a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

BUSINESS CAST EN TOEN WAS ER BUSINESSCAST.... UW EIGEN TV-KANAAL

www.businesscast.nl 1


Copyright 2011 Uitgever: It’s Creative B.V. Vormgeving & Layout: It’s Creative B.V. www.itscreative.nl Niets uit deze uitgave mag worden vereenvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

2


BUSINESSCAST It’s Creative biedt u samen met Datamex de mogelijkheid een narrowcasting kanaal binnen uw bedrijf uit te zenden. U kunt samen met ons een eigen thema kanaal ontwikkelen of een standaard thema kanaal kiezen. De uitzending op uw themakanaal is geheel naar eigen wens in te vullen. Zo hebt u binnen uw bedrijf altijd een uitzending die juist uw doelgroep aanspreekt en heeft u de mogel ijkheid al uw noviteiten op een vernieuwende manier te tonen. De mogelijkheden zijn eindeloos!

3


Narrowcasting is het door middel van audiovisuele displays benaderen van een of meer specifieke doelgroepen, op een specifieke plaats en op specifieke momenten. De bedoeling is dat de content zoveel mogelijk op maat is gesneden voor de ontvanger. De term is het tegengestelde van het Engelse broadcasting.

4


NARROWCASTING Narrowcasting is het leveren van informatie gericht op een bepaald publiek, op een geselecteerde locatie en tijdstip via digitale schermen, veelal op afstand aangestuurd. Businesscast bied u de mogelijkheid om de communicatie binnen uw bedrijf of winkel te verbeteren. U kunt het zien als een verbeterde versie van de welbekende kabelkrant van vroeger. Alleen is bij ons uw eigen versie op een betaalbare wijze mogelijk gemaakt! Uw eigen Themakanaal! U kunt in samenwerking met Businesscast uw eigen themakanaal starten. Eigen vormgeving en templates versterkt door leaders en commercials. Een themakanaal is mogelijk vanaf 5 schermen /players. ANN Het Afbouw News Network is het narrowcastingthema kanaal van Businesscast en is specifiek gericht op de afbouwdoelgroep. Het kanaal zendt alleen uit via speciaal geselecteerde dealers van afbouwproducten. Zo wordt alleen de relevante doelgroep met relevante informatie aangesproken. Reeds gerealiseerd: (meer info op www.youtube. com/itscreativemedia)

5


NARROWCASTING BINNEN UW BEDRIJF Narrowcasting Narrowcasting is is het het nieuwe nieuwe medium medium waarmee waarmee auaudiovisuele boodschappen op een aantrekkelijke en diovisuele boodschappen audiovisuele boodschappen op op eeneen aantrekkelijke aantrekkelijke en interactieve manier kunnen worden gecommuniinteractieve en interactieve manier manier kunnen kunnen worden wordengecommunigecommuceerd uw doelgroep. ceerd naar niceerd naar naar uwuw doelgroep. doelgroep. Met samenwerking Datamex uw Met It’s It’s It’sCreative Creative Creativein inen samenwerking Datamex uw met met eigen Datamex TV-kanaal. uw eigen TV-kanaal (Afbouw News Network). Hiermee eigen TV-kanaal Hiermee bereikt (Afbouw u uw doelgroep News Network). op het juiste Hiermee bereikt uw op bereikt uuen moment uwopdoelgroep doelgroep de juiste plaats. op het het juiste juiste moment moment en en op de juiste plaats. Bezoekers, klanten op de juisteklanten Bezoekers, plaats. en Bezoekers, collega’sklanten wordenen enincollega’s collega’s uw stijl worden in uw op pakkende worden en op een in pakkende uw stijl stijl en enwijze op een een geïnformeerd. pakkende wijze wijze geingeinformeerd. formeerd. De boodschap komt aan, want communicatie via De aan, want via De boodschap beeldschermen boodschap komt komt valt op aan, en houdt want communicatie de communicatie aandacht vast. via beeldschermen valt op en houdt de aandacht vast. beeldschermen valt op en houdt de aandacht vast. Onze oplossingen bestaan uit hardware, installatie, Onze uit installatie, Onze oplossingen software, oplossingen content bestaan en bestaan het leveren uit hardware, hardware, van dagelijks installatie, verse software, content en het leveren van dagelijks software, content infotainment zoalsen uwhet eigen leveren berichtgeving, van dagelijks verse verse infotainment zoals uw landeliinfotainment landelijk nieuws, zoals sportnieuws, uw eigen eigen berichtgeving, berichtgeving, weerberichten, landelijk jk nieuws, opmerkelijke nieuws, sportnieuws, sportnieuws, berichten, weerberichten, weerberichten, etc. Wij kunnenopmerkeliopmerkelitevens op jke berichten etc. Wij kunnen tevens maat jke berichten maat gemaakte etc. content Wij kunnen en ontwerpen tevens op op maken maatingegede maakte content en ontwerpen maken in de maakte content huisstijl van de klant. en ontwerpen maken in de huisstijl huisstijl van van de de klant. klant.

6


Hardware Installatie Hardware Installatie kosten kosten Hardware Installatiekosten 42” Wandbevestiging: 42” LG LG monitor monitor Wandbevestiging: €150,-42” LG monitor Wandbevestiging: - Met ingebouwde -- Met pc. Plafondbevestiging: Met ingebouwde ingebouwde pc. pc Plafondbevestiging: €350,-Plafondbevestiging: Input: monitor + PC data Statief: -- Input: Statief Input: monitor monitor ++ PC PC data data Statief €750,- Type: LG M4224N Speakerset: -- Type: Speakerset Type: LG LG M4224N M4224N Speakerset €40,- - Resolutie: 1920x1080 -- Resolutie: 1920x1080 Resolutie: 1920x1080 - Garantie: 3 jaar on site Installatiekosten per uur: €89,- Garantie: 3 site. Installatiekosten - Garantie: 3 jaar jaar on on site. Installatiekosten per per uur. uur. € 2250,-(tot aan een radius van 75 km van Breda) €2250 (tot €2250 (tot aan aan een een radius radius van van 75 75 km km van van Breda) Breda) Voorrijkosten €150,-Abonnementskosten per maand: Abonementskosten Voorrijkosten Abonementskosten per per maand maand ANN: ANN: Voorrijkosten € 50 ,- €50 €50

€150 €150 €350 €350 €750 €750 €40 €40 €89 €89 €150 €150

7


1. Grafisch tot 10 sec. Stilstaand beeld. Combi- natie mogelijk van foto en tekst. Implementatie door bestaande, grafische content (logo, foto’s e.d.) Keuze uit 10 templates

€ 50,--

2. Grafisch Dynamisch tot 10 sec. Dynamisch beeld. Implementatie door bestaande grafische content (logo, foto’s e.d.) Keuze uit 10 templates

3. Commercial tot. 30 sec. Commercial op basis van bestaand stockmateriaal klant, incl. voice over, vormgeving en animatie. Oplevering op webkwaliteit.*

4. Impressie tot 60 sec.

€ 75,--

€ 850,--

€ 1850,--

* Deze producties zijn vrij te gebruiken in uw overige communicatieuittingen. U ontvangt deze producties op een DVD. in flashformaat, Quicktime (.mov) en we plaatsen deze op ons Youtube kanaal. 8

Impressie max 60 sec. + commercial max 30. sec. Op basis van bestaand stockmateriaal + 1/2 filmdag, incl. voice over, vormgeving en animatie. Oplevering op webkwaliteit.*


ADVERTEREN Uiteraard zijn er ook mogelijkheden om te adverteren op het narrowcastingkanaal. Zo bereikt u op een duidelijke manier direct de doelgroep die u aan wilt spreken.

It’s Creative kan de productie van uw commerciele boodschap verzorgen. Wij bieden 4 standaard mogelijkheden. Voor andere wensen kan altijd contact met ons worden opgenomen, wij zullen dan een passende offerte verzorgen. Uiteraard is het ook mogelijk uw eigen commercial (tot 30 sec.) of impressie (tot 60 sec.) af te spelen op het narrowcastingkanaal. Hiervoor zijn de eenmalige kosten om uw film te converteren naar het juiste formaat, respectievelijk: €50,-- en €100,--.

concepts-ict-media

its creative 9


ADVERTENTIE TARIeVEN Soort commercial

Kosten per maand

Grafisch tot 10 sec.

€45,--

Grafisch dynamisch tot 10 sec.

€75,--

Commercial tot 30 sec

€95,--

Impressie tot 60 sec.

€190,--

De abonnementskosten voor het adverteren op het narrowcastingkanaal worden door It’s Creative vooraf per maand in rekening gebracht. Indien u kiest het jaarbedrag ineens te betalen, ontvangt u een korting van 10%.

10


11


concepts-ict-media

its creative Datamex Breda B.V. www.datamex.nl info@datamex.nl (076) 5 730 730 12

It’s Creative B.V. www.itscreative.nl info@itscreative.nl 0800 - 4872732

Profile for Peter Linders

Businesscast Narrowcasting van Its Creative  

Met Businesscast kunt u in een aantal stappen een eigen TV kanaal opzetten, in uw showroom, wachtruimte of achter uw verkoopbalie.

Businesscast Narrowcasting van Its Creative  

Met Businesscast kunt u in een aantal stappen een eigen TV kanaal opzetten, in uw showroom, wachtruimte of achter uw verkoopbalie.

Advertisement