Page 27

Elver og ­innsjøer Suldalslågen © Skattkammeret Suldal/Inge Riska

De fleste elver i regionen, brukes aktivt til fiske. Fiske i noen elver og ferskvann er gratis, andre steder kjøper du fiskekort. Sjekk med private grunneiere for fiskemuligheter. Fiskesesong i elvene varierer, og du bør sjekke med lokale

turistkontor for mer informasjon om perioder.

Minstemål for fisketyper: fiskeridir.no/fritidsfiske/minstemaal Statlig fiskeavgift: fiskeravgift.miljodirektoratet.no Lokalt fiskekort: kjøp på inatur.no Mer om fiske: fiskeridir.no/fritidsfiske

Bjerkreimselva er et populært område for fiske etter laks og

sjø-ørret. Den er rangert som en av de beste lakseelvene i Norge. Flere år er det fanget over 7 000 laks i elven. VII/C6

Dirdalelva og Frafjordelva er også fantastiske lakseelver. VII/C5

Soknaelva er en liten elv, derfor er det viktig at alle fiskere ­viser respekt for hverandre og ikke opptar de enkelte fiske­ plassene for lenge (utøv bevegelig fiske). VII/C7

Rv. 504 Fiskje består av Hedlevatna, Husavatn, Kappatjern,

Litlamos, Litlavatn, Mellomstrandsvatn, Oslandsvatn, Romavatn,

Røyslandsvatn, Stevetjern og Storemos. Det finnes ørret og røye i

Etneelva er en av Vestlandets viktigste lakse-

elver og renner gjennom flott natur. Her finnes

også ørret. Kjøp fiskekort for å fiske her. VII/B2

Suldalslågen er en av Norges mest ­kjente lakseelver. På slutten av 1800-tallet fredet

vassdraget. VII/B6

Ørsdalsvatnet – det største vannet i ­Bjerk­reim er det 18 kilo-

meter lange Ørsdals­vatnet. Vannet og naturen rundt kan opp­ leves ved å ta en båttur på med M/K Ørsdølen ­søndager om sommeren. VII/C6

­Walter Archer elven for alle andre redskaper enn stang og siden har det vært populær for laksefiske. I tillegg til fiske har elven de siste årene

også blitt brukt til aktiviteter som laksesafari og elveekspedisjon hos Mo Laksegard. VII/C3

Figgjoelva starter på Ålgård og renner

gjennom tettstedet Figgjo og til Sele på Jæren. Elven er populær for sportsfiske og er en av Norges største lakse­elver. VII/B5

Ørsdalsvatnet © Eduardo Grund

27

Profile for itswaterful

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Advertisement