Page 1

B-Yourself

1/5/2011

Mei 2011. Jaargang 1. Nummer 4

MAANDELIJKS BEWUSTZIJNS MAGAZINE

B-YOURSELF

Bewust wording, Bewust-Zijn, Jezelf Zijn | Itsyouinside


B-Yourself

nhoud: De visie van: 

Edwin Vergouwen

Tijn Touber

Nico Appelman Bewust wording van:

Ruud Hanou

Loekie de Boer

Ian Xel Lungold

Inge Voeten/Zuiderlicht Vaste Rubrieken:

De Energiesnelweg

Bewustzijnskalender

Bewustwording in het licht van 2012 Deel 5

Itsyouinside

Gedicht van Marjolijn

Pagina 2


B-Yourself

Een welkomstwoordje. Welkom in „B-Yourself‟ , het magazine dat de bewust wording uitlicht, het bewust-zijn toelicht en Jezelf zijn verlicht. Er is weer heel wat gebeurt in de wereld de afgelopen maand, en als we er eens bij stil staan dan zien we en voelen we de veranderingen die zich hebben voor gedaan en zich nog steeds voort doen. Veranderingen in en om ons heen, steeds meer…

Dat had je gedacht… Wij zijn niet ons denken. Er is zoveel meer dat tot ons komt, en dat ons makt tot wie we werkelijk zijn. Er over nadenken alleen al remt dat ook alleen maar af. Accepteer dat niet alles om jouw draait, maar dat alles om alles draait. Het potentieel van de mens wordt bij lange na niet benut omdat onze evolutie zich heeft verruimd in de beleving buiten ons en niet binnen ons. Alle mogelijkheden die voor ons, direct ter beschikking, aanwezig zijn, worden niet gezien en daardoor niet benut. Temeer de verleiding de mens steeds maar triggerd naar overheersing en egocentrisch succes. En dit ook ten volste etaleren. Als we bij onszelf zouden (kunnen) blijven, de wil zouden hebben om dat op te kunnen brengen, dan zouden onszelf pas werkelijk innerlijk kunnen „verrijken‟ en voor alles en iedereen van grote betekenis kunnen zijn, waarbij geld (een mede vertroebelaar) er niet meer toe doet. Waarbij geld en/of macht als drempel in vele situaties, niet de spil is, in de acties en de keuzes die we ieder moment maken. Vanuit het denken behoort iedere reden aantoonbaar te zijn, als bevestiging van onze actie of keuze. Dat een actie of keuze vanuit je innerlijke gevoel komt en daardoor puur en goed voelt is geen goede reden blijkbaar. Er Zijn, zonder belang, zonder een reden waar het ego steeds maar om vraagt, maakt het hoofd dolende. Want zolang je in je hoofd alleen zit en je ego niet afdaalt vanuit de „ivoren toren‟, zolang zal er in jou, als mens, nooit een eenheid zijn, waaruit gehandeld wordt vanuit het totale menszijn waaruit jij werkelijk bestaat. Geven zonder nemen, delen zonder verwachting, openheid zonder angst, en spreken vanuit je hart. Dat is leven vanuit de eenheid die jouw mens maakt, en jouw mens laat Zijn. In balans, waarin alles is op gegaan in één totaalheid. Vanuit Jezelf, vanuit het Goede, vanuit Liefde, vanuit Alles in één. Itsyouinside

Pagina 3


B-Yourself

Spiegeltje spiegeltje aan de wand… Alles wat zich in je leven tegemoet komt is een spiegel van jezelf. Jouw keuze(s) van je acties, bepalen wat de reactie zal zijn. Het lijkt allemaal zo simpel, wie goed doet goed ontmoet, en al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald hem wel… We weten niet meer hoe we het leven behoren te leven. Een leugentje om bestwil, om te rechtvaardigen wat onrechtvaardig is. Aanschouw in deze maatschappij, en overal ter wereld, dat steeds meer (zoniet alles) aan het licht komt. Vroeg of laat, een mooie verwoording; het aan het licht komen, van duistere zaken. Vraag jezelf eens af, je wilt zelf eerlijk, oprecht en met openheid behandeld worden. Maar wat doe je zelf naar de buitenwereld naar de medemens waarvan je het wel verlangt. Behoor je dan wel te ontvangen waar je zo graag om vraagt? Zeg eens eerlijk… Karma. Alles werkt sneller, en zo ook de terugkoppeling van wat je gegeven hebt. In deze sneltrein, waarin we zitten, is een retourtje nog nooit zo snel geweest. Onze trilling, onze energie, energie dat in alles aanwezig is, en ons bewustzijn dat wordt verhoogd. Of je er nu bewust van bent of niet maar dat is wat er Nu aan het gebeuren is. Je kunt jezelf dus verrijken of verarmen (beide innerlijk). Laat zien wie je werkelijk bent aan elkaar, wees eerlijk, oprecht en open. Doe de sluiers af en al die andere schone schijn. Het leven lacht je toe als je jezelf opstelt in alle eerlijkheid die in jezelf aanwezig is en durft en wilt zijn. Want daar is geen ontkomen meer aan. Tegenwerkingen blijven bestaan en ontstaan zolang jij jezelf niet herkent en erkent. Door niet meer in die dagelijkse molen te stappen of te wachten tot een ander die eerste stap zet, waardoor jij jezelf (steeds) weer verliest. Het kost kracht om bij jezelf te blijven, en een pure sterke wil. Maar hoe diep ook van binnen, bij iedereen is die wil aanwezig. Besef goed, er bestaat uitstel maar geen afstel. You can run, but you can‟t hide. Zeg wat je innerlijk voelt, en zoek geen woorden om in iemand zijn straatje te passen. Dat straatje past niet bij jou. Ervaar, besef, en wordt bewust. Je maakt een situatie mee naar gelang jouw keuze, jouw reactie van een actie. Deze situatie geeft een spiegeling ten opzichte van jou keuze… Itsyouinside

Pagina 4


B-Yourself

Waar het op neer komt is dat je terug krijgt wat je gegeven hebt. Ervaar je het ook als zodanig, besef je wat je keuze je heeft gebracht, en ben je er bewust van geworden wat het met je doet? Dan ben je weer een stap dichter bij jezelf. Steeds meer aan

wat te doen, en wat te laten… Ego is alleen maar nodig in de dualiteit ter verdediging van Jezelf. Vanuit Liefde is het ego overbodig en zal het opgaan in jou als 1 geheel. Door de hogere en fijnere energie die tot ons komt (verandering van het heelal wat alles beïnvloed) worden ook meer mensen bewust, komen ze in een hogere trilling, en zo ook bewuster van het leven, wat we leven. Waarbij het leven niet bestaat uit een materiële wereld. We leven nu in een periode waarbij dualiteit op den duur zal gaan verdwijnen. En degene die daar aan vast blijft houden, zal een zwaar leven tegemoet zien. Liefde wordt onze manier van leven, zoals het altijd behoorde te zijn. Vanuit Jezelf zonder oordeel of vooroordeel, zonder gedachten die je al vertellen (wijs maken) hoe iets zou kunnen zijn. Direct vanuit je Hart en Ziel leven. De Pure Mens vanuit Ziel, Geest en Lichaam. Door de vele eeuwen heen is de mens steeds verder afgedwaald naar waar we nu zijn. We zijn in slaap gesukkeld en langzaam maar zeker in een diepe diepe slaap terecht gekomen. Nu enkele decennia wordt ons bewustzijn weer geprikkeld door de hogere en fijnere energie die tot ons komt. Hierdoor worden de „licht‟ slapende mensen wakker en ontwaken er steeds meer mensen uit hun lange diepe slaap. Echter zal niet iedereen ontwaken, of zal er een heftige gebeurtenis aan vooraf dienen te gaan. Je ziel in je lichaam, die je niet kunt zien, maar zeer zeker kunt voelen (buikgevoel) is de connectie in jou met Alles wat er is. Je gedachten die in je hoofd rond dolen, zijn je steeds opgelegd door de manier waarin en waardoor wij zijn gaan leven. De meeste mensen die niets van dit al willen horen, zijn diep van binnen (niet bewust weliswaar) bang en onzeker, en houden vast aan wat gaat veranderen. Itsyouinside

Pagina 5


B-Yourself

Vol met angst om te beginnen aan dat wat niet tastbaar is (in deze fase van hun leven). Wat ze zien geloven ze, en dat is bovenal materialistisch, dat is gemaakt, heeft een geldwaarde en is volgens hun de reden van hun bestaan. Maar het leven wat nu in onze maatschappij wordt geleefd, is in feite niet de werkelijkheid. Wordt wakker uit de nachtmerrie… Afgedwaald tot waar we nu als mensheid zijn, weten we echter niet beter. Gelijk een oorlogskind, of een kind dat iedere dag maar weer honger en dorst lijdt. Zij proberen te overleven met de middelen die zij hebben. En dit beeld is visueel aanwezig en tastbaar. Wij doen in feite niets anders, vreemd, want wij hebben zoveel meer mogelijkheden tot ontwikkeling van onszelf. We zijn echter het spoor bijster geraakt door alle bijzaken van het leven. Zo ver van ons spoor dat het leven alleen nog maar draait om bijzaken. De bijzaken die er voor zorgen dat we onze medemensen, onze flora en fauna, deze planeet steeds meer en meer verwoesten. Een planeet die alles heeft, het paradijs op Aarde, wordt afgebroken door de hebzucht en door de honger naar meer geld en meer macht. Gelukkig is ons bewustzijn groeiende, bij steeds meer mensen. En zien we deuren waar eerst nog muren stonden…

Als 1 ding veranderd, veranderd Alles. De stroming van het leven in jou. We weten meer niet dan wat we wel weten. Houden we vast aan wat we wel weten, of gaan we op ontdekking naar al wat we (nog) niet weten? Ben jij diegene die steeds wacht op bewijs voordat je gelooft wat je voelt en wat je mee maakt? Wees niet afhankelijk, maar wees Uniek, wees Jezelf. We weten ook zaken door ze aan te voelen, zoals men dan wel eens zegt „dit voelt goed‟. Er zijn dan geen feiten aanwezig, maar het gevoel in jou, bevestigd dat de keuze of situatie de juiste is “de weg te gaan” op dat moment of in die periode van je leven. Het komt tot je vanuit je innerlijke weten, je Intuïtie. Het „te weten komen‟, gaat niet alleen vanuit je denken. Ook het aanvoelen geeft zaken aan waardoor je dingen te weten komt. Je bent een mens met meerdere (ongebruikte of niet bewuste) mogelijkheden. Dus zeker niet alleen je denken. Ziel – Geest – Lichaam  Mens. Veel lees plezier en bewustwording. Een warme groet, liefs Edwin. Itsyouinside

Pagina 6


B-Yourself

Terug naar de basis, terug naar Jezelf We leven in een overgangstijd, een tijd waarin wij mensen aan het transformeren zijn van egogericht (het denken) naar hartgericht (het voelen), van het materiële naar het spirituele. Er komt steeds meer besef dat we eerlijker moeten omgaan met onszelf, met anderen, met de natuur. Dit bewustzijn is het duidelijkst te zien bij de jeugd, die laat zien anders in het leven te staan dan de generaties voor hen. De nieuwe kinderen zijn idealistisch. Ze zijn spiritueel, diepzinnig en fantasierijk. Vaak zijn zij bijzonder intelligent, creatief en paranormaal begaafd. Nieuwetijdskinderen Wat nieuwetijdskinderen van alle leeftijden vooral willen is zichzelf zijn. Labels zoals nieuwetijdskind of ADHD of PDD NOS passen eigenlijk niet daarbij. Maar hoe gaan we daar eigenlijk mee om? Ga eens op je eigen gevoel af van ouder tot kind. En voel die connectie die band. En communiceer via dat gevoel. Pure Aandacht en Liefde Geef je kind eens de aandacht van een open visie. Wat je er zelf van voelt, zonder oordeel of vooroordeel of welke overtuiging dan ook. Creëer inzicht in en het her en erkennen van de kwaliteiten van deze kinderen, maar ook de manier waarop we ze kunnen begeleiden is essentieel. Het is aan u in uw rol als ouder, opvoeder, leerkracht, begeleider of geïnteresseerde bekend en vertrouwd te raken met de „uitdagingen‟ rond deze bijzondere kinderen en jong volwassenen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst… Itsyouinside

Pagina 7


B-Yourself

Het voorjaar ontluikt-het hart gaat open Het eerste weekend van april verbleef ik in een nonnenklooster in ZuidLimburg. Het was prachtig weer, het klooster was een oase van rust, die ik op dat moment goed kon gebruiken. Het was een warm bad, dat weekend stond de figuur Jezus centraal. Er waren lezingen, meditaties, samen zingen in de prachtige kapel. Wat het meest voelbaar was, was de open harten bij de deelnemers aan het weekend. Ik kende maar 1 iemand van deze groep maar werd zo hartverwarmend door iedereen opgenomen. Op veel beelden wijst Jezus naar zijn Hart, het hart spreekt altijd de waarheid en de kunst is om je hartchakra open te houden. Want helaas is ons hart een soort bloem die zich spontaan opent en ook weer als vanzelf sluit als er iets moeilijks of pijnlijks voorvalt in ons leven. Voor mij en voor jullie waarschijnlijk ook,wordt het steeds duidelijker dat we nu echt in een hele bijzondere tijd leven. Het was voor mij vaak ook voornamelijk op het niveau van de mind, het hele verhaal over 2012, en alle veranderingen die dit met zich mee zou brengen, maar nu wordt steeds meer zichtbaar. Als je naar de maatschappij kijkt, wordt de focus op rampen en verzet gezet. Maar merk je niet dat steeds meer mensen zoiets hebben van: het is hun ding daar, heel ver weg. Maar als ergens ver weg iets begint is het net een olievlek die zich uitbreidt en uiteindelijk bereikt het ook „hier‟. Hier en daar zijn feitelijk niets anders dan een plaats. De collectieve energieën komen overal en zijn niet plaatselijk. Wat er nu collectief gebeurt, gebeurt ook individueel. Het is nu echt een periode van uitzuivering, oude patronen, oude kwetsuren komen nu versneld naar boven, ze zien het licht met als doel om nu voor eens en voor altijd verhandeld te worden. Itsyouinside

Pagina 8


B-Yourself

Zodat we ze echt los kunnen laten, feitelijk dient alle oude energie te worden losgelaten zodat we helemaal in de nieuwe energie kunnen gaan leven. Ook bij mijzelf kwamen er oude zaken naar boven, zaken waarvan ik dacht, daar heb ik toch geen last meer van, maar alles is gelaagd. Je kunt op 1 laag dingen loslaten maar vaak blijkt dat op andere lagen er toch nog wortels zitten. Belangrijkste opdracht is nu echt trouw te zijn aan onszelf, echt authentiek te worden, te leven vanuit ons hart, alle onechtheid en oneerlijkheid naar anderen en onszelf, mag nu gaan verdwijnen. Het gebied waar dit het meest speelt is het niveau van onze persoonlijke relaties. De juiste relatie, v riendschap of band verloopt moeiteloos zonder al teveel woorden. Je zorgt voor elkaar, leeft met elkaar dichtbij of op afstand en je hebt een hartsverbinding zonder oordeel en twijfel. Moet je wel moeite doen voor een relatie, dan zijn de harten niet optimaal met elkaar verbonden en dan raakt de relatie uitgeblust. Een aantal vriendinnen van me zitten sinds een week of 2 in een diepe relatiecrisis en staan op het punt deze relatie te verbreken, thank God, denk ik dan, al jaren zie ik dat deze relaties feitelijk geen enkele functie meer hebben, ooit zei een wijs meester tegen mij toen ik ook in een relatie zat die niet goed was, “all there is delay�, Inge je stelt alleen maar iedere keer, je beslissing uit om alleen verder te gaan en ze had gelijk. In dit hele proces zie ik ook mensen om me heen, dierbare vriendinnen die nu met een sneltreinvaart een diepgaand transformatieproces doormaken, dat voelt eerst heel zwaar en pijnlijk en brengt verwarring met zich mee maar daarna ze bloeien op en open, het lijkt bijna een nieuwe incarnatie in dit leven. Het is geweldig om te zien dat als iemand werkelijk zijn hart opent, en zijn/haar processen aan durft te gaan, hoe snel er dan dingen ten goede kunnen veranderen.

Itsyouinside

Pagina 9


B-Yourself

De Paqos, oude Incasjamanen uit Peru zeggen “we are the ones we have been waiting for”. Niet anderen maar wij zijn diegenen die de toekomst van de aarde kunnen veranderen, die ons collectieve bewustzijn kunnen veranderen. We worden niet gered door iets of iemand buiten ons, wijzelf dienen de veranderingen in te zetten, en NU meer dan ooit is de tijd gekomen. Twee weken geleden k reeg ik de unieke gelegenheid om twee echte authentieke querossjamanen die hoog in de Andes leven te ontmoeten. Mijn Munay Ki partner Nicolette die hen al vaker ontmoet had, had hen een week uitgenodigd in haar vakantiehuis aan het water. Deze week gaven ze healingen, inwijdingen en een weekendworkshop, bij deze laatste was ik aanwezig. Ik heb al veel gedaan op het spirituele gebied maar dit weekend was e en echt hoogtepunt. Don Claudio en Don Mariano, twee prachtige mannen met de ontwapenende blijheid van een kind, hebben ons een heel weekend in een prachtige energie gezet, hun belangrijkste doel als ze werken met mensen is hun hart te openen, en wow wat was dat goed voelbaar… Wat hebben we als groep genoten daar op die prachtig stilteplek aan het water. We hebben healingen gedaan op elkaar, despacho‟s gedaan, een groepshealing ondergaan in de hot tube aan het water, allemaal een persoonlijk healingsessies gehad en ik had ook nog het geluk om een hele bijzondere inwijding te ontvangen, waarmee ik nu nog meer verbonden ben met de linneage/voorouders van een van de sjamanen. Vol aandacht, vol liefde werkten zij met ons, het was een weekend om nooit meer te vergeten. Veel gebeurd dus afgelopen maand, er ontstaan in mijn leven steeds meer verbindingen, de contacten die ik heb verdiepen zich aanzienlijk en er ontstaan nieuwe initiatieven. Zelf kom ik van binnen in een steeds rustigere stroom, steeds meer in de vrouwelijke energie van het “zijn”, in plaats van de mannelijke energie van het “doen”.

Itsyouinside

Pagina 10


B-Yourself

Het is ook wel even wennen, omdat ik van nature als echt aanpakker/doener, een behoorlijke omslag hierin moet maken, maar het voelt zo goed om in deze energie mee te gaan. Ik wens jullie veel leesplezier, geniet van het ontluikende voorjaar en probeer flexibel mee te bewegen in alle veranderingen die plaatsvinden , ga mee met de stroom van het leven, vertrouw erop dat jij precies krijgt wat jij nodig hebt en geniet van al het moois wat het leven te bieden heeft, Zonnige lentegroet Inge

Itsyouinside

Pagina 11


B-Yourself

BEWUSTWORDING IN HET LICHT VAN 2012 Deel 5 OP WEG NAAR 2012 EEN METAFOOR Twee mannen en een vrouw gaan, onafhankelijk van elkaar, op reis. Aan de twee mannen wordt verteld dat zij onvermijdelijk op reis gaan en hen wordt ook uitgelegd waarom. Maar wanneer dat precies gebeurt is niet bekend. De vrouw weet van niets en wordt ook niets verteld. De ene man reageert verontwaardigd en vol ongeloof. Iets in de trant van: “Hoezo op reis?! Wat een onzin. Of ik op reis ga, bepaal ik nog altijd zelf. Ik sta net op het punt om een paar belangrijke orders binnen te halen. Ik heb een nieuw huis en een nieuwe auto. Daar wil ik eerst van genieten. Dus zit mij niet lastig te vallen met flauwekul over „op reis gaan‟.” De andere man begrijpt en accepteert het feit dat hij binnenkort op reis gaat. Hij zorgt dat hij zich goed voorbereidt. Legt de spullen klaar die hij nodig heeft en neemt alle noodzakelijke maatregelen. De vrouw blijft in het ongewisse over wat haar te wachten staat. Als het moment is aangebroken dat ze alle drie daadwerkelijk, zal de eerste man heftig protesteren. Hij begrijpt niet waarom het moet, maar merkt wel dat alles wat hij heeft opgebouwd heeft ineen stort. Toch zal hij willen blijven vasthouden aan zijn manier van leven die hij gewend was. Hij krijgt het tijdens zijn reis zwaar te verduren, omdat hij zich constant blijft verzetten. Het is ook maar de vraag of hij de reis overleeft. De tweede man heeft zich goed voorbereid en kan zonder al te veel problemen met zijn reis beginnen. Ook hij ziet om zich heen dat alles verandert, maar beseft dat deze reis hem juist naar betere tijden zal brengen. Alle moeilijkheden die hij tijdens zijn reis tegenkomt beschouwt hij als mogelijkheden om zijn reis beter voort te zetten. Hij verzet zich niet tegen wat is, en accepteert zijn reis als de enige mogelijkheid om te komen waar hij eigenlijk behoort te zijn. De vrouw wordt overvallen door het feit dat zij plotseling op reis moet. Zeer waarschijnlijk zal zij zich verzetten en het net als de eerste man moeilijk krijgen. Maar indien zij in staat is zich aan te passen aan de veranderingen, zal ook zij uiteindelijk zonder al te veel kleerscheuren de reis kunnen volbrengen.

Itsyouinside

Pagina 12


B-Yourself

UITLEG De metafoor op de linkerpagina geeft op vereenvoudigde wijze weer wat ons te wachten staat en dat wij zelf kunnen bepalen hoe moeilijk wij het daarmee krijgen. De Aarde en alles wat op Aarde leeft, komt in een hogere en fijnere energie terecht. Dit proces is al aan de gang en niet te beïnvloeden door de mens. De manier waarop wij ons leven inrichten op Aarde wordt bepaald door energie. Op Aarde heerst nu één bepaalde basisenergie. Die energie is erg laag. Deze energie bepaalt onder andere dat op Aarde sprake is van dualiteit. Dit heeft verstrekkende gevolgen, want alleen in de dualiteit kun je armoede, ziekte, hongersnood, haat, nijd, oorlog,kwaad, leed, criminaliteit, terrorisme, enz. ervaren. Daarnaast kun je ook het tegengestelde ervaren, maar het kan nooit uitsluitend dit tegengestelde zijn. Ook het feit dat er op Aarde twee geslachten zijn, man en vrouw, volgt rechtstreeks uit de dualiteit. Leven in de dualiteit betekent automatisch leven vanuit een idee van afgescheidenheid. En dit wordt allemaal in stand gehouden door de lage energie die op Aarde aanwezig is. Op Aarde zijn ook verschillen in energie merkbaar. Op plaatsen waar al heel lang onrust heerst, is de energie erg laag. Wij kunnen hier niets aan veranderen, ondanks onze goede bedoelingen. (militaire ondersteuning, sturen van voedsel, medische hulp enz.). In feite houden wij hiermee die lagere energie in stand. Er zijn ook plaatsen op Aarde met een hogere energie. In de oude beschavingen was men gevoeliger en ook volledig op de hoogte van deze plaatsen. Aan ons leven vanuit de afgescheidenheid komt een einde, want bij de hoge energie waarin de Aarde terecht komt past geen dualiteit. Dus ook geen afgescheidenheid. Het gaat dan om Eenheid en verbondenheid. Dit kan alleen maar uit een staat van onvoorwaardelijke Liefde. Het lijkt utopisch, maar dit is wel onze „eindbestemming‟. Hoewel het dan lijkt alsof wij niets liever willen dan in die staat terecht te komen, gaat het niet zo gemakkelijk. Eerst dient al het oude afgebroken te worden. Bovendien, en dat is zeer belangrijk, kunnen wij niet met onze oude (lage) energie, en onze dualistische opvattingen, vertoeven in een wereld vol hogere energie. Dit betekent dat wij hard aan onszelf behoren te gaan werken om innerlijk klaar te zijn voor de grote omwenteling. De tweede man in de metafoor beseft dit en gaat aan de slag. Gelukkig geldt voor iedereen die dit leest (en nog niet besloten heeft dat hier alleen maar lariekoek staat) dat je ook al bezig bent met de voorbereidingen. Itsyouinside

Pagina 13


B-Yourself

Een grote groep mensen zit zo vast in de dualiteit dat zij niets willen weten van een op handen zijnde verandering. Hun gehechtheid aan materiële en „aardse‟ zaken is te sterk. Dit geldt voor de eerste man in de metafoor. Als je zulke mensen kent en je hebt met ze te doen, laat ze dan toch met rust. Ieder heeft zijn eigen proces te ondergaan. Denk nog eens terug aan die uitspraak uit de Bijbel die in Deel 3 is aangehaald: “Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren”. Als je dit interpreteert als: “Allen zijn geroepen, mar weinigen verkiezen te luisteren”, dan wordt het je duidelijk. Gun iedereen zijn eigen proces. Sommigen zijn nog onwetend over wat er gaat gebeuren, zoals de vrouw in de metafoor. Ook dat hoort bij hun proces. Het is niet onze plicht ze te informeren. Hoe zij met de situatie omgaan hangt helemaal af van hu n aanpassingsvermogen. De mensen die zich nu aan het voorbereiden zijn, kunnen de veranderingen het gemakkelijkst het hoofd bieden. Maar dit voorbereiden kun je niet afdwingen. Je loopt vanzelf in jouw leven tegen dingen/zaken aan waardoor je gaat groeien in je bewustzijn. In de tekst hieronder komen alle zaken, op een andere manier belicht nog eens aan de orde. EEN BLIK OP AARDE Probeer eens afstand te nemen van de Aarde en het leven op Aarde. Stel dat je vanaf een andere planeet naar de Aarde kijkt vanuit een eenheidsbesef (dit concept wordt o.a. toegepast door Gurdjieff in zijn 1e boek „Beëlzebubs verhalen aan zijn kleinzoon‟). Je kunt dan zien dat het er hier op Aarde nogal merkwaardig aan toe gaat. De mens is de enige diersoort die aan wederzijdse vernietiging doet. Alleen de mens is in staat om dat waar hij afhankelijk van is om zeep te helpen: de natuur. Op kleinere schaal kun je zien hoe mensen met elkaar om gaan, hoe mensen lijden door hun omgangsvormen en door de ziekten die zij zelf in stand houden. Over ziekten wordt meer verteld in Deel 6 (volgende maand). Wel moge het duidelijk zijn dat wij ziekten niet kunnen bestrijden. Een kosmische wet zegt: “Waar je je tegen verzet, blijft”. Iets los laten kan alleen via de acceptatie. Iets bestrijden is nooit een actie vanuit een eenheidsgevoel, maar uit een gevoel van afgescheidenheid. Zolang wij ons afgescheiden voelen, zal onze strijd, tegen van alles wat je maar kunt bedenken uiteindelijk tevergeefs zijn. Volgens Gurdjieff is de mens niet in staat iets te doen. Hij kan alleen, als een machine, reageren op impulsen van buitenaf. Wat voorbeelden: wij proberen honger, armoede en ziekten te bestrijden, wij proberen de situatie in het Midden-Oosten en andere Itsyouinside

Pagina 14


B-Yourself

vuurhaarden op te losen, wij bestrijden agressie, geweld en terrorisme enz.. Het zal niet lukken op deze manier, want het ego en bijhorende pijnlichamen, zijn de eigenlijke heersers hier op Aarde. DE NOODZAAK VAN TRANSFORMATIE Willen wij gaan leven vanuit onze kern, vanuit Liefde, dan zal er een transformatie moeten plaatsvinden. Iedereen die zich op het pad van bewustwording begeeft is bezig met zo‟n transformatie. In deze tijd zijn dat, in vergelijking met zo‟n honderd jaar geleden, erg veel mensen. Toch zit de meerderheid van de mensheid vast in zijn hoofd en heeft geen enkele behoefte innerlijk te veranderen. Helaas zijn dit ook de op macht beluste (wereld)leiders. Een verandering gaat soms vrijwel ongemerkt, maar vaak na een dramatische gebeurtenis. Het maakt niets uit. In het proces van bewustwording zul je je gaan ontdoen van jouw ego. Maar waarom zouden wij eigenlijk zo‟n transformatie willen, waarbij je het ego los laat? Het is een lastig proces. Waarom al die moeite doen? Kort gezegd komt het hier op neer: transformeren of sterven. Wij staan nu namelijk voor een radicale crisis. De oude manier om in de wereld te overleven, de wisselwerking met elkaar en met de natuur werkt niet meer. De overleving wordt bedreigt door schijnbaar onoverkomelijke problemen. Er zijn twee mogelijkheden: uitsterven of juist de beperkingen van de toestand overwinnen door een evolutionaire sprong te maken. In het Oude en Nieuwe Testament wordt gesproken over „een nieuwe hemelen een nieuwe Aarde‟. De hemel heeft betrekking op het innerlijke rijk van het bewustzijn. „Een nieuwe hemel‟ is het opkomen van een totaal veranderde toestand van het menselijk bewustzijn. En „een nieuwe Aarde‟ is de afspiegeling daarvan in de stoffelijke wereld. WAAROM 2012 De noodzaak van transformatie is hierboven uiteengezet. Wanneer wij niet in staat zijn meer vanuit ons gevoel te leven, is het met ons en de wereld gedaan. Kijk hoe het hier aan toe gaat en trek die lijn door naar de toekomst: einde verhaal. Het individuele bewustwordingsproces van de mens biedt geen soelaas. Het wordt massaal aangepakt. Dat regelt de kosmos voor ons. Er komt beduidend hogere en fijnere energie naar de Aarde. Dit is de energie van Onvoorwaardelijke Liefde. Bij die energie past de huidige samenleving niet meer. Die zal dan ook volledig afbrokkelen. Door die hogere energie zal zowel de Aarde als de mensheid spiritueel kunnen groeien. Dit proces is al aan de gang en zal in 2012 zijn hoogtepunt bereiken. Het is frappant dat eeuwenoude voorspellingen onafhankelijk van elkaar op dit jaartal uitkomen. Voor gedetailleerde Itsyouinside

Pagina 15


B-Yourself

informatie over die voorspellingen verwijs ik nar het boek Profetieën voor de 21e eeuw van Moira Timms. In dit spirituele boek worden, naast een esoterisch getinte inleiding, de profetieën van verschillende herkomst wetenschappelijk onderbouwd uiteengezet. NAAR EEN ANDER TIJDPERK De overgang naar een nieuw tijdperk, waar de profetieën over spreken, houdt direct verband met de precessie van de aardas. De aardas (die Noord- en Zuidpool verbindt) staat schuin onder een hoek van 23.5°. Net als een tol maakt die aardas een cirkelende (en tevens licht schommelende) beweging. Een volledige cirkel wordt in 25.826 jaar voltooid. In een mensenleven merk je daar niets van. Op lange termijn betekent dit dat bijvoorbeeld wanneer nu op 21 juni de aardas precies naar de Zon is gericht (langste dag), dit over ±13.000 jaar omgekeerd zal zijn. Dan is de aardas vàn de Zon gericht, en wordt het winter (kortste dag). De precessie zorgt dus o.a. voor een hele langzame verschuiving van de seizoenen. De precessie heeft ook tot gevolg dat de aardas niet constant naar de Poolster gericht zal staan. Dit betekent ook dat de sterrenbeelden van de dierenriem (die in hetzelfde vlak liggen als waarin Aarde en Zon liggen) verschuiven. Vroeger (tijdens het begin van de astrologie, zo‟n 2500 jaar geleden) kwam de Zon op in het sterrenbeeld Ram bij het begin van de lente. Gemiddeld genomen zal iedere 2152 jaar (1/12 deel van 25.826 jaar) de Zon bij het begin van de lente in een ander sterrenbeeld op komen. Na Ram werd dit Vissen (waarmee het zgn. Vissentijdperk aanbrak) en nu is het inmiddels Waterman geworden. Het Waterman- of Aquariustijdperk is aangebroken. Omdat alles energie is en via energie met elkaar verbonden is, zal deze overgang merkbaar zijn voor ons. Het gaat om een geleidelijke overgang. De overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk is wel een bijzondere overgang. Bij het Vissentijdperk hoort een dusdanige energie die ons heel diep in de materie en in het hoofd zet. Bij het Watermantijdperk hoort energie die meer past bij het gevoel, het innerlijke weten. Hoewel we geleidelijk van het ene naar het andere tijdperk gaan, gaat de overgang niet geruisloos maar schoksgewijs. Er staat ons dus nog wat te wachten. Het is ook niet voor niets dat er nu zoveel mensen zijn die zich bewust met esoterie en spiritualiteit gaan bezighouden. De Egyptenaren ten tijde van de profetieën waren al op de hoogte van de precessie van de aardas: de diagonalen van het grondvlak van de piramide van Gizeh hebben samen de afmeting van 25.826 „koninklijke duimen‟. De piramide is eigenlijk een grote kalender waarin tal van gebeurtenissen voorspeld zijn. de kalender eindigt bij 2012. Volgens de Itsyouinside

Pagina 16


B-Yourself

Hindoe-kosmologie gaan we rond 2012 van het „donkere‟ (ijzeren) tijdperk Kali Yuga over naar het „lichte‟ (gouden) tijdperk Satya Yuga. De kalender van de Maya‟s geeft aan dat in 2012 een groot tijdperk wordt afgesloten (een Baktun) en dat op 21 december 2012 een nieuw Baktun begint. Astronomisch gezien is die datum ook interresant. Op 21 december 2012 staat de Aarde en Zon in één lijn met het centrum van ons melkwegstelsel Dit zal in het verleden vaker gebeurd zijn, maar dat het uitgerekend tijdens een zonnewende (begin van de winter) gebeurt is vrij bijzonder. Je zou je kunnen afvragen waarom de voorspellingen stoppen bij 2012. Dit heeft niets met het einde van de wereld te maken. Bedenk dat de voorspellingen gedaan zijn in een bepaalde lage aardse energie (wel hoger dan de huidige, want wij zitten wel op het dieptepunt). Vanuit die energie kun je onmogelijk een voorstelling maken van een nieuwe wereld in een veel hogere energie. De openbaringen van Johannes in de Bijbel spreken ook over deze periode en wat hij aan visioenen door kreeg ging zijn voorstellingsvermogen ver te boven. Hij kon dat dan ook alleen maar symbolisch weergeven.

Itsyouinside

Pagina 17


B-Yourself

WAT GEBEURT ER De moeilijkheid met voorspellingen waarbij een bepaald eindpunt wordt aangekondigd is, dat men sterk geneigd is vanuit de angst te reageren en allerlei onheil scenario‟s te verzinnen. Natuurlijk betekent dat: „de wereld vergaat‟. Er zijn mensen die een stuk land boven op een berg kopen om daar te overleven. Maar de wereld vergaat helemaal niet en de mensheid ook niet. Althans: niet volledig. Kijk eens om je heen hoe de onrust op de Aarde toeneemt. Uiteindelijk zal er iets moeten escaleren, want een bewustzijnsovergang kan alleen maar via een schok plaatsvinden. De Aarde en de mensheid krijgen hoe dan ook te maken met hogere en fijnere energieën (zie Deel 2) Alles op Aarde is nu gebaseerd op lagere energieën en dat past op een gegeven moment niet meer. Dit betekent dat de meest starre structuren (die dus het meest aan deze lagere energieën „gehecht‟ zijn) op Aarde als eerste zullen instorten. De gevestigde orde gaat op zijn gat. De onwrikbare Berlijnse muur is al gevallen. De kerken stromen leeg. Het monetaire stelsel staat al te wankelen (de kredietcrisis is slechts een beginnetje). Familiebanden worden verbroken. Het onderwijssysteem wordt anders. Veel kinderen die in deze tijd geboren zijn al geëquipeerd (toegerust) met de hogere energieën (de zgn. nieuwetijdskinderen). Zij ondervinden hinder van de huidige structuren en patronen. Zo ook in het onderwijs. De Aarde ondervindt zelf ook een transformatie en ook daarbij gaat het schoksgewijs. Wij ervaren dit als geografische en klimatologische omwentelingen. De ziener Edgar Cayce voorspelde al voor het jaar 2000 of 2001 een omwisseling van de magnetische polen van de Aarde. Het is nog niet gebeurd, maar dat staat ons wel te wachten. Wetenschappers hebben vastgesteld dat zo‟n ompoling vaker is voorgekomen en dat het er nu, volgens een bepaalde regelmaat, wel weer eens tijd voor is. Verder is natuurlijk niet te voorspellen wat er precies gaat gebeuren en hoe. Het is ook niet duidelijk in welke mate de mensheid gedecimeerd wordt. Wat wel vast staat is dat je de aanstaande veranderingen gemakkelijker het hoofd kunt bieden naarmate je meer vanuit je gevoel kunt leven. Voelen dat het op de huidige manier niet meer gaat en dat een verandering, hoe ingrijpend dan ook, plaats dient te vinden levert meer op dan met angst en beven de toekomst tegemoet te zien.

Itsyouinside

Pagina 18


B-Yourself

Welkom bij de energiesnelweg Inleiding door Ruud Hanou Als ik mensen tegen kom die ongelukkig zijn denk ik: wisten ze maar hoe het leven „werkt‟. Met het toepassen van een paar vuistregels kun je namelijk veel prettiger leven. Met een bewuste aanpak kun je een enorme invloed uitoefenen op je gezondheid, je welstand, je carriere en je relatie. Het heeft mij jaren gekost om erachter te komen. Jaren, waarin ik vele interessante boeken heb gelezen en heb geprobeerd de kennis in praktijk te brengen. Elk boek bracht mij weer een stukje dichter bij het volledige begrip hoe dit leven werkelijk in elkaar zit. Nu ben ik op een punt beland dat de „geheimen van het leen‟ zo overzichtelijk en simpel blijken te zijn dat ik ze van de daken wil schreeuwen. Om samenhang te creeren heb ik gekozen voor een concept. Dit concept heet de Energiesnelweg. Dit kun je enigszins vergelijken met de snelweg van de vorige eeuw om jezelf en je spullen over de wereld te vervoeren. En ook een beetje met de elektronische snelweg waarover we wereldwijd informatie van computer naar computer sturen. De nieuwe snelweg is de snelweg waarover energie stroomt, met revolutionaire spectaculaire mogelijkheden. De Energiesnelweg verklaart niet alleen spectaculaire uitzonderingen, maar ook de gewone dagelijkse zaken, zoals succes en falen. Die zijn ons zo vertrouwd dat we er niets achter zoeken. Soms zoeken we er wel iets achter maar dan geven we het zoeken snel op. We denken dat de oorzaak bij een ander ligt, of bij de omstandigheden, niet bij onszelf. We schrijven successen toe aan een dosis geluk. Bij falen beroepen we ons op overmacht. We hebben echter zelf heel veel controle over succes en een prettig leven. Die „nieuwe‟ wetten van de Energiesnelweg gelden al zolang het Universum bestaat. Sterker nog, ze liggen eraan ten grondslag. Het zijn van die wetten die werken zonder dat je er van bewust bent, vergelijkbaar met zwaartekracht; alles valt naar beneden, dat geldt voor een natuurkundige en voor een jongleur. Het belang van die wetten ligt voor de hand; als je die simpele wetten kent kun je ze in je voordeel gebruiken en optimaal leven. Als mensen zoals jij gaan denken en handelen volgens de principes van de Energiesnelweg dan leef je prettiger, bewuster, gezonder en in ovrvloed. Als steeds meer mensen bewuster en gezonder leven, dan wordt het hier op Aarde automatisch een stuk prettiger. Dan voorkomen we nieuwe oorlogen, schaarste, armoede, grieppandemieën en andere narigheid. Succes! Itsyouinside

Pagina 19


B-Yourself

Deze tijd van financiële crises, schaarser wordende grondstoffen, enorme kosten in de gezondheidszorg en onrustbarende klimaatveranderingen is hét moment om afstand te doen van verstokte denkbeelden. Het doorbouwen aan de 'materiesnelweg' en de 'elektronische snelweg' is niet meer voldoende om de huidige crises op te lossen. Met de bevindingen van kwantumfysici is in de vorige eeuw een fundament gelegd voor radicaal andere technieken en methoden. Die komen overeen met wat in het Verre Oosten al eeuwenlang wordt onderwezen. Boeken als 'The Secret (Rhonda Byrne), Het Veld/Intentie Experiment (Lynne McTaggart), What The Bleep Do We Know (Arntz e.a.), De Kracht van het NU (Eckhart Tolle), Seth Spreekt (Jane Robberts), De 7 Spirituele Wetten van Succes (Deepak Chopra), De Hele Olifant in Beeld (Marja de Vries), Bestellingen bij het Universum (Bärbel Mohr), De Verbazingwekkende Kracht van je Emoties (Jerry en Esther Hicks) en de boeken van Roy Martina bieden het fundament voor de uitgangspunten van de Energiesnelweg en de succesvolle toepassing ervan in de praktijk. Uitzonderingen bevestigen niet langer de regels. Zij zijn een indicatie dat nieuwe regels nodig zijn omalles te verklaren. Echte vernieuwing komt door werken volgens de tien principes voor een werkelijk nieuwe toekomst, in het kort:

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

Alles is energie Alles is één en dus verbonden Het geheel is het uitgangspunt Alles heeft een tegenpool Alles trilt met een unieke frequentie In alles is bewustzijn en informatie Alle materie kent verfijnde niveaus Moeiteloos en wrijvingsloos creëren is beter Ruimte en tijd zijn een product van onze zintuigen en interpretatie Effecten kunnen oorzaken aantrekken

Het is tijd dat we wat met dat enorme potentieel doen. De Energiesnelweg (Eng.: Energy Highway of kortweg Energiway) staat voor een aanpak waarbij bewuste, vibrerende, alom aanwezige energie de basis vormt. Denken is daarbij de scheppende kracht en emotie is een graadmeter hoe productief (of contra-productief) die kracht werkt. Deze aanpak heeft revolutionaire, spectaculaire mogelijkheden.

Itsyouinside

Pagina 20


B-Yourself

Wat we voor waar aannemen. De komende maanden zul je zaken tegenkomen die je een andere kijk geven op de wereld en op jouw functioneren daarin. Ze zijn vaak niet zichtbaar (anders hadden we ze wel eerder aangepakt). Toch zijn ze even reëel als alle zaken die we wel kunnen waar nemen. Het is tijd om ze serieus te nemen en er ons „voordeel‟ mee te doen. Onze waarneming is heel belangrijk, want onze gewone dagelijkse gedachten komen vaak als reactie op als we iets waarnemen. We zien iets gebeuren en daar denken we iets van. We horen iemand iets vertellen en dat zet ons aan het denken. We proeven iets, we voelen iets, we ruiken iets en we vinden er iets van. Precies bij die waarneming zit een beperking. Wat wij voor „waar‟ aannemen is vooral wat we met onze zintuigen „waar‟-nemen. Dat is begrijpelijk omdat we opgroeien in de fysieke wereld waarvoor onze zintuigen zijn uitgerust. Onze zintuigen geven ons prikkels die ons denken en handelen sturen. Het is logisch dat we geneigd zijn ons daarop te baseren. Zo is het van levensbelang dat we acute bedreigingen voor ons vege lijf kunnen herkennen. Echter, die zintuiglijke waarneming zadelt ons op met een tekortkoming. We denken helemaal te kunnen vertrouwen op dominante zintuigen, zoals het gezichtvermogen, om ons te vertellen wat we ervaren. We menen dat we met vijf zintuigen (gezicht, gehoor, reuk, smaak, tast) plus wat verlengstukken een sluitende indruk krijgen van de werkelijkheid. Als je er even over nadenkt is het belachelijk dat wij met onze vijf zintuigen denken te weten hoe de wereld „is‟. Immers, als er meer is, dan kunnen we dat niet zien, horen, aanraken, proeven, of ruiken, omdat onze zintuigen daar „technisch‟ niet toe in staat zijn. En, er is meer, dat weten we met alle zekerheid. Zo kunnen honden geluiden horen met een veel hogere frequentie dan wij kunnen horen. We weten dat er rongtenstralen bestaan, alleen kunnen we die niet zien. We erkennen dat er dieren zijn die veel beter kunnen ruiken en zien dan wij zelfs op grote afstand. Met hulpstukken als microscopen, infraroodkijkers, zeer gevoelige microfoons e.d. kunnen we meer waarnemen dan met onze juis- tuin- en keukenzintuigen, maar dat is toch meer van hetzelfde. We komen pas echt een grote stap verder als we een extra zintuig gebruiken dat een nieuw soort informatie kan toevoegen. En als we onze overtuigingen over wat bestaat en wat niet bestaat overboord gooien. Itsyouinside

Pagina 21


B-Yourself

Alles is energie Je weet waarschijnlijk dat je materiaal in steeds kleinere stukjes kunt verdelen totdat je aan moleculen komt. Vervolgens kun je moleculen nog verder uitrafelen tot atomen. En binnenin atomen zit weer een rits deeltjes, zoals elektronen. Die deeltjes worden vaak voorgesteld als bolletjes. Dat blijkt echter wat kort door de bocht. Wetenschappers hebben al in de vorige eeuw ontdekt dat die bolletjes, bijvoorbeeld elektronen, niet altijd bolletjes zijn. Tot hun verbazing waren het ook wel eens golven. Het lag er maar net aan wat je aan het onderzoeken was, wat je wilde waarnemen. Met die tweeslachtigheid viel moeilijk te werken. Een aantal wetenschappers zocht verder en bewees dat op het niveau kleiner dan atomen alles bestaat uit energie. Beter gezegd: de deeltjes waaruit atomen zijn opgebouwd zijn energiewervelingen, pakketjes energie, die constant met grote snelheid in beweging zijn. Als atomen bestaan uit energiewervelingen, dan geldt dit ook in grotere deeltjes als moleculen die uit atomen zijn opgebouwd. Alle materie, alle dingen die wij waarnemen, zijn niets anders dan bouwwerken van energie. Alles is energie. Alle is onderdeel van een gigantisch energieveld! Je kunt de situatie vergelijken met een ijsberg in een oceaan. Die ijsberg is bevroren water, omringd door vloeibaar water. Als het kouder wordt groeit de ijsberg aan vanuit water. Als het warmer wordt, smelt de ijsberg wat en vloeit er weer water terug in de oceaan. En met dezelfde vergelijking: In de lucht hangen wolken, als daar sneeuwvlokken of regendruppels uit vallen gaan die weer terug naar de bron. Zo kun je je een beetje voorstellen dat alles uit het energieveld is voortgekomen. Net zoals ijs gestold water is, zo is materie als het ware gestolde energie uit het oneindige energieveld, hoewel gestold een verkeerd woord is. De hele verscheidenheid aan materie is terug te brengen tot energie. Alles wat hard en zacht is. Planten, dieren, mensen. Stenen, water, lucht. Alles!

Itsyouinside

Pagina 22


B-Yourself

Wat kun je met de wetenschap dat alles energie is? Energie klinkt een stuk minder stug dan materie. Energie stroomt en trilt. Als je beseft dat werkelijk alles voortdurend bewegende energie is, dan is het gemakkelijk aan te nemen dat niets vast staat en niets vast is. Je hebt een maakbare wereld! Zo heb je bijvoorbeeld een maakbaar lichaam. Je voelt al aan dat je lichaam met energie te maken heeft. Iets leuks doen geeft je energie. Als je iets tot stand wilt brengen behoor je er energie in te steken. (Daardoor hoeft het overigens geen zwaar karwei te zijn.) Je kunt bijvoorbeeld bij iemand op visite gaan en vol energie terugkomen. Of altijd bekaf zijn na een gesprek met een bepaald persoon. Je voelt op je klompen aan dat energie en de toestand van jouw lichaam heel veel met elkaar te maken hebben. Als je nu eens al je opgedane overtuigen laat voor wat ze zijn en aanneemt dat alles mogelijk is, dan sta je open voor enorme, nieuwe mogelijkheden. Energie kun je omzetten. Energie kun je laten stromen in een bepaalde richting. Energie kun je laten trillen met verschillende frequenties. Trillende energie kan informatie bevatten. Energie klinkt als iets waarop gemakkelijk invloed mogelijk is. Als een kneedbaar bouwmateriaal. En als alles energie is dan is onze hele wereld maakbaar. Je kunt je zelfs voorstellen dat die kwikzilverige energie zich heel snel kan omvormen tot iets nieuws. Echter, hoe maak je die dingen van energie? Hoe beïnvloed je bestaande materie? Hoe neem je energie waar? Om die vragen te kunnen beantwoorden kijken we wat uitgebreider naar het energieveld. Alles is energie en wat wij van die energie waarnemen is merendeels energie die „gestold‟ is tot materie, zoals stoelen, tafels, bomen, wolkenen mensen. Overigens is het grote deel van die energie ook nog gewoon vrij. Dit mooie bouwmateriaal bevindt zich om de dingen heen, tussen de dingen in, zoals water om ijsschotsen. Zoals gezegd: het woord „gestold‟ is eigenlijk niet goed. De pakketjes energie die de bouwstenen vormen zijn voortdurend in beweging. Energie vloeit bovendien voortdurend tussen en dwars door dingen. Die energie verbindt dus alles. Net als de elektronische snelweg computers over de gehele wereld verbindt. VERVOLG OP PAGINA 56! Itsyouinside

Pagina 23


B-Yourself

De bewustzijnskalender Door Ian xel Lungold

De 9e cyclus – Het Verstand Het verstand is een gereedschap, een gereedschap dat het bewustzijn gebruikt om verschillen en overeenkomsten tussen diverse dingen/zaken te onderscheiden. Het is een stuk gereedschap zoals bij een timmerman een hamer of een zaag. Een timmerman denkt niet dat hij zijn hamer is. (de meeste dan) Sommige denken dat ze hun auto zijn. Waarmee ik wil zeggen dat sommige denken dat ze hun verstand zijn. Nou vergeet het maar! Je bent niet je verstand of één van je gedachten. Als je daar wel aan vast wilt blijven houden, dan kom je in de problemen. Ik zal het je uitleggen. Het verstand nl., en dit verteld men niet op school… Ik weet niet of je bekend bent met de „Flicker Frequenty‟? Je kent het waarschijnlijk niet. Het is heel erg belangrijk, en wordt vooral gebruikt bij subliminale advertenties, die je zelf nooit echt zelf hebt ervaren. Het verstand werkt met een serie plaatjes. Mensen in de filmindustrie weten hier alles van. De „Flicker Frequentie‟ bevat 24 beelden per seconde. Zo snel werkt nl. je verstand. Je verstand heeft een begrensde snelheid. Je verstand kan nl. maar 24 beelden per seconde verwerken, uitvoeren. Het is net als een klapperstrip waarin je beeldje voor beeldje de beweging(en) ziet op de getekende strip op de klapper (kladblok). Zo wekt en ziet je verstand het ook en dan steeds 24 beeldjes per seconde via je gedachten. Als je bij een ongeluk (ernstig) betrokken bent geweest, een levensbedreigende situatie, tijdens die situatie vertraagt de tijd als het ware, of het staat zelfs stil. Wat je ziet en mee maakt (sommige begrijpen dit door eigen beleving), zijn zulke heftige momenten in je leven, dat ze zelf niet precies de reden(en) weten wat er gebeurde. De reden dat het zo‟n krachtige ervaring was, is omdat het demonstreert dat jij niet je verstand bent. Je bewustzijn zit niet vast aan de snelheidslimiet van je gedachte (24 fragmenten per seconde). Je verstand is het stuk gereedschap dat een bepaalde taak behoort uit te voeren. Verschillen en overeenkomsten zien die belangrijk zijn voor je overleving. Itsyouinside

Pagina 24


B-Yourself

Maar het verstand is een zelfzuchtig mechanisme. Zodra je verstand door krijgt dat het zijn werk niet goed kan doen, heeft het een ingebouwd veilig –heidsmechanisme, dat in stappen te werk gaat. De eerste stap hiervan heet Stress! Wanneer je verstand onzeker is van wat er gaat komen geeft het een signaal af naar je lichaam. De “loop er bij vandaan” reactie. Je dient je dus van de situatie te verwijderen, te verlaten. Dieren zijn hier heel goed in. Een hond bemerkt iets ongewoons aan de situatie (onraad) en gaat weg van de plaats „des onheils‟. Maar wij, wij hebben ouders, leraren, werkgevers, die het niet op prijs stellen, als je zomaar weg gaat. Dus hebben we onszelf aangepast aan de Stress. Stress wordt zelfs gebruikt om te zien wat jij waard bent. HOE STRESSBESTENDIG BEN JIJ!!! Want, hoe meer stress jij kunt hebben, hoe hoger je komt op de (maatschappelijke) ladder. Daar gaat het tegenwoordig om. Hoeveel stress kun jij hebben!? Ondertussen stellen doktoren dat in 80%, van wat er mis kan gaan met je lichaam, de veroorzaker Stress is. Stress is een epidemie, iedereen heeft stress. Het is een plaag. Het hoge ziekteverzuim heeft een hoofdoorzaak, genaamd Stress. Als je een telefoontje pleegt, krijg je te maken met computers die 4 ª 5 miljard beslissingen per seconde maken. Ons verstand doet er 24 per seconde… Bewustzijn is beweging, en doet er minstens, 5 miljard per seconde. Bewustzijn is de maximale snelheid waarmee je iets kunt beseffen. We hebben het dan over „nano‟ seconden (10 in de macht 9) Wat een nanoseconde doet in één moment, doet een seconde in 31,7 jaar. Bewustzijn is dus vele malen sneller dan je verstand. Het werkt als volgt, vroeger maakte mensen van alles met eigen hand. Ze wisten er dus ook alles van, hoe ze op een handige manier dat moesten doen, en wat de werkwijze was. Ga nu eens naar je schuurtje en maak zelf eens iets (oude ambacht) van wat vroeger zo gewoon was. We zijn het verleerd en overgeleverd aan steeds meer zaken die buiten ons-zelf staan. Van onafhankelijk naar afhankelijk. Als je computer kapot gaat schiet je al in de Stress. Zaken waar je verstand niets van af weet en dus druk veroorzaakt in je hoofd met als gevolg stress. Het zit overal. Oke, we behoren dus stress aan te kunnen. We behoren ons aan te passen terwijl de stress zich alsmaar opbouwt. We bemerken en voelen innerlijk dat alles versnelt, sneller gaat, dus wat gebeurd er dan als je de stress niet langer meer aan kunt? Het verstand gaat dan vechten of vluchten. Daarbij gaat alle logica op non-actief. Er zijn dan geen verschillen en overeenkomsten meer. Itsyouinside

Pagina 25


B-Yourself

Er komt een stoot adrenaline door je systeem, en het lichaam moet wegrennen of zich eruit vechten, om je idee van overleven overeind te houden. Dat is het mechanisme wat het verstand inschakelt. Maar dit vechten of vluchten (kantoorwoede, verkeersagressiviteit, schoolpesterijen, terrorisme, oorlogen)is ook aan het verergeren. Wat gebeurt er als je niet kunt vluchten of vechten, bv. Als je je werkgever/leraar op zijn gezicht slaat dan kun je ontslagen worden of van school worden gestuurd. Je komt dan zonder werk te zitten of zonder opleiding. Met andere woorden dat is niet de manier, je kunt niet vechten of vluchten… Wat blijft er dan over? De enige optie om te overleven is dit, Bewusteloosheid. Als je niet kunt vechten of vluchten, wat doe je dan? Wat doe je als een beer je plots aanvalt. Je behoort stokstijf, stil te blijven staan. Dieren gebruiken ook deze techniek. Als ze worden gevangen gaan ze op hun rug liggen, stokstijf, bewegingsloos, alsof ze „dood‟ zijn. Een overlevingstactiek. De moeder van alle verslavingen en de vader van alle zelfmoorden. Het is in feite de ontkenning van de ervaring (en toen wist ik het niet meer). Wat gebeurt hier? Niemand heeft deze persoon neer geslagen. Deze persoon beslist gewoon om de ervaring te ontkennen. Alle verslavingen zijn een (niet bewuste)zelf gekozen methode om bewusteloos te blijven. Het maakt niet uit of dit alcohol, drugs, nog meer werk, gokken, of winkelen is. Allen zijn ze een zelf gekozen methode. Hoeveel mensen ken jij (jezelf uitgezonderd)die daar in vast zitten… Heel veel mensen. Begin je de Impact van deze versnelling in te zien? 400 jaar geleden was er nog genoeg tijd om situaties te overdenken, voordat je jezelf ging aanpassen, 400 jaar geleden hadden we nog genoeg tijd om die 24 beeldjes per seconde op te lossen. Helder te krijgen. Maar nu werkt dat niet meer. En het gaat alleen maar sneller, en sneller, voor iedereen. Dat is een serieuze situatie, en daarom lijkt het alsof de wereld in stukken zal gaan, dat gaat het ook, maar niet op een destructieve manier. Het verstand is niet gemaakt voor deze snelheid, het heeft zich ontwikkeld toen alles veel langzamer ging, en we zijn toe aan nieuwe ander ontwikkel –ingen. Die ons weer op een hoger niveau brengen en ons weer de innerlijke rust en overzicht teruggeven. Je verstand bij deze snelheid proberen te houden, is als een paard achter een auto vastmaken en met de auto 100 km/u gaan rijden. Het paard kan de auto nooit bij houden. En dat is wat er Nu gebeurt en wat in de toekomst alleen maar erger zal worden. Itsyouinside

Pagina 26


B-Yourself

We hebben het hier steeds over wat er Nu in onze levens gebeurt en wat je te wachten staat de volgende morgen. We zullen er dieper op in gaan hoe we dit op kunnen lossen. Wat hebben we ontdekt voor jou, voor je familie, vrienden en kennissen. Het werkt het best in gezelschap van je medemens(en). We hebben deze situatie dus wat nu? Het ligt voor de hand dat we met zijn allen helemaal uit onze „bol‟ zullen gaan, dus kunnen we ons beter focussen op wat zich daar nu eigenlijk bevind, buiten je verstand, wat is daar? Voorbij je verstand is je intuïtie. Je eigen persoonlijke weten, je eigen persoonlijke kracht. Intuïtie is je eigen weten zonder afhankelijk te zijn van informatie of bewijzen buitenaf. Daar is de doodstraf op gezet door de katholieken tijdens de inquisitie. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Inquisitie) Ze vermoorden meer dan 4 miljoen mensen (vrouwen) omdat deze mensen hun intuïtie hadden gebruikt. Als iemand van deze vrouwen zei iets te weten zonder daar tastbaar bewijs tegenover te kunnen stellen, over hoe ze daarbij kwamen, werden ze Heks genoemd. Ze werden verbrand, opgehangen, verdronken, vermoord. En daardoor raakte intuïtie “uit de mode”. Want de katholieken wisten wel waar ze mee bezig waren, want je intuïtie is je persoonlijke kracht, jouw eigen kracht. En je kent de wet van „vraag en aanbod‟, als iedereen hetzelfde heeft wat is de waarde nog van die van mij? Maar als niemand het heeft en alleen ik wel dan is het van onschatbare waarde. En dan wordt het niet als je kracht gebruikt maar als onderdrukkende macht. En dat, is wat de katholieken dus deden, bij iedereen. Dat hakte er dus flink in bij de mensheid, en heeft ons gebracht tot de situatie waar we nu in zitten. Dank je paus, dat u vergeving heeft gevraagd, het zou tijd worden… Een perfecte timing was dat zelfs, want we kunnen het nu opbrengen om het ze te „vergeven‟. En er komen van de katholieken steeds meer onderdrukkingen aan het licht. Of om in hun term te blijven, openbaringen… Maar als we deze Mayakalender gaan begrijpen, begrijpen we ook wat er gaande is. Over al die perioden die in deze Mayakalender zijn beschreven, is er geen sprake van een foutje, het is namelijk een proces. Hitler deed wat hij deed, op dat moment. Hij en vele anderen “macht” figuren slopen zelf alles waar deze machtcultuur/structuur voor staat in een recordtempo Kijk maar naar Tunesië, Egypte, Sirië, Libië, Italië, enz. Want heel die machtscultuur moet weg! En daar zijn we nu goed mee bezig. Intuïtie, wij betalen atleten heel veel geld om „stomme‟ spelletjes te spelen.Het is gewoon belachelijk hoeveel we ze betalen. Itsyouinside

Pagina 27


B-Yourself

Miljoenen per jaar om een spelletje te spelen? Zijn we wel goed bij ons hoofd? Misschien niet… Want deze atleten, als ze op het veld staan, staan ze onder hoge stress. Een kampioenschap, een wereldtitel, met een hoop geld en je carriere die op het spel staan. Maar in plaats van te vechten of te vluchten, waardoor ze van het veld gestuurd zouden worden, of uit het team, nee in plaats daarvan gaan deze atleten in de “zone”, en spelen daardoor het spectaculaire spel. Onder heel veel stress, als alles tegelijk gebeurd, doen ze een stapje terug en zien en weten ze alles van dat moment. Wel eens gehoord van een speler hoe ze het spel „zien‟ in “slow motion”. Zo behouden ze de controle en het overzicht in en op het spel, de „zone‟ is hun intuïtie, er is geen tijd om na te denken. Als je er over gaat nadenken verlies je. Als een speler over zijn spel gaat nadenken, over wat hij moet doen, dan komt er van zijn spel niets terecht. Voor het zijn in de „zone‟, in de intuïtie is de reden waarom deze speler(s) zoveel geld verdienen met hun spel. Zij doen iets waar wij heel veel bewondering voor hebben, en daarom betalen we daarvoor graag wat meer. Dezelfde sportkleding als de speler(s) die je draagt, heb je zelf gekocht, door de bewondering die je voor hun hebt. Hoe meer je iets bewonderd, hoe meer waarde je het toekent, en in dit geval er ook meer geld voor neer telt. En dat, is de basis van alle spelletjes, hoezeer het bewonderd wordt. Je kunt er zelfs bewondering voor hebben hoeveel je iets haat, hoe smerig iets smaakt, of hoe lelijk iets is. Niet? Bah! Dat is smerig! Dat is een hoeveelheid van bewondering. In feite, is dat wat wezens uitwisselen, bewondering in plaats van geld, of gedachten, of communicatie. Ten diepste wisselen ze bewondering uit naar elkaar. Wilt u weten waar het met de economie naar toe gaat? Geld gaat een steeds minder belangrijke rol spelen. Het verschuift naar de uitwisseling van bewondering in plaats van tastbare dingen. Intuïtie, het in de zone zijn, is erg belangrijk, en omdat we allemaal uit onze „bol‟ zullen gaan (je zult je “bol” nog wel behouden)maar er niet veel meer vanuit (be)sturen. Ons lichaam gebruiken we als ons voertuig, en ons verstand (Geest) zullen we ook altijd behouden en nodig hebben, maar niet voor de zo voorname rol als dat het nu speelt. Want als het er op aan komt om veranderingen af te handelen, en er zitten veranderingen aan te komen, we zitten er zelfs middenin, dan is onze Intuïtie het enige wat zal werken en waar we op kunnen vertrouwen. Itsyouinside

Pagina 28


B-Yourself

We zullen geen „tijd‟ hebben om te handelen (Actie). En als je gaat (na) denken komt er van alles bij, zoals; twijfel, angst, zorgen, noem ze maar op. Blijft de vraag, hoe weet je dat het je intuïtie is, en niet je verstand? Je intuïtie is er altijd, ongeacht de omstandigheden, of je er nu wel of niet bewust van bent. Mensen die bij een ernstig ongeluk betrokken zijn geweest en het overleefd hebben, hebben dat te danken aan hun intuïtie. Zij overwonnen hun angst en werden gewaar van een kalmte, een zekerheid, een weten van wat te doen. Er was geen „tijd‟ of „zorgen‟ met betrekking of je het wel goed deed, het was direct handelen vanuit je innerlijke weten, je intuïtie. Je intuïtie zal altijd kalm en wetend zijn. Je verstand is degene die in paniek zal geraken. Ik heb met mensen gesproken die bij een ernstig ongeluk betrokken zijn geweest. Zij hadden het overleefd en de/een mede passagier(s) niet. Ze wisten precies waarom zij het wel overleefden, omdat ze in het moment bleven, terwijl de passagier die omkwam, in angst en paniek raakte. Ontkennen dat het gebeurd (geen acceptatie) en vertrouwen op hun verstand, terwijl de overleving te vinden was in hun innerlijke kracht, hun intuïtie. Want zo belangrijk en krachtig is intuïtie. 9-11 (11 september) Dat is een behoorlijk onderwerp. Wie overleefden het en wie niet? De mensen die hun intuïtie altijd al volgen hadden zelfs een dagje vrij van hun werk en overleefden de ramp. De mensen die uit de 2e toren gingen toen een vliegtuig in de 1e toren was gevlogen, die overleefden de ramp. Er waren ook mensen uit die 2e toren die naar buiten gingen, maar toch terug gingen naar hun werk, omdat hun baas vertelde dat ze aan het werk moesten. Ze stapten weer in de lift en gingen weer naar boven naar hun werkplaats, naar hun kantoor. Zij overleefden het niet. Wat is het verschil? Degenen die terug gingen hadden een “reden”, ze hadden redenen. Ik moet mijn hypotheek betalen, de kinderen moeten naar school, ik zou ontslagen worden als ik niet naar mijn baas luisterde. Redenen. Ze volgden de redenatie van hun verstand in plaats het gevoel van hun intuïtie, hun innerlijke weten. Een voorbeeld… Dit zal dus steeds kritischer worden, naarmate we verder en verder gaan, en alles steeds sneller en sneller zal gaan. Hoe vind je je intuïtie? En hoe blijf je afgestemd op je intuïtie? Want we hebben de ervaring allemaal al wel eens mee gemaakt, toch? We hebben allemaal wel eens onze intuïtie ervaren, maar meestal was het zo snel weer weg als dat het kwam. Itsyouinside

Pagina 29


B-Yourself

Zo is het er en zo is het weer weg. En de twijfel versluierd het. Was dat nou mijn gedachte? Want dan bespring je verstand je. Je verstand is niet je vriend, vrienden. Het is een parasiet, een egocentrisch op zelfbehoud gericht mechanisme. Het heeft liever gelijk, dan dat jij het overleeft. Het verstand… Misschien zijn er zelfs mensen die jij kent die zeggen dat er niets mis met hun is, want hun verstand vertelde ze dat dat niet zo was. Nee hoor, is niet zo, ik ben niet ziek, ik heb nergens last van. Ze hadden “gelijk” totdat de dood hun ongelijk bewees. Dit is geen sprookje, het verstand heeft echt liever gelijk dan dat jij het overleefd. Dus het goed aanvoelen van je intuïtie is van groot belang. En als je intuïtie goed werkt, dan zet dat het verstand buiten spel. Waardoor je verstand een goed stuk gereedschap wordt. In plaats dat het zijn eigen leven leid en de controle heeft over jouw leven. Maar, hoe doe je dat? Intuïtie is jouw eigen persoonlijke weten, en al het weten, komt van een bron, de bron. We gaan het geen naam geven. Het komt en is een stroming, de stroming van de schepping. Die bron is de stroom van al het weten, alles wat er gebeurd en bestaat komt daar vandaan (zie tekening) in deze stroom (flow) van gebeurtenissen.

Je bewustzijn is georiënteerd bij tijd en plaats in deze stroom (flow). Is het je opgevallen, dat als je een Intuïtief moment hebt, dat de tijd lijkt te stoppen? Tot je later weer in je gedachte komt en bemerkt dat het al zo laat is. Voor die tijd, was je gewoon daar, door er te Zijn. In 1 moment in de stroom, de flow. De tekening geeft het schema aan, hoe het werkt, als je in je intuïtie bent. Dan ben je gecentreerd in de stroom, in de flow van informatie. De truc is om daarin te blijven. En dat is niet gemakkelijk. Itsyouinside

Pagina 30


B-Yourself

Met alles wat er in je leven gebeurd, en je verstand die steeds maar op de loer ligt. Maar de Maya‟s hadden nog 2 dingen aan hun kant. Ten eerste ging in hun tijd alles langzamer, maar ze hadden ook nog andere orientatie punten. Wij zijn georiënteerd op Tijd en Plaats, steeds weer dat tastbare, tijd en plaats, tijd en plaats. De Maya‟s hadden wat meer hulp, de extra orientatie die ze hadden was de persoonlijke. De Persoonlijke Bedoeling. Ben jij wel eens ergens geweest wat niet je bedoeling was? School? Werk? Feestje of discussie? Voelde je toen op je gemak, in je intuïtieve centrum? Of was je niet op je gemak, buiten je intuïtieve centrum. Als ik ergens kwam wat niet mijn bedoeling was, voelde ik mij ongemakkelijk. Maar de Maya‟s wisten hun persoonlijke Bedoeling, zij hadden die orientatie. Het was voor hun dus gemakkelijker te herkennen als wat ze deden ook hun bedoeling was in/met dit leven. Dat zou ons wel helpen om ons op ons gemak te voelen, vind je ook niet? Als je het gevoel hebt dat wat je doet of waar je bent niet het juiste is dan stop je en/of ga je weg naar wat wel de bedoeling was/is. De Maya‟s hadden ook nog een andere grote orientatie in het midden van de stroom (flow), genaamd Goddelijke Plan. In onze beschaving is er niet eens een plan! Het is een 16 miljard jaar van diverse toevalligheden, dat eindigde met jij die dit nu leest. Tenminste, zo bekijkt de wetenschap het. De Maya‟s hadden een Goddelijk Plan, en zij wisten dat er 20 verschillende aspecten waren van de schepping. Dus de persoonlijke bedoeling en de orientatie op het Goddelijke Plan dat is de herkenning van jouw aandeel in het Goddelijke Plan. De tekening links produceert een symbool dat bekend is in de Mayacultuur. Namelijk een diagram met 8 delen, en het is genaamd 8 delen Luchtplaats. Het symbool staat voor de hemel. We zijn er allemaal al eens geweest. Er waren momenten in je leven dat jij georiënteerd was in Tijd en Plaats, en dat je wist wat je deed of wat je wilde doen. Je wist ook dat je een onderdeel was van iets veel groter dan Jezelf. Dat voelde zeker goed. Hemels… Dat is het belangrijkste aan deze kalender. Want deze Mayakalender draait niet om tijd, het gaat om het meten van, en het bijhouden van, de stroom (flow) van de schepping (creatie). En de bedoeling en het aspect ervan iedere dag opnieuw. Weet je nog dat er 1 wet is in het Universum. Waar jij je aandacht op richt, daar ben jij je bewust van. Itsyouinside

Pagina 31


B-Yourself

Dus wat, als je iedere dag je aandacht richt op je energiestroom (flow) van je schepping (creatie). Waar wordt jij je dan bewust van? Zou het niet gemakkelijker zijn om je bewustzijn afgestemd te hebben op je Intuïtie? Makkelijker is niet het goede woord, het is “automatisch”, zonder er over te hoeven na te denken, of te mediteren, dus niets afleidend wat dan ook. ‟s Morgens kijk je wat de bedoeling van de schepping (creatie) van de dag is, en je weer verder met je leven. De Maya‟s vierden iedere morgen de bedoeling van de dag en gingen dan verder met hun leven. Iedere dag. Weet je wat het woord Entrainment betekent, wat het is? Entrainment is het automatisch afstemmen van levensvormen en zelfs van mechanische dingen op elkaar. De wetenschap heeft er geen verklaring voor, maar gebeuren doet het zeker. Eén voorbeeld is een baby en de moeder. Het hart van de baby en de moeder gaan in elkaars ritme kloppen, ze kloppen dus tegelijkertijd. Dat is entrainment. Het natuurlijk afstemmen op elkaar. Het werkt voor objecten ook, neem b.v. koekoeksklokken (in een klokkenwinkel) ze tikken verschillen maar in dezelfde ruimte tikken ze in no-time allemaal tegelijk, in hetzelfde ritme. Mooi he, entrainment. Het is dus een stuk gereedschap om je bewustzijn op hetzelfde ritme te krijgen met de stroom (flow) van je schepping (creatie).

Volgende maand meer

Itsyouinside

Pagina 32


B-Yourself

Wie kent de waarheid? Spirituele leiders kunnen van grote betekenis zijn bij onze zoektocht naar waarheid, naar antwoorden. Maar hoe lang blijf je volgeling en wanneer weet je dat het tijd is om je eigen pad te kiezen? Hoe onderscheid je een goede van een slechte leraar? Op het Griekse marktplein staat een kleine, gezette man met uitpuilende ogen driftig te gebaren. Om hem heen staat een verhitte menigte. “Oh ja, is dat zo?” roept de man in de richting van een toehoorder. “Weet je heel zeker dat het waar is wat je zegt?” “Natuurlijk weet ik dat zeker!” roept de toehoorder. “En wie ben jij dan wel om dat zo zeker te weten?” vraagt de kleine man die Socrates heet. “Weet je eigenlijk wel wie je zelf bent?” “Hoezo?” vraagt de toehoorder verbaasd. “Ik ben gewoon mijzelf.” “En wie is dat dan wel, die zelf?” vraagt Socrates met een vileine glimlach. “Uh, tsja daar heb ik niet zo over nagedacht,” hakkelt de man. “Hoe,” vraagt Socrates, “kun je beweren de waarheid te kennen als je jezelf niet eens kent?” Er valt een stilte. Socrates wendt zich nu tot de rest van de menigte: “Zijn er nog andere mensen die iets heel zeker weten? Wie heeft er nog een waarheid die we kunnen toetsen?” Niemand stapt naar voren. Niemand durft het nog op te nemen tegen de wijsgeer die door het Orakel van Delphi „de wijste man op aarde‟ wordt genoemd. Als de menigte oplost, blijft één man staan. Zijn naam is Plato. Hij is gefascineerd geraakt door de manier waarop Socrates door vragen te stellen vrijwel iedere „waarheid‟ weet te weerleggen. Niets, maar dan ook niets, is heilig (en veilig) voor deze plaaggeest die de schrik is van elke gevestigd e orde. “Is het niet gevaarlijk wat u doet?”, vraagt Plato. “Komt u niet in de problemen?” “Oh, zeker wel,” antwoordt Socrates met een schuine blik op een groepje mannen dat hem al geruime tijd in de gaten houdt. “Ik ben niet overal populair. Veel mensen vinden me erg irritant. Maar Athene is traag en ik ben de horzel die haar tot leven moet wekken.” “Waarom noemt het Orakel u de wijste man op aarde?” wil Plato weten. Socrates haalt vermoeid de schouders op. “Geloof me, ik heb er alles aan gedaan om te bewijzen dat dat niet zo is. Ik heb overal gezocht naar mensen die wijzer zijn. Ik heb politici gesproken, kunstenaars, schrijvers... Helaas heb ik niemand kunnen vinden, zelfs niet onder mensen die dachten dat ze alles wisten. Juist nie t onder mensen die dachten dat ze alles wisten,” voegt hij er mismoedig aan toe. Hij valt stil en tuurt in de verte. “Uiteindelijk”, zegt hij bedachtzaam, “heb ik moeten concluderen, dat ik inderdaad de wijste man op aarde ben. Niet zozeer omdat ik meer weet dan ieder ander, maar omdat ik de enige schijn te zijn die weet dat hij niets weet. Dat is namelijk het enige dat je kunt weten: dat je niets weet.” Itsyouinside

Pagina 33


B-Yourself

De waarheid is te groot om te vangen

Twee en een half duizend jaar later spreekt het Orakel opnieuw en wordt een andere man tot „de wijste man op aarde‟ uitgeroepen. Het Orakel – dat tegenwoordig „Time Magazine‟ heet – benoemt de Duitse geleerde Albert Einstein tot „man van de eeuw‟. De uitvinder van de relativiteitstheorie is niet alleen de knapste kop in de natuurkunde, maar spreekt zich ook uit over alle mogelijke metafysische onderwerpen, zoals het bestaan van God en het geheim achter de schepping. Maar net als Socrates concludeert ook Einstein dat hij eigenlijk niets weet, dat dé waarheid misschien wel bestaat, maar in ieder geval niet gekend kan worden met de beperkte vermogens die de mens ter beschikking staan. Hoe meer Einstein over het universum leert, hoe meer hij beseft er vrijwel niets van te begrijpen. Hoe blind de mens is voor al wat hem omringt, blijkt uit het feit dat wij slechts in staat zijn om een fractie van het elektromagnetische spectrum (radiogolven, microgolven, infrarode straling, zichtbaar licht, ultraviolet licht, röntgenstraling, gammastraling, kosmische straling) te zien. Veel dieren, waaronder katten en honden, kunnen meer van dit spectrum waarnemen. Het elektromagnetische spectrum zelf maakt ongeveer 0,005 procent uit van het geheel dat ons omringt - en daar zien wij dus maar een fractie van. Daar komt nog eens bij dat de mens slechts één procent van wat hij wél kan waarnemen bewust registreert. Het is dus niet erg overdreven om te stellen dat de mens stekeblind is. Einstein wist dit. Hij zag dat de waarheid te groot was om te kunnen vangen. “Zij die zichzelf de taak opleggen om rechter te spelen over waarheid en kennis worden hartelijk uitgelachen door de goden,” zei hij. Wat Einstein ook concludeerde was dat de meeste mensen niet in staat zijn de grenzen van hun eigen waarnemingsvermogen te zien en de fout maken het deel dat ze wel kunnen waarnemen als dé realiteit of dé waarheid zien. Vandaar waarschijnlijk zijn beroemde uitspraak: “Twee dingen zijn oneindig: het universum en menselijke domheid. Maar van het universum ben ik nog niet helemaal overtuigd.”

De waarheid in hapklare brokken

Hoewel de twee wijste mannen op aarde ervan overtuigd waren dat dé waarheid misschien wel bestaat, maar dat een ieder die beweert haar in pacht te hebben niet alleen hartelijk wordt uitgelachen door de goden, maar bovendien een beetje dom is, zijn er genoeg mensen die hier geen boodschap aan hebben en rustig beweren dé waarheid in pacht hebben. De geschiedenis wemelt van de goeroes, profeten, moefti‟s, mullahs, leraren en leiders die niet alleen beweren dé waarheid te kennen, maar haar ook graag aan anderen opdringen. De meeste van deze mensen hebben de eerste vraag „wie ben ik?‟ vaak nog niet opgelost, laat staan dat ze zich hebben verdiept in de grenzen van hun eigen waarnemingsvermogen. De Franse filosoof André Gide was dan ook stellig Itsyouinside

Pagina 34


B-Yourself

over mensen die beweren uit naam van dé waarheid te handelen: “Vertrouw hen die de waarheid zoeken, wantrouw hen die haar vinden.” Wat is het toch dat ons steeds weer in de armen drijft van goeroes, profeten en leiders die beweren de waarheid te kennen? Het zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat we slecht om kunnen gaan met de onzekerheid van het bestaan. Om een einde te maken aan deze knagende onzekerheid zijn wij bereid simplistische antwoorden op onze levensvragen voor zoete koek te slikken. Vooral religies en spirituele bewegingen hebben er door de eeuwen heen een sport van gemaakt ons alle mogelijke „waarheden‟ voor te schotelen om ons gerust te stellen en een gevoel te geven dat we enige controle hebben over ons leven. En wie weet zijn veel van die waarheden ook wel waar. Het probleem is echter dat het niet onze waarheden zijn, maar die van een ander: van een goeroe, een profeet, een ziener of een wijsgeer. Door deze waarheid als dé waarheid aan te nemen, adopteren we een tweedehands waarheid die niet van ons is. Met alle gevolgen van dien... Want waar de goeroe zijn eigen leerweg is gegaan en uiteindelijk zijn eigen doorleefde conclusies heeft getrokken, adopteert de volgeling een waarheid die hij niet geheel doorgrondt en beleeft. Het gevolg hiervan is dat hij nooit helemaal overtuigd is van de waarheid en voortdurend bezig is met zichzelf (en anderen) te overtuigen dat het écht waar is. Dat is de reden waarom aanhangers en volgelingen van een geloof vaak orthodoxer, strenger en fanatieker zijn dan de grondlegger zelf. De nuance en de relativering ontbreekt. Hoe meer de volgeling twijfelt, hoe harder hij gaat roepen, vandaar het oeroude gezegde: “Hij die spreekt weet niet. Hij die weet spreekt niet.” De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung had duidelijk geen hoge pet op van mensen die er genoegen mee nemen om een geleende waarheid te leven: “Thank God I‟m not a Jungian!” verzuchtte hij eens. Toch zijn er, getuige de uitspraak van Oscar Wilde, genoeg die er niet mee zitten om anderen klakkeloos te volgen. “De meeste mensen,” zei hij, “zijn andere mensen. Hun gedachten zijn de meningen van anderen, hun levens zijn een mimicry, hun passies een citaat.” Omdat de meeste aanhangers en volgelingen de complexe, genuanceerde en subtiele waarheid van een profeet, goeroe of wijze niet geheel doorgronden, moet die waarheid worden teruggebracht tot eenvoudig te begrijpen, hapklare brokken. Genuanceerde visies en complexe inzichten worden zo gereduceerd tot hapklare slogans, dogma‟s, wetten, disciplines en regels. De Amerikaanse filosoof Afred North Whitehead noemt dergelijke waarheden deelwaarheden. Hij concludeert dat het misgaat op het moment dat deze simplistische deelwaarheden worden verheven tot dé waarheid. De mens komt niet zozeer in de problemen door de dingen die hij niet weet, maar door zaken die hij zeker denkt te weten.

Itsyouinside

Pagina 35


B-Yourself

De waarheid tussen eros en scepsis

Hoe ongezond het omarmen van de waarheid van een goeroe kan zijn, ondervond Alice de Jong enkele jaren geleden. Alice was volgeling van een Indiase goeroe. Toen haar werd gevraagd zijn werk in Nederland op te zetten, was zij aanvankelijk in de wolken. “De euforie van gelijkgestemde mensen te hebben gevonden was enorm. Het was een gevoel van thuiskomen. Dat gevoel sloeg echter na verloop van tijd om, toen ik merkte dat er een wig werd gedreven tussen mij en mijn gezin. Dat gebeurde op allerlei manier. Zo kreeg ik bijvoorbeeld opdrachten die ik met niemand mocht bespreken, waardoor ik langzaam maar zeker geïsoleerd raakte en vervreemde van familie en vrienden. Ook binnen de organisatie kon ik op een gegeven moment niemand meer vertrouwen omdat iedereen elkaar in de gaten hield. Alles wat je zei, zeker als je eens een zwak moment had omdat je zo hard moest werken en te weinig slaap kreeg, kon tegen je worden gebruikt.” Toen Alice de waarheid van wat er gebeurde onder ogen durfde te zien, voelde dat als een diep verraad van de goeroe. De Amerikaanse leraar Jack Kornfield, die zich jarenlang verdiepte in goeroevolgeling relaties zegt er het volgende over: “Verraad is een van de poorten van vuur waar we doorheen moeten, een pijnlijke vernietiger van onze illusies en onschuld. Het functioneert als een ongevraagde initiatie in de complexe waarheid van ons mens-zijn, waarin het licht nu eenmaal ook zijn schaduwkanten heeft. Het is niet alleen het verraad van de goeroe dat ons schokt, maar ook het groeiende inzicht in de manieren waarop we verraad hebben gepleegd jegens onszelf. Vanwege onze behoeften aan erkenning, veiligheid, enzovoorts en ons idealisme sloten we de oren voor de wijsheid van ons hart, onze ware natuur.” Volgens Kornfield gaat het erom je eigen innerlijke gezag weer te vinden: “Geen leraar of gezagdrager buiten onszelf kan ons de waarheid geven of ontnemen. Uiteindelijk zullen we ontdekken dat ons eigen hart de eenvoudige wijsheid en het onwankelbare mededogen bevat waarnaar we altijd hebben gezocht.” Toen Alice eenmaal zover was dat ze weer durfde vertrouwen op haar eigen hart en haar goeroe mededeelde dat ze niet meer bereid was zijn werk voort te zetten, werd ze tot persona non grata verklaard. Niemand mocht meer contact met haar opnemen en zij mocht geen contact meer zoeken met mensen uit de organisatie, en dat nadat ze tien jaar lang vrijwel al haar tijd en geld aan de organisatie had gegeven. Psycholoog en filosoof André van der Braak noemt dergelijke goeroevolgeling relaties erg ongezond. Hij spreekt uit ervaring. Elf jaar lang was hij in de ban van de Amerikaanse goeroe Andrew Cohen en woonde enkele jaren in diens gemeenschap in de Verenigde Staten. Van der Braak leerde veel van de zelfbenoemde goeroe, maar liep gaandeweg ook steeds vaker tegen diens enorme ego aan. Cohen werd steeds autoritairder en veeleisender. Nadat van der Braak zich iets te vaak had laten vernederen Itsyouinside

Pagina 36


B-Yourself

en uitschelden, verliet hij de organisatie. Om de desillusie van zich af te schrijven publiceerde hij een boek over zijn ervaringen: Enlightenment Blues. Inmiddels is van der Braak genuanceerd over goeroevolgeling relaties: “Ik wijs niet iedere relatie bij voorbaat van de hand. Een goede leraar kan een vlam in je doen ontbranden om de waarheid te willen vinden. Maar het gaat mis als die leraar je kant en klare antwoorden voorschotelt, zoals Andrew Cohen in toenemende mate deed.” Volgens van der Braak werpt een goede leraar je juist terug op jezelf en op een gevoel van niet-weten. Hiermee bewerkstelligt de goeroe dat je je eigen waarheid, je eigen hartsverlangen en hartstocht gaat volgen. Omdat deze hartstocht een haast erotische lading heeft, noemde Socrates dit „eros‟. Socrates, die in feite de eerste westerse goeroe was, wist deze eros als geen ander in mensen wakker te maken, maar was er bovendien een meester in deze weer te temperen met scepsis. Volgens van der Braak is dat het belangrijkste kenmerk van een wijze goeroe: hij of zij weet balans te vinden tussen eros en scepsis, tussen euforie en gezond verstand, tussen ideaal en realiteit. Goeroes die dit niet kunnen, zijn óf niet inspirerend (te veel scepsis), óf teveel in de ban van zichzelf of hun boodschap (te veel eros). Goeroes van het eerste soort hebben meestal niet veel volgelingen. Goeroes van het tweede soort hebben vaak veel leerlingen, maar om de verkeerde reden. Het gevaar van leraren met teveel eros, is dat leerlingen verliefd worden – niet op de maan, maar op de vinger die naar de maan wijst.

De waarheid is je eigen weg Hoe lastig het is om goeroe-volgeling relaties zuiver te houden, blijkt ook uit de lotgevallen van Hugh Milne, die jarenlang de persoonlijke bodyguard van de grote Indiase goeroe Bhagwan Shree Rashneesh was. Wat begon als een inspirerende gemeenschap rondom een wijze meester, ontaarde gaandeweg in een totalitaire organisatie waarin steeds minder ruimte was voor individuele ontplooiing en ontwikkeling. In de gemeenschap in het Amerikaanse Oregon was zelfs sprake van regelrechte terreur. Wie niet onvoorwaardelijk „ja‟ zei tegen de meester lag er uit. In zijn boek Bhagwan, the God that failed beschrijft Milne hoe ook Bhagwan, die later Osho heette, de greep op zijn organisatie kwijt was. Niet hij, maar een groepje vertrouwelingen onder aanvoering van Sheela, maakten op het eind de dienst uit. Deze mensen deinsden er niet voor terug om afluisterapparatuur, wapens en zelfs gif in te zetten om de hogere waarheid te verdedigen. Is Milne een slachtoffer geworden van een kwaadwillende goeroe? Nee, want Milne heeft, evenals Alice de Jong en André van der Braak, een hoop geleerd van zijn ervaringen. Ze hebben hem verrijkt en gevormd tot wie hij nu is. Alledrie beseffen ook dat het te makkelijk is om de goeroe de schuld te geven van de ontspoorde relatie. Op de keper beschouwd zijn zij Itsyouinside

Pagina 37


B-Yourself

(en wij) veel dank verschuldigd aan de goeroes, profeten, zieners en uitvinders die de mensheid door de geschiedenis hebben geïnspireerd met nieuwe inzichten, frisse gezichtspunten of geniale invallen. Door op de schouders van deze reuzen te staan kan de mensheid steeds een beetje verder kijken. De allerbelangrijkste les van iedere goeroe is echter niet zijn of haar theorie, les of „waarheid‟, maar het inzicht dat je je eigen waarheid kunt vinden. De essentie van de leer van iedere goeroe is in feite: “Ga je eigen weg, zoals ik ook doe.” De grootste dankbetuiging die je een goeroe kunt tonen, is dan ook dat je hem of haar niet meer nodig hebt en dat je je eigen weg gaat. Je hebt de belangrijkste les van je goeroe pas begrepen als je hem of haar kunt ontslaan.

De waarheid is naakt en alleen

De Chinese monnik Lin Chi begreep dit ruim tweeduizend jaar geleden al dat je er goed aan doet je goeroe te ontslaan. Hij formuleerde het zelfs nog scherper: “Als je de Boeddha op straat tegenkomt, dood hem dan.” Ofwel: je zit op een dood spoor als je de waarheid buiten jezelf denkt te vinden. De essentie van Boeddha‟s leer is namelijk dat iedereen de Boeddhanatuur in zich draagt, of – anders gezegd – de Boeddha is. Maar hoeveel mensen ervaren dit? Hoeveel mensen hebben de moed om zichzelf los te maken van iedere externe leer, conditionering of geloofsysteem en volkomen alleen – en naakt – in de waarheid te staan? De Amerikaanse auteur Jed McKenna denkt dat er ongeveer twintig van zulke mensen op aarde rondlopen die naakt in de waarheid durven te staan. McKenna, die zichzelf tot deze selecte groep rekent, noemt dit de „gedeprogrammeerde staat‟. Hij weet ook waarom er maar zo weinig mensen zijn die werkelijk vrij worden van conditioneringen en geadopteerde waarheden: “De meeste mensen denken misschien dat ze op zoek zijn naar de waarheid, maar dat is helemaal niet zo. De meeste mensen willen gewoon een beetje gelukkig zijn. De waarheid is veel te pijnlijk.” McKenna beschrijft het proces van wakker worden en naakt in de waarheid staan als een enkeltje hel: alles, maar dan ook alles wat je hebt bereikt en waarvan je dacht dat jij dat was, wordt tot op het bot toe afgebroken. Niets is nog zeker, niets is nog waar, zelfs (of vooral) niet je eigen oordelen, ideeën en waarheden. McKenna‟s methode om alle valsheid af te pellen lijkt sterk op die van Socrates. Net als Socrates raadt McKenna ons aan om net zo lang bij alles waarvan we denken dat het waar is „oh ja, is dat zo?‟ te vragen, totdat niets nog waar is en er geen enkele vraag meer over is.

De waarheid is een maaksel

Waarom leggen leraren als Socrates en McKenna zoveel nadruk op het beantwoorden van de eerste vraag „wie ben ik?‟? Omdat zij weten dat het identiteitsbesef van de waarnemer allesbepalend is voor de realiteit die hij of zij zal waarnemen. Het gezichtspunt van waaruit je naar de wereld kijkt Itsyouinside

Pagina 38


B-Yourself

bepaalt wat je zult zien: reality is in the eye of the beholder. Voor een boer is regen een zegen, voor een fietser is het een kwelling. Voor de een is een harde boer na een maaltijd het geluid van dankbaarheid, voor de ander een teken van onbeschoft gedrag. Daarnaast is het zo dat het proces van waarnemen ingewikkelder is dan de meeste mensen zich beseffen. Alles wat wij denken te zien, horen, ruiken, voelen en proeven is niet zozeer buiten ons, maar in ons. We proeven niet de limonade in het glas, maar in onze hersenen. We zien het vliegtuig niet in de lucht, maar in onze hersenen. Onze hersenen interpreteren de elektromagnetische informatie die via de zintuigen binnenkomt en construeren daar een beeld, woord, gevoel, ervaring van. We zien dus niet met onze ogen, maar met onze hersenen. Ofwel: de wereld is dus niet buiten ons, maar in ons. We zien niet wat er is, maar onze interpretatie van wat er is. En die interpretatie heeft alles te maken met het referentiekader van waaruit we waarnemen, oftewel wie wij denken te zijn. Daarom is de vraag „wie ben ik?‟ zo belangrijk: ze bepaalt wat je voor waar neemt. Wat wij perceptie noemen, is dus eigenlijk niets anders dan projectie van onze referentiekaders (lees: conditioneringen) op onze omgeving. Wat wij waarnemen noemen, betekent in feite „voor waar nemen‟. Vandaar ook dat Einstein concludeerde dat de wereld niet zozeer uit atomen bestaat, maar uit verhalen. De realiteit (of de waarheid) is dus zeer subjectief, afhankelijk van het gezichtspunt van de waarnemer. De waarheid: het is maar net wat je ervan maakt. Niet voor niets is het woord „feit‟ afgeleid van het Franse „faire,‟ dat „maken‟ betekent. Een „feit‟ is dus geen waarheid, maar een maaksel, een bedenksel, een projectie van de mind. “It‟s all in the mind, where else can it be?” zei de yogi. Er zijn zelfs mensen die zo ver gaan door te beweren dat „de wereld‟ eigenlijk niet bestaat, maar een bedenksel is, een projectie van onze mind. Ook Einstein dacht hierover na getuige zijn vraag: “Als ik niet naar de maan kijk, bestaat die dan wel?”

De waarheid intact laten

Een van de belangrijkste mechanieken waarmee goeroes hun volgelingen aan zich binden is de belofte dat zij „straks‟ verlost, verlicht of gelukkig gaan worden. Als de volgeling maar genoeg zijn best doet, zal hij op een dag worden beloond, op aarde of in het hiernamaals. Hierdoor blijven we steeds op weg naar straks. We blijven rusteloos op zoek naar iets dat er misschien al lang is, als we ophouden met er naar toe op weg te zijn. Misschien is de enige inspanning om tot de waarheid te komen dat we moeten stoppen met haar te willen vinden. Wanneer we stoppen met haar te willen begrijpen, bevatten, vastleggen, ontrafelen, categoriseren, interpreteren, toe-eigenen en uitdragen kan ze er gewoon zijn. Het overkwam mij eens op een berg in het Italiaanse Toscane. Het was laat in de middag toen ik op een bankje ging zitten om naar de ondergaande zon te kijken. Naast mij zat ene John. Ik trok al een week Itsyouinside

Pagina 39


B-Yourself

met John op, maar we hadden nog geen stom woord met elkaar gewisseld omdat we beiden deelnamen aan een stilte retraite. Die avond zagen we de zon achter de glooiende heuvels vol gele zonnebloemen en kaarsrechte cipressen verdwijnen. En terwijl achter ons de maan opkwam en de vuurvliegjes om ons heen begonnen te dansen, keken John en ik elkaar verrukt aan. We wilden het allebei uitgillen: „Wat mooi, wat bijzonder, wat schitterend...‟, maar we mochten niet praten. We konden niets anders doen dan alles wat er was gewoon te laten bestaan, zonder oordeel, zonder invulling, zonder projecties van ons eigen denken. We konden niet anders dan het mysterie intact te laten en het te alleen maar te aanschouwen. Ik weet zeker dat John en ik ons die avond zullen herinneren als een van de momenten waarop we heel dicht bij de waarheid waren. Even waren we niet bezig met de waarheid te vatten, te benoemen en in te perken. Even waren we volledig aanwezig, zodat het er allemaal kon zijn. Even, heel even, waren we de waarheid zelf geworden. Bronnen (onder meer): David Icke: Infinite love is the only truth, everything else is illusion. André van der Braak: Goeroes en charisma; Enlightenment blues. Hugh Milne: Bhagwan, the God that failed. Louis P. Pojman: What can we know? Jan Bommerez: Door de bomen het bos zien. Jed McKenna: Spirituele verlichting? Vergeet het maar! Jack Kornfield: A path with heart: a guide through the perils and promises of spiritual life. Stephen Hassan: Combating cult mind control. www.cultinformation.org.uk

Als je de waarheid verteld,

hoef je niets te onthouden Itsyouinside

Pagina 40


B-Yourself

Itsyouinside

(Advertentie)

Pagina 41


B-Yourself

Bewustzijns

Itsyouinside

Pagina 42


B-Yourself

skalender

Itsyouinside

Pagina 43


B-Yourself

HOE HERKEN JE SEKTEN EN TOTALITAIRE ORGANISATIES? Gebrek aan relativering Vragen en twijfels zijn ontoelaatbaar. Alles binnen de beweging wordt bekeken vanuit één gezichtspunt en gemeten met één maatstaf. De leden accepteren alleen wat in hun gedachtewereld past. Vaak durft het sektelid zelfs de mogelijkheid van een andere opvatting niet onder ogen te zien. Er is sprake van een superioriteitswaan, de waan dat onze waarheid dé waarheid is. Alternatieve geloofssystemen worden gezien als slecht, duivels of niet-authentiek. Suprematie van de doctrine Als de doctrine vragen oproept, dient niet de doctrine, doch de persoon aan de doctrine te worden aangepast. Sekteleden doen soms dingen die hard en onbegrijpelijk overkomen op buitenstaanders, familieleden en vrienden (zoals het mijden van familieleden). „God‟ gaat voor alles. Men vereenzelvigt en reduceert andersdenkenden met/tot hun opinies en vindt dat degene die ze uitspreken vermeden of vernietigd moeten worden. 
 Zwart/wit denken De wereld wordt verdeeld in twee kampen: de zuiveren en de nietzuiveren, het absolute goede en het absolute kwade. Al wat slecht is en alles wat kan leiden tot onzuiverheid moet met tak en wortel worden uitgeroeid. Voorspiegelen van onbereikbaar ideaal Het ideaal dat totalitaire bewegingen en sektes nastreven is vaak onbereikbaar, waardoor bij sekteleden een gevoel van schuld, angst en schaamte ontstaat. De leiders die deze gevoelens opwekken en uitbuiten, krijgen op deze manier nog meer greep op hun leden. De leden lopen gevaar gefixeerd te raken op hun tekortkomingen en hun eigen sterke kanten uit het oog te verliezen. Technieken om gedachtepatronen te veranderen Door middel van positief denken, ontkenning, rationalisatie, justificatie, chanten, gebed en meditatieve of hypnotische technieken worden gewijzigde bewustzijnstoestanden opgeroepen en wordt het eigen denken zoveel mogelijk uitgeschakeld. Hierdoor is het moeilijk voor leden om zelfstandig beslissingen te nemen. Vaak worden beslissingen dan ook voor hen genomen door de leider(s) van de groep. Gebruik van jargon Sektarische groeperingen bedienen zich vaak van een eigen jargon, een taal die slechts door de groepsleden kan worden begrepen. Dit jargon creëert een gevoel van elitarisme, solidariteit en eenheid.

Itsyouinside

Pagina 44


B-Yourself

Het ligt altijd aan jou Leden wordt voorgehouden dat problemen nooit de fout zijn van de leider(s), maar van de leden die de leer of doctrine onvoldoende hebben toegepast. Aanwakkeren van angst Sektes wekken alle mogelijke irrationele angsten bij hun leden op: angst voor onafhankelijk denken, voor de buitenwereld, voor vijanden, voor afkeuring en veroordeling, angst om niet verlost te worden, om uit de groep te worden gegooid, enzovoorts. Onethisch gebruik van biecht Bekentenissen en het opbiechten van „zonden‟ worden aangewend om de persoon in kwestie te manipuleren, in plaats van als methode voor opluchting en herstel. De biecht of het bekennen van zonden wordt door de leden gezien als teken dat zij zich totaal onderwerpen aan de leider en de groep, en dat ze zich als individu wegcijferen. Controleren van de leden Leden worden in de gaten gehouden: waar ze zijn, met wie ze omgaan, wat voor kleding iemand draagt, wat de persoon eet, drinkt, de specifieke voorkeuren van het individu, financiën, hobby‟s, enzovoorts. Dit kan zover gaan, dat er sprake is van spionage en een „geheime dienst‟ binnen de organisatie. Ook wordt er regelmatig een „buddy‟ of „mentor‟ aan het te controleren individu gekoppeld, die afwijkend gedrag moet rapporteren. Misleiding bij werving Vaak wordt opzettelijk informatie achter gehouden om de informatie aantrekkelijk en meer aannemelijk te maken. Informatiecontrole Leden worden ontmoedigd of verboden om informatiebronnen die niet afkomstig zijn van de beweging te raadplegen: boeken, artikelen, tijdschriften, kranten, TV, radio, internet, kritische informatie of vroegere leden. Geen tijd Leden worden zo druk bezig gehouden dat ze geen tijd hebben om na te denken. Sommige groepen zorgen er bewust voor dat de leden kort slapen, waardoor de kritische vermogens ook worden ondermijnd. Verbreken van emotionele banden met familie Sekteleden wordt vaak gevraagd om de leden van de sekte als hun ware familie te zien en afscheid te nemen (letterlijk of figuurlijk) van hun „oude‟ familie en vrienden. Deze informatie is afkomstig van de Belgische Studie- en Adviesgroep Sekten: www.sas-sekten.be Itsyouinside

Pagina 45


B-Yourself

Itsyouinside

(Advertentie)

Pagina 46


B-Yourself

Wat is DNA Healing en DNA activering? Onze planeet verschuift in het heelal wat verandering van trilling teweegbrengt en verschuivingen binnen het bewustzijn. De essentie van de DNA activering is om je toe te laten treden tot hogere energieĂŤn en trillingsgebieden die meewerken aan een spirituele evolutie. Je wordt een deel van de oplossing voor de wereldvrede en voorspoed. Het is de volgende stap voorwaarts en omhoog in de evolutie van je Zijn. Voor mensen houdt dit in dat hun DNA van twee strengen actief ( het komt voor dat er spontaan reeds al meerdere strengen zijn geactiveerd) naar twaalf DNA strengen actief verandert of zelfs meer. Dit brengt cellulaire en hormonale veranderingen in het fysieke lichaam teweeg. Er worden al kinderen geboren met meerdere DNA strengen. Deze kinderen laten ons zien dat ze met andere gevoeligheden, begaafdheden en talenten geboren zijn. Deze kinderen worden vaak nieuwe tijdskinderen genoemd. Deze kinderen laten in wezen zien waartoe wij ons nu ontwikkelen. Wetenschappelijk is door genetici aangetoond door middel van bloedtesten dat er al veel mensen op de wereld rondlopen die meerdere DNA strengen ontwikkeld hebben. In dit proces kunnen we onszelf ondersteunen door bewust onze DNA te activeren en technieken te leren en te ontwikkelen. Deze zijn te gebruiken om de fysieke, mentale, emotionele en spirituele blokkades, die naar de oppervlakte komen in deze overgangstijd, bewust op te ruimen. We leven om lief te hebben, om die liefde in ons leven te brengen. We zijn allemaal Liefde. Velen zijn dat vergeten, en geven hun kracht weg aan de energie van angst. In Liefde zijn is Vrij zijn. De meest belangrijke uitdaging in het integreren van deze Liefde is ons zelf Lief te hebben. Het is nu de tijd om te ontwaken tot ons multidimensionale Zelf en Heel te worden. Ons DNA is ons archief, onze databank waarin alle informatie ligt over ons persoonlijk leven, vanaf het begin der tijden. Het menselijk DNA bevat 12 strengen. Daarvan liggen er 10, door een terugval in het bewustzijn, al duizenden jaren te slapen. Door het DNA te activeren , zetten we de Itsyouinside

Pagina 47


B-Yourself

omkering van het verouderingsproces in gang. We krijgen weer toegang tot het volledig potentieel van onze genetische blauwdruk. De meester in jezelf wordt wakker gemaakt. De activering van het DNA staat ons toe om de milieuvergiftiging , die de mensen zelf gecreëerd hebben, te overleven. En het versnelt de ontwikkeling van onze psychische zintuigen. Je geeft jezelf de opdracht je weer te herinneren wie je bent.

Theta-healing : De Theta-techniek biedt de mogelijkheid om negatieve emoties en overtuigingen los te koppelen van de opgeslagen herinnering op cellulair niveau, waardoor de herinnering neutraal wordt. Hierbij wordt je verleden dus niet veranderd, maar wel het idee, of de interpretatie die je hierover hebt.Je krijgt als het ware een nieuwe bril op. Deze verandering zal ook gedragsmatig positieve gevolgen hebben, omdat je, je omgeving nu niet langer vanuit beslissingen, overtuigingen, conclusies of angsten uit het verleden tegemoet hoeft te treden.Gebleken is dat degenen die hebben gewerkt met de Theta-techniek vrij snel positieve veranderingen in hun welbevinden en gedrag hebben ervaren. De Theta-healing is effectief gebleken bij het werken aan een grote diversiteit aan doelen: Omgaan met spanningen, stress; • Oplossen van nervositeit, angsten, fobieën, onzekerheid, schuld en minderwaardigheidsgevoelens, burn-out, overspannenheid;• Rouw;• Omgaan met innerlijke conflicten; • Loslaten van depressieve gevoelens en andere negatieve emoties; • Opheffen van psychosomatische klachten;• Genezingsprocessen versterken/versnellen; in gang zetten.• Het trainen van je sociale vaardigheden en het verkrijgen van meer zelfvertrouwen; • Beter omgaan met allerlei soorten relaties; • Inzicht krijgen in je persoonlijkheid en je verborgen talenten; • Bewegen van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid;• Wegwerken van beperkende overtuigingen die je bij je doel vandaan houden. Itsyouinside

Pagina 48


B-Yourself

Itsyouinside

Pagina 49


B-Yourself

Voorbij 2012 Veranderingen in het DNA Door Nico Appelman "We zouden het niet willen hebben over de komende DNA-veranderingen, maar wel over de DNA-veranderingen die al plaatsgevonden hebben." Dit zijn woorden van Oth gechanneld door Ellen Rauh.

DNA DNA is een afkorting voor DesoxyriboNucleic Acid en is de drager van erfelijke informatie wat in ons lichaam terug te vinden is in de chromosomen die in de kern van al onze cellen gelegen liggen. In 1869 werd het DNA ontdekt door de Zwitserse biochemicus Johan Friedrich Miescher, maar het duurde tot 1953 voor de correcte structuur van het DNA werd bepaald. Dit werd gedaan door onderzoek wat verricht werd door James Watson en Francis Crick. Zij kwamen erachter dat DNA bestaat uit 2 lange stengen die zich samen buigen tot een dubbele helix. Dit is een situatie die we kennen vanuit de biologie. Nu zijn er echter aanwijzingen en zelfs bewijzen dat er veranderingen aan het optreden zijn in ons DNA.

Oth Volgens Oth wordt ons DNA ge端pload. Hierdoor komt er meer informatie ter beschikking. Tegelijkertijd komt er meer ruimte vrij in de hersenen, zodat we een ruimer deel van onze hersenen kunnen gebruiken. Deze veranderingen in ons DNA zullen niet ongemerkt voorbij gaan. We zullen dit kunnen merken aan allerlei klachten zoals onverklaarbare moeheid, concentratieproblemen, stoornissen in het maagdarmkanaal, verandering in het slaappatroon en meer dromen. (zie ook het artikel Symptomen van transformatie). Dit heeft allemaal te maken met de ruimte die vrijkomt in het DNA. Oth zegt dat het effect versterkt zal worden door met gelijkgestemden samen te zijn. Dan is er meer kans dat het DNA zich transformeert. "Als je dan ook nog gezamenlijk naar krachtplaatsen gaat, dan mag je niet verbaasd zijn dat je lichaam in de war raakt en ziek wordt omdat het zich moet aanpassen." Volgens Oth, gechanneld door Ellen Rauh, hebben er dus al veranderingen in het DNA plaatsgevonden en komen er nog meer DNA-

Itsyouinside

Pagina 50


B-Yourself

veranderingen aan. Deze aanname wordt ondersteund door het werk van Dr. Fox.

Dr. Fox Dr. Fox is een holistisch werker aan het Avalon Gezondheidscentrum in CaliforniĂŤ. Zij heeft middels onderzoek bewezen dat verschillende mensen op dit moment al nieuwe strengen DNA ontwikkeld hebben. Volgens dokter Fox zijn er grote veranderingen gaande. Niet specifiek op dit moment, maar feitelijk al langer. Deze DNA-veranderingen spelen al zo'n kleine 20 jaar. Eigenlijk speelt dit al sinds de jaren 50 dankzij ontdekkingen van de al eerder genoemde genetici Watson en Crick. In 1995 werd hier op internationaal niveau (in het geheim) over gesproken op de Genenconferentie in Mexico-Stad. Door het werk van dr. Fox en collega-genetici is ontdekt dat er naast de gebruikelijke 2 strengen DNA nieuwe strengen en daarmee andere helixen gevormd worden. Verwacht wordt dat de mens 12 strengen zullen krijgen; 6 dubbele helixen. Deze ontwikkelingen worden nu nog publiekelijk geheim gehouden om geen angst te zaaien onder de grote massa. De conclusie van Dr. Fox is: "Hoe dan ook, mensen zijn aan het veranderen op celniveau." Zij komt tot deze conclusie door onderzoek met verschillende kinderen van wie bewezen is dat zij 3 DNA-strengen hebben. Deze kinderen blijken bijzondere gaven te hebben: ze zijn telepathisch en ze kunnen sommige voorwerpen verplaatsen puur door hun concentratie erop te richten. Verder hebben deze kinderen een verandering in hun bewustzijn: een hoger en ruimer bewustzijn. Dr. Fox: "De aarde Gaia en iedereen die aanwezig is, is aan het groeien naar een hogere trilling. Veel kinderen die nu geboren worden, hebben lichamen die magnetisch lichter zijn." Onze DNA-structuur en ons lichaam zijn dus aan het transformeren tot een lichter, maar ook gezonder lichaam. De aura's, de gidsen of engelen die sommigen al kunnen zien, zijn voortekenen dat deze veranderingen al gaande zijn. Naar verluid zal er geen ziekte meer zijn. We zullen vaardigheden aanwenden om te groeien door vreugde in plaats van door pijn en lijden. Onze oude manier van leven en denken mogen we loslaten en transformeren. Bij dit transformatieproces ontvangen we steun en (bege)leiding van gidsen, meesters en engelen. Zij zullen ons helpen om bij ons zelf naar binnen te gaan en naar ons Zelf te kijken. Immers: "hoe meer we naar binnengaan en luisteren naar onze innerlijke stem, hoe Itsyouinside

Pagina 51


B-Yourself

meer we in harmonie zijn met de veranderingen die nu gebeuren." Transformatiesymptomen die Dr. Fox beschrijft als gevolg van deze veranderingen in het DNA zijn onder andere je moe voelen, moeite met concentreren, verwarring, pijn in het lichaam, onverklaarbaar huilen en het naar bovenkomen van de vrouwelijke kwaliteiten bij de mannen. Koorts, migraine, diarree en griepachtige verschijnselen zijn ook klachten die kunnen duiden op een act端el transformatieproces. Benadrukt dient te worden dat deze klachten veelal slechts tijdelijk voor ongemak zullen zorgen. Belangrijk is om aandacht te besteden aan deze signalen door erover te praten, voldoende (nacht)rust te nemen, voldoende te ontspannen en juist met vertrouwen met de stroom mee te gaan. Zoek desgewenst steun en/of begeleiding in dit transformatieproces; ook wel ascensieproces of proces van ontwaken genoemd. Overstijg je angsten en leer wat Liefde is; niet alleen liefde voor anderen, maar juist ook liefde voor je zelf.

Gids Sandara Een andere bron die de bevindingen van dr. Fox onderschrijft, is die van Gids Sandara. Sandara zegt: "Er vindt een unieke aanpassing plaats in het DNA, wat ons in staat stelt te transformeren van het huidige beperkte bewustzijn naar een staat van volledig bewustzijn." Met dit laatste wordt bedoeld: een staat waarin de lichamelijke en de spirit端le realiteit volledig samenvloeien. Dit betekent dat we over vaardigheden zullen beschikken zoals telepathie, telekinese en heldere waarnemingen, zoals helderziendheid en helderwetendheid. Waar het hier eigenlijk over gaat, is een transformatie van de Derde Dimensie naar de Vijfde Dimensie. Door de verhoging van de trilling van de aarde komen we in een verhoogd spirit端el bewustzijn. Deze bewustzijnsverhoging heeft zijn invloed op zowel lichamelijk, geestelijk, emotioneel als spirit端el vlak. De ontwikkelingen van ons huidige DNA naar het 3 strengen DNA maken deel uit van fase 1 van onze genetische veranderingen. Sandara stelt dat in fase 2 dit proces voortgezet zal gaan worden naar 5 of zelfs 6 strengen DNA. De verwachting is dat we uiteindelijk in de slotfase uitkomen bij het oorspronkelijke 12 strengen DNA, onze fysieke basis van ons volledige bewustzijn, wat de mens had ten tijde van de Atlantisperiode ruim 12.000 Itsyouinside

Pagina 52


B-Yourself

jaar geleden. (zie afbeelding) Dit 12 strengen DNA, dit Lichtmateriaal, zal zich vormen tot een stervormig figuur dat voortdurend ronddraait rond zijn assen. Deze figuur heet een octahedron en ontstaat door samenvoegen van 2 tetrahedrons. Onderzoeker en natuurkundige Drunvalo Melchizedek beschrijft deze figuur als een "Star Tetrahedron", omdat het gezien kan worden als een driedimensionale Davidster! Heilige transmissies geven ons volledig ontwikkelde DNA de speciale codes die ze nodig hebben om onze levensenergie te verspreiden door dit figuur.

Star Tetrahedron

Itsyouinside

Pagina 53


B-Yourself

Sandara: "In de kwantumbiologie kan het bewustzijn waargenomen worden die de gezondheid of zelfs de dagelijkse interacties in de cellen verandert. In dit geval maakt ons bewustzijn een interactie op het kleinste niveau van de celbiologie. In feite zijn ons lichaam, verstand en geest dan volledig geïntegreerd; een transformatie die zichtbaar is in de uitwisseling die nu plaatsvindt in je transformerende DNA." Van dit DNA wordt overigens verondersteld dat het niet "zo maar" tot transformatie overgaat. Onder andere speelt de steeds verder toenemende trilling van de aarde hierin een belangrijke rol. Ons DNA blijkt echter ook geactiveerd te worden door een specifieke code. Hierover de volgende keer meer. Referenties

www.oth-channelings.om

www.unitynet.nl

www.wikipedia.org

www.crystalinks.com/merkaba

Itsyouinside

Pagina 54


B-Yourself

(Advertentie)

Itsyouinside

Pagina 55


B-Yourself

De Energiesnelweg Verbindend energienetwerk De energie van de energiesnelweg stroomt en trilt overal, ook in het luchtledige. Dus ook in het heelal, in de hardste steen en in de ijlste lucht. Daarmee is het een prachtig, verbindend netwerk. Waar het internet, de elektronische snelweg, een afgeleide van is. Als we die vergelijking doortrekken kunnen we spreken van de Energiesnelweg als het samenstel van   

Het energieveld en energieconcentraties De onderlinge verbindingen en De fantastische mogelijkheden

Je kunt je voorstellen dat die zelfs veel groter zijn dan de mogelijkheden van de elektronische snelweg, oneindig groter zelfs. Stel jezelf ter vergelijking voor als een ijsschots in een oceaan met andere ijsschotsen. Als jij als drijvende schots zou bewegen, dan zou je golven in het water maken. Die golven planten zich voort door het water en raken een andere ijsschots. Als andere ijsschotsen bewegen merk jij die beweging tegen je flanken. Alle ijsschotsen zijn verbonden door het water en „voelen‟ elkaars aanwezigheid. Een andere vergelijking: als je als ijsschots ‟s zomers smelt voel je je opgaan in het grote geheel> Als je ‟s winters aanzwelt voel je je ontstaan vanuit het grote geheel. Alles komt voort uit water en vloeit erin terug. Alles is één, zou je kunnen zeggen. En zo is het ook met de Energiesnelweg, maar dan geavanceerder. Een boodschap van de ene energieconcentratie gaat razendsnel naar een ander punt en naar vele punten tegelijk. Het is een Energiesnelweg met oneindig hoge snelheid. Elk pakketje energie heeft als het ware hyperlinks naar het hele „internet‟ van energie. Jij zelf bent een plaatselijke energieconcentratie in een oceaan van energie. Energie stroomt door jou van de ene cel naar de andere. Energie stroomt van jou naar een ander. Alles komt voort uit hetzelfde. Iedereen en alles is een bouwwerk uit basismateriaal dat ook nog eens tussen alle dingen stroomt. Alles is één en verbonden. Als dit erg braaf klinkt, besef dan dat het niet figuurlijk maar letterlijk is bedoeld. Het mag zo lijken dat je los staat van alles. Je lichaam kan zich verplaatsen, plotseling stil staan en zich omdraaien als jij dat wilt. Je ziet je lichaam duidelijk afsteken tegen de omgeving als een apart ding. Jouw lichaam kan andere objecten, zoals een tafel, een hete barbecue of een ijsklontje,voelen, zien, horen. Itsyouinside

Pagina 56


B-Yourself

Toch ben je met alles verbonden via de Energiesnelweg. Sterker nog, als deel van een Siamese tweeling ben je de zichtbare, voelbare, hoorbare enz. manifestatie van jouw gehele ‘ik’. Als het topje van de ijsberg maak je deel uit van een veel grotere ijsberg die niet zichtbaar is. Je hebt in de negen manden voor je geboorte deel uitgemaakt van je moeder. Na je geboorte en het doorknippen van de navelstreng was je los. Toch blijf je met elkaar verbonden via de Energiesnelweg. Het lastige is dat je die verbinding met het stoffelijke, de Energiesnelweg, niet ziet. De energie – de grondstof- is voor onze gewone zintuigen onzichtbaar. Dat zou anders zijn als je uit de klei werd getrokken en je zat met je voeten nog vast in de klei. Je zou dan zien dat die klei je verbindt met al het andere. En als je werkelijk een smeltende ijsschots was in de grote oceaan, dan zou je voelen dat je weer één werd met de Bron. Maar omdat wij de Energiesnelweg gewoonlijk niet waarnemen voelen wij ons niet verbonden.

Wat kun je met de energiesnelweg? Zou het niet handig zijn als we een zintuig extra hadden om die Energiesnelweg wel op te merken? Het leuke is dat we over extra zintuigen beschikken. We behoren dan wel aan te leren hoe we die juist gaan gebruiken. Een ervan is doorslaggevend voor jouw succes, je gezondheid en je geluk. Het is een zintuig dat aan iedereen, elke dag, de hele dag door signalen geeft. Het voelt heel natuurlijk aan. Je hoeft alleen maar te leren de bedoeling achter de signalen te herkennen. Daarover later meer.

Een prettig leven en meer. Op de Energiesnelweg bevindt zich onze bron, onze grotere, hogere „ik‟ die van alles voor ons kan regelen. We zouden enorm kunnen profiteren als we de „breedbandverbinding‟ met onze Bron zouden herkennen en herstellen. Als we nog even de vergelijking met internet aanhouden: met één klik zouden we direct op elk deel van de gigantische „energiewebsite‟ van alles komen, zelfs op de diepst gelegen „pagina‟s‟.

Een gigantische hulpcomputer. Het eerste wat je concreet aan de Energiesnelweg hebt is al veelbelovend. Op deze snelweg ligt alle informatie opgeslagen die je ooit geleerd hebt en alles wat je ooit hebt meegemaakt. Dat klinkt bizar. We hebben immers altijd geleerd dat je geheugen in je hersenen zit. En nu is die informatie kennelijk ergens anders opgeslagen. Ergens anders is misschien niet eens de juiste aanduiding. Immers de Energiesnelweg is overal en gaat dus ook dwars door onze hersenen. Itsyouinside

Pagina 57


B-Yourself

Onderzoekers kunnen wel de functies van de hersenen lokaliseren, mar de informatie lijkt overal in fragmentjes verdeeld. Het deel van jou op de Energiesnelweg waarvan je niet bewust bent helpt je iedere dag. Enerzijds met het opknappen van routinewerkjes, zoals tanden poetsen, je veters vast maken, nar je werk of school rijden, je mobiele telefoon bedienen. Anderzijds helpt het je bij complexe beslissingen onder tijdsdruk. Als je iets eenmaal geleerd hebt en vervolgens vaak gedaan, zoals veters strikken of fietsen of autorijden, dan hoef je daar niet elke keer meer bij na te denken. Zo gaat je voet automatisch van het gas- naar het rempedaal bij een noodsituatie. De opgeslagen informatie en de intelligente combinatiekracht op de Energiesnelweg helpt om in een onderdeel van een seconde een situatie in te schatten en te handelen; de snelheid van een tegemoetkomend voertuig, de te verwachten uitwijking op jouw weghelft, jouw snelheid, evt. gladheid van het wegdek, de afstand tot de berm, het te verwachten gedrag van het voertuig achter jouw, en wat dus handiger is: sturen of remmen of beide… Ook bij complexe zaken waarvoor je wat meer tijd hebt helpt dat deel (waarvan je je niet bewust bent) van jou op de Energiesnelweg met beslissingen. Als je een huis zoekt en uit vijf huizen kan kiezen dan schieten jouw hersenen tekort om alle factoren op een rijtje te zetten. Zonligging, wel of geen tuin, staat van onderhoud, buurt, aantal slaapkamers, woonoppervlak, verouderde keuken, bad of douche, afstand tot je werk, enz. Je kunt wel tientallen factoren vinden die meespelen, waarbij de ene factor belangrijker is dan de ander en waarin elk huis net iets verschillende scores geeft. Je bewuste denken is een prima instrument om al die factoren te bepalen en een analyse van bijvoorbeeld een kandidaathuis te maken. Daarna neemt de energiesnelweg het over als een zeer intelligente computer. Je „slaapt er een nachtje over‟ (d.w.z. je houdt juist even op met denken) en vervolgens krijg je een gevoel dat aangeeft dat je dat ene huis juist behoort te kiezen. Dit gevoel is het geleidesysteem van de Energiesnelweg. We komen dit zeer belangrijke instrument later in dit boek nog tegen. In feite hebben in dit verband je gedachten en je gevoel samen de balans opgemaakt, en zijn ze zo tot deze keuze gekomen. Een tandem dat samen werkt, en zodoende de juiste keuze bewerkstelligd. Gevoel & Gedachte. In de alle gevallen kun je dit „advies‟ wat je niet bewust bent steeds vaker toepassen in je bewuste en zo steeds meer gaan handelen vanuit jezelf. Waarbij het niet bewuste een nieuwe deel van je bewuste wordt met behulp van de Energiesnelweg. De overal aanwezig energie… Itsyouinside

Pagina 58


B-Yourself

Het Mens - Zijn 3 – Eenheid Ziel – Geest - Lichaam In Balans In Jezelf en met Jezelf Alles is 1 Wij zijn zowel man als vrouw Ziel Man Geest

Lichaam

Geest

Lichaam

Vrouw

Ziel

Eenheid

Itsyouinside

Pagina 59


B-Yourself

In Jou Licht Ik zag je voor het eerst aan de horizon in fel wit licht naar mij wenken Ik hoorde mijn hersens verbaasd denken “Hoe kan het nu warm en licht worden zonder zon?”

Maar jouw licht komt nu pas vrij precies op tijd, want het is voor mij jouw warmte, precies zoals is voorzegd is als een onzichtbare band, precies om mij heen gelegd.

© M@rjolijn

*In your light, in your light there’s no shadow, there’s no darkness *

Itsyouinside

Pagina 60


B-Yourself

Liefdesheling via hartchakra en de straal van Liefde De visualisatie is bedoeld voor het brengen van licht naar zaken die jou bezig houden. Tijdens de visualisatie wordt gebruik gemaakt van de straal van Liefde die ons is gebracht door de Engelen. Deze straal is voor iedereen, altijd en overal beschikbaar, het enige wat je hoeft te doen is er op in te tunen. Ook wordt gebruik gemaakt van het hartchakra dat zich op borsthoogte bevindt. Het midden van het hartchakra kun je visualiseren ter hoogte van je hart of ter hoogte van de onderkant van het borstbeen, daar waar de ribben eindigen. Ga rustig zitten, ontspan, maar zak niet onderuit. Zet je voeten naast elkaar op de grond, laat je hoofd iets zakken en sluit je ogen. Relax en adem rustig in en uit in je eigen tempo. Breng je aandacht naar binnen door rustig door te ademen en je ademhaling met aandacht te volgen, houd dit even vol. Heb je nu ergens spanning in je lichaam? Of voel je ergens een donkere plek? Stel je voor dat je die plek, spanning oppakt en midden in je hartchakra stopt. Heb je nog ergens last? Neem die plek in gedachten en verplaats het naar je hartchakra. Zijn er op dit moment zaken in je leven waar je moeite mee hebt? Ervaringen, ideeĂŤn of gedachten waar je mee vecht? Visualiseer die gedachten en breng ze naar je hartchakra, ter hoogte van je hart. Neem nu de tijd om dit op te lossen met behulp van de straal van Liefde zoals die door

Itsyouinside

Pagina 61


B-Yourself

God bedoeld is. Vraag op jouw manier aan de Engelen, God, het Universum of dat wat bij jou hoort om de straal van Liefde nu door jouw hartchakra te laten stromen. Adem rustig door en laat de Liefde door je hartchakra stromen. Blijf hier mee bezig en doe geen poging iets waar te nemen, ervaar gewoon dat het goed is. Neem nu minimaal 2 minuten de tijd tot je het gevoel hebt dat het genoeg is geweest. Ik geef je een seintje als je 2 minuten verder bent‌.. De 2 minuten zijn voorbij. Als je deze visualisatie hebt volbracht dan is de energie op de aspecten die je naar je hart hebt gebracht veranderd, maar je mag de visualisatie zo vaak herhalen als jij dat wilt. Wil je meer informatie over de stralen zoals de straal van Liefde ga dan naar www.hogerzelf.nl

Het Hoger Zelf. Leven is leuk als je begrijpt hoe je kunt leven als jezelf. Ben je in staat je Hogere Zelf te leven dan ben je in staat om elke keer opnieuw de keuze te maken, die jij wenst of de stap te zetten, die jij wenst. Het is meer dan alleen maar weten en doen. Het is weten, maar toch ook heel duidelijk afwegen waar je op dat moment voor kiest en soms kies je voor jezelf en soms voor de ander. Maar het is ook leven met liefde voor jezelf en liefde voor een ander. Itsyouinside

Pagina 62


B-Yourself

EEN zijn voor 2012 De Mensheid hoeft niet te wachten tot 2012, voor een bewustzijns verandering. Wij mogen de waarheid weer weten en gaan spirituele intelligentie begrijpen. De Mens is niet „leeg‟ van binnen, iedereen heeft een innerlijk ZELF, dit is ons 10voudig 5e Dimensionaal Bewustzijn: een Tienvoudig stelselsysteem. Iedereen heeft dit ook in zich: 10 Master-cellen + 10voudig Chakrasysteem + 10voudig Zintuigen systeem + 10voudig DNA systeem + 10voudig Kundalini energie “zenuwstelsel”. De 10 innerlijke antennes vangen alles op van hoe wij zelf denken en voelen. Denken wij positief dan werkt alles goed, dan trekken wij positiviteit aan. Denken wij negatief dan werkt alles niet goed en trekken wij negativiteit aan. Er zijn niet 7 maar 10 Hoofdchakras: herken de 8e , 9e en de 10e chakras dan worden wij één. Deze informaties zijn niet nieuw, de Mensheid was er niet meer bewust van. Alle bewustzijns zijn beschermd gebleven door de Heilige Geometrie, zo kan het waarheidsbewustzijn blijven bestaan. Persoonlijke gegevens zijn ook beschermd gebleven door de Heilige Geometrie in onze Hoge Zelf Bewustzijn + 10delig DNA systeem. Wij kunnen onze spirituele familie herkennen als wij weer EEN zijn, dan zijn onze gevoelens + weten 1 met ons Hart en Ziel, en herkennen wij hen weer. De Mens is “spiritueel onwetend dus achtergebleven” in zijn eigen evolutie. Eenheid komt door vertrouwen, wij kunnen alles Zelf veranderen, omdat wij zelf de controle hebben over onze innerlijke zelf (onze Ziel) Dan komen wij ook in contact met ons 10delige 5e Dimensionale bewustzijn. Vertrouwen is de sleutel. Werk met je hogere Zelf en je Hart en verkrijg een zuiver geweten (voor 2012) Na 2000 jaar begrijpen wij het “Heilige Graal” symbool en staat voor „Christus‟. Dus iedereen is Christus, een bewustzijn dat in ons aanwezig is in ons hoogste hartgedeelte. Daarom, Geloof en Vertrouwen in Jezelf. In al wat jou werkelijk jou maakt. Je eigen bewustzijn, voor vergeving, bescherming en immuniteit voor onze eigen gezondheid. Iedereen kan zichzelf dus verlossen en zuiveren van zijn eigen negativiteiten. Deze „kennis‟ zit al in ons bewustzijn en is altijd al aanwezig geweest. Itsyouinside

Pagina 63


B-Yourself

Bewustzijn betekend dat de kennis in ons is, de Mens is multifunctioneel. Het innerlijke bewustzijn bevat de kennis, dezelfde kennis als Buddha, Quan Yin en Jezus. Durf ook in JOU Innerlijke Kracht te geloven, te vertrouwen. Zoek de waarheid, in Jezelf en wordt 1 met Jezelf, Bewust. Alle negatieve eigenschappen dienen eerst begrepen te worden voordat we ze kunnen veranderen voor 2012. De Natuurlijke Evolutie draaide onbewust, de Aarde en de Mensheid kwamen in een „negatieve‟ derde wereld energie van de Atlantische onderwereld terecht. De Mensheid werd onbewust van zijn eigen Innerlijke Zelf en Ego en de machtstrijd begon. Eigenwijs zijn tegen beter weten in. Angsten groeiden er was geen vertrouwen meer. Emotie werden afgesloten van de Hartgevoelens. Tegenstrijdigheden en dualiteiten ontstonden door twijfels en ongeloof. Miljoenen onwaarheden omdat de Mensheid was afgesloten van zijn eigen waarheid, zijn eigen bewustzijn, omdat ons gewetens niet zuiver waren, en daarom ook geen eerlijkheid. Niemand kon zijn eigen fouten “inzien” begrijpen door eigen wantrouwen. Er was geen vertrouwen in onze eigen Innerlijke Zelf, en daarom creeerde wij onze eigen controle. Velen konden niet opkomen voor zichzelf en werden slachtoffer. Er was geen respect. Oorlogen door gewetenskwesties, gevoed door onrust en onvrede. Oordeel niemand en sta boven je negativiteit. Wat gebeurd is, is gebeurd. Het is iedereen overkomen, niemand wist de werkelijke waarheid. Als je een ander beoordeelt, doe je dit ook voor jezelf. Haat je een ander, dan haat je ook jezelf. Want het komt ook uit jou zelf Ben je negatief ingesteld, dan trek je die ook weer zelf aan. Een gevoelsmens is voor man en vrouw hetzelfde, van nature zijn ze in contact met hun innerlijke Zelf. Hun ego (ying – yang) je persoonlijkheid, zit ook in hun Hart. Ze vertrouwen en geloven in hun 10 zintuigen en zien in via hun instinct, ze voelen direct de waarheid, via hun intuïtie. Daardoor weten ze direct de waarheid (het innerlijk weten) Zij hoeven niet eerst te zien en dan te geloven, ze krijgen bevestiging van binnenuit of iets juist is of niet. Uit hun eigen waarheid bewustzijn, wat geactiveerd is door hun vertrouwen. Ze staan boven problemen, ze laten negativiteiten los omdat ze het leven begrijpen. Onwaarheden gaan niet in het Hoge Zelf Bewustzijn en hun DNA, de waarheid zit er. Daarom vertrouw op je intuïtieen je instinct, wat komt van ons Hoge Zelf Bewustzijn.

Itsyouinside

Pagina 64


B-Yourself

Een verstandsmens is voor man en vrouw hetzelfde. Ze zijn nog niet in contact met hun innerlijke Zelf. En voeden hun ego, hun persoonlijkheid door uiterlijke prestaties. IQ intelligentie “dit mag”. Verstandsmens is intelligent maar is nog niet bewust van hun instinct gevoelens en hun intuïtieve weten. Geestelijke spiritualiteit SQ intelligentie kennis. Dit is geestelijk weten zonder het te zien wat in ons Zelf zit en zo evalueren wij geestelijk naar een hoger bewustzijn voor 2012. Mensen die alleen gericht zijn op hun verstand, zijn op een geestelijk niveau ongelovig, ze moeten eerst zien voordat ze iets geloven of vertrouwen. Ze denken meestal vierkant/hoekig “getallen” en in astrologie “standen”. Dat mag een Eenheid worden, vertrouwen in je Zelf en een zijn met je Zelf, je Ziel en Geest. Dan kunnen wij onze “onnatuurlijke controle” loslaten voor onze spirituele geestelijke groei voor 2012. www.spiritualwisdom.nl

Laatste (9e)bewustzijnscyclus gestart op 9 maart en eindigt op 28 oktober

Vandaag (2 mei) zijn we begonnen aan de 2e Nacht van de 9e (laatste)Bewustzijnscyclus. Deze nacht zal duren tot 20 mei en zal in het teken staan van ‘Reactie’. Middelpunt: 10/11 mei, 2011 Reactie op intentie & ontwikkeling. Weerstand & opstand tegen het oude

Itsyouinside

Pagina 65


B-Yourself

Colofon: Informatie: vergouwen68@itsyouinside.com Inspiratie: Rust, Stilte, Natuur, Inzicht, Voelen, Denken, Doen Eindredactie: Edwin Vergouwen Drukker, Binder en Uitgever: Edwin Vergouwen

Boeken Tips: James Redfield: Het Twaalfde Inzicht

Lynne McTaggart: Het Intentie Experiment

Francica Hoek: Het Ministerie van Geluk

William Gijsen, Joke Dewael en Harry van Erum: ‘Het Kosmische Plan van de Nieuwe Tijd’

Dr. Bruce Lipton : Biologie van de overtuiging

Itsyouinside

Pagina 66


B-Yourself

Infopagina: Edwin Vergouwen: www.itsyouinside.com Op Twitter te vinden als @itsyouinside Tijn Touber: Laatste boek; Verlicht Leven Meer informatie is te vinden op http://www.kristijn.com/ Nico Appelman: In mijn eigen spirituele proces heb ik me altijd graag verdiept in spirituele zaken: esoterie, (para)psychologie, filosofie, aura's, energieën, chakra's en chakratherapie, edelstenen, reïncarnatie, alles wat met de ontwikkelingen rond 2012 te maken heeft en Reiki; inmiddels ben ik 2 jaar Reikimaster. Vanaf 2007 ben ik voor het spirituele maandblad Spiegelbeeld artikelen gaan schrijven. Marjolijn Achterberg: Meer van deze schitterende gedichten op http://indy48.wordpress.com/ Inge Voeten: coordinatrice/oprichtster van Zuiderlicht. Centrum voor alternatieve geneeswijze en spiritualiteit.. http://www.zuiderlichtbreda.nl/ Ruud Hanou: Ruud Hanou is van jongs af aan geïnteresseerd in zaken die buiten de reguliere terreinen van de wetenschap liggen. Hij besloot in 2007 de kennis opgedaan uit tientallen boeken te vertalen naar een eenvoudig concept 'De Energiesnelweg'. Hij schreef een eenvoudig boekje waarmee hij zijn lezers bewust hoopt te maken van een volledig nieuwe toekomst. Het boekje bevat veel tips waarmee iedereen direct een prettiger leven voor zichzelf en anderen kan realiseren. Loekie de Boer: Ik weet nu waarom ik hier ben, weet nu in wat voor bijzondere tijd wij leven, ik wordt regelmatig overspoeld met een intense blijdschap dat ik hier nu ben en dit mee mag maken en hier een rol in mag spelen. Wij zijn op weg, vanuit de duisternis naar het licht en dit is al heel dichtbij! Mijn levens opdracht is om mijzelf en anderen vrij te maken, en ik weet dat ik goed op koers zit. Ian Xel Lungold: Researcher, Speaker, Jeweler and creator of the Mayan Calendar and Conversion Codex. Link naar de site: http://www.mayanmajix.com/ Marten Beck: Maker van hèt gratis E-Book Bewustwording in het licht van 2012 Meer informatie is te vinden op http://www.bewustwording.tk/ Itsyouinside

Pagina 67


B-Yourself

Itsyouinside

Pagina 68

B-Yourself nr. 4  

Bewust wording, bewust-zijn, jezelf -Zijn