__MAIN_TEXT__

Page 1

Prosba o vysvětlení adresovaná členům správní rady NČA, kteří hlasovali pro vypovězení smlouvy se sdružením 4AM.

Vážení členové správní rady Nadace české architektury, rádi bychom podpořili dosavadní činnost sdružení 4AM z brněnské Galerie architektury. Vede nás k tomu Vaše nedávné rozhodnutí vypovědět sdružení 4AM nájemní smlouvu. Toto rozhodnutí považujeme za omyl a jeho odůvodnění za nedostatečné. Aby neztratila NČA náš respekt a důvěru, rádi bychom požádali členy správní rady, kteří hlasovali pro vypovězení smlouvy se sdružením 4AM o veřejné vysvětlení. Diskuze na toto téma by se měli účastnit kromě 4AM i členové výběrové i grantové komise, co nejširší část architektonické obce a samozřejmě návštěvníci výstav, přednášek a dalších akcí, které 4AM za dobu svého působení zorganizovali. V případě, že by ani na základě této diskuze nedošlo k přehodnocení Vašeho rozhodnutí, předpokládáme, že NČA představí dlouhodobou koncepci brněnské galerie a konkrétně vyloží, jak by měl příští provozovatel galerie plnit poslání nadace „prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury“. Bez této diskuze se pro nás NČA stane neprůhlednou a nedůvěryhodnou. Věříme však, že k diskusi dojde a vstřícná komunikace obnoví vzájemnou důvěru.

Tuto výzvu podpořilo během jednoho měsíce téměř tisíc architektů, umělců, teoretiků a dalších lidí, kterým není postoj NČA lhostejný. Věříme, že odborný a společenský kredit řady osobností pomůže k zodpovědnému přehodnocení a vysvětlení dosavadního postoje. Seznam podporovatelů je přílohou tohoto dopisu.

Profile for iuch architektura

podpora 4AM  

prosba o vysvětlení adresovaná členům správní rady Nadace české architektury

podpora 4AM  

prosba o vysvětlení adresovaná členům správní rady Nadace české architektury

Advertisement