Page 1

單點雷射

主機 D-20T:可接最多 20 台單點雷射 單點雷射 D-10G 綠光單點雷射(另有紅色) 供電電源: AC110V-220V,50/60Hz 鐳射功率: G 50mw 控制模式:自動、DMX 控制

連接線長:5 米 尺寸: 156*305*245 (mm) 淨重:4.9(KG)

text  
text  

2uyiyouyou

Advertisement