Page 45

Gamleveie n Lur ast ø

Strandgata

Rogaland arboret Kongeparken/ Ålgård

Vitenfabrikken Science Museum

1

katt

Bakk en

Toppm

n

Sandnes Cultural Centre Havnegata

3

Quality Hotel Residence Vinmonopol

gat

a n

nev eie

Bus & Train Station Amfi Vågen e Eg es g Odeon Cinema ate

Juli

Sandnes Library Vågen vgs./ Sandnes kulturskole

Våg s Oa

100 m

nba

Guest harbour

Bystasjonen

509

h

Jer

ata St. Ola vs g ate

gg

Sto rga ta

ata

Råd

usg a Jæren Sandnes ta Ola Courthouse City Hall v V’ s pl Town Hall ass Square

Lan

svo

rig

Nygårdshuset

vei e

Røys

eisveie

n

n

ata llg

Ind

GamlaVærket

ata

gg

n

Lan

lav eie

Torg gat a Ola vK yrr es gat e

Hotel Sverre/ Vandrerhjem

2

lgs Lanternen on sg ate

Jær

Sandnes Arena Melshei

ere

ng Ga n

t Ha nav eie ata

St. Ola vs ga te

HOVE

veie n

Åsveien

Strandgata

une gat e en s

n Kvellurveie Stokkalandsvatnet

Hovebakken Hovev eien

a

nde Ske ilu

rå n Sto

Ske

n istie

Flin ter g

kja

n

Jærve

terrasse

Juvelveie n

Sandved

d går

s Dam

13

ust

Eid

Hoveveien

St. Ola vs ga te

Gra vars t

veie n Pos t

Jærveien

ien

ate n lle g Mø

Map: Ellen Jepson

ate sg f Lø wo ld Olu

MAP: ELLEN JEPSON

ga ten Elv e

Øglændparken

Ryfylke Preikestole

Kronen Gaard Hotel

KINOKINO

Sandnes kirke

Fal s

Jøn heiv ningseien

dså na lan pe Jør ie n

Je r n ban eve akken Lerviks b

Jæren

SKEI

E 39

(hiking trail)

ata

g Elve

lsg

ata

rgs

e olb

H ien

200 m

325

“De sju ulvungane”

lve sda

1. GamlaVærket 2. Hotel Sverre/Vandrerhjem ntveien 3.Diama Quality Hotel Residence 4. Smarthotel Forus 5. Thon Hotel Sandnes

ien

332

ata perg Øygard usk. Skip

ien

Gje

50 m

keg ata

n

eie Åsv

en

Idret

e Losv

a gat nds yla Hø

n

Hotel/ accommodation

Safirveien

Elveparken

5

sveien Ålgård

n

44

Sokndal/ Flekkefjord

Gamle

ate

gate

HANA

Austråttveien

Kir

So

KVELLUREN

Åsveien n

tsvei

llve

City Centre

E. S

SANDVED

sg neri

Gand vgs.

gen

svin

Heia

Hanatrappene

Emanuel Simonsens villa

323

Høyland Austrått usk. skole

Sandvedparken

Sandved skole

GAND Spin

332

V’s p City Hall lass

e

nm

Gra

Hanabanen

Fje

Fogdahuset

BRUALAND

Gand kirke an

kkgate

Sandneshallen

As

m

Mosbe

Olav

Bruelandsenteret Tranegården

325

n veie heim

Nyeveien

ck

n

ate

keg

Kir

Varberg

veie Trane

ien

a

ten rga

ake

nd

Sa

ate

Storgaten

n veie

Dale

Ulvanutane

n

eie isv

rveie Frøye

n

Town Hall

Gamleveien

n gate

aten Arenss mau et

g yers

aten

tadg

Aars

ien

ve Park

n Storgate

(walking trail)

SKEIANE

Rovika

Skoleveie

eån

et Nytorg

neg rnba

Kir keg ata

Planetstien

Sko

E 39

veien

n

et org Nyt

et Arenes

Je

n Fe Joha

aten

tadg

Aars

aten Nyg

1

ken

ak gsb

e Rugd

Elve

aten ndg Stra

usk.

241

ksve

en gat ikk

ie Svaneve

Lun d

s gate

Torget/ Market place

Trones skole

ate s g ate Sol n e Guest g ave Ibs ns ien harbour H. jørnso Jona s Lie j. B A. O B s a n g lsg Sandnes City Centre Kiel Gåshauge land ate ata s ga Lun te Mølledalen a t e den a ien rg gat rsve Kornveien rava rgs Sto G e b l Ho Skeianetunet Haakon 7’s gate Skeiane

n

lbach

en

La

Laberget Rovi

4

Foren

r Fab

en Mø Christ

n

uv

llsveien

Vågen

svei

n

e vei

is me

Høgevo

dga ten

Egersund Fayancemuseum

Losen

3

509

arkvei

sta

Amfi Eikunda

Egersund Torg et church

veie n

n

Luragata

mle

Egersund

2

Øvre

ata

nv eie

Aspervika skole

Hana kirke

317

Tron e

kken

ikba

dv San

Asperholen

hg n r. Kro h C

dio

nig

Gri

ASPERHOLEN

Ulla ndh a ate uggata g s

n

i nve

Hu

TRONES

Rygjaveie

STANGELAND

Post office

n

ate

jør

V

ire Ve veien mo rkv eie

ien

Bus station

sg

Jadarveie

Sta

Sle

ave

44

i gs ve rbor

A. Ga

n

ns vei

kvo Fol

ellgate

1. Grand Hotell Egersund

1

Kråkefj

E sga inervei ta en

Oal

ve Welha

Railwaystation

Hotel / accommodation

Sandnes vgs.

Stangeland skole n eie rdv

ang

Frafjordgata

eiv eie

re T

Sandnes legevakt

Rv. 42/E 39/Oslo/Stavanger

F. S t

st Au

327

D

eah

Gisketjørn

Sol

C

e gat ds lan ige ien G. V nve atu Var

n

B

Giske usk. Sm

Sandnes stadion Giskehallen

Vølstadskogen hytter og camping

509

3 A

n nveie Tulipa

s vei

200 m

ØsterHus Arena

Ormaskogen

adsem

ege dsv

lan

Preikestolen

Lupinveien

M. Sk

Selemorkvegen

Scenic Route Ryfylke

g Tun

Klungholmen/ The Norwegian Stonehenge

44

Maudalsgata

VARATUN

Varatu n

i

en

Jørpelandsholmen

Varatun gård

chs ga te

n

tholen n Brat Prestholsteige n holen hole Kjær Maur Smeaheia skole olen jærh SMEAHEIA K Solaveien

veg

s vei

vika

Aspervika

raen

2

n

dalen

Sandnes sykkelog aktivitetsgård

E. Mun

mo

A. Grim

VIBEMYR

vei

gga ta

m hei Kol Skjenehol en

stads

Lan

ge rkve

s ve

akke

3

Ståle K ylling

S and

5

Norest

n

Sele

Jørpelandsvågen

Thon Hotel Sandnes Nikkelveien

Je vei rnban en e-

13

Sandvika

Somaneset

en

Bedriftsvei

Varatunparken bø gge A. E

ege ksv lver Stå

Våga b

n

HÅHOLEN

r Fløy

Dire

o

VI

Gandsfjorden

314

n

Nordre M R. Amundsens gate ien live

o ktør P

le S

erv eie

e Lura kirke rveie

yrå temm n Steins omaveie S

sam yrå

s gate ulsen

n

rks

Gam

Luravika

ken

Postveien

na

vei ma

Holmavika

bek

Prof. D ahls g ate

E 39

Lar

PREIKESTOLEN T/R

lve

nd

Kob b

nds sala Ros et tun i aas ve Dyre V

Svenskebyen

e veg ved ark

Stå

ela

gen

re B Ned

Jørpeland

2

Liarvatnet

Lura

Sta van g

Sto Lan rgata Eidsvo gga llga ta ta

hus gate R åd

eve ylk

Fisk

rp

Lifjell Dalsnuten

Luravika badeplass

LURA

Park veie n

n

Jø Ryf

IV

Lurabyen

Håh o

Åve ge

n

527

a sån

HOLEN

Dalavegen

Sandnes

Lurahammaren

Våg sga ta Elve gata

1

Folkets Hus vegen

hagen

en

Eikeveien

Lura skole

Lerkeve ien Seljeve ien

Storåna

Barkv edveg

Solaveien

Nedre

Kvadrat

D

Forus

Porsholen

len

Rådhusgaten

C

4 Smarthotel Forus

Stavanger Lufthavn, Sola Quality Hotel Pond

Map: Ellen Jepson

1

Stavanger

Førland

B

Forus

Vinmonopol

Granveien

Nordlys beach

A

D Jørpeland church

Lindev eien

C

Stokk avei Forussletta

B

Gamle

A

e gat

332 eien arsv Grav

Maxi

Profile for itswaterful

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded