Page 1

Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Izena, banaka: Mikel de la Fuente

Irudiak eta Creative Commons (Sarbide irekiko irudibankuak) Ekarpenaren helburua: Creative Commons lizentziak ezagutzea, irudiekin duten erabilera ezagutzea eta CC lizentzia bat sortzea.

1. Ikusi bideo hau eta baita ere hau, eta erantzun hurrengo galdera: 1.1 Ze egoeretarako dira aproposak CC lizentziak?. Adibide bat irudikatu eta azaldu. Adibidez argazkilariak bagara eta gure argazkiak besteekin  konpartitu   nahi   baditugu   CC   lizentziak   erabiliko  genituzke. Horrela besteek jakingo dute askeak direla nire  lanak hartzeko eta konpartitzeko. 2. Webgune honetan Creative Commons lizentzia bat sortu behar duzu eta gero zure blogean jarri. Kontuan izan zure asmoa dela blogean duzuna edonork erabiltzea (blog berriak sortzeko edo bestelako produktu berriak sortzeko). Baina zure izena beti aipatzea nahi duzu eta ez duzu nahi inork dirua ateratzerik hortik. Aukeratu honetarako lizentzia egokiena eta gero lizentziaren irudia txertatu zure blogean.

3. Webgune honetako CC lizentziak zer adierazten duen azaldu. Webgune honetan   agertzen   den   CC   lizentzia   hainbat   gauza  esan   nahi   ditu:   erabiltzaileak   lan   hau   kopiatzeko,  zabaltzeko   eta   komunikatzeko   aske   dela.   Baina   kondizio  batzuk   bete   behar   ditu:   autorea   aintzat   hartu   behar   du,  ezin du etekin ekonomikoa atera lan honekin eta lizentzia 


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

konpartitu behar du.

4. Gaur egun argazkilari profesionalek erabiltzen dute Creative Commons beren lanak saltzeko diruaren truke? (orain arte klasean ikusitakoaren arabera erantzun, zure ustea azalduz) Denetarik dago.   Batzuk   etekina   lortu   nahi   dute   beren  lanekin   eta   beste   batzuk   ez.   Etekina   lortu   nahi   dutenak  Copyright   lizentzia   erabiltzen   dute   eta   lanak   konpartitu  nahi dutenek Creative Commons lizentzia.

16.ekarpena  

cc lizentziak erabiltzen