__MAIN_TEXT__

Page 25

K U LT U R

Sommeråpne museer Kultur skaper ikke mennesker. Men­nesker skaper kultur*. Lær om bygdelivet og kulturhistorien på et av våre sommeråpne museer. Arquebus krigshistorisk museum er et av Norges største

forsvars­museum. Egen butikk. Førresfjorden. 2 museer for 1 billett – haugalandmuseet.no VII/B3

Dalane Folkemuseum består av sorenskriver Feyers gamle

landsted på Slettebø med utstillinger om håndverk og landbruk.

Flyhistorisk Museum Sola © Jærmuseet

Flyhistorisk Museum Sola formidler norsk flyhistorie fra 2. verdenskrig og frem til i dag. ­jaermuseet.no VII/B5

Egersund. dalanefolkemuseum.no VII/C7

Litunet © Jarle Lunde/ Suldal Foto

Dokken friluftsmuseum i Haugesund sentrum

Jelsa er den best bevarte strandstaden i ­Ryfylke. I dag finst

sted, bedehus og kolonialbutikk fra sildeti-

kyrkje, fra 1647, og Skulemuseet «Den Riibergske Stiftelse».

byr på sjøhus, boliger, sildesalteri, bøkkerverkden mellom 1850–1960 årene. Aktivi­teter for barna. Fint rekreasjonsområde også utenom

åpningstid. Haugesund. 2 ­museer for 1 billett – ­haugalandmuseet.no VII/A3

Grødalandstunet er et av de best bevarte gårds­ tunene i Roga­land. En typisk sjøgård på Jæren

et koselig miljø av småhus fra 1700-­tallet med trekirken Jelsa Guidet tur. Jelsa. ryfylkemuseet.no VII/C3-4

Karmøy Fiskerimuseum presenterer den motoriserte epo-

ken – etter 1950. I tillegg er det også store akvarier, med de vanligste saltvanns-fiskeartene fra vårt distrikt. Vedavågen. ­fiskerimuseum.net VII/A4

med flott utsyn mot havet. grodaland.no VII/B6

Kolbeinstveit er en levende museums­gård med vertskap og

Industriarbeidermuseet og Åbøbyen – industri­

eldste bevarte bygningen i Roga­land, Guggedalsloftet (1281).

historie i Sauda. Utstilling om industrihistorien og autentiske arbeiderleiligheter fra 1920- og 1960-tallet. Gatevandring. Sauda. ryfylkemuseet.no VII/C2

dyr. Utstilling, servering og leker for barna. På tunet står den

Limagarden © Jærmuseet

Suldalsosen. ryfylkemuseet.no VII/D3

På Kvitsøy Hummermuseum blir du kjent med hummer og dens betydning for Kvitsøy samfunnet. Båter, motorer og

Litunet er en museumsgård med utsikt over Hyls­

­ryfylkemuseet.no VII/A/B4-5

et mellomalder preg, samtidig som de er reist ved

­historier. Museet er et sjøhus med gjeste­brygge utenfor. Kvitsøy.

Industriarbeidermuseet © Lise Bjelland

Limagarden er en fjellgård med byg­ ninger fra ca. 1800–1939. Den ligger fint plassert med utsikt over Lima­ vatnet. Ytre Lima, ­Ålgård. ­Jaermuseet. no VII/B6

fjorden. ­Bygningene fra 1700- og 1800-tallet gir tunet hjelp av håndverks­tradisjoner langt tilbake i historien. Riksantikvaren fredet Litunet i 1974. Suldals­osen. ryfylkemuseet.no VII/C3

Følg krigshandlingene i Norge fra angrepet 9. april 1940, til fredsdagene i mai 1945. Opplev og lær mer om hverdagslivet, sjøfolkenes krigsinnsats og hemmelige radio­agenter.

Lund bygdemuseum og kulturbank i Moi gir et innblikk i ­tidligere tiders hverdagsliv. Husmannsplassen «Haien» har en frukthage som er et klonarkiv under Nordisk genbank. Moi, ­lundmuseum.no VII/D7

Museet i Mælandsgården ligger i den ­vernede

trehusbebyggelsen. Her får du et innblikk i hvordan * sitat: Margareta Rönnberg

48

Arquebus Krigshistoriske museum

Jelsa kirke © Anne Lise Norheim

byen vokste frem på 1800-tallet under sildefisket. Se

hvordan en borger­familie levde da. Besøk bl.a. butik49

Profile for itswaterful

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Advertisement