Page 1

Практическо занятие Windows 7

1.Покажете характеристиките на компютъра и ОС и ги напишете по долу: - CPU _______________________________________________ - RAM _______________________________________________ - HDD _______________________________________________ - OS _______________________________________________ 2.Поставете на десктопа: -Background – Landscapes / по избор/ -Screen Server – Ribbons с време на изчакване 15 мин 3.Намалете разделителната способност на екрана на 800 х 600 4. Клонирайте десктопа за използване на мултимедиен проектор 5.Проверете коя дата е бил вторник през ноември 1988 г ________________ 6.Задайте вид Windows Aero /extra large/ на показалеца на мишката 7.В папка Libraries -Documents създайте файл с разширение - .txt в който да напишете трите си имена и телефона и го съхранете под името My_contact 8.В папка Libraries - Pictures с приложение Paint създайте файл с разширение .bmp и го съхранете под името Art 9. На системно устройство D: създайте папка Education 10.Копирайте двата файла в папка Education на системно устройство D: 11.Запишете файловете от папка Education на дискета и после ги изтрийте

Practika  

Uprazhnenie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you