Page 39

Bekken du drikker deg utørst fra, er den samme som Olav Tryggvason drakk av for ­tusen år siden. ­Svandals­fossen brøler til deg på toppen av de ­spektakulære trappene. Gate­kunsten i silregn og en ­dampende espresso i Fargegata: It’s waterful.

Mennesker har gjennom alle tider tatt naturen i bruk og preget den med sin kultur. Siden de ­første men­nesker kom til Norge har det gått rundt 10 000 år. Naturlige fjellformasjoner

som ­hellere er blitt utgangspunkt til hjem, og ­landskap med kultur­historiske ­elementer fra

ulike tidsepoker ­vitner om alle generasjonene

som har bodd og brødfødt seg her. Det er ikke bare naturen som byr på topp ­attrak­sjoner

i vår del av landet. I 2008 var Stavanger og

­Sandnes europeisk kulturhovedstad, og om­

rådets brede kulturliv ­vitner om det. Den Norske ­Film­festi­valen ­avholdes årlig i Haugesund, og starter med utdeling av Amandaprisen.

39

Profile for itswaterful

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Advertisement