Page 1

Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Informazioa bilatzen. Irakurketa-galderak

[Guztira 350 bat

hitz] Zure izena, banaka:Mikel de la Fuente Testuaren erreferentzia bibliografiko osoa (Bilatu Interneten, liburu baten kapitulua da): Pozo Municio, J.I eta Pérez Echeverría M.P.(2009). Psicología del aprendizaje universitario:la formación en competencias. In C Monereo, Aprender a encontrar

y

seleccionar

información:

de

Google

a

la

toma

de

apuntes(89-97).Madril: Ediciones Morata, S.L.

Eginbeharrekoa Lehenengo atalaren laburpena egin. Atal honetan autoreak, informazioa apropos bilatzearen ideia azaltzen du. Esaten denez, informazioa era horretan bilatzea gaur egungo arriskurik handienetakoa da. Arrisku bat dela esan ohi da,zeren informazioa era honetan bilatzea ohitura bezala hartzen ari delako eta ez da nahiko atentzio eta garrantzi ematen bilatu nahi dugunari. Esate baterako ikasleek informazioa interneten

bilatzerakoan

“Google”

erabiltzen

dute.

Normalean

bilaketa

egiterakoan lehenengo webguneak aukeratzen dituzte, garrantzirik eman gabe dokumentuaren baliagarritasunari eta sinesgarritasunari, gaurkotasunari… Helburua bilatzaile efikazak sortzea da informazio egokia eta baliagarria bilatzeko eta hori hezkuntza nibel guztietan eman behar da, unibertsitatean bereziki.

Orokorrean,

ikasleek

mota

honetako

eginkizunak

betetzeko

nolakotasunak dituzte. Baina ez da gauza bera autore baten datu orokorrak bilatzaile “orokor” batean bilatzea edo autore horren testuinguruan bila daitekeen informazioa aurkitzea. Behin bilatu nahi duguna aurkitzerakoan, eginbeharrekoa da informazio hori aukeratzea eta idaztea gure helburua aurrera eramateko. Bigarren ataleko 1. faseko laburpena egin.


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Fase honetan azaltzen da zergatik eta zertarako beharrezkoa da informazio zehatz bat aurkitzea. Bilaketak gauzatzeko orokorrean hainbat elaborazio fase behar dituzte. Bilaketak elaborazio sinple edo sakonagoak izan dezakete. Era sinplean, bilaketa egiteko hitz bakarra erabiltzen da informazioa aurkitzeko. Baina bilaketarekin konforme ez gaudenean, bilaketa sakonagoa egiten dugu, Boole deritzon kate bat sortzen.( Irizpide desberdinak konparatzea, parametro zehatz batzuetan oinarrituta.) Zein da ezberdintasuna bilatzaile aktibo eta bilatzaile estrategikoen artean? Bilatzaile aktibo batek, bilaketak jakintasunarekin egiten ditu. Horretarako bilaketa rutinarioak egiten ditu, beti bilatzaile berdinak erabiltzen. Bilatzaile estrategikoa

aldiz,

bilaketetan

erabiltzen

duen

flexibidadeari

esker

karakterizatzen da. Elementu gutxirekin eta testuingurua jakinda, estrategia ezberdinak erabiltzen ditu bilaketak egiteko. Taulan agertzen diren taktiketatik zein da normalean egiten den azkena? Eman azalpena. Nire ustez taulan agertzen diren tekniketatik erabiltzen den azkena “review” da. Hau dela pentsatzen dut, egiten dugun azken gauza informazioa errebisatzea delako guztia bilduta daukagunean. Beste hiru teknikak bilaketekin zerikusia dute eta bilaketa bat egiterakoan ematen diren lehen pausuak direlako. Dokumentuen kalitatea aztertzeko irizpideen artean, zein da zuk gehien erabiltzen dituzunak? Eta zein gutxien? Azaldu. Nik

gehien

erabiltzen

ditudan

irizpideak:

“keyword

broad”,

“keyword

narrox”,”choosing” eta “verify” dira. Bilaketa egiteko egiten dudan gauza, hitz gakoak edo hitz zehatzak ipintzen ditut bilatzailean. Horretarako lehengo, zehazten dut non egin bilaketa (google, wikipedia…) Behin informazioa aurkitzerakoan egiten dudan gauza da dena irakurri eta erabaki ea informazio hori baliagarria den edo ez. Gutxien erabiltzen ditudan irizpideak “locating” eta “Boolean code” dira. Lehengoa normalean ez dudalako informazioa bilatzeko arazoak izaten eta bigarrena ez dakidalako nola erabiltzen den kode hori.


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Zer iruditu zaizu interesgarrien? Zerk deitu dizu atentzioa? Niri hirugarren fasea izan da gehien gustatu zaidana eta interesgarriena. Hau aukeratu dut bertan azaltzen delako nola izan behar den bilatzaile efikaz bat eta zein irizpide jarraitu behar dituen bilaketa onak egiteko, zein estrategia jarraitu behar dituen, zeri eman behar zaion garrantzia, zein hitz erabili‌ Guzti hau informazio egokia eta sinesgarria aurkitzeko

27ekarpena  

artikulu bat irakurri eta ariketak egin

27ekarpena  

artikulu bat irakurri eta ariketak egin