zet.hr/ https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Maps https://www.qr-code-generator.com/a1/? gclid=EAIaIQobChMIjtPqhpbQ4QIVDImyCh2MkgkcEAAYASAAEgIGIvD_BwE

   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uber_logo_2018.png

11. POPIS WEB LINKOVA DRUŠTVENE MREŽE: 

Facebook stranica: https://www.facebook.com/EMoto

Instagram profil: https://www.instagram.com/EMoto 82


Twitter profil: https://twitter.com/EMoto

Snapchat profil: https://www.snapchat.com/

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/ad

WEB STRANICA: 

EMoto: https://emoto4.webnode.hr/

WEB MJESTO GOOGLE ADWORDSA: 

https://ads.google.com

12. POPIS SLIKA I TABLICA 12.1. POPIS TABLICA Tablica 1.- Struktura troškova Tablica 2. – Marketing plan Tablica 3. – Marketing plan 12.2. POPIS SLIKA Slika 1- Električni romobil Slika 2.- On-line chat Slika 3.- Google karte Slike 4.- Električna komunikacija Slika 5.- QR Code Slika 6.- Uber logo Slika 7.- Bolt (Taxify) - logo Slika 8.- Izgled vozila Taxi Cammea Slika 9. Eko Taxy – logo Slika 10.- Ride2 – logo Slika 11.- ZET kobi za prijevoz osoba s invaliditetom 83


Slika 12.- ZET - turistički autobus Slika 13. - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost- logo Slika 14.- Instagram logo Slika 15.- Facebook logo Slika 16. - Google AdWords logo Slika 17.- Privredna banka Zagreb- logo Slika 18.- Početni prikaz Slika 19. - Prikaz općih uvjeta poslovanja Slika 20. -Prikaz opcija usluge Slika 21. -Lokacije e-romobila – glavni zaslon Slika 22.- Izbornik aplikacije Slika 23.- Prikaz najma e-romobila Slika 24.- Facebook profil projekta Slika 25. -LinkedIn profil autora (1) Slika 26.- LinkedIn profil autora (2) Slika 27. -Twitter profil projekta Slika 28.- Instagram profil projekta Slika 29. - Snapchat profil projekta Slika 30. – Ključne riječi 1 Slika 31. – Ključne riječi 2 Slika 32.- Ključne riječi 3 Slika 33.- Ključne riječi 4 Slika 34. – Google AdWords logo Slika 35. - Prvi korak u kreiranju Google AdWords kampanje Slika 36. - Drugi korak u stvaranju prve kampanje Slika 37. – Tekstualni oglas Slika 38. – Objavljeni oglas Slika 39. - Procjena dnevnog dosega putem Google AdWords-a Slika 40. - Promocija web-mjesta putem Facebook-a Slika 41. - Facebook oglas Slika 42. - Uređivanje publike prema spolu, dobi i lokaciji Slika 43. - Detaljno ciljanje za oglašavanje 84


Slika 44. – LinkedIn logo Slika 45. - Koraci u oglašavanju putem LinkedIn aplikacije Slika 46. - Izbor izgleda reklame Slika 47. - Troškovi izabrane reklame u obliku „Follower ad“ Slika 48. – Instagram logo Slika 49. - Poslovni Instagram profil Slika 50. - Snapcash Slika 51. – Plaćanje putem Snapcash / opcije Slika 52. – PayPal logo Slika 53. – QR kod Slika 54. – Ikona opcije za plaćanje selfijem ili otiskom prsta Slika 55. – Webdone logo Slika 56. – EMoto web stranica

13. ŽIVOTOPIS

85


86


Iva Jureta, Ĺživotopis

87


88


Lucija Prskalo,Ĺživotopis

89


14.SAŽETAK

Rast korištenja električnih romobila dijem europskih gardova, potaknuo nas je da razmislio o uvođenju istih takvih na hrvatsko tržište, kako bi postali konkurentni inozemnom tržištu. EMoto predstavlja model elektroničkog poslovanja koji jednostavnom registracijom putem naše web stranice odnosno mobilne aplikacije, korisnicima omogućuje najam električnog vozila kako bi zadovoljili svoje potrebe.Dakle korisnik uz pomoć aplikacije na pametnom mobitelu unajmi romobil, poveze se do svoje destinacije i tamo ga ostavi za idućeg korisnika. Cilj platforme je promocija, oglašavanje i iznajmljivanje električnih romobila korisnicima. Prednost elektičnog romobila je njegov dizajn jer ne koristi upotrebu fosilnih goriva koji stvaraju štetne emisije stakleničkih plinova, nego ima pozitivne učinke na okoliš odnosno ne stvara zagađenja. Razmjena i korištenje električnih romobila biti će moguća između korisnika koji će koristi našu mobilnu aplikaciju.

90


PRILOZI 1. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranice

91


2. Objavljeni oglas

92


2. Ekranski prikazi (Screenshootovi) Web stranica projekta:

93


94


95


96


97


98


4. Mobilna aplikacija PoÄ?etni prikaz

Prikaz općih uvjeta poslovanja

.

Izvor: izrada autora

Izvor: izrada autora

99


Prikaz opcija usluge

Lokacije e-romobila – glavni zaslon

Izvor: izrada autora Izvor: izrada autora

100


Izbornik aplikacije

Prikaz najma e-romobila

5. BROÅ URA PREZENTACIJE

101


102


103


104

Profile for Iva Jureta

EMOTO - POSLOVNI PROJEKT  

Ideja za zdravu i uzbudljivu vožnju gradom.

EMOTO - POSLOVNI PROJEKT  

Ideja za zdravu i uzbudljivu vožnju gradom.

Profile for ivajureta
Advertisement