Page 1

www.kwartiermakersindebouw.nl


April 2014


KWARTIERMAKERS IN DE BOUW Succesvol verbinden… ‘Kwartiermaken’ is van oorsprong militair jargon. Kwartiermakers worden voor de troepen uitgestuurd om voorbereidingen te treffen, voordat de rest van het bataljon of peloton arriveert. Het militair jargon is inmiddels gemeengoed geworden. De kwartiermaker is iemand die ook in het bedrijfsleven voor de troepen uit marcheert. Hij is belast met de voorbereiding, met het inrichten van faciliteiten voor nieuwe ontwikkelingen en kansen. Als voorloper en wegbereider weet hij waar de kansen liggen en hoe obstakels te omzeilen. Als bruggenbouwer en aanjager tegelijkertijd is hij in staat om het initiatief bij anderen te stimuleren. Hij doet dit door te inspireren, te motiveren en te faciliteren. Om kansen voor andere partijen te vergroten.

Prins Bernhardstraat 1 NL-5211 HE ‘s-Hertogenbosch T: +31 84 4300051 F: +31 84 8832355 April 2014

Postbus 5061 NL-5201 GB ‘s-Hertogenbosch

www.kwartiermakersindebouw.nl


Kwartiermakers in de Bouw is een onafhankelijk platform van enthousiaste, creatieve matchmakers die hun kennis, ervaring en netwerk inzetten om kansrijke ontwikkelingen te concretiseren, marktkansen te vergroten en perspectiefrijke projecten tot een succes te maken. De Kwartiermakers in de Bouw zijn de wegbereiders voor: 

Verduurzaming van de bebouwde omgeving

Product- en procesinnovatie binnen de bouwsector

Opzet van slimme en renderende samenwerkingsvormen

Markt- en conceptontwikkeling met als doel: succes

Prins Bernhardstraat 1 NL-5211 HE ‘s-Hertogenbosch T: +31 84 4300051 F: +31 84 8832355 April 2014

Postbus 5061 NL-5201 GB ‘s-Hertogenbosch

www.kwartiermakersindebouw.nl


1-2-3-4 kwartiermaken: 1. Verkennen 

In deze fase worden de ambities, vraag en aanbod, marktcondities, de doelgroep en de gewenste conversie onderzocht. Eventueel versterkt met extra onderzoek door derden.

2. Verbinden 

Binnen de organisatie van stakeholders, marktpartijen of de doelgroep worden coalities gemaakt die leiden tot breed draagvlak

3. Ontwikkelen 

In de ontwikkelfase worden dromen, ambities, geconcretiseerd naar een plan van aanpak.

4. Lanceren 

In deze laatste fase worden de voorbereidingen gekoppeld aan de markt Dit gebeurt door middel van storytelling, mediacampagnes en het opzetten van pilots en/of showcases.

Prins Bernhardstraat 1 NL-5211 HE ‘s-Hertogenbosch T: +31 84 4300051 F: +31 84 8832355 April 2014

Postbus 5061 NL-5201 GB ‘s-Hertogenbosch

www.kwartiermakersindebouw.nl


Kwartiermakers in de Bouw is een onafhankelijk platform van bouwprofessionals. Doelstelling platform ‘Kwartiermakers in de bouw’ Door het verbinden van een kwaliteitsnetwerk van bouwprofessionals met innovatie- en ontwikkeldoelstellingen is Kwartiermakers in de Bouw in staat om processen te versnellen, te verrijken, te verbeteren en te concretiseren. Kwartiermakers in de Bouw werkt nauw samen met kennisinstituten, brancheverenigingen, hogescholen en universiteiten. Deze kwartiermakers zijn te boeken voor de volgende activiteiten: 1. 1-2-3-4 kwartiermaken: voor uw markt-, product-, proces- of conceptontwikkeling. 2. Moderator bij een masterclass of een showcase. 3. Keynote op congressen en presentaties. 4. Rondetafelbijeenkomsten.

Prins Bernhardstraat 1 NL-5211 HE ‘s-Hertogenbosch T: +31 84 4300051 F: +31 84 8832355 April 2014

Postbus 5061 NL-5201 GB ‘s-Hertogenbosch

www.kwartiermakersindebouw.nl


Partner worden? Informeer bij één van de partners:

Peter Linders

Jos Lichtenberg

Brigitte Berends

Anke van Hal

Rodney Weterings

Cassandra Vugts

Mariette Rutten

Lid worden?

mail naar ons hoofdkwartier: info@kwartiermakersindebouw.nl

Prins Bernhardstraat 1 NL-5211 HE ‘s-Hertogenbosch T: +31 84 4300051 F: +31 84 8832355 April 2014

Postbus 5061 NL-5201 GB ‘s-Hertogenbosch

www.kwartiermakersindebouw.nl


Prins Bernhardstraat 1 NL-5211 HE ‘s-Hertogenbosch Postbus 5061 NL-5201 GB ’s-Hertogenbosch T: +31 84 4300051 F: +31 84 8832355

Kidb presentatie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you