Page 41

Visste du at bronse­alderen s­ tarter flere hundre år senere i Norden sammen­lignet med ­sentral-Europa?

Bronsealder 1700–500 f. Kr. I bronsealderen ble samfunnet mer organisert og lagdelt. De

­rikeste høvdingene dro på handels- eller krigerferd nedover i

­Europa, der de byttet til seg bronse fra Sør-Europa med skinn,

horn og pels fra Norge. Bosetningene ble mer permanente, og de

rike skaffet seg statussymboler, bodde i langhus, og ble ofte grav-

Jernaldergården © Arkeologisk Museum

lagt i gravhauger. Det finnes utallige gravhauger fra bronsealderen i vår region, og det ble gjort rike gravfunn. Men­neskene i bronse­ alderen tilba solen som en guddom. De hadde ikke skrifttegn,

men de risset inn bilder i fjellet eller på heller, hellerist­ninger. I vår region finnes det store helleristningsfelt på Austre Åmøy (VII/B5),

Løland (Ombo) (VII/C4), Solbakk (VII/B5) og Helgaberget (Etne) VII/

B2, med m ­ ange tydelige symboler av skip, ringer og fotsoler.

Jernaldergården er et rekonstruert gårds-

anlegg som drives som et levende frilufts­

museum. Ilden brenner på ildstedet og er du heldig får du smake på nystekte hellekaker.

Besøks­senter med kafé og utstillinger. Åpent hver dag om sommeren, søndager hele året. Madlamarkveien 152, Stavanger. jernaldergarden.no VII/B5

Landa Park – Fortidslandsbyen

På Fossanmoen ligger tuftene etter Landa­

bosettingen, et enestånde funn i norsk historie

og arkeologi. Det bodde folk her sammenheng-

ende i 2000 år – fra ca år 1500 f.kr. til år 600 e.kr. Basert på funnene er Landa Park gjenreist med Solbakk © Olav Breen

Eldre Jernalder og Folke­vandringstid 500 f. Kr.–570 e. Kr. Eldre jernalder var en ekspansjonstid for jordbruket. Over hele

tre rekonstruerte bygninger som representerer bronsealder, jernalder og folkevandringstida. VII/C5

Domsteinene på Sola er en rekonstruert

steinsirkel like ved Stavanger lufthavn. Monu­

mentet kan ha vært et domsted, tingsted, offersted eller et sol- og årstidssymbol. VII/B5

Sør-Norge ble det ryddet jord for åker og eng. Jern ble først importert, senere utvunnet i ­Norge. Videreforedlingen av jernet til

våpen, redskap, smykker og annet ble av stor betydning, og det ble mulig å bygge store, havgående skip. Dette var en forutsetning for viking­ferdene.

I hele regionen finnes det spor av denne tidsepoken: rester fra

gårdsanlegg, bygdeborger, gravhauger og tingsted. Eksempler

på dette er Tinghaugområdet i Klepp og Rehaugene på Karmøy.

Fruktbarhetskulten på Rossland i Sokndal består av et gude­ hode, steinalter og blotings­ kar. S ­ agnet forteller at alteret ble brukt til heste­ofringer til guden Frøy.

41

Profile for itswaterful

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Advertisement