Page 21

K U LT U R

Steinalder 10000–1700 f. Kr.

De første «nordmenn» brukte naturlige hellere og huler som ­bosted, ofte ved store flyttblokker i nærheten av vann.

Vistehola er en av Norges eldste steinalderboplasser. De første menneskene slo seg til her rundt 6 000 år f.Kr. Hulen ligger i

dag et stykke fra sjøen, 16 moh., men i steinalderen gikk sjøen helt opp til hulen. Blant bein, horn og flintredskaper ble det

også funnet et skjelett av en 15 år gammel person, kjent som Viste­gutten. Det er et av de eldste funnene av menneskelige levninger i Norge. VII/B5

Bronsealder 1700–500 f. Kr.

Nå ble samfunnet mer organisert og lagdelt. De rikeste ­høvdingene dro på handels- eller krigerferd nedover til

sør-­Europa, der de byttet til seg bronse. Det finnes utallige

Vikinggarden på Avaldsnes © Ingun Solberg Harloff

Fra og med Harald Hårfagre og hans etterkommere, var Avaldsnes kongsgård ( VII/A3) for rikskongene helt inn i middel­ alderen.

gravhauger fra bronse­alderen i vår ­region, hvor det har blitt

Haraldsstøtta © Jone Torkelsen

gjort rike funn. Menneskene hadde ikke skrifttegn men risset inn bilder i fjellet eller på heller, hellerist­ninger. ­

Eldre Jernalder og ­Folke­vandringstid 500 f. Kr.–570 e. Kr.

Jernaldergården er et rekonstruert gårds­anlegg

­Norge. Videreforedlingen av jern til våpen, red-

du ­smake på nystekte hellekaker. Besøkssenter

og det ble mulig å bygge store, havgående skip.

sommeren, søndager hele året. Madlamarkveien

Jern ble først importert, senere utvunnet i

Ilden brenner på ildstedet, og er du heldig får

skap, smykker og annet ble av stor betydning,

med kafé og utstillinger. Åpent hver dag om

Dette var en forutsetning for vikingferdene.

152, Stavanger. jernaldergarden.no VII/B5

I hele regionen finnes det spor av denne tids-

Landa Park – Fortidslandsbyen er et ene­

gravhauger og tingsted. Eksempler på dette er

bodde folk her fra ca år 1500 f.kr. til år 600 e.kr.

ne (VII/A4) på Karmøy.

bygninger som representerer bronsealder, jern-

epoken: rester fra gårdsanlegg, bygdeborger,

stående funn i norsk historie og arkeologi. Det

Tinghaugområdet (VII/B6) i Klepp og Rehauge-

Landa Park er gjenreist med tre rekonstruerte

Besøk Arkeologisk museum i Stavanger, og se våre forfedres skatter og gjen­ stander de brukte i det daglige.

Sverd © Terje Tveit, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

alder og folkevandringstida. VII/C5

Domsteinene på Sola (VII/B5) er en rekon-

struert steinsirkel like ved Stavanger lufthavn.

Vikingtiden ca. 750–1100 e.Kr.

offersted eller et sol- og årstidssymbol.

ett rike i slaget ved Hafrsfjord i 872, her finner

Monumentet kan ha vært et domsted, tingsted, Sverd i fjell © Brian Tallman Photography. Fritz Røed/BONO 2020

som drives som et levende friluftsmuseum.

Det var Harald Hårfagre som samlet Norge til

man monu­mentet «Sverd i fjell» (VII/B5) av Fritz Røed. Riksmonumentet for samlingen, Haraldstøtta (VII/A3), står i Haugesund.

Brutale krigere eller demokrater?

Vikingene blir ofte sett på som brutale krigere som stjal s­ katter

og voldtok. Kanskje vel så fascinerende er kunnskapen om deres tingsystem av demokrati, og nærkontakt med natur og natur­

krefter. For ikke å snakke om viking­kvinnenes sterke stilling i sin

Helleristningsfelt finner du på Austre Åmøy ( VII/B5), L ­ øland (Ombo) ( VII/C4), S ­ olbakk ( VII/B5) og Helgaberget (Etne) ( VII/B2), med tydelige symboler av skip, ringer og fotsåler.

tid, samt den norrøne litteratur­arven etter dem.

Lære mer i dag

Historien om vikingkongene og livet de ­levde baserer seg på fortellinger fra sagaene og spor i naturen. På Nord­vegen Historie-

senter vil en audiovisuell Harald ­Hårfagre ta deg med på en reise. Vikinggården ligger en kort gåtur fra ­senteret, her er rekonstruSolbakk © Olav Breen

40

Viking House © Ferdinand B Alst

erte bygninger fra 800-tallet. Årlig arrangeres vikingfestival her. Opplevavaldsnes.no VII/A3

41

Profile for itswaterful

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded