Page 1

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

G Ü Z E L S A N AT L A R & TA S A R I M FA K Ü LT E S İ

M O DA & T E K S T İ L TA S A R I M B Ö LÜ M Ü


G İ R İ Ş 2013 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümü öğrencilerinden mezuniyet projelerinin bir parçası olarak “KEŞİF” teması altında insanlığın sosyal, ekonomik, ekolojik ve teknolojik gelişimini eleştirel olarak gözlemlemeleri ve bu araştırmalarını deneysel bir moda koleksiyonuna dönüştürmeleri istendi. (Bkz. Sayfa 4 ve 5) Bu koleksiyonların devamı olarak öğrenciler, “KEŞİF” koleksiyonlarının deneysel şov parçalarını 2014’te ticari moda sektörünün ihtiyaçlarını göz önüne alarak bir hazır giyim koleksiyonuna dönüştürdüler. Bu katalog, küresel sosyal, ekonomik, ekolojik ve teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan dijital güzelliğin, parametric tasarımların, duygusal uyuşmuşluğun, yeni ruhsallığın, kişisel zaman algısının, sürdürülebilirlik meselesinin ve distopik gelecek senaryolarının yorumlanması sonucu oluşturulan koleksiyonları içerir. Pazar sektörünün ve hedef müşteri kitlesinin tanımlanması, kalıp hazırlama sürecini, kumaş seçimlerini ve dikiş tekniklerini belirlemiştir. Bu ders, profesyonel kostüm tasarımcısı Jörn Fröhlich tarafından koordine edilmekte ve Asst. Prof. Dr. Arzu Vuruşkan ve profesyonel tekstil tasarımcısı Selin Dartar’ın yakın işbirliği ile yürütülmektedir.

I N T R O D U C T I O N In 2013 as part of the fashion graduation project from Izmir University of Economics´ Dept. of Fashion and Textile Design under the theme of “EXPLORATION” the students were challenged to critically observe the impact that social, economical, ecological and technical developments have on human society by transforming their research in an experimental fashion collection (see pages 4 and 5). As a follow-up in 2014 the students have been transforming their “EXPLORATION” collections of experimental couture show pieces into a Read y-To-Wear Collection in an approach to match the needs of the commercial fashion sector. This catalogue shows the resulting collections commenting on digitally enhanced beauty, parametric designs, emotional numbness, new spirituality, individual time perception, sustainable issues and dystopian future scenarios as part of global social, economical, ecological and technical developments. The definition of market segment and customer target defined the pattern-making process, fabric choice and sewing techniques. The course has been coordinated by professional costume designer Jörn Fröhlich and supervised in close collaboration with Asst.Prof.Dr. Arzu Vuruşkan and professional textile designer Selin Dartar.

IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS

FA C U LT Y O F F I N E A R T S & D E S I G N

D E P T. O F FA S H I O N & T E X T I L E D E S I G N

3


E X P E R I M E N T A L

A s l ı

O p s a r

H a n d e

4

Ç i l

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

S H O W

P I E C E S

E c e

B u l t a n

İ d i l

Ş a n s a l

G Ü Z E L S A N AT L A R & TA S A R I M FA K Ü LT E S İ

2 0 1 3

M O DA & T E K S T İ L TA S A R I M B Ö LÜ M Ü

D E N E S E L

G a m z e

D e m i r k o l

N e s l i h a n

B i r i

G ö z d e

Ş e y m a

IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS

G Ö S T E R İ

P A R Ç A L A R I

2 0 1 3

M a l g ı r

G ö z d e

T ü f e k c i

A s l ı n

T ü l i n

G ü l h a n

FA C U LT Y O F F I N E A R T S & D E S I G N

D E P T. O F FA S H I O N & T E X T I L E D E S I G N

5


G A M Z E

D E M İ R K O L

A M I S T Y N I G H T Within the megatrend of new spirituality in popular culture vampires, werewolfs and other supernatural creatures are entertaining us in daily life with their supernatural powers and creating romantic mysteries. A related song to this megatrend „The wolf and I“ by „Oh Land“ has inspirited my collection. The supernatural love of the wolf and the moon, a misty night, a dark forest and a romantic atmosphere are the main images of my print patterns designs for this collection. It generally consists of natural fabrics, like cotton jersey and fine wools in dark shades of blue, purple, pink, grey and white. The spring/ summer unisex collection has a sporty to casual look targeting the middle segment in the young fashion sector. P U S L U B İ R G E C E “Yeni spiritüellik” mega trendi kapsamında popüler kültürümüzün yeni kahramanları olan vampirler, kurt adamlar ve doğaüstü güce sahip yaratıklar, doğaüstü güçleri ile bizi eğlendirmekte ve aynı zamanda romantik bir gizem kaynağı oluşturmaktadır. Bu mega trend ile ilgili “Oh Land” tarafından seslendirilen “The Wolf and I” şarkısı, koleksiyonumun esin kaynağını oluşturmaktadır. Kurt ve dolunayın gerçeküstü aşk hikayesi, puslu bir gece, karanlık bir orman ve romantik bir ortam, koleksiyonumun baskı desenlerine yansıyan temel görsellerdir. Koleksiyonumda daha çok pamuklu penyeler, yün karışımları gibi doğal kumaşlara ve beyaz, lacivert, lila, pembe ve grinin koyu tonlarına yer verilmiştir. İlkbahar/yaz için hazırlanan bu üniseks koleksiyon sportif ve günlük kullanıma yönelik olup, genç ve orta segment kullanıcıları hedeflemektedir.

6

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

G Ü Z E L S A N AT L A R & TA S A R I M FA K Ü LT E S İ

M O DA & T E K S T İ L TA S A R I M B Ö LÜ M Ü


J U D I T

F A R K A S

S Z E K I

R I S I N G F R O M T H E A S H E S When everything falls apart one has to stand up and rebuild the remains, transforming darkness into vigor so one can become immaculate and whole again. This collection is about the duality of the darkness from the past and the pureness of the present based on the fashion trend „Memory“. My fabrics and my color palette are reflecting this contrast. Flowy white cotton gauze and lightweight cotton jersey represent the enlightened present are opposing black denim and leather to invoke the dark past. I used silkscreen printing to refine my designs. My prints were inspired by cages and feathers as symbols of captivity and freedom. I also created wing-like appliqués by weaving ribbons. „Riding from the Ashes“ targets young adults in the middle market segment who like to dress comfortably in a fashionable cool manner. K Ü L L E R I N D E N D O Ğ M A Hayatta herşey dağıldığı zaman, kişinin yeniden toparlanabilmesi için, ayağa kalkması, karanlığı yaşama gücüne çevirerek, geride kalanları yeniden biraraya getirmesi gerekir. Bu koleksiyon “Anılar” moda trendi ile ilgili olarak geçmişin karanlığı ve bugünün saflığından oluşan ikiliği anlatmaktadır. Kumaşlarım ve renk paletim bu kontrastı yansıtıyor. Akışkan beyaz pamuk tüller ve ince pamuklu penyeler aydınlatılmış günümüzü anlatırken, karanlık geçmişi simgeleyen siyah denim ve deriler buna karşıtlık oluşturmaktadır. Serigrafi baskılar ile tasarımlarımı sadeleştirmeye çalıştım. Baskı desenlerim için tutsaklığın ve özgürlüğün simgesi olan kafeslerden ve tüylerden ilham aldım. Ayrıca kurdelelerden hazırladığım dokumalar ile kanat şeklinde aplikeler yarattım. “Küllerinden Doğma” koleksiyonu rahat fakat modaya uygun giyinmek isteyen orta segmentteki genç yetişkinleri hedeflemektedir.

8

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

G Ü Z E L S A N AT L A R & TA S A R I M FA K Ü LT E S İ

M O DA & T E K S T İ L TA S A R I M B Ö LÜ M Ü


A S L I

O P S A R

B A C K T O N A T U R E The theme of the experimental collection was about the extinction of parrots. This collection is inspired from general tropical nature and its colors. The integration of overall tropical motives in this collection for RTW adds a new dynamic. The self-designed patterns have been transferred into a digital print. This vivid beach-wear line is created for a chic and sportive attitude targeting young fashion in the middle market. Additional outerwear pieces of chiffon give an extra flair.

D O Ğ A Y A D Ö N Ü Ş Deneysel olarak hazırlanan koleksiyonda nesli tükenmekte olan papağanlara dikkat çekilmişti. Hazırgiyime yönelik olarak tasarlanan bu koleksiyonda ise, tropik yaşam ortamları ve onun renkleri konu edilmiştir. Tropik desenlerin giysilere eklenmesi ile, bu hazır giyim koleksiyonuna yeni bir dinamizm getirilmiştir. Özel olarak tasarlanmış desenler dijital baskı desenlerine dönüştürülmüştür. Hazırlanan bu renkli ve cıvıl cıvıl plaj giyim koleksiyonu, orta segment kategorisindeki, şık ve sportif bir giyim tarzını tercih eden genç kadınlar için tasarlanmıştır.

10

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

G Ü Z E L S A N AT L A R & TA S A R I M FA K Ü LT E S İ

M O DA & T E K S T İ L TA S A R I M B Ö LÜ M Ü


G Ö Z D E

T Ü F E K C İ

R E I decided to make a collage re-using textile materials with typographic patterns and different fabrics. Putting them together I found some key words: ‘’Anti-art’’ and noticed that a collage from unusual materials fits in with “Anti-art” and “Fluxus”. My collection is art opposing the norms of fashion with environmental sensitivity. “Re” is Retro-Fluxus and “Re” is Recycled resulting in an environmental anti-art collage. R E Bu kolajın içinde, çeşitli tekstil malzemeleri ve kendi yarattığım tipografi baskılar yer almaktadır. Fluxus akımını araştırırken bulmuş olduğum “Anti-sanat” anahtar kelimesi ile konseptimi destekledim. Alışıla gelmişin dışındaki uzun ömürlü bu materyaller bana geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, yenilikçi, özgün ve yeniden yapılandırma olanağı sağladı. Sonuç olarak konseptime vermiş olduğum genel isim çevresel anti-sanat kolaj oldu.

12

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

G Ü Z E L S A N AT L A R & TA S A R I M FA K Ü LT E S İ

M O DA & T E K S T İ L TA S A R I M B Ö LÜ M Ü


E C E

B U L T A N

N U M B N E S S Today people tend to look at terrible events differently than the past. When they used to feel sadness, anger and tried to prevent wrong things from happening. Today people are shielding their emotions and don’t interfere. Instead they try to capture the horrible moment of a car accident by taking photos and sharing it on social media instead of helping. Our strong and smart generation became selfish and numb. I tried to show this in my young fashion collection located in the middle segment by using black, powder and light blue using lines to give the appearance of a cage. H İ S S İ Z L İ K Günümüzde insanlar kötü olaylara geçmişte olduğundan daha farklı bakıyorlar. Eskiden üzüntüyü, kızgınlığı hisseder ve incitici şeylerin olmasına engel olmaya çalışırlardı. Bugün ise insanlar duygularının önüne geçerek, olanlara müdahale etmemeyi seçiyorlar. Örneğin korkunç bir trafik kazası ile ilgili anların fotoğrafını çekmek ve bunları sosyal medyada paylaşmak, yardım etme isteğinin önüne geçiyor. Bizim güçlü ve zeki neslimiz giderek bencil ve hissiz olmaya başlıyor. Ben bu fikirleri orta segment için hazırlamış olduğum genç koleksiyonda göstermeye çalıştım. Bunun için ise siyah, pudra ve açık mavi renklerini ve kafes görünümü vermek için çizgili yüzeyleri kullandım.

14

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

G Ü Z E L S A N AT L A R & TA S A R I M FA K Ü LT E S İ

M O DA & T E K S T İ L TA S A R I M B Ö LÜ M Ü


İ D İ L

Ş A N S A L

AWA K E N I N G F R O M D Y S T O P I A The times that we live in were once a utopian future. Who knew that one day we would fight with the virtual world that we have created. We have to revive our deformed lives, we have to try to rebuild ourselves with what we have lost, we have to challenge ourselves to fight the monster that we have created. It is the spirit of the past that motivates the women in my collection to fight in todays war. These women are not affected by others; on the contrary: they are affecting others. The organic lines in my pattern designs represent our deformed and contaminated lives. In reference to the contemporary ‘Steampunk Trend’ I am illustrating past values by using a wide range of techniques (printing, dyeing and laser cut) on contrasting fabrics, like silk chiffon, wool and leather The collection materials are silk organza as a reflection of life showing transparency, laser cut leather reflecting our lives breaking points and rough wool combined with distorted print designs illustrating mechanical clockworks. My collection is located in the upper segment of the RTW sector representing high street fashion for young to middle aged women, who are seeking for a highly individualistic design.

D I S T O P YA D A N U YA N I Ş

İçinde yaşadığımız zaman, geçmişteki bir gelecek ütopyasıydı. Kendi yarattığımız sanal dünyayla savaşacağımızı, deforme olmuş hayatlarımızı yeniden canlandırmaya ve kendimizi kaybettiklerimizle yeniden inşa etmeye çalışacağımızı, kendi kendimize yarattığımız canavara meydan okuyacağımızı kim bilebilirdi. Koleksiyonuma ilham veren kadınları bugünün savaş ortamı içinde motive eden şey geçmişin ruhu oldu. Bu kadınlar birilerinden etkilenmek yerine, birilerini etkiliyorlar. Tasarlamış olduğum giysi kalıplarında görülen organik çizgiler kirlenmiş ve deforme olmuş hayatlarımızı temsil ediyor. Çağdaş “Steampunk Trendi” ne referans vererek, geçmiş değerleri çeşitli üretim tekniklerini (baskı, boyama ve lazer kesim) ve ipek şifon, yün ve deri gibi zıtlıklar yaratacak özellikteki kumaşları kullanarak görselleştirmeye çalıştım. Koleksiyon materyallerinden ipek organze şeffaflık gösteren bir yaşamın yansımasını, lazer kesim tekniği ile şekil verilen deri hayatımızdaki kırılma noktalarını, şekli bozulmuş baskı tasarımlarıyla tamamlanmış pürüzlü yün yüzeyler ise mekanik saat mekanizmasını temsil ediyor. Hazır giyim sektörünün üst segmentine yönelik hazırlanan koleksiyon kişiye özgü bir tasarım arayışı içinde olan genç ve orta yaş grubundaki kadınlar için yüksek sokak modası sunuyor.

16

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

G Ü Z E L S A N AT L A R & TA S A R I M FA K Ü LT E S İ

M O DA & T E K S T İ L TA S A R I M B Ö LÜ M Ü


N E S L İ H A N

B İ R İ

P A R A M E T R I C A Parametric mathematics is know as equations, continually measuring and mutually sustaining. In order to produce an example of a parametric shapes we used to have to solve many parametric equations, but now all we need is a programme (which is used to create many designs these days, especially in the field of architecture) that lets us merely type in a specific code and like magic the desired shape is produced. This collection has been inspired by aesthetic parametric shapes consisting of leather combined with polyester chiffon. Both materials have been laser cut into an assymetrical stripe pattern, based on a parametric equation formula and have been enriched with a matching print design. This collection targets the middle segment in fashionable women´s daywear for Spring/ Summer. P A R A M E T R İ K A Parametrik matamatikte bir denklem olarak bilinir. Parametrik denklemler, süreklilik gösteren ve birbirini devam ettiren ölçümlerdir. Teknolojinin gelişmesiyle, bu parametrelerin ölçülmesi daha kolay hale gelmiştir. Örnek vermek gerekirse, önceleri, bir parametrik şekli elde etmek istediğimizde birçok parametrik denklemi çözmek gerekiyordu. Ancak, şimdi, bir programa sadece bazı kodları yazarak istediğimiz şekli üretebiliyoruz. Bu tür programlar, mimarlık gibi birçok tasarım alanında kullanılmakta ve belli bir kodun girilmesiyle istenilen şeklin elde edilmesini sağlamaktadır. Bu koleksiyon parametrik şekillerin estetiğinden esinlenerek oluşturulmuştur. Tasarımlarda deri, şifon ile birleştirilerek kullanılmıştır. Her iki malzeme de, parametrik denklemler ile elde edilen şekilleri esas alarak, lazer kesim ile asimetrik çizgisel desenlere dönüştürülmüş ve bunlara uygun baskı desenleriyle zenginleştirilmiştir. İlkbahar/Yaz için hazırlanan bu koleksiyon orta segment kategorisinde, günlük ve moda uygun kadın giyime yönelik olarak tasarlanmıştır.

18

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

G Ü Z E L S A N AT L A R & TA S A R I M FA K Ü LT E S İ

M O DA & T E K S T İ L TA S A R I M B Ö LÜ M Ü


Ş E Y M A

A S L I N

N A M A S T E Yoga and the change of human auras in urban life have been the starting points of this collection. All garments are designed as interpretations of our new auras with sharp, angled forms and the architectural city shadows we live in today. Simply white and carefully created gray tones are used to emphasize shades. Edgy geometric silhouettes are created to represent the spiritual evolution of mankind. Knitted and woven fabrics with clean surfaces and special designed fabrics such as plastic coated cotton fabric, chemically embossed fabric and handmade printed fabrics are selected to produce a neat, creative and innovative collection. Young men and women from creative sectors are the main target for this sport chic designer line collection. N A M A S T E Yoga ve kent yaşamındaki insanın aurasındaki değişim bu koleksiyonun başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Koleksiyondaki bütün giysiler keskin, köşeli formları ile yeni auralarımızın ve yaşadığımız mimari kent gölgelerinin yorumlamaları olarak tasarlanmıştır. Düz beyaz ve özenle hazırlanmış gri tonları, gölgeleri vurgulamak için kullanılmıştır. İnsanoğlunun spiritüel evrimini simgelemek üzere köşeli geometrik siluetler yaratılmıştır. Özenli, yaratıcı ve yenilikçi bir koleksiyon oluşturabilmek üzere, örme ve dokuma kumaşlardan oluşan düz yüzeylerin yanı sıra, plastik kaplamalı pamuklu kumaşlar, el baskıları ile hazırlanmış kumaşlar gibi özel tasarlanmış kumaşlar kullanılmıştır. Spor/şık tasarımcı çizgisindeki bu koleksiyon, yaratıcı alanlardaki genç kadın ve erkeklere yönelik olarak hazırlanmıştır.

20

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

G Ü Z E L S A N AT L A R & TA S A R I M FA K Ü LT E S İ

M O DA & T E K S T İ L TA S A R I M B Ö LÜ M Ü


L A U R A

S A R A

H A J D U

S U M M E R H O U S E My collection, the “Summer House” is inspired by childhood memories, lingering scents, forgotten art, and fading feelings in accordance with the trend „Storytelling“. It plays with memories making us happy and sad the same time, like the end of a great summer. I wanted to create a moody, feminine and fragile look. The colour palette consists of light yellows and pinks, foggy blues, greys, and minty greens. The overall fabric choice is soft in touch and cosy to wear, mainly viscose, cotton, and cotton jersey. The main motifs are subtle washed out floral prints, on aged surfaces of lace, jersey and reused knitwear on which spraying, chemical aging and dyeing techniques have been used in order to achieve these effects. The Summer House collection is targeting women from 15 to 35 who are aiming for an affordable, romantic and fashionable look in the commercial middle market segment of ready-to-wear. Y A Z L I K E V “Öykü Anlatma” trendi ile ilgili olarak hazırladığım “Yazlık Ev” isimli koleksiyonumun esin kaynağını çocukluk anıları, o günlerden devam eden esintiler, unutulan değerler ve silinen hatıralar oluşturmaktadır. Bu koleksiyonda biraz karamsar, kadınsı ve kırılgan bir görüntü oluşturmaya çalıştım. Renk paleti açık sarılar, pembeler, dumanlı maviler, griler ve nane yeşili renklerinden oluşmaktadır. Genel olarak kumaş seçiminde tutumu yumuşak, giyimi rahat, çoğunlukla viskoz ve pamuk penyelerden oluşan tercihler yapılmıştır. Ana desenler, hafifçe yıkanmış kumaşlar ile çiçek baskıları, kimyasallarla eskitilmiş ve spreylenmiş zeminler üzerine eklenmiş danteller, penyeler ve trikolardan oluşmaktadır. “Yazlık Ev” koleksiyonu orta segment kategorisinde olup, romantik ve modaya uygun giyinmek isteyen15-35 yaş arası kadınlara yönelik olarak hazırlanmıştır.

22

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

G Ü Z E L S A N AT L A R & TA S A R I M FA K Ü LT E S İ

M O DA & T E K S T İ L TA S A R I M B Ö LÜ M Ü


H A N D E

Ç İ L

R E A L B E A U T Y ? The REAL BEAUTY collection analyses the changes of beauty perception due to digital progressing in contrast to natural beauty. This collection is inspired by digital photo retouche using photoshop with its layers and pixels. The 3D square pleatings of the experimental collection representing pixels have been replaced with plastic screen and transfer printings in this RTW collection. The color of the collection is occured by pastel colors such as; ash rose, stone grey and skin tone. By using high quality silk organza and crepe this elegant collection is created for women who are looking for a modern and self confident business look in the upper market segment.

G E R Ç E K G Ü Z E L L İ K ? Gerçek Güzellik koleksiyonu, dijital teknolojiyle beraber değişen güzellik algısından ve doğal güzellik ile oluşturduğu zıtlıklardan ilham alınarak tasarlanmıştır. Koleksiyonun çıkış noktasını dijital ortamda yapılan düzeltmelerin katmanları ve dijital ortamın pikselleri oluşturmaktadır. Önceki deneysel koleksiyonda kullanılan ve pikselleri temsil eden 3 boyutlu kare piliseler, hazır giyim koleksiyonuna kare nervürlerle ve piksel baskılarıyla aktarılmıştır. Piksel baskılar dijital baskı ve plastik baskı yöntemleriyle yapılmıştır. Koleksiyonun renk skalası küllü pembe, taş rengi ve ten rengi gibi pastel renklerden oluşmaktadır. İpek organze ve krep kullanılan hazır giyim koleksiyonu, üst segment kategorisinde olup, trendlere ayak uyduran, ne istediğini bilen, cesur ve modern kadınlar için tasarlanmıştır.

24

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

G Ü Z E L S A N AT L A R & TA S A R I M FA K Ü LT E S İ

M O DA & T E K S T İ L TA S A R I M B Ö LÜ M Ü


G Ö Z D E

M A L G I R

N E W F R E E D O M This collection’s emphasis is on women’ s empowerment addressing violence against women. I have prepared my collection to make a statement against conservative gender thinking and female opression. This collection follows a fashionable oversize trend to emphasize the „protective shell“, that women have to wear in order to co-exist in a still male dominated business environment. The fabrics of my Fall/Winter Collection are elegant wools and high quality silk crepes in grey and soft pink tones, illustrating a tender female „core“ surrounded by official business wear. I am targeting the upper segment in ready to wear for middle aged business women, who are seeking, timeless elegance, immaculate fits and high quality fabrics. Y E N İ Ö Z G Ü R L Ü K Kadınlara uygulanan şiddet ve kadının güçlenmesi konusu bu koleksiyonun esin kaynağını oluşturmaktadır. Koleksiyonumu hazırlarken, tutucu ve cinsiyet ayrımcı düşünceye ve kadınlara yapılan baskıya dikkat çekmek istedim. Bu koleksiyon, hala erkek egemen iş dünyasında var olabilmek için kadınların giymesi gereken “koruyucu kabuk” konusunu vurgulamak üzere oversize (büyük boy) trendine uygun olarak hazırlanmıştır. Sonbahar/Kışa yönelik olarak hazırlanan koleksiyonum, resmi iş giysileri içindeki kadına ait hassas “öz”ü simgelemek üzere, gri, pembe tonlarındaki ipek krep ve yünlü kumaşlardan oluşmaktadır. Bu koleksiyon, zarafet, kusursuz vücuda uygunluk ve iyi kalite kumaşlar arayan, yüksek segment orta yaş grubundaki kadınlara hitap etmektedir.

26

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

G Ü Z E L S A N AT L A R & TA S A R I M FA K Ü LT E S İ

M O DA & T E K S T İ L TA S A R I M B Ö LÜ M Ü


T Ü L İ N

G Ü L H A N

T I M E L T I N G The TIMELTING collection’s starting point is time perception. Underwater fashion photography inspired the garments with white fluent silk and silk based fabrics creating different silhouettes by draping or lose pleating. The voluminous textures of the experimental couture show pieces have been recreated by knitted leather stripes adding an interesting contrast to the overall silk appeal. Hand painted pastel patterns dissolved with alcohol are adding a tasteful tint of color. The TIMELTING Spring/ Summer RTW collection represents elegant daywear in the upper market segment for women who seek timeless elegance and high quality in fabric and sewing details.

E R İ Y E N Z A M A N ERİYEN ZAMAN koleksiyonunun başlangıç noktası zaman algısıdır. Su altı çekimlerinden esinlenerek hazırlanan giysiler, beyaz ipekli kumaşlar ile ve drapaj veya pile tekniklerini kullanarak tasarlanmıştır. Haute Couture koleksiyonunda kullanılan sert hacimli formlar, deri şeritlerin örülmesiyle yeni bir yorum kazanmış ve kullanılan ipek ile ilginç bir kontrast oluşturmuştur. Özel boyama kalemleri ile hazırlanan el boyaması desenlerin, saf alkolle dağıtılmasıyla, kumaşlarda yeni tonlamalar elde edilmiştir. “Eriyen Zaman” İlkbahar/Yaz Koleksiyonu üst segment kategorisinde olup, yüksek kaliteli kumaşlar ve dikiş detayları ile sürekli zarafet arayan kadınlar için tasarlanmıştır.

28

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

G Ü Z E L S A N AT L A R & TA S A R I M FA K Ü LT E S İ

M O DA & T E K S T İ L TA S A R I M B Ö LÜ M Ü


4. SINIF MODA STÜDYOSU / 4th YEAR FASHION STUDIO Mezuniyet Moda Stüdyosu Koordinatörü Graduation Fashion Studio Coordinator Mezuniyet Moda Stüdyosu Öğretim Elemanları Graduation Fashion Studio Instructors Mezuniyet Moda Stüdyosu Teknikerleri Graduation Fashion Studio Technicians Baskı Stüdyosu Teknisyen Graduation Fashion Studio Technician

DEFİLE / FASHION SHOW

Jörn Fröhlich

Organizasyon & Koreografi / Organisation & Choreography Rönesans Ajans, Akif Örük Saç ve Makyaj/ Hair and Make-Up Tarık Nersev Hair Styling and MÄC

Asst. Prof. Dr. Arzu Vuruşkan, Selin Dartar

Süsleme/ Decoration Sahne 360

Jülide Metin, Saadet Hanım Filiz Deniz

Ses, Işık, Podyum & Süsleme/ Sound, Light, Catwalk

Joker Müzik

Provalar / Fittings

Selin Dartar, Jülide Metin, Filiz Deniz

Ayakkabılar/ Shoes: EGE AYSAD Gelinazakkabisi.com, Deri/ Leather: Aras Leather, Catering: VIPMEK

GSTF - MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ / FFAD - DEPT. OF FASHION AND TEXTILE DESIGN Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Dean Faculty of Fine Arts and Design

Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun

Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Başkanı Head of Fashion and Textile Design

Prof. Elvan Özkavruk-Adanır

Prof. Dr. Xander Van Eck, Assoc. Prof. Dr. Şölen Kipöz, Asst. Prof. Ebru Öngen Corsini, Asst. Prof. Dr. Arzu Vuruşkan, Asst. Prof. Dr. Dilek Himam Er, Instr. Angela Burns, Instr. Jörn Fröhlich, Instr. Seda Kuleli, Instr. Özge Dikkaya Göknur, Instr. Selin Dartar, Instr. Soner Göksay, Instr. Başak Gürsoy Res. Asst. Duygu Kocabaş Atılgan, Res. Asst. Elif Tekcan, Res. Asst. Başak Süller

Video Düzenleme / Video Editing

Jörn Fröhlich

Defile Fotoğrafları/ Catwalk Photography

Ersan Çeliktaş

Defile Video Çekimi/ Catwalk Filming

Dept. of Media and Communication

MANKENLER / MODELS RÖNESANS: Burak Yanoğlu, Beril Tuncsiper, Burçin Aydoğan, Buse Bilek, Ebru Güven, Ebru Öztürk, Ece Begüm Yücetan, Gamze Gerçeker, Gizem Bölük, Gülce Lale, Hilmican Şılak, İrem Erdur, Merve Büyüksaraç, Merve Serbest, Özge Şahinbaş, Pelin Dalkesen, Sefa Şimşek, Sinem Özgenoğlu, Sude Gelişli, Tugberk Sen, Tugce kilic İEU: Ekin Güler, Eylül Bulgun, Gizem Semerci, Görkem Gazcı, Gülenay Kemik, Hande Kocabaş, Irmak Öztaş, Gökçe Üstgül, , Tuğçe Ağ, Öykü Koç

KATALOG / CATALOGUE

30

Yaratıcı Yönetmen ve Düzenleme / Creative Director & Layout

Jörn Fröhlich

Editör / Editor

Asst. Prof. Dr. Arzu Vuruşkan

Moda Fotoğrafçılık / Fashion Photography

Ersan Çeliktaş

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

G Ü Z E L S A N AT L A R & TA S A R I M FA K Ü LT E S İ

M O DA & T E K S T İ L TA S A R I M B Ö LÜ M Ü

TEŞEKKÜRLER! / THANK YOU! Ekrem Demirtaş

İzmir Ekonomi Üniversitesi Kurucusu, Mütevelli Heyet Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS

Prof.Dr. Oğuz Esen

Rektör İzmir Ekonomi Üniversitesi

FA C U LT Y O F F I N E A R T S & D E S I G N

D E P T. O F FA S H I O N & T E X T I L E D E S I G N

31


2013 Graduation Catalogue "Exploration" 2_2013 Mezuniyet Kataloğu "Keşif" 2  
2013 Graduation Catalogue "Exploration" 2_2013 Mezuniyet Kataloğu "Keşif" 2  
Advertisement