Page 8

IVA: KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE

Peter Wallenberg Jr har Sveriges roligaste jobb TEXT: SIV ENGELMARK FOTO: DANIEL ROOS

I år är det 100 år sedan Knut och Alice Wallenbergs stiftelse bildades. Grundplåten var aktier i Investor och Stockholms enskilda bank värda 20 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär 600 miljoner i dagens penningvärde. Hundra år senare har kapitalet vuxit till 90 miljarder. Utdelningarna till forskning har under samma tid ökat nästan exponentiellt. Stiftelsen finansierar i dagsläget omkring tusen forskare i Sverige. Peter Wallenberg Jr är ordförande. Han säger själv att han har ”Sveriges roligaste jobb”. 8

IVA AKTUELLT

IVA Aktuellt nr 2 2017  
IVA Aktuellt nr 2 2017