Page 20

K U LT U R

Bekken du drikker deg utørst fra, er den samme som Olav Tryggvason drakk av for ­tusen år siden. ­Svandals­fossen brøler til deg på toppen av de ­spektakulære trappene. Gate­kunsten i silregn og en ­dampende espresso i Fargegata: It’s waterful.

Vi mennesker har gjennom alle tider tatt naturen i bruk og på den måten satt vårt stempel på

den. Siden de første menneskene kom til Norge, har det gått rundt 10 000 år. Vi ser rester etter

forfedrene våre i naturen i de kulturlandskapene de etterlot seg, som for eksempel hjem som

Det var her det begynte

ble bygd under hellere, huler, gravrøyser og

ruiner etter hustufter. Utallige kulturhistoriske

­elementer i landskapet vårt vitner om tidligere generasjoner som har bodd og brødfødt seg her.

Etter siste istid for ca. 10 000 år siden var det

her isen smeltet først og landet kom frem igjen. Dermed var det også her de første innbyggere bosatte seg, i det landet som skulle bli Norges

rike mange tusen år senere. Tallrike fornminner

forteller om en lang bosetningshistorie som har satt sitt preg på landskapet.

Avaldsnes © Aldente/Moxey

39

Profile for itswaterful

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Explore the south of Fjord Norway - It's waterful - norsk  

Den offisielle reisebrosjyren for Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger. Norsk versjon.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded