Page 47

Utstein kloster © Elisabeth Tønnesen

Årdal gamle kirke © Reisemål Ryfylke

Olavskirken

Varhaug gamle kirkegård

Kong Håkon Håkonsson, men det sies at steinkirken avløste en

gården Varhaug i Hå. Kirkeplassen er fra middel­

De eldste delene av kirken ble påbegynt i 1250 etter initiativ av trekirke som Olav Tryggvason fikk bygd 250 år tidligere. Olavskirken er bygget på et gammelt kultsted, omkranset av bauta-

steiner. I dag er det bare den største bautaen som står igjen, på nordsiden av kirken. Kirken er under restaurering. VII/A3

En fredet kirkegård som ligger i havgapet på alderen, og den første kirken ble trolig reist

rundt 1200. I dag finnes det her et koselig, lite kapell fra 1951. VII/B6

Årdal gamle kyrkje

Blant de mest særmerkte og vakre renessansekirkene i tre fra

1600-tallet. Kirken er bygd i 3 etapper, med den eldste delen fra

1619. Innvendig har kirken flotte malte dekorasjoner av profeter, engler og blomster. Preikestolen og altertavlen ble dekorert av kirkemaleren Godtfred Hendtzschel. Sommeråpent. VII/C4

Utstein kloster

Norges eneste bevarte middelalderkloster, beliggende i nydelige omgivelser på Mosterøy omtrent 30 minutters kjøretur fra Stav­

anger. Her hadde Harald Hårfagre sin kongsgård. I middelalderen var det kloster for augustinermunker og senere fogdegård på

1700-tallet. Mosterøyveien 801, Mosterøy, utsteinkloster.no VII/B4

På nordsiden av Olavskirken står en stor bauta­stein. Sagnet forteller at den dagen bautaen berører kirkeveggen, er det dommedag, det er 9,2 cm mellom steinen og kirkeveggen! Øverst er det hoggmerker på steinen, man ­mener at disse er etter ulike prester, som i nattens mulm og mørke har klatret til toppen og hogd litt av den når de mente at den kom ubehagelig nær veggen.

Stavanger domkirke

Kirken er bygget i anglonormannisk stil, trolig rundt 1125, da

Sigurd Jorsalfarer gjorde Stavanger til bispesete. Biskop Reinald fra Winchester var ansvarlig for byggingen. Kirkens skytshelgen

er Sankt Svithun, og hans arm var visstnok en av kirkens originale relikvier. Etter at katedralen i 1272 ble rammet av brann, fikk den et nytt kor i gotisk stil. Det er den eneste norske middelalder-

katedralen som har beholdt sitt opprinnelige utseende og vært i kontinuerlig bruk. I østfronten har den glassmalerier av Victor Sparre og prekestolen fra 1600-tallet er skåret i tre. II/B3

Sola ruinkirke

Bygget på restene etter en romansk steinkirke fra 1100. Store

­deler av kirken ble revet under andre verdenskrig, men ble gjen-

reist og restaurert i 1995. Kirken brukes blant annet til konserter, og er en av regionens mest populære kirker å gifte seg i. VII/B5

VII/ C5

Guiding i kirkene i Strand Strand kirke, 1874, er tegnet av samme arkitekt som tegnet slottet i Oslo. Unik kirkekunst fra 1600-tallet. Jørpeland kirke (Ryfylkebasilikaen) med sin «betongbrutalisme» er også verdt et besøk. strandchurch.com

47

Profile for itswaterful

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Advertisement