Page 40

C L I A - C R U I S E L I N E S I N T E R N AT I O N A L A S S O C I AT I O N

C L I A - C R U I S E L I N E S I N T E R N AT I O N A L A S S O C I AT I O N

Cruisenæringen har stort fokus på utslippsreduksjoner og bærekraftig turisme. I likhet med en rekke andre næringer har også vi et miljøavtrykk som ikke er godt nok. Derfor har næringen vår forpliktet seg til

å kutte klimagassutslippene med 40% innen 2030. Vi gleder oss samtidig over at stadig flere havner åpner landstrømanlegg, som vil bidra til å fjerne utslipp ved landligge. 30% av eksisterende flåte, og 88 % av nybygg er klare for å ta imot landstrøm. Vi kan forsikre om at cruisenæringen tar sitt miljøansvar på største alvor, og vil være helt i forkant av utviklingen mot en grønnere og mer bærekraftig skipsfart.

? CLIA (Cruise lines International Association) representerer den

78

VISSTE DU FORRESTEN AT:

globale cruisebransjen. Det

– Det er om lag 90.000 kommersielle skip i verden, og av disse er ca 300 cruiseskip.

vil si i overkant av 50 cruise-

– Globalt anslås det å være 1,4 milliarder turister årlig. Cruiseturismen representerer 2% av dem.

rederier. Dette utgjør 95% av

– Globalt genererer cruisebransjen ca 1,2 millioner arbeidsplasser.

den globale cruisekapasiteten.

– I Norge: 17.000 store og små arbeidsplasser, 800.000 turister og 13 mrd i nybyggingskontrakter til norske verft.

79

Profile for itswaterful

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded