Page 24

IVA: BILDEN AV INGENJÖREN

Den eviga frågan – vad gör Så här ser den ut: bilden av ingenjören. En ensam person som sitter på sin kammare och löser problem. Duktig på matte, men socialt handikappad.

I24

MELLANSTADIET ”Det syns tydligt hur barnen lätt påverkas av sin omgivning. I en klass ritade många elever klockor. Det berodde på att skolan nyligen haft ett sådant tema. Andra förknippar ingenjörsrollen med en familjemedlem eller en släkting. Då ritar man något bekant: en processor, eller familjens flytbrygga.”

»

LÅGSTADIET ”Små skolbarn ritar nästan uteslutande prylar. Här finns många teckningar av ipads, iphones och andra nya teknikprylar för vanliga konsumenter. Bilderna är mycket detaljerade och märkesmedvetna. Även en del traditionella saker som hus och tåg är vanliga motiv.”

»

samtal och bilder har IVA:s studentråd kartlagt hur unga ser på ingenjörsyrket. Men också hur ingenjörer ser på sig själva. En tekniknörd, eller en världsförbättrare? Hur ser egentligen allmänhetens bild ut av ingenjören och ingenjörsyrket. Den självklara frågan ställde sig IVA:s studentråd, högskoleelever som själva pluggar till ingenjör. Och hur ser kopplingen ut mellan söktryck till ingenjörsutbildningar och bilden av ingenjören? – Det vi ville belysa med vår undersökning är om den bild vi som ingenjörer förmedlar är tillräcklig spännande för att attrahera unga att söka sig till ingenjörsstudier, säger Amanda Stehn, projektledare, som pluggar till civilingenjör på Chalmers i Göteborg. För att undersöka allmänhetens bild av ingenjören valde IVA:s studentråd att fokusera på unga. Alltså framtida, potentiella ingenjörsstudenter. – Vi har mött barn från lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet och bett dem rita bilder av ingenjören, säger hon. Sedan har gruppen jämfört med undersökningar av vad unga säger att de vill jobba med. Finns det någon skillnad mellan vad de säger och vad de tror att ingenjörer gör? – Vår tes är att bilden av ingenjören är ganska snäv och att unga som säger att de vill arbeta med att ”hjälpa andra” inte tror att man kan göra det som ingenjör, säger Amanda Stehn. Hon tillhör en generation som brukar få etiketten Generation Y. En internetuppkopplad grupp, utrustad med persondatorer och smarta telefoner som säger sig vilja hjälpa sina medmänniskor och värnar om ett hållbarare samhälle. – Vi tror att ingenjörsyrket är väldigt starkt förknippat med matematik och naturvetenskap och inte alls associeras med det kreativa jobb det är, säger hon. Den andra delen av Studentrådets undersökning handlar om att jämföra ingenjörens självbild med de ungas bild av ingenjören. – Det är förvånade hur lika ingenjörsstudenter och IVA-ledamöter väljer attribut när de ska beskriva en ingenjör. Har vi kanske en för statisk självbild? säger hon. Men även om bilden av ingenjören är cementerad så går det att rucka på den. Amerikanska ingenjörsorganisationer har inlett det mödosamma arbetet med att förändra självbilden. Och budskapet är att börja internt, om det ska förändras externt. LARS NILSSON

IVA AKTUELLT

IVA Aktuellt nr 4 2013  

Tema grafen: Den 1 oktober drar EU igång ett flaggskepp inom forskning på grafen. Chalmers är centrum för den här miljardsatsningen på det t...