Page 10

IVA TEMA: LIVSVETENSKAP/KLINISKA PRÖVNINGAR

Färre studier görs i Sverige jämfört med tidigare

P

å sjätte våningen i en av husLeif Olsson fick en injektion av det kropparna som utgör 70-talsnya testläkemedlet när han kom in till kolossen Karolinska Hudavdelningen. Nu får han lämna bloddinge ligger Karolinska Trial prov varannan timme, för att man ska Alliance. Det är en klinisk kunna se hur läkemedlet tas upp och forskningsavdelning där man bland an- bryts ner i kroppen. Dessutom mäter nat testar mediciner som håller på att en sjuksköterska hans puls och EKG utvecklas. Avdelningen är hemlik med flera gånger per dag. vardagsrum och kök för patienterna. – Det är inte så påfrestande, bara ett Själva sjukhussalarna är dock helt stick för kanylen som man tappar blod ordinära med fyra bäddar i varje. Av de med. Personalen är duktig så det är totalt sexton platserna är fyra upptagna inget problem, säger han. av patienter som deltar i en studie för att pröva ut en ny medicin. Karolinska Trial Alliance gör kliEn av patienterna är Leif Olsson. niska prövningar på uppdrag av såväl När IVA Aktuellt är på besök har han akademiska forskare som läkemedelsredan legat inne på avdelningen i ett företag. De gör studier i alla så kallade dygn. Han ska stanna två till innan faser, från det att läkemedlet första han får åka hem igen. gången testas på människa i fas I – ofta Leif Olsson är med och testar ett friska försökspersoner – till större nytt tillväxthormon. Han har en studier på många patienter. Det blir sjukdom som gör att det bildas för lite mellan fem och tio prövningar per år, av hormonet i hypofysen, den körtel i beroende på hur många patienter som hjärnan som utsöndrar detta och flera medverkar. andra livsviktiga hormoner. Därför – Vi har för låg beläggning. Vi har behöver han tillföras en dos varje dag, som mål att fördubbla den under en 1924 GRUVINVESTERINGAR FRAMTIDA vilket han gör själv med en injektionstreårsperiod, säger verksamhetschefen Dollar I NORDEN miljoner INVESTERINGAR penna som han sticker i benet. Det Mia US Englund, som oroas över att antahar han gjort varje kväll i femton år. letJÄRNkliniska studier minskar i Sverige. ZINK/BLY 1260 722 765 GULD KOPPAR Nu är han med och provar om det nya Tillväxthormonet testas på upp661 NICKEL KROM preparatet kan injiceras en gång per 600 drag av danska läkemedelsbolaget GULD/TELLUR PGM vecka i stället för varje dag. Novo Nordisk. Enligt Marianne 375 – Kan de fixa att man tar spruta en Pilgaard, som är klinisk 554 forsknings190 123 för det svenska dotterbolaget, gång i veckan i stället för som idag chef 106 429 95 VE 79 73 371 na/S itik/SVE /SVE IN 73Nordisk färre studier i Kiru för vore det himmelriket. Inte gör inte Novo A vaaatt ra arajag /F /SVE IN a g F is E r / iv n Kau Talv rpenbe Kevitsa ittilä/SVra/SVE OR IN jämfört med tidigare. DäreN 145 kommer att ha någon glädje avGadet, K nnemo aSverige ger/ Kemi/F iva/FIN VE ar n Da La berg /S a 2/FIN k r det tar för lång tid. Men andra kan få Sydv mot görs länder än för Kan avlivaade i dag i fler E V S E T en/ /SV IN nytta av det, säger han. tio år sedan. RönnGbrääcnkgesicbeprlagtinuumka/Finen/cFaINria/SVE 10

INDUSTRINS TOTALA INVESTERINGAR miljoner kronor

64 503 60 385

60 773

58 412

58 071

56 990

Arct

H

ann

Vis

– Vi gör sex, sju studier per år i Sverige och det har varit ungefär samma storleksordning de senaste åren, säger hon. Den aktuella studien görs på fyra olika platser i Sverige och i Danmark. Totalt är 28 patienter med, varav åtta i Sverige. – Vi har valt att lägga den här

Leif Olsson är inlagd på Karolinska Huddinge för att testa ett nytt tillväxthormon. Testet på sjukhuset ska visa om det går att injicera hormonet mer sällan.

Ansökningarna minskar i antal 394

432

440

421

414 335

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Kliniska läkemedelsprövningar i Sverige

Källa: Läkemedelsverket

323

2011

319

2012

IVA AKTUELLT

ANTAL ANSÖKNINGAR OM ATT FÅ GÖRA KLINISKA LÄKEMEDELSPRÖVNINGAR

Profile for Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

IVA Aktuellt Nr 2 2013  

Tema Livsvetenskap: arton välmatade sidor med livsviktig forskning. Stor intervju med Mathias Uhlén, som leder Sveriges största forskningspr...

IVA Aktuellt Nr 2 2013  

Tema Livsvetenskap: arton välmatade sidor med livsviktig forskning. Stor intervju med Mathias Uhlén, som leder Sveriges största forskningspr...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded