Page 1

B-Yourself

1/11/2011

Nr.10 November Jaargang 1 2011

MAANDELIJKS BEWUSTZIJNS MAGAZINE

B-YOURSELF

Bewust wording, Bewust-Zijn, Jezelf Zijn | Itsyouinside


B-Yourself

nhoud: Vaste Rubrieken: 

De Energiesnelweg

Bewustzijnskalender

Ontsnappen uit Plato’s grot Inzicht in de gehele werkelijkheid

Inzichten uit; Mijn Hemel!

De ziel en de zielsreis

Itsyouinside

Pagina 2


B-Yourself

De visie van: 

Edwin Vergouwen

Peter Viskil

Ruud Hanou

Johan Oldenkamp Bewust wording van:

Itsyouinside

blz.

5/22/52 24/41 45 27/55 blz.

Inge Voeten

9

Janosh

11

Sandra de Leeuw

19

Pagina 3


B-Yourself

Een welkomstwoordje. Welkom in „B-Yourself‟, het magazine dat de bewust wording uitlicht, het bewust-zijn toelicht en Jezelf zijn verlicht. De Aarde en de wereld zijn beide volop in beroering en van enige rust is nog lang geen sprake. De „grote schoonmaak‟ is in volle gang, en stilletjes aan maken we opnieuw contact met onszelf. Een prettige kennismaking vanuit de woeste wateren naar de stille gronden. Hier is bewustwording gaande, groeiende naar bewustzijn met als uiteindelijk resultaat Jezelf weer te zijn. We laten zaken los die in feite nooit van ons zijn geweest, we verkrijgen inzichten die we reeds lange tijd waren vergeten, en we voelen aan wat werkelijk van ons is en laten los wat ons is opgedrongen. Zo behouden we de innerlijke rust, het overzicht, en is de innerlijke groei naar bewust worden nog nooit zo‟n mooie beleving geweest als in dit bijzondere leven. We naderen het einde van de nacht en de ochtend dient zich aan waarin we weer ontwaken.

We ontwaken en voelen ons herboren Al wat mogelijk is laat zich zien zodra de onnodige angst ervoor is verdwenen

Itsyouinside

Pagina 4


B-Yourself

Mens leer Je Zelf kennen. Als we verder ‘durven’ kijken dan de aan ons opgedrongen hokjes, dan verruimen we ons zichtveld. In alle lagen, alle richtingen. We zijn namelijk helemaal niet wat we in al die jaren (duizenden) hebben laten wijs maken.

Wat door onze ‘voorouders’ als berichten is achtergelaten is door een kleine groep ‘wijze machthebbers’ eeuwen lang geheim gehouden voor de mensheid. Het klinkt ongelooflijk maar we zijn als mens hedendaags tot veel meer in staat dan dat wat aan ons wordt voor geschoteld. We hebben mogelijkheden die we onbenut laten omdat we ze niet (her)kennen. De hoofdredenen daarvoor zijn dat we gehersenspoeld zijn, onwetend gelaten over wat het werkelijk is om mens te zijn. We zijn verhaaltjes gaan geloven die bedacht zijn om een scherm op te trekken een gordijn van mist waardoor de werkelijkheid uit het zicht verdween.

We zijn normaal gaan vinden wat in feite abnormaal is. Wij zijn degene die onderdrukt worden en zelfs wij onderdrukken weer anderen die we zelfs lief hebben.

Onwetend zijn we, maar niet ongevoelig. Alle veranderingen die gaande zijn hier op en in de Aarde. Alle verschuivingen die we bemerken in de maatschappij in elk land op deze wereld en in ieder mens die op deze aardbol leeft. De natuur die van zich laat horen, en zich aan het voorbereiden is voor wat gaat komen. Verandering zit in de lucht, de (levens)energie die er voor zorgt dat jij en ik hier zijn verandert en alles wat leeft verandert mee. Alles wat leeft heeft een cyclus een begin en een einde en de cyclus die we nu allemaal aanvoelen is een langzame maar zeer essentiële cyclus voor al wat is. Deze cyclus zorgt er namelijk voor dat we onszelf weer terug zullen „vinden‟ na een lange zoektocht, na vele jaren van afgescheidenheid, en na vele jaren van overleven in een onwerkelijke beleving van het leven. Itsyouinside

Pagina 5


B-Yourself

Vele mensen zitten er doorheen, kunnen niet meer volgen wat er allemaal aan de hand is binnen in zichzelf en buiten in de gecreëerde wereld. Grote aantallen van de mensheid zitten in de achtbaan en draaien langzaam door. Ze hebben de keuze om uit die achtbaan te stappen i.p.v. er in te blijven zitten. Om op te staan uit de voedende angst en de altijd aanwezige liefde te omarmen. Door er niet in (mee) te gaan, er in te blijven zitten maar er van een afstand er naar te kijken creëren we overzicht over en in ons leven en een heldere kijk op de wereld waarin we (over)leven. Door dit gecreëerde overzicht zullen er inzichten tot je komen. Inzichten die je bewust(er) maken over wat er gaande is in jou en in de wereld waarin we (over)leven. Je bemerkt het zelf, dat wat je bent geworden dat niet je werkelijke zelf is.

Het is nu zover om naar je ware Zelf op zoek te gaan, jezelf weer te vinden en bij jezelf te blijven. Herboren als het ware. Het is een zware weg want alles waar je eerst zo zeker over was (schijnzekerheid) valt bij je weg. Alles van je afgedaan, naakt, kun je jezelf weer aankijken en is daar de (h)erkenning.

Itsyouinside

Pagina 6


B-Yourself

De „moeilijkste‟ weg levert ons het meeste op, maar achteraf blijkt dat de weg helemaal niet moeilijk was maar juist een verademing. De eerste happen naar adem in je herboren leven. Zelfonderzoek is zelfontplooiing, waarbij je op zoek gaat naar dat wat van jezelf komt, innerlijk. In gevoel en intuïtie en dat wat al van begin af aan al in jou aanwezig was. Dat onderscheid jouw Zelf van dat wat van buitenaf allemaal tot je gekomen is. Aangeleerd, overtuigd en opgedrongen zaken die je gevormd hebben tot iets wat totaal niet bij jezelf past. Je acteert je door het leven want jij bent het niet, je wilt erbij horen maar het past niet bij jou, want ieder van ons is uniek. En dat is wat ons is afgenomen, datgene wat ons uniek maakt en geen volgeling. Overal waar je maar kijkt en wat je ook maar mee maakt, daar baseer je je leven op, innerlijk en uiterlijk, gevoel of gedachten, bewust en vooral onbewust. Al die zaken zijn de dingen waaruit je persoonlijkheid wordt gevormd. Het gaat erom te leven met wat innerlijk met jou resoneert, met diegene die jij in oorsprong werkelijk bent. Uiterlijk is er die schijn om het vol te houden, te overleven, innerlijk is er het stralende van er te mogen Zijn, het leven te leven. Je Zelf te Zijn, want van jezelf is er maar eentje en dat is uniek.

Je gedachten en je emotionele staat van Zijn,

2 belangrijke sleutels die de werkelijkheid met fictie verwarren. Twee zaken die ervoor zorgen dat het zelf-vertrouwen niet bij jou totale mens-Zijn aanwezig is maar alleen bij je persoonlijkheid. Die zaken scheiden van moeten naar mogen en van gedwongen keuze naar vrije keuze. We zijn hier op Aarde om ons Zelf te ervaren als mens, ons unieke te mogen Zijn en deze naar waarde te beleven. Dat is de weg te gaan. En dat zijn de natuurlijke stromingen van het leven, de rivieren van Moeder Aarde i.p.v. de gegraven kanalen van de overheersende maatschappij. Het „gevecht‟ in de dualiteit lost langzaam op, want wie voert dat gevecht nu werkelijk? Het is onze persoonlijkheid die vind dat het het ene of het andere behoort te zijn en dat zodoende zaken niet samen kunnen komen of samen kunnen gaan. Itsyouinside

Pagina 7


B-Yourself

Onze persoonlijkheid zorgt voor onderscheid en (ver)oordeelt datgene wat is. We voelen zaken aan, in gezegdes komt dat zelfs terug (ik voel het aan mijn water) maar iets kan er in deze tijd pas zijn als er „gegronde‟ redenen en/of bewijzen zijn ten aanvoering van datgene wat er al is. Mooi gezegde trouwens “ik voel het aan mijn water” aangezien de mens ook voor het merendeel uit water bestaat en water weer zorgt voor de stroming van de levensenergie. De betekenis van dit gezegde, ik voel het aan mijn water is; ik voel het aankomen, ik voorvoel het. Mooi toch zo‟n energiedrager in de mens. Er is donker en er is licht en al die zgn. tegen-stellingen bestaan in al wat is. Door het te omarmen i.p.v. het van je weg te duwen, smelt het samen. Het zijn namelijk de gedachten erover die de angst creëren in de liefde, die het donker maken waar het licht reeds aanwezig is. Zonder deze tegenstellingen te creëren komen we in balans en lossen de -- en de ++ op tot een geheel waarin alles samen gaat. En zodoende komen we zelf in balans. Waarom het leven zwaarder maken wanneer we ons leven zelf kunnen verlichten… Neem en pak de momenten om tot je Zelf te komen.

Wat behoort er uiterlijk te gebeuren voordat het de mens innerlijk raakt… Get connected, maak contact met het innerlijke deel wat je buiten gesloten hebt

Straal, vol Zelf-vertrouwen! Een warme groet, Edwin. Itsyouinside

Pagina 8


B-Yourself

Wanneer de Zon in Schorpioen gaat lopen, wordt de Schorpioen energie in de maand november steeds sterker. De echte Schorpioen heeft een innerlijke drijfveer om alles aan het daglicht te brengen. De onderste steen moet boven. Schorpioen gaat op elk bewustzijnsniveau over ontmaskering.â€? Maskers verhullen ons ware gezicht, ons ware zelf. Met carnaval dragen mensen maskers en op dat moment durven ze iedereen aan te spreken, gekke bekken te trekken, onbekenden te zoenen, puur en alleen omdat niemand ziet wie er onder die Narrenkap zit. De vraag is “wat maakt ons zo bang om gewoon ons zelf te laten zien? In principe lijden we diep van binnen allemaal aan het gevoel dat we tekortschieten en niets waard zijn en leven we in de overtuiging dat we noch lief, noch tot werkelijke liefde in staat zijn. Het gevoel van ontoereikendheid en onwaardigheid schept de angst om te worden afgewezen. Anderen op afstand houden is een op angst gebaseerde tactiek. Laten we inzien dat we anderen afwijzen teneinde onszelf te beschermen en hoe we onszelf afwijzen teneinde anderen te beschermen. Beide gebaren houden een ontkenning van authenticiteit en intimiteit in. Uiteindelijk kunnen we alleen onszelf de schuld geven. Wijzelf houden deze gevoelens in stand. We kunnen er ook voor kiezen onze angsten en gevoel tekort te schieten op te biechten en het duister van onze verborgen gedachten en gevoelens aan het licht te brengen. En dan kunnen we werkelijk gaan stromen, ons mee laten stromen op de stroom van het leven en de Liefde. Onze diepste verlangens gaan leven. Sinds een aantal weken volg ik Biodanzalessen in BelgiĂŤ, in deze lessen gaat het o.a. om werkelijk contact maken, de ander helemaal zien in zijn essentie en tegelijkertijd je zelf helemaal durven laten zien. Het brengt mij verder in dit thema waar ik al langer mee bezig ben, compleet mezelf zijn, in alle facetten, eerlijk zijn tegenover mezelf maar vooral ook tegen anderen. Benoemen wat ik voel , wat ik zie en ik merk dat het leven een stuk aangenamer wordt op deze manier, contacten verdiepen zich en het geeft een gevoel van vrijheid en ontspanning. Het zijn bijzondere tijden, alles versnelt zich en het goede nieuws is dat ook onze persoonlijke ontwikkeling in een positieve stroomversnelling kan Itsyouinside

Pagina 9


B-Yourself

komen, als je werkelijk eerlijk en open naar jezelf durft te kijken. Het vraagt wat moed maar het levert veel op om door je angsten en moeilijke stukken heen te gaan. In onze nieuwsbrief vind je informatie over allerhande activiteiten die in november op de agenda staan, op 11-11-2011, de datum waarop velen beweren dat er weer een poort naar een nieuw bewustzijn open gaat, hebben we een bijzondere avond in Zuiderlicht met de IsraĂŤlische healer Osie Steinberg. Verder, een boeiende lezing over de Mystieke betekenis van de eindtijd en een nieuwe reeks healingconcerten en nog veel meer... Ik wens jullie veel leesplezier, geniet nog van het mooie herfstweer en tot ziens in Zuiderlicht, Inge

Ik, Peter de Meyer zal zeven unieke concerten geven: de eerste zes, zullen gebracht worden in een specifieke frequentie, het zevende concert bevat alle zes frequenties samen. Thema van deze avond: Het loslaten van belemmerende emotionele patronen en het loslaten van angst en schuldgevoelens. Zowel iedere frequentie apart met zijn specifieke trilling, als alle zes samen gegeven is belangrijk voor de healing. Voor informatie en aanmelden zie: http://www.bluelighthouse.be/nieuwsbrief-2011-11-03.htm

Itsyouinside

Pagina 10


B-Yourself

Verfijning Je ervaart een innerlijke verandering van hoogte- en dieptepunten. Van binnen weet je wat je wilt en wat je moet doen om jouw geluk te creëren. Je hebt geleerd van je fouten en zodoende de patronen ontdekt, misschien zelfs dingen opgeschreven of uit boeken of workshops gehaald. Toch blijf je schommelen in emoties, net alsof je gevoel niet meewerkt. Het woord 'loslaten' krijgt zo een steeds zwaardere betekenis. Wat je ervaart is het Ascentieproces. Je krijgt steeds meer nieuwe inzichten die jouw bewustzijn verhogen. Dit proces kent een golf van periodes van intense activiteit gevolgd door een behoefte aan afzondering. Hoe bewuster je wordt, hoe meer je verlangt naar een spirituele zoektocht – je wilt de mysteries van het universum ontrafelen. Het is het idee van constant op reis gaan om vervolgens thuis alles in je eentje te verwerken. Het is nu jouw taak om dit proces te gaan verfijnen. Door te beseffen dat deze golfbeweging normaal is, kun je makkelijker accepteren dat je soms wat tijd nodig hebt om aan je groei te wennen. Op school leerde je een hoofdstuk immers ook niet in één keer uit je hoofd! Neem na elke sprong die je maakt, de tijd om te balanceren. Zo gaan je nieuwverworven inzichten niet verloren. De frequentie van Verfijning helpt je om jouw spirituele groeibeweging te verfijnen, waardoor je sneller het Ascentieproces doorloopt.

M i j n k u n s t h e l p t j e t e ontdekken w i e j e b e n t e n w a a r j o u w passie l i g t . H e t l a a t j e c o n t ac t m a k e n m e t j e o n d e r be w u s t z i j n , d a a r w a a r j o u c r eatiekr ac ht h e t g r o o t s t i s . Itsyouinside

Pagina 11


B-Yourself

Column Verfijning Wie vertrouwd is met mijn werk, weet dat elk hologram invloed heeft op een specifiek deel van ons onderbewustzijn. Ik noem ze codes, omdat ze je helpen om verborgen kennis in jezelf te ontcijferen. Iedere code bevat informatie in de vorm van een frequentie, oftewel: een energietrilling die met ons gevoel resoneert. In mijn columns – gekoppeld aan mijn nieuwste code – beschrijf ik mijn ervaringen die gepaard gaan bij het ontvangen van deze frequenties. Elke maand behandel ik degene die op dat moment het sterkst aanwezig is en geef ik mijn mening over onze ontwikkeling binnen dit thema.

Ik houd het graag simpel

Er is al veel gezegd en geschreven over ons huidige evolutieproces. Het internet bulkt van informatie over spiritualiteit, energie, overgave, etc. Duizenden tips over hoe je bewuster kunt leven en meer uit jezelf kunt halen. Manieren om te mediteren en je Hogere Zelf te benaderen. Ook ik lever mijn bijdrage aan het kennisgoed met mijn columns en workshops. Lees ze erop na en je hebt een heel boekwerk aan details: uitleg over geometrie, zelfreflectie, ontwaking. Blader er doorheen en je ziet het jaartal 2012 constant terugkeren, evenals abstracte woorden als energieverschuiving, aardfrequenties, mannelijke en vrouwelijke energie, bijwerkingen van het ontwakingsproces en ga zo maar door. Het is een behoorlijke opgave om alles op te slaan en te begrijpen. Spiritualiteit is een hele studie geworden die continu met nieuwe thema's en modules wordt uitgebreid. Je zou er toch haast moe van worden? Steeds al die diepzinnige, spirituele wijsheden om mee te slepen naar het volgende station. Zo merk ik zelf dat ik er tegenwoordig voor moet waken dat ik niet teveel wil delen, maar de essentie van mijn codes blijf uitdragen. Woorden hebben lading en die mogen de energie niet ontkrachten. We zien en lezen al genoeg en er is een limiet aan wat we kunnen onthouden. Daarom houd ik het deze maand lekker simpel. Daar houden we immers van… Itsyouinside

Pagina 12


B-Yourself

Een kort verhaaltje Laat ik beginnen met een kleine teruggreep naar vorige maand. In mijn laatste column is te lezen dat ik in Altai (Siberië) een vrouwelijke sjamaan had ontmoet. Ze vertelde mij dat de energieën die nu de Aarde bereiken als doel hebben om ons te bevrijden uit de innerlijke strijd. Een straal van sterke trillingen spoelt onze beperkende patronen weg en laat ons schoon uit de douche stappen. Alles waar we mee stoeien – pijn, verdriet, angst, twijfel, verslaving, schuld, trauma en karma – mogen we allemaal loslaten en in één keer op de stortplaats dumpen. Voorgoed. Wat fijn, zou je zeggen. Stiekem moet ik er nu wel een beetje om lachen. Ik ben gewend om in plaatjes te denken en dus komt er gelijk van alles in me op. Terwijl ik dit schrijf, ga ik op in mijn fantasie. In een soort cartoonstrip zie ik voor me hoe dit proces in z'n werk zou moeten gaan. Laat ik het samenvatten in een kort verhaaltje:

"Een engel wordt naar de Aarde gestuurd. Hij krijgt de opdracht van deur tot deur te gaan om bij de mensen hun negatieve patronen op te halen. Als hij bij de eerste deur aanklopt, zegt hij: "Hallo, ik kom beperkingen collecteren. Mag ik even binnen komen?" De engel wordt binnengelaten en loopt direct op zijn doel af. Hij ziet verschillende potjes staan met etiketten als 'schuldgevoel', 'bang voor afwijzing' en 'tekort aan eigenwaarde'. Hij opent een zak en stopt de potjes erin. Nog voordat hij de deur weer uit kan lopen, wordt hij door de bewoner tegengehouden. "Zeg, waar ga jij heen met die potjes?" vraagt hij boos. "Die zijn van mij. Ik heb ze mijn levenlang al en wil dat je ze hier laat!" De engel kijkt hem verward aan. "Wil je er niet vanaf dan?" Daarop zegt de bewoner: "Nee. Ik spaar ze om te kunnen inruilen voor het antwoord op wie ik ben." Afijn, zomaar een gedachte met een grappige invalshoek. Toch is dit niet ver van de waarheid verwijderd. We geven kapitalen uit aan allerlei workshops en hulpmiddelen in de hoop dat we antwoord krijgen op die ene vraag: wie ben ik? Nu dat we alles mogen loslaten, durven we het niet. Het ontneemt ons het drama waar we inmiddels zo gehecht aan zijn geraakt. Itsyouinside

Pagina 13


B-Yourself

De slachtofferrol Als ik om me heen kijk, verbaast het me hoeveel potjes met drama wij verzameld hebben. Als we willen, kunnen we er makkelijk afstand van nemen, maar de rol van het slachtoffer is iets wat we graag blijven spelen. We zouden er een Oscar mee kunnen verdienen, zo goed zijn we er inmiddels in geworden. Laat ik vooropstellen dat ik hier vroeger ook een handje van had (daarom durf ik er ook over te schrijven). Ook ik was vaak lui in mijn veranderingsproces. Kiezen voor drama was gewoon makkelijker. Als je altijd iets hebt om over te klagen, heb je ook een reden om je door iemand anders te laten helpen. En die persoonlijke aandacht voelt fijn. Maar door op zoek te gaan naar antwoorden buiten mezelf, heb ik mijn groei uitgesteld en dat was achteraf nergens voor nodig. Met elke workshop waaraan ik deelnam en elk boek dat ik uitlas creëerde ik voor mezelf weer nieuwe vragen. Zo kreeg de bekende 'Wie ben ik?' allerlei vertakkingen: 'Waarom heb ik dit leven? Wat is mijn karma? Hoe kom ik los van mijn beperkingen? Waar ligt mijn uitdaging? Wat is goed en wat is fout?' Ik maakte het steeds ingewikkelder. Ondertussen bleef ik stilletjes hopen dat de verlossende antwoorden vanzelf zouden komen, maar die kwamen niet. Met elke stap in mijn zoektocht, vergrootte ik mijn drama verder uit. Inmiddels ben ik erachter dat zoeken niets oplevert. Ik geef je dan ook graag mee dat als je daadwerkelijk stopt met acteren, je drama loslaat en jezelf laat zien, de wereld er ineens heel anders uitziet. Je beseft je hoe moeilijk je 't jezelf hebt gemaakt door niet te vertrouwen op je eigen kracht. Ik herhaal maar weer eens: we kunnen veel meer dan we voor mogelijk houden! Dit is onze tijd. Wij kunnen alles in één keer loslaten. We hoeven er niets meer voor te doen – gewoon in de stroming meegaan en alles wordt opgelost. Besluit voor jezelf dat negatieve patronen vanaf nu geen invloed meer op je hebben. Verpak al je oude angsten, onzekerheden en verslavingen, doe er een strikje omheen en geef het in gedachten mee aan de engel. Knip het elastiek door dat je terugtrekt en lanceer jezelf de Nieuwe Tijd in…

De tijd versnelt De Nieuwe Tijd. Vorige week stond dit centraal tijdens de activatiedag die we in het nieuwe Inspirience Centre hebben georganiseerd. Dit heb ik uitgelegd aan de hand van de TUN-kalender, waarmee de Maya's 28 oktober 2011 voorspelden als 'de dag van voltooiing'. Op deze datum hebben we een belangrijke energieverhoging gehad en mogen we vanaf Itsyouinside

Pagina 14


B-Yourself

nu samen groeien naar het Eenheidsbewustzijn van 2012. Hier wil ik niet teveel over uitwijden (in het begin had ik beloofd het simpel te houden), maar ik wil toch even iedereen bedanken voor zijn en haar overgave. Het waren zeer diepe activaties met een hoge energie, hetgeen aardig wat teweeg heeft gebracht. Ik was dan ook erg onder de indruk van de finale waarin iedereen met een krachtige 'Ik Ben!' uit de stoelen opveerde. Prachtig om te zien en mijn complimenten voor jullie allen! Wat ik ook in deze presentatie weer bewust herhaald heb, is het gevoel dat we allemaal wel herkennen: de tijd lijkt sneller te gaan. We zitten in een achtbaan met rare wendingen en terwijl we de beugels stevig vasthouden, vliegen de dagen voorbij. Zelf heb ik dat ook. Ik heb de afgelopen maanden aan verschillende projecten gewerkt en voelde de tijdsdruk als een hete adem in mijn nek. Ook om me heen zijn er mensen die klagen. Ze stoppen, hoesten hun frustraties op en hollen weer verder, want 'O jee! De klok tikt door!' Wat me de laatste tijd opvalt, is dat we tijdens het rennen elkaar compleet voorbij lopen. We delen haast niks meer, althans: niet waar we echt mee bezig zijn. In afzondering vechten we onszelf door herhalende patronen heen, want daar willen we niemand mee 'lastig vallen'. Zo blijven we in afgescheidenheid leven en dat baart me een beetje zorgen. Op 28 oktober heb ik de mensen nog aangemoedigd om naar eenheid te streven, maar als we dan allemaal naar huis gaan om weer in een donker kamertje te gaan zitten mediteren, schiet het voor mijn gevoel niet op.

Alles is één en met elkaar verbonden Zoals mijn gids Saïe zegt: "Alles is één en met elkaar verbonden. Jullie zijn allemaal zielen die op dezelfde manier voelen, denken, stoeien en ervaren. Jullie hebben dezelfde angsten en onzekerheden, alleen hoe jullie ermee omgaan is verschillend. Jullie leven allemaal in hetzelfde universum, op dezelfde Aarde en dus zitten jullie in dezelfde frequenties die bij allen hetzelfde opwekt." Het klinkt zo logisch, zo helder. Hier kan ik me helemaal bij aansluiten. Maar als we dit nou weten, waarom is het dan zo moeilijk om voor ons gevoel uit te komen? Waarom stoppen we onze angsten weg en laten we een gezicht zien dat niet overeenkomt met wie we zijn? Is de afwijzing dan zó pijnlijk dat we die koste wat het kost vermijden? Met deze vragen bleef ik een tijdje zitten. Ik kon mijn vinger er niet op leggen wat nou precies de reden is dat we liever in stilte lijden dan samen groeien. Itsyouinside

Pagina 15


B-Yourself

Ik vraag me af of ons proces wel goed verloopt of dat we de boel aan het vertragen zijn. Zelf geloof ik nog steeds dat kwetsbaarheid een kracht is. Het erkennen van je gevoelens maakt je sterker. Het is niet 'zwak' om te zeggen dat je ergens bang voor bent, maar juist dapper dat je ervoor uitkomt. Het laat de mensen om je heen zien wie jij werkelijk bent en wat er in je omgaat. Hetzelfde geldt voor het uitspreken van je passie. Voor een ander mag het misschien totaal onrealistisch zijn om jou op de cover van een boek te zien staan, op een podium voor honderden mensen te zien zingen of dansen of te weten dat je een wereldreis gaat maken, maar weet wel: zij hoeven het niet te doen! Het is jouw ultieme doel, jouw leven en wat kan het voor kwaad om dat gewoon te delen?

Verfijning van het Ascentieproces Helaas klopt het verhaal niet helemaal. Je kunt niet alles met iedereen delen, dus moet ik mijn vraag eigenlijk herformuleren. Hoe kunnen we ons patroon van afzondering doorbreken? Tot vorige week snapte ik er nog niet veel van. Hoe wij in staat zijn om ons ware wezen verborgen te houden, is me een raadsel. Ik doe het namelijk niet. Mijn werk is wie ik ben. Wat ik doe, doe ik omdat het mijn passie is. Uit ervaring kan ik je zeggen dat daarmee ook je beperkende patronen verdwijnen. Je doet je werk niet meer omdat het moet, maar puur omdat je het leuk vindt. Elke dag is weer een feestje en elk feestje is te kort. Ok, gegeven is dat we allemaal onze valkuilen hebben. We kennen ze door en door, maar toch komen we niet tot een definitief keerpunt. Waarom niet? Waarom zijn er nog zoveel mensen die hun passie niet serieus nemen? Ik begreep het niet. Totdat ik ineens inspiratie kreeg voor mijn nieuwe code Verfijning. Ik begon in te zien hoe ons bewustwordingsproces nu eigenlijk verloopt. Deze kent bijwerkingen die je kunt voelen in vormen van angst, twijfel, irritatie, vermoeidheid en lusteloosheid. Die gevoelens herkennen we allemaal wel. Het zijn herhalende patronen die je gevangen zetten met vragen als: 'Waarom overkomt mij dit? Waar gaat dit heen? Wat is de reden dat ik hier ben?' Maak je geen zorgen: dit hoort bij onze ontwikkeling. Bovendien is het eind in zicht, al rest ons nog een laatste intensieve fase. Wat we nu ervaren is ons Ascentieproces, oftewel: het stijgen van onze algehele frequentie. Dit proces kent een golf van periodes met intense activiteit gevolgd door een verlangen naar afzondering. Het is alsof je Itsyouinside

Pagina 16


B-Yourself

documenten met nieuwe inzichten download, waarna je je even terugtrekt om ze te kunnen lezen. Waar het nu om gaat is dat we dit proces gaan verfijnen, anders raken we verdwaald op onze zoektocht en zien we tussen de bomen het bos niet meer. Geometrie kan je helpen, door de 'download snelheid' te verhogen en de bijwerkingen te verminderen. Zo kun je sneller door de fases van afzondering heen om weer een nieuwe stap in het proces te maken. Zodoende de gebruiksaanwijzing voor de code Verfijning.

De grens van jouw verantwoordelijkheid

Om terug te komen op hoe ik startte: ik houd het graag simpel. De Aarde verandert, de energie verandert en wij zitten in de stroming. Je kunt er eindeloos veel over lezen, talloze lezingen bijwonen, maar het beste is om de stroming gewoon te gaan gebruiken. Zoek naar je passie, omarm het en creëer het onmogelijke voor jezelf. Het onbekende is niet eng, maar juist uitdagend! Niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn, want er is lef voor nodig om jouw eigen pad te volgen. Maar als je je overgeeft, opent zich een hele nieuwe wereld. Dan word je gedragen – dat kan ik zelf beamen. Onderweg zul je vast wel eens tegengewerkt worden door afwijzingen en daardoor ontmoedigd raken, maar dat is niet erg. Het hoort er allemaal bij. Als voorloper voel en ervaar je dingen die jouw omgeving nog niet oppikt. Eerlijk is eerlijk: afwijzing ervaar je vroeg of laat toch wel, dus kun je je er maar beter op voorbereiden. Word je niet begrepen, laat dat dan los. Er valt niets te begrijpen, want alleen jij weet hoe het zit. Zo las ik vanmiddag een prachtige quote op internet die hierop aansluit: "Ik ben verantwoordelijk voor wat ik zeg, niet voor hoe het wordt begrepen." Zo simpel is het ook eigenlijk. Ook dit is iets dat ik heb moeten leren. Zo vertel ik vaak het verhaal dat mijn grootste angst was om afgewezen te worden. En wat doe ik? Dan ga ik voor een groep staan! Hoe groot wil je het op de muur hebben?! Tijdens mijn allereerste presentatie kwam het zweet uit alle klieren zetten. Ik had het niet meer, dacht dat ik van het podium af zou druipen, maar zoals je ziet ben ik er bovenuit gestegen en sta ik nu bijna wekelijks voor een volle zaal – zonder angst welteverstaan! Na acht jaar dit werk doen, is er één ding dat ik geleerd heb: mijn publiek hoef ik niet te overtuigen. Ik ben Janosh, mijn kunst is mijn passie en mijn werk bedoeld om te inspireren. Ik reik hulpmiddelen aan om ons groeiproces te versnellen, maar ik ben niet verantwoordelijk voor wat ermee gedaan wordt. Je ziet Steven Spielberg ook de bioscoopzaal niet inlopen om te vragen of iedereen zijn nieuwe film goedkeurt. Itsyouinside

Pagina 17


B-Yourself

Waarom zou ik dat dan wel moeten doen? En waarom zou jij je op jouw beurt moeten verantwoorden voor jouw eigen passie? Wat belangrijk is (en dat vergeet ik vaak te zeggen), is af en toe afstand nemen van de situatie. Even stilte, helemaal niets. Neem regelmatig – en dat hoeft niet een lange tijd te zijn – een moment voor bezinning. Observeer jezelf op afstand. Het is de komende tijd belangrijk om de nieuwe inzichten die je verwerft te verwerken. Alle antwoorden liggen in onszelf opgeslagen en worden geactiveerd door de nieuwe frequenties. Buiten jezelf zoeken heeft dus geen zin meer. Je moet je Ascentieproces ondergaan en gaandeweg verfijnen. Dat betekent dat je moet leren begrijpen dat elke actie die je neemt, een periode van rust vereist. Je zit in een golfbeweging van downloaden en verwerken. Simpeler kan ik het niet uitleggen…

Activatie 24 februari 2012

Tot slot wat informatie over de komende tijd. Er zijn enkele data van energie-uitbarstingen waarop de aardfrequenties zeer hoog zijn. Vanaf 28 oktober 2011 is de frequentie van Eenheidsbewustzijn actief, welke door loopt tot 24 februari 2012. Op die datum maken we de stap naar ons Ascentieproces, waarbij we definitief mogen loslaten wat geen doel meer dient. Om deze krachtige energieoverdracht te begeleiden, organiseer ik op deze belangrijke dag een grootschalige activatie in de MediaPlaza in Utrecht. Ik leg dan uit hoe je de groei naar een hoger bewustzijn kunt verfijnen. Als extra van de avond is er een bijzonder optreden van de muziekgroep Shirai uit Barcelona. Wereldwijd zijn zij de beste artiesten op gebied van klankschalen. Wil je erbij zijn, reserveer dan nu alvast kaarten. Verder nodig ik je uit voor de officiële opening van het vernieuwde Inspirience Centre! De verbouwing is klaar en het resultaat niet meer te vergelijken met de vorige setting. Op zaterdag 5 en zondag 6 november kun je gratis komen kijken, proeven, voelen en ervaren. Ik ben zelf op beide dagen aanwezig om in de nieuwe theaterzaal de activatie Openbaring met je te delen. Klik hier voor meer informatie. Voor nu wens ik je veel inspiratie toe en hoop ik je de komende maand te zien. Van hart tot hart, Janosh

Itsyouinside

Pagina 18


B-Yourself

De ziel en de zielsreis Deel2 Een artikel van Sandra de Leeuw

De ziel De ziel is het centrum van en in jezelf. Vanuit dit centrum kan je liefde ontvangen en geven vanuit de puurste vorm. Dit is iets van jezelf: niemand kan je leiden hoe je in je ziel dient te komen, niemand kan je leiden om vanuit je ziel te gaan leven. Dit is iets tussen jou en je ziel. Zolang je er nog niet klaar voor bent om in je ziel te gaan rondneuzen, leef je vanuit je ratio en je hart, waar de algemene (basis) behoeften bestaan. Met deze basisbehoeften kan je prima leven, tot op een bepaald hoogte. Als je deze behoefte ontstijgt, doordat je jezelf beter leert kennen, zal je merken dat je meer en meer in en met jezelf in conclaaf gaat: in feite ga je met jezelf in discussie. En je gaat de weg naar je ziel zoeken. De meeste mensen zullen dit buiten hunzelf doen, door anderen na te bootsen en te denken dat anderen boven hun staan. Juist in deze fase op een dergelijke manier naar buiten treden, is verwarrend en soms ronduit gevaarlijk. Waarom? Omdat je niet vanuit je eigen ik, je eigen gevoel, je eigen energie en basis opereert, maar juist de energie en denkwijzen van anderen op jezelf baseert. Juist in deze fase ben je extra ontvankelijk voor energie, juist om je te helpen je eigen ziel met je eigen energie te vinden. Zodra je je eigen ziel vindt, zie je in feite een muur voor je, zonder een deur te bekennen. En dit volgende is universeel: je moet je volledig naar binnen keren vanuit je (tot dan toe) basis, dat wil zeggen: je hart en je denkvermogen. Als je die twee verenigt, is dat de nooddeur tot je ziel. Je gaat door die deur en je komt in de hal van je ziel: nog niet de feitelijke ziel, maar een soort voorportaal. Itsyouinside

Pagina 19


B-Yourself

Daar leer je wennen aan de energie die in je eigen ziel verborgen ligt. Zodra je het gevoel krijgt dat het een beetje van jezelf is, gaat de feitelijke zieledeur open en treed je op een weg met zand op de grond. Je eerste stap op die weg is doodeng, omdat het nog onbekend is en tegelijkertijd zeer herkenbaar. Maar zodra je je beide voeten in het zand hebt gezet, merk je dat het een gewoon pad is. Je begint te lopen en maakt cirkelsgewijs een tocht langs de randen van je ziel, die langzaam afdaalt naar het centrum. Meestal is het zo, dat je op een gegeven moment een veld ziet met allemaal kisten, dozen, rugzakken ed. Dit zijn jouw kisten, dozen en rugzakken van je gehele verleden tot dan aan toe. De bedoeling is dat je stuk voor stuk de attributen opent en voelt wat erin zit: nog niet aanraken wat erin zit en ook nog niet eruit halen! Laat het op je afkomen. door dat te doen, open je je hart en wordt je hart verenigd met de energie die in je ziel zit. Je zult zelf merken dat het op een gegeven moment goed voelt om met een van je items aan de slag te gaan en je zult opmerken dat je anders kan reageren op bepaalde acties. Je zult ook opmerken dat je heel veel moet loslaten en dat niet alles tegelijkertijd te verwerken is. Hiervoor staat geen vastomlijnde tijd: sommigen doen er weken over, anderen jaren en velen een paar levens. Dit is het allerbelangrijkste wat je ooit is overkomen en belangrijker dan wat er ook moge komen. Vanaf het moment dat je met een of meerdere items bezig bent, is het heel vaak zo, dat er emotionele en "vreemde" dingen met je en om je heen kunnen gebeuren. Laat dat zoveel mogelijk op je afkomen, anders stoot je het af en sluit (gedeeltelijk) het item waar je mee bezig was. Dit is al een belangrijke les: Het zelf voelen. Je kan de ziel omschrijven als een opslagplaats van ALLE indrukken en gevoelens die jij hebt meegemaakt. Alles zit hierin en wordt altijd bijgevuld. Niets gaat verloren: veel wordt opgeslagen: De onverwerkte items in dozen, de verwerkte komen geordend in dossierkasten, gerubriceerd en wel, zodat je er altijd bij kan komen. Je ziel is je belangrijkste instrument: het is het verzamelItsyouinside

Pagina 20


B-Yourself

punt van je eigen ik, met alles erin. Bij ieder item wat je verwerkt wordt, komt een label en wordt opgeslagen. Jij bepaald met welk item je begint en laat je daardoor door je gevoel leiden. Zodra je denkt en voelt, klaar te zijn om de voor jou belangrijke items te hebben verwerkt, zal het net zijn, alsof je een energieboost krijgt. Je kan meer aan en bent energieker en vooral: je bent meer jezelf. Bijna alle inkomende items kan je gelijk verwerken en je kan ook onderscheid maken tussen items. Je kan ermee wachten om met iets te beginnen en je kan oudere items oppakken en van alle kanten bekijken en soms zelfs nog een stukje verwerken. Zodra je deze fase bereikt hebt, is het voor je mogelijk om de rode draad van enerzijds geluk en verdriet en anderzijds creatie/mystiek te onderscheiden. want alleen vanuit je ziel kan je communiceren met jezelf en de niet-menselijke wereld (buiten je bewuste of onbewuste raadgevers). Vanuit je ziel kan je dus het spirituele beoefenen. De ziel is gevoel. Alles wat jij voelt en qua gevoel meemaakt, is in je ziel. Vanuit je gevoel (ziel) kan je nog dieper gaan, namelijk het zoeken en vinden van de Bron.

Itsyouinside

Pagina 21


B-Yourself

Paranormaal. Rare, medium of well done Een medium kan je energie aanvoelen en zo je staat van zijn lezen. Eventueel met behulp van één of meerdere gidsen zal er energieke informatie binnen komen die wordt vertaald naar woorden. De woorden worden gevormd naar gelang het medium de puurheid behoud en niet evt. overtuigingen of gedachten ermee in laat mengen. Gebeurt dit wel, dan worden de zuivere doorgekomen energieën vermengd met de emotionele staat van zijn van het medium zelf, en zo door vertaald naar de betreffende persoon. (De informatie komt vooral van hun hogere Zelf). De berichtgeving van de energie is op dat moment vertroebelt. Eigenlijk precies hetzelfde als je een artikel/blog overneemt van iemand maar je past het nog even aan met je eigen verwoording. Het is dan niet meer puur van degene waarvan je het artikel had overgenomen, maar vertroebelt met de inbreng die je er zelf bij hebt geplaatst. Een medium probeert uit de goedheid van het mens-zijn en vanuit de zuiverheid/puurheid een doorgeefluik te zijn en zo je levensenergie (de energie die je momenteel in je leven bij je draagt)te verwoorden. Maar alleen met een zuiver hart worden de woorden niet gevormd. Een mens creëert vanuit het Voelen – Denken – Doen principe. Je voelt het moment aan, je zet het om (zo puur mogelijk) en je verwerkt het in woorden of daden (creaties). Zo werkt het in feite bij ieder mens, en ieder mens heeft dat „paranormale‟ om de energieën van een medemens op te pakken. In het dagelijkse leven doen we al niet anders. We voelen ons dan bij die ander energiek of juist vermoeid. Het besef is er alleen nog niet, (stil staan bij) en ook dat is een deel van onze bewustwording. Meer met ons Zelf bezig zijn als mens, innerlijk, en niet hoofdzakelijk met onze gedachtegang en het uiterlijke (vooral maatschappelijk) zal er voor zorgen dat de mens zich meer en meer bewust wordt van hun innerlijke kwaliteiten. Een mens heeft drie belangrijke aspecten; de Ziel – de Geest – en de Belichaming. Voor onze Geest en onze Belichaming zorgen we veel en steeds meer, maar voor onze Bezieling is er nog een lange weg te gaan. Ben wel blij hier te vermelden dat de weg er naar toe al wel is ingeslagen. Door het gebruiken van alle drie de aspecten van de mens, is in het leven ook het, in balans krijgen van het mens-zijn. Itsyouinside

Pagina 22


B-Yourself

Het bewuste aspect daarachter is te gaan beseffen wat je doet, weten welke actie en welke reactie de veroorzaker is van de momenten in je leven. Want dat is wat het leven je leven maakt, het beleven van ieder moment. En aan elkaar gekoppeld zijn die momenten je bestaan hier op Aarde. Je ware beleving. Bewust worden van je doen en laten, komt voort uit je totale zijn als mens-zijn. Hoe is het met je emoties gesteld, zijn ze allemaal verwerkt (doorleefd)? Heb je ze een plaatsje gegeven zodat ze niet terug komen als er een soortgelijke situatie zich weer voordoet… Opnemen – verwerken – loslaten oftewel waarnemen – beseffen – groeien De mens heeft in de afgelopen honderden jaren vele emoties vast gehouden en zichzelf opgezadeld met zaken die er niet meer toe doen. Het vasthouden verstoort alleen maar de connectie van het Mens-Zijn en de doorstroming van de levens-energie. Als we onze emoties geordend krijgen en beseffen wat er toe doet en wat niet, dan zal ook dat er mede voor zorgen dat onze innerlijke rust sneller wordt bewerkstelligd. En dat allemaal vanuit de beleving vanuit de kern van Jezelf en niet de opgebouwde lagen die jou Zelf doen verbloemen. Die er voor zorgen dat je in het leven aan het overleven bent. Verlos je van je persoonlijkheid en verlos Jezelf. Wees vrij, no strings attached. Edwin Vergouwen.

Een eenheid in jouw mens-zijn voorkomt een

gevecht in jou mens-zijn tussen je persoonlijkheid en Je Zelf.

Voorkom

het geworstel in je leven,

het gestrompel van moment naar moment.

Voel aan, voordat je gedachten ermee op de loop gaan. Itsyouinside

Pagina 23


B-Yourself

Mijn Hemel! Een verzameling van Inzichten. Een ontdekkingsreis door een andere wereld. Met de Aarde onder je voeten, kijk je met andere ogen naar de hemel als geestelijke wereld. Wie zijn wij als mens werkelijk, En wat doen wij hier op Aarde…

Door Peter Viskil

Deze maand:

9

– de Revolutie

10 Itsyouinside

– Goden

Pagina 24


B-Yourself

9

– de Revolutie

Lucifer vertelt je zijn waarheid … Stel je eens voor … Ergens op Aarde staat een gevangenis waarin alle bewoners van de Aarde zijn opgesloten. Al generaties lang zijn de gevangenen gewend aan het dagelijkse patroon en niemand kan zich nog herinneren hoe het buiten de gevangenis was. Aan het hoofd staat de gevangenisdirecteur. Jaren geleden heeft hij de macht gegrepen. De gevangenen moeten hard werken en hebben nauwelijks de tijd om zich echt bewust te worden van hun situatie. De bewakers hebben de opdracht de gevangenen rustig en kalm te houden en als er problemen zijn, geven zij de gevangenen wat extra aandacht. Sommige bewakers richten hun blik naar buiten en wanen zichzelf vrij. Anderen zijn heer en meester over de gevangenen. Bewakers zijn gevangenen en gevangenen zijn bewakers. Op een zeker moment komt één van de bewakers in opstand. Hij voelt zich ook gevangen en kan het leed niet meer aanzien. Hij stelt de zaak bij de gevangenisdirecteur aan de orde. De gevangenisdirecteur probeert de rebellerende bewaker gerust te stellen, maar de bewaker heeft te veel onderdrukking en uitbuiting gezien. Als de bewaker de gevangenen probeert te helpen met een ontsnapping, wordt hij verraden door andere bewakers. De rebellerende bewaker ontsnapt alleen. De gevangenisdirecteur noemt de rebel een afvallige en vertelt de andere bewakers en de gevangenen dat hij de rebel heeft verbannen. Ook geeft hij de andere bewakers de opdracht op de rebel te schieten als hij in de buurt van de gevangenis komt. Voor de rebel is de vrijheid éénzaam. Itsyouinside

Pagina 25


B-Yourself

Uit angst dat hen het zelfde overkomt keren veel andere bewakers de rebel de rug toe. Binnen de gevangenis worden de gemoederen steeds weer gesust. Regelmatig worden gevangenen gepromoveerd tot bewakers en bewakers gedegradeerd tot gevangenen. Langzaam maar zeker groeit de onrust binnen de gevangenis, waardoor de gevangenisdirecteur de bewakers steeds harder laat optreden. Jaren later gaat de rebel onopgemerkt weer naar de gevangenis en werpt over het hek de gevangenen zijn ontsnappingsplan toe. Het plan wordt als een lopend vuurtje onder de gevangenen verspreid. Een revolutie staat op uitbreken ‌ er is geen houden meer aan. De gevangenisdirecteur vreest voor zijn leven en sluit zichzelf op in een isoleercel. De rebel opent de poorten van de gevangenis ... Durf jij de vrijheid aan? Bewustzijn is de mensheid duizenden jaren lang ontzegd. De tijd is aangebroken dat ieder mens zâ€&#x;n waarheid vindt, zodat zij zichzelf kan bevrijden van het juk van onderdrukking en zelfvernietiging.

Itsyouinside

Pagina 26


B-Yourself

ONTSNAPPEN UIT PLATO’S GROT Inzicht in de gehele werkelijkheid

Johan Oldenkamp

De komende maanden wordt in B-Yourself tien delen geplaatst over de inzichten in de gehele werkelijkheid. Geschreven door Johan Oldenkamp.

Plaatsing geschied met toestemming van Johan Oldenkamp Itsyouinside

Pagina 27


B-Yourself

ONTSNAPPEN UIT PLATO’S GROT Inzicht in de gehele werkelijkheid

Johan Oldenkamp

Itsyouinside

Pagina 28


B-Yourself

2. Samenspelende energieën De energetische wisselwerking tussen yin en yang kunnen we overal weerspiegeld zien in de materiële schaduwwerkelijkheid. Zo komt in een neerwaartse (schaduw-) beweging yin tot uitdrukking, en in een opwaartse yang. Kijken we naar de schaduwen van de vijf energiesoorten dan zien we dat Vuur een opwaartse beweging vertoont, en Water een neerwaartse. Yang betekent ook boven, en yin onder. Kijken we op een wolkenloze dag omhoog, dan zien we een grote vuurbol aan de Hemel staan. En kijken we omlaag dan blijkt dat onze moederplaneet Terra voor het leeuwendeel uit water bestaat. Moeder Terra is dus een schaduw van de yin-beweging van Water. Veel mensen geloven ten onrechte dat met „onze Vader die in de Hemelen zijt‟ gedoeld wordt op God. God is de alom aanwezige Scheppende Kracht. Met onze Vader (in de Hemel) wordt een schaduw van de yang-beweging van Vuur bedoeld, namelijk de ster of zon Helios. En Hemel verwijst naar Lucht, de andere yangenergiesoort. De Bijbel is een selectieve bundeling van vertaalde en geredigeerde geschriften. Eén van de geschriften die daarin niet is opgenomen is bijvoorbeeld het Vredesevangelie van de Essenen. Daarin wordt het „Onze Moeder die in de Aarde zijt‟ als gebed weergegeven. Dit voorbeeld laat zien dat de Bijbel ons hooguit het halve verhaal verteld. Verderop zullen hier nog meer voorbeelden van volgen. Onderstaande symbolen voor de energiesoorten vatten bovenstaande heel treffend samen. Water en Aarde zijn yin-energiesoorten, wat te zien is aan de punt aan de onderkant. En Vuur en Lucht zijn yangenergiesoorten, wat te zien is aan de punt aan de bovenkant.

Via beide gebeden (het Onze Moeder en het Onze Vader) kunnen we gaan ontdekken dat de aanduidingen Vader en Hemel verwijzen naar verschillende energieën, evenals de aanduidingen Moeder en Aarde. We kunnen dan bijvoorbeeld ook de Hemel aan Ether koppelen, zoals onderstaande tabel laat zien. Itsyouinside

Pagina 29


B-Yourself

energie Ether metafoor Hemel schaduw metaal

Vuur Vader vuur

Lucht Kind hout

Water Moeder water

Aarde Aarde aarde

De vijf energiesoorten werpen ieder een eigen schaduw af. De gangbare aanduidingen voor deze schaduwen zijn voor Aarde, Water en Vuur gelijknamig, want deze zijn alledrie tastbaar in de fysieke werkelijkheid. Om onderscheid tussen beide te kunnen maken worden hier de energiesoorten met een hoofdletter geschreven, en de schaduwen ervan, ook wel de elementen genoemd, met een kleine beginletter. De schaduw van Ether wordt veelal aangeduid als metaal. Metaal heeft net als Ether de functie van verbinden. Zo hebben wij ons aanvankelijk via metalen draadjes met elkaar verbonden. Denk maar aan de telegraaflijnen, gevolgd door de telefoonlijnen. Nu vinden we het heel gewoon dat we zowel met draad (via metaal) als draadloos (via de Ether) kunnen communiceren. De schaduw van Lucht wordt doorgaans aangeduid als hout. Hout heeft net als Lucht de functie van beweging. Wanneer we in het voorjaar naar de natuur kijken, dan zien we alles vliegensvlug uitbreiden en vertakken. Dit is de yang-beweging van Lucht (of hout), waarover zodadelijk meer. Deze energiebeweging wil naar „buitenâ€&#x;. En zo zien we ook bij een gaatje in onze fietsband dat de lucht ook eruit wil, en zich wil uitbreiden. Van de vijf energiesoorten komt in zowel Aarde als Water de vrouwelijke, positieve yin-beweging tot uitdrukking, terwijl bij Lucht en Vuur de mannelijke, negatieve yangbeweging aanwezig is. Bij de vijfde energiesoort, Ether, zijn yin en yang precies in balans. Deze beweging kunnen we daarom typeren als neutraal. Deze beweging treffen we precies in het (nul-) punt aan, waar de positieve ingaande werveling overgaat in de negatieve uitgaande werveling. Deze neutrale energiebeweging wordt ook wel aangeduid via yeng.

yin (+) + Aarde 0 Ether + Water - Lucht - Vuur Itsyouinside

yang (-) - Lucht 0 Ether - Vuur + Water + Aarde

yeng (0) + Aarde - Lucht + Water - Vuur 0 Ether Pagina 30


B-Yourself

In de positieve yin-kringloop, rechtsom via ronde booglijnen van de omringende cirkel, is het positieve deel langer omdat de neutraliteit van Ether precies tussenin de positieve energiesoorten Aarde en Water valt. En evenzo is in de negatieve yang-kringloop, via de rechte pentagramlijnen, het negatieve deel langer omdat de neutraliteit van Ether precies tussenin de negatieve energiesoorten Lucht en Vuur valt. Bovendien is er nog een derde manier waarop de energiesoorten onderling samen kunnen spelen. In de neutrale yeng-manier wisselen positieve- en negatieve bewegingen telkens om. De yin-kringloop zien we bijvoorbeeld terug in de opeenvolging van de aggregatietoestanden. Onder de nul graden Celcius manifesteert H2O zich als ijs, wat haar vaste Aarde-toestand is. Tussen de nul en de honderd graden Celcius zien we haar vloeibare Water-toestand. Boven de honderd graden Celcius ontstaat stoom, wat haar vluchtige Lucht-toestand is. En door dit gas te ioniseren ontstaat een geladen gas, wat ook wel plasma wordt genoemd en overeenkomt met de Vuur-toestand. Ether komt in de voorbeeld niet voor aangezien er geen vijfde aggregatietoestand is. Onderstaande tabel vat de yinopeenvolging van de vier aggregatietoestanden van materie samen.

yin (+) yang (-)

Aarde Water Lucht Vuur

vaste stof vloeibare stof vluchtige stof geladen stof

De neutrale yeng-opeenvolging (eveneens zonder Ether) zien we terug in de vier fasen van een transitieproces. De ingaande yinbeweging en de uitgaande yang-beweging wisselen elkaar daarin om beurten af.

yin/yang

typering

energie

kleur

omschrijving

IN yin UIT yang IN yin UIT yang

INgaan UITwerken INvullen UITvoeren

Aarde Water Lucht Vuur

rood wit blauw geel

beginnen, opstarten verfijnen, detailleren concretiseren, Inhoud geven realiseren, volbrengen

Deze neutrale yeng-opeenvolging wordt bijvoorbeeld weergeven door de Mayakalender die bekend staat onder de naam Tzol’kin, wat letterlijk het tellen (tzol) van ieder etmaal (kin) betekent. In deze kalender krijgt ieder volgend etmaal zowel de volgende Toon als het volgende Zegel. Itsyouinside

Pagina 31


B-Yourself

Gebaseerd op 13 Tonen (of intenties) en 20 Zegels (of aspecten) onderscheidt deze kalender in totaal 260 verschillende etmaalcodes die kunnen worden aangeduid via „kin 1‟ tot en met „kin 260‟. De neutrale yeng-opeenvolging van Aarde, Lucht, Water en Vuur zien we terug in zowel het ritme van de 13 Tonen als in die van de 20 Zegels, zoals zodadelijk zal worden getoond. Kijken we eerst naar de 20 Zegels dan zien we daarin naast de neutrale yeng-opeenvolging ook negatieve yang-kringloop. De yangkringloop komt overeen met een proces van transformatie door overheersing (of beheersing). Net als beide andere cycli begint ook deze cyclus met de energiesoort Aarde.

energie Aarde Water Vuur Ether Lucht

typering concentrerend bewegend verspreidend versnellend veranderend

omschrijving focussen, inzoomen stimuleren, aandrijven vermeerderen, uitstralen versterken, bekrachtigen omzetten, transformeren

Elk van de 20 Zegels komt tot stand door een unieke combinatie van het yeng-rad van vier energiesoorten en het yang-rad van vijf energiesoorten, zoals onderstaande afbeelding laat zien.

Itsyouinside

Pagina 32


B-Yourself

Onderstaande tabel laat zien dat de combinatie van de neutrale yengen de negatieve yang-cyclus de energetische essentie van elk van de 20 Tzolâ€&#x;kin-zegels verklaart.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

yeng-cyclus INgaan (Aarde) UITwerken (Lucht) INvullen (Water) UITvoeren (Vuur) INgaan (Aarde) UITwerken (Lucht) INvullen (Water) UITvoeren (Vuur) INgaan (Aarde) UITwerken (Lucht) INvullen (Water) UITvoeren (Vuur) INgaan (Aarde) UITwerken (Lucht) INvullen (Water) UITvoeren (Vuur) INgaan (Aarde) UITwerken (Lucht) INvullen (Water) UITvoeren (Vuur)

yang-cyclus concentrerend (Aarde) bewegend (Water) verspreidend (Vuur) versnellend (Ether) veranderend (Lucht) concentrerend (Aarde) bewegend (Water) verspreidend (Vuur) versnellend (Ether) veranderend (Lucht) concentrerend (Aarde) bewegend (Water) verspreidend (Vuur) versnellend (Ether) veranderend (Lucht) concentrerend (Aarde) bewegend (Water) verspreidend (Vuur) versnellend (Ether) veranderend (Lucht)

typerend beeld Krokodil Wind Nacht Zaad Slang Poort Hert Konijn Offer Hond Aap Gras Riet Tijger Adelaar Uil Aardbeving Vuursteen Regenstorm Zonlicht

Er zijn vier tekens waarbij de energie in beide cycli gelijk zijn. daarna staat Krokodil voor dubbel Aarde, Hert voor dubbel Water, Konijn voor dubbel Vuur en Hond voor dubbel Lucht. De in bovenstaande tabel weergegeven Nederlandstalige aanduiding voor elk van de typerende beelden van ieder Zegel komt het dichtste in buurt van de oorspronkelijke aanduidingen die de Yucateken hebben gegeven aan elk van de 20 Zegels. Itsyouinside

Pagina 33


B-Yourself

Om deze reden wordt hier dan ook 13 keer bewust afgeweken van aanduidingen voor deze tekens zoals deze in Nederlandstalige versie van de Dreamspellinterpretatie van de Tzol‟kin worden gehanteerd, zoals onderstaandetabel laat zien (gemarkeerd via een *).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pateo Yucatan Dreamspell Krokodil Imix Draak * Wind Ik Wind Nacht Kabal Nacht Zaad Kan Zaad Slang Chiccam Slang Poort Cimi Wereldoverbrugger * Hert Manik Hand * Konijn Lamat Ster * Offer Muluc Maan * Hond Oc Hond Aap Chuen Aap Gras Eb Mens * Riet Ben Hemelwandelaar * Tijger Ix Tovenaar * Adelaar Men Adelaar Uil Cib Krijger * Aardbeving Caban Aarde * Vuursteen Etznab Spiegel * Regenstorm Cauac Strom * Zonlicht Ahau Zon *

De tabel op de pagina hiernaast geeft van elk van deze 20 energiezegels zowel het centrale thema als enkele omschrijvingen weer. Om voor een bepaald etmaal het overeenkomstige Zegel te laten uitrekenen worden er via het internet diverse computerprogramma‟s aangeboden. Wanneer het invoeren van de datum van 11 februari 2011 daarbij de etmaalcode van „kin 1‟ (Zegel 1 (Imix) en Toon 1) oplevert, dan volgt dit programma de oorspronkelijke interpretatie van de Tzol‟kin,en dus niet de Dreamspell-variant ervan. Itsyouinside

Pagina 34


B-Yourself

Afgezien van het feit dat de Dreamspell-interpretatie ongeveer 200 (of 60) etmalen afwijkt van de oorspronkelijke Tzol‟kin, geeft de Dreamspellvariant ook aan 29 februari vreemd genoegd dezelfde etmaalcode als aan 28 februari, alsof gedurende dit etmaal alle energieën even zouden stil staan. En een ander belangrijk verschil is dat de oorspronkelijke (of klassieke) Tzol‟kin het moment van zonsopkomst aanhoudt als het begin vaneen nieuw etmaal, en niet middernacht.

zegel Krokodil Wind Nacht Zaad Slang Poort Hert Konijn Offer Hond Aap Gras Riet Tijger Adelaar Uil Aardbeving Vuursteen Regenstorm Zonlicht Itsyouinside

thema oermoeder levensadem droom kiemkracht instinct overgave heelheid kunstwerk puurheid loyaliteit speelsheid eigenheid alertheid timing visie wijsheid gronding ordenen reiniging eenheid

omschrijvingen laten ontstaan, verzorgen, ondersteunen helderheid, vindingrijk, inspiratie verbinding met onderbewustzijn creativiteit, seksualiteit, voortplanting oerkracht, lichaamsexpressie, passie overbrugging, verbinding, bevrijding vervolmaking, heelwording, schoonheid verfraaien, elegantie, harmonie purificatie, zuiveren, fijngevoeligheid trouwhartigheid, bewaken, hulpvaardigheid spontaniteit, plezier, illusies lekprikken, magie eigen weg gaan, leren door vallen en opstaan gewaar zijn, bewustzijnsverruiming, verkennen innerlijk weten, receptiviteit, innrlijke rust overzicht, onafhankelijk, zelfvertrouwen bevragen, onbevreesd, kritisch bescherming, leiderschap. De juiste plek geven onderscheidingsvermogen, (zelf-) reflectie snelle verandering van binnen uit innerlijke leiding, idealisme, verlichting Pagina 35


B-Yourself

Om vervolgens het ritme van de 13 Tonen te kunnen begrijpen vertrekken we vanuit het ritme van de toonladder. Een toonladder bestaat uit zeven opeenvolgende tonen die doorgaans worden aangeduid als do re mi fa sol la en si. De muzikale harmonieleer laat zien dat harmonie een kwestie is van relatieve trillingsverhoudingen tussen de onderlinge tonen. De meest bekende harmonische verhouding is het octaaf. Octaaf is Latijn voor het geheel van 8 (het Latijnse octo betekent acht). Een octaaf is dus een geheel van acht opeenvolgende tonen. Dit zijn de zeven tonen van de toonladder plus de eerstvolgende do. Tussen de begintoon do en de eindtoon do van een octaaf zien we een verdubbeling van de trillingsfrequentie. Naast het octaaf als een harmonische verhoudingsmaat kennen we ook de kwint en de kwart. Alle harmonieuze verhoudingsgetallen zijn altijd verhoudingen tussen een macht van 2 en een macht van 3, zoals onderstaande tabel laat zien.

octaaf 2¹ : 3° kwint 2¹ : 3¹ kwart 2² : 3¹ In een harmonische toonladder passen binnen een octaaf precies vier kwinten en vier kwarten (en vier plus vier is ook weer octo of acht). In onderstaand figuur geven de bovenste vier bogen de kwinten weer, en de onderste vier de kwarten. En ook in de onderlinge verhoudingen tussen opeenvolgende tonen zien we alleen maar machten van 2 en 3. Daarin zien we vijf grote verhoudingen van 2³ : 3² (oftewel 8 : 9), en twee kleine van 35 : 28 (oftewel 243 : 256). En ook in het ritme van deze sprongen zien we harmoniegetallen 2 en 3 weer terug, want er zijn in een opklimmend octaaf eerst twee grote sprongen (tussen de hele tonen), en daarna drie. Halverwege de grote sprongen tussen de opeenvolgende tonen is er ruimte voor een halve toon. Deze ruimte is er niet bij de kleine sprongen, die ruim 21/3 keer kleiner zijn dan de grote sprongen. Daarom zien we op een toetsenbord van bijvoorbeeld een piano of een accordeon alleen maar zwarte toetsen halverwege de vijf grote sprongen. Bij beide kleine sprongen (tussen E en F en tussen B en C) is onvoldoende (trillings-) ruimte voor een halve toon. De harmonieleer (die ons terugvoert naar het werk van Pythagoras), zoals hierboven beknopt weergegeven, dient niet te worden verward met de gebruikelijke muzikale „tonenleer‟, die uitgaat van zwevende tonen en die een A per seconde acht maal vaker laat trillen. De zuivere harmonieleer kent nadrukkelijk geen grondtoon (C) waarvan alle andere zijn afgeleid. De werkelijke harmonieleer laat zien dat iedere onderlinge verhouding tussen twee tonen altijd is gebaseerd op natuurlijke machten Itsyouinside

Pagina 36


B-Yourself

van 2 en 3. Zou het toeval zijn dat deze machtsgetallen altijd buren zijn in de zogeheten Fibonacci-reeks, zoals verderop zal worden besproken?

do

C

re

D

mi

E

fa

sol

F

G

la

A

si

B

do

C

Tellen we de witte en zwarte toetsen binnen één octaaf, dan komen we uit op 13 Tonen. En dat zijn dus precies de 13 Tonen zoals deze ook in de Tzol‟kin worden onderscheiden. En net als in de neutrale yeng-cyclus laten ook de 13 Tonen een afwisselende ritme van yin en yang zien.

Het proces van het opklimmen van de laagste do naar de hoogste do (met een verdubbeling van de trillingsfrequentie als eindresultaat) kunnen we aanduiden als het Scheppingsproces. In een totale cyclus van dit Scheppingsproces zien we 7 maal een yin-fase en 6 maal een yang-fase. De extra yin-fase komt door de herhaling van de do-fase aan het einde van de scheppingscyclus, wat gelijktijdig het begin vormt van een volgende Scheppingscyclus.

De witte yin-fase (met de punt onder) kunnen we aanduiden als Dag, en de zwarte yang-fase (met de punt boven) als Nacht. We zien dan dat de Schepping plaats vindt in 7 Dagen, precies zoals het Bijbelboek Genesis beschrijft. Het woord Genesis betekent wording, ontstaan of oorsprong. De huidige versie van dit boek vertelt echter hooguit het halve verhaal, want over de 6 tussenliggende Nachten wordt immers met geen woord gerept. Itsyouinside

Pagina 37


B-Yourself

Misschien ontbreken de yang-fasen in het Bijbelse scheppingsverhaal omdat de opeenvolgende veranderingen telkens zichtbaar worden gedurende de yin-fasen. Laten we ter illustratie van de Scheppingscyclus eens de natuurlijke schepping van een aardbei nemen. Deze Schepping begint bij een aardbeizaadje (Dag 1). Op Dag 2 kiemt dit zaadje en komen er wortels. Op Dag 3 zien we knop verschijnen, of een sprietje of uitloper boven de grond uitkomen. Op Dag 4 ontstaan de eerste blaadjes. De aardbeibloem verschijnt op Dag 5 om te laten zorgen voor de bevruchting. Daaruit ontstaat op Dag 6 de aardbeivrucht. Op Dag 7 kan de aardbei als voedzaam fruit worden gegeten. De volgroeide aardbei bevat bovendien aardbeizaadjes, als start voor een mogelijke volgende Scheppingscyclus. De 7 Dagen tonen ons de zichtbare veranderingen tijdens de Scheppingscyclus. Dit is als het ware wat we voor de schermen te zien krijgen. Willen we begrijpen wat er achter de schermen gebeurt, tijdens de tussenliggende 6 Nachten, dan hebben we inzicht nodig in de totale cyclus van 13 Tonen.

Itsyouinside

typering

energie

INgaan UITwerken INvullen UITvoeren INgaan UITwerken INvullen UITvoeren INgaan UITwerken INvullen UITvoeren INgaan

Aarde Lucht Water Vuur Aarde Lucht Water Vuur Aarde Lucht Water Vuur Aarde

schaduw tel toon zaad kiem knop blad bloem vrucht fruit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

aantrekken doorbreken activeren definiĂŤren bekrachtigen ordenen afstemmen harmoniseren mobiliseren manifesteren ontbinden volmaken overstijgen Pagina 38


B-Yourself

Laten we ter illustratie eens naar de fasen van een mensenleven kijken vanuit deze 13 Tonen. De geboorte komt dan overeen met de start van de tweede yeng-cyclus van Aarde, Lucht, Water en Vuur. De pasgeborene valt namelijk samen met de fase van de uitloper. Het begint op Dag 1 bij het zaad, wat psychologisch overeenkomt met de latente of bewuste kinderwens. Tijdens Nacht 1 komen de mannelijke zaadcel en de vrouwelijke eicel bijeen als gevolg van de uitwerking van deze wens. Indien er sprake is van een geslaagde bevruchting (lees: invulling) dan breekt daarmee Dag 2 aan. Het uitvoeren van de genetische code aanwezig in de bevruchte eicel vindt plaats tijdens Nacht 2. Het tweede begin (tijdens een Aarde-fase) vindt zoals reeds aangegeven plaats tijdens Dag 3, vanaf de dag van de fysieke geboorte. De uitwerking hiervan tijdens de peuter- en kleutertijd valt samen met Nacht 3. Vanaf Dag 4 zien we de eerste blaadjes verschijnen tijdens de periode van kind zijn. De daarop volgende periode van Nacht 4 valt samen met de pubertijd. Hoewel dit veelal vaak een wat duistere periode is staat uiteindelijk het achterliggende doel van harmoniseren centraal. Het bereiken van volwassenheid op Dag 5 valt samen met de bloem-fase. Na de overgang naar Nacht 5 breekt de periode van senioriteit aan. Dag 6 komt overeen met bejaard zijn. Daarin kunnen de levensvruchten verder rijpen. Het sterven van het fysieke lichaam vindt plaats tijdens Nacht 6. De gerijpte levenslessen worden dan tot besluit in Dag 7 meegenomen naar het hiernamaals (en verder).

tel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Itsyouinside

toon aantrekken doorbreken activeren definiĂŤren bekrachtigen ordenen afstemmen harmoniseren mobiliseren manifesteren ontbinden volmaken overstijgen

typering INgaan UITwerken INvullen UITvoeren INgaan UITwerken INvullen UITvoeren INgaan UITwerken INvullen UITvoeren INgaan

schaduw mensenleven zaad kinderwens coĂŻtus kiem bevruchting zwangerschap knop geboorte/baby peuter/kleuter blad kinderwens puber bloem volwassen senior bejaard vrucht overlijden uittreding fruit Pagina 39


B-Yourself

In het ritme van de 7 Dagen en 6 Nachten kunnen we ook een golfbeweging ontdekken. Vanaf Dag 1 zwelt deze golf steeds sterker aan. De top is tijdens het vijfde etmaal, waarna de golf weer afzwakt. Beelden we de gemiddelde lichaamslengte per fase af op een grafiek, dan zien we daarin precies dezelfde golfbeweging, zoals onderstaande figuur laat zien.

Ter aanvulling en toelichting bevat onderstaande tabel kernachtige omschrijvingen voor elk van de 13 opeenvolgende Tonen.

tel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

toon aantrekken doorbreken activeren definiĂŤren bekrachtigen ordenen afstemmen harmoniseren mobiliseren manifesteren ontbinden volmaken overstijgen

Itsyouinside

omschrijving verenigen, aantrekken, doelgerichtheid polariseren, stabiliseren, uitdagen in beweging brengen, verbinden, dienstverlening vormbepaling, planning, meting, vertaling versterking, aanwenden, benadrukken, uitstralen organiseren, balanceren, gelijksoortigheid kanaliseren, inspireren, afstemmen in overeenstemming brengen, integriteit behouden laten doorstromen, intentie vasthouden realiseren, gestalte geven, produceren loslaten, bevrijden, lostrillen, lospeuteren universeel maken, samenwerken, overzicht houden transcenderen, ruimte voor nieuw, laten voortduren Pagina 40


B-Yourself

10

– Goden

Wie die goden zijn en waarom wij ze nog steeds aanbidden … Elke religie kent zijn of haar afbeeldingen van goden. Goden zijn iconen geworden, die in de verschillende religies hun specifieke uitdrukkingsvormen hebben gekregen. Over de gehele wereld heeft de mens in de afgelopen duizenden jaren voorstellingen gemaakt van deze karakters. Beelden die volgens de makers een visuele weergave zijn van de energie die het karakter vertegenwoordigt. Of dat nu de Soemerische god Enki, de Egyptische god Osiris of de Griekse god Poseidon is, in elke tijd heeft de mens gestalte gegeven aan iets waarvan hij dacht dat het verheven was boven zichzelf. En de Christenen noemen hem nu God. De oorspronkelijke godenfamilie bestaat uit twaalf leden. Deze twaalf goden symboliseren de twaalf basisenergieën of karakters die in het universum aanwezig zijn. In de Egyptische godenfamilie is Horus de dertiende “god”; hij draagt alle eigenschappen van de oorspronkelijke twaalf in zich en staat hiermee model voor de mens. De verschillende religies kenmerkten zich uiteindelijk door de veelheid aan goden. Op verschillende plaatsen werden verschillende goden aanbeden, zodat verschillende belangen werden gediend. Afhankelijk van het belang voor de omgeving was een god dus belangrijker of minder belangrijk. Verschillende plaatsen, verschillende belangen; en zodoende is in de loop Itsyouinside

Pagina 41


B-Yourself

der tijd het aantal goden sterk uitgebreid, waardoor de oorspronkelijke twaalf kenmerken minder goed zichtbaar werden. Dit zelfde beeld zien we op dit moment, op grotere schaal, in de wereld terug. De godenwereld staat model voor de ontwikkeling van de wereldreligies van dit moment. De vele religies op Aarde zijn uiteindelijk allemaal "plaatselijke" weergaven van "plaatselijke" visies en belangen. Zeer opvallend is dat de lijst van wereldreligies volgens Wikipedia bestaat uit 12 hoofdreligies, waaronder een aantal monotheïstische religies. De verschillende religies zijn in conflict met elkaar. De één gelooft in één God, terwijl de ander in meerdere goden gelooft en de ene monotheïstische religie erkent de andere niet. Hieruit blijkt dat alle religies aspecten van het geheel zijn. Je zou het geheel ook simpelweg de 13e religie kunnen noemen. Soemerische kleitabletten verwijzen naar een tijd toen de goden op Aarde heersten. Vanuit dit perspectief zijn de goden eigenlijk niets anders geweest dan infiltranten op Aarde; wezens met specifieke karaktereigenschappen die handelden vanuit eigen belang met weinig respect voor de evolutionaire ontwikkeling van de Aarde. De huidige mensheid komt voort uit de vermenging van primitieve aardebewoners en deze "goden“, de Anunnaki, en zou zichzelf mogen beschouwen als "kind van de goden". Elk mens is dus een complexe mengvorm van de evolutionaire ontwikkeling op aarde en de karakters van deze goden. Door deze manipulaties is het evolutieproces op Aarde verstoord geraakt. Deze verstoring heeft ons als mensheid op het zelfde dieptepunt gebracht als waar onze "goden" van weleer mee worstelden. Ook zij waren de verbinding met ZichZelf kwijt geraakt. Zij zijn wat in de oude geschriften wordt genoemd; "de gevallen engelen".

Itsyouinside

Pagina 42


B-Yourself

Sommigen onder ons gedragen zich als goden van weleer, maar de meesten hebben gekozen voor de slavernij en houden de verafgoding daarmee in stand. Verafgoden is van elke tijd en komt voort uit de tijd dat de eerste mens de Anunnaki zag als oppermachtig wezen. Als gevolg van een onderdanige en afhankelijke opstelling gaf de mens hun goden macht en werden zij zelf slaaf. En die situatie lijkt zich nog steeds voor te doen. Als goddelijke wezens presenteren de aristocratie en andere vip's zichzelf en laten zich gewillig verafgoden, terwijl ze zich laven aan het geld, dat "het volk" hen blijft toewerpen, waar zij zelf zo hard voor moeten zwoegen. Het lijkt erop dat de weg naar rijkdom en macht door velen wordt gezien als de weg naar goddelijkheid.

Onze grootste zorg is ons bewust te worden van onze afkomst. We dienen te leren inzien dat verafgoden leidt tot afhankelijkheid, waardoor we beïnvloed kunnen worden door manipulatieve krachten die de oude godenwereld in stand proberen te houden. In elk mens zijn alle kwaliteiten en karakters in zijn energiesysteem opgeslagen om vrij te kunnen zijn en één te worden met het grote kosmisch plan. We hoeven er alleen maar in te geloven, God bestaat niet … het is een icoon …

Itsyouinside

Pagina 43


B-Yourself

(Advertentie)

"Scott Blum is a wonderful, metaphysical story teller." - Deepak Chopra, Author of Muhammad : A Story of the Last Prophet

Itsyouinside

Pagina 44


B-Yourself

De Energiesnelweg Route naar een prettig leven Door Ruud Hanou

Deel 7: De Wet van de Aantrekkingskracht. We zijn de verkenning van de werkelijkheid achter je leven begonnen met een uitleg van de energiesnelweg. Hierop liggen alle ervaringen, gedachten en gevoelens opgeslagen. En gedachten zijn weer blauwdrukken om energie te laten „stollen‟ tot materie en situaties. Zoals gezegd: „stollen‟ is eigenlijk niet het juiste woord. De energie golft namelijk voortdurend door de dingen heen. Dingen die „vast‟ schijnen, zijn op microscopische schaal voortdurend in beweging. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met een enorme mierenhoop. Van een afstand ziet die er uit als een bewegingsloze berg, als je dichterbij komt zie je de voortduren de beweging in en om de berg. Jouw waarneming bepaalt dat en hoe die berg voor jou bestaat. Materie is niet opgebouwd uit kleine biljartbalachtige deeltjes. Je kunt het beter zien als bouwsels van trillende energiepakketjes. En elk trillend energiepakketje trilt met zijn eigen energiegolffrequentie. Net zoals een deels gevulde fles een eigen toonhoogte heeft. Als je er met een stokje tegen aan slaat hoor je een geluid afhankelijk van het vloeistofniveau in de fles. Je kunt de frequenties op het energieveld niet horen. Zou je dat wel kunnen dan zou het je opvallen dat dingen die bij elkaar horen ongeveer eenzelfde frequentie hebben. Een gedachte (een wens) is ook energie en heeft ook een bepaalde frequentie. Als je die gedachte naar de energiesnelweg stuurt, gaan bij elkaar behorende dingen met die gedachte meetrillen. Vergelijk dat met het meetrillen van een rijtje stemvorken als je een ervan aanslaat. Meetrillende dingen worden ogenblikkelijk naar elkaar toe getrokken. Is het je wel eens gebeurd dat je op een feestje met een onbekende in gesprek raakte die precies op jouw „golflengte‟ bleek te zitten? Heb je wel eens aan iemand gedacht en even later een telefoontje van die persoon gekregen? In feite zend jij een bepaalde frequentie uit en dan komen gelijkgestemde zaken op je af.

Itsyouinside

Pagina 45


B-Yourself

Zodra je een wens naar de energiesnelweg hebt verstuurd, trek je andere materie en situaties aan. Dat heet de „Law of Attraction‟ – LOA, de wet van de aan-trekkingskracht. Die zuigkracht op de juiste dingen is onzichtbaar maar wel degelijk aanwezig. Net zoals de zwaar-tekracht niet zicht-baar is, maar wel degelijk altijd invloed uitoefent. Of je nu in zwaarte-kracht gelooft of niet: een appel valt uit de boom naar de grond. Zoals de zwaartekracht altijd werkt, zo werkt de LOA ook altijd. Daarin schuilen mogelijkheden en gevaren. Iemand die bewust hoopt dat zaken mis zullen gaan heeft werkelijk een negatieve invloed. Iemand die onbewust negatieve gedachten uitstuurt, trekt het negatieve aan. Iemand die angsten heeft, trekt juist datgene aan wat hij niet wil. Andere voorbeelden: als je denkt dat je iets niet kunt onthouden, dan lukt dit ook niet. Als je denkt dat iemand je niet leuk zal vinden, dan is de kans ook groot dat die persoon zich niet tot jou voelt aangetrokken. Wees je bewust van de enorme mogelijkheden van de Wet van de Aantrekkingskracht en laat die in je voordeel werken. Met positieve gedachten trek je positieve zaken aan. Je ontmoet de juiste mensen die je verder kunnen helpen. Je loopt tegen dingen aan die je goed kunt gebruiken. Je ontvangt op het juiste moment het geld dat je nodig hebt. Je bent als het ware een magneet geworden voor positieve dingen, gebeurtenissen en mensen. Zo simpel is het: je denkt het naar je toe. Het mooie is dat je niet hoeft uit te dokteren hoe dit in zijn werk gaat. Als je duidelijk het eindresultaat voor ogen hebt, zorgt de energiesnelweg voor de rest. En je zult verbaasd staan hoe creatief dit wordt ingevuld. Bovenstaand inzicht is bij mij gekomen in etappes. Aanvankelijk heb ik veel tijd en moeite gestoken om gedetailleerde plannen te maken en die stap voor stap uit te voeren. Met die aanpak heb ik inderdaad een en ander bereikt. Nadeel was wel dat ik in tweestrijd kwam als er iets voorviel dat niet gepland was. Ik bleef met ijzeren discipline op de uitgestippelde weg en liet nieuwe mogelijkheden links liggen. Omdat het geen onderdeel uitmaakte van het uitgedokterde plan heb ik misschien betere mogelijkheden verworpen. Nadat ik deze aanpak jarenlang had gevolgd kwam ik tot de ontdekking dat zo‟n gedetailleerd plan niet absoluut noodzakelijk was. Het bleek voldoende om de instelling te hebben dat je alles voor je doel over hebt. In plaats van een 80-stappenplan volstond het om alert te zijn op elke mogelijkheid en bereid te zijn om deze aan te pakken, wat het ook was. Ik stond nu veel meer open voor alles wat er op mijn pad kwam. En ik boekte betere resultaten. Itsyouinside

Pagina 46


B-Yourself

Deze aanpak was nog weinig luchtig. Bereid zijn tot alles klinkt soms zelfs negatief. Indien je iemand vraagt of hij voor zijn doel wil verhuizen aarzelt hij misschien. Wie je vraagt of hij voor zijn doel zijn partner zou verlaten zal normaal gesproken „nee‟ zeggen. En dat is maar goed ook. Inmiddels heb ik ervaren dat het luchtiger en simpeler kan met de LOA. Bereid zijn tot alles is meer een kwestie van alert en actief zijn. Je moet vooral alert zijn op de dingen, mensen en gebeurtenissen die je na je wens aantrekt. En bereid zijn deze mogelijkheden aan te pakken. Als je daarbij je hart volgt, doe je vanzelf dingen die goed zijn voor jou en voor anderen. Regelmatig zal de LOA je verrassen met onverwachte ontwikkelingen. Je trekt iets aan dat een stap in het onbekende inhoudt. Als je gelooft in jezelf en in de mogelijkheden van de energiesnelweg, dan neem je die uitdaging onbevreesd en vol vertrouwen aan. Het kan ook zijn dat je het onbekende ziet als een gevaar; je hebt angst om te falen. En daar krijg je gelijk in. Want wie denkt aan falen trekt dat ook aan. Wie echter vol geloof in de Wet van Aantrekking in het avontuur stapt zal merken dat hij nergens bang voor hoeft te zijn. Soms trek je met de LOA een gebeurtenis aan die negatief lijkt. Bijvoorbeeld: je raakt je baan kwijt, je partner verlaat je, je moet verhuizen. Zie dit dan ook als kansen die je moet aanpakken. Want elke situatie biedt kansen. In 2003 overleed Peter, een zeer goede vriend van ons. Van hem hadden we wel het minst verwacht dat hij vroeg zou sterven. Hij was een warme, levenslustige persoon met een zeer sterke mentale en fysieke gezondheid. Hoe verschrikkelijk het gemis ook was, die gebeurtenis heeft mij doen inzien dat je zonder vrees beslissingen moet nemen en gewoon nu moet doen waarvan je droomt. Binnen een jaar na zijn overlijden werd ik ondernemer en daar geniet ik nog elke dag van. Ook dit boek had ik nooit geschreven zonder dat inzicht.

Tegenslag In het voorgaande hebben we kunnen zien dat jouw gedachten grote invloed uitoefenen op je leven. En dat geldt zowel voor positieve als voor negatieve gedachten. En zowel voor bewust als voor onbewust uitgestuurde gedachten. Je leven van dit moment is grotendeels door jou zelf ingevuld. Jammer genoeg vaak door onbewuste gedachten waarvan je nu de gevolgen ervaart. En dat kan verder gaan dan je denkt. Of je nu wel of niet gelooft dat je de (on)bewuste architect van je eigen situatie bent geweest, één ding is heel simpel: het is zoals het is. Het heeft geen enkele zin om het heden te ontkennen. Itsyouinside

Pagina 47


B-Yourself

Dat betekent niet dat je het je niet anders mag wensen. Het gaat erom dat je beseft dat je in het nu leeft. En dat elke handeling die je in het verleden hebt gedaan gevolgen heeft gehad. En dat al die handelingen tot het nu hebben geleid. Elke stap die je zet heeft gevolgen. De geliefde die je net verlaten heeft was ooit degene waarop je verliefd werd en die je als je partner koos. Het huis waarin je nu lekkage hebt, heb je ooit gekocht of gehuurd, je bent er zelf naar toe verhuisd. Misschien heb je zelf lange tijd het dak niet geïnspecteerd. Ja, hèhè, zul je zeggen: ik heb wel ooit dit huis of deze partner gekozen, maar niet de lekkage of de ontrouw. Met jouw aardse verstand zie je inderdaad dat verband niet, maar met het inzicht, het overzicht en de wijsheid van je hogere bewustzijn zou het allemaal begrijpelijker worden. Jammer dat we het script (nog) niet kennen! Omdat de meesten van ons helaas niet verlicht zijn kunnen we alleen maar accepteren wat er is en er vervolgens iets mee doen. Het is goed om het onderscheid te zien tussen de situatie waarin je je bevindt en hoe je op die situatie reageert. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Een gek voorbeeld: voor veel mensen is een biefstuk eten een genot. Ze hebben biefstuk in hun waardensysteem gekoppeld aan „lekker‟. Voor een vegetariër staat biefstuk echter gelijk aan een zinloos vermoord dier, aan bloed, geweld, zonde. Stel dat een vegetariër wordt gedwongen een biefstuk te eten, dan zal dat voor die persoon een drama zijn. Een ander voorbeeld: de meesten van ons vinden het doden van een mug of een rat helemaal oké. Het doden van een muisje vinden we wel nuttig maar ook een beetje zielig. Een zeehondje doodslaan vinden we helemaal niet kunnen. We vinden dat de zeehondenjagers hele verkeerde normen en waarden hebben. Zeehondenjagers kijken op hun beurt natuurlijk heel anders tegen die situatie aan. We hebben allemaal een stelsel van overtuigingen ontwikkeld en daar reageren we vaak automatisch door. Die overtuigingen kunnen enorm verschillen. Heel Nederland lijdt als „onze„ jongens van het nationale Itsyouinside

Pagina 48


B-Yourself

voetbalelftal met strafschoppen op een WK worden uitgeschakeld. Bij verlies van ons nationale cricketteam hoor je vrijwel niemand. Voor de een is zijn baan opzeggen en ondernemer worden een groot lonkend avontuur. Voor een ander is het opgeven van zoveel zekerheid een drama. De eerste persoon zal snel de draad oppakken in geval hij ontslagen wordt. De tweede zal veel meer moeite hebben om met frisse moed een nieuwe weg in te slaan. Als je je laat leiden door automatisch opborrelende gedachten, dan zul je reageren zoals je gevormd bent. Als je je kunt losmaken van je gedachten en minder volgens automatismen oordeelt, dan kun je elke situatie onbevangen zien als een nieuw begin en een nieuwe kans. Ik werkte 7 jaar bij een Amerikaans bedrijf in de automatisering toen ik op een maandagochtend hoorde dat er vanwege reorganisatie geen plaats meer was voor mijn functie op het Europese hoofdkantoor. Hoewel ik volslagen verrast was door het ontslag, na jaren van prima beoordelingen en dito salarisverhogingen, besloot ik niet te blijven hangen in teleurstelling. Ik stak direct mijn energie in het vinden van een nieuwe baan. Ik was meer dan acht uur per dag bezig met zoeken, met brieven schrijven en gesprekken houden. Na een aantal maanden had ik in een economisch slechte periode een nieuwe baan. Daarvoor, toen ik tientallen sollicitaties had lopen, werd ik opgebeld door een oud-collega die enige tijd voor mij ook ontslagen was. Hij vroeg of ik, net als hij, in een zwaar juridisch gevecht gewikkeld was om er een flinke ontslagvergoeding uit te slepen. De man zat vol wraakgevoelens en stak al zijn energie in het aanvechten van zijn ontslag. Daardoor had hij niet de energie om naar een nieuwe baan te zoeken. Het is heel plezierig om de zaken naar je hand te zetten. Het is daarentegen heel onbevredigend als je moet toegeven dat jouw geluk van andere mensen afhangt. Het dwingt je namelijk in een positie van afhankelijkheid, je geeft je geluk en je leven uit handen. Weet dat je zelf je leven inricht. Kies daarom je acties bewust en ontwikkel positieve gedachten. Bedenk dat je elke nieuwe situatie kunt zien als een avontuur dat mogelijkheden biedt voor persoonlijke groei. En zelfs het verlies van een baan of een geliefde speelt een rol bij jouw persoonlijke groei. Hoewel het op dat moment niet te vatten is, is zoâ€&#x;n verlies soms achteraf gezien de aanleiding geweest om een nieuwe weg in te slaan.

We gaan door De meesten van ons zijn opgegroeid met het idee dat de dood heel erg is. En het Ă­s natuurlijk een enorm gemis als een dierbare er niet meer is. Laat daar geen misverstand over bestaan. Itsyouinside

Pagina 49


B-Yourself

Er zijn echter ook culturen waarin de mensen bij het overlijden van dierbaren rouwen en feesten tegelijk. Zij zijn ervan overtuigd dat de dode verlost is van de beperkingen van dit aards bestaan. En dat deze na zijn dood in de zevende hemel verkeert. Hebben zij ook een beetje gelijk? We hebben al eerder gezien dat ons lichaam ook gewoon energie is. En in elk beetje energie, in elk atoom en in elke cel van ons lichaam, zit een beetje bewustzijn. Naast dit lage bewustzijn heeft ons lichaam ook een wat hoger persoonlijk bewustzijn. We zijn ons van onszelf als mens bewust en dat is speciaal. En dan is ons lichaam verder nog speciaal omdat we hersenen hebben. We hebben een zenuwstelsel dat zich bewust is van onze persoonlijke energie en informatie. We kunnen die informatie zelf maken, bijvoorbeeld in de vorm van gedachten, gevoelens, herinneringen en overtuigingen. We kunnen er van alles mee tot stand brengen en daarmee naar keuze onze wereld inrichten. Het persoonlijk bewustzijn heeft voor de duur van je leven plaatsgenomen in je lichaam. Op de momenten dat je wakker bent heeft je persoonlijk bewustzijn te maken met de beperkingen van je lichaam. Dat is op vrijwillige basis. Je hoger bewustzijn op de energiesnelweg kan zonder lichaam oneindig veel meer. Maar je lichaam en je leven hier op aarde, en de beperkingen die dat met zich meebrengt, zijn een keuze. De levenservaring dient om te leren en te groeien. Te gaan beseffen. Oké, vraagje nu, wat heb je aan leren en groei als je dood gaat? De zin zit „m in het feit dat het belangrijkste aan jezelf blijft bestaan. Jouw persoonlijk bewustzijn overleeft je lichaam. Je lichaamcellen vergaan en de energie daarvan komt weer terug als bouwmateriaal op de energiesnelweg. Echter, je persoonlijke bewustzijn - wie je werkelijk bent - trekt zich terug uit het lichaam en keert weer terug naar de energiesnelweg om als bewustzijn verder te „leven‟. Bij de een is dat abrupt, bijvoorbeeld door een ongeluk. Bij een ander gaat dit gepaard met hevige strijd. En bij nog weer anderen is dat vloeiend, bijvoorbeeld bij mensen die in hun slaap overlijden. Je vraagt je misschien ook af: als je dood gaat, komt je persoonlijk bewustzijn dan in de hemel? Misschien zelfs in een hel? Het antwoord is: er is geen straf, dus ook geen hel. Waarom zou de intelligentie van de energiesnelweg een stukje van zichzelf straffen? Je zou de energiesnelweg een hemel kunnen noemen, maar de waarheid is dat je daar aantreft wat bij je past. Op de energiesnelweg, op het niveau van het hoogste bewustzijn kun je scheppen wat je wilt. Zonder beperking. Dus ook een hemel inrichten zoals je je die voorstelt. Je overgang is waarschijnlijk even wennen. Je wordt op de energiesnelweg dan ook geholpen door, zeg maar, de mannen en vrouwen van de energiesnelwegenwacht. Die kunnen voor jou een voorlopige omgeving in elkaar zetten waarin je je thuis voelt. Bijvoorbeeld een hemel. Het kan Itsyouinside

Pagina 50


B-Yourself

ook zo zijn dat je er volledig van overtuigd bent dat je de hel verdiend hebt; dan wordt voor jou een tijdje een heldecor opgetrokken. Maar nooit voor lang en niet schadelijk. Het is niet de bedoeling van dit boekje om hier ver op door te gaan. Het is wel van belang om te weten dat jouw persoonlijk bewustzijn er vaker voor kiest om weer op expeditie te gaan. Je komt in de regel meer dan eens op aarde terug om weer een leven te lijden. En je bent hier ook al vaker geweest. Reïncarnatie bestaat. En nog wonderlijker: als je man was kun je er ook voor kiezen als vrouw terug te komen. En andersom. Een mens kan ook als een andere vorm terugkomen, bijvoorbeeld om even het rustige leven van een boom te leiden. Het is zelfs mogelijk een ander leven dan het aardse te kiezen, en je zult meer dan één leven tegelijk leiden. ‟t Is maar dat je het weet, al besef ik dat je met die kennis nu niet zo veel kunt. De reden dat je opnieuw een vorm van leven kiest is om geestelijk completer te worden. Jouw persoonlijk bewustzijn kiest levensscenario‟s uit die wat toevoegen aan bestaande ervaringen, waardoor het groeit. Net zoals de elektronische snelweg steeds rijker wordt aan informatie en functionaliteit zo krijgt ook de energiesnelweg steeds meer inhoud en kwaliteit. Wat veel mensen fascineert is of je in een eerder leven Egyptenaar onder de farao‟s geweest kan zijn. Of ridder in de Middeleeuwen. Of soldaat onder Napoleon. De meeste mensen weten niets van hun vorige levens. Je hoort echter wel eens verhalen van mensen die zo‟n tijd tot in detail kunnen beschrijven, bijvoorbeeld onder hypnose of in trance. Het is inderdaad goed mogelijk dat je in zo‟n tijd een eerder leven geleefd hebt. Al is „eerder‟ eigenlijk geen goede term. Want al die levens leef je in werkelijkheid tegelijkertijd. Nu komen we tot een simpele waarheid die voor ons moeilijk te vatten is:

Er bestaat in werkelijkheid geen tijd!

Itsyouinside

Pagina 51


B-Yourself

Innerlijke rust geeft innerlijk besef. Door Edwin Vergouwen

Ik bemerk om me heen dat vele mensen om mij heen onrustig zijn. Deels door de veranderingen innerlijk en uiterlijk (onbewust en bewust) zichtbaar en onzichtbaar. Maar ook door het gevoel van onrust, een soort van dader(s) zoeken die de brenger(s) is/zijn van het „onheil‟. Dat de mens opkomt voor zichzelf juich ik altijd toe. Maar uiterst belangrijk, zoniet essentieel, is dan wel of deze mensen dan al wel zichzelf zijn. Als een ego voor zichzelf opkomt dan is het omdat het ego zijn gelijkwil halen door een opstand te creëren die niet van vriendelijke aard is. Kwaad wordt hiermee met kwaad bestreden, en dat maakt de zaken er alleen maar erger door. Voordat je al gaat demonstreren, protesteren, in opstand komen, dienen de zaken bij jezelf wel helder te zijn en in rust gaande geslagen en opgenomen. Hoe zou je anders met je volle bewustzijn kunnen weten wat je vanuit je eigen innerlijke intenties wilt bewerkstelligen. Vanuit liefde geneest alles en vanuit angst wordt er meer en meer stuk gemaakt. Liefde heelt, angst maakt dood. Door angst in opstand komen is voeden van wat er al heerst, en dat zodoende alleen maar erger maken. Vanuit de meute alles blijven volgen behalve jezelf is jezelf alleen nog maar verder verliezen. Als je de maatschappij blijft volgen houdt je mede ook deze enorme luchtbel in stand, als je een ander volgt houdt je je angst in stand. Neem afstand en creëer het overzicht door rust te nemen voor jezelf. Kijk eens om je heen wat er werkelijk gebeurt, dat kan alleen als je stil staat en niet mee draait. Omarm jezelf en gun jezelf de zo nodige rust. Via je denken creëer je meer en meer onrust, je gaat meer malen, meer vragen, meer onzekerheid. We doen met vele mensen nog meer dingen massaal zonder te weten waarom we ze doen. Velen voelen veel maar worden door hun angst(en) geleefd. De reacties op deze innerlijke onmacht worden door hun persoonlijkheid (ego) gegeven. Hoe halen we de mensheid van deze verslaving af zolang de verslaving (nog) onbekend is? Wakker worden is bewust worden van het spel dat er gespeeld wordt met jou als mens, de gehele mensheid. Maar wakker worden is maar het begin van de (her)nieuwde ingeslagen weg. Zie het als herboren worden, je ogen zijn geopend, nu nog leren lopen en praten. Na het ontwaken staat de volgende stap te wachten. Het uitdragen van Je Zelf aan je naasten. Niet door ze te overtuigen, maar door gewoon Je Zelf Itsyouinside

Pagina 52


B-Yourself

te zijn. Laat het Zelf-vertrouwen groeien en bouw je daadkracht op om Je Zelf te kunnen uiten in de hectische veranderende wereld. Dus ook niet door te oordelen en te veroordelen maar met de woorden die komen vanuit je innerlijke gevoel jezelf te uiten. Steeds vanuit jezelf want dat is de link voor jou, jou connectie. Niet volgen in overtuigingen of beweringen. Doe wat in jou goed en juist voelt. Als we allemaal ons innerlijke volgen dan komen we er wel. Heb het vertrouwen in jezelf, dat is je enige zekerheid in je leven. Stel jezelf eens de vraag; WIE BEN IK? Weet je dat, of denk je dat te weten. Je geeft waarschijnlijk een antwoordt op deze vraag die refereert naar de rol die je gaan spelen bent in deze verslavende film die over de hele wereld 24/7 i e d e r e d a g vertoond wordt. Je bent in feite steeds dezelfde in al die levens die geweest zijn. Het enige wat verandert is je belichaming, het persoontje. Ieder leven is er het ervaren, groeien, maar ook het vasthouden aan, het emotionele en steeds eindigt het leven met een overzicht. Wat heb ik bereikt? De vraag is correct maar het gaat niet over wat het persoontje heeft bereikt maar wat heb jij Zelf bereikt. Een stukje innerlijke kennis die we (on)bewust opdoen als we stil staan en het leven overzien‌ terwijl we het leven achter ons laten en de emotionele band met ons mee nemen om te verwerken in een volgend leven. Net zo lang totdat deze emotionele band los is van alle angels die in de loop der levens aan ons zelf zijn vast gaan haken. Onze emotionele staat is niet om ons via gedachten van ons stuk te brengen, maar om ons juist te doen beseffen waar het werkelijk om gaat. Bij jezelf zijn en blijven zorgt er voor dat zaken (emotionele) je raken maar niet aan blijven plakken of kleven en zo een deel van je leven worden, een sleur van de velen die je leven verzwaren i.p.v. het te verlichten. Het leven is ingewikkeld totdat we ons zelf zover hebben ontwikkeld dat we besef hebben van wat we ons zelf steeds hebben aan laten praten. Zodra de externe beleving stopt en de beleving intern van start gaat, komen we in de ontwikkeling die menswaardig is. En kunnen we de interne beleving via de puurste weg extern tot uiting brengen. Laat duidelijk en helder zijn dat vanuit angst geen enkele verbetering tot stand wordt gebracht, maar juist de beangstigende fictie in stand houdt. Liefde laat leven, en diep van binnen weten we dat het ook zo is. In het oog van de storm is er de stilte en de rust Itsyouinside

Pagina 53


B-Yourself

(Advertentie)

Itsyouinside

Pagina 54


B-Yourself

Onthulling van het Gizeh-Geheim Door Johan Oldenkamp

Mijn onderzoek toont aan dat de piramides op het Gizeh-plateau in Egypte een verborgen bericht bevatten. Dat bericht is geschreven in een universele taal, namelijk geometrie. Via dat bericht vertellen de piramidebouwers-van-toen de mensheid-van-nu in welke tijd we leven. De ontcijfering van dat verborgen bericht begint bij het bijzondere getal

Ď€ , wat overeenkomt met de verhouding tussen de omtrek

en de straal van een cirkel.

Itsyouinside

Pagina 55


B-Yourself

Egyptologen zijn van mening dat de grootste en oudste piramide op het Gizeh-plateau (zie voorgaande foto) werd gebouwd in de 25e eeuw voor ons jaar 1. Dit betekent dat de piramidebouwers niet precies geweten kunnen hebben wat de functie en de waarde van π is, want dat ontdekte Archimedes pas in de 3e eeuw voor ons jaar 1, zo‟n 22 eeuwen later. Ik kan echter bewijzen dat de piramidebouwers weldegelijk wisten wat de exacte verhouding tussen de omtrek en de straal van een cirkel is. En op basis van deze geometrische kennis zijn de piramides zo neergezet dat ze een soort klok of kalender vormen. Deze tijdmeter geeft aan dat alle piramides van Gizeh gelijktijdig zijn gebouwd, bijna 8000 jaar voor de komst van de eerste Egyptische farao. De piramides zijn dus nadrukkelijk niet gebouwd om als graftombes te dienen. Dat de Oude Egyptenaren niet de piramidebouwers waren blijkt ook uit het feit dat de Oude Egyptenaren geen kennis hadden van de verhouding tussen de omtrek en de straal van een cirkel (wat wij dus π zijn gaan noemen, en wat daarvoor bekend stond als de Constante van Archimedes). Kortom, de piramides geven de tijd aan. Maar wat is tijd precies? Tijd heeft net als ruimte drie dimensies. En net als de x-, y- en z-assen van de ruimte verdeeld zijn in positieve- en negatieve waarden, zo zijn ook de drie tijddimensies verdeeld in positief (licht) en negatief (duisternis). In de eerste dimensie van de dagelijkse tijd komen de ochtend en de middag overeen met licht, en de avond en de nacht met de duisternis. In de tweede dimensie van de jaarlijkse tijd komen de lente en de zomer overeen met licht, en de herfst en de winter met de duisternis. De derde dimensie noemde Plato een grootjaar. Hierin vinden we precies dezelfde wisselwerking van licht en duisternis, alleen dan veel langzamer.

Itsyouinside

Pagina 56


B-Yourself

De piramides geven de grootjaarlijkse tijd weer. Deze tijdmeter geeft aan dat we in 2012 opnieuw de overgang maken van donker naar licht. Dit is het belangrijke moment waarop de grootjaarlijkse ochtend of lente aanbreekt. En dat doen niet alleen de piramides in Gizeh, maar bijvoorbeeld ook Stonehenge en de Lange-Telling-Kalender van de Maya‟s. We zitten nu aan het einde van de donkere periode. Daarom staat alles nu ook op instorten. De aardbewoners van toen, dus toen het in het grootjaar nog licht was, en dus vlak voor de huidige duistere periode, hebben de piramides gebouwd om ons in de huidige, onrustige tijd gerust te stellen dat het zo weer licht gaat worden. Ze hoopten natuurlijk wel dat we hun gecodeerde bericht op tijd zouden ontcijferen. Hiermee is het Geheim van Gizeh onthuld. De belangrijkste bewijzen worden weergegeven op de volgende zes bladzijden. Het volledige bewijs staat beschreven in het boek „Wakkere Wetenschap‟ (ISBN 978-94-9076509-5), dat vooralsnog alleen voor de iPad beschikbaar is (kijk daarvoor op Pateo.nl), maar zo snel als mogelijk ook gedrukt verkrijgbaar zal zijn. Even geduld daar nog voor, alsjeblieft. In dat boek geef ik ook een verklaring voor de oorzaak van de grootjaarlijkse tijd. De belangrijkheid van het getal 6 Het aantal 6 geeft de essentie van zowel ruimte als tijd weer. Beiden hebben drie dimensies, en iedere dimensie heeft zowel een positief deel (licht), als een negatief deel (duisternis). En 3 maal 2 geeft uiteraard 6. Om zowel tijd als ruimte te meten hanteren we daarom ook veelvouden van 6, al weet bijna niemand (meer) waarom. We tellen met onze vingers, waarvan we er 10 hebben. Telt iedere vinger voor 6, dan komen we uit op 60. Daarom hebben we 6 maal 60 graden in een cirkel. Daarom hebben we 2 maal 6 maanden, 2 maal 6 uren, 10 maal 6 minuten en 10 maal 6 seconden. De piramidebouwers wisten de belangrijkheid van 6 en gebruikten dit in hun meeteenheid. Deze eenheid wordt de cubit genoemd. Metingen tonen aan dat de waarde van 1 cubit tussen de 52,35 centimeter en de 52,36 centimeter ligt. De werkelijke waarde ligt inderdaad tussen beide waarden in, want deze is namelijk gelijk aan π/6 meter, wat neerkomt op 52,3598776… centimeter. Dit is tevens het eerste bewijs dat de piramidebouwers de waarde van kenden.

π

Verhoudingen De verhouding tussen de hoogte en de dubbele breedte van de Grote Piramide is 7:22. De oorspronkelijke hoogte was 280 cubits, en de breedte Itsyouinside

Pagina 57


B-Yourself

aan de basis is 440 cubits. Delen we beiden getallen door elkaar (22/7) dan krijgen we een redelijke benadering van π. Dat is echter geen nieuws. Trekken we echter in centimeters nauwkeurig de hoogte af van twee maal de breedte, dan krijgen we de eerste 5 cijfers van nieuws? Of zal het misschien toeval zijn?

π. Is dat wel

230,38 + 230,38 – 146,61 = 314,15 Indien 1 cubit inderdaad gelijk is aan π /6 meter, dan is dit logisch. Hanteren we niet de afgeronde meetwaarden, maar de aantallen cubits maal

π /6 meter, dan is de uitkomst van deze berekening precies 100 π.

Cirkels in en om de basis Het vierkant hiernaast geeft de basis van de Grote Piramide weer. Hierin past precies de binnencirkel en eromheen past precies de buitencirkel. Met eenvoudige wiskunde kunnen we de omtrek van beide cirkels berekenen. Het lengteverschil tussen beide omtrekken in meters geeft echter een zeer opmerkelijk getal. Omtrek binnencirkel = π × 230,38 = 723,7601155… Straal buitencirkel is = r = √ (2 × (230,38/2)²) = 162,9032602… Omtrek buitencirkel = π × 2 × 162.9032602… = 1023,551371… Omtrek buitencirkel - omtrek binnencirkel = 1023,551371… 723,7601155… = 299,7912558… Waar kennen we dit getal van? Dit is in twee decimalen nauwkeurig de lichtsnelheid in megameters per seconde (299,792458). Is dit toeval, of laten de piramidebouwers hiermee zien dat ze ook bekend waren met de lichtsnelheid? Grootjaar gedeeld door 6 De cubit is precies éénzesde deel van een cirkel met de straal van 1 meter. Probeerden de piramidebouwers ons daarmee misschien te wijzen op éénzesde deel van het grootjaar? Een volledig grootjaar duurt volgens mijn onderzoek 25.920 jaar. Nemen we daar éénzesde deel van, dan krijgen we 4320 jaar (= 2 × 6 × 6 × 60). De verhouding van de piramidehoogte ten opzichte van de straal van de Aarde is ongeveer 1 : 43.200. En de verhouding van de omtrek van de piramidebasis ten opzichte van de omtrek van de Aarde is eveneens ongeveer 1 : 43.200. Wisten de piramidebouwers hoe groot de Aarde was? Hebben ze daarom met opzet deze hoogte en breedte gekozen? Wisten ze dus ook dat de Aarde niet plat was? Itsyouinside

Pagina 58


B-Yourself

De plattegrond van het Gizeh-plateau Onderstaande foto toont het Gizeh-plateau vanuit de lucht gezien. Het noorden is boven, dus het oosten is rechts, het zuiden is onder en het westen is links op deze foto.

Wanneer we heel goed kijken, dan zien we niet alleen drie grotere piramides, maar ook enkele kleinere. Onderstaande afbeelding toont alleen de piramides samen met de Sfinx. Waarvoor zouden die kleinere piramides eigenlijk dienen? Laten we ze eens gaan tellen.

Van zuid naar noord (of van west naar oost) tellen we achtereenvolgens 3, 1 en 4 kleinere piramides. Dat zijn de eerste drie cijfers van π. Proberen de piramidebouwers ons daarmee te wijzen op een verborgen cirkel op het Gizeh-plateau? Zullen we deze cirkel eens tekenen? Itsyouinside

Pagina 59


B-Yourself

De cirkel raakt precies de Grote Piramide, de twee buitenste kleinere piramides en de bibs van de Sfinx. Wie heeft er nu nog twijfels? Laten we het vierkant in deze cirkel eens tekenen.

Dit binnenvierkant loopt precies over de noord- en oostzijde van de Grote piramide, evenals over de zuidzijde van de grotere piramide in het zuidwesten op het Gizeh-plateau. Wie nu nog in toeval gelooft, die kan nu maar beter stoppen met lezen Itsyouinside

Pagina 60


B-Yourself

De diagonaal die vertrekt vanuit de noordoosthoek van de Grote Piramide gaat exact door het hart van de middelste grote piramide. Ik vind het soms best wel leuk om kansen uit te rekenen, maar hier begin ik niet aan. Dan is nu de Sfinx aan de beurt. De lijn vanuit de zuidwesthoek van het binnenvierkant naar de achterkant van de Sfinx loopt exact door het hart van de grotere piramide in het zuidwesten op het Gizeh-plateau. Bovendien is de cirkelafstand tussen beide snijpunten met de cirkel precies ĂŠĂŠnderde van de totale cirkelomtrek. Dit betekent dat deze lijn een zijde is van een gelijkzijdige binnendriehoek.

Itsyouinside

Pagina 61


B-Yourself

Wanneer ook de andere zijden van deze gelijkzijdige binnendriehoek tekenen, evenals de omgekeerde gelijkzijdige binnendriehoek, dan zien we opeens het Zegel van Salomo (wat ik hier kortweg aanduid als „zegel‟). Eén punt van dit zegel prikt de Sfinx midden in zijn bips, en het naast gelegen punt valt precies samen met de noordoosthoek van de Grote Piramide. Wat zouden de piramidebouwers hiermee willen zeggen?

Laten we nog eens naar de kleinere piramides kijken. Daarbij zien we telkens drie op een rijtje, precies zoals ook de drie grotere op een rijtje liggen (maar dan schuin). In zijn werk maakt Robert Bauval duidelijk dat de drie grotere piramides represen-taties zijn van de drie sterren in de Gordel van Orion. Verder laat Scott Creighton in zijn werk zien dat dit ook geldt voor beide groepen van drie kleinere piramides. Daarom is de vierde kleine piramide naast de Grote Piramide extra klein gemaakt. Uit zijn onderzoek blijkt dat omstreeks 13.000 jaar geleden de Gordel van Orion horizontaal opkwam, dus gelijktijdig alle drie de sterren naast elkaar. Dat zag er toen zo uit:

Itsyouinside

Pagina 62


B-Yourself

En dat is inderdaad zoals de drie kleinere piramides staan weergegeven bij het zegelpunt in de zuidwesthoek. Dat punt op de cirkel van de grootjaarlijkse tijd komt dus overeen met ongeveer 11:000 jaar voor ons jaar 1. Dat is het moment waarop de grootjaarlijkse herfst of avond viel. In het Engels wordt dit aangeduid als (night) fall. Vanaf dat moment was er meer duisternis dan licht in de tijddimensie van het grootjaar. Dit begon met het Aeon (of Tijdperk) van Leo (of Leeuw). Tegenwoordig komen deze drie sterren vertikaal op, wat te zien is op onderstaande foto. Deze sterrenstand komt overeen met de drie kleinere sterren bij het zegelpunt in de noordoosthoek. Dat moment is dus precies een half grootjaar later. De helft van een grootjaar (van 25.920 jaren) is 12.960 jaren. Tellen we 12.960 jaren op bij ongeveer 11:000 jaar voor ons jaar 1, dan komen we uit bij ongeveer nu. Daar hebben we dus niet zoveel aan. We hebben daarom een aanwijzing nodig om deze berekening nauwkeuriger te kunnen maken. Deze aanwijzing geven de piramidebouwers ons in een geniale combinatie van de Grote Piramide en de Sfinx. Samen vertellen ze ons namelijk precies wanneer het welke grootjaartijd was. De vier schachten vanuit de Koningskamer en de Koninginnekamer van de Grote Piramide wijzen naar vier sterren die alle vier te maken hebben met de cyclus van een grootjaar. In mijn boek ga ik daar dieper op in. Wat nu van belang is om te weten in welke periode deze uitlijning is geweest. De schattingen hiervan lopen uiteen van 2467- tot 2141 voor het jaar 1. Dit is dus in ieder geval na de bouwdatum die de Egyptologen aanhouden! Dat is raar. Waarom uitlijnen op een punt waar deze sterren zich niet meer bevinden? Dat is dus een extra argument dat de onjuistheid van de Egyptologische visie aantoont. Itsyouinside

Pagina 63


B-Yourself

Mijn schatting is dat deze uitlijning in het jaar 2309 voor het jaar 1 is geweest. Dat moment wordt uitgebeeld door de positie van de Sfinx op de cirkel van het grootjaar. Precies éénzesde grootjaar na de positie van de Sfinx breekt de grootjaarlijkse lente of ochtend aan. Vanaf dat moment is er (weer) meer licht dan duisternis in de tijdsdimensie van het grootjaar. Dat begin met het Aeon (of Tijdperk) van Aquarius (of Waterman). Nu kunnen we ook begrijpen wat de Sfinx voorstelt. Dat is namelijk gewoon een leeuw met het hoofd van de waterman (of eigenlijk waterdrager). Hoe hebben we dat duizenden jaren niet kunnen zien? Eénzesde grootjaar (4320 jaar) na 2309 voor het jaar 1 is het jaar 2012. Indien mijn schatting van het uitlijningsmoment van de Grote Piramide juist is, dan valt het einde van de LangeTelling-Kalender van de Maya‟s precies samen de grootjaarlijkse lente of ochtend. Is (een deel van) van de kennis van de piramidebouwers misschien bewaard gebleven en terecht gekomen bij de Maya‟s? Bovendien is deze Maya-kalender zeker niet de enige verwijzing van oude overleveringen naar 2012. Ook bijvoorbeeld Stonehenge verwijst naar 2012. Rest ons nog de vraag wanneer de grootjaarkalender op het Gizeh-plateau werd gebouwd. Ik denk dat deze alleen gebouwd kon worden toen het nog zomer of middag was in de grootsjaarlijkse tijd. Het lijkt me onmogelijk om zoiets fantastisch in het duistere deel te bouwen. Ik weet vrijwel zeker dat er op dit moment, ondanks alle moderne hulpmiddelen, geen enkele aannemer te vinden is die bereid is om op basis van resultaatverplichting de Grote Piramide exact na te bouwen. Voor een dergelijke precisie hebben we blijkbaar grootjaarlijks licht nodig. Dat betekent dat de piramiden op het Gizeh-plateau omstreeks 11.000 jaar voor ons jaar 1 of nog eerder zijn gebouwd. En ik denk zelfs dat toen deze piramiden werden gebouwd de Sfinx er al 26.000 jaar stond. Ook daarvoor verwijs ik naar het boek. Het moge duidelijk zijn dat deze onthulling een geheel nieuw licht werpt op de menselijke geschiedenis (op deze planeet). Laten we nu vanuit openheid en gezamenlijkheid onderzoeken wat er werkelijk is gebeurd. Het is hopelijk ook duidelijk dat ik dit alles niet allemaal zelf heb ontdekt. Aan de hand een videopresentatie getiteld „Know Thyself‟ van Santos Bonacci op YouTube.com was ik in staat om de oorzaak van de grootjaarlijkse tijd te achterhalen. Dankzij het werk van Scott Creighton van AboveTopSecret.com heb ik de grootjaarklok kunnen uitwerken. Itsyouinside

Pagina 64


B-Yourself

De documentaire getiteld „The Revelation Of The Pyramids‟ die op You Tube.com te zien is liet mij de getalsmatige „toevalligheden‟ zien. Eigenlijk keek ik altijd al gefascineerd naar het sterrenbeeld Orion, maar na kennis te hebben gemaakt met het werk van Robert Bauval, vele jaren terug,was ik helemaal in de ban het Geheim van Gizeh. Samen met vele anderen heeft hij de documentaire getiteld „The Pyramid Code‟ gemaakt, waarvan de begindelen die te zien zijn op Zideo.nl, en de rest op YouTube.com. Deze documentaire heeft mij ook geïnspireerd. De directe linkjes naar deze video‟s kunnen in het Engelstalige deel op Pateo.nl worden gevonden onder het kopje Weblinks. Wat ik dus heb gedaan is eerst alle juiste puzzelstukjes geselecteerd. Vervolgens heb ik deze met elkaar verbonden. De ontbrekende stukjes heb ik daarna zelf mogen vinden. En gelukkig voor ons (en de piramidebouwers) hebben we gezamenlijk deze puzzel toch nog net op tijd weten op te lossen. Of is er nog meer? Wilden de piramidebouwers ons missch ien nog veel meer vertellen, en is dit slechts het topje van de piramide? Hieronder staan de links vermeld die verwijzen naar de filmpjes Hierin wordt nog uitgebreider uitgelegd hoe deze klok van Gizeh werkt. http://www.youtube.com/user/PateoMedia#p/c/F99C3A8B35F009C6/0/H NIx0VcwUds http://www.youtube.com/user/PateoMedia#p/c/F99C3A8B35F009C6/1/IX owjH5R6Rw

2012 AD

2309 BC

10.949 BC Itsyouinside

Pagina 65


B-Yourself

(Advertentie)

http://www.tablisto.com/iPad-boek/Wakkere-wetenschap/index.html

Itsyouinside

Pagina 66


B-Yourself

Itsyouinside

(Advertentie)

Pagina 67


B-Yourself

De negen inzichten 1. Kritische massa In de menselijke cultuur vindt een nieuw, spiritueel ontwaken plaats dankzij een kritische massa individuen die hun leven ervaren als een spirituele ontplooiing, een reis waarin ze zich door geheimzinnige toevalligheden laten leiden. 2. Het langere Nu Dat ontwaken, betekent het ontstaan van een nieuw, vollediger wereldinzicht ter vervanging van een vijf eeuwen oude obsessie met wereldse overlevering en comfort. Die technologische obsessie was ooit een belangrijke stap, maar nu we ons openstellen voor de toevalligheden van het leven, stellen we ons ook open voor het werkelijke doel van ons leven op deze planeet en de werkelijke aard van ons universum. 3. Een kwestie van energie We ervaren nu dat ons universum niet materieel is maar uit dynamische energie bestaat. Al het ruimtelijke is een heilig energieveld dat we intu誰tief kunnen voelen. Bovendien kunnen we energie projecteren door onze aandacht te richten (waarheen de aandacht gaat, vloeit de energie). Daarmee be誰nvloeden we andere energiesystemen en versnellen we het tempo van de toevalligheden in ons leven. 4. De strijd om de macht Mensen sluiten zich te vaak af van de grotere bron van deze energie en voelen zich dan zwak en onzeker. Om deze energie aan te vullen, manipuleren we graag anderen. We dwingen hen tot aandacht en beroven hen daarmee van energie. Als we anderen op deze manier domineren, voelen we ons machtiger, maar zij raken verzwakt en vechten vaak terug. Aan elk menselijk conflict ligt concurrentie om de schaarse menselijke energie ten grondslag. 5. De boodschap van de mystici Er komt een einde aan onveiligheid en geweld als we een Itsyouinside

Pagina 68


B-Yourself

innerlijke band met onze eigen goddelijke energie ervaren, en dat is een band die mystici uit alle tradities beschreven hebben. Een gevoel van lichtheid, overzicht en aanhoudende liefde is de maatstaf van deze binding. Is die maat aanwezig, dan bestaat de binding. Zo niet, dan doet iemand alleen alsof. 6. Opheldering van het verleden Hoe sterker onze binding, des te scherper ervaren we de momenten waarop we die band verliezen, vooral in situaties van stress. Op die momenten kunnen we zien hoe we anderen van hun energie beroven. Als we ons eenmaal bewust zijn van onze eigen manipulaties, wordt onze band constanter en kunnen we onze eigen bijdrage aan de wereld ontdekken. 7. De stroom inzetten (stroming) Als we onze taak eenmaal kennen, wordt de stroom geheimzinnige toevalligheden die ons naar onze bestemming leidt, sterker. Eerst hebben we een vraag, daarna krijgen we (dag)dromen en intu誰ties die ons naar het antwoord voeren. Meestal bereikt dat ons synchronistisch via de wijsheid van iemand anders. 8. De interpersonele ethiek We kunnen het aantal gidstoevallen vergroten door iedereen die in ons leven komt, op een hoger plan te helpen. We mogen onze innerlijke band niet verliezen in een romantische relatie. Anderen op een hoger plan brengen is vooral doeltreffend in groepen, want daar voelt elk lid de energie van alle anderen. Vooral voor de zekerheid en groei van kleine kinderen is dat van het grootste belang. Door de schoonheid in ieders gezicht te zien, verheffen we anderen tot hun meest wijze niveau en vergroten we de kans dat ons bovendien een boodschap bereikt. 9. De ontluikende cultuur Naarmate we naar een optimale vervulling van onze spirituele taak toe groeien, worden de technologische bestaansmiddelen volledig geautomatiseerd, omdat iedereen zich op synchronistische groei richt. Die voert ons naar steeds hogere energieniveaus en geeft ons lichaam uiteindelijk een geestelijke vorm waarin deze bestaansdimensie met die van het hiernamaals versmelt. Daarmee eindigt de cyclus van geboorte en dood. Itsyouinside

Pagina 69

Met dank aan De Celestijnse Belofte & De Inzichten van James Redfield


B-Yourself

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… De mens wordt een spiegel voor gehouden, maar ze weten niet waar ze dienen te kijken. Iedere verandering begint van binnen uit, wil je de werkelijkheid zien? Kijk dan eens naar binnen bij de mens die je (geworden) bent. De mens wordt bewust (ontwaakt) maar gaat weer als een volgeling aan de slag op zoek naar de leidraad buiten zichzelf. Daar gaat het steeds mis, het zoeken buiten jezelf. Je ontwaakt om bewust te worden van je innerlijke kwaliteiten (kracht) die de werkelijke mens in de gemaakte mens zijn. We hebben nooit durven kijken naar onszelf, nooit durven opkomen voor onszelf. Ieder van ons is uniek maar we zijn bang om dat unieke te laten zien. Onze persoonlijkheid blijft ons lei(ij)den en in hokjes stoppen als we niet voor ons zelf durven uit komen en opkomen. Kom tot jezelf en blijf jezelf, laat nu maar eens zien wie je werkelijk bent. De mens is al vele jaren een lijdend voorwerp, en die zelfde mens wordt nu de kans gegeven om zichzelf te kunnen zijn. Kijken we om ons heen, dan zien we steeds meer zaken slecht(er) gaan en vragen we ons steeds harder af of dit het begin is van het einde. We zien opgebouwde instituten ineen storten en in drijfzand ten onder gaan. Een begin wel maar niet van het einde. Vinden we dat normaal in het leven? Houden we vast aan het materialisme wat we bij elkaar hebben geharkt? Vinden we onszelf in feite, te min? Ik hoor het ego al schaterlachen. We worden bewuster en bewuster, maar wat nu te doen? Luister goed naar jezelf en laat je niet gek maar door angsten die zich willen inboezemen, jij weet… We raken in paniek door te verliezen waar we zo verslaafd aan zijn geraakt, en zijn daardoor onszelf al lange tijd verloren. We zijn geworden een karikatuur van onszelf die zich vasthoud aan wat reeds al aan het verdwijnen is. De externe vastigheid. Kijk eens in de spiegel naar jezelf, en vertel jezelf eens of je vastigheid ziet, vastigheid in jezelf…

Itsyouinside

Pagina 70


B-Yourself

B-Yourself is een groeiend bewustzijnsmagazine, waarvan iedere maand gratis een uitgave online wordt geplaatst. B-Yourself is ontstaan als steun, als hulp, voor de steeds meer en meer bewust wordende mens. Steeds meer mensen vinden de weg weer terug naar hun ware Zelf, je zoekt een leidraad om zo (met een steuntje in de rug) meer bewuster en meer Je-Zelf te kunnen Zijn. De artikelen in B-Yourself zullen je vergezellen op deze mooie weg. Diverse zaken omtrent onze bewustwording, worden er in belicht, en toegelicht, en helpen zo je Zelf te verlichten. B-Yourself helpt je, weer je-Zelf te herinneren en te herenigen. Dat is de dienstbaarheid van dit magazine, de innerlijke kracht. Het volgende nummer 10, zal in de eerste week van November weer online komen te staan. Aanmelden voor de nieuwsbrief van B-Yourself en zo op de hoogte blijven en een melding krijgen wanneer het magazine weer online is, meld je dan aan op de site van B-Yourself (rechts naast het magazine) of via deze link. Jou activiteiten promoten? Je bedrijf in het daglicht plaatsen? Geef je workshops, cursussen, readings, healings, enz. Stuur me een mailtje voor eventuele plaatsing. B-Yourself is een produkt van Itsyouinside

www.itsyouinside.com itsyouinside Itsyouinside

Pagina 71


B-Yourself

Colofon: Informatie: vergouwen68@itsyouinside.com Inspiratie: Rust, Stilte, Natuur, Inzicht, Voelen, Denken, Doen Eindredactie: Edwin Vergouwen Drukker, Binder en Uitgever: Edwin Vergouwen

Boeken Tips: Scott Blum: Winter moon rises

Pauolo Coelho: Aleph

Johan Oldenkamp: Wakkere wetenschap

Berthold Gunster: Ja-maar‌ huh?!

Itsyouinside

Pagina 72


B-Yourself

Infopagina: Edwin Vergouwen: www.itsyouinside.com Bedenker en maker van B-Yourself. Op Twitter en op Facebook te vinden als @itsyouinside. Terug naar de basis, terug naar JeZelf. Bewust worden bewust-zijn, JeZelf zijn. Janosh: Is zelf het toonbeeld van het leven van je eigen passie. Uitgangspunt van zijn presentaties is het inspireren van mensen hun eigen passie te ontdekken, om dromen en wensen in realiteit om te zetten. http://www.the-arcturians.com Johan Oldenkamp: : Johan heeft een diepgaande studie gemaakt van menselijk gedrag en de patronen die daaraan ten grondslag liggen. Hij heeft daartoe diverse Oosterse en Westerse methoden gevolgd voor mentale, emotionele, lichamelijke, spirituele en psychische ontwikkeling. Deze inzichten heeft hij onder andere verwoord in zijn 20 boeken Meer informatie is te vinden op deze site http://www.pateo.nl Ruud Hanou: Ruud Hanou is van jongs af aan ge誰nteresseerd in zaken die buiten de reguliere terreinen van de wetenschap liggen. Hij besloot in 2007 de kennis opgedaan uit tientallen boeken te vertalen naar een eenvoudig concept 'De Energiesnelweg'. Hij schreef een eenvoudig boekje waarmee hij zijn lezers bewust hoopt te maken van een volledig nieuwe toekomst. Met de Energiesnelweg kan iedereen direct een prettiger leven voor zichzelf en anderen kan realiseren. Peter Viskil: Initiator to reveal the truth about the meaning of our existence. Peter Viskil is bearer of Yangay, the 13th crystal skull. Organisator van Heaven8Earth, organisation to promote spiritual awareness zie deze link http://www.heaven8earth.org Sandra de Leeuw: Is auteur van het boek EnergieMagie, Healer, Medium en ontwerpster van de Soulpointremedies. Paganisme is bij haar in het dagelijkse leven verweven en ze draagt het met veel plezier uit. http://www.ki-manna.com/cursusleiding.htm

Itsyouinside

Pagina 73


B-Yourself

Itsyouinside

Pagina 74

B-Yourself nr 10 November 2011  
B-Yourself nr 10 November 2011  

bewust worden, bewust zijn, jezelf zijn

Advertisement