__MAIN_TEXT__

Page 1

Napoleon Hill “Een doelisiseen eendroom droom met “Een doel meteen eendeadline.” deadline.” Napoleon Hill

Peter Linders @peterlinders64


#1

CONTEXT


1997 het leek nog zo ver weg 2020


917 PJ bebouwde omgeving/jaar | 144 windmolens per gemeente


13 miljard


â‚Ź 13 miljard jaarlijks van het energiedomein naar het woondomein


#2

BRABANT


Waar komen we vandaan… ….

“We hebben dure pilots gedaan maar die leiden niet tot opschaling.”

“Focus op energiebesparing, kosten en duurzaamheid heeft weinig mobiliserend vermogen”

“We willen een nieuwe standaard in renoveren en bouwen, voor iedereen toegankelijk en gewild.”

“Losse maatregelen leiden misschien nog tot aantallen, maar niet tot werkelijk voldoende impact.”

“Energieneutraal voor happy few terwijl het juist zo belangrijk is dat het breed toegankelijk wordt”

“Binnen de huidige manier van werken komen we niet tot nog meer kostenreductie”

“We zien urgentie en perspectief. We willen graag concreet worden en doorpakken. ….met al die onzekerheden. Hoe dan?”


Échte doorbraak vraagt om innovatieproces waarbij ook het systeem mee verandert. Wat is daarvoor nodig?


1. Inzetten op industrialisatie en innovatie 2. Kijken naar het hele systeem


66 gemeenten

1.078.382

woningen 2,482 miljoen inwoners 55 woningcorporaties

304.596 woningen DEAL OMGEVING

60% particulieren 28% sociale huur 12% particuliere huur


Energiekosten totaal Brabant= â‚Ź 1.4 miljard per jaar Besparingen per jaar t.o.v. label B= â‚Ź 396 miljoen 100% 90% 80% 70% 60%

overige

50%

B6-15

40%

B5

30% 20% 10%

0% energiekosten

besparingen


Woningen in provincie Brabant Opgave tot 2050 1200000

1000000 800000 2015

600000

2050 400000 200000 0

Bron: PBL

2015

2050


Roadmap Condities & Ecosysteem Industrialisatie & innovatie Ervaren & leren Tegen problemen aanlopen

2018 – 2021 naar 50/dag 10.000/jaar

Oplossen belemmeringen 2016-2017 Alle lichten op groen1e 1000

Deal juli/september 2015 Intentie: 16-17 juni 2015

2025-2050: 2022-2025 naar 100/dag 20.000/jaar

+100/dag hele voorraad naar energieneutraal

Een nieuwe standaard, nieuwe normaal in bouwen en renoveren Scope van de deal: 1e 1000+perspectief Stappen onder condities bv. prijs, kwaliteit, randvoorwaarden!!


#3 LEF


100 woningen per dag


AMBITIEUS? ONMOGELIJK?


andere industrieen • Prototyping generatie 6 •• Betrekken Industrialisatie productie • Nieuwe ordening in de bouw • Kosten reductie • Inzicht in dominante woningtypen • Nationaal woningwaarde overleg • Taskforce vergunningen • Woonconsument organisaties • Integratie van rijksoverheids • Taskforce financiën programma’s • General explain hypotheken banken • Wetswijziging EPV Samenwerkende hoogleraren Nieuwe financieringen • Regelingen VVE Andere benadering sociale • Big data funneling innovatie • Integratie flora & fauna wetgeving Opleidingen Kennispapers Promovendi Hogescholen masterclasses


OPSCHALING>> INNOVATIE>> BETERE PRODUCTEN>> BETAALBAARHEID


#4 FIXEN


HoTT = House of Tomorrow Today van Jos Lichtenberg


Regie op klantproces


HO ME

psst‌ buurman


#5 WIJ


16-17 juni ARSENAAL Grave


25 juni 2050


Laarbeek eerste neutrale gemeentecoĂśperatie van Nederland in 2028

Breedband zender

25 juni 2050 Smart palen Licht, sensor, veiligheid

Snelheidsaanpasbare verkeersheuvels

Pv geprinte leien

Wooninspiratie mall

• In 2015 1.449 inwoners en in toename naar 2.100


9 JULI DEALDAY


Napoleon Hill “Een doelisiseen eendroom droom met “Een doel meteen eendeadline.” deadline.” Napoleon Hill

Peter Linders @peterlinders64

Profile for Peter Linders

Peter Linders basis brabant Laarbeek 24juni  

Peter heeft een presentatie gehouden in de Jannesmiekes Hoeve te Laarbeek voor ca. 15 wethouders regio Eindhoven.

Peter Linders basis brabant Laarbeek 24juni  

Peter heeft een presentatie gehouden in de Jannesmiekes Hoeve te Laarbeek voor ca. 15 wethouders regio Eindhoven.

Advertisement