Inštitut Ustavnik-Pravni inštitut dr. Andraža Terška, Koper (IU-PIAT)

Koper, SI

Izhajajoč iz Splošne deklaracije človekovih pravic, Evropske konvencije o človekovih pravicah in drugih virov mednarodnega prava človekovih pravic in svoboščin, Ustave Republike Slovenije, filozofije razsvetljenstva, ustavnopravne filozofije, teorije in doktrine, ustavnosodnega pravotvorja, sodniškega soustvarjanja in poustvarjanja prava, razpravne teorije demokracije, materialne (vsebinske) teorije legitimnosti ter iz koncepta poustavljanja pravnega reda se ustanovi INŠTITUT USTAVNIK – PRAVNI INŠTITUT DR. ANDRAŽA TERŠKA.

https://andraz-tersek.si/

Publications