Page 26

K U LT U R

Museer

Museet i Mælandsgården © Ørjan B. Iversen

ken fra 1840, kjøpmannens bolig og tann­legekontoret. Skudeneshavn. skudenes.no VII/A4

Skolehuset Breidablikk fra 1910 er et bygde­museum med en stor samling gjenstander knyttet til nærings- og hverdagsliv i

Strand de siste hundre­årene. Omvisning og kafe på sommeren. Tau. VII/B5

I Vigatunet blir du kjent med frukthistorien i Ryfylke. Hagen gir deg et innblikk i eple, pære og plommesorter som ble

­dyrket her. Bygningene danner et tun, som forteller om det

Tungenes fyr fungerer i dag som museum og kultur­ arena, med utstillinger, ­konserter, ­galleri og kafé. Sommeråpent, pluss ­søn­dager hele året. ­Randaberg, tungenesfyr.no VII/B5

livet som ble levd her. Hjelmeland. ryfylkemuseet.no VII/C4

Tungenes fyr © Jaermuseet

1

2

3

Nedstrand Bygdemuseum

Fayancemuseum

Karmøy Fiskerimuseum

4

5

6

Kolbeinstveit

Lund kirke

Vigatunet

Visnes Gruvemuseum ble omdannet fra et rolig bygde-

samfunn med fiskebønder til en hektisk gruveby, noe som

­forandret ­Norges historie på 1800-tallet. Visneskobberet ble

Åkrehamn Kystmuseum viser Karmøys fortid som

finne ved «Franse­hagen» til direktør Charles de France. Visnes,

­kontakten ­mellom Vest-Karmøy og Amerika. «Nora

bl.a. ­benyttet i frihetsstatuen i New York. En mindre kopi er å visitvisnes.no V ­ II/A4

et ­viktig fiskeri­sentrum. Utstillingen forteller om

7

sjøhus» er et av de få silde­salteriene som enda er

4

1

3

6

intakt. Åkrehamn. ­akrehamnkystmuseum.no VII/A4 Nedstrand bygdemuseum forteller ­historien om

7

8

1600-talet. I et vernebygg på kaien kan du se et

Visnes Gruvemuseum

Vitenfabrikken

trelasthandelen i Ryfylkefjordene på 1500- og

av landets eldste trebygg – en restaurert tollbod

8

2

5

fra 1549. Nedstrand. 2 museer for 1 billett – ­haugalandmuseet.no VII/B3

Vindafjordmuseet viser lokal skipsbyggingshistorien og har utstilt flere modeller fra denne virksom­ Åkrahamn Kystmuseum © Ørjan B. Iversen

50

heten. Museet er formet som et bygdetun Vikedal.

1. Nedstrand Bygdemuseum © Dagfinn Silgjerd, 2. Fayancemuseum © Dalane Folkemuseum,

3. Karmøy Fiskerimuseum © Ørjan B. Iversen, 4. Kolbeinstveit © Vidar Lunde, 5. Lund kirke © Eduardo Grund, 6. Vigatunet © Jarle Lunde/Suldal Foto, 7. Visnes Gruvemuseum © Ørjan B. Iversen, 8. Vitenfabrikken © Jærmuseet

2 ­museer for 1 billett. ­haugalandmuseet.no VII/B3

51


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.