Page 96

Jørpeland A

B

Nordlys beach

D

Fio ls

Jørpeland church

tie

n

Rådhusgaten Nedre

Barkv edveg

en

Folkets Hus vegen

Liarvatnet

en

Åve gen

Dalavegen

527

Jørpeland Råd hus gat

a sån

Fisk

Svenskebyen

k lver Stå

rks

13

na

n

ge rkve

mo Sele

akke

gen

lve

te ns ga

e Pouls Våga b

sve

Stå

et

n

tør Direk

nd

berg

e veg ved ark PREIKESTOLEN T/R

ela

sok gen Jon

re B Ned

2

rp

eve ylk Ryf

IV

BRAUTENE

n

veg

en

lan

dså

na

Selemorkvegen

Jørpelandsvågen

Jør

pe

3

Scenic Route Ryfylke

g Tun

Jørpelandsholmen

ege dsv

lan

Klungholmen/ The Norwegian Stonehenge

Preikestolen

Map: Ellen Jepson

1

C

Ryfylke

200 m

n

Egersund A

C

Railwaystation

HKråke

fjellgate

n

44

1. Grand Hotell Egersund

Je r n ban eve

ie n

1

D

Rv. 42/E 39/Oslo/Stavanger

Hotel / accommodation

Bus station

Hu

mle

Post office

sta

Amfi Eikunda

dga ten

Egersund Fayancemuseum

Vågen

en gat ikk

r Fab

Losen

Lun d

ate

achs g

Mølb

et org Nyt

en Christ

t Arenese

Egersund Torg et church

eån

Town Hall

Gamleveien

a aten

Nyeveien

g Elve ck Bø

ga ten

n

neri

sg f Lø wo ld

gate

n

Olu

44

ga ten kkgate

lle

Mosbe

n

ate

keg

kken

Spin

ate

Elv e

ten ga ker

a nd

Kir

Varberg

ate

Sa

Storgaten

ate

n Storgate

sg

an m

et Nytorg

aten Arenss mau et

g yers

1

neg rnba

n Fe

n veie Park

aten Nyg

aten

tadg

Aars

aten ndg Stra

Je

Joha

3

aten

tadg

Aars

Torget/ Market place

MAP: ELLEN JEPSON

2

Lerviksb a

V

B

Sokndal/ Flekkefjord

50 m

Profile for itswaterful

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Advertisement