__MAIN_TEXT__

Page 1

HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan. Därigenom stöttar transportsystemet en stark svensk tillväxt och hållbar utveckling i internationell samverkan.

Profile for Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Hållbar mobilitet – En delrapport från IVA-projektet Transport 2030  

Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan. Därig...

Hållbar mobilitet – En delrapport från IVA-projektet Transport 2030  

Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan. Därig...